Printer Friendly

Articles from Coactivity (September 1, 2011)

1-13 out of 13 article(s)
Title Author Type Words
Butis ir laikas. Heideggeris, M. 4983
Creativity process management tool "O generator"/Kurybinio proceso valdymo priemone "O generatorius". Strazdas, Rolandas; Jancoras, Zilvinas Report 3460
Cultural policy and politics of culture in Lithuania. Vilnius--European Capital of Culture 2009, an anthropological view/Kulturos strategija ir politika Lietuvoje. Vilnius Europos kulturos sostine 2009. Antropologinis poziuris. Crisafulli, Domenico Report 5191
Culture and local development: the interaction of cultural heritage and creative industries/Kultura ir vietine pletra: kulturos paveldo ir kurybiniu industriju saveika. Gordin, Valery; Matetskaya, Marina Report 5773
Discussing whether the translation is an activity of creative industries: the case of M. Heidegger's translation/Ar vertimas--kurybos industriju veikla? M. Heideggerio vertimo atvejis. Kacerauskas, Tomas Report 4034
Entrepreneurship in creative industries/Verslumas (entrepreneurship) kurybinese industrijose. Cerneviciute, Jurate Report 3658
Free digital works: from free software to creative society/Laisvieji skaitmeniniai kuriniai: nuo laisvuju programu iki kurybines visuomenes. Jancoras, Zilvinas Report 2621
Lithuanian film industries in twenty-first century: state supported art or business?/Lietuvos kino industrija XXI A.: valstybes remiamas menas ar verslas? Mitkus, Tomas Report 5026
Preface/Pratarme. Cerneviciute, Jurate 1887
Product innovation development in the companies of creative industries/Produkto inovaciju kurimas kurybiniu industriju imonese. Strazdas, Rolandas Report 3933
Revitalization of public space: from "non-places" to creative playgrounds/Viesuju erdviu gaivinimas: nuo ne-vietos link kurybines saveikos aiksteles. Lavrinec, Jekaterina Report 3001
T. kacerausko monografijos "individas istorineje bendrijoje. Kulturines regionalistikos apmatai" recenzija (2010-09-23). Mickevicius, Arunas 327
The chinese understanding of cultural industries/Kulturos industriju samprata kinijoje. Jianfei, Yang Report 3368

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |