Printer Friendly

Brace yn gobeithio am gyfle i wynebu Olympiad.

Y pencampwr Olympaidd Nicola Adams fyddai gwrthwynebydd delfrydol y bocsiwr o Lyn Ebwy, Ashley Brace, petai hi'n gallu cipio teitl Uwch Blu Ewrop trwy drechu Xenia Jorneac o Rwmania heno.

Gornest Brace yn erbyn yr ymladdwr llaw chwith, Jorneac, fydd y brif ornest ar noson Fire and Ice, sy'n cael ei darlledu'n fyw ar S4C o Ganolfan Ia Cymru, Caerdydd. Rhys ap William, Gareth Roberts, Anthony Trow ac Enzo Maccarinelli fydd yng nghanol y cyffro ar gyfer y rhaglen Bocsio Byw.

Ar noson lle bydd llu o focswyr eraill o Gymru hefyd yn ymladd, fel Liam Williams, Nathan Thorley a Craig Kennedy, bydd Brace yn gobeithio ennill y gwregys Ewropeaidd ar yr ail gynnig.

Yn ei gornest ddiwethaf, lle'r oedd y teitl Pwysau Bantam Ewrop yn y fantol yn erbyn Melania Sorroche o Sbaen, fe ddaeth tipyn o ddryswch ar ddiwedd yr ornest. Wedi i'r beirniaid gyhoeddi bod Sorroche wedi ennill, daeth y canlyniad cywir i'r fei ar ol i gardiau'r beirniaid gael eu hail-gyfrif; gornest gyfartal. Ac er bod Brace yn dal yn ddiguro yn ei hwyth gornest broffesiynol hyd yma, mae'r bocsiwr 27 mlwydd oed yn awyddus i greu argraff wrth iddi gamu i lawr i bwysau Uwch Blu i ymladd Jorneac.

"Mae hon yn ornest hollol wahanol," meddai Brace. "'Nes i ymladd yn y pwysau yma yn fy ngornest broffesiynol gyntaf, ond dyw'r un ornest yn debyg i'w gilydd. Mae Jorneac yn focsiwr da. Mae hi'n gallu bocsio yn hytrach nag ymladd, felly dwi'n amau bydd hon yn ornest fwy cyffrous i'w gwylio na'r un ddiwethaf. Jorneac fydd y southpaw gyntaf i mi ymladd, felly bydd yn dipyn o her. Dwi'n edrych ymlaen oherwydd mae'n gyfle i mi ddangos fy sgiliau bocsio."

| Ebbw Vale boxer Ashley Brace is eyeing up a fight with double Olympic gold medallist Nicola Adams if she can wrap up the European flyweight title against Romanian fighter Xenia Jorneac tonight. Brace's EBU title fight against Munichbased southpaw Jorneac tops the bill of the Fire and Ice event, held at Cardiff's Ice Arena, which will be televised live on S4C from 8.45pm on Bocsio Byw. Rhys ap William, Gareth Roberts and Anthony Trow are ringside, while former World Champion Enzo Maccarinelli and John Hardy will provide English language commentary.

BOCSIO BYW S4C, heno, 8.45

COPYRIGHT 2018 MGN Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Features
Publication:Daily Post (Conwy, Wales)
Date:Apr 14, 2018
Words:382
Previous Article:Dau o Fro Ddyfi'n mynd ar antur i Rwmania.
Next Article:THE bromance between Britain's Got [...]; As Britain's Got Talent returns, MARION MCMULLEN finds out that David Walliams has been making life hell...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |