Printer Friendly

Browse Carcinogenesis topic

Articles

1-194 out of 194 article(s)
Title Author Type Date Words
Chemopreventive Efficacy of Thymoquinone in Chemically Induced Urinary Bladder Carcinogenesis in Rat. Hamaamin, Karmand Salih; Marouf, Bushra Hassan Report Sep 15, 2022 7470
Aspirin inhibits Carcinogenesis of Intestinal Mucosal Cells in UC Mice Through inhibiting iL-6/JAK/STAT3 Signaling Pathway and Modulating Apoptosis and Proliferation. Chen, Yingying; Sun, Liying; Li, Dongyue; Yin, Xunhai; Shang, Guoyin; Diao, Tiantian; Shi, Lijun Sep 1, 2022 7066
Identification of m6A-Related lncRNA to Predict the Prognosis of Patients with Hepatocellular Carcinoma. Yang, Hao; Yang, Hong; Zhang, Wei; Wang, Juping; Sun, Liping; Gao, Juan; Zhao, Haiping Report May 9, 2022 8903
Role of Perirectal Fat in the Carcinogenesis and Development of Early-Onset Rectal Cancer. Pan, An Fu; Zheng, Nan Xin; Wang, Jin; Kabemba, Jean Luc Tshibangu; Zheng, Kuo; Shen, Fu; Zhang, Wei Mar 22, 2022 7018
Overexpression of PTPRZ1 Regulates p120/ß -Catenin Phosphorylation to Promote Carcinogenesis of Oral Submucous Fibrosis. Ma, Liwei; Shen, Ting; Peng, Hui; Wu, Jianjun; Wang, Wenjin; Gao, Xing Feb 23, 2022 7685
The Emerging Role of c-Met in Carcinogenesis and Clinical Implications as a Possible Therapeutic Target. Faiella, Antonio; Riccardi, Ferdinando; Cartenì, Giacomo; Chiurazzi, Martina; Onofrio, Livia Jan 13, 2022 13154
Long Noncoding RNA LIFR-AS1: A New Player in Human Cancers. Bai, Zhiqun; Wang, Xuemei; Zhang, Zhen Report Jan 13, 2022 6733
Nitric oxide regulates adhesiveness, invasiveness, and migration of anoikis-resistant endothelial cells. Mesquita, A.P.S.; Matsuoka, M.; Lopes, S.A.; Filho, P.C.A. Pernambuco; Cruz, A.S.; Nader, H.B.; Lope Report Jan 1, 2022 7136
Interleukin-10 Gene Expression and Haematoxylin and Eosin staining in Breast Carcinoma. Cariappa, A. Ksheera; Mathi, Atchyuta; Varalakshmi, K. Report Jan 1, 2022 2600
Identification of RNA-Binding Proteins with Prognostic Prediction in Colorectal Cancer. Bai, Xiao-fen; Liu, Jing-wen Report Nov 5, 2021 3653
lncRNA SNHG15 Promotes Ovarian Cancer Progression through Regulated CDK6 via Sponging miR-370-3p. Wang, Yi; Ding, Minghong; Yuan, Xiaoqing; Jiao, Ruibao; Zhu, Dagao; Huang, Wanzhong; Deng, Wenxia Report Oct 25, 2021 3795
An Integrative Pan-Cancer Analysis of the Oncogenic Role of COPB2 in Human Tumors. Wu, Biao; Wu, Yumeng; Guo, Xianlin; Yue, Yanping; Li, Yuanyuan; He, Xiao; Chen, Yuanbin Report Oct 12, 2021 5695
A Computational Framework to Identify Transcriptional and Network Differences between Hepatocellular Carcinoma and Normal Liver Tissue and Their Applications in Repositioning Drugs. Hu, Aimin; Wei, Zheng; Zheng, Zuxiang; Luo, Bichao; Yi, Jieming; Zhou, Xinhong; Zeng, Changjiang Report Sep 23, 2021 4939
Epigenetically inactivated RASSF1A as a tumor biomarker. Raos, Dora; Ulamec, Monika; Bojanac, Ana Katusic; Bulic-Jakus, Floriana; Jezek, Davor; Sincic, Nino Report Aug 1, 2021 9049
The role of exosomes derived miRNAs in cancer. Hussain, Shahid; Bokhari, Syeda Eeman Zahra; Fan Xing Xing; Iqbal, Shaukat Report Jul 6, 2021 4220
An Immunohistochemical assessment of Hypoxia Inducing Factor 1 alfa expression in Oral Epithelial Dysplasias And Oral Squamous Cell Carcinomas. Raju, P. Ranga; Kumar, N. Govindraj; Anand, Nagaraj; Ahalya, P. Report Jun 22, 2021 8299
The prognostic relevance of 14-3-3 expression in cancers: A meta-analysis. Li, Caihong; Zhu, Honglan; Liu, Changlu; Liu, Ya; Huang, Ting; Liu, Daishun Report Apr 30, 2021 3269
Antitumor Effect of Inula viscosa Extracts on DMBA-Induced Skin Carcinoma Are Mediated by Proteasome Inhibition. El Yaagoubi, Ouadie Mohamed; Lahmadi, Ayoub; Bouyahya, Abdelhakim; Filali, Hassan; Samaki, Hamid; El Report Mar 28, 2021 6831
Evaluation of Radiation Doses and Estimation of the Risk of Radiation-Induced Carcinogenesis in Women Undergoing Screening Mammography Examinations. Tahiri, Zakaria; Mkimel, Mounir; Jroundi, Laila; Laamrani, Fatima Zahra Report Mar 1, 2021 2744
Evaluation of the Modified Systemic Inflammation Score and Inflammatory Markers According to Stage in Colorectal Cancer/Kolon Kanserinde Evreye Gore Modifiye Sistemik Enflamasyon Skoru ve Enflamatuvar Belirteclerin Degerlendirilmesi. Durhan, Abdullah; Kosmaz, Koray; Senlikci, Abdullah; Yigit, Tugba; Suleyman, Marlen Report Mar 1, 2021 3725
Retracted: microRNAs in hepatocellular carcinoma: carcinogenesis, progression, and therapeutic target. International, BioMed Research Feb 26, 2021 279
Long Noncoding RNA OIP5-AS1 Promotes the Disease Progression in Nasopharyngeal Carcinoma by Targeting miR-203. Tang, Jian; Fu, Chengxiao; Li, Yanwen; Chen, Shuangqin; Jiang, Xiaoxin; Xu, Wenqian; Xie, Haitao Report Feb 8, 2021 5740
Targeting HER2 expression in cancer: New drugs and new indications. Vranic, Semir; Beslija, Semir; Gatalica, Zoran Report Feb 1, 2021 3547
Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. Khazratov, Alisher I.; Rizaev, Jasur A.; Lisnychuk, Nataliya Ye.; Reimnazarova, Gulsara Dj.; Kubaev, Report Jan 15, 2021 2344
An Integrative Pan-Cancer Analysis of the Oncogenic Role of COPB2 in Human Tumors. Wu, Biao; Wu, Yumeng; Guo, Xianlin; Yue, Yanping; Li, Yuanyuan; He, Xiao; Chen, Yuanbin Report Jan 1, 2021 5696
Comprehensive Analysis of Glutamate-Rich WD Repeat-Containing Protein 1 and Its Potential Clinical Significance for Pancancer. Wu, Yumeng; Wu, Xuming; Li, Yuanyuan; Zhao, Wenjing; Yue, Yanping; Wu, Biao; Liu, Jibin Report Jan 1, 2021 6345
Bioinformatics Analysis: The Regulatory Network of hsa_circ_0007843 and hsa_circ_0007331 in Colon Cancer. Han, Zeping; Chen, Huafang; Guo, Zhonghui; Zhu, Jianxia; Xie, Xingyi; Li, Yuguang; He, Jinhua Report Jan 1, 2021 5368
In Silico Drug Screening Analysis against the Overexpression of PGAM1 Gene in Different Cancer Treatments. Fareed, Muhammad Mazhar; El-Esawi, Mohamed A.; El-Ballat, Enas M.; Batiha, Gaber El-Saber; Rauf, Abd Report Jan 1, 2021 4013
Osteosarcoma Cell-Derived Exosomal miR-1307 Promotes Tumorgenesis via Targeting AGAP1. Han, Fei; Pu, Peidong; Wang, Chao; Ding, Xiao; Zhu, Zhoujun; Xiang, Wei; Wang, Weishan Report Jan 1, 2021 7105
circRNA circFAT1(e2) Elevates the Development of Non-Small-Cell Lung Cancer by Regulating miR-30e-5p and USP22. Dong, Wenmin; Zhang, Huiqian; Dai, YanCheng; Zhou, Yi; Luo, Yun; Zhao, Cheng; Cao, Yiyuan Report Jan 1, 2021 4098
Retracted: microRNAs in hepatocellular carcinoma: carcinogenesis, progression, and therapeutic target. International, BioMed Research Correction notice Jan 1, 2021 279
Age-Related Immune Profile of the T Cell Receptor Repertoire, Thymic Recent Output Function, and miRNAs. Xu, Yan; Xu, Ling; Chen, Cunte; Zhang, Yikai; Zeng, Chengwu; Jin, Zhenyi; Chen, Shaohua Report Dec 4, 2020 6350
Downregulation of miRNA-205 Expression and Biological Mechanism in Prostate Cancer Tumorigenesis and Bone Metastasis. Sun, Yu; Li, Sheng-Hua; Cheng, Ji-Wen; Chen, Gang; Huang, Zhi-Guang; Gu, Yong-Yao; Yan, Hai-Biao Report Oct 29, 2020 7788
High Expression of UBB, RAC1, and ITGB1 Predicts Worse Prognosis among Nonsmoking Patients with Lung Adenocarcinoma through Bioinformatics Analysis. Deng, Huan; Huang, Yichao; Wang, Li; Chen, Ming Report Oct 20, 2020 6295
Synergistic Carcinogenesis of HPV18 and MNNG in Het-1A Cells through p62-KEAP1-NRF2 and PI3K/AKT/mTOR Pathway. Zhang, Ying; Ma, Yue; Zhao, Chao; Zhang, Hu; Pu, Yuepu; Yin, Lihong Oct 9, 2020 7646
Lack of PPAR? /? -Inactivated SGK-1 Is Implicated in Liver Carcinogenesis. Shen, Bo; Li, Aimin; Wan, Yu-Jui Yvonne; Shen, Guijia; Zhu, Jinshui; Nie, Yuqiang Report Oct 5, 2020 5878
An overview of cancer genetics with focus on involvement of BRCA1/2 genes in breast carcinomas. Tahir, Durr-e-Samin; Rehman, Muhammad Saifur; Rehman, Muhammad Shahnawaz ul Report Jul 31, 2020 6231
Evaluation of chemopreventive and chemotherapeutic effect of Artemisia vulgaris extract against diethylnitrosamine induced hepatocellular carcinogenesis in Balb C mice/Avaliacao dos efeitos quimiopreventivo e quimioterapico do extrato de Artemisia vulgaris contra carcinogenese hepatocelular induzida por dietilnitrosamina em camundongos Balb C. Ali, S.; Ejaz, M.; Dar, K.K.; Nasreen, S.; Ashraf, N.; Gillani, S.F.; Shafi, N.; Safeer, S.; Khan, M Jul 1, 2020 5883
Quercetin Suppresses AOM/DSS-Induced Colon Carcinogenesis through Its Anti-Inflammation Effects in Mice. Lin, Rui; Piao, Meiyu; Song, Yan; Liu, Chunyan Jun 30, 2020 5390
Role of Molecular Chaperones in Carcinogenesis: Mechanism, Diagnosis, and Treatment. de Macario, Everly Conway; Pitruzzella, Alessandro; D'Amico, Agata Grazia Disease/Disorder overview May 31, 2020 1324
Identification of Hub Genes Related to Carcinogenesis and Prognosis in Colorectal Cancer Based on Integrated Bioinformatics. Gong, Benjiao; Kao, Yanlei; Zhang, Chenglin; Sun, Fudong; Gong, Zhaohua; Chen, Jian Apr 30, 2020 6930
A Molecular Implicatory Propositioning Roles for Human Cytomegalovirus and P16 Gene Expression in Oral Squamous Cellular Carcinogenesis. Sachit, Hayat Ghaith; Almahbobi, Taghreed F.; Ali, Zahraa Muhsen M.; Ali, Saad Hasan Mohammed; Al-Al Dec 1, 2019 5616
Emerging Perspective: Role of Increased ROS and Redox Imbalance in Skin Carcinogenesis. Xian, Dehai; Lai, Rui; Song, Jing; Xiong, Xia; Zhong, Jianqiao Sep 30, 2019 8707
Scientists Find Unsafe Levels of Known Carcinogen in Menthol E-Cigarettes. Reinberg, Steven Report Sep 16, 2019 649
Jie Du Tong Ye San Prevents N-Nitrosomethylbenzylamine-Induced Esophageal Carcinogenesis via Inhibition of Inflammation and Proliferation. Zhao, Simin; Jiang, Yanan; Tian, Tongde; Zhao, Jimin; Xie, Yifei; Chen, Xinhuan; Lu, Jing; Yang, Fen Jun 30, 2019 4501
Chronic Inflammation as a Link between Periodontitis and Carcinogenesis. Hoare, Anilei; Soto, Cristopher; Rojas-Celis, Victoria; Bravo, Denisse Apr 30, 2019 11588
Glycoprotein nonmetastatic melanoma protein B accelerates tumorigenesis of cervical cancer in vitro by regulating the Wnt/[beta]-catenin pathway. Xu, Shuxiang; Fan, Yingying; Li, Dongping; Liu, Yan; Chen, Xu Report Jan 1, 2019 4347
FIELD CANCERIZATION--AN APPRAISAL OF CONCEPTS AND RESEARCH. Anuradha, Ananthaneni; Ramani, Pratibha; Srinivas, Guduru Vijay; Babu, Undavalli Suresh; Kiresur, Mo Report Dec 31, 2018 3044
OVERVIEW OF MISMATCH REPAIR PATHWAY. Anuradha, Ananthaneni; Ramani, Pratibha; Srinivas, Guduru Vijay; Babu, Undavalli Suresh; Puneeth, H. Report Dec 17, 2018 4543
Study of major genetic factors involved in pituitary tumorigenesis and their impact on clinical and biological characteristics of sporadic somatotropinomas and non-functioning pituitary adenomas. Foltran, R.K.; Amorim, P.V.G.H.; Duarte, F.H.; Grande, I.P.P.; Freire, A.C.T.B.; Frassetto, F.P.; De Report Sep 1, 2018 4838
Molecular and cellular oncogenic mechanisms in hepatocellular carcinoma. (RESEARCH). Setshedi, M.; Andersson, M.; Kgatle, M.M.; Roberts, L.R. Report Aug 15, 2018 6909
From the Publisher. Collin, Jonathan Aug 1, 2018 2938
A New Perspective on Prevention of Viral-Induced Cancers. Aug 1, 2018 449
The Link Between Cancer and Mitochondria: Restoring Mitochondrial Function to Fight Cancer. Karlfeldt, Michael Aug 1, 2018 4405
Detection of sputum cofilin-1 as indicator of malignancy. Rangel, M.P.; Antonangelo, L.; Acencio, M.M.P.; Faria, C.S.; de Sa, V.K.; Leao, P.S.; Farhat, C.; Fa Report Aug 1, 2018 3422
Nanotechnology Based Approaches for Carcinogenesis Treatment: A review. Kaur, Kuljeet; Mohan, Anand; Girdhar, Madhuri Jul 1, 2018 5400
Adaptive Oncogenesis: A New Understanding of How Cancer Evolves Inside Us. Book review May 1, 2018 139
Genetic Testing in Oncology for the Medical-Surgical Nurse. Lacovara, Jane; Bohnenkamp, Susan Report Mar 1, 2018 2454
Novel Recombinant Traceable c-Met Antagonist-Avimer Antibody Mimetic Obtained by Bacterial Expression Analysis. Kohnehrouz, Bahram Baghban; Talischian, Afsaneh; Dehnad, Alireza; Nayeri, Shahnoush Report Jan 1, 2018 3050
Use of High-Throughput In Vitro Toxicity Screening Data in Cancer Hazard Evaluations by IARC Monograph Working Groups. Chiu, Weihsueh A.; Guyton, Kathryn Z.; Martin, Matthew T.; Reif, David M.; Rusyn, Ivan Report Jan 1, 2018 9616
[beta]-Catenin Regulation in Sporadic Colorectal Carcinogenesis: Not as Simple as APC. Fredericks, Ernst; Dealtry, Gill; Roux, Saartjie Jan 1, 2018 5954
Identification of Common Genes Refers to Colorectal Carcinogenesis with Paired Cancer and Noncancer Samples. Zhang, Lihua; Yang, Yonglong; Cheng, Lin; Cheng, Yu; Zhou, Hong-Hao; Tan, Zhi-Rong Report Jan 1, 2018 4515
Retracted: Hepatocellular Carcinoma: Novel Molecular Targets in Carcinogenesis for Future Therapies. Jan 1, 2018 318
Uroplakin IIIa Is a Marker in Bladder Cancer but Seems Not to Reflect Chemical Carcinogenesis. Szymanska, B.; Matuszewski, M.; Dembowski, J.; Zdrojowy, R.; Dlugosz, A. Jan 1, 2018 6151
The Updated World Health Organization Glioma Classification: Cellular and Molecular Origins of Adult Infiltrating Gliomas. Pisapia, David J. Report Dec 1, 2017 11727
Precursor Lesions of Urologic Malignancies. Khani, Francesca; Robinson, Brian D. Report Dec 1, 2017 16284
N-Acetylaspartate and 2-Hydroxyglutarate Assessed in Human Brain Tissue by Mass Spectrometry as Neuronal Markers of Oncogenesis. Yannell, Karen E.; Smith, Katelynn; Alfaro, Clint M.; Jarmusch, Alan K.; Pirro, Valentina; Cooks, R. Report Nov 1, 2017 1356
The oncobiome: The role of our gut terrain in the cancer process. Winters, Nasha; Kelley, Jess Higgins Aug 1, 2017 2130
Monthly miracles. Gerber, Michael Aug 1, 2017 1800
CIRCADIAN CLOCK-REGULATED DNA REPAIR GENE XPA IS DOWNREGULATED IN METASTATIC OF LUNG CANCER. Yilmaz, Secil; Atar, Esra; Canoz, Ozlem; Gundog, Mete; Ozkul, Yusuz; Sezer, Gulay; Ozturk, Nuri Report Jun 1, 2017 358
Oxidant-Antioxidant Status and c-myc Expression in BPA-and DEHP-Exposed Zebrafish Embryos. Ustundag, Unsal Veli; Unal, Ismail; Ates, Perihan Seda; Alturfan, Ahmet Ata; Yigitbasi, Turkan; Altu Report Jun 1, 2017 2829
Predictors of malignancy in lymphocytic pleural effusions. Nair, Reshmi Sasidharan; Ghosh, Chellappan Sudheendra; Sankaran, Kumari Indira Kalavampara Report Apr 24, 2017 2243
Modulation of Colorectal Cancer Risk by Polymorphisms in 51Gln/His, 64Ile/Val, and 148Asp/Glu of APEX Gene; 23Gly/Ala of XPA Gene; and 689Ser/Arg of ERCC4 Gene. Dziki, L.; Dziki, A.; Mik, M.; Majsterek, I.; Kabzinski, J. Report Jan 1, 2017 5745
Hepatitis C Virus and Nonliver Solid Cancers: Is There an Association between HCV and Cancers of the Pancreas, Thyroid, Kidney, Oral Cavity, Breast, Lung, and Gastrointestinal Tract? Qadwai, Saad; Rehman, Tayyaba; Barsa, Jonathan; Solangi, Zeeshan; Lebovics, Edward Report Jan 1, 2017 7274
A New Network-Based Strategy for Predicting the Potential miRNA-mRNA Interactions in Tumorigenesis. Xue, Jiwei; Xie, Fanfan; Xu, Junmei; Liu, Yuan; Liang, Yu; Wen, Zhining; Li, Menglong Report Jan 1, 2017 5819
Cervical Carcinogenesis and Immune Response Gene Polymorphisms: A Review. Mehta, Akash M.; Mooij, Merel; Brankovic, Ivan; Ouburg, Sander; Morre, Servaas A.; Jordanova, Ekater Jan 1, 2017 9770
Long Noncoding RNAs as Biomarkers in Cancer. Bolha, Luka; Ravnik-Glavac, Metka; Glavac, Damjan Report Jan 1, 2017 11935
A Large Lumbar Adnexal Neoplasm Presenting Characteristics of Eccrine Poroma and Poroid Hidradenoma. Michalinos, Adamantios; Schizas, Dimitrios; Sarakinos, Antonios; Athanasiadis, Georgios; Spartalis, Case study Jan 1, 2017 1662
Apple Flavonoids Suppress Carcinogen-Induced DNA Damage in Normal Human Bronchial Epithelial Cells. George, Vazhappilly Cijo; Rupasinghe, H.P. Vasantha Report Jan 1, 2017 6938
Oxidative Stress Gene Expression Profile Correlates with Cancer Patient Poor Prognosis: Identification of Crucial Pathways Might Select Novel Therapeutic Approaches. Leone, Alessandra; Roca, Maria Serena; Ciardiello, Chiara; Costantini, Susan; Budillon, Alfredo Report Jan 1, 2017 12665
DNA Oncogenic Virus-Induced Oxidative Stress, Genomic Damage, and Aberrant Epigenetic Alterations. Kgatle, Mankgopo Magdeline; Spearman, Catherine Wendy; Kalla, Asgar Ali; Hairwadzi, Henry Norman Report Jan 1, 2017 12884
Does Regular Exercise Counter T Cell Immunosenescence Reducing the Risk of Developing Cancer and Promoting Successful Treatment of Malignancies? Turner, James E.; Brum, Patricia C. Report Jan 1, 2017 16533
Multifaceted Roles of GSK-3 in Cancer and Autophagy-Related Diseases. Mancinelli, Romina; Carpino, Guido; Petrungaro, Simonetta; Mammola, Caterina Loredana; Tomaipitinca, Report Jan 1, 2017 11117
Effect of Dendrobium officinale Extraction on Gastric Carcinogenesis in Rats. Zhao, Yi; Liu, Yan; Lan, Xi-Ming; Xu, Guo-Liang; Sun, You-Zhi; Li, Fei; Liu, Hong- Ning Report Jan 1, 2017 5048
Chenodeoxycholic Acid Derivative HS-1200 Inhibits Hepatocarcinogenesis and Improves Liver Function in Diethylnitrosamine-Exposed Rats by Downregulating MTH1. Xu, Miao; Zhao, Qi; Shao, Donghui; Liu, Hui; Qi, Jianni; Qin, Chengyong Report Jan 1, 2017 4878
Chemopreventive Potential of 2,3,5,4'-Tetrahydroxystilbene-2-O-[beta]-D-glucoside on the Formation of Aberrant Crypt Foci in Azoxymethane-Induced Colorectal Cancer in Rats. Lin, Chien-Liang; Jeng, Jiiang-Huei; Wu, Chih-Chung; Hsieh, Shu-Ling; Huang, Guan-Cheng; Leung, Wan; Report Jan 1, 2017 4524
Cervical Cancer Cell Line Secretome Highlights the Roles of Transforming Growth Factor-Beta-Induced Protein ig-h3, Peroxiredoxin-2, and NRF2 on Cervical Carcinogenesis. Kontostathi, Georgia; Zoidakis, Jerome; Makridakis, Manousos; Lygirou, Vasiliki; Mermelekas, George; Report Jan 1, 2017 8921
NLRP1 Overexpression Is Correlated with the Tumorigenesis and Proliferation of Human Breast Tumor. Wei, Yuxian; Huang, Hongyan; Qiu, Zhu; Li, Hongzhong; Tan, Jinxiang; Ren, Guosheng; Wang, Xiaoyi Report Jan 1, 2017 3738
Identification of Significant Pathways Induced by PAX5 Haploinsufficiency Based on Protein-Protein Interaction Networks and Cluster Analysis in Raji Cell Line. Gu, Jia; Li, TongJuan; Zhao, Lei; Liang, Xue; Fu, Xing; Wang, Jue; Shang, Zhen; Huang, Wei; Zhou, Ji Report Jan 1, 2017 5765
Scientific Evidence of Rice By-Products for Cancer Prevention: Chemopreventive Properties of Waste Products from Rice Milling on Carcinogenesis In Vitro and In Vivo. Tan, Bee Ling; Norhaizan, Mohd Esa Report Jan 1, 2017 14282
Restoration of Brain Acid Soluble Protein 1 Inhibits Proliferation and Migration of Thyroid Cancer Cells. Guo, Run-Sheng; Yu, Yue; Chen, Jun; Chen, Yue-Yu; Shen, Na; Qiu, Ming Report Dec 1, 2016 4670
The link between coeliac disease, chronic inflammation and malignancy: a literature review. Boyle, Manuela Dec 1, 2016 2357
GcMAF and cancer. Klotter, Jule Aug 1, 2016 813
Chromoendoscopy with a standard-resolution colonoscope for evaluation of rectal aberrant crypt foci. Brief article Aug 1, 2016 228
Multiple Functions of Ten-eleven Translocation 1 during Tumorigenesis. Tian, Yi-Ping; Zhu, Yi-Min; Sun, Xiao-Hui; Lai, Mao-De Report Jul 20, 2016 6860
Regulation of the phosphatidylinositide 3-kinase pathway by the lipid phosphatase PTEN. Bassi, Christian; Mak, Tak W. Report Jun 1, 2016 1017
Thyroid Diseases accounts for 1.5% of all solid cancer - Prof. Fabrice Menegaux. May 15, 2016 2145
Emerging roles of SPINK1 in cancer. Rasanen, Kati; Itkonen, Outi; Koistinen, Hannu; Stenman, Ulf-Hakan Report Mar 1, 2016 7337
Coldiron truth: great day, new tanning bed restrictions proposed. Coldiron, Brett Feb 1, 2016 671
Role of Viral miRNAs and Epigenetic Modifications in Epstein-Barr Virus-Associated Gastric Carcinogenesis. Giudice, Aldo; D'Arena, Giovanni; Crispo, Anna; Tecce, Mario Felice; Nocerino, Flavia; Grimaldi, Mar Jan 1, 2016 8910
Concepts in malignant transformation. Bebington, B.D. Dec 1, 2015 2288
A response to "Concepts in malignant transformation"--a pathologists perspective. Morse, N. Dec 1, 2015 1724
Caryocar brasiliense camb protects against genomic and oxidative damage in urethane-induced lung carcinogenesis. Colombo, N.B.R.; Rangel, M.P.; Martins, V.; Hage, M.; Gelain, D.P.; Barbeiro, D.F.; Grisolia, C.K.; Report Sep 1, 2015 5826
Cytogenetic Effects of Heptaplatin on SWR/J Mouse Bone Marrow Cells. Al-Anazi, Khalid M. Report Aug 31, 2015 3047
Teratogenic effects of silver nanoparticles: gross anomalies. Pani, Jyoti Prakash; Prasad, Rajniti; Joshi, Deepika; Singh, Royana Report Aug 3, 2015 3213
Rapid identification of plasma DNA samples with increased ctDNA levels by a modified FAST-SeqS approach. Belic, Jelena; Koch, Marina; Ulz, Peter; Auer, Martina; Gerhalter, Teresa; Mohan, Sumitra; Fischered Report Jun 1, 2015 5152
Toxicity, Mutagenicity and carcinogenicity of phenols and phenolic compounds on human and living organisms [A Review]. Hammam, A.M.; Zaki, Mona S.; Yousef, Refaat A.; Fawzi, Olfat Report May 1, 2015 7678
THE ROLE OF NON-CANONICAL FUNCTION OF TELOMERASE ENZYME IN THE DEVELOPMENT OF KERATINOCYTE CARCINOGENESIS. Report Dec 31, 2014 2905
Regulation of inflammatory cytokine-promoted tumorigenesis and metastasis. Leggett-Lidgard, Jennifer R.; Hedeen, Danielle S.; Jorcyk, Cheryl L. Brief article Dec 1, 2014 254
Anti-melanogenic effects of [delta]-tocotrienol are associated with tyrosinase-related proteins and MAPK signaling pathway in B16 melanoma cells. Ng, Lean-Teik; Lin, Liang-Tzung; Chen, Chiu-Lan; Chen, Hsiu-Wen; Wud, Shu-Jing; Lin, Chun-Ching Report Jun 15, 2014 4437
Human health effects of tetrachloroethylene: key findings and scientific issues. Guyton, Kathryn Z.; Hogan, Karen A.; Scott, Cheryl Siegel; Cooper, Glinda S.; Bale, Ambuja S.; Kopyl Report Apr 1, 2014 11357
Growth kinetics of small renal masses: A prospective analysis from the Renal Cell Carcinoma Consortium of Canada. Organ, Michael; Jewett, Michael; Basiuk, Joan; Morash, Christopher; Pautler, Stephen; Siemens, D. Ro Clinical report Jan 1, 2014 3017
Handling patients with growing small renal masses. Russo, Paul Clinical report Jan 1, 2014 855
Ochratoxin A is not detectable in renal and testicular tumours. Fahmy, Nader; Woo, Mark; Alameldin, Mona; MacDonald, Kyle; Goneau, Lee W.; Cadieux, Peter; Pautler, Clinical report Jan 1, 2014 4616
Concordance between transrectal ultrasound guided biopsy results and radical prostatectomy final pathology: Are we getting better at predicting final pathology? Walker, Richard; Lindner, Uri; Louis, Alyssa; Kalnin, Robin; Ennis, Marguerite; Nesbitt, Michael; va Clinical report Jan 1, 2014 3389
Prognostic value of Rab27B nuclear expression in gastrointestinal stromal tumors. Wang, Wei; Ni, Qichao; Wang, Hua; Zhang, Shu; Zhu, Huijun Report Jan 1, 2014 3867
Human AP endonuclease 1: a potential marker for the prediction of environmental carcinogenesis risk. Park, Jae Sung; Kim, Hye Lim; Kim, Yeo Jin; Weon, Jong-Il; Sung, Mi-Kyung; Chung, Hai Won; Seo, Youn Report Jan 1, 2014 12276
Phosphoglycerate dehydrogenase: Potential therapeutic target and putative metabolic oncogene. Zogg, Cheryl K. Report Jan 1, 2014 10617
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) in cancers: overexpression and therapeutic implications. Iqbal, Nida; Iqbal, Naveed Report Jan 1, 2014 6577
TGF-[beta]: an important mediator of allergic disease and a molecule with dual activity in cancer development. Tirado-Rodriguez, Belen; Ortega, Enrique; Segura-Medina, Patricia; Huerta-Yepez, Sara Report Jan 1, 2014 11753
Cancer mutations found outside genes: genetic variants in noncoding DNA associated with disease. Saey, Tina Hesman Nov 2, 2013 587
Inhibition of n-nitrosomethylbenzylamine-induced tumorigenesis in the rat esophagus by dietary freeze-dried strawberries. Report Nov 1, 2013 298
Pleomorphic lobular carcinoma of the breast: a morphologically and clinically distinct variant of lobular carcinoma. Butler, Dawn; Rosa, Marilin Report Nov 1, 2013 2919
Viruses in the etiology of oral carcinogenesis: examination of evidence. Grover, Neeraj; Sharma, Priyanka; Kaur, Harjeet; Singh, Sanjeet; Sengupta, Shamindra; Rajpal, Karan Report Oct 1, 2013 1933
Multiple berry types preventn-nitrosomethylbenzylamine-induced esophageal cancer in rats. Brief article Jul 1, 2013 202
Dietary astaxanthin inhibits colitis and colitis-associated colon carcinogenesis in mice via modulation of the inflammatory cytokines. Brief article Apr 1, 2013 257
Effects of 5,6-benzoflavone, indole-3-carbinol (I3C) and diindolylmethane (DIM) on chemically-induced mammary carcinogenesis: is DIM a substitute for I3C? Brief article Apr 1, 2013 312
Alcohol, DNA methylation, and cancer. Varela-Rey, Marta; Woodhoo, Ashwin; Martinez-Chantar, Maria-Luz; Mato, Jose M.; Lu, Shelly C. Report Mar 22, 2013 7477
Human health effects of trichloroethylene: key findings and scientific issues. Chiu, Weihsueh A.; Jinot, Jennifer; Scott, Cheryl Siegel; Makris, Susan L.; Cooper, Glinda S.; Dzubo Report Mar 1, 2013 19420
Formaldehyde and epigenetic alterations: microRNA changes in the nasal epithelium of nonhuman primates. Rager, Julia E.; Moeller, Benjamin C.; Doyle-Eisele, Melanie; Kracko, Dean; Swenberg, James A.; Fry, Report Mar 1, 2013 9210
Role of Stat3 in skin carcinogenesis: insights gained from relevant mouse models. Macias, Everardo; Rao, Dharanija; DiGiovanni, John Report Jan 1, 2013 7401
A systematic review of carcinogenic outcomes and potential mechanisms from exposure to 2,4-D and MCPA in the environment. von Stackelberg, Katherine Report Jan 1, 2013 14647
A systematic review of carcinogenic outcomes and potential mechanisms from exposure to 2,4-D and MCPA in the environment. von Stackelberg, Katherine Report Jan 1, 2013 27433
Effect of administration of tamoxifen citrate on xanthine oxidase activity of liver during 3 -methylcholanthrene induced carcinogenesis in female albino mice. Roy, S.; Mahanta, R.; Sarmah, Jk; Borkotoki, A. Report Jul 1, 2012 3185
Relationship between periodontal disease, tooth loss and cancer. Tanwir, Farzeen; Sadia; Shaukat, Dua Jun 30, 2012 2030
The chromosomal imbalance theory of cancer; autocatalyzed progression of aneuploidy is carcinogenesis. Book review Jun 1, 2012 163
Probiotics prevent the development of 1,2-dimethylhydrazine (DMH)-induced colonic tumorigenesis through suppressed colonic mucosa cellular proliferation and increased stimulation of macrophages. Brief article Apr 1, 2012 242
Epigenetics: a fascinating field with profound research, clinical, & public health implications. Stein, Richard A.; Davis, Devra Lee Report Apr 1, 2012 8139
Gamma-tocopherol-enriched mixed tocopherol diet inhibits prostate carcinogenesis in TRAMP mice. Report Mar 1, 2012 245
Signal-to-noise crossover dose for risk assessment. Brief article Dec 1, 2011 135
Oral Bisphenol a increases mammary carcinogenesis and metastasis in mice. Brief article Nov 1, 2011 178
Evaluation of chemopreventive potential of eugenol on N-methyl-N'-nitro-N-nitroso-guanidine-induced gastric carcinogenesis in Wistar rats. Manikandan, P.; Nagini, S. Oct 1, 2011 377
Carbon black. McCunney, Robert J.; Morfeld, Peter; Levy, Len; Muranko, Henry Report Aug 1, 2011 1020
Breast cancer environment centers and advocacy. Wolff, Mary S.; Barlow, Janice Report May 1, 2011 870
Study on cow ghee versus soybean oil on 7,12-dimethylbenz(a)-anthracene induced mammary carcinogenesis & expression of cyclooxygenase-2 & peroxisome proliferators activated receptor- [gamma] in rats. Rani, Rita; Kansal, Vinod K. Report May 1, 2011 4108
Combination chemoprevention of hamster buccal pouch carcinogenesis by bovine milk lactoferrin and tea polyphenols. Mohan, Chandra; Nagini, S. Author abstract May 1, 2011 236
Infeccion por el VPH y la carcinogenesis en el tracto aero-digestivo superior. Castillo, Andres Perspectiva general de la enferm Apr 1, 2011 6049
An emerging role for epigenetic dysregulation in arsenic toxicity and carcinogenesis. Ren, Xuefeng; McHale, Cliona M.; Skibola, Christine F.; Smith, Allan H.; Smith, Martyn T.; Zhang, Lu Report Jan 1, 2011 10485
MATHEMATICAL MODELS FOR BETTER UNDERSTANDING OF CANCER INITIATION AND PROGRESSION. Report Dec 31, 2010 3805
Cancer risk assessment; chemical carcinogenesis, hazard evaluation, and risk quantification. Book review Dec 1, 2010 178
Another mechanism behind cadmium toxicity: impaired NAT-Dependent pathway alters chemical biotransformation. Haynes, Rebecca Clay Report Dec 1, 2010 306
Cadmium alters the biotransformation of carcinogenic aromatic amines by arylamine N-acetyltransferase xenobiotic-metabolizing enzymes: molecular, cellular, and in vivo studies. Ragunathan, Nilusha; Dairou, Julien; Sanfins, Elodie; Busi, Florent; Noll, Christophe; Janel, Nathal Report Dec 1, 2010 6339
The Salmonella mutagenicity assay: the stethoscope of genetic toxicology for the 21st Century. Claxton, Larry D.; de Umbuzeiro, Gisela A.; DeMarini, David M. Report Nov 1, 2010 10802
In utero exposure to bisphenol a shifts the window of susceptibility for mammary carcinogenesis in the rat. Betancourt, Angela M.; Eltoum, Isam A.; Desmond, Renee A.; Russo, Jose; Lamartiniere, Coral A. Clinical report Nov 1, 2010 6316
Journal abstracts: the role of redox regulation in the normal physiology and inflammatory diseases of skin. Author abstract Jun 1, 2010 180
Changes in urinary arsenic methylation profiles in a 15-year interval after cessation of arsenic ingestion in southwest Taiwan. Huang, Yung-Kai; Huang, Ya-Li; Hsueh, Yu-Mei; Jimmy; Wang, Tse-Jen; Yang, Mo-Hsiung; Chen, Chien-Jen Report Dec 1, 2009 7622
Nanotechnology-related environment, health, and safety research. Brandi, Giovanni; Nobili, Elisabetta; Girolamo, Stefania Di; Grazi, Gianluca; Fiorentino, Michelange Oct 1, 2009 878
Cell intrinsic & extrinsic factors in cervical carcinogenesis. Jayshree, R.S.; Sreenivas, Adurthi; Tessy, Maliekal; Krishna, Sudhir Report Sep 1, 2009 5484
New variants of epithelial-myoepithelial carcinoma: oncocytic-sebaceous and apocrine. Seethala, Raja R.; Richmond, Jeffrey A.; Hoschar, Aaron P.; Barnes, E. Leon Clinical report Jun 1, 2009 4567
Persistent and remodeling hepatic preneoplastic lesions present differences in cell proliferation and apoptosis, as well as in p53, BcL-2 and NF-kappaB pathways. Brief article May 1, 2009 253
Pancreatic intraepithelial neoplasia and pancreatic tumorigenesis: of mice and men. Ottenhof, Niki A.; Milne, Anya N.A.; Morsink, Folkert H.M.; Drillenburg, Paul; ten Kate, Fiebo J.W.; Report Mar 1, 2009 6268
Catechol quinones of estrogens in the initiation of breast, prostate, and other human cancers: keynote lecture. Clinical report Nov 1, 2008 341
The role of estrogens and estrogen receptors in normal prostate growth and disease. Brief article Nov 1, 2008 98
Assessment of AgNOR technique as tumour marker in cervical carcinogenesis. Das, Vinita Jul 1, 2007 254
Protective role of Apigenin on the status of lipid peroxidation and antioxidant defense against hepatocarcinogenesis in Wistar albino rats. Singh, J. Prince Vijeya; Selvendiran, K.; Banu, S. Mumtaz; Padmavathi, R.; Sakthisekaran, D. Apr 1, 2004 4161
Modulatory effect of piperine on mitochondrial antioxidant system in Benzo(a)pyrene-induced experimental lung carcinogenesis. Selvendiran, K.; Senthilnathan, P.; Magesh, V.; Sakthisekaran, D. Jan 1, 2004 3538
Altered expression of G1 regulatory proteins in human soft tissue sarcomas. (Original Articles). Yoo, Jinyoung; Park, Sonya Y.; Kang, Seok Jin; Shim, Sang In; Kim, Byung Kee May 1, 2002 5005
c-Kit (CD117) reactivity in extramedullary myeloid tumor/granulocytic sarcoma. Chen, Jian; Yanuck, Rudolph R., III; Abbondanzo, Susan L.; Chu, Wei-Sing; Aguilera, Nadine S.I. Nov 1, 2001 2886
Endometrial Stromal Sarcoma of the Rectosigmoid Colon Arising in Extragonadal Endometriosis and Revealed by Portal Vein Thrombosis. Mourra, Najat; Tiret, Emmanuel; Parc, Yann; Saint-Maur, Paul de; Parc, Rolland; Flejou, Jean-Francoi Aug 1, 2001 1755
Computerized Image Analysis of p53 and Proliferating Cell Nuclear Antigen Expression in Benign, Hyperplastic, and Malignant Endometrium. Elhafey, Ahmed S.; Papadimitriou, John C.; El-Hakim, Mohamed S.; El-Said, Ahmed I.; Ghannam, Bahaa B Jul 1, 2001 4700
Primary Leiomyosarcoma of the Pancreas. Nesi, Gabriella; Pantalone, Desiree; Ragionieri, Ilaria; Amorosi, Andrea Jan 1, 2001 2045
Inflammatory Myofibroblastic Tumor (Inflammatory Fibrosarcoma) of the Bone. Watanabe, Kazuo; Tajino, Takahiro; Sekiguchi, Mihoko; Suzuki, Toshimitsu Oct 1, 2000 2624
Nuclear regulator to study cancer rates. Mar 1, 2000 203
High cancer risk tied to wood utility poles treated with poisonous chemicals. Jan 1, 2000 589
Roundup linked to cancer. Jul 1, 1999 217
Endo(metriosis) linked to cancer. Jun 22, 1999 157
Living downstream - an ecologist looks at cancer and the environment. Book Review Jan 1, 1998 119
BGH and cancer. May 1, 1996 165
BST (bovine somatotropin) ban not at hand. Mar 22, 1996 129
A soy sauce surprise. Raloff, Janet Jun 8, 1991 274
Three Mile Island: cancer risk ambiguous. Weiss, Rick Sep 1, 1990 516
Lymphoma enigma: AIDS-linked tumors may defy traditional views of cancer genesis. Fackelmann, Kathy A. Aug 18, 1990 1615
Colon cancer: clues to fiber's benefits. Raloff, Janet Aug 4, 1990 415
EPA suspects ELF fields can cause cancer. Raloff, Janet Jun 30, 1990 806
Mom's fatty diet may induce child's cancer. Raloff, J. Jan 6, 1990 580
Four steps to lymphoma. Young, Patrick Aug 5, 1989 360
Fish oil slows some developing cancers. Raloff, J. Jun 24, 1989 641
Nontoxic drugs halt cancer spread in mice. Raloff, J. Apr 15, 1989 598
Cancer therapy risks assessed. Weiss, Rick Sep 12, 1987 635
Your bladder: use it or lose it? Mar 28, 1987 248
ELF: the current controversy. Edwards, Diane D. Feb 14, 1987 1869
Estrogens exonerated in breast cancer. Jan 24, 1987 247
Why did my sister get lung cancer? When a non-smoker who hasn't lived or worked around smokers gets primary lung cancer, could it be because of radon gas in the home and-or a hereditary alpha 1 antitrypsin deficiency? SerVaas, Cory Jan 1, 1987 2940
Report on the Post's cancer prevention survey. Maibach, Edward; Gigliotti, Lillian Mar 1, 1986 1747

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |