Printer Friendly

Contemporary Diagnosis and Management of Schizophrenia.

CONTEMPORARY DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SCHIZOPHRENIA

Henry A. NASRALLAH, Donald J. SMELTZER

2nd Edition, Handbooks in Health Care Co., Newtown, Pennsylvania, USA

ISBN 1-935103-82-2

[ILLUSTRATION OMITTED]

Lucrarea de fata este un ghid compact, aflat la a II-a editie care acopera spectrul unei tulburari psihice majore; schizofrenia reprezinta o tulburare psihiatrica majora care necesita o abordare ampla, studiul si definirea acesteia fiind considerate o adevarata provocare.

Sunt prezentate sinteze clare si concise care includ aspecte esentiale: istoric, epidemiologie, diagnostic pozitiv si diferential, neurobiologie, tratamentul si problematica reabilitarii si reinsertiei sociale a pacientului cu schizofrenie.

Volumul de fata prezinta o analiza complexa la care si-au adus contributia stiintifica autori renumiti din Statele Unite ale Americii, avand un continut bine structurat si sistematizat.

Lucrarea, consistenta prin informatie si documentare, a fost organizata in noua capitole in care sunt prezentate, pe scurt, date importante privind manifestarile, psihopatologia si managementul clinic al schizofreniei.

Primul capitol vizeaza un scurt istoric al schizofreniei incepand cu primele date existente in domeniu, descrieri ale simptomatologiei si incercarile facute de-a lungul timpului de a contura o serie de criterii de diagnostic.

Epidemiologia si factorii de risc ai schizofreniei fac subiectul celui de-al doilea capitol, fiind luate in discutie incidenta, prevalenta, morbiditatea si spectrul psihopatologic al acestei tulburari. Urmatorul capitol urmareste diagnosticul pozitiv atat al schizofreniei, cat si al subtipurilor acesteia prin prisma descrierii simptomatologiei si a criteriilor de diagnostic enuntate in DSM-IV APA; un loc important il ocupa, de asemenea, si diagnosticul diferential al schizofreniei.

Capitolul sase include o serie de studii care au avut ca obiect pacientul diagnosticat cu schizofrenie din perspectiva neurologica (semne neurologice frecvent observate la pacientii cu schizofrenie), studii post mortem (anomalii structurale cerebrale) si studii de imagistica cerebrala (CT, RMN); de asemenea, sunt luati in discutie si principalii neurotransmitatori implicati in etiopatogenia schizofreniei (dopamina, serotonina, glutamatul etc.).

Urmatoarele doua capitole urmaresc tratamentul acestei tulburari psihice inca de la inceputurile sale, cand au aparut primele abordari chimioterapice--prima generatie de antipsihotice (neuroleptice, antipsihotice tipice, antipsihotice conventionale etc.) si pana in prezent, cand exista o gama larga de antipsihotice--a doua generatie de antipsihotice atipice; un deziderat important al capitolelor sapte si opt este si acela al prezentarii principalelor clase de medicamente antipsihotice cu beneficiile acestora in tratamentul schizofreniei si efectele lor secundare.

Ultimul capitol abordeaza pacientul cu schizofrenie din perspectiva psihosociala si a reabilitarii acestuia, fiind binecunoscut faptul ca terapia medicamentoasa nu este suficienta in astfel de cazuri.

Aceasta lucrare se adreseaza tuturor specialistilor in domeniu, fiind un ghid usor de utilizat atat datorita informatiilor cuprinse, cat si dimensiunilor sale extrem de comode.

Henry A. Nasrallah, M. D., este profesor universitar in specialitatea Psihiatrie si Neurostiinte la Universitatea de Medicina Cincinnati, Ohio.

Donald J. Smeltzer, M. A., este Profesor Emerit al Universitatii de Medicina Columbus, Ohio.

Adriana OLARU: M. D., Psychiatrist, Clinical Psychiatrical Hospital "Socola" Iasi
COPYRIGHT 2013 Institute of Psychiatry Socola, Iasi
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Olaru, Adriana
Publication:Bulletin of Integrative Psychiatry
Article Type:Book review
Date:Mar 1, 2013
Words:468
Previous Article:Case study: differential diagnosis between organic personality disorder and antisocial personality disorder.
Next Article:Terrorism--an imminent danger in contemporary society.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters