Printer Friendly

Articles from Business: Theory and Practice (June 1, 2011)

1-10 out of 10 article(s)
Title Author Type Words
Assessment of performance efficiency of enterprises producing electricity in hydro and wind power plants/Elektros energija vejo ir hidroelektrinese gaminanciu imoniu veiklos efektyvumo vertinimas. Bobinaite, Viktorija; Juozapaviciene, Aldona Report 5250
Challenges of common agricultural policy development/Bendrosios zemes ukio politikos pletros problematika. Jurkenaite, Nele; Volkov, Artiom Report 6013
Company's value added and its intellectual capital coherence/Imones pridetines vertes ir jos intelektinio kapitalo sasaja. Macerinskiene, Irena; Survilaite, Simona Report 6072
Evaluation of impact of transition and economic crises on real estate market/Pereinamojo laikotarpio ir ekonomikos krizes poveikio nekilnojamojo turto rinkai vertinimas. Azbainis, Vytautas; Rudzkiene, Vitalija 5772
Evaluation of logistics centres establishment: external and internal factors/Logistikos centru kurimo vertinimas: isoriniai ir vidiniai veiksniai. Meidute, Ieva; Raudeliuniene, Jurgita Report 4260
Impact evaluation of EU funds: examples in infrastructure projects/ES fondu poveikio vertinimas: infrastrukturos projektu pavyzdziai. Spiridonovs, Jurijs Report 4099
Knowledge model for integrated construction project management/Integruoto statybos projektu valdymo ziniu modelis. Ginevicius, Tomas; Kaklauskas, Arturas; Kazokaitis, Paulius Report 9538
Manifestations of economic integration consequences in Lithuania foreign trade/Ekonomines integracijos pasekmiu apraiskos lietuvos uzsienio prekyboje. Zitkiene, Rima; Zitkus, Leonas Report 6081
Peculiarities of risk concept formation/Rizikos sampratos formavimosi ypatumai. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Stasytyte, Viktorija 4336
Problems of public sector accounting and financial reporting standards implementation into practice/Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartu igyvendinimo praktikoje problematika. Bikiene, Jovita Report 5263

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters