Printer Friendly

Conjunctivolimbal autograft attaching with fibrin glue in pterygium surgery/ Pterjium cerrahisinde fibrin yapistiricisi ile konjonktivalimbal otogreft uygulamasi.

Giris

Pterjium, ust ve alt kapak arasinda konjonktivadan korneaya ilerleyen kanatsi fibrovaskuler bir yapidir. Siklikla nazal yerlesimlidir. Bazen hem nazal, hem de temporal bolgede ayni anda pterjium gelisebilir veya nadiren sadece temporal bolgeden de kaynaklanabilir. Yuksek ultraviyole (UV) isini olan bolgelerde (1), sicak, ku ru, ruzgarli, tozlu ve dumanli cevrelerde (2,3) daha sik gorulmektedir. Ayrica bu hastalikta hereditenin de rolu oldugu soylenmektedir (4). Son yillarda yapilan immu-nohistokimyasal calismalarda p53 mutasyonlu limbal epitelyal bazal kok hucrelerinin pterjium gelisimine yol actigina dair teori desteklenmistir (5).

Standart tedavi yontemi cerrahi eksizyondur; ancak basit cerrahi eksizyon sonrasi %24 ile %89 arasinda degisen oranlarda nuks sonuclari bildirilmistir (6-8). Pterji-um nuksunu onlemek icin beta-radyasyon, ekzimer laser, thio-tepa ve anti-metabolit ilaclar, konjonktivalim-bal otogreft ve amniyon zari grefti gibi cesitli teknikler kullanilmisir (9- 15).

Konjonktival veya konjonktivolimbal otogreft transplantasyonu, pterjium rekurrens oranlarinin (%2-9) ve komplikasyon olusumunun azaltilmasinda en etkili yontem olarak bildirilmistir (14,16-18). Limbal kok hucreleri bariyer gibi davranarak, konjonktiva epitel hucrelerinin kornea yuzeyine invazyonunu engeller ve saglikli bir kornea epiteli olusumuna katkida bulunurlar (19-22).

Genellikle konjonktival veya konjonktivalimbal otog-reftleri yerlestirmek icin absorbe olan veya olmayan su-turler kullanilmaktadir. Sutur kullanimi, cerrahi suresini uzatmakta, cerrahi sonrasi hasta konforunu geciktirebil-mekte ve suture bagli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Fibrin yapistiricisi, dogal fibrinojen ile trombin reaksiyonunu taklit eden ve beyin cerrahisi, plastik cerrahi, kulak, burun bogaz cerrahisi ve goz cerrahisinde kullanilan 2 bilesenli doku yapistiricisidir (23). Pterjium cerrahisinde kullanimi ilk defa 1993 yilinda Cohen ve ark. (24) tarafindan tanimlanmistir.

Bu calismanin amaci primer pterjiumlu hastalarda konjonktivalimbal otogreft uygulamasinda sutur yerine fibrin yapistiricisi (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) kullaniminin etkinligini ve guvenilirligini degerlendirmektir.

Gerec ve Yontem

Hasta Populasyonu

Mayis 2008-Mart 2009 tarihleri arasinda nazal primer pterjiumu olan ve fibrin yapistiricisi ile ust konjonk-tivalimbal otogreft transplantasyonu yapilan 26 hastanin 26 gozu calismaya alindi. Tum hastalardan bilgilendirilmis yazili onam formu alindi. Pterjium dokusu kornea uzerine 3mm veya daha fazla ilerlemis olanlar, okuler yuzey bozuklugu veya enfeksiyonu, fibrin yapistiricisi komponentlerine karsi alerjik reaksiyonu ve konnektif doku hastaligi olmayanlar, daha once ayni gozden cerrahi operasyon gecirmemis olanlar calismaya dahil edildi. Tum hastalarin ameliyat oncesi duzeltilmis gorme keskinligi olcumu, nonkontakt tonometri ile goz ici basinci olcumu, yarikli lamba biyomikroskobisi ile ayrintili oftalmolojik muayeneleri yapildi.

Fibrin Yapistiricisi

Fibrin yapistiricisi (Tissucol Duo Quick, Baxter AG, Vienna, Austria) karistirildiginda dogal pihtiyi taklit eden iki bolumden olusmaktadir. Bir bolumu insan fibrinojeni ve sigir aprotinini, diger bolumu ise insan trombini ve kalsiyum klorid icermektedir. Bu iki bilesen karistirildiginda koagulasyon basamaklarinin son asamalari baslayarak, yaklasik 1 dakikada yogun bir sekilde fibrin pihtilasmaktadir (25).

Cerrahi Teknik

Butun ameliyatlar iki cerrah tarafindan (MSS, MHO) yapildi. Tum gozlere topikal proparakain HCl damlatildiktan sonra; goz ve eklerinin sterilizasyonu saglanarak ortu ile ortuldu. Kapak spekulumu takilarak, %5 povi-don-iyot ile fornikslerin sterilizasyonu saglandi. Kanamayi azaltmak icin tum gozlere 1 damla %10'luk epinef-rin damla damlatildi. Tum ameliyatlar lokal anestezi altinda yapildi. Pterjiumun govde kismina epinefrin iceren lidokain enjekte edildi. Limbus hizasinda westcott makasi ile pterjium dokusu diseke edilip, tunel olusturuldu. Bu tunelden kunt uclu spatula yardimi ile kornea uzerindeki bas kismi ve limbusa 3 mm mesafedeki govde kismi kunt diseksiyon ile ayrildi. Pterjium govdesi altta kalan tenon kapsulu ile beraber kesilerek cikarildi. Kanayan damarlar uzerine bipolar islak koter uygulandi.

Serbest konjonktivalimbal greft ayni gozun ust temporal limbal bolgesinden nazal konjonkiva defekti ile ayni genislikte ve limbal kismi bir miktar kornea epiteli de icerecek sekilde hazirlandi. Greft alinirken alttaki tenon dokusu dikkatlice diseke edilerek, sadece konjonktiva dokusu alinmaya calisildi. Hazirlanan greft kornea uzerine greftin limbus kismi, nazale gelecek sekilde yerlestirildi. Trombin birleseninden bir damla skleral yataga, bir damla protein solusyonu da greft uzerine damlatilarak, greft hizlica skleral yataga yerlestirildi. Bu islem esnasinda, limbal kenarin limbusa denk gelmesine ve greft kenarlarinin konjonktiva kenarlariyla karsilikli apoze olmasina dikkat edildi. Cerrahi sonrasi hastalarin gozleri 24 saat sureyle baskili bandaj ile kapatildi.

Ameliyat sonrasi tum hastalara topikal deksameta-zon ve topikal tobramisin gunde 4 defa olacak sekilde baslandi ve 6 hafta icinde azaltilarak kesildi.

Hasta Degerlendirilmesi ve Takip

Fibrin yapistiricisinin etkinligini degerlendirmek icin, cerrahi suresi kaydedildi; 3 aylik takip suresince greft-alici yatak gozlemlendi ve hastalarin cerrahi sonrasi sub-jektif sikayetleri sorgulandi. Guvenilirligini takip etmek icin de takip suresince komplikasyonlar degerlendirildi.

Cerrahi suresi kapak spekulumunun takildigi andan, ameliyat sonunda cikarilmasina kadar gecen sure olarak kabul edildi. Dorduncu takip haftasindan once olan greft kayiplari, greft kaybi olarak tanimlandi. Yarikli lamba biyomik roskobisiyle gozlenen limbusu 2 mm veya daha fazla gecen fibrovaskuler doku buyumesi nuks olarak kabul edildi.

Hastalar cerrahi sonrasi birinci, ucuncu, yedinci, 14. gunler ve birinci, ikinci ve ucuncu aylarda kontrole cagrildi. Her kontrolde agri, yabanci cisim hissi, yasarma gibi subjektif semptomlar sorgulandi. Ayrica kontrollerde duzeltilmis gorme keskinligi olcumu, nonkontakt tono-metri ile goz ici basinci olcumu, yarikli lamba biyomik-roskobisi ile ayrintili oftalmolojik muayeneleri yapildi. Biyomikroskopik muayenelerde greft ile alici yatak uyumu ve olasi komplikasyonlar gozlemlendi.

Sonuclar

Calismaya alinan 26 hastanin 14'u erkek (%53,8), 12'si kadindi (%46,2). Hastalarin ortalama yasi 57,80 [+ or -] 9,58 (39-78) yil, cerrahi sonrasi ortalama takip suresi 20,84 [+ or -] 6,50 (14-42) haftaydi. Ortalama cerrahi suresi 12,84 [+ or -] 1,73 (11-18) dakika idi.

Ameliyat sonrasi birinci haftada hastalarin 18 'inde (%69) agri, yabanci cisim hissi, yasarma gibi subjektif semptomlar kaybolmustu. Diger hastalarda da bu sikayetler ameliyat sonrasi 2 hafta icinde ortadan kalkti.

Takip suresince 25 hastada (%96,2) konjonktivalim-bal otogeft duzgun pozisyonda ve apoze olarak gozlemlendi (Resim 1, 2). Bir hastada (%3,8) ise ameliyat sonrasi 1. haftada geftte kismi bir katlanti fark edildi ve fibrin yapistiricisi ile greft yeniden yapistirildi. Hastalarin hicbirinde fibrin yapistiricisina bagli komplikasyon veya nuks gozlenmedi.

Tartisma

Primer pterjium cerrahisinde basarinin esas olcusu nuksun onlenmesidir. Gunumuzde acik sklera tekniginden, amniyon zari transplantasyonu (14) ve lamellar ke-ratoplasti (26) gibi daha karmasik tekniklere kadar bircok yontem kullanilmaktadir. Anti-anjiyojenik ve anti-fibrotik ozelliklerinden dolayi beta radyasyon, 5-floro-urasil, daunorubisin ve mitomisin C de yardimci tedavi olarak onerilmektedir (9,27-30).

[ILLUSTRATION OMITTED]

Konjonktival otogreft kullanimi 1985 yilinda Kenyon ve ark.larinin (31) yaptigi calismadan sonra populer hale gelmistir. Bu calismada Kenyon (31) %5,3 nuks orani bildirmistir. UV isigi kaynakli limbal kok hucre kaybinin pterjium olusumuna sebep olabileceginin anlasilmasindan sonra konjonktival otogrefte limbus da eklenmeye baslanmistir (20,21).

Konjonktivalimbal otogreftin uygulanmasinda sutur-ler kullanilmaktadir. Ancak konjonktival sutur kullaniminin suture bagli irritasyon, skleral nekroz, sutur absesi, granulom olusumu ve hasta rahatsizligi gibi cesitli yan etkileri vardir. Ayrica sutur atilma islemi cerrahi suresinin uzamasina neden olmaktadir. Bunun icin sutur yerine doku yapistiricilarinin kullanimi hem suture bagli komplikasyonlarin ortadan kaldirilmasini, hem de cerrahi suresinin kisaltilmasini saglayabilir.

Fibrin yapistiricilari sentetik (siyonoakrilat deriveleri) ve biyolojik ( fibrin yapistiricilari) olmak uzere iki cesittir. Sentetik yapistiricilar, yeni damar olusumu, doku nekrozu gibi yabanci cisim reaksiyonlarina sebep olabildigi icin oftalmolojide kullanimi sinirlidir. Fibrin yapistiricilari ile koagulasyonun son basamaklari gercekleserek, fizyolojik doku iyilesmesine benzer bir reaksiyon olusur. Yabanci cisim reaksiyonu ve toksik etki olusturmaz ve skar olusumunu onler (23). Oftalmolojide konjonktiva yaralarinin kapatilmasinda, katarakt cerrahisinde, okuloplastik ve orbita cerrahisinde, glokom cerrahisinde filtrasyon bleblerinin tedavisinde, lamellar keratoplastide ve amniyotik membran transplantasyonunda kullanilmaktadir (32-35).

Pterjium cerrahisinde fibrin yapistiricisinin kullanildigi cesitli calismalar yayinlanmistir. Koranyi ve ark. (36) yaptigi randomize klinik calismada fibrin yapistiricisinin konjonktival otogreftlerin uygulanmasinda basariyla kullanabildigini ve 7/0 vikril sutur kullanimiyla karsilastirildiginda hem operasyon suresinin kisaldigini; hem de cerrahi sonra rahatsizliklarin azaldigini bildirmislerdir. Marticorena ve ark. (37) primer pterjium cerrahisinde konjonktival otogreftlerin kapatilmasinda fibrin yapistiricisi kullanmislardir. Fibrin yapistiricisi kullaniminin yabanci cisim hissini azalttigini, kolay ve hizli kullanimi nedeniyle cerrahi suresini kisalttigini bildirmislerdir. Takip suresi boyunca (ort: 26 [+ or -] 3,15 hafta) nuks gelismemistir. Bahar ve ark. (38) pterjium cerrahisinden sonra konjonk-tival otogreft uygulanmasinda fibrin yapistiricisi ile sutur kullanimini karsilastirmislardir. Fibrin yapistiricisi grubunda ameliyat sonrasi rahatsizlik hissini ve cerrahi suresini sutur grubuna gore azalmis olarak bulmuslardir. Ozdamar ve ark. (39) yaptigi calismada ise fibrin yapistiricisi grubunda hasta konforu daha fazla bulunmus ve alti aylik takip suresince hem sutur grubunda, hem de fibrin yapistiricisi grubunda nuks gozlenmemistir.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Bizim calismamizda subjektif semptomlarin varligi ve cerrahi sonrasi kaybolduklari sure degerlendirildi. Hastalarin tumunde iki hafta icinde sikayetlerin ortadan kalktigi gozlendi. Cerrahi suresi konjonktival veya kon-joktivolimbal greftler icin sutur kullanilan diger calismalarla karsilastirildiginda daha kisaydi (Tablo 1).

Takip suresi boyunca hicbir hastada fibrin yapistiricisina bagli, korneada defekt, semblefaron, dev papiller konjonktivit, granulasyon ve kontakt dermatit gibi daha once calismalarda bildirilmis olasi komplikasyonlar gorulmedi (16,40). Tum hastalarda otogreft basarili sekilde yerlestirildi ve takip suresince nuks gozlenmedi.

Fibrin yapistiricisi kullaniminin guvenilirligi ile ilgili hastalik bulastirilmasi veya anaflaktik reaksiyonu gelismesi gibi olasi riskler nedeniyle bazi kaygilar mevcuttur (41-42). Literaturde bununla ilgili bildirilmis herhangi bir bulgu mevcut degildir. Bizim calismamizda da takip suresince hicbir hastada anaflaktik reaksiyon gelismedi.

Sutur yerine kullanilan fibrin yapistiricisi maliyetli olmaktadir, ancak kan bankalarinda uretilen fibrin yapistiricisi bircok olguya ayni gunde kullanilabilir. Cerrahi suresinden kazanilan zaman ve hastanin ameliyat sonrasi donemde erken iyilesme sureci de maliyeti dengeleyebilir.

Sonuc olarak konjonktival veya konjonktivalimbal otogreftlerin yerlestirilmesinde fibrin yapistiricisi kullanimi guvenli ve etkili bir yontemdir. Cerrahi suresini kisaltmakta ve ameliyat sonrasi rahatsizligi azaltmaktadir. Ancak uzun donem etkilerini ve nuks uzerine etkilerini gozlemlemek icin uzun takipli calismalara ihtiyac vardir.

DOI: 10.4274/tjo.40.266

Kaynaklar

(1.) Moran DJ, Hollows FC. Pterygium and ultraviolet radiation: a positive correlation. Br J Ophthalmol. 1984;68:343-6. [Abstract] / [PDF]

(2.) Nakaishi H, Yamamoto M, Ishida M, Someya I, Yamada Y. Pingueculae and pterygia in motorcycle policemen. Ind Health. 1997;35:325-9. [Abstract] / [PDF]

(3.) Norn M, Franck C. Long-term changes in the outer part of the eye in welders. Prevalence of spheroid degeneration, pinguecula, pterygium, and corneal cicatrices. Acta Ophthalmol(Copenh). 1991;69:382-6. [Abstract] / [PDF]

(4.) Booth F. Heredity in one hundred patients admitted for excision of pterygia. Aust N Z J Ophthalmol. 1985;13:59-61. [Abstract]

(5.) Chowers I, Jacob Pe'er, Zamir E, Livni N, Ilsar M, Frucht-Pery J. Proliferate activity and p53 expression in primary and recurrent pterygium. Ophthalmology. 2001;108:985-8. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(6.) Jaros PA, DeLuise VP. Pingueculae and pterygia. Surv Ophthalmol. 1988;33:41-9. [Abstract]

(7.) Chen PP, Ariyasu RG, Kaza V, LaBree LD, McDonnell PJ. A randomized trial comparing mytomycin C and conjunctival autograft after excision of primary pterygium. Am J Ophthalmol. 1995;120:151-60. [Abstract]

(8.) Sebban A, Hirst LW. Treatment of pterygia in Queensland. Aust N Z J Ophthalmol. 1991;19:123-7. [Abstract]

(9.) Amano S, Motoyoma Y, Oshika T, Eguchi K. Comparative study of intraoperative mytomycin C and beta irradiation in pterygium surgery. Br J Ophthalmol. 2000;84:618-21. [Full Text] / [PDF]

(10.) Talu H, Tasindi E, Ciftci F, Yildiz TF. Excimer laser phototherapeutic keratectomy for recurrent pterygium. J Cataract Refract Surg. 1998;24:1326-32. [Abstract]

(11.) Na KS, Kim JY, Choi GJ. A clinical observation on the argon laser effect of the pterygium. J Korean Ophthalmol Soc. 1996;37:1120-5. [Abstract]

(12.) Joselson GA, Muller VP. Incidence of pterygium recurrence in patients treated with Thio-tepa. Am J Ophthalmol. 1966;81:891-5.

(13.) Rubinfeld RS, Pfister RR, Stein RM et al. Serious complications of topical mitomycin-C after pterygium surgery. Ophthalmology. 1992;99:1647-54. [Abstract]

(14.) Ma DH, See LC, Liau SB, Tsai RJ. Amniotic membrane graft for primary pterygium: comparision with conjunctival autograft and topical mitomycin C treatment. Br J Ophthalmol. 2000;84:973-8. [Abstract] / [PDF]

(15.) Unal M, Yildiz TF, Tasindi E, Acar S, Orge Y. Pterjium tedavisinde lameller keratektomi, soyma ve excimer laser. Turkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 1999;8:157-62. [Abstract] / [PDF]

(16.) Tan DT, Chee SP, Dear KB, Lim AS. Effect of pterygium morphology on pterygium recurrence in a controlled trial comparing conjunctival autografting with bare sclera excision. Arch Ophthalmol. 1997;115:1235-40. [Abstract] / [PDF]

(17.) Young AL, Leung GY, Wong AK, Cheng LL, Lam DSC. A randomised trial comparing primary pterygium. Br J Ophthalmol. 2004;88:995-7. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(18.) Jiang J, Yang Y, Zhang M, Fu X, Bao X, Yao K. Comparision of fibrin sealant and sutures for conjunctival autograft fixation in pterygium surgery: one-year follow-up. Ophthalmologica. 2008;222:105-11. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(19.) Dushku N, Reid TW. Immunohistochemical evidence that human pterygia originate from an invasion of vimentin- expressing altered limbal epithelial basal cells. Curr Eye Res. 1994;13:473-81. [Abstract]

(20.) Tseng SC. Concept and application of limbal stem cells. Eye. 1989;3:141-57. [Abstract]

(21.) Dua HS, Azuara-Blanco A. Autologous limbal transplantation in patients with unilateral corneal stem cell defiency. Br J Ophthalmol. 2000;84:273-8. [Full Text] / [PDF]

(22.) Mackenzie FD, Hirst LW, Battistutta D, Green A. Risk analysis in the development of pyterygia. Ophthalmology. 1992;99:1056-61. [Abstract]

(23.) Schlag G, Aschler PW, Steinkogler FJ, et al. Fibrin sealing in surgical and nonsurgical fields, Vol 5. Neurosurgery, ophthalmic surgery, ENT. Berlin: Springer Verlag, 1994.

(24.) Cohen RA, McDonald MB. Fixation of conjunctival autografts with an organic tissue adhesive [letter]. Arch Ophthalmol. 1993;111:1167-8. [Abstract] [PDF]

(25.) Panda A, Kumar S, Kumar A, Bansal R, Bhartiya S. Fibrin glue in ophthalmology. Indian J Ophthalmol. 2009;57:371- 9. [Abstract] / [Full Text]

(26.) Simona F, Tabatabay CA, Leuenberger PM. [Lamellar corneal graft in the treatment of pterygium. A 10-year retrospective study of the recurrence and changes of astigmatism]. J Fr Ophtalmol. 1988;11:759-63. [Abstract]

(27.) Mackenzie FD, Hirst LW, Kynaston B, Bain C. Recurrence rate and complications of 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22:522-6.

(28.) Chapman-Smith JS. Pterygium treatment with triethylene thioophosphoramide. Aust N Z J Ophthalmol.1992;20: 129-31. [Abstract]

(29.) Akarsu C, Taner P, Ergin A. 5-Fluorouracil as chemoadjuvant for primary pterygium surgery:preliminary report. Cornea. 2003;22:522-6. [Abstract]

(30.) Dadeya S, Kamlesh S, Khurana C, Fatima S. Intraoperative daunorubicin versus conjunctival autograft in primary pterygium surgery. Cornea. 2002;21:766-9. [Abstract]

(31.) Kenyon KR, Wagoner MD, Hettinger ME. Conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium. Ophthalmology. 1985;92:1461-70. [Abstract]

(32.) Lagoutte FM, Gauthier L, Comte PR. A fibrin sealant for perforated and preperforated corneal ulcers. Br J Ophthalmol. 1989;73:757-61. [Full Text]

(33.) Mandel MA. Closure of blepharoplasty incisions with autologous fibrin glue. Arch Ophthalmol. 1990;108:842-4. [Abstract]

(34.) Kaiwara K. Repair of a leaking bleb with fibrin glue. Am J Ophthalmol. 1990;109:599-601. [Abstract]

(35.) Kaufman E, Insler MS, Ibrahim-Elzembely HA, Kaufman SC. Human fibrin tissue adhesive for sutureless lamellar keratoplasty and scleral patch adhesion: a pilot study. Ophthalmology. 2003;110:2168-72. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(36.) Koranyi G, Seregard S, Kopp ED. Cut and paste: a no suture, small incision approach to pytergium surgery. Br J Ophtalmol. 2004;88:911-4. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]

(37.) Marticorena J, Rodriguez-Ares MT, Tourino R et al. Pterygium surgery: conjunctival autograft using a fibrin adhesive. Cornea. 2006;25:34-6. [Abstract]

(38.) Bahar I, Weinberg D, Dan G, Avisar R. Pterygium surgery : fibrin glue versus vicryl sutures for attaching closure. Cornea. 2006;25:1168-72. [Abstract]

(39.) Ozdamar Y, Mutevelli S, Han U et al. A comparative study of tissue glue and vicryl suture for closing limbal- conjunctival autografts and histologic evaluation after pterygium excision. Cornea. 2008;27:552-8. [Abstract]

(40.) Sridhar MS, Bansal AK, Rao GN. Surgically induced necrotizing scleritis after pterygium excision and conjunctival autograft. Cornea. 2002;21:305-7. [Abstract]

(41.) Radosevich M, Goubran HI, Burnouf T. Fibrin sealant:scientific rationale, production methods, properties, and current clinical use. Vox Sang. 1997;72:13343. [Abstract]

(42.) Chan SM, Boisjoly H. Advances in the use of adhesives in ophthalmology. Curr Opin Ophthalmol. 2004;15:305-10. [Abstract]

Didem Esen, Mehmet H. Ozkan, Bulent I. Buttanri, Sahin M. Sevim, Banu Torun Acar, Suphi Acar Haydarpasa Numune Egitim ve Arastirma Hastanesi, 2. Goz Klinigi, Istanbul, Turkiye Ozet

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Didem Esen, Bulgurlu Mah. Ata1 Sitesi B13/7, K. Camlica, Uskudar, Istanbul, Turkiye Tel: +90 216 414 45 02 Gsm: +90 505 450 98 43 E-posta drdidemozturk@hotmail.com Gelis Tarihi/Received: 29.03.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 05.07.2010
Tablo 1. Cerrahi suresinin diger calismalarla karsilastirilmasi

Calisma          Konjonktival otogrefti   Cerrahi suresi
               uygulamak icin       ortalama
             kullanilan cerrahi teknik    (dakika)

Koranyi ve ark. (36)     7/0 vikril sutur       18,5
              Fibrin yapistiricisi       9,7
Bahar ve ark. (38)      7/0 vikril sutur        20
              Fibrin yapistiricisi       16
Bizim calismamiz      Fibrin yapistiricisi       12
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Esen, Didem; Ozkan, Mehmet H.; Buttanri, Bulent I.; Sevim, Sahin M.; Acar, Banu Torun; Acar, Suphi
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2010
Words:2637
Previous Article:Cytologically diagnosed fungal keratitis: clinical features and treatment results/Sitolojik olarak tanisi konulmus fungal keratitler: klinik...
Next Article:Two-step surgery for telecanthus-epicanthus and ptosis in patients with blepharophimosis/Blefarofimozisli hastalarda telekantus-epikantus ve pitozis...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |