Printer Friendly

Articles from COACTIVITY: Philology, Educology (December 1, 2016)

1-5 out of 5 article(s)
Title Author Type Words
KALBOS IR JU VARTOJIMAS MOKSLO DARBUOSE: VILNIAUS UNIVERSITETO MO KSLO URNALU TYRIMAS. Masiulionyte, Virginija; Aeimantiene, Vaiva 5051
LEKSINIU IR SEMANTINIU ANGLICIZMU APVALGA SIUOLAIKINESE PRANCUZU IR LIETUVIU KALBOSE: KALBININKU POIURIS. BanuUeviciene, Ksenija 3236
PROBLEMS IN TRANSLATING THE NAMES OF DOG BREEDS FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT NOMINATION PRINCIPLES AND LINGUI STIC RELATIVITY. Suchanova, Jelena; Tovstucha, Ramune Eugenija 4556
PRONOUNS AS MEANS OF IMPERSONAL PRESENTATION IN ENGLISH QUALITY PRESS. Skorupa, Pavel; Duboviciene, Tatjana 3679
SKAITMENINE LEKSIKOGRAFIJA: IVAIRIU ODYNU TIPU NAUDOJIMO TYRIMAS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETE. Nomiciene, Daiva Egidija; StunPaite, Alisa 4304

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |