Printer Friendly

Articles from Creativity Studies (June 1, 2014)

1-7 out of 7 article(s)
Title Author Type Words
Community art initiatives as a form of participatory research: the case of Street Mosaic Workshop/Bendruomeninio meno iniciatyvos kaip dalyvaujamojo tyrimo forma: gatves mozaikos dirbtuviu atvejis. Lavrinec, Jekaterina 5869
Consumption as a value in the context of social sustainability/Vartojimas kaip vertybe socialinio stabilumo kontekste. Pruskus, Valdas 4009
Editorial. Bareviciute, Jovile; Kacerauskas, Tomas Editorial 298
How to create a nation? Visualisations of community and national consciousness from the premodern times to the age of globalization/Kaip sukurti tauta bendruomenes vizualizacijos ir tautine samone nuo ikimoderniuju laiku iki globalizacijos epochos. Kovacs, Gabor 3787
Ideological status of visual representation of politics: analysis of Czech online news photographs/Vizualiojo politikos reprezentavimo ideologinis statusas: cekijos naujienu nuotrauku, paskelbte internete, analize. Tepla, Jana 4058
Processes of collective memory in culturally heterogeneous cities on the examples of Bialystok and Lublin/Kolektyvines atminties procesai kulturiskai heterogeniskuose miestuose: balstoges ir liublino atvejai. Sztop-Rutkowska, Katarzyna; Bialous, Maciej 6958
The way the ideological desire conceals the politics, or how J. Lacan teaches us to comprehend the desire/Kaip ideologinis veiksmas paslepia politika, arba kaip J. Lacanas moko suvokti geisma. Senuta, Povilas Report 3116

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters