Printer Friendly

Cases presented at COPE meeting / COPE toplantisindan vaka bildirimleri.

06-29 Dublikasyon yayin (SG)

Vaka hakkinda bilgiler

Ayni tarihte, ayni anda bir makale hem bizim dergimize, hem COPE uyesi olan bir baska dergiye sunulmustur. Her iki dergi, "makale baska dergilere gonderilmemistir" icerikli mektuplari almistir. Yazarlar, diger dergiden olumlu cevap aldiktan sonra ve makale yayinlandiginda, bize, makalelerini geri cekmek istediklerini bildirmisler. Yazarlar, bu durumun aralarindaki yanlis anlasilma ve zayif iletisim sonucu ortaya ciktigini iddia etmektedirler.

Bunun cok kotu bir mazeret olduguna inaniyorum ve ben yazarlara kesin olarak inandigimi sanmiyorum. Komiteye gore uygun tepki nasil olmalidir?

Tartisma ve tavsiye

Komitenin tavsiyesi, yazarlarin calistiklari kuruma davranislari hakkinda bilgilendirme yazisi gondermek olmustur. Komite, makalenin baska dergilere sunulmadigini aciklayan iki mektubu ayni tarihte imzaladiklarina gore, yazarlarin muhtemelen editorleri bu durumda yanilttiklari konusunda editor ile hemfikir.

06-28 Muhtemel duplikasyon yayini

Vaka hakkinda bilgiler

Kasim 2005'te bizim dergimizde bir uzak dogu grubunun makalesi yayinlanmistir. Daha sonra, ayni makalenin biraz degistirilmis hali ile bir Amerikan dergisinde yayinlandigi konusunda merakli okurumuz tarafindan uyarilmistik. Ben sahsen Amerikan dergisi ile iletisime gectim ve makale simdi resmi olarak dergiden geri cekilecektir.

Bu durumun kismi aciklamasi yazarlar arasinda zayif bir iletisim olabilir ama ben bunun tamaminin gercek oldugundan emin degilim.

Yazarlardan ikisi suclarini kabul ettiler ama simdi digerlerinin "cezalandirilmamalarini" talep ediyorlar.

Bu durumlarda nasil bir tepki verilecegi hakkinda deneyimli olmadigim icin, konuda komitenin tavsiyesine uyarim. "Onaylanmi s karsilik verme/cezalandirma yolu" nedir?

Tartisma ve tavsiye

Komite, editorler ile yazarlar tarafindan bir yanlis anlasilma veya mazur gorulur bir hatanin ihtimal dahilinde olmadigi konusunda hemfikir. Muhtemelen, her iki makale de ayni tarihte yayin icin gonderilmistir.

Yazarin bolum baskani ile irtibata gecip, durum hakkinda bilgi vermek ve vakayi incelemesini talep etmek editore tavsiye edilmistir. Diger bir tavsiye ise Amerikan dergisi ile baglanti kurup, bu yazarlarin mektuplarinda "makale baska dergide daha once yayinlanmamisti" konusunu acikladilar mi, sormaktir.

Committee for Publication Ethics (COPE) izni ile basilmisstir
COPYRIGHT 2007 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2007 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Miscellaneous / Cesitli; Committee for Publication Ethics
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2007
Words:298
Previous Article:The Scientific Summer School in Turkey 2007 Istanbul--Silivri, June 30-July 5, 2007 / Bilimsel Yaz Okulu--Turkiye 2007 Istanbul--Silivri, 30...
Next Article:What is done, what will be done? / Neler oldu, neler yapacagiz?
Topics:


Related Articles
Bar panel takes testimony on insurance company practices.
In Search of Business Value.
Cases presented at COPE meeting / COPE toplantisindan vaka bildirimleri.
Cases presented at COPE meeting/COPE toplantisindan vaka bildirimleri.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters