Printer Friendly

Browse RNA topic

Comparative analysis subtopic

Articles

1-175 out of 175 article(s)
Title Author Type Date Words
Alterations of Microorganisms in Tongue Coating of Gastric Precancerous Lesion Patients with a Damp Phlegm Pattern. Xiao, Xiangqun; Zhang, Renling; Lu, Junhong; Xu, Yifeng; Zhu, Zhujing; Wang, Yiqin; Shi, Yaxiang; Ha Report Sep 22, 2022 6841
Overexpression of CDCP1 is Associated with Poor Prognosis and Enhanced Immune Checkpoints Expressions in Breast Cancer. Zhao, Jinlu; Mei, Jie; Wang, Fengxu; Zhao, Xinyuan; Ren, Yi; Zhao, Xingyu; Li, Wang Aug 31, 2022 5460
Correlations between Intestinal Microbiota and Clinical Characteristics in Colorectal Adenoma/Carcinoma. Lin, Caizhao; Li, Baolong; Tu, Chunyi; Chen, Xiaohua; Guo, Min Report Jul 28, 2022 4800
CXCR2 Is Essential for Radiation-Induced Intestinal Injury by Initiating Neutrophil Infiltration. Hu, Jing; Ji, Qian; Chen, Fei; Gong, Xiaoqin; Chen, Chuansheng; Zhang, Kaijun; Hua, Ye Jul 16, 2022 4966
HMOX1 Attenuates the Sensitivity of Hepatocellular Carcinoma Cells to Sorafenib via Modulating the Expression of ABC Transporters. Zhu, Xian; Zhang, Yinfang; Wu, Yafei; Diao, Wenjing; Deng, Guilong; Li, Qin; Wu, Chuanxing Jun 27, 2022 5313
Comparison of the Oral Microbiota Structure among People from the Same Ethnic Group Living in Different Environments. Ma, Guoyun; Qiao, Yanan; Shi, Han; Zhou, Jianye; Li, Yongming Report Jun 17, 2022 7202
Nestin Regulates Keap1-Nrf2-HO-1-Mediated Antioxidant Responses during Stress and Malignant Hematopoiesis. Lu, Chunjuan; Wei, Jin Report May 28, 2022 3888
Association of Human Intestinal Microbiota with Lifestyle Activity, Adiposity, and Metabolic Profiles in Thai Children with Obesity. Visuthranukul, Chonnikant; Sriswasdi, Sira; Tepaamorndech, Surapun; Joyjinda, Yutthana; Saengpanit, May 20, 2022 9612
Gut Microbiota Variations between Henoch-Schonlein Purpura and Henoch-Schonlein Purpura Nephritis. Zhou, Fang; Shao, Qimin; Jia, Lihong; Cai, Chunyan Apr 14, 2022 3657
Transcriptome Sequencing and Bioinformatics Analysis of Ovarian Tissues from Pomacea canaliculata in Guangdong and Hunan. Liu, Jing; Li, Jian; Wang, Zhi; Yang, Hua Apr 6, 2022 4254
Effect of Different Polymerized Xylooligosaccharides on the Metabolic Pathway in Bifidobacterium adolescentis. Yao, Di; Wu, Mengna; Wang, Xiaoyu; Xu, Lei; Zheng, Xiqun Mar 7, 2022 6133
Multidimensional study of cell division cycle-associated proteins with prognostic value in gastric carcinoma. Lu, Peixin; Cheng, Wen; Fang, Kexin; Yu, Bin Report Feb 1, 2022 6382
Metagenomics analysis reveals universal signatures of the intestinal microbiota in colorectal cancer, regardless of regional differences. Berberi, L.; Santos, A.; Magro, D.O.; Guadagnini, D.; Assalin, H.B.; Lourengo, L.H.; Martinez, C.A.R Report Jan 1, 2022 4851
Comparison of Drug Resistance of Helicobacter pylori Between Children and Adults in Jilin, China. Wang, Libo; Zhang, Jianguang; Hu, Meilian; Pang, Xiaoli Report Dec 1, 2021 3703
Comparison of Drug Resistance of Helicobacter pylori Between Children and Adults in Jilin, China. Wang, Libo; Zhang, Jianguang; Hu, Meilian; Pang, Xiaoli Dec 1, 2021 3640
Decreased circulating follicular regulatory T cells in patients with dilated cardiomyopathy. Liu, Xixi; Zhang, Wencai; Han, Zhanying Nov 6, 2021 5391
Detection of Antimicrobial, Antioxidant and Cytotoxicity Activities of Fusarium oxysporum F01 Isolated from Catharanthus roseus Collected in Vietnam. Tu, Nguyen Hoang Khue; Thuy, Ngo Thi Thanh; Vinh, Doan Thi Thanh; Anh, Nguyen Pham Quynh; Ly, Ha Die Sep 1, 2021 4203
First Molecular Characterisation of Blastocystis from Experimental Rats in Turkey and Comparison of the Frequencies Between Obese and Non-obese Groups/Türkiye'de Ilk Kez Kemirgenlerde (Laboratuvar Ratlarinda) Blastocystis'in Moleküler Karakterizasyonu ve Obez/Non-obez Ratlarda Yayginliginin Karsilastirilmasi. Malatyali, Erdogan; Basaran, Gizem; Gokcimen, Alpaslan; Ertabaklar, Hatice; Ertug, Sema Sep 1, 2021 4216
Comparative Analyses of the Subgingival Microbiome in Chronic Periodontitis Patients with and without Gingival Erosive Oral Lichen Planus Based on 16S rRNA Gene Sequencing. Liu, Haohao; Chen, Huiwen; Liao, Yue; Li, Huxiao; Shi, Linjun; Deng, Yiwen; Shen, Xuemin Report Jun 28, 2021 5068
Identification of Critical m[sup.6]A RNA Methylation Regulators with Prognostic Value in Lower-Grade Glioma. Zheng, Jianglin; Wang, Xuan; Qiu, Yue; Wang, Minjie; Yu, Hao; Zhou, Zijie; Wu, Zhipeng Report Jun 8, 2021 6065
L Antigen Family Member 3 Serves as a Prognostic Biomarker for the Clinical Outcome and Immune Infiltration in Skin Cutaneous Melanoma. Song, Jingjing; Jin, Cong; Chen, Endong; Dong, Xubin; Zhu, Libin Report Mar 19, 2021 10747
Production and Optimization of Xylanase and [alpha]-Amylase from Non-Saccharomyces Yeasts (Pichia membranifaciens). Salah, Hala A.; Temerk, Hanan A.; Salah, Nivin A.; Alshehri, Saeed Rafa Zara; Al-Harbi, Jazi A.; Maw Mar 1, 2021 4823
Effects of lycopene on abdominal fat deposition, serum lipids levels and hepatic lipid metabolism-related enzymes in broiler chickens. Wan, Xiaoli; Yang, Zhengfeng; Ji, Haoran; Li, Ning; Yang, Zhi; Xu, Lei; Yang, Haiming; Wang, Zhiyue Report Mar 1, 2021 4915
Effect of JAK-STAT pathway in regulation of fatty liver hemorrhagic syndrome in chickens. Zhu, Yaling; Mao, Huirong; Peng, Gang; Zeng, Qingjie; Wei, Qing; Ruan, Jiming; Huang, Jianzhen Report Jan 1, 2021 6556
Lin28 Inhibits the Differentiation from Mouse Embryonic Stem Cells to Glial Lineage Cells through Upregulation of Yap1. Luo, Juan; Zou, Hailin; Deng, Liang; Sun, Xiang; Yuan, Ping; Li, Peng Jan 1, 2021 6862
Identification of a New Prognostic Risk Signature of Clear Cell Renal Cell Carcinoma Based on N[sup.6]-Methyladenosine RNA Methylation Regulators. Zhang, Yan; Yao, Yao; Qi, Xiaochen; Li, Jianyi; Liu, Meihong; Che, Xiangyu; Xu, Yingkun Jan 1, 2021 8146
Intertillage during Natural Farming Rice Paddy Production Negatively Impacted the Microbial Abundances in Soils but Not Diversities. Lin, Jin-Feng; Minarsch, Eva-Maria; Ishiguro, Munehide; Uchida, Yoshitaka Jan 1, 2021 6742
Hyperosmotic Stress Induces a Specific Pattern for Stress Granule Formation in Human-Induced Pluripotent Stem Cells. Salloum-Asfar, Salam; Engelke, Rudolf; Mousa, Hanaa; Goswami, Neha; Thompson, I. Richard; Palangi, F Jan 1, 2021 10583
Association of Fecal Microbiota with Irritable Bowel Syndrome-Diarrhea and Effect of Traditional Chinese Medicine for Its Management. Yang, Fang; Wu, Jiaqi; Ye, Ning-Yuan; Miu, Jing; Yan, Jing; Liu, Li-Na; Ye, Bai Jan 1, 2021 7038
L Antigen Family Member 3 Serves as a Prognostic Biomarker for the Clinical Outcome and Immune Infiltration in Skin Cutaneous Melanoma. Song, Jingjing; Jin, Cong; Chen, Endong; Dong, Xubin; Zhu, Libin Report Jan 1, 2021 10745
Expression of the Metalloproteinase ADAM8 Is Upregulated in Liver Inflammation Models and Enhances Cytokine Release In Vitro. Awan, Tanzeela; Babendreyer, Aaron; Wozniak, Justyna; Alvi, Abid Mahmood; Sterzer, Viktor; Cook, Len Jan 1, 2021 8924
High Expression of COL17A1 Predicts Poor Prognosis and Promotes the Tumor Progression via NF-? B Pathway in Pancreatic Adenocarcinoma. Mao, Feiyu; Li, Duguang; Xin, Zechang; Du, Yan; Wang, Xiaodong; Xu, Peng; Li, Zhennan Dec 16, 2020 6109
Autophagy Regulatory Genes MET and RIPK2 Play a Prognostic Role in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: A Bioinformatic Analysis Based on GEO and TCGA. Li, Xingyu; Li, Zhiqiang; Zhu, Hongwei; Yu, Xiao Report Nov 6, 2020 8979
Regulation of [gamma][delta]T17 cells by Mycobacterium vaccae through interference with Notch/Jagged1 signaling pathway. Yao, Yi En; Zhang, Jing Hong; Chen, Xiao Ju; Huang, Jian Lin; Sun, Qi Xiang; Liu, Wei Wei; Zeng, Hua Nov 1, 2020 5326
CDKL2 Is Associated with HER2 Status and Overall Survival in Gastric Cancer: Comparative Analysis of CDKL2 Protein Expression and Gene Copy Number. Shao, Qiong; Wang, Fang; Xu, Yuxia; Zhang, Xu; Tang, Wenting; Feng, Yanfen; Li, Yue Report Oct 31, 2020 6022
OPN Deficiency Increases the Severity of Osteoarthritis Associated with Aberrant Chondrocyte Senescence and Apoptosis and Upregulates the Expression of Osteoarthritis-Associated Genes. Tian, Jian; Cheng, Chao; Kuang, Shi-Da; Su, Chao; Zhao, Xin; Xiong, Yi-lin; Li, Yu-Sheng; Gao, Shu-G Report Oct 22, 2020 5519
Bacterial Community in Soils Following Century-Long Application of Organic or Inorganic Fertilizers under Continuous Winter Wheat Cultivation. Li, Xiufen; Deng, Shiping; Raun, William R.; Wang, Yan; Teng, Ying Oct 1, 2020 7919
Comprehensive Analysis of Differential Immunocyte Infiltration and Potential ceRNA Networks Involved in the Development of Atrial Fibrillation. Wu, Jiafeng; Deng, Huiming; Chen, Qianghua; Wu, Qiang; Li, Xiaolong; Jiang, Siwei; Wang, Fengxin Report Sep 21, 2020 5022
Characterization of Gut Microbiota in Prenatal Cold Stress Offspring Rats by 16S rRNA Sequencing. Zheng, Jiasan; Zhu, Tingting; Wang, Lipeng; Wang, Jianfa; Lian, Shuai Report Sep 1, 2020 4564
Molecular Description of a Novel Orientia Species Causing Scrub Typhus in Chile. Abarca, Katia; Martinez-Valdebenito, Constanza; Angulo, Jenniffer; Jiang, Ju; Farris, Christina M.; Sep 1, 2020 5990
Circular RNA circHIPK3 Promotes Cell Metastasis through miR-637/STAT3 Axis in Osteosarcoma. Huang, Zhongyue; Yuan, Chunyan; Gu, Huijie; Cheng, Xiangyang; Zhou, Kaifeng; Xu, Jun; Yin, Xiaofan; Report Aug 31, 2020 3838
Transcriptome Profiling across Five Tissues of Giant Panda. Li, Feng; Wang, Chengdong; Xu, Zhongxian; Li, Mingzhou; Deng, Linhua; Wei, Ming; Zhang, Hemin; Wu, K Report Aug 31, 2020 8955
Circular RNA circ_0026359 Enhances Cisplatin Resistance in Gastric Cancer via Targeting miR-1200/POLD4 Pathway. Zhang, Zongyao; Yu, Xin; Zhou, Bo; Zhang, Jiajia; Chang, Jiacong Report Aug 31, 2020 5844
Single-Cell Transcriptome Analysis Profile of Meniscal Tissue Macrophages in Human Osteoarthritis. Zhou, Jingbin; Zhao, Zhihong; He, Chen; Gao, Feng; Guo, Yu; Qu, Feng; Liu, Yujie Aug 31, 2020 3066
Effects of Apatinib on the "Sternness" of Non-Small-Cell Lung Cancer Cells In Vivo and Its Related Mechanisms. Yang, Bin; Wang, Yan; Chen, Zhuoying; Feng, Yi-Ming; Shi, Liang-Liang Aug 31, 2020 3514
Agarwood Alcohol Extract Ameliorates Isoproterenol-Induced Myocardial Ischemia by Inhibiting Oxidation and Apoptosis. Wang, Canhong; Peng, Deqian; Liu, Yangyang; Yu, Zhangxin; Guo, Peng; We, Jianhe Jul 31, 2020 5182
Comparison of Pattern and Outcome of COVID-19 in Pakistan and Its Neighboring Countries. Moniba Rafique and Iqra Rafiqu Jun 30, 2020 3564
TREM2 Overexpression Attenuates Cognitive Deficits in Experimental Models of Vascular Dementia. Wang, Qian; Yang, Weixia; Zhang, Jingmei; Zhao, Yueran; Xu, Yuzhen Report Jun 30, 2020 5015
Comparative Transcriptome Analysis Reveals the Potential Cardiovascular Protective Targets of the Thyroid Hormone Metabolite 3-Iodothyronamine (3-T1AM). Haiyan, Zhou; Bailong, Hu; Bei, Zhang; Yiming, Wang; Xingde, Liu Jun 30, 2020 4536
RNA Sequencing for Gene Expression Profiles in Peripheral Blood Mononuclear Cells with Ankylosing Spondylitis RNA. Huang, Dan; Liu, Jian; Cao, Yunxiang; Wan, Lei; Jiang, Hui; Sun, Yue; Wen, Jianting Jun 30, 2020 4989
A Brazilian regional basic diet-induced chronic malnutrition drives liver inflammation with higher ApoA-I activity in C57BL6J mice. Santos, M.J.S.; Canuto, K.M.; de Aquino, C.C.; Martins, C.S.; Brito, G.A.C.; Pessoa, T.M.R.P.; Berto Jun 1, 2020 5226
MALAT1 is involved in type I IFNs-mediated systemic lupus erythematosus by up-regulating OAS2, OAS3, and OASL. Gao, Fei; Tan, Yuan; Luo, Hong May 1, 2020 6303
Comparison of Different 18S rRNA Primers with Conventional PCR Methods in Determination of Plasmodium spp. and Evaluation of Nested PCR Method. Usluca, Selma; Celebi, Bekir May 1, 2020 4501
Comparison of Selenium Source in Preventing Oxidative Stress in Bovine Mammary Epithelial Cells. Sun, Lingling; Wang, Fang; Wu, Zhaohai; Ma, Lu; Baumrucker, Craig; Bu, Dengpan May 1, 2020 5406
Comparative Semen Microbiota Composition of a Stallion in a Taylorella equigenitalis Carrier and Non-Carrier State. Quinones-Perez, Carlota; Martinez, Amparo; Crespo, Francisco; Vega-Pla, Jose Luis May 1, 2020 3918
Circulating [CD14.sup.+][HLA-DR.sup.-/low] Myeloid-Derived Suppressor Cells as Potential Biomarkers for the Identification of Psoriasis TCM Blood-Heat Syndrome and Blood-Stasis Syndrome. Sun, Shipeng; Wei, Yali; Zeng, Xue; Yuan, Yuliang; Wang, Na; An, Cheng; Duan, Jinlong; Pang, Bo; Hon Apr 30, 2020 6130
The Oncogenic Role of CENPA in Hepatocellular Carcinoma Development: Evidence from Bioinformatic Analysis. Zhang, Yuan; Yang, Lei; Shi, Jia; Lu, Yunfei; Chen, Xiaorong; Yang, Zongguo Apr 30, 2020 3505
Screening of a Novel Upregulated lncRNA, A2M-AS1, That Promotes Invasion and Migration and Signifies Poor Prognosis in Breast Cancer. Fang, Kai; Caixia, Hu; Xiufen, Zhang; Zijian, Guo; Li, Lihua Apr 30, 2020 5708
Results of Direct-Acting Antiviral Therapy in Chronic Hepatitis C Patients Undergoing Hemodialysis/Hemodiyaliz Uygulanan Kronik Hepatit C Hastalarinda Dogrudan Etkili Antiviral Tedavisi Sonuclari. Sari, Nagehan Didem; Kose, Sennur; Inci, Ayse Apr 1, 2020 3287
Effects of Acute Hyperthermia on the Thermotolerance of Cow and Sheep Skin-Derived Fibroblasts. Saadeldin, Islam M.; Swelum, Ayman Abdel-Aziz; Zakri, Adel M.; Tukur, Hammed A.; Alowaimer, Abdullah Report Apr 1, 2020 6857
Improvement of Cecal Commensal Microbiome Following the Insect Additive into Chicken Diet. Jozefiak, Agata; Benzertiha, Abdelbasset; Kieronczyk, Bartosz; Lukomska, Anna; Wesolowska, Izabela; Report Apr 1, 2020 8143
A Functional Polymorphism in the Promoter Region of Interleukin-12B Increases the Risk of Colorectal Cancer. Liu, Yabin; Li, Binghui; Wang, Lili; Kong, Dexian Mar 31, 2020 4161
Comparative Performance of High-Risk Human Papillomavirus RNA and DNA In Situ Hybridization on College of American Pathologists Proficiency Tests. Keung, Elaine S.; Souers, Rhona J.; Bridge, Julia A.; Faquin, William C.; Graham, Rondell P.; Hameed Mar 1, 2020 4143
Nicotinamide activates latent HIV-1 ex vivo in ART suppressed individuals, revealing higher potency than the association of two methyltransferase inhibitors, chaetocin and BIX01294. Samer, Sadia; Arif, Muhammad Shoaib; Giron, Leila Bertoni; Zukurov, Jean Paulo Lopes; Hunter, James; Mar 1, 2020 7117
Performance Comparison of Reverse Transcriptases for Single-Cell Studies. Zucha, Daniel; Androvic, Peter; Kubista, Mikael; Valihrach, Lukas Jan 1, 2020 6790
Altered Expression of Long Noncoding and Messenger RNAs in Diabetic Nephropathy following Treatment with Rosiglitazone. Zhang, Liwen; Zhou, Ying; Zhou, Fangfang; Yu, Xialian; Liu, Jian; Liu, Yunzi; Zhu, Yufei; Wang, Weim Jan 1, 2020 8020
Differential RNA editing of ATP complex in different tissues of Catharanthus roseus plastid. Alshammari, Wasimah B.; Alhamdan, Huda; Khan, Thana; Hassanein, Sameh E.; Ramadan, Ahmed M. Report Jan 1, 2020 3859
Comparative Analysis of the Transcriptome of Latent Autoimmune Diabetes in Adult (LADA) Patients from Eastern China. Ji, Yuqiao; Jiang, Dongmei; Liu, Jian; Chen, Xiaolong; Xia, Tian; Yin, Zhujun; Li, Lei; Jin, Hao; Ch Dec 31, 2019 3823
Expression Profile Analysis of Selenium-Related Genes in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Keshan Disease. Liu, Xiaojuan; He, Shulan; Peng, Juanxia; Guo, Xiong; Tan, Wuhong Dec 31, 2019 5309
Adipose-Derived Stem Cells Are an Efficient Treatment for Fistula-in-ano of Japanese Rabbit. Qin, Xiao; Wang, Peng; Huang, Yongming; Li, Yansen; Chao, Min; Wang, Wei Nov 30, 2019 4000
Anti-TNF-[alpha] Monoclonal Antibody Therapy Improves Anemia through Downregulating Hepatocyte Hepcidin Expression in Inflammatory Bowel Disease. Shu, Weigang; Pang, Zhi; Xu, Chunjin; Lin, Jian; Li, Gengfeng; Wu, Wei; Sun, Suofeng; Li, Junxiang; Nov 30, 2019 8602
Distinct Redox Signalling following Macrophage Activation Influences Profibrotic Activity. Lewis, Caitlin V.; Vinh, Antony; Diep, Henry; Samuel, Chrishan S.; Drummond, Grant R.; Kemp-Harper, Nov 30, 2019 9883
Rhizosphere Bacterial Community Characteristics over Different Years of Sugarcane Ratooning in Consecutive Monoculture. Gao, Xiaoning; Wu, Zilin; Liu, Rui; Wu, Jiayun; Zeng, Qiaoying; Qi, Yongwen Nov 30, 2019 4980
Commercializing the New Frontier in DNA Writing: Enzymatic Synthesis. Kamdar, Michael J.; Efcavitch, J. William Oct 1, 2019 3440
miR-199a-5p Represses Protective Autophagy and Overcomes Chemoresistance by Directly Targeting DRAM1 in Acute Myeloid Leukemia. Li, Yang; Zhang, Guojun; Wu, Bin; Yang, Wei; Liu, Zhuogang Sep 30, 2019 7304
Comparison of Rapidly Proliferating, Multipotent Aortic Valve-Derived Stromal Cells and Valve Interstitial Cells in the Human Aortic Valve. Huang, Yuming; Xu, Kang; Zhou, Tingwen; Zhu, Peng; Dong, Nianguo; Shi, Jiawei Sep 30, 2019 4729
Bioinformatic Analysis of Transcriptomic Data Reveals Novel Key Genes Regulating Osteogenic Differentiation of Human Adipose Stem Cells. Cheng, Jinluo; Zhao, Xinyuan; Liu, Juan; Cui, Li; Zhu, Yanfeng; Yuan, Xiaoqing; Gao, Jianbo; Du, Yun Aug 31, 2019 3672
EP1 receptor is involved in prostaglandin E2-induced osteosarcoma growth. Niu, Jing-cai; Ma, Nan; Liu, Wei; Wang, Pei-ji Report Aug 1, 2019 4642
ELL2 Is Downregulated and Associated with Galactose-Deficient IgA1 in IgA Nephropathy. Liu, Youxia; Zheng, Jie; Zhao, Na; Jia, Junya; Yan, Tiekun Jun 30, 2019 4621
TFAP4 Promotes Hepatocellular Carcinoma Invasion and Metastasis via Activating the PI3K/AKT Signaling Pathway. Huang, Tao; Chen, Qi-Feng; Chang, Bo-Yang; Shen, Lu-Jun; Li, Wang; Wu, Pei-Hong; Fan, Wei-Jun Jun 30, 2019 6143
Neutrophils Are Dysregulated in Patients with Hereditary Angioedema Types I and II in a Symptom-Free Period. Grymova, Tereza; Vlkova, Marcela; Soucek, Premysl; Hakl, Roman; Nechvatalova, Jana; Slanina, Peter; Jun 30, 2019 8565
Differential Notchl and Notch2 expression in non-small cell lung cancer. Pancewicz, J.; Bernatowicz, PL. Jun 1, 2019 1861
Accurate identification of atypical Staphylococcus chromogenes plasma-clotting strains causing bovine mastitis/Identificacao acurada de cepas atipicas de Staphylococcus chromogenes que coagulam o plasma envolvidas com mastite bovina. Avellar-Costa, Pedro; Santos, Danielle Cabral dos; Lange, Carla Christine; Laport, Marinella Silva; Jun 1, 2019 1673
Comparative Genome Assessment of the Two Novel Poly-[gamma]-Glutamic Acid Producing Bacillus Strains. Tiwari, Deepika Pandey; Chatterjee, Poonam Mishra; Uppadhyaya, Niyati; Bhaduri, Anirban; Raval, Ritu Jun 1, 2019 5580
Hydrogen Sulfide Attenuates High Glucose-Induced Human Retinal Pigment Epithelial Cell Inflammation by Inhibiting ROS Formation and NLRP3 Inflammasome Activation. Wang, Peng; Chen, Fei; Wang, Wenyan; Zhang, Xue-Dong May 31, 2019 5913
Role of Circular RNAs in Preeclampsia. Jia, Ningyi; Li, Jian Drug overview May 31, 2019 5069
Gender-Related Effect of Sodium Dichloroacetate on the Number of Hassall's Corpuscles and RNA NKCC1 Expression in Rat Thymus. Staneviciute, Jurate; Jukneviciene, Milda; Balnyte, Ingrida; Valanciute, Angelija; Lesauskaite, Vaiv May 31, 2019 8491
Functional Metagenomics Characterization of an Anaerobic Saltwater Bioreactor. Derilus, D.; Forestil, A.; Fortune, J.; Polyanska, O.; Louime, C.; Gervais, G.; Massey, S.E. May 31, 2019 9880
The Adverse Effects of Thyrotropin Absence on Pancreatic [beta] Cell Function in Mice. Yang, Yu; Chen, Yu; Chen, Jie; Zhang, Danyu; Wang, Jianhua; Mao, Xiaodong; Wei, Xiao; Li, Xingjia; M Apr 30, 2019 4864
Modulation of Corneal FAK/PI3K/Akt Signaling Expression and of Metalloproteinase-2 and Metalloproteinase-9 during the Development of Herpes Simplex Keratitis. Ke, Lan; Yang, Yanning; Li, Jing wei; Wang, Bo; Wang, Yujing; Yang, Wanju; Yan, Jiangbo Apr 30, 2019 4518
Comparison of Antiretroviral Therapy Regimens With Regard to Virological and Immunological Response in Treatment-Naive HIV/AIDS Patients/Tedavi Naif HIV/AIDS Hastalarinda Kullanilan Antiretroviral Tedavi Rejimlerinin Virolojik ve Immunolojik Yanit Acisindan Karsilastirilmasi. Akkaya-Isik, Sinem; Gunduz, Alper; Oncul, Ahsen; Hamidi, Aziz Ahmad; Yildiz-Sevgi, Dilek; Kes-Uzun, Report Apr 1, 2019 4233
Gene Expression Pattern and Regulatory Network of a-Toxin Treatment in Bombyx mori. Feng, Tieshan; Lin, Ping; Gong, Jiao; Cheng, Dong; Yang, Xi; Zhang, Quan; Cheng, Tingcai Mar 31, 2019 6124
Effect of the Lipid Peroxidation Product 4-Hydroxynonenal on Neuroinflammation in Microglial Cells: Protective Role of Quercetin and Monochloropivaloylquercetin: Mikroglial Hucrelerde Lipid Peroksidasyon Urunu 4-Hidroksinonenalin Noroinflamasyon Uzerine Etkisi: Kersetin ve Monokloropivaloilkersetinin Koruyucu Rolu. Cumaoglu, Ahmet; Agkaya, Asli Ozge; Ozkul, Zehra Report Mar 1, 2019 4882
Effects of exercise on myokine gene expression in horse skeletal muscles. Lee, Hyo Gun; Choi, Jae-Young; Park, Jung-Woong; Park, Tae Sub; Song, Ki-Duk; Shin, Donghyun; Cho, B Report Mar 1, 2019 3946
The study of blood transcriptome profiles in Holstein cows with miscarriage during peri-implantation. Zhao, Guoli; Li, Yanyan; Kang, Xiaolong; Huang, Liang; Li, Peng; Zhou, Jinghang; Shi, Yuangang Report Jan 1, 2019 3646
Development and Comparison of In-house Line Probe Assay (LiPA) and SVBR Green Real-time PCR Regarding the Detection of Periodontal Pathogens. Soleimani, Mohammad; Zolfaghari, Mohammad Reza Report Jan 1, 2019 4672
Determination of multidrug resistance mechanisms in Clostridium perfringens type A isolates using RNA sequencing and 2D-electrophoresis. Ma, Yu-Hua; Ye, Gui-Sheng Report Aug 1, 2018 3986
COMPARISON OF OXIDATIVE STRESS AND TELOMERE DYSFUNCTION IN HYPERTENSION PATIENTS. Prashanth, B.V.; Giri, Subhash; Yashaswini, P. Report Jun 25, 2018 4105
Anti-inflammatory Effects of Pelargonium endlicherianum Fenzl. Extracts in Lipopolysaccharide-stimulated Macrophages/Pelargonium endlicherianum Fenzl. Ekstrelerinin Lipopolisakkarit ile Uyarilan Makrofajlarda Anti-enflamatuvar Etkileri. Cumaoglu, Ahmet; Karatoprak, Gokce Seker; Yerer, Mukerrem Betul; Kosar, Muberra Report Apr 1, 2018 4974
The meat quality, muscle fiber characteristics and fatty acid profile in Jinjiang and F1 Simmental x Jinjiang yellow cattle. Zheng, Yue; Wang, Shizhi; Yan, Peishi Report Feb 1, 2018 6512
Insulin-Like Growth Factor-I as an Effector Element of the Cytokine IL-4 in the Development of a Leishmania major Infection. Reis, Luiza C.; Ramos-Sanchez, Eduardo Milton; Petitto-Assis, Fabricio; Nerland, Audun H.; Hernandez Jan 1, 2018 9948
Comparison of Oropharyngeal Microbiota from Children with Asthma and Cystic Fibrosis. Boutin, Sebastien; Depner, Martin; Stahl, Mirjam; Graeber, Simon Y.; Dittrich, Susanne A.; Legatzki, Jan 1, 2018 6215
RNA Detection Based on Graphene Field-Effect Transistor Biosensor. Tian, Meng; Xu, Shicai; Zhang, Junye; Wang, Xiaoxin; Li, Zhenhua; Liu, Huilan; Song, Ruihong; Yu, Zi Report Jan 1, 2018 3332
Evaluation of Potential Mechanisms Controlling the Catalase Expression in Breast Cancer Cells. Glorieux, Christophe; Sandoval, Juan Marcelo; Dejeans, Nicolas; Nonckreman, Sandrine; Bahloula, Khad Jan 1, 2018 6443
Paeonol Ameliorates Ovalbumin-Induced Asthma through the Inhibition of TLR4/NF-[kappa]B and MAPK Signaling. Tang, Yongjun; Huang, Weihua; Song, Qianqian; Zheng, Xiangrong; He, Ruohui; Liu, Jie Jan 1, 2018 4751
Structural Modulation of Gut Microbiota during Alleviation of Suckling Piglets Diarrhoea with Herbal Formula. Liu, Cui; Zhang, Chao; Lv, Weijie; Chao, Limin; Li, Zengquan; Shi, Dayou; Guo, Shining Jan 1, 2018 5302
Bibliometric Analysis of Global Scientific Research on lncRNA: A Swiftly Expanding Trend. Zhai, Xiao; Zhao, Jian; Wang, Yiran; Wei, Xianzhao; Li, Gengwu; Yang, Yilin; Chen, Ziqiang; Bai, Yus Report Jan 1, 2018 5241
Differential Expression of IL-36 Family Members and IL-38 by Immune and Nonimmune Cells in Patients with Active Inflammatory Bowel Disease. Fonseca-Camarillo, Gabriela; Furuzawa-Carballeda, Janette; Iturriaga-Goyon, Emilio; Yamamoto-Furusho Jan 1, 2018 5288
Identification of Differentially Expressed Genes in Porcine Ovaries at Proestrus and Estrus Stages Using RNA-Seq Technique. Yang, Songbai; Zhou, Xiaolong; Pei, Yue; Wang, Han; He, Ke; Zhao, Ayong Jan 1, 2018 5493
Reduced [beta]2GPI Inhibiting Glomerular Mesangial Cells VEGF-NO Axis Uncoupling Induced by High Glucose. Saijun, Zhou; Xin, Li; Jie, Wang; Shumin, Xiao; Shuaihui, Liu; Pei, Yu Jan 1, 2018 4504
Pyrethroid Acaricide Resistance Is Proportional to P-450 Cytochrome Oxidase Expression in the Cattle Tick Rhipicephalus microplus. Cossio-Bayugar, Raquel; Martinez-Ibanez, Francisco; Aguilar-Diaz, Hugo; Miranda-Miranda, Estefan Jan 1, 2018 3954
Improvement Activity of 1-Deoxynojirimycin in the Growth of Dairy Goat Primary Mammary Epithelial Cell through Upregulating LEF-1 Expression. Ji, Shengyue; Liu, Ming; Zhang, Yuping; Zhang, Hongfu Jan 1, 2018 3620
DREAM Is Involved in the Genesis of Inflammation-Induced Prolabour Mediators in Human Myometrial and Amnion Cells. Goradia, Priyanka; Lim, Ratana; Lappas, Martha Jan 1, 2018 7286
Molecular Analysis and Modeling of Hepatitis E Virus Helicase and Identification of Novel Inhibitors by Virtual Screening. Parvez, Mohammad K.; Subbarao, Naidu Jan 1, 2018 4469
Modulation of Molecular Biomarker Expression in Response to Chemotherapy in Invasive Ductal Carcinoma. Oloomi, Mana; Moazzezy, Neda; Bouzari, Saeid Jan 1, 2018 4616
In Vivo siRNA Delivery and Rebound of Renal LRP2 in Mice. Eadon, Michael T.; Cheng, Ying-Hua; Hato, Takashi; Benson, Eric A.; Ipe, Joseph; Collins, Kimberly S Jan 1, 2018 7081
Inhibitory Effects of a Novel PPAR-[gamma] Agonist MEKT1 on Pomc Expression/ACTH Secretion in AtT20 Cells. Parvin, Rehana; Noro, Erika; Saito-Hakoda, Akiko; Shimada, Hiroki; Suzuki, Susumu; Shimizu, Kyoko; M Jan 1, 2018 7967
Identification of Wheat Inflorescence Development-Related Genes Using a Comparative Transcriptomics Approach. Ma, Lingjie; Ma, Sheng-Wei; Deng, Qingyan; Yuan, Yang; Wei, Zhaoyan; Jia, Haiyan; Ma, Zhengqiang Jan 1, 2018 9566
Multitarget Effects of Danqi Pill on Global Gene Expression Changes in Myocardial Ischemia. Wang, Qiyan; Meng, Hui; Zhang, Qian; Shi, Tianjiao; Zhang, Xuefeng; Shao, Mingyan; Lu, Linghui; Wang Jan 1, 2018 6169
Transcriptome Analysis of Porcine PBMCs Reveals the Immune Cascade Response and Gene Ontology Terms Related to Cell Death and Fibrosis in the Progression of Liver Failure. Zhang, YiMin; Shao, Li; Zhou, Ning; Li, JianZhou; Chen, Yu; Lu, Juan; Wang, Jie; Chen, ErMei; Xie, Z Jan 1, 2018 5476
[beta]-Catenin Regulation in Sporadic Colorectal Carcinogenesis: Not as Simple as APC. Fredericks, Ernst; Dealtry, Gill; Roux, Saartjie Jan 1, 2018 5954
Comparative Analysis of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells from Orbital and Abdominal Fat. Nepali, Sarmila; Park, Mira; Lew, Helen; Kim, Okjoon Jan 1, 2018 5293
Dorsal Root Ganglion Maintains Stemness of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells by Enhancing Autophagy through the AMPK/mTOR Pathway in a Coculture System. Zhang, Shuaishuai; Li, Junqin; Jiang, Huijie; Gao, Yi; Cheng, Pengzhen; Cao, Tianqing; Li, Donglin; Jan 1, 2018 7859
Euclidean Distance Analysis Enables Nucleotide Skew Analysis in Viral Genomes. van Hemert, Formijn; Jebbink, Maarten; van der Ark, Andries; Scholer, Frits; Berkhout, Ben Jan 1, 2018 3948
Meprin Metalloprotease Deficiency Associated with Higher Mortality Rates and More Severe Diabetic Kidney Injury in Mice with STZ-Induced Type 1 Diabetes. Bylander, John E.; Ahmed, Faihaa; Conley, Sabena M.; Mwiza, Jean-Marie; Ongeri, Elimelda Moige Jan 1, 2018 7103
Differential Expression of TXNIP Isoforms in the Peripheral Leukocytes of Patients with Acute Myocardial Infarction. Zhang, Yujing; Zhong, Peng; Xu, Yingze; Wang, Baokui; Zhu, Tao; Zhang, Wendi; Wang, Haihua; Wei, Zix Jan 1, 2018 3254
CTLA-4 and PD-1 Ligand Gene Expression in Epithelial Thyroid Cancers. Tuccilli, Chiara; Baldini, Enke; Sorrenti, Salvatore; Catania, Antonio; Antonelli, Alessandro; Falla Jan 1, 2018 6841
Comparison of Three Different Anti-retroviral Regimens in Terms of Immunological and Virological Response/Uc Farkli Anti-retroviral Tedavi Rejiminin Immunolojik ve Virolojik Acidan Karsilastirilmasi. Sonmez, Ufuk; Atalay, Sabri; Albayrak, Hazal; Turken, Melda; Kose, Sukran Report Jan 1, 2018 3670
Maintenance of Endothelial Cell Function in Liquid Based Antithrombotic Surface Coating. Chu, Hunghao; Yao, Jiaqi; Zhang, Tuo; Yip, Mighten C.; Dhara, Mousumi; Min, James K.; Dunham, Simon; Nov 1, 2017 3959
Biodiversity and Molecular Characterization of Trichoderma spp. and Exploring its Synergistic Action for the Management of Cucumber Damping Off Incited by Pythium aphanidermatum. Vasumathi, S.; Aiyanathan, K. Eraivan Arutkani; Nakkeeran, S. Report Mar 1, 2017 6544
RT-qPCR and RT-Digital PCR: A Comparison of Different Platforms for the Evaluation of Residual Disease in Chronic Myeloid Leukemia. Alikian, Mary; Whale, Alexandra S.; Akiki, Susanna; Piechocki, Kim; Torrado, Celia; Myint, Thet; Cow Report Feb 1, 2017 5530
Downregulation of Thromboxane [A.sub.2] Receptor Occurs Mainly via Nuclear Factor-KappaB Signaling Pathway in Rat Renal Artery. Zhang, Yaping; Mi, Man; Xie, Yan-Hua; Wang, Si-Wang; Edvinsson, Lars; Xu, Cang- Bao Report Jan 1, 2017 4332
Efficacy and Tolerability of Tenofovir Disoproxil Fumarate Based Regimen as Compared to Zidovudine Based Regimens: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dadi, Tegene Legese; Kefale, Adane Teshome; Mega, Teshale Ayele; Kedir, Muktar Sano; Addo, Habtamu A Report Jan 1, 2017 3891
Cytokine Imbalance as a Common Mechanism in Both Psoriasis and Rheumatoid Arthritis. Tan, Yong; Qi, Qiu; Lu, Cheng; Niu, Xuyan; Bai, Yanping; Jiang, Chunyan; Wang, Yang; Zhou, Youwen; L Report Jan 1, 2017 6584
Comparative Expression Analyses of Pro-versus Anti-Inflammatory Mediators within Synovium of Patients with Joint Trauma, Osteoarthritis, and Rheumatoid Arthritis. Madol, Mohammed A. Al-; Shaqura, Mohammed; John, Thilo; Likar, Rudolf; Ebied, Reham Said; Schafer, M Report Jan 1, 2017 5282
Comparative Transcriptome Analyses of Resistant and Susceptible Near-Isogenic Wheat Lines following Inoculation with Blumeria graminis f. sp. tritici. Xing, Piyi; Zhang, Xueying; Bao, Yinguang; Wang, Yuhai; Wang, Honggang; Li, Xingfeng Report Jan 1, 2017 7749
Prognostic Relevance and Function of MSX2 in Colorectal Cancer. Liu, Jiancheng; An, Huaying; Yuan, Wei; Feng, Qiang; Chen, Lianzhen; Ma, Jie Report Jan 1, 2017 5058
NLRP3 Inflammasome Expression and Signaling in Human Diabetic Wounds and in High Glucose Induced Macrophages. Zhang, Xiaotian; Dai, Jiezhi; Li, Li; Chen, Hua; Chai, Yimin Report Jan 1, 2017 3928
Meprin Metalloprotease Deficiency Associated with Higher Mortality Rates and More Severe Diabetic Kidney Injury in Mice with STZ-Induced Type 1 Diabetes. Bylander, John E.; Ahmed, Faihaa; Conley, Sabena M.; Mwiza, Jean-Marie; Ongeri, Elimelda Moige Report Jan 1, 2017 7232
CACNA1B ([Ca.sub.v]2.2) Overexpression and Its Association with Clinicopathologic Characteristics and Unfavorable Prognosis in Non-Small Cell Lung Cancer. Zhou, Xiaoyu; Wang, Wei; Zhang, Shu; Wang, Xudong; Tang, Zhiyuan; Gu, Jun; Li, Jun; Huang, Jianan Report Jan 1, 2017 4787
Pathway Interaction Network Analysis Identifies Dysregulated Pathways in Human Monocytes Infected by Listeria monocytogenes. Fan, Wufeng; Zhou, Yuhan; Li, Hao Report Jan 1, 2017 5188
The Role of Nephronectin on Proliferation and Differentiation in Human Dental Pulp Stem Cells. Tang, Jia; Saito, Takashi Report Jan 1, 2017 7947
Application of the AMLprofiler Diagnostic Microarray in the South African Setting. Kappala, S.S.; Alessandrini, M.; Matlhako, T.; Beltchev, E.; Pool, R.; Pepper, M.S. Report Jan 1, 2017 5505
Effect of ALDH2 on High Glucose-Induced Cardiac Fibroblast Oxidative Stress, Apoptosis, and Fibrosis. Gu, Xiaoyu; Fang, Tingting; Kang, Pinfang; Hu, Junfeng; Yu, Ying; Li, Zhenghong; Cheng, Xiangyang; G Report Jan 1, 2017 6407
Maoto, a Traditional Japanese Herbal Medicine, Inhibits Uncoating of Influenza Virus. Masui, Shinta; Nabeshima, Shigeki; Ajisaka, Kazuhiko; Yamauchi, Kei; Itoh, Ryota; Ishii, Kazunari; S Report Jan 1, 2017 5604
Comparative Researches of Semen Arecae and Charred Semen Arecae on Gastrointestinal Motility, Motilin, Substance P, and CCK in Chronically Stressed Rats. Zhang, Sanyin; Yang, Peng; Li, Xixiong; Wang, Xin; Song, Jiage; Peng, Wei; Wu, Chunjie Report Jan 1, 2017 5253
Effects of Brucine on the OPG/RANKL/RANK Signaling Pathway in MDA-MB-231 and MC3T3-E1 Cell Coculture System. Wu, Ruixian; Li, Qian; Pei, Xiaohua; Hu, Kefei Report Jan 1, 2017 3932
Effect of Acupotomy on FAK-PI3K Signaling Pathways in KOA Rabbit Articular Cartilages. Ma, Shi-Ning; Xie, Zhan-guo; Guo, Yan; Yu, Jia-Ni; Lu, Juan; Zhang, Wei; Wang, Li-Juan; Xu, Jing; Zh Report Jan 1, 2017 7568
Astilbin from Smilax glabra Roxb. Attenuates Inflammatory Responses in Complete Freund's Adjuvant-Induced Arthritis Rats. Dong, Lisha; Zhu, Jinqiu; Du, Hongzhi; Nong, Heng; He, Xicheng; Chen, Xiaoyu Jan 1, 2017 6083
Effect of Wnt Signaling on the Differentiation of Islet [beta]-Cells from Adipose-Derived Stem Cells. Wang, Hefei; Ren, Yu; Hu, Xiao; Ma, Min; Wang, Xiao; Liang, Hao; Liu, Dongjun Report Jan 1, 2017 6317
Loss of PI3K p110[alpha] in the Adipose Tissue Results in Infertility and Delayed Puberty Onset in Male Mice. Nelson, Victoria L. Boughton; Negron, Ariel L.; Reid, Inefta; Thomas, Justin A.; Yang, Leon; Lin, Ri Report Jan 1, 2017 8620
SOCS1 Regulates Apoptosis and Inflammation by Inhibiting IL-4 Signaling in IL-1[beta]-Stimulated Human Osteoarthritic Chondrocytes. He, Qiang; Sun, Caihong; Lei, Wei; Ma, Jianbing Report Jan 1, 2017 5326
Identification of IFITM1 and IFITM3 in Goose: Gene Structure, Expression Patterns, and Immune Reponses against Tembusu Virus Infection. Wang, Anqi; Sun, Lipei; Wang, Mingshu; Jia, Renyong; Zhu, Dekang; Liu, Mafeng; Sun, Kunfeng; Yang, Q Report Jan 1, 2017 6333
Human Gut Microbiota Associated with Obesity in Chinese Children and Adolescents. Hou, Ya-Ping; He, Qing-Qing; Ouyang, Hai-Mei; Peng, Hai-Shan; Wang, Qun; Li, Jie; Lv, Xiao-Fei; Zhen Report Jan 1, 2017 4732
Small interfering RNA-mediated silencing of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) and lysosomal trafficking regulator (LYST) induce growth inhibition and apoptosis in human multiple myeloma cells: a preliminary study. Bong, Ivyna Pau Ni; Ng, Ching Ching; Fakiruddin, Shaik Kamal; Lim, Moon Nian; Zakaria, Zubaidah Report Nov 1, 2016 4743
Short term organ culture of mouse ovary in the medium supplemented with bone morphogenetic protein 15 and follicle stimulating hormone: a morphological, hormonal and molecular study. Salehnia, Mojdeh; Pajokh, Mojdeh; Ghorbanmehr, Nassim Report Oct 1, 2016 5341
Comparison of fecal microbiota of Mongolian and thoroughbred horses by high-throughput sequencing of the V4 region of the 16s rRNA gene. Zhao, Yiping; Li, Bei; Bai, Dongyi; Huang, Jinlong; Shiraigo, Wunierfu; Yang, Lihua; Zhao, Qinan; Re Report Sep 1, 2016 4298
Comparison of test results for Zika virus RNA in urine, serum, and saliva specimens from persons with travel-associated Zika virus disease--Florida, 2016. Bingham, Andrea M.; Cone, Marshall; Heberlein-Larson, Valerie Mock Lea; Stanek, Danielle; Blackmore, May 13, 2016 2882
Enhanced production and organic solvent stability of a protease from Brevibacillus laterosporus strain PAP04. Anbu, P. Report Apr 1, 2016 4077
Implantation of muscle satellite cells overexpressing myogenin improves denervated muscle atrophy in rats. Shen, H.; Lv, Y.; Shen, X.Q.; Xu, J.H.; Lu, H.; Fu, L.C.; Duan, T. Report Feb 1, 2016 3240
Berberine Inhibits Intestinal Polyps Growth in Apc (min/+) Mice via Regulation of Macrophage Polarization. Piao, Meiyu; Cao, Hailong; He, NaNa; Yang, Boli; Dong, Wenxiao; Xu, Mengque; Yan, Fang; Zhou, Bing; Jan 1, 2016 3343
Ilexonin A Promotes Neuronal Proliferation and Regeneration via Activation of the Canonical Wnt Signaling Pathway after Cerebral Ischemia Reperfusion in Rats. Zhang, Bi-Qin; Zheng, Guan-Yi; Han, Yu; Chen, Xiao-Dong; Jiang, Qiong Jan 1, 2016 6237
Sex-differences in renal expression of selected transporters and transcription factors in lean and obese Zucker spontaneously hypertensive fatty rats. Babelova, Andrea; Burckhardt, Birgitta C.; Wegner, Waja; Burckhardt, Gerhard; Henjakovic, Maja Jan 1, 2015 6303
Elevated urinary connective tissue growth factor in diabetic nephropathy is caused by local production and tubular dysfunction. Gerritsen, Karin G.F.; Leeuwis, Jan Willem; Koeners, Maarten P.; Bakker, Stephan J.L.; van Oeveren, Jan 1, 2015 6613
An altered pattern of myocardial histopathological and molecular changes underlies the different characteristics of type-1 and type-2 diabetic cardiac dysfunction. Radovits, Tamas; Korkmaz, Sevil; Matyas, Csaba; Olah, Attila; Nemeth, Balazs Tamas; Pali, Szabolcs; Jan 1, 2015 6059
Genome-wide characterization of circulating tumor cells identifies novel prognostic genomic alterations in systemic melanoma metastasis. Chiu, Connie G.; Nakamura, Yoshitaka; Chong, Kelly K.; Huang, Sharon K.; Kawas, Neal P.; Triche, Tim Report Jun 1, 2014 5898
Diagnostic utility of broad range bacterial 16s rRNA gene PCR with degradation of human and free bacterial DNA in bloodstream infection is more sensitive than an in-house developed PCR without degradation of human and free bacterial DNA. Rogina, Petra; Skvarc, Miha; Stubljar, David; Kofol, Romina; Kaasch, Achim Jan 1, 2014 4710
IRF5 is a specific marker of inflammatory macrophages in vivo. Weiss, Miriam; Blazek, Katrina; Byrne, Adam J.; Perocheau, Dany P.; Udalova, Irina A. Jan 1, 2014 4915
Expression profiling and functional implications of a set of zinc finger proteins, ZNF423, ZNF470, ZNF521, and ZNF780B, in primary osteoarthritic articular chondrocytes. Mesuraca, Maria; Galasso, Olimpio; Guido, Leonardo; Chiarella, Emanuela; Scicchitano, Stefania; Vatr Jan 1, 2014 6690
Enhanced inflammatory activity of endometriotic lesions from the rectovaginal septum. Bertschi, Dominic; McKinnon, Brett D.; Evers, Jakob; Bersinger, Nick A.; Mueller, Michael D. Jan 1, 2014 4709
Zoonotic Chlamydiaceae species associated with Trachoma, Nepal. Dean, Deborah; Rothschild, James; Ruettger, Anke; Kandel, Ram Prasad; Sachse, Konrad Dec 1, 2013 5466
Detection of nucleophosmin 1 mutations by quantitative real-time polymerase chain reaction versus capillary electrophoresis: a comparative study. Barakat, Fareed H.; Luthra, Rajyalakshmi; Yin, C. Cameron; Barkoh, Bedia A.; Hai, Seema; Jamil, Waqa Aug 1, 2011 4538
Comparison of different primes for PCR-based diagnosis of cutaneous leishmaniasis. de Oliveira, Diego Molina; Valdrinez, Maria; Lonardoni, Campana; Teodoro, Ueslei; Silveira, Thais Go May 1, 2011 4422
Molecular detection of circulating prostate cells in cancer II: comparison of prostate epithelial cells isolation procedures. (Technical Briefs). Berteau, Pierre; Dumas, Frederic; Gala, Jean-Luc; Eschwege, Pascal; Lacour, Bernard; Philippe, Maria Aug 1, 1998 2327
X-Chromosome inactivation in healthy females: incidence of excessive lyonization with age and comparison of assays involving DNA methylation and transcript polymorphisms. El Kassar, Nahed; Hetet, Gilles; Briere, Jean; Grandchamp, Bernard Jan 1, 1998 3980

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |