Printer Friendly

Conferentiar Dr. Radu Mihailescu: (17 iunie 1954-18 iunie 2013).

In dimineata zilei de 18 iunie 2013, s-a stins din viata cel care a fost Conf. Dr. Radu Mihailescu, medic primar psihiatru, sef de sectie la Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof Alex. Obregia", fost director general al acestui spital, fost sef al Catedrei de Psihiatrie si Stiintele Comportamentului la Facultatea de Medicina, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucuresti. Personalitate de marca a psihiatriei romanesti, coleg stimat si iubit de toti cei care l-au cunoscut cu adevarat, pasionat de cercetarea stiintifica a domeniului (a fost, mai multi ani, cercetator in cadrul Laboratorului de Psihiatrie al fostului Institut de Neurologie si Psihiatrie), domeniu in care era o autoritate incontestabila, talentat autor a numeroase articole si capitole de carte, publicate in tara sau strainatate, formator de tineri rezidenti in psihiatrie, Conf. Dr. Radu Mihailescu lasa in urma sa un gol de neinlocuit. Activitatea sa stiintifica a fost axata mai ales pe psihiatria clinica din domeniul psihozelor majore, tulburarilor anxioase si de personalitate, psihofarmacologie, alcoologie, precum si in domeniul managementului de servicii si cel legislativ. A facut parte din colectivul de redactare a primei Legi a Sanatatii Mintale din Romania, a fost coautor al Tratatului de Sanatate Mintala, a fost membru fondator al Ligii Romane de Sanatate Mintala si al ONG ALIAT, a fost animator si secretar al Asociatiei Romane de Psihiatre si coeditor al "Revistei Nationale de Psihiatrie" ("Revista Romana de Psihiatrie"), seria III, incepand cu 1999 si pana in 2009, precum si principal autor al Programului National de Sanatate Mintala al Ministerului Sanatatii, document oficial solicitat de Uniunea Europeana in faza de preaderare a Romaniei la UE. Intotdeauna, contributiile sale, oriunde ar fi fost facute, deveneau texte esentiale ale documentului/articolului respectiv. Disparitia dragului nostru Radu este dureroasa si nedreapta. Ii vom pastra o amintire de nesters.

[ILLUSTRATION OMITTED]

Dumnezeu sa te aiba in paza, Radu!

COPYRIGHT 2013 Institute of Psychiatry Socola, Iasi
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Publication:Bulletin of Integrative Psychiatry
Article Type:In memoriam
Geographic Code:4EXRO
Date:Jun 1, 2013
Words:303
Previous Article:Tentatie si Dependenta.
Next Article:Humanist interferences in psychiatry/Interferente umaniste in psihiatrie.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters