Printer Friendly

Convulsion in infants as a result of oral use of garden sage/Ada cayi yaginin agizdan kullanimina bagli sut cocugunda konvulziyon.

Giris

Gelismekte olan ulkelerde son 20-25 yilda, bitkisel ilaclar ve "alternatif" tip tekniklerinin kullanimi yayginlastigi, hatta bazi universitelerde bilim kurulmakta olup, bu yontemlerle iliskili yan etki ve komplikasyonlarda artis oldugu bildirilmistir. YeniDogan ve sut cocuklarinda genelde en sik, rezene, papatya ve anason caylari gaz giderici olarak kullanilmakta birlikte kabizlikta, anne sutu arttirilmasi ve enfeksiyonlara karsi da kullanilabilmektedir (1). Bu bitkiler genelde agizdan kullanilir; fakat vucuda surulen kullanimlari da mevcuttur. Normal dozlarda genelde yan etki gorulmez. Ancak yuksek dozda veya yerel surulme icin hazirlanmis ozel sekillerin agizdan kullanilmasi sonucu zehirlenme olgulari bildirilmistir (1).

Bu olgumuzda, bebekte karindaki sisligi, gazi ve aglama krizlerini giderme saglama amaciyla belirli bir sure damla formlari uygulanmis ancak bebegin rahatlamamasi uzerine aktardan hazirlatilan ada cayi yaginin (salvia officinalis) yanlislikla yerel kullanimi yerine agizdan yuksek dozda uygulanimi sonucu gelisen konvulziyon olgusu sunulmustur.

Olgu

Iki aylik kiz bebek, acil poliklinige surekli aglama, aniden baslayan huzursuzluk, ellerde kollarda kasilma, gozlerde titreme, kusma ve morarma sikayetleriyle getirildi. Oykude 22 yagindaki annenin, 24 yagindaki babanin zamaninda ilk gebelikten dogmus bebegin, sezaryen ile 3 240 gram agirliginda, 49 cm boyunda, 34 cm bas cevresiyle dogdugu, dogum oncesi ve sonrasina ait gecmisinde bir ozellik olmadigi ve bize basvurmadan yaklasik iki saat once karin bolgesine masaj uygulamayla gaz giderme ve sanci giderme amaciyla aktarda ozel hazirlatilan ada cayi yaginin bir ihmal sonucu yanlislikla bir tatli kasigi kadar bebege icirildigi ifade ediliyor.

Fizik muayene bulgusu olarak, rektal isi 37,0 derece, kalp atim hizi 136 vuru/dak ritmik, solunum sayisi 55 /dak, agirlik 4 300 gram (%25-50), boy 53 cm (%25-50), bas cevresi 38 cm (%25-50) idi. Hastada cok az solunum sikintisi vardi, derin tendon reflekslerinde artma, asil ve cenede klonus, opistotonus ve gozlerde nistagmus mevcuttu, acile Gelisinde ellerde ve kollarda tonik-klonik tarzda konvulziyon geciriyordu.

Laboratuvarda, lokosit sayisi 12 500/[mm.sup.3], hemoglobin 14 gr/dL, hematokrit %42, trombosit sayisi 420 000/[mm.sup.3] idi. Kan sekeri 112 mg/dL, sodyum 136 mEq/L, potasyum 3,7 mEq/L ve iyonize kalsiyum 4,65 mmol/L, AST: 47 IU/L, ALT: 25 IU/L, CRP: 0,6 mg/dL kan gazi degerleri normal olarak saptandi.

Bebegin hemen agiz yolu acik tutuldu, uygun pozisyon verildi agiz ici aspire edildi, 4 lt/dak'dan oksijen verildi ve hemen damar yolu acilarak sivi takildi ve 10 mg/kg'dan yukleme fenobarbital uygulandi ve bebegin konvulziyonu durduruldu. Oyku alindiktan sonra zehir danisma aranilarak adli rapor tutuldu, hastanin midesi yikanarak aktif komur uygulandi ve yatis yapilarak gozleme alindi. Yatisindan 12 saat sonra derin tendon refleksleri normale dondu ve klonus kayboldu, opistotonus ve hipertonisite iyice azaldi. Yirmi dort saat sonra hasta tamamen duzeldi, agizdan alim artti, konvulziyon tekrarlamadi ve fenobarbital devam dozuna ihtiyac kalmadi. Zehir danisma bilgisiyle 48 saat sonra kontrollere gelmek uzere taburcu edildi. Yapilan kontrollerde cekilen uyku elektroansefalografisinde herhangi bir sorun ve konvulziyon ifade edilmedi.

Tartisma

Ada cayi yapraklarinin damitilmasi ile elde edilen ada cayi yagi; salvene, pinene, camphor, cineole, borneol, thujone, sponin, diterpene, phenolic asit, salviatanin, ursokolik asit, kafeik asit ve flavonoidleri icerir (1-3).

Ada cayi (salvia officinalis) degisik sekillerde sedatif, antienflamatuar, antimikrobiyal, spazmolitik, antioksidan, antitumor, tansiyon dusurucu, diuretik, terlemeyi arttirici, antiseptik ozellikleri ile koroner kalp Hastaliklari, kronik bronsit, astim, kronik bobrek yetersizligi, siroz, dismenore, uyuyamama, infantil kolik, dispepsi, Alzheimer hastaligi gibi cesitli klinik durumlarda bitkisel ilac olarak kullanilmaktadir (1,2,4).

Sut cocuklugu doneminde ulkemizde, en sik kullanilan bitkisel ilaclar kabizlik ve infantil kolik durumlarinda kullanilan rezene, papatya, anason caylari ve badem yagidir. Sik kullanilan bu bitkisel ilaclarin zehirlenme tablolarinda, apne, merkezi sinir sitem depresyonu, kusma ve ishal saptanirken (1,5,6), bu olgumuzda opistotonus, derin tendon reflekslerinde artma, konvulziyon gibi merkezi sinir sistemi uyarimina bagli belirtiler ortaya cikmistir.

Ada cayinin damitilmasiyla elde edilen ada cayi yaginin, thujone, camphor ve cineole icerdigi, bu maddelerin epileptojenik ozellik tasidigi ve deneysel bir calismada diger bitkisel ilaclarla karsilastirildiginda cok daha dusuk dozlarda konvulziyonla belirgin zehirlenme tablolarina neden oldugu bildirilmistir (7). Olgumuzda, bir tatli kasigi miktarinda ada cayi yaginin agizdan yanlislikla aliminin sut cocuklugu doneminde konvulziyonla giden zehirlenme olusturmus olmasi, belirtilen deneysel calisma ile uyumlu gozukmektedir.

Sonuc olarak, nedeni saptanamayan erken sut cocuklugu donemindeki konvulziyonlarinda bitkisel ilaclara bagli akut zehirlenmenin etiolojiden sorumlu olabilecegi sorgulanmali ve ada cayi yaginin yerel kullanimi yerine agizdan yanlis kullanimina bagli konvulziyon ve hipertonisite ile belirgin hipereksitasyon olusabilecegi unutulmamalidir.

DOI: 10.4274/tpa.1170

Kaynaklar

(1.) Baytop T Turkiye'de bitkilerle tedavi. Istanbul: Istanbul Universitesi Eczacilik Fakultesi Yayinlari, 1984; 284-6.

(2.) Baricevic D, Sosa S, Loggia RD, et al. Topical anti-anflammatory activity of Salvia officinalis L. Leaves: the relevance of ursolic asid. J Ethnopharmacol 2001; 75: 125-32.

(3.) Lu Y, Foo LY. Polyphenolics of Salvia--a review. Phytochemistry 2002; 59: 117-40.

(4.) Miura K, Kikuzaki H, Nakatani N. Apianane terpenoids from Salvia officinalis. Phytochemistry 2001; 58: 1171-5.

(5.) Niggeman B, Gruber C. Side-effects of complementary and alternative medicine. Allergy 2003; 58: 707-16.

(6.) Ko R. Adverse reactions to watch in patients using herbal remedies. WJM 1999; 171: 181-6.

(7.) Burkhard PR, Burkhardt K, Haenggeli CA, Landis T Plant-induced seizures: reappear-ance of an old problem. J Neurol 1999; 246: 667-70.

Vefik Arica, Secil Arica *, Murat Tutanc, Sedat Motor **, Vicdan Koksaldi Motor ***, Murat Dogan ****

Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

* Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Aile Hekimligi Anabilim Dali, Hatay, Turkiye ** Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Tibbi Biyokimya Anabilim Dali, Hatay, Turkiye *** Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Enfeksiyon Hastaliklari Anabilim Dali, Hatay, Turkiye **** Istanbul Ozel Erdem Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigi, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Vefik Arica, Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

Tel: +90 326 21 96 00/2925 Faks: +90 326 214 82 14 E-posta: vefikarica@hotmail.com Gelis Tarihi/Received: 01.02.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 28.06.2010

Turk Pediatri Arsivi Dergisi, Galenos Yayinevi tarafindan basilmistir./Turkish Archives of Pediatrics, published by Galenos Publishing
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Arica, Vefik; Arica, Secil; Tutanc, Murat; Motor, Sedat; Motor, Vicdan Koksaldi; Dogan, Murat
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2012
Words:965
Previous Article:Familial facial palsy/Ailevi yuz felci.
Next Article:Conjunctival impression cytology in patients with ectodermal dysplasia/Ektodermal displazili olgularda konjonktiva basi sitolojisi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters