Printer Friendly

Chorea gravidarum presenting in the last trimester/Son trimesterda ortaya cikan bir gebelik koresi.

Giris

Kore duzensiz, rastgele dagilimda ve ani olarak ortaya cikan; artmis spontan hareketlerle karekterize hiperkinetik bir hareket bozuklugudur (1). Gebelik koresi (GK) nedeni ne olursa olsun gebelik sirasinda ortaya cikan koreye verilen isimdir (2). GK gebeligin nadir gorulen bir komplikasyonudur ve siklikla ilk trimestrda ortaya cikar. Ortalama gorulme yasi 22'dir (3). Bazi yayinlarda GK, Syndenham koresinin bir alt grubu ya da gebelikte ortaya cikan Syndenham koresinin olarak belirtilmektedir (4). Ancak GK'nin yariya yakini idiyopatik olup geri kalanlarin cogunun altinda yatan neden ise romatizmal ates ve antifosfolipid sendromudur (5).

Gebelik koresinin ayirici tanisinda diger otoimmun, vaskuler, metabolik, ilaca bagli, kalitimsal, enfeksiyoz ve postenfeksiyoz nedenler dislanmalidir (6) Koreye sebep olabilecek durumlarin listesi oldukca genistir. Kisaca ozetlersek, otoimmun nedenlerden; antifosfolipid sendromu ve sistemik lupus eritematozus, vaskuler nedenlerden; serebral infarkt, hemoraji, arteriyovenoz malformasyon, metabolik nedenlerden; hipertiroidi, hipoparatiroidi, norometabolik hastaliklardan; Wilson hastaligi, ilaca bagli nedenlerden dogum kontrol haplari, noroleptikler; antiparkinson ilaclar, bazi santral sinir sistemi stimulanlari, kalitimsal nedenlerden; Huntington hastaligi, enfeksiyoz ve postenfeksiyoz nedenlerden; Sydenham koresi, cesitli diger enfeksiyonlar ve postenfeksiyoz ensefalit sayabileceklerimizden bazilaridir (7).

Olgu

Yirmi yasinda, 30 haftalik gebe, bir hafta once sag el parmaklarinda baslayip giderek koluna yayilan ve son iki gundur bacaklarinda da gorulen istemsiz hareketler yakmmasi ile poliklinigimize basvurdu. Gunluk isler sirasinda zorlanan hastanin, uykuda bu hareketlerinin kayboldugu, ayrica bu rahatsizliginin baslamasi ile birlikte isteksizlik, keyifsizlik, sinirlilik gibi yakinmalarinin basladigi da ogrenildi. Konusmasinda herhangi bir bozukluk yoktu. Ozgecmisinde bir yil kadar onceki, iki aylik gebeliginin spontan abortusla sonlanmis oldugu ve bu donemde bu tur sikayetlerinin olmadigi ifade edildi. Hastanin toplam iki gebeligi mevcuttu. Syndenham koresi acisindan ayrintili olarak sorgulanan hastada buna iliskin bir bulgu tariflenmedi. Norolojik muayenede sag el ve kolda koreoatetoik hareketler gozlenmesi uzerine sag hemikore tespit edildi.

Obstetrik muayene ve ultrasonografik incelemede haftasiyla uyumlu gebelik disinda bir bulgu saptanmadi. Kardiyovaskuler sistem muayenesi ve ekokardiyografisi tamamen normaldi ve Syndenham koresi ile iliskili olabilecek herhangi bir bulgu izlenmedi. Enfeksiyon hastaliklari tarafindan yapilan incelemede sadece Toxoplazma ve Rubella IgG pozitif olarak tespit edildi. Psikiyatrik degerlendirmesi de yapilan hastada depresif uyum bozuklugu oldugu dusunuldu. Oftalmolojik degerlendirmede Kayser-Fleischer halkasi tespit edilemedi.

Hemogram ve biyokimya tetkiklerinde hafif demir eksikligi anemisi disinda bir bulgu saptanmadi. Antifosfolipid sendrom, sistemik lupus eritematozus ve diger vaskulitik sendromlar acisindan bakilan Antikardiyolipin antikoru, Lupus antikoagulani, and dsDNA, ANA ve ANCA negatifti. ASO yuksekligi yoktu. Tiroid fonksiyon testlerinde de bir anormallik tespit edilmedi. Kranial MR incelemesi normaldi.

Hastaya haloperidol 5 mg/gun tedavisi baslandi. Tedavinin ikinci gununde istemsiz hareketlerin tamamen ortadan kalkmasi uzerine tedavi 15 gun sonra kesildi. Istemsiz hareketlerin tekrar baslamasi halinde noroloji poliklinigimize basvurmalari onerildi. Hastanin bir ay sonraki kontrolunde istemsiz hareketlerin tekrarlamadigi gozlendi. Dogumdan sonra hastaya kontrole gelmesi onerildi ancak henuz bir basvuru olmadi.

Tartisma

Gebelik koresi gebeligin, siklikla ilk trimesterinda ortaya cikan, bilateral istemsiz hareketler ve beraberinde konusma bozuklugu ile duygulanim degisikliklerinin de eslik edebildigi, nadir gorulen bir komplikasyonudur (5) Ancak hastalarin %20 kadari son trimesterda ortaya cikar ve %60 kadarinda da onceden gecirilmis kore hikayesi mevcuttur (2).

Her ne kadar GK'nin yariya yakini idiyopatik olsa da, geri kalanlarin cogunun altinda yatan neden romatizmal ates ve antifosfolipid sendromu oldugu icin bu nedenler ayrintili olarak arastirilmalidir (5) Romatizmal ateste gorulen Sydenham koresinde cogunlukla bilateral tutulum dikkati cekse de korenin yayilimi siklikla asimetriktir ve saf hemikore hastalarin %20 kadarinda gorulmektedir. Sydenham koresi bulunan hastalarin bazilarinda hastalik gebelik esnasinda ve ostrojene maruziyet durumunda tekrarlayabilir. Sydenham koresi disinda, vaskuler nedenler (infarkt ya da hemoraji, arteriyovenoz malformasyon, moya moya hastaligi, polistemia vera, migren) ve siklikla AIDS ile birlikte gorulen striatal abse de hemikoreye neden olabilmektedir (8). Bizim hastamizda da bu nedenlerden dolayi Sydenham koresi olasiligi ve hemikoreye neden olabilecek diger durumlar titizlikle arastirilmis ancak bir neden saptanamamistir.

Romatizmal ates ile ilgili Sydenham koresinin yanisira sistemik lupus eritematozus gibi otoimmun hastaliklarda da kore gozlenebilir. GK, Sistemik Lupus Eritematozusun ilk ozelligi olabilir. Bu hastalikta gorulen kore antifosfolipid antikorlari ile iliskilidir. Bizim hastamizda yapilan incelemeler dogrultusunda sistemik lupus eritematozus ya da antifosfolipid sendromunu dusundurecek bir bulguya rastlanmamistir.

Kranial MRG primer ve sekonder vakalarin cogunda normaldir (5) Ancak kranial MRG sinde subkortikal degisiklikler ve infarkt olan bir olgu bildirilmistir (9).

Gebelik koresine eslik edebilen alti adet psikiyatrik durum tanimlanmistir. Bu durumlar; kisilik degisiklikleri, depresyon, Tourette sendromu, hipnogojik ve hipnopompik halusinasyonlar, deliryum, kronik hafiza ve zeka degisiklikleridir (10) Bizim hastamizda depresif uyum bozuklugu tespit edilmis olup, psikiyatri bolumu tarafmdan takip altina alinmistir.

Hastaligin patogenezinde ostrojen reseptorlerinin dopaminerjik sistemi aktive ettigi yonunde dusunceler vardir (11). Antibazal gangliyon antikorlan gibi immunolojik kokeni dusundurecek kanitlar oldugunu ileri suren gorusler de bulunmaktadir (12). Ayrica gebeligin, dogum kontrol haplari ile ortak patogenezde koreye neden olabildigi de dusunulmustur (8).

Tedavide noroleptikler ve antikonvulzanlar semptomatik rahatlama saglamaktadir. Haloperidol ve klorpromazin semptomlarin kontrolunde kullanilmaktadir ve dusuk dozda gebelerde guvenilirdir (3). Butirofenon grubundan olan haloperidol ve penfluridolun gebeligin ilk trimesterinda kullanimi ile ilgili yapilan kontrollu bir calismada, gruplar arasinda major malformasyonlar acisindan bir fark bulunamamistir. Ancak ilac kullanan gruplarda, preterm dogum, dusuk dogum agirlikli bebek ve gebeligin erken sonlandirilma orani daha yuksek bulunmustur (13). Antipsikotiklerin gebelerde kullanimi ile ilgili daha genis prospektif karsilastirmali calismalara ihtiyac vardir (14). Bizim olgumuzda hemikorenin hasta acisindan cok rahatsizlik verici olmasi nedeniyle kisa sureli haloperidol tedavisi verilmistir.

Gebelik koresi nadir gorulen bir durumdur. Siklikla ilk trimesterda gorulen GK'nin bizim olgumuzda son trimesterda gozlenmesi, altta yatan bir neden tespit edilememesi ve tedaviye dramatik yanit vermesi nedeniyle literature katkida bulunmak amaciyla bildirmeye deger bulduk.

Kaynaklar

(1.) Wild EJ, Tabrizi SJ. The differential diagnosis of chorea. Pract Neurol 2007; 7:360-73.

(2.) Ramachandran TR. Chorea gravidarum. e-Medicine 2005; 9:1-35.

(3.) Okuyucu EE, Gungoren A, Melek IM ve ark. Gec baslangicli gebelik koresi: olgu sunumu. Parkinson Hast. Hareket Boz. Der. 2006; 9:111-3. 4. Alper YT, Kahraman H. Korea gravidarum. Perinatoloji Dergisi 1995; 3:43-4.

(5.) Qasim A. An unusual case of chorea gravidarum. Postgrad Med J 2000; 76:374-5.

(6.) Jankovic J, Tolosa E. Parkinson Hastaligi ve Hareket Bozukluklari. 5. Baski. Apaydin H, cev. editoru; 2008.

(7.) Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM et al. Neurology in Clinical Practice Turkce. 5. Baski. Tan E, Ozdamar SE, cev. editorleri. Veri Medikal Yayincilik; 2008.

(8.) Fahn S, Jankovic J. Hareket Bozukluklari Ilkelerve Uygulamalar. Akbostanci MC, cev. Editoru. Veri Medikal Yayincilik; 2008.

(9.) Ginnetti RA, Brdefeldt RC, Pegg EW. Chorea gravidarum: a case report including magnetic resonance imaging results. J Fam Pract 1989; 29:87-9.

(10.) Brockington I. Psychosis complicating Chorea gravidarum. Arch. Womens Ment. Health 2006; 9:113-4.

(11.) Cardosa F. Chorea gravidarum. Arch neurol 2002; 59:868-70.

(12.) Miranda M, Cardosa F, Giovannoni CA. Oral contraceptive induced chorea: another condition associated with anti-basal ganglia antibodies. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75:327-8.

(13.) Diav-Citrin O, Shechtman S, Ornoy S et al. Safety of haloperidol and penfluridol in pregnancy: A multicentric, prospective, controlled Study. J Clin Psychiatry 2005; 66:317-22.

(14.) Einarson A, Boskovic R. Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009; 15:183-92.

Sevda SARIKAYA, Murat ORTEN *, Basar SARIKAYA **

Gaziosmanpasa Universitesi Tip Fakultesi, Noroloji ve ** Radyoloji Anabilim Dali, Tokat

* Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi, Noroloji Klinigi, Tokat, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Sevda Sarikaya, Gaziosmanpasa Universitesi Tip Fakultesi, Noroloji Anabilim Dali, Tokat, Turkiye E-posta: sevdasarikayamd@yahoo.com Gelis tarihi/Received: 24.10.2008 Kabul tarihi/Accepted: 25.07.2009
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Sarikaya, Sevda; Orten, Murat; Sarikaya, Basar
Publication:Archives of Neuropsychiatry
Article Type:Case study
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2009
Words:1182
Previous Article:A case presenting with obsessive compulsive disorder following temporal lobectomy/Temporal lobektomi sonrasi obsesif kompulsif bozukluk gelisen bir...
Next Article:Neuropsychiatric findings in a delayed encephalopathy due to carbon monoxide intoxication/Karbonmonoksit zehirlenmesine bagli bir gec ensefalopati...
Topics:


Related Articles
Pregnancy-induced atypic demyelinating inflammatory disease/Gebelikle tetiklenen atipik inflamatuvar demiyelinizan hastallk.
Neuropsychiatric findings in a delayed encephalopathy due to carbon monoxide intoxication/Karbonmonoksit zehirlenmesine bagli bir gec ensefalopati...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters