Printer Friendly

Cocuk Hastalarda Vagus Sinir Uyariminin Yasam Kalitesi Uzerine Etkileri/The Effect of Vagal Nerve Stimulation on the Quality of Life in Pediatric Cases.

OZ

Amac: Direncli epilepsi hastalarinda vagal sinir uyarimi (VSU) sonrasi yasam kalitesi, nobet sikligi ve psikiyatrik degerlendirilmesini degerlendirmeyi amacladik.

Gerec ve Yontemler: 2010-2014 yillari arasinda VSU uygulanan 11 direncli epilepsi hastasi tek merkezli longitudinal gozlemsel prospektif calismaya alinmistir Hastalar VSU tedavisi oncesi, nobet sikligi, Ruhsal Bozukluklarin Tanisal ve Sayimsal El Kitabi-IV psikiyatrik bozukluklari icin yari yapilandirilmis klinik gorusme Okul Cagi Cocuklari icin Duygulanim Bozukluklari ve Sizofreni Gorusme Cizelgesi-Simdi ve Yasam Boyu Sekli ile degerlendirilmis ve Cocuklar icin Depresyon Olcegi (CDO), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Cocuklar icin Durumluk ve Surekli Kaygi Olcegi ve Hastalik Algisi Olcegi doldurmustur. Aileleri ise Cocuk ve Genclerde Davranis Degerlendirme Olcegi (CDDO) ve Cocuklar icin Yasam Kalitesi Olcegi (CIYKO)-ebeveyn formu doldurmustur. Tum degerlendirmeler VSU uygulamasindan once, 1. yilinda ve 2. yilinda tekrarlanmistir

Bulgular: VSU takilma yasi ortalama 11,5 yas (2,5-16) idi. Yas ortalamasi 13,9 (2,5-18) yas idi. Hastalarin VSU oncesi epilepsi nedeniyle izlem suresi ortalama 6,6 yil, VSU kullanim suresi ortalama 30,4 (10-96) aydir Uluslararasi Epilepsi ile Savas Dernegi siniflamasina gore yedi hasta fokal epilepsi, dort hasta jeneralize epilepsi idi. Hastalarin VSU ile izlemlerinin ilk yilinda nobet sikliginda ortalama %42, ikinci yil %43 azalma saptandi. Hastalarin ilk vizitlerinde dordunde psikopatoloji bulunmazken yedi hastada degisik psikopatolojiler tanimlanmistir. Hastalarin CDO/BDE, CIYKO, CDDO degerlendirilmelerinde VSU uygulamasi oncesi, 1. yil ve 2. yil arasinda fark saptanmadi.

Sonuc: Ilaca direncli epilepsilerde VSU faydalidir. Literaturde depresyon ve yasam kalitesine faydali oldugu gosterildigi halde calismamizda anlamli bir fark saptanmadi. Nobet sikliginda oldugu gibi ilerleyen yillarda depresyon olceklerinde de iyilesme olacagini dusunmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vagal sinir uyarimi, cocuk, yasam kalitesi, direncli epilepsi

ABSTRACT

Aim: To evaluate the value of vagal nerve stimulation (VNS) in improving the quality of life, seizure frequency and mood in children with pharmacoresistant epilepsy.

Materials and Methods: Eleven pharmacoresistant epileptic children implanted with the VNS therapy device between 2010-2014 were included in this prospective longitudinal study. Clinical assessment for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV psychiatric disorders, schedule for affective disorders, and schizophrenia for school children were applied. Childhood Depression Inventory (CDI), Beck Depression Inventory (BDI) were filled. Child Behavior Checklist (CBCL) and the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) were filled in by parents before the implantation. All of these tests were repeated in the first and second year of implantation.

Results: Mean age at the first implantation of the VNS therapy device was 11.5 (2.5-16). Mean age was 13.9 (2.5-18) years. Mean duration of epilepsy prior to VNS implantation was 6.6 years, and VNS usage period was 30.4 months (10-96). International League Against Epilepsy classification of predominant seizure type was partial in seven, and generalized in four patients. Decrease in the number of seizures was 42% and 43% in the first and the second year respectively While four of 11 patients had no psychopathology, different problems were determined in seven patients. There was no statistically significant difference between the scores of CDI/BDI, scores of CBCL and PedsQL prior to implantation, and also did not differ 1 year and 2 years after implantation.

Conclusion: VNS is partially effective in controlling drug-resistant epilepsy Although a positive effect on depression and quality of life is reported in literature, the results of this study were not statistically significant. We think that the scores of depression inventory should gradually decrease in years as it is reported for seizure frequency.

Keywords: Vagal nerve stimulation, child, quality of life, refractor epilepsy

Giris

Vagal sinir uyarimi (VSU) cerrahi sansi olmayan direncli epilepsi hastalarinda uygulanan farmakolojik olmayan bir yontemdir Direncli epilepsilerin VSU kullaniminin nobet sikligi ve suresi, norokognitif etkileri, antiepileptik kullanim sayisi, hayat kalitesi, tolerabilite ve guvenlik acisindan degerlendirilmelerini iceren bircok calisma mevcuttur.

Son yillarda cocukluk yas grubunda yapilan calismalarda nobet sikligindaki azalma %16 ile %65 arasi degismektedir (1-4). Konuyla ilgili yapilan calismalarda genellikle direncli semptomatik jeneralize ve fokal epilepsiler ile epileptik ensefalopatili hastalar karisik olarak degerlendirilmistir (5-7). Az sayida calismada parsiyel epilepsi ve epileptik ensefalopatiler [Lennox-Gastaut sendromu (LGS), West sendromu] izole degerlendirilmistir (2,4,8-10).

VSU etkisi degerlendirilirken hastalarin sadece epilepsi frekansi ve antiepileptik kullanimindaki azalma ile degil, davranis degisiklikleri, hayat kalitesi ve depresyon olcekleri ile de degerlendirilmesi gerekmektedir. Direncli epilepsi, hastalari sosyal ve entelektuel olarak olumsuz etkilerken, epilepsi tedavisinde kullanilan antiepileptiklerin bircogunun kognisyonu kotulestirdigi bilinmektedir. VSU tedavisi uygulanan hastalarin norokognitif olarak stabil seyrettigi hatta iyilestigi gozlenmektedir (11-13).

Direncli epilepsi hastalarinin nobet sayisindaki azalmanin hayat kalitesine, bilissel iyilesmeye ve depresyona iyi geldigi gosterilmistir Bir baska teori ise VSU uygulanan hastalarin beyin omurilik sivisi (BOS) incelemelerinde triptofan metabolitlerinin artmis oldugu ve bu sebeple depresyon skorlarinin iyilestigidir (14).

Hastanemizde direncli epilepsi tanisiyla izlenmekte olan ve VSU uygulanan hastalarin uzun donem klinik ve norokognitif sonuclarini sunmayi amacladik.

Gerec ve Yontem

Hastanemizde direncli epilepsi olarak izlenen ve 2010-2014 yillari arasinda VSU takilan 11 olgu longitudinal gozlemsel prospektif olarak arastirmaya alindi. Hastalarin yas, VSU takilma yasi, cinsiyet, epilepsi tipi, tani, VSU oncesi ve sonrasi nobet sikligi, VSU oncesi ve sonrasi antiepileptik kullanim sayisi kaydedilmistir. VSU oncesi Ruhsal Bozukluklarin Tanisal ve Sayimsal El Kitabi-IV eksen I psikiyatrik bozukluklari icin yari yapilandirilmis klinik gorusme Okul Cagi Cocuklari icin Duygulanim Bozukluklari ve Sizofreni Gorusme Cizelgesi-Simdi ve Yasam Boyu Sekli ile degerlendirilmis ve Cocuklar icin Depresyon Olcegi, Beck Depresyon Envanteri, Cocuklar icin Durumluk ve Surekli Kaygi Olcegi ve Hastalik Algisi Olcegi ile degerlendirilmeleri yapilmistir. Hastalar VSU takildiktan sonra pediatrik norolog tarafindan en az uc ayda bir fizik muayene, nobet sikligi, yan etkiler acisindan degerlendirilmistir. Muayene oncesi ya da sonrasi ara donemlerde nobet sikliginda artis ya da yan etki dusundurecek bildirimler aile tarafindan telefon ile yapilmis ve bu hastalar uc ay beklenmeden degerlendirilmistir. VSU sonrasi nobet sikligindaki degisiklikleri McHugh ve ark. (15) siniflamasi ile degerlendirilmistir (Tablo I). Hastalarin psikiyatrik olcekler ile degerlendirilmesi cocuk psikiyatristleri tarafindan VSU oncesi ve VSU tedavisinin 1. ve 2. yilinda yapilmistir. Bagimsiz iki grubun olcumlerinin ortalama degerlerinin karsilastirilmasi icin Mann-Whitney U testi, bagimli degiskenlerin karsilastirilmasinda Wilcoxon testi kullanilmistir. Anlamlilik degeri p<0,05 olarak degerlendirilmistir Hastalarin ebeveynlerinden ve kendilerinden (ailelerinin yardimi ile basitlestirilmis onam formu seklinde) onam formu alinmistir. Ege Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu'ndan 03.02.2015 tarihinde 15-1/10 numarali calismamiz onay almistir

Bulgular

Hastalarin altisi erkek, besi kizdi. Yas ortalamasi 13,4 yas, en kucuk VSU tedavisi alan hasta 2,5, en buyugu ise 18 yasinda idi. VSU takilma yasi ortalama 11,5, hastalarin epilepsi suresi ortalama 6,6 yil (1 yil-13,5 yil), VSU ile takip suresi ortalama 30,4 ay (10-96 ay) olarak bulundu.

Hastalar Uluslararasi Epilepsi ile Savas Dernegi siniflamasina gore siniflandirildiginda yedisi fokal epilepsi, ucu LGS, biri West sendromu idi. Etiyolojiye gore siniflandirildiginda sadece uc hasta idiyopatik epilepsi idi. Hastalarin demografik ozellikleri Tablo Il'de verilmistir

Nobet frekanslari degerlendirildiginde iki hastada %80 ve ustu, dort hastada %50-80 arasinda, iki hastada %50'nin altinda yarar gorulurken, uc hastada nobet sikliginda degisiklik olmamistir (Tablo II). Ilk yildaki 11 hastanin nobetlerindeki azalma %42 iken ikinci yilda nobet frekansindaki azalma %43 olarak bulunmustur. Fokal epilepsi grubu ayri degerlendirildiginde ilk yil basari orani %43,7 iken, ikinci yildaki basari orani %47,4 olarak bulunmustur. LGS'li uc hastanin sadece birinde ilk yil nobet sikliginda %47 azalma gorulmus, diger ikisinde izlem suresince azalma gozlenmemistir. Bu yuzden LGS grubundaki hastalarin ilk yil basari ortalamasi %15 iken ikinci yil nobet frekansinda degisiklik gozlenmemistir. Hastalarin VSU oncesi epilepsi suresi 6,6 yil olup, VSU tedavisinin uygulanma zamani basari ile iliskili bulunmamistir. Bu hastalardan santral sinir sistemi gelisim anomalisi olan bir hastaya VSU oncesinde fonksiyonel hemisferektomi uygulanmistir. Hastalarin VSU oncesi antiepileptik kullanim sayisi ortalama 3,3 (2-5) olup VSU sonrasinda anlamli bir degisiklik saptanmamistir (Tablo III).

Hastalarin yapilan psikiyatrik degerlendirilmesinde tedavi oncesinde bes hastada aktif psikopatoloji saptanmadi. Diger hastalarda primer enurezis-enkoprezis (n=2), karsi olma ve karsi gelme bozuklugu (n=1), dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugu (n=1), dikkat eksikligi bozuklugu (n=1), remisyonda depresif bozukluk (DB) (n=1) saptanmistir. VSU tedavisinin 1. yilinda olan 11 hastanin ikinci psikiyatrik muayenesi yapilmis ve dort hastada aktif psikopatoloji saptanmazken; alti hastanin ilk muayenede aldiklari tanilar devam etmistir Ilk ruhsal muayenesi normal olan hastalardan birinin ise obsesif kompulsif bozukluk ve DB tanisi aldigi gorulmustur. Ikinci yil kontrolleri ilk yil kontrollerine gore anlamli fark gostermemistir ve 1. yilda saptanan yedi hastadaki psikopatoloji devam etmistir. Hasta ve ailelerinin yasam kalitesi ve hastalarin psikiyatrik olceklere gore yapilan degerlendirilmesinde VSU oncesi, tedavinin 1. ve 2. yilinda anlamli farklilik gozlenmemistir (Tablo IV).

Hastalarin kontrol vizitlerinde uyarim kaynakli bogaz agrisi, oksuruk, agizdan salya akmasi gibi minor semptomlar bildirilmis, ancak hicbir hastada cihaz kapatilmak zorunda kalmamistir. Bir hastada oksuruk sikayetinin devam etmesi uzerine hastanin impedansinda degisiklik yapilmistir. Major bir yan etki ya da komplikasyon gozlenmemistir.

Tartisma

VSU'nun nobet sikligini ve depresyonu nasil azalttigi tam olarak bilinmemekle birlikte, yapilan pozitron emisyon tomografi calismalarinda bu hastalarda uyari sirasinda amigdala, hipokampus ve singulat girusta bilateral kan akiminin azaldigi, talamus, hipotalamus ve insular kortekste kan akiminin arttigi gosterilmistir (16). Talamustaki kan akisinin artisi baska calismalarda nobet sikligindaki azalma ile iliskilendirilmistir (17). McLachlan (18) VSU'nun retikuler aktive edici sistemi indirekt olarak etkileyerek kortikal epileptiform aktiviteyi azalttiklarini one surmuslerdir. Nobet kontrolu ve psikiyatrik iyilik halini VSU uygulanan hastalarin serebrospinal sivilarindaki serotonin, norepinefrin ve triptofanin artisi ile iliskilendiren calismalar da mevcuttur. Ancak son zamanlarda yapilan bir calismada kontrol grubuna gore BOS'lerde norometabolit farki olmadigi gosterilmistir (19).

Cocukluk yas grubunda VSU tedavisi uygulanan direncli epilepsi olgularinin %26 ila %60 arasinda degisen basari oranlari mevcuttur (1-4,8,12,20-22). Bu basari oranlari secilen hasta grubuna ve mental retardasyonlarinin ciddiyetine gore degismektedir (23,24). Bu konudaki cogu calisma heterojen tip epileptik hastalari icermekle birlikte, spesifik olarak LGS ve fokal epilepsilerin ele alindigi calismalar da mevcuttur (2,8,22,25). Bizim calismamizda hastalarin geneline bakildiginda ilk yildaki 11 hastanin nobetlerindeki azalma %42 iken ikinci yilda nobet frekansindaki azalma %43 olarak bulunmustur.

Hastalarimizin yedisi (%63,6) fokal epilepsi nedeniyle takip edilmekteydi. Fokal epilepsili hastalarin birinci yil degerlendirilmesinde %43, ikinci yil ise bu oran %47 olarak bulundu. Fokal epilepsilerde VSU etkinligini arastiran calismalarda ilk ve ikinci yillik yarar oranlarimiz benzerdir (2,26). Tum epilepsi tiplerinde nobet azalma oranlarindaki basari VSU kullanim suresi arttikca yillar icerisinde artis gostermektedir (2,8,20,25). Bizim serimizde hasta sayisi az olmasina ragmen hastalarin 2. yil izlemlerinde sonuclarin daha iyi oldugu gozlendi.

LGS ciddi seyirli ve antiepilektiklerden az yarar goren bir epileptik ensefalopati tablosu olmasi nedeniyle VSU'nun denendigi bir tani grubudur. LGS tanisi olan hastalarda VSU etkinligi %55-60 civari bulunmustur (20,24,25). Cocukluk yas grubunda bu hastalardaki en genis calismada 6. aydaki etkinlik %58 bulunmus olup en yuksek (%88) yarar bas dusurme nobetlerinde en dusuk yarar oranlari ise (%20) kompleks parsiyel nobetlerde gozlenmistir (8). LGS nedeniyle takip ettigimiz hastalardan birinde literatur ile uygun olarak %47 yarar gorurken diger iki LGS tanili hastada nobet sikliginda hicbir degisiklik saptanmamistir. Yapilan calismalarda LGS tanisi alan olgularin VSU'dan en az yarar gordugu nobet tipi fokal nobetler oldugu gorulmustur (4,8). Bu iki hastada beklenenden az olan basari oranlarinin agirlikli olarak fokal nobetlere sahip olmalari ile ilgili olabilecegi dusunuldu.

Atipik Rett tanili bir hastamizin infantil spazmlari mevcuttu. Vigabatrin ve adrenokortikotropik hormon tedavilerine ragmen neredeyse hic fayda gormemis ve 150/gun siklikta spazm sayisi ile izlenirken VSU uygulamasi sonrasi nobet sayisinda ilk 6 ayda %96 azalma saptandi. Literaturde ikisi atipik Rett sendromu olmak uzere toplam yedi hastanin VSU sonuclarina bakildiginda infantil spazmlari olan hastalarda benzer basari oranlari gorulmustur (27).

Hastalarimizin yasam kalitesi, anksiyete/depresyon, dikkat ve psikososyal olcekler ile degerlendirilmelerinde anlamli bir duzelme ya da kotulesme gozlenmemistir. Cocuk yas grubunda nobet sikliginda anlamli azalma gorulmesine ragmen psikiyatrik duzelmenin olmadigi calismalar mevcuttur (13). Klinkenberg ve ark. (28) yasam kalitesi ile ilgili calismalarinda da yasam kalite skorlarinin ve duygu durumun nobet frekansindan bagimsiz olarak duzeldigini bildirmislerdir. Hallbook ve ark. (29) 12 cocugun yasam kalitesinde ve hastalarin ucte birinde depresif parametrelerde duzelme gostermislerdir. Bu calismalarda uzun donem izlemler soz konusudur oysa bizim calismamizda hastalar sadece iki yil izlenmistir. Vagus sinir uyarimi yarari %50 ve uzerinde olan hastalara bakildiginda VSU tedavisine baslamadan onceki epilepsi sureleri, epilepsi baslama yaslari ve VSU takilma yasi arasinda fark gozlenmedi. Bu bulgular literatur ile uyumlu idi (21,30,31).

Cocukluk caginda %5'i gecmeyen yan etki sikligi saptanmis ve nadiren cihazin cikartilmasi gerektiren major komplikasyona rastlanilmistir (32,33). Major komplikasyon gorulmeyen hasta grubumuzda oksuruk, bogaz agrisi gibi minor komplikasyonlar gorulmustur.

Calismanin Kisitliliklari

Hasta sayisinin azligi, hastalarimizin cogunun ciddi direncli olgulardan olusmasi, bazi hastalarin izlem suresinin kisa olusu calismanin kisitliliklarindandir.

Sonuc

Calismamiz cocuklarda VSU ve yasam kalitesi ile yapilan calismalar sinirli oldugu icin degerlidir, ancak hasta sayimiz azdir. Sonuc olarak guvenilir bir yontem olan VSU'nin etkisinin yillar icinde arttigi bilinmektedir, bu nedenle hem nobet kontrolu hem de yasam kalitesi ve depresyon uzerine etkilerinin arastirilmasi icin daha genis serilere ve uzun izleme gerek vardir.

Etik

Etik Kurul Onayi: Ege Universitesi Tip Fakultesi Etik Kurulu'ndan 03.02.2015 tarihinde 15-1/10 numarali calismamiz onay almistir.

Hasta Onayi: Hastalarin ebeveynlerinden ve kendilerinden (ailelerinin yardimi ile basitlestirilmis onam formu seklinde) onam formu alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulu ve editorler kurulu disinda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

Yazarlik Katkilari

Cerrahi ve Medikal Uygulama: G.S., S.Y, TT, Konsept: H.G.T., Dizayn: H.G.T., S.G., S.Y., Veri Toplama veya Isleme: H.G.T., S.K., Analiz veya Yorumlama: S.G., S.E., T.T., H.T., Literatur Arama: H.G.T, Yazan: H.G.T

Cikar Catismasi: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir cikar catismasi bildirmemistir.

Finansal Destek: Calismamiz icin hicbir kurum ya da kisiden finansal destek alinmamistir.

Kaynaklar

1. Healy S, Lang J, Te Water Naude J, Gibbon F Leach P Vagal nerve stimulation in children under 12 years old with medically intractable epilepsy. Childs Nerv Syst 2013;29:2095-9.

2. Ryzi M, Brazdil M, Novak Z, et al Long-term vagus nerve stimulation in children with focal epilepsy. Acta Neurol Scand 2013;127:316-22.

3. Klinkenberg S, van den Bosch CN, Majoie HJ, et al. Behavioural and cognitive effects during vagus nerve stimulation in children with intractable epilepsy - a randomized controlled trial. Eur J Paediatr Neurol 2013;17:82-90.

4. Cersosimo RO, Bartuluchi M, Fortini S, Soraru A, Pomata H, Caraballo RH. Vagus nerve stimulation: effectiveness and tolerability in 64 paediatric patients with refractory epilepsies. Epileptic Disord 2011;13:382-8.

5. Colicchio G, Policicchio D, Barbati G, et al. Vagal nerve stimulation for drug-resistant epilepsies in different age, aetiology and duration. Childs Nerv Syst 2010;26:811-9.

6. Shahwan A, Bailey C, Maxiner W, Harvey AS. Vagus nerve stimulation for refractory epilepsy in children: More to VNS than seizure frequency reduction. Epilepsia 2009;50:1220-8.

7. Elliott RE, Rodgers SD, Bassani L, et al. Vagus nerve stimulation for children with treatment-resistant epilepsy: a consecutive series of 141 cases. J Neurosurg Pediatr 2011;7:491-500.

8. Frost M, Gates J, Helmers SL, et al. Vagus nerve stimulation in children with refractory seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia 2001;42:1148-52.

9. Aldenkamp AP, Majoie HJ, Berfelo MW, et al. Long-term effects of 24-month treatment with vagus nerve stimulation on behaviour in children with Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsy Behav 2002;3:475-9.

10. Cersosimo RO, Bartuluchi M, De Los Santos C, Bonvehi I, Pomata H, Caraballo RH. Vagus nerve stimulation: effectiveness and tolerability in patients with epileptic encephalopathies. Childs Nerv Syst 2011;27:787-92.

11. McLachlan RS, Sadler M, Pillay N, et al. Quality of life after vagus nerve stimulation for intractable epilepsy: is seizure control the only contributing factor? Eur Neurol 2003;50:16-9.

12. Majoie HJ, Berfelo MW, Aldenkamp AP, Renier WO, Kessels AG. Vagus nerve stimulation in patients with catastrophic childhood epilepsy, a 2-year follow-up study. Seizure 2005;14:10-8.

13. Mikati MA, Ataya NF, El-Ferezli JC, et al. Quality of life after vagal nerve stimulator insertion. Epileptic Disord 2009;11:67-74.

14. Klinkenberg S, van den Borne CJ, Aalbers MW, et al. The effects of vagus nerve stimulation on tryptophan metabolites in children with intractable epilepsy. Epilepsy Behav 2014;37:133-8.

15. McHugh JC, Singh HW, Phillips J, Murphy K, Doherty CP, Delanty N. Outcome measurement after vagal nerve stimulation therapy: proposal of a new classification. Epilepsia 2007;48:375-8.

16. Henry TR, Bakay RA, Pennell PB, Epstein CM, Votaw JR. Brain blood-flow alterations induced by therapeutic vagus nerve stimulation in partial epilepsy: II. prolonged effects at high and low levels of stimulation. Epilepsia 2004;45:1064-70.

17. Henry TR, Votaw JR, Pennell PB, et al. Acute blood flow changes and efficacy of vagus nerve stimulation in partial epilepsy Neurology 1999;52:1166-73.

18. McLachlan RS. Suppression of interictal spikes and seizures by stimulation of the vagus nerve. Epilepsia 1993;34:918-23.

19. Carpenter LL, Moreno FA, Kling MA, et al. Effect of vagus nerve stimulation on cerebrospinal fluid monoamine metabolites, norepinephrine, and gamma-aminobutyric acid concentrations in depressed patients. Biol Psychiatry 2004;56:418-26.

20. Morris GL, Gloss D, Buchhalter J, Mack KJ, Nickels K, Harden C. Evidence-based guideline update: vagus nerve stimulation for the treatment of epilepsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology Neurology 2013;81:1453-9.

21. Benifla M, Rutka JT Logan W, Donner EJ. Vagal nerve stimulation for refractory epilepsy in children: indications and experience at The Hospital for Sick Children. Childs Nerv Syst 2006;22:1018-26.

22. Kostov K, Kostov H, Taub0ll E. Long-term vagus nerve stimulation in the treatment of Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsy Behav 2009;16:321-4.

23. Majoie HJ, Berfelo MW, Aldenkamp AP, Evers SM, Kessels AG, Renier WO Vagus nerve stimulation in children with therapy-resistant epilepsy diagnosed as Lennox-Gastaut syndrome: clinical results, neuropsychological effects, and cost-effectiveness. J Clin Neurophysiol 2001;18:419-28.

24. Rychlicki F Zamponi N, Trignani R, Ricciuti RA, Iacoangeli M, Scerrati M. Vagus nerve stimulation: clinical experience in drug-resistant pediatric epileptic patients. Seizure 2006;15:483-90.

25. You SJ, Kang HC, Ko TS, et al. Comparison of corpus callosotomy and vagus nerve stimulation in children with Lennox-Gastaut syndrome. Brain Dev 2008;30:195-9.

26. Saneto RP, Sotero de Menezes MA, Ojemann JG, et al. Vagus nerve stimulation for intractable seizures in children. Pediatr Neurol 2006;35:323-6.

27. Wilfong AA, Schultz RJ. Vagus nerve stimulation for treatment of epilepsy in Rett syndrome. Dev Med Child Neurol 2006;48:683-6.

28. Klinkenberg S, Majoie HJ, van der Heijden MM, Rijkers K, Leenen L, Aldenkamp AP. Vagus nerve stimulation has a positive effect on mood in patients with refractory epilepsy. Clin Neurol Neurosurg 2012;114:336-40.

29. Hallbook T Lundgren J, Stjernqvist K, Blennow G, Stromblad LG, Rosen I. Vagus nerve stimulation in 15 children with therapy resistant epilepsy; its impact on cognition, quality of life, behaviour and mood. Seizure 2005;14:504-13.

30. Murphy JV, Torkelson R, Dowler I, Simon S, Hudson S. Vagal nerve stimulation in refractory epilepsy: the first 100 patients receiving vagal nerve stimulation at a pediatric epilepsy center. Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157:560-4.

31. Patwardhan RV, Stong B, Bebin EM, Mathisen J, Grabb PA. Efficacy of vagal nerve stimulation in children with medically refractory epilepsy. Neurosurgery 2000;47:1353-7.

32. Smyth MD, Tubbs RS, Bebin EM, Grabb PA, Blount JP. Complications of chronic vagus nerve stimulation for epilepsy in children. J Neurosurg 2003;99:500-3.

33. Ben-Menachem E. Vagus nerve stimulation, side effects, and long-term safety. J Clin Neurophysiol 2001;18:415-8.

Hande Gazeteci Tekin (1), Sezen Kose (2), Sarenur Gokben (1), Serpil Erermis (2), Tuncer Turhan (3), Hasan Tekgul (1), Sanem Yilmaz (1), Gul Serdaroglu (1)

(1) Ege Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Norolojisi Bilim Dali, Izmir, Turkiye

(2) Ege Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi, Cocuk ve Ergen Ruh Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Izmir, Turkiye

(3) Ege Universitesi Tip Fakultesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dali, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Hande Gazeteci Tekin, Ege Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Cocuk Norolojisi Bilim Dali, Izmir, Turkiye

Tel.: +90 505 598 56 81 E-posta: gazetecihande@yahoo.com.tr ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4407-164X

Gelis tarihi/Received: 25.12.2016 Kabul tarihi/Accepted: 14.02.2017
Tablo I. Modifiye McHugh siniflamasi (16)

Sinif 1 Nobet sikliginda %80-100 azalma
     Sinif 1A: Iktal ya da postiktal iyilesme
     Sinif 1B: Iktal ya da postiktal iyilesme yok
Sinif 2 Nobet sikliginda %50-79 azalma
     Sinif 2A: Iktal ya da postiktal iyilesme
     Sinif 2B: Iktal ya da postiktal iyilesme yok
Sinif 3 Nobet sikliginda <%50 azalma
     Sinif 3A: Iktal ya da postiktal iyilesme
     Sinif 3B: Iktal ya da postiktal iyilesme yok
Sinif 4 Sadece magnet kullanimindan yarar var
Sinif 5 Hic yarar yok

Tablo II. Vagal sinir uyarimi hastalarinin demografik, klinik
ozellikleri ve tedavi basarisi

Hasta no Cinsiyet Yas (yil) Epilepsi  VSU oncesi  VSU
                baslama   epilepsi   tedavisine
                yasi (yil) suresi (yil) baslama
                             yasi (yil)

 1    K     3,5    3/12    2       2,5
 2    E     17     9      5,5      14,5
 3    K     15     6      1       7
 4    K     18     2     13,5      15,5
 5    K     16     2     12       14
 6    K     14     8      3       11
 7    E     13     6      6       12
 8    E     14     10      3       13
 9    E     9     2      5       7
10    E     18     3     13       16
11    E     16     4      9       13

Hasta no VSU    Etiyoloji   Epilepsi/  Nobet
     kullanim         epileptik  semiyolojisi
     suresi          sendrom
     (ay)

 1    12    Atipik Rett  West     Infantil spazm
          sendromu    sendromu
 2    30    Idiyopatik   Parsiyel   Parsiyel klonik
                        sekonder
                        jeneralize
 3    96    SSS gelisim  Semptomatik Basit parsiyel
          anomalisi   parsiyel   [+ or -] sekonder
                        jeneralize
 4    30    H|E      Semptomatik Kompleks
                  parsiyel   parsiyel
 5    23    H|E      Semptomatik Miyoklonik
                  parsiyel   Basit-
                        kompleks
                        parsiyel [+ or -]
                        sekonder
                        jeneralize
 6    39    Idiyopatik   Parsiyel   Kompleks
                        parsiyel
 7    11    Yenidogan   LGS     Miyoklonik
          hipoglisemisi        Absans
                        Jeneralize
                        tonik
                        Bas dusurme
 8    10    Ensefalit   Semptomatik Kompleks
          sekeli     parsiyel   parsiyel [+ or -]
                        sekonder
                        jeneralize
 9    26    Yenidogan   LGS     Miyoklonik
          hipoglisemisi        Basit parsiyel
                        [+ or -] sekonder
                        jeneralize
10    24    Idiyopatik   Parsiyel   Kompleks
                        parsiyel [+ or -]
                        sekonder
                        jeneralize
11    34    HIE      LGS     Miyoklonik
                        Jeneralize
                        tonik
                        Jeneralize
                        tonik-klonik

Hasta no Nobet    Siniflamaya
     frekansinda gore yarar
     azalma

 1    %96     Sinif 1A
 2    %91     Sinif 1A
 3    %63     Sinif 2A
 4    %56,5    Sinif 2A
 5    %53,5    Sinif 2A
 6    %53     Sinif 2A
 7    %47     Sinif 3A
 8     %5     Sinif 3B
 9    -      Sinif 4
10    -      Sinif 5
11    -      Sinif 5

K: Kadin, E: Erkek, VSU: Vagal sinir uyarimi, SSS: Santral sinir
sistemi, HIE: Hipoksik iskemik ensefalopati, LGS: Lennox-Gastaut
sendromu

Tablo III. Vagal sinir uyarimi uygulanan hastalarin degiskenlerinin
ortalama degerleri

Cinsiyet (E/K)                       6/5
Ortalama hasta yasi (yil)                 13,9
Ortalama VSU tedavisi baslanma yasi (yil)         11,4
Ortalama epilepsi baslama yasi (yil)            4,75
Ortalama epilepsi baslangici ile VSU tedavisi baslanma   6,6
suresi (yil)
Ortalama VSU kullanim suresi (ay)             30,4
Ortalama anti-epileptik ilac kullanim sayisi        3,5
Tum hastalarin nobet sikliginda azalma yuzdeleri     %42/%43
(1. yil/2. yil)
Parsiyel epilepsi hastalarinin nobet sikliginda azalma  %43,7/%47,5
(1. yil/2. yil)
LGS hastalarinin nobet sikliginda azalma (1. yil/2. yil) %15/%15

E: Erkek, K: Kadin, VSU: Vagal sinir uyarimi, LGS: Lennox-Gastaut
sendromu

Tablo IV. Hastalarin psikiyatrik olceklere gore degerlendirilmesi

        VSU uygulama    VSU
        oncesi       uygulama
                  sonrasi 1. yil

Anksiyete/   56,73[+ or -]6,81  55,22[+ or -]5,70
depresyon
Dikkat     62,36[+ or -]7,86  66,11[+ or -]10,01
FSTP      71,09[+ or -]35,4  53,11[+ or -]26,9
PSTP      56,36[+ or -]19,69 60,22[+ or -]13,94
YKOTP     57,45[+ or -]18,96 57,0[+ or -]15,37
Aktif     n=6         n=7
psikopatoloji

        VSU         p
        uygulama
        sonrasi 2. yil

Anksiyete/   54,12[+ or -]4,23  p>0,05
depresyon
Dikkat     64,36[+ or -]8,71  p>0,05
FSTP      56,39[+ or -]27,1  p>0,05
PSTP      62,58[+ or -]15,82 p>0,05
YKOTP     57,2[+ or -]16,69  p>0,05
Aktif     n=7         p>0,05
psikopatoloji

FSTP: Fiziksel saglik toplam puani, PSTP: Psikososyal saglik toplam
puani, YKOTP: Yasam kalitesi olcek toplam puani
COPYRIGHT 2017 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Arastirma / Original Article
Author:Tekin, Hande Gazeteci; Kose, Sezen; Gokben, Sarenur; Erermis, Serpil; Turhan, Tuncer; Tekgul, Hasan;
Publication:The Journal of Pediatric Research
Article Type:Report
Date:Sep 1, 2017
Words:4199
Previous Article:Yenileme Egitiminin Cocuk Hemsirelerinin Rol ve Islevlerini Gerceklestirme Durumlarina Etkisi/Impact of a Refresher Training on Pediatric Nurses'...
Next Article:Tip I Diabetes Mellitus Olgularinin Tani Anindaki Diyabetik Ketoasidoz Sikliginin Degisimi: On Bes Yillik Tek Merkez Deneyimi/Changes in the...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |