Printer Friendly

Browse Burger, Willie

1-6 out of 6 article(s)
Title Type Date Words
Historical correctness and historical fiction: a response/Historiese korrektheid en historiese fiksie: 'n respons. Mar 22, 2015 9557
Reading can be disturbing: a tribute to Andre Brink. Mar 22, 2015 2163
T. T. Cloete (1924-2015). Obituary Mar 22, 2015 960
Taal as "ingang" tot die wereld: reis, verbeelding, herinnering en identiteit na aanleiding van Breytenbach se A Veil of Footsteps. Report Mar 22, 2009 7773
Die windvanger. (Resensie-artikel). Sep 22, 2008 3684
The remembered past in Elsa Joubert's Isobelle's Journey/"Ons kan maar net versin. En aan ons versinsels glo. Glo wat ander aan ons versin": die herinnerde verlede in Elsa Joubert se Die reise van Isobelle. Mar 22, 2008 5645

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |