Printer Friendly

DEATH.

BALAAM - REGINALD ARTHUR (Reg) 17 July, 2015. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor, and of 24 Hen Lon, Pen-y-groes, aged 100 years. The beloved husband of the late Ruth Wyn (Ruby), and cherished father of Valerie, Ronnie, Ruth and Wil; father-in-law of Arthur, Shirley, Wendy and Ernest, much loved grandfather, great-grandfather and great-great-grandfather, and fond uncle of all his nephews and nieces. Funeral on Friday, 24 July, 2015. Public service at Christ Church, Peny-groes at 2.30 p.m. He will then be laid to rest at Macpelah Cemetery. Floral tributes gratefully accepted, or donations, if desired, towards Awyr Las. Further enquiries to Roberts & Owen, Birmingham House, Peny-groes. LL54 6PL. 01286 881280.

BALL - RHIAN ELIZABETH. 18 Gorffennaf, 2015. Yn sydyn ond yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yng nghwmni ei theulu, yn 51 mlwydd oed, o Llainbach, Llanor. Cymar cariadus Steve, mam annwyl Ceri a Jo a chwaer i Selwyn, Ellen a Iola. Gwasanaeth cyhoeddus yn Amlosgfa Bangor ar dydd Sadwrn Gorffennaf 25 am 11.30 o'r gloch. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ambiwlans Awyr Cymru trwy https:// www.justgiving.com/RhianBall/ ag at uned Cybi yn Ysbyty Gwynedd drwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Heol Dulyn, Tremadog. 01766 512091.

BALL - RHIAN ELIZABETH. 18 July, 2015. Suddenly but peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor in the presence of her family, aged 51 years, of Llainbach, Llanor. Loving partner of Steve, dear mother of Ceri and Jo and sister of Selwyn, Ellen and Iola. Public service at Bangor Crematorium on Saturday 25 July at 11.30am. Family flowers only but donations towards Welsh Air Ambulance through https://www.justgiving.com/RhianBall/ and Cybi Ward Ysbyty Gwynedd through the funeral directors Pritchard a Griffiths Cyf, Dublin Street, Tremadog. 01766 512091 BOWEN-JONES -RICHARD, July 16th, 2015. Suddenly, aged 65 years. Funeral at All Saints Church, Gresford, Wrexham on Friday, July 24th at 2.30 p.m. Much loved by all.

BURTON - JACK, July 17th, 2015. Peacefully in the presence of his family at Glan Rhos Nursing Home, Brynsiencyn, aged 94 years, previously of 11 Bryn Meurig, Llangefni. Loving husband of the late Jean, cherished father and father-in-law of Michael and Mair, John and Margaret, proud grandfather of Philip, Christopher, Steven and Andrew, great-grandfather of Deon, Elis, George and Matilda. He will be sadly missed by all his family and friends. Funeral on Friday July 24th, public service at Llangefni Cemetery Chapel at 1.00 p.m., followed by internment at the cemetery. Family flowers only but donations in memory kindly accepted towards Glan Rhos Nursing Home c/o the funeral director Melvin Rowlands, Minafon, Church Street, Llangefni. LL77 7DU. Tel: 01248 723111.

EVANS - EDWARD, 20th July, 2015. (Eddie Flat Cap). Peacefully at the Bay Nursing Home, Tywyn, formerly of 4, Rhyd-y-Sarn, Dolgellau, aged 71 years. Service at Tabor Chapel on Thursday 23rd July at 2.00 p.m., followed by Interment in the Cemetery. No flowers. Donations in lieu gratefully received if desired towards Wales Air Ambulance c/o Glyn Rees & Son Funeral Directors, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9JD. Tel: 01650 531240 or Dolgellau 01341 422322.

EVANS - LILY, 18th July, 2015. Peacefully at Dolgellau Hospital of Tremhaul, 11 Felin Uchaf, Dolgellau, aged 87 years. Beloved wife of the late Iorwerth (Jo), dear mother of Gareth, Geraint, Gwynfor, Glyn, Gwanwyn and the late Gwylfa and Gwilym, a fond grandmother and greatgrandmother. Service at Aberystwyth Crematorium for the family only on Friday 24th July at 10.30 a.m. Enquiries to Glyn Rees & Son Funeral Directors, Dinas Mawddwy, Machynlleth, Powys, SY20 9JD. Tel: 01650 531240 or Dolgellau 01341 422322.

HUGHES - DENNIS, July 14th, 2015. Peacefully in the company of his family at Denbigh Infirmary, of 2 Maes Hwylfa, Llanrhaeadr, aged 87 years. Beloved husband of the late Vera. Loving father of John, Derek, Sheila, Carol and Pete and fatherin-law of Derek and Kelly. Cherished taid of Matthew, Chris and Jess, Rich and Becca, Mark and Abbie and great-'taido' to Connor and Callum, a fond c ousin and uncle. Sadly missed by all. Funeral on Friday, July 24th. Private Committal at Colwyn Bay Crematorium followed by Public Service at St. Dyfnog Church, Llanrhaeadr at 2.00 p.m. Flowers by immediate family only, but donations if desired gratefully accepted towards Y.G.C./Cancer Unit c/o R. W. Roberts & Son, Gorffwysfa, Ystrad Road, Denbigh. Tel: 01745 812935.

JONES - GLYN. (Llwyngwgan) a fu farw ar y 18 o Orffennaf 2015 yn 88 mlwydd oed, yn dawel yn ei gartref. Gwr ffyddlon a gofalus i Buddug, Tad addysgiadol i'w feibion a'i ferched Cledwyn, Llinos, Hywel, Bethan, Rheinallt a Gwenan. Taid a hen daid cariadus ac addfwyn. Cynhelir y gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Jeriwsalem, Cerrig y Drudion, Dydd Llun 27 o Orffennaf am 2.00 y prynhawn ac yn dilyn yn y fynwent newydd. Blodau gan y teulu yn unig. Rhoddion yn ddiolchgar tuag at Nyrsys Cerrig ac Elusen Uwchaled. Ymholiadau i Peredur Roberts Cyf 01690770408 JONES - HELEN DUVAL (NELL), 19th July, 2015. Peacefully at Ysbyty Gwynedd and of 13 Heol Dewi, Bangor. Dearly beloved wife of Ron and devoted mother of Alex. Funeral Service at Bangor Crematorium on Monday 27th July at 2.15 p.m. Family flowers only. Donations in memory of Nell to Tegid Ward, Ysbyty Gwynedd c/o H. O. Davies Ltd., 4 High Street, Bangor. Tel: 01248 362650.

LEDSHAM - CLARA MARION (nee CARTER), 17th July, 2015. Peacefully in the tender care of Holywell Community Hospital, aged 95 years and of Prestatyn, formerly of Mold. Beloved wife of the late Cliff and a much loved mother, mother-inlaw, grandmother, cousin, aunt and friend to many. Clara was much loved and will be greatly missed by all who knew her. Service of Celebration at the Church of the Holy Spirit, Prestatyn on Friday 24th July 2015 at 1.30 p.m., followed by Interment at Prestatyn Parish Churchyard. Family flowers only please, donations if so desired in memory of Clara will be gratefully accepted towards St. Kentigern Hospice and Cancer Research U.K. Further enquiries to Peter Roberts & Son Funeral Directors, Pendre Square, Prestatyn. Tel: 01745 857888.

MOTTERSHEAD -MAISIE, 26th June, 2015. Passed away peacefully at home in Glyn Ceiriog, aged 81 years. Dearly loved mum, nana and great-nana. Funeral Service at Pentrebychan Crematorium, Wrexham on Friday, 24th July at 12.00 noon, followed by Memorial Service at St. Garmon's Parish Church, Llanarmon D.C. at 2.30 p.m. Family flowers only please, donations if desired to The N.S.P.C.C. and St. Garmon's Parish Church, Llanarmon D.C. All enquiries please to Edmund Rowlands & Son Funeral Directors, Chirk. Tel: 01691 772462.

O'DONNELL - HUGH (HUGHIE), July 19th, 2015. Peacefully at Pilgrims Hospice, Margate, Kent, and of Deal, Kent (late of Llanberis and Muthill, Crieff, Scotland), aged 69 years. Dear father of Hugh, Liam, Rory and Claudia, much loved Taid Hughie of all his grandchildren. Sadly missed by all his family and friends. Funeral Service at St. David and St. Helen R.C. Church, Caernarfon on Friday, July 24th, 2015 at 1.30 p.m., followed by Interment at Llanfairisgaer Cemetery at approx 2.30 p.m. Family flowers only but if desired donations in memory of Hughie gratefully received towards Cancer Research. Enquiries E. W. Pritchard, 62 High Street, Llanberis. Tel: 01286 870202.

PARRY - ROBERTA ANN Gorffennaf 16eg, 2015. Yn dawel yng nghwmni ei theulu yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli, yn 60 mlwydd oed o Moneifion,Yr Ala, Pwllheli. Priod annwyl y diweddar Gareth (Parry Bach), mam arbennig Ian a'i gymar Lorna, Geraint a'i gymar Catrin, nain falch Aron, Lowri, Megan, Dylan a Now, hoff chwaer Catherine, Adrian a'i briod Gwawr, a modryb hoffus Ilan a Malen. Angladd ddydd Gwener, Gorffennaf 24ain. Gwasanaeth yn Amlosgfa Bangor am 11 o'r gloch ac yna gwasanaeth cyhoeddus i ddiolch am fywyd Roberta yng Nghapel y Drindod, Pwllheli am 2 o'r gloch. Blodau'r teulu agosaf yn unig ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar er cof am Roberta tuag at Gyfeillion Ysbyty Bryn Beryl Ward Lleyn trwy law G.D.Roberts a'i Fab, Capel Gorffwys, Pwllheli. 01758-701107.

THOMAS - BETHAN. 18 Gorffennaf, 2015. Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 80 mlwydd oed. Priod annwyl y diweddar Emrys, mam cariadus i Gareth, Rhian, Meinir a'r diweddar Gwyn. Nain balch i Jemma a Ffion. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Salem, Porthmadog, dydd Gwener 24 Gorffennaf am 11.00 o'r gloch ac yna i ddilyn ym Mynwent Treflys. Blodau'r teulu'n unig, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at Ymchwil Cancr trwy law'r ymgymerwyr Pritchard a Griffiths Cyf, Heol Dulyn, Tremadog. 01766 512091.

THOMAS - BETHAN. 18th July 2015. Peacefully at Ysbyty Gwynedd, Bangor aged 80yrs. Wife of the late Emrys and loving mother of Gareth, Rhian, Meinir and the late Gwyn.

Proud grandmother of Jemma and Ffion. Public service at Salem Chapel, Porthmadog on Friday 24th July at 11.00am followed by internment at Treflys Cemetery, Morfa Bychan. Family flowers only, but donations to Cancer Research will be gratefully received through the funeral directors Pritchard & Griffiths Cyf, Dublin Street, Tremadog. 01766 512091.

TOWER - MARGARET TAYLOR, 16th July, 2015. Peacefully at Cerrig yr Afon Nursing Home, Felinheli and of Penhwnllys Bach, Llangoed. Beloved wife of the late Harry Tower, fond mother of Malcolm and Christine, motherin-law of Sharon, loving grandmother of Vicky, Andy and Angela, greatgrandmother of Harry and Athena. Funeral Service at St. Iestyn Church, Llaniestyn on Friday 24th July at 1.30 p.m., followed by Interment at the Churchyard. Family flowers only please but donations gratefully accepted if so desired towards Ataxia U.K. per John O. Williams & Son, 1 Rose Hill, Beaumaris, Anglesey, LL58 8EN. Tel: 01248 810642.

WILLIAMS - ERIC GEORGE, July 19th, 2015. Peacefully at Gwynedd Hospital and of 9 Plas Gerddi, Bangor, aged 80 years. Dear husband of the late Betty Eames. Fond father of Derek, Odette, Robert and the late Shirley, dear father-in-law of Diane, Raymond and Anwen, a much loved taid of all his grandchildren and greatgrandchildren. Funeral Service at Eglwys y Groes, Maesgerchan, Bangor on Friday, July 24th at 10.15 a.m., Interment following at Bangor Cemetery. All enquiries to J. P. Turner Funeral Services, Bryn Hyfryd, Pentir, Bangor. Tel: 01248 352017.
COPYRIGHT 2015 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2015 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Jul 22, 2015
Words:1692
Previous Article:Appeal to trace missing man, 24.
Next Article:Riding on the crest of a wave; RACHEL FLINT JOINS DEPUTY TOURISM MINISTER KEN SKATES ON A THRILL-SEEKING DAY ON ANGLESEY, AND HEARS HIS PLANS TO MAKE...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters