Printer Friendly

Cagule.

Se lucreaza informativ pentru trei generatii degenerate, destoinicii activisti si pasivisti, bulangii, securisti--agenti politic comunistii, de tot morti, deja morti, inca drnd zvrcuri de trai, precum si celor inca viabili, vioi vii, (si) viitori informatori si turnatori de frica virgula care sunt luati si (sau) reluati in lucru de mine(ri), Mai zac bine folositi si refolositi si altii, in dosarele C.N.S.A.S.

"Cerna", "Anonimul" si "Scriitorul". Celor 23 de SS-kuristi, memoriei antepostume a colonelului Vaceanu Lucian--Chimuistul lingau a Leantei CO. 2 din Biroul Doi si Kurului lor lateral dezvoltat, fruntii cugetatoare de jeguri metaf(T)izice, a cap. Haicu Ion din Sangiort, kurfrunte cu bataturi si creierul aplatizat, Vericocelei lui colege de camera si nu in ultimul rrnd, turnatorilor cu numele conspirat-transpirate, Cazan Costel (V.N.), M.I. (adica M. I.), Al. Plopianu (A. S.) si lui Ciorobels-Anti-Infestattu, si ultimei pe linie, Lady Toarsa Mitro, Emasculata de Pilosamente Pubiana. O bezea cu ce manca, generalului begheu numit pa drept Mortoiu, antecedentilor Simon, Petrescu, Galiceanu, Vuh, Oiegarei, Razasului ot Burdujani, Ohmului cu Ochi de Porc, asisderea lui Gyula Rudholp-Popa-Cu-Sapca, lui fratsu care misuna, si mult-schizofanaticului pricurici, M. Cucuruz Palmasu, de-a valma cu militistii Dinkakat si caraliilor cu plachie pe burti.

Fie-le tarana umbra lespede, si Necropolisul arat cu sare si semanat cu vata de sticla, intru maosoleul in care nici traznetul nu ara, sa nu se spurce. Trazni-i-ar Curba lu Gaus!

Eugen Evu (Romania)

COPYRIGHT 2013 Paradoxist Literary Association
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Evu, Eugen
Publication:Paradoxism
Date:Jan 1, 2013
Words:237
Previous Article:Paramime.
Next Article:Further Ruminations From The Kaiser Bunker.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters