Printer Friendly

Comparison of corneal biomechanical properties between the two eyes in unilateral exfoliation syndrome cases/Tek tarafli eksfoliasyon sendromlu olgularin iki gozleri arasindaki korneal biyomekanik ozelliklerin karsilastirilmasi.

Summary

Purpose: To compare the differences in corneal biomechanical parameters between the eyes of patients with unilateral exfoliation syndrome (ES), bilateral ES and normal subjects.

Material and Method: Thirty patients with unilateral ES (Group A), 32 bilatetal ES patients (Group B) and 49 healrhy subjects (Group C) were included in this cross-sectional, non-interventional study. Corneal hysteresis (CH), corneal resistance factor (CRF), corneal-compensated intraocular pressure (IOPcc) and Goldmann-correlated IOP (IOPg) were measured using Ocular Response Analyzer (ORA). Central corneal thickness (CCT) was measured with an ultrasonic pachymeter. The differences in ORA parameters between the eyes of the study and control group participants were analyzed.

Results: In unilateral ES patients, the mean CH values for eyes with and without exfoliation material were 8.6 [+ or -] 2.1 mm Hg and 9.1 [+ or -] 1.7 mm Hg, respectively (p=0.004). On the other hand, the differences in both mean CRF and CCT between the two eyes in unilateral ES cases were not statistically significant (p>0.05 for both comparisons). IOPcc was significantly higher in ES eyes than in non-ES eyes (19.3 [+ or -] 2.9 mm Hg vs. 17.1 [+ or -] 2.7 mm Hg) (p 0.05 for all comparisons).

Discussion: In unilateral ES subjects, CH was found to be significantly lower in the eyes with exfoliation. Further studies are needed to establish the relationships between exfoliation, ocular biomechanics and glaucoma. (Turk J Ophthalmol 2012; 42:269-73)

Key Words: Exfoliation syndrome, corneal biomechanics, glaucoma

Ozet

Amac: Tek tarafli eksfoliasyon sendromlu (ES) olgularin iki gozleri arasindaki korneal biyomekanik farkliliklarin, konrrol grubu olgulariyla karsilastirilmasi.

Gerec ve Yontem: Kesitsel ve gozleme dayali bu calismada, tek tarafli ES olan 30 olgu Grup A, bilateral ES tespit edilen 32 olgu Grup D ve saglikli 49 olgu Grup C olarak siniflandirildi. Olgularin korneal histerezisleri (KH), korneal rezistans faktorleri (KRF), kornea kompanse goz ici basinclari (GIBcc) ve Goldmann ile korele GIB'lari (GIBg) Okuler respons analizoru (ORA) ile olculdu. Merkezi kornea kalinligi (MKK) olcumleri ise ulrrasonik pakimetri ile yapildi. ORA parametreleri acisindan gozler ve gruplararasi farkin varligi arastirildi.

Sonuclar: Tek tarafli ES'lu olgularinin eksfoliasyon materyali olan ve olmayan gozlerindeki KH sirasi ile 8,6 [+ or -] 2,1 mm Hg ve 9,1 [+ or -] 1,7 mm Hg idi (p=0,004). Bu gruptaki olgularin iki gozleri arasinda KRF ve MKK acisindan fark bulunmadi (her iki kiyaslama icin P>0,05). GIBcc ES'lu gozlerde diger goze nazaran anlamli olcude yuksekti (19,3 [+ or -] 2,9 mm Hg'ya karsilik 17,1 [+ or -] 2,7 mm Hg) (P0,05).

Tartisma: Tek tarafli ES olgularinin eksfoliasyon materyali tespit editen gozlerinde KH anlamli olcude dusuktur. Bu konuda yapilacak ileri calismalar; eksfoliasyon, okuler biyomekanik ve glokom iliskisini aydinlatmaya yardimci olacaktir. (Turk J Ophthalmol 2012; 42: 269-73)

Anahtar Kelimeler: Eksfoliasyon sendromu, korneal biyomekanik, glokom

Giris

Eksfoliasyon sendromu (ES) ileri yaslarda ortaya cikan, anormal ekstraseluler fibriller yapidaki "eksfoliasyon materyalinin" (EM) gozun on segmentinde birikmesi ile karakterize sistemik bir hastaliktir. Lizil oksidaz benzeri 1 genindeki tek bir nukleotidin polimorfizmi sonucu ortaya ciktigi tespit edilmistir. (1) ES gunumuzde glokomun tespit edilebilen en sik sebebidir. (2,3) ES'un varligi, goz ici basincinin (GIB) etkisinden bagimsiz bir sekilde glokom olusmasina yol acmakta ve exfoliasyon glokomuna bagli gelisen optik sinir basi hasari primer acik acili glokoma gore daha hizli ilerlemektedir. (4,5)

EM, kornea dahil olmak uzere gozun on segment yapilarinin tamaminda mevcuttur. Yapilan elektron mikroskopi calismalarinda EM varligi kornea endotelinde, (6,7) stromasinda (8) ve epitelinde (9) tespit edilmistir. ES'nda gorulen endotelyopati terimi, endotel hucrelerdeki morfolojik degisiklikleri ve hucre yogunlugundaki azalmayi ifade etmektedir. ES'lu olgularin kornea endotelinde EM depozitlerinin yani sira, endotel hucre sayisinda azalma, desme membran morfolojisinde farklilasma oldugu gorulmus ve bu kornealarin dekompansasyona egilimleri artmis olarak bulunmustur. (10) Morfolojik acidan Fuch's endoteliai distrofisine benzer bir gorunum arz eden bu endoteliopati tablosunun, histopatolojik olarak ayri bir klinik tablo oldugu one surulmektedir. (10) ES varliginda korneada meydana gelen yapisal degisikliklerin tamamini tanimlamak icin 'exfoliatif keratopati' terimi kullanilmaktadir.

EM depolandigi dokunun biyomekanik yapisini degistirmektedir. Bunun klinige yansimis en iyi ornegi uzerinde EM birikmesi ile gerilme direnci azalan ve stabilitesi bozulan zonuler liflerdir. Son zamanlarda yapilan calismalar, ES'nun korneanin biyomekanik yapisinda da degisikliklere neden oldugunu gostermektedir. (11,12)

Gunumuzde korneaya ait yapisal ozelliklerin glokomun olusumunda, progresyonunda onemli rol oynadigina dair bulgular vardir. Glokomatoz optik noropati ile korneal viskoelastisite arasindaki iliski son zamanlarda ortaya konulmaya baslanmistir. GIB olcumlerinin hassasiyeti uzerindeki etkilerinin yani sira, korneanin biyomekanik yapisinin optik sinir basinin rezistansi ve deforme olabilme kapasitesinin onemli bir gostergesi oldugu rapor edilmektedir. (13,14)

Yapilan histopatolojik calismalarda, klinik olarak tek tarafli ES olan olgularin normal gozlerinde de EM'nin mevcut oldugu bildirilmektedir. (15) Dolayisiyla, biyomikroskopik muayenede EM gorulmese bile bu gozlerde ES'lu diger gozlerde gorulen degisikliklerin gorulmesi beklenebilir. Ancak, tek tarafli ES olgularda gelisen glokomun tamamina yakini, oncelikle ve bazen sadece klinik olarak EM'nin tespit edildigi tarafta ortaya cikmaktadir. Yani EM, sadece klinik olarak tespit edilecek duzeyde oldugunda bu gozleri glokoma predispose hale getirmektedir.

Bu calismada; EM'in klinik olarak tespit edildigi gozlerdeki biyomekanik ozelliklerin diger gozden farkli olup olmadigini arastirmak amaciyla; tek tarafli ES'lu olgularin iki gozleri Okuler respons analizoru (ORA; Reichert Ophthalmic Instruments, Depew, NY) ile elde edilen parametreler yonunden karsilastirildi.

Gerec ve Yontem

Gozleme dayali ve kesitsel olarak planlanan bu calismaya, Ulucanlar Goz EAH polikliniklerine genel goz muayenesi ve gozluk kontrolu icin basvuran, bir veya iki gozunde EM tespit edilen olgularla, yas ve cinsiyet uyumlu, saglikli normal bireyler dahil edildi. Bolgesel etik kurul calismayi onayladi ve olgular calisma hakkinda bilgilendirilerek onamlari alindi.

Klinik olarak tek tarafli ES olgulari Grup A, her iki gozunde EM olan olgular Grup B ve normal olgular Grup C olarak siniflandirildi. Olgularin tamami kapsamli bir oftalmolojik muayeneden gecirildi. Refraksiyon olcumleri Huvitz HRK 7000A Auto Ref-Keratometer (Huvitz Co., Ltd., Gunposi, Gyeonggi-do, Korea) ile yapildi ve Snellen eseli ile duzeltilmis en iyi gorme keskinlikleri tespit edildi. Ardindan biyomikroskopi ile on segment ve 90 D lens ile fundus muayeneleri yapildi.

Calismaya dahil edilen tum olgularin anamnezlerinde ve muayenelerinde korneal bir patolojinin olmamasina, sferik refraksiyon kusurunun 5 D'den, astigmatizmanin 3 D'den dusuk olmasina, duzeltilmis en iyi gorme keskinliginin 0,5 ve uzerinde olmasina dikkat edildi. Fundus muayenesine engel olacak katarakti olanlar, sistemik veya topikal steroid kullananlar, gecirilmis okuler cerrahi, lazer girisimi ve travma oykusu bulunanlarla genel saglik durumu bozuk olgular calisma disinda tutuldu.

Klinik olarak ES'un varligi; biyomikroskopik muayenede pupilla kenarinda ve ya pupilla dilatasyonu sonucunda lensin on kapsulu uzerinde EM'nin tespit edilmesi olarak tanimlandi.

ORA ile olcumler, goze temas edilerek yapilan muayenelerden once gerceklestirildi. Korneal biyomekanik parametrelerde gorulmesi muhtemel diurnal varyasyonun etkisini en aza indirmek icin olcumler 09:00 ile 13:00 saatleri arasinda yapildi. ORA olcumleri goze herhangi bir damla damlatilmadan, her bir olcum arasinda en az 10-15 saniye ara verilerek alindi. Ardisik olarak yapilan en az 3 en fazla 4 olcum arasindan, dalga formu kalitesi en yuksek olcume ait veriler analiz icin kaydedildi. Iyi kalitedeki olcum, dalga profili, basinc egrisinin ustunde, oldukca esit ve iyi tanimli ice ve disa sinyal tepeleri olan duzgun applanasyon sinyalinin varligi olarak belirlendi. Tum olgularin dalgaform skoru 4,0 ve uzerindeydi.

Temel olarak ORA iki GIB olcumu kaydetmektedir; ilki korneanin ice cokerken duzlestigi noktadaki basinc (Pl), digeri ise normal haline donerken ikinci kez duzlestigi andaki basinctir (P2). (16) Bu iki basinc degeri birbirine esit degildir. Aralarindaki fark, korneanin viskoz ozelligini yani basincin olusturdugu etkiyi korneanin tamponize edebilme kapasitesini belirtir ve korneal histerezis (KH) olarak tanimlanir. Korneal rezistans faktor (KRF) ise "k1(P1 - P2) + 0,3k1P2 + k2" formulu ile hesaplanan, korneanin optimalize edilmis biyomekanik bir parametresidir. Formulde yer alan kl ve k2 degerleri kalibrasyon sabitleridir. Genel olarak, KRF korneanin elastik ozelliklerinin ve direncinin bir gostergesi olarak kabul edilmektedir.

ORA ile yapilan olcumler iki ayri GIB degeri vermektedir. Korneanin yapisal ozelliklerinden etkilenmedigi bildirilen GIBcc "P2 -0,43 X P1" formulu ile hesaplanir. GIBg ise P1 ve P2 degerlerinin aritmetik ortalamasi alinarak bulunur. GIBg, Goldmann Applanasyon tonometresi (GAT) ile olculen GIB degeri ile yuksek korelasyon gostermektedir.

Korneal anestezinin bir damla %0,5 proparakain (Alcaine; Alcon Laboratories, UK) damlatilarak saglanmasi ardindan, ORA cihazinda bulunan ultrasonik pakimetri ile merkezi kornea kalinligi (MKK) olculdu. En az 5 dakika beklendikten sonra GAT ile GIB olcumu ve Goldmann 3 aynali lens ile gonyoskopik muayene yapildi.

Tum olgular glokom ve okuler hipertansiyonun varligini ekarte etmek amaciyla detayli bir sekilde incelendi. Olgularin tamaminda GAT ile olculen GIB degerlerinin 22 mm Hg'nin altinda bulunmasina ve optik disk gorunumlerinde glokomla uyumlu bulgularin (cukurluk-disk oraninin 0,6'nin uzerinde olmasi, gozler arasinda cukurluk-disk asimetrisinin varligi, rimde fokal incelme ve centiklenme ile diskte hemoraji gibi) olmamasina dikkat edildi. Supheli bir optik disk gorunumu olan olgulara Spectralis OCT (Heidelberg Engineering, GmbH, Dossenheim, Germany.) ile retina sinir lifi analizi ve Humphrey 750i (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA) ile gorme alani testi yapilarak glokom ve ya glokom suphesi bulunan olgular calisma kapsami disinda tutuldu.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 programi (SPSS Inc, Chicago, IL) ile yapildi. Degerler, ortalama[+ or -]standart sapma olarak hesaplandi. Incelenen parametreler acisindan gruplar ve gozler arasindaki farkin varliginin arastirilmasinda, Student's t-testi, ki-kare testi, Tukey-HSD testi, varyans analizi (ANOVA) ve kovaryans analizi (ANCOVA) kullanildi. P degerinin 0,05'den daha kucuk olmasi istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Sonuclar

On aylik calisma suresi icerisinde Grup A'da 30 olgu, Grup B'de 32 olgu ve Grup Cde 49 olgu calisma kapsaminda incelendi. Olgularin yas ve cinsiyet dagilimi Tablo l'de gorulmektedir. Gruplar demografik ozellikler acisindan benzerdi (p>0,05).

Tablo 2'de Grup A olgularinin ORA ile elde edilen parametreler verilmektedir. Olgularin ES'lu gozlerindeki KH, biyomikroskopide normal degerlendirilen gozlerinden 0,5 mm Hg daha dusuk bulundu ve bu fark istatistiksel acidan anlamli duzeydeydi (p=0,04). GIBcc ve GIBg'nin ES olan tarafta anlamli olcude yuksek oldugu goruldu (her iki parametre icin p<0,001). Buna karsin, grup A olgularinin gozleri arasinda MKK ve KRF acisindan anlamli bir fark olusmadigi tespit edildi (tum karsilastirmalar icin p>0,05).

Grup B olgularinin gozleri arasinda KH (8,5 [+ or -] 1,2'ye karsi 8,8 [+ or -] 1,6, p=0,24) ve diger ORA parametreleri acisindan anlamli bir fark mevcut degildi (p>0,05). Ayni sekilde Grup Cde yer alan bireylerin sag ve sol gozlerinin KH (9,5 [+ or -] 1,4 ye karsi 9,3 [+ or -] 1,3, p=0,49) ile diger korneal ozellikleri ve GIB olcumleri benzer duzeydeydi (p>0,05).

ES'lu olgularla normal bireylere ait ORA parametrelerinin farkli olup olmadiginin incelenmesi amaciyla Grup A'da yer alan olgularin ES'lu gozleri ile Grup B ve C'deki olgularin sag gozlerine ait olcum degerleri karsilastirildi. (Tablo 3) Grup A'daki olgularin EM olan gozleri ile Grup B'ye ait olgularin gozleri arasinda anlamli bir fark bulunmadigi (tum karsilastirmalar icin p>0,05); buna karsin Grup C'deki bireylerin KH olcumlerinin Grup A ve B'deki gozlerle kiyaslandiginda anlamli seviyede yuksek oldugu goruldu (Grup A ve C karsilastirmasi icin P=0,03, Grup B ve C karsilastirmasi icin P=0,001). Grup C'den elde edilen ortalama GIBg degeri diger 2 gruba gore dusuk olmakla birlikte farkin istatistiksel olarak anlamlilik seviyesine ulasmadigi goruldu. Buna karsin Grup A ve B'ye ait GlBcc degerleri, Grup C ile karsilastirildiginda anlamli olcude yuksek bulundu (P=0,001).

Tartisma

Bu calismada elde edilen sonuclar, klinik olarak tek tarafli ES'lu olgularin EM tespit edilen gozlerinde KH'in diger gozle karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli olcude dusuk; GIBcc ve GIBg olcumlerinin ise anlamli sekilde yuksek oldugunu gostermektedir. EM'nin varligi KRF ve MKK'nda anlamli bir fark yaratmamaktadir. Bununla birlikte, her iki gozunde ES olan olgularla, normal bireylere ait korneal biyomekanik parametreler ve GIB olcumleri gozler arasinda farklilik gostermemektedir.

Tek tarafli ES'lu olgularda yapilan histopatolojik incelemelerde klinik olarak normal bulunan gozlerde de EM'nin tespit edildigi bildirilmektedir. (15) Goz disinda pek cok organ ve dokuda EM'nin gosterilmesi, ES'nun gozlerle sinirli olmayan, sistemik bir hastalik olarak kabul edilmesine yol acmistir. (2) Dolayisiyla tek bir gozde tespit edilse bile, ES'una ait degisiklikler butun vucutta olusabilmektedir. Ayni sekilde, tek tarafli ES'u olgularinda glokom gelisme riski acisindan, EM tespit edilen goz ile normal bulunan goz arasinda bir farklilik olmamasi beklenir.

Ancak, tek tarafli ES'lu olgularda gelisen glokomun buyuk bir cogunlugu EM'nin klinik olarak tespit edildigi gozde ortaya cikmaktadir. (17) Bu bulgu EM'nin sadece biyomikroskopik muayedede gorulebilmesi ile glokoma yol actigi seklinde yorumlanabilir. Boyle bir yorum, klinik olarak normal bulunan gozlerin histopatolojik incelemelerinde EM'nin bulunmasiyla ve ES'nun sistemik bir hastalik olarak kabul edilmesiyle celiski yaratmaktadir.

GIB olcumunde korneanin yapisal ozelliklerinden kaynaklanan etkileri telafi etmek amaciyla gelistirilen ORA, yarattigi hava akimina karsi korneada olusan cevabi ve korneanin deformasyona karsi gosterdigi direnci analiz ederek hem GIB'ni hem de korneanin viskoelastik yapisi ile ilgili parametreleri vermektedir. (18) ORA'nin klinik kullanima girmesi sayesinde korneanin biyomekanik ozellikleri hakkinda sayisal bilgiler veren; KH ve KRF'un in vivo olarak olculebilmesi mumkun olmustur.

Son zamanlarda yapilan calismalarin sonuclari ES'lu gozlerde korneanin viskoelastik yapisinda bir takim farkliliklarin oldugu yonundedir. Klinigimizde yapilan bir calismada, gozlerinde EM tespit edilmeyen saglikli bireylerle, ES'lu olgular ve eksfoliasyon glokomu hastalari ORA parametreleri acisindan karsilastirilmis ve KH'in eksfoliasyon glokomu grubunda en dusuk, ES olgularinda daha yuksek ve saglikli bireylerde en yuksek oldugu tespit edilmistir. (11) KRF ise her uc olgu grubunda benzer duzeyde bulunmustur. Yenerel ve ark. (12) da ES'lu olgularin KH ve KRF degerlerini normal bireylerden anlamli olcude bulduklarini bildirmektedirler. Ayala'ya gore ise eksfoliasyon glokomu olgularinda olculen KH, primer acik acili glokom olgularindan daha dusuktur. (19)

Yaptigimiz bu arastirmada, yukaridaki calismalarin sonuclari ile uyumlu bir sekilde, Unilateral ve bilateral ES olgularin KH'lerinin kontrol grubu olgularindan anlamli olcude dusuk oldugu tespit ettik. Bu bulgular, ES'lu gozlerin GIB degerinden bagimsiz bir bicimde glokoma yatkin olmalarinin ve ayni GIB seviyelerinde primer acik acili glokom olgularindan daha hizli seyirli optik sinir basi hasan olusturmalarinin bir aciklamasi olabilir. Ancak, tek tarafli ES'lu olgularin iki gozleri arasinda KH'de tespit edilen ve istatiksel acidan anlamli bulunan 0,5 mm Hg farkin klinik olarak oneminin; eksfoliasyon sendromu, okuler biyomekanik ve glokom iliskisini aydinlatmaya yonelik ileri calismalarla ortaya konulmasi gerekmektedir.

Klinik olarak tek gozunde EM tespit edilen olgularimizin gozleri arasinda KH farkli bulundugu halde, KRF degerlerinin benzer olmasinin her iki parametrenin korneaya ait farkli biyomekanik ozellikleri gostermesinden kaynaklandigini dusunmekteyiz. Zira, KH'in korneanin viskositesininin gostergesi oldugu, KRF'un ise korneanin elastisitesi ve direnci ile ilgili bir parametre oldugu dusunulmektedir.

Kornea ve sklera, ekstraseluler matriks ozellikleri ile kollajen yapilari benzerlikler gosteren, bir birlerinin devami niteligindeki dokulardir. Bu sebeple, korneada tespit edilen biyomekanik parametreler buyuk olasilikla lamina kribroza ve peripapiller bolgedeki viskoelastik ozellikler hakkinda onemli ipuclari vermektedir. Zira glokomlu olgularin KH'leri dusuk bulunmus ve bu bulgu dusuk KH'in, glokomatoz optik noropati gelisimi icin bir risk faktoru olabilecegi seklinde yorumlanmistir. (13,14,20) Bu bilgilerin isigi altinda, tek tarafli ES'lu olgularda glokomun daha cok EM olan gozde gorulmesinin bir nedeninin de bu gozlerde calismamizda tespit edilen dusuk KH olabilecegi one surulebilir.

Calismamizda elde edilen bulgulardan bir digeri de GAT ile olculen GIB ile korneanin biyomekanik etkileri arindirilarak elde edilen GIBcc degerleri arasindaki farkin ES'lu gozlerde normal gozlerden anlamli olcude yuksek bulunmasidir. Bu bulgu ES'lu gozlerde glokomun daha hizli seyretmesinin bir diger aciklamasi olabilir. Zira GIB'nin gercek degerinden dusuk olculmesi, tanida gecikmelere neden oldugu gibi, glokom tedavisinde hatali hedef GIB tespitine de yol acarak optik sinir basi hasarinin hizli bir sekilde ilerlemesine neden olmaktadir.

Calismamizda ayrica, saglikli bireylerin iki gozleri arasinda korneanin biyomekanik ozellikleri acisindan anlamli bir farklilik olmadigi goruldu. Ayni sekilde, her iki gozunde EM tespit edilen olgularin gozlerinde tespit edilen ORA parametreleri benzerdi. Bu bulgu, gozleri arasinda klinik ozellikler bakimdan fark bulunmayan saglikli olgularda tespit edilen korneal viskoelastik parametre farkliliklarinin normal kabul edilmeyip, olgunun ES veya glokom varligi yonunden arastirilmasinin uygun olacagi seklinde yorumlanabilir.

Sonuc olarak, tek tarafli ES'lu olgularin EM tespit edilen gozlerinde KH, GIBg ve GIBcc olcumleri diger goze gore istatistiksel olarak anlamli farkliliklar gosterebilmektedir. Tespit edilen bu farkliliklarin glokomun ayni hastada neden oncelikle EM'nin klinik olarak tespit edildigi tarafta meydana geldiginin bir aciklamasi olabilecegi sonucuna varildi.

DOI: 10.4274/tjo.42.17894

Kaynaklar

(1.) Yuksel N. Psodoeksfoliasyon ve LOXL1 gen birlikteligi. Glo-Kat. 2008;3:143-6.

(2.) Ritch R, Schlotzer-Schrehardt U. Exfoliation syndrome. Surv Ophthalmol. 2001;45:265-315.

(3.) Gurlu VP, Alimgil ML. Psodoeksfoliasyon sendromlu olgularda glokom gelisme riski. Turk J Ophthalmol. 2004;34:371-5.

(4.) Mitchel Pl, Wang JJ, Hourihan E The relationship between glaucoma and pseudoexfoliation: The Blue Mountains Eye Study. Arch Ophrhalmol. 1999;117:1319-24.

(5.) Ritch R. Exfoliation syndrome: the most common identifiable cause of open angle glaucoma. J Glaucoma. 1994;3:176-7.

(6.) Schlotzer-Schrehardt U, Kuchle M, Dorfler S, Naumann GOH. Corneal endothelial involvement in pseudoexfoliation syndrome. Arch Ophrhalmol. 1993;111:666-74.

(7.) Miyake K, Matsuda M, Inaba M. Corneal endothelial changes in pseudoexfoliation syndrome. Am J Ophthalmol. 1989;108:49-52.

(8.) Sbeity Z, Palmiero PM, Tello C, Liebmann JM, Ritch R. Noncontact in vivo confocal laser scanning microscopy of exfoliation syndrome. Trans Am Ophthalmol Soc. 2008;106: 46-55.

(9.) Martone G, Casprini F, Traversi C, Lepri F, Pichierri P, Caporossi A. Pseudoexfoliation syndrome: in vivo confocal microscopy analysis. Clin Experiment Ophthalmol. 2007;35:582-5.

(10.) Naumann GOH, Schlotzer-Schrehardt U. Keratopathy in pseudoexfoliation syndrome as a cause of corneal endothelial decompensation. A clinicopathologic study. Ophthalmology. 2000;107:1111-24.

(11.) Cankaya AR Anayol A, Ozcelik D, Demirdogen E, Yilmazbas P Ocular response analyzer ro assess corneal biomechanical properties in exfoliation syndrome and exfoliative glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012;250:255-60.

(12.) Yenerel NM, Gorgun E, Kucumen RB, Oral D, Dine UA, Ciftci F. Corneal biomechanical properties of patients with pseudoexfoliation syndrome. Cornea. 2011;30:983-6.

(13.) Congdon NG, Broman AT, Bandeen-Roche K, Grover D, Quigley HA. Central corneal thickness and corneal hysteresis associated with glaucoma damage. Am J Ophthalmol. 2006;141:868-75.

(14.) Sullivan-Mee M, Billingsley SC, Patel AD, Halverson KD, Alldredge BR, Quails C. Ocular Response Analyzer in subjects with and without glaucoma. Optom Vis Sci. 2008;85:463-70.

(15.) Kivela T, Hietanen J, Uusitalo M. Autopsy analysis of clinically unilateral exfoliation syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1997;38:2008-15.

(16.) Luce DA. Determining in vivo biomechanical properties of the cornea with an ocular response analyzer. J Cataract Refract Surg. 2005;31:156-62.

(17.) Vesti E, Kivela T. Exfoliation syndrome and exfoliation glaucoma. Prog Ret Eye Res. 2000;19:345-68.

(18.) Medeiros FA, Weinreb RN. Evaluation of the influence of corneal biomechanical properties on intraocular pressure measurements using the ocular response analyzer. J Glaucoma. 2006;15:364-70.

(19.) Ayala M. Corneal hysteresis in normal subjets and in patients with primary open angle glaucoma and pseudoexfoliation glaucoma. Ophthalmic Res. 2011;46:187-91.

(20.) Yuzbasioglu E, Artunay O, Utine CA, ve ark: Primer acik acili glokom ve normal tansiyonlu glokomda korneal histerezis goz ici basinci iliskisi. GloKat. 2008;3:21-4.

Ali Bulent Cankaya, Alpaslan Anayol, Pelin Yilmazbas

Ulucanlar Goz Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi, Address for Correspondence Dr. Ali Bulent Cankaya, Ulucanlar Goz Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ankara, Turkiye Tel.: +90 312 312 62 61 Gsm: +90 542 243 98 51 E-posta: abcankaya@hotmail.com Gelis Tarihi/Received: 13.11.2011 Kabul Tarihi/Accepted: 06.04.2012
Tablo 1. Olgu gruplarina ait yas ve cinsiyet dagilimlari

            Grup A    Grup B    Grup C
Yas (yil)       67,8 [+   70,1 [+   66,2 [+
           or -] 7,8  or -] 5,9  or -] 6,3
Cinsiyet
      Erkek    15      18      25
      Kadin    15      14      24

Tablo 2. Grup A olgularinin eksfoliasvon materyali respit
edilen ve notmal bulunan gozlerinde ORA muayenesi ile elde
edilen olcumler

              EM ** (+)Goz

Merkezi Kornea      533,9 [+ or -] 35,5
 Kalinligi ([micro]m)
Korneal Histeresis    8,6 [+ or -] 2,1
 (mm Hg)
Korneal Resistans     9,7 [+ or -] 2,3
 Faktor
Kornea Kompanse      19,3 [+ or -] 2,9
 GIB (mm Hg)
Goldmann Korele      17,2 [+ or -] 3,3
 GIB (mm Hg)

               EM(-)Goz      P

Merkezi Kornea      531,7 [+ or -] 37,3   0,26
 Kalinligi ([micro]m)
Korneal Histeresis    9,1 [+ or -] 1,7   0,04 *
 (mm Hg)
Korneal Resistans     9,5 [+ or -] 2,0    0,25
 Faktor
Kornea Kompanse      17,1 [+ or -] 2,7  <0,001 *
 GIB (mm Hg)
Goldmann Korele      15,9 [+ or -] 3,2  <0,001 *
 GIB (mm Hg)

* Istatistiksel olarak anlamli

** Eksfoliasyon materyali

Tablo 3. Her uc gruba ait olgularin gozlerin karsilastirilmasi (Grup
A olgularinin eksfoliasyon sendromlu gozleri, Grup B ve C olgularinin
sag gozlerine ait olcum degerleri esas alinmistir.)

            Grup A        Grup B

MKK ([micro]m)  533,9 [+ or -] 35,5  534,7 [+ or -] 29,5
KH(mmHg)     8,6 [+ or -] 2,1   8,5 [+ or -] 1,2
KRF        9,7 [+ or -] 2,3   9,4 [+ or -] 1,6
GIBcc (mm Hg)   19,3 [+ or -] 2,9   19,1 [+ or -] 2,7
GIBg (mm Hg)   17,2 [+ or -] 33   16,7 [+ or -] 2,6

            Grup C     [P.sup.1]  [P.sup.2]

MKK ([micro]m)  541,1 [+ or -] 27,9   0,12     0,76
KH(mmHg)     9,5 [+ or -] 1,4    <0,001    0,60
KRF        9,9 [+ or -] 1,5    0,09     0,42
GIBcc (mm Hg)   17,3 [+ or -] 3,7   <0,001    0,83
GIBg (mm Hg)   16,2 [+ or -] 3,0    0,11     0,52

         [P.sup.3]  [P.sup.4]

MKK ([micro]m)   0,23     0,34
KH(mmHg)      0,03 *   0,001 *
KRF         0,75     0,13
GIBcc (mm Hg)   0,01 *    0,01 *
GIBg (mm Hg)    0,13     0,36

* Istatistiksel olarak anlamli

p1: Uc grup arasindaki fark (ANOVA)

p2: Grup A ve B arasindaki fark

p3: Grup A ve C arasindaki fark

p4: Grup B ve C arasindaki fark
COPYRIGHT 2012 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2012 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Cankaya, Ali Bulent; Anayol, Alpaslan; Yilmazbas, Pelin
Publication:Turkish Journal of Ophthalmology
Date:Jul 1, 2012
Words:3499
Previous Article:Descemet stripping automated endothelial keratoplasty for treatment of pseudophakic bullous keratopathy/Psodofakik bulloz keratopati tedavisinde...
Next Article:Evaluation of macula with optical coherence tomography in patients with decreased visual acuity after successful retinal detachment surgery/Basarili...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters