Printer Friendly

Bone morphogenetic protein levels in osteoarthritis/ Osteoartritte kemik morfogenik protein duzeyleri.

Giris

Osteoartrit (OA); subkondral bolge ve eklem kenarlarinda meydana gelen kemik degisiklikleri, kapsuler kalinlasma ve degisik derecelerde sinovyal inflamasyonun eslik ettigi, eklem kikirdaginin kaybiyla karakterize dejeneratif bir eklem hastaligidir (1). Hastaligin gelisiminin farkli bolumlerinde, kikirdak ve matriks molekullerinin yapisinda, sentez ve yikim asamalarinda degisiklikler gozlenir. Tip 2 kollajen ve proteoglikanlarin kaybi ile metalloproteinazlarin ustunlugu sonucu kikirdakta fibrilasyon ve erozyonlar gelisir (2). Eklem kikirdagindaki anabolik ve katabolik surec arasindaki dinamik dengede sitokinler ve buyume faktorleri gibi cesitli ekstraselluler proteinler rol oynamaktadir. Kemik morfogenetik proteinler (KMP), buyume faktorlerinden biri olan donusturucu buyume faktoru (TGF)-beta ailesinin uyeleridir (3). Bu proteinler embriyonik gelisimde rol oynarlar, bircok doku ve organlarin gelisimsel surecinde hucrelerin proliferasyon, farklilasma, apoptosis ve migrasyon gibi biyolojik duzenlenmeleriyle iliskilidirler (4,5). Gunumuzde KMP ailesinin 30'dan fazla uyesi tanimlanmistir (6). Kemik morfogenetik proteinler hem osteoblast aktivitesini arttirarak osteogenezisi, hem de RANKL/osteoprotegerin yoluyla osteoklastogenezisi etkilemektedirler (6).

Osteoartritin gunumuzdeki tedavi yaklasimi prostaglandinler, Tumor nekroz faktor-alfa veya Interlokin-1 beta gibi proinflamatuvar sitokinleri antagonize ederek inflamasyonu baskilamaya yoneliktir ancak hastalik icin modifiye edici tedavilerin bulunmamasindan dolayi KMP gibi sinyalleri iceren, harabiyet surecini azaltan veya antagonize eden molekuler belirteclere olan ilgiyi giderek arttirmaktadir (7). Bu calismada amacimiz gonartroz hastalarinin serum ve idrar orneklerinde KMP duzeylerini incelemektir.

Gerec ve Yontemler

Gazi Universitesi Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali'na basvuran 65 yas ustu 41 gonartroz hastasi ve 50 saglikli gonullu alindi. Calismamiz Gazi Universitesi Etik Kurulu tarafindan onaylandi. Calismaya alinan tum hastalardan ve gonullulerden yazili onay alindi. Hastalarin ayakta ve ekstansiyonda cekilen anteroposterior diz grafileri, Kellgren ve Lawrence'in 5 (0-4) puanli skalasina gore derecelendirildi. Radyolojik evreleri 3 ve 4 olan hastalar calismaya dahil edildi. Sistemik inflamatuvar ve otoimmun hastaligi, herhangi bir kronik hastaligi ya da malignitesi, onceden gecirilmis diz enfeksiyonu ya da eklem hasari olan denekler calisma grubuna dahil edilmedi.

Calismaya katilan hastalarin fizik muayenesi yapilip, agri degerlendirmesinde Vizuel Analog Skala (VAS) kullanildi. Hastalardan alinan rutin kan orneklerinden saglanan serumlar uygun kosullarda calisma gunune kadar -70C[degrees]de saklandi. Hastalarin 24 saatlik idrar orneklerini getirmeleri istendi ve hacim belirlendikten sonra gerekli miktari santrifuj edilerek -70C[degrees]de saklandi. Hastalarin serum ve idrar orneklerinden KMP7, KMP6, KMP4 ve TGF-[beta]1 duzeyleri ELISA yontemi kullanilarak belirlendi.

Istatistiksel Analiz

Verilerin degerlendirilmesinde "SPSS Windows (versiyon 11,5)" bilgisayar paket programi kullanildi. Gruplar arasi farkliliklarin tespiti Mann- Whitney U ile yapildi. Hastalik ve biyokimyasal veriler arasindaki iliski Spearman's korelasyon analizi kullanilarak arastirildi. P<0,05 duzeyi istatistiksel olarak anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismaya dahil edilen 41 gonartroz hastanin 37' sine, 50 kontrol hastanin 29'una ait serum ve idrar ornekleri degerlendirildi. Hasta ve kontrol gruplari arasinda yas, boy ve kilo yonunden fark bulunmadi (Tablo 1). Hastalarin radyolojik evrelendirme ve VAS skorlari ile KMP ve TGF[beta]-1 duzeyleri arasinda anlamli bir iliski saptanmadi. Hasta grubunda serum TGF[beta]-1 ve KMP6 duzeyleri kontrol grubu ile karsilastirildiginda daha yuksek olarak bulundu (Tablo 2).

Idrar duzeyleri incelendiginde, hasta grubun TGF[beta]-1 ve KMP7 duzeylerinin ELISA metodunda onerilen minimum tespit edilir duzeyden daha dusuk oldugu goruldu. Idrar KMP4 ve KMP6 duzeylerine ait veriler Tablo 3'de verilmektedir.

Tartisma

Osteoartrit, kollajen ve proteoglikan gibi matriks protein kaybiyla karakterizedir (2). Erken donemde kemik rezorpsiyonu artarken, gec donemde kemik remodelasyonu ile subkondral kemik kalinlasarak skleroz olusur. Potent kondroprotektif faktorlerden biri olan TGF-[beta]'nm, hayvan modellerinde osteofit olusumunda onemli rol oynadigi ve insan osteoartrit kartilajinda da exprese edildigi gosterilmistir (2,8,9). Baska bir calismada da, OA'li kisilerden alinan kemik tozlarinda IGF ve TGF-[beta] kontrollere gore yuksek bulunmustur (10). Bizim calismamizda da serum TGF-[beta] kontrollere gore yuksek bulunmustur.

Kemik morfogenik proteinler dusuk molekul agirlikli glikoproteinlerdir ve TGF-[beta] grubundandir (11). Normal fizyolojik sureclerde onemli islevlere sahip olmalarinin yaninda, KMP sinyallerindeki regulasyon bozuklugu ciddi patofizyolojik sonuclara yol acabilmektedir. Kemik morfogenetik protein seviyelerindeki degisimlerin pek cok kanser turuyle iliskili oldugu bulunmustur (12-19). Ayrica romatoid artritli hastalarin sinovyal sivilarinda KMP duzeylerinde artis saptanmistir (11). KMP2,4,7 ve 9'un int-ramembranoz ve enkondral kemiklesmeyi uyardigi, KMP2,6 ve 9'un daha cok mezenkimal hucrelerin osteoblastlara farklilasmasini uyardigi gosterilmistir (11,20). KMP7 (osteogenik protein-1), kartilaj matriks proteinlerini, proteoglikan ve kollajen sentezini uyararak ve IL-1'in katabolik etkilerini onleyerek kartilaj uzerine anabolik etki gostermektedir (7,21). Terapotik olarak spinal kiriklardan sonra yapilan kirik ameliyatlarinda kemik olusumunu hizlandirmada ve spinal fuzyon ameliyatlarinda yaygin olarak kullanilmaktadir (22-25). Ayrica hayvanlarda da eklem kartilaj defektleri, dejeneratif intervertebral disklere KMP7 uygulandiginda disk yuksekliginde artis ve defektlerde kuculme saptanmistir (7,26,27). Etkilerini, mezenkimal hucrelerden osteogenezisi ya da kondrogenezisi uyararak gosterdikleri dusunulmektedir (22). Diz OA'li hastalarin yapilan sinovyal sivi incelemelerinde KMP7 duzeyi kontrollere gore yuksek bulunmustur (28,29). Yapilan baska bir calismada da, OA kartilajinda KMP7 duzeyi kontrol grubuna gore daha dusuk saptanmistir (30). In vitro deneyler ve hayvan deneylerinde KMP7'nin kartilaj defektlerinde rejenerasyonu sagladigi gosterilmistir (31-33). Bizim calismamizda serum KMP7 duzeyleri anlamli olmamakla birlikte osteoartrit grubunda daha dusuk bulunmustur.

Hayvan deneylerinde, KMP4'un baslica hipertrofik kartilajda exprese edildigi, KMP6'nin da kondrosit maturasyonunu baslatan otokrin bir faktor oldugu ve prehipertrofik ile hipertrofik kartilajda exprese edildigi gosterilmistir (34-36). Bizim calismamizda OA'li hastalarin serumunda KMP6, idrarinda ise KMP4 ve 6 duzeyi yuksek bulunmustur.

Kemik morfogenik proteinler sadece kemik dokudan degil, basta bobrek olmak uzere bircok dokudan sentezlendigi icin plazma ve idrardaki duzeyleri sadece kemik/kartilaj patolojilerinden etkilenmeyebilir, KMP6 ve 7 basta olmak uzere KMP'lerin serum ve idrardaki duzeyleri ozellikle bobrek patolojilerinden etkilenmektedir (4). Bu nedenle sinovyal sivi analizi ile sonuclarimizin desteklenmesi daha yol gosterici olabilirdi. Kemik morfogenetik protein uzerine yapilan calismalar, daha cok hayvan deneylerin oldugu ve kemik/kartilaj dokusunda KMP duzeylerinin belirlenmesi ya da sinovyal sivinin incelenmesi gibi invaziv girisimleri gerektirmektedir. Osteoartritli hastalarda plazma ve idrarda KMP duzeylerinin arastirildigi calisma bulunamamakla birlikte, yapilan bir pilot calismada diz OA'li hastalarin plazma ve sinovyal sivilarinda KMP7 duzeyleri incelenmis, ikisi arasinda pozitif korelasyonun oldugu gosterilmistir (29). Kemik morfogenetik protein sentezindeki lokal artislarin seruma yansimasi, biyolojik sivilardaki miktari yansitmakta ve hastaligin gelisimi, progresyonu ve prognozu izlemini mumkun kilabilmektedir (4).

Osteoartrit progresyonuyla KMP duzeyi arasindaki iliskinin arastirildigi klinik bir calismada, diz OA'li hasta grubunda plazma ve sinovyal sivida KMP7 duzeylerine bakilmis, hastalik siddeti Kellgren-Lawrence'in radyolojik evrelendirmesine gore belirlenmis ve radyolojik progresyon ile serumdaki KMP7 duzeyleri arasinda pozitif bir korelasyon saptanmistir (29). Merrihew ve ark. (30) ise kartilajdaki KMP7 duzeyini incelemisler ve dejeneratif degisiklikler arttikca KMP7 duzeylerinin dustugu belirtmislerdir. Bizim calismamizda ise, radyolojik evrelendirme ile KMP ve TGF[beta]-1 duzeyleri arasinda anlamli bir iliski saptanmadi. Bu durum, calismaya alinan hasta sayisinin az olmasiyla iliskilendirildi.

Sonuc

Calisma populasyonumuzda kadin cinsiyet hakimiyeti oldugundan sonuclarimizi genelleme yapamamakla birlikte, OA grubunda serum TGF[beta]-1 ve KMP6 duzeyleri kontrol grubu ile karsilastirildiginda daha yuksek bulunmustur. Osteoartrit sureciyle yakin iliskisi bulunan KMP duzeylerinin daha kapsamli randomize ve kontrollu klinik calismalarla degerlendirilmesinin, OA'nin erken tani, prognoz ve tedavi izleminde yol gosterici olabilecegini dusunmekteyiz.

DOI: 10.5152/tftrd.2014.37043

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Gazi University.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept--N.T. , A.S.D.; Design--N.T., A.S.D.; Supervision--N.T.; Data Collection and/or Processing S.B., A.U.K.; Analysis and/or Interpretation--S.B., A.S.D.; Literature Review--S.B., A.U.K., A.S.D.; Writer--S.B., A.S.D; Critical Review--S.B., A.U.K., A.S.D.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: This study was supported by Gazi University Scientific Research Projects Coordination Unit (BAPProject No: 01-2009/14).

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Gazi Universitesi'nden alinmistir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastalardan alinmistir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--N.T., A.S.D.; Tasarim--N.T., A.S.D.; Denetleme --N.T.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--S.B., A.U.K.; Analiz ve/veya yorum--S.B., A.S.D.; Literatur taramasi--S.B., A.U.K., A.S.D.; Yaziyi yazan--S.B., A.S.D.; Elestirel Inceleme--S.B., A.U.K., A.S.D.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Bu calisma Gazi Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP Proje No: 01-2009/14) tarafindan desteklenmistir.

Kaynaklar

(1.) Atay B. Osteoartrit. In: Beyazova M, Kutsal G.Y, editors. Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon, Gunes Kitabevi, Ankara. 2011:2533-62.

(2.) Nakase T, Miyaji T, Tomita T, Kaneko M, Kuriyama K, Myoui A, et al. Localization of bone morphogenetic protein-2 in human osteoarthritic cartilage and osteophyte. Osteoarthritis Cartilage 2003;11:278-84. [CrossRef]

(3.) Tardif G, Pelletier JP Boileau C, Martel-Pelletier J. The BMP antagonists follistatin and gremlin in normal and early osteoarthritic cartilage: an immunohistochemical study. Osteoarthritis Cartilage 2009;17:263-70. [CrossRef]

(4.) Grgurevic L, Macek B, Erjavec I, Mann M, Vukicevic S. Urine release of systemically administered bone morphogenetic protein hybrid molecule. J Nephrol 2007;20:311-9.

(5.) Wan M, Cao X. BMP signaling in skeletal development. Biochem Biophys Res Commun 2005;328:651-7. [CrossRef]

(6.) Biver E, Hardouin P Caverzasio J. The ''bone morphogenic proteins'' pathways in bone and joint diseases: Translational perspectives from physiopathology to therapeutic targets. Cytokine Growth Factor Rev 2013;24:69-81. [CrossRef]

(7.) Badlani N, Oshima Y. Use of Bone Morphogenic Protein-7 as a Treatment for osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 2009;467:3221-9. [CrossRef]

(8.) Kuran B. Osteoartritte subkondral kemikteki degisiklikler. Tur J Geriatrics 2011;14:57-61.

(9.) Uchino M, Izumi T, Tominaga T, Wakita R, Minehara H, Sekiguchi M et al. Growth factor expression in the steophytes of the human femoral head in osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 2000;377:119-25. [CrossRef]

(10.) Bailey AJ, Mansell JP Sims TJ, Banse X. Biochemical and mechanical properties of subchondral bone in osteoarthritis. Biorheology 2004;41:349-58.

(11.) Szpalski M, Gunzburg R. Recombinant human bone morphogenetic protein-2: A novel osteoinductive alternative to autogenous bone graft ? Acta Orthop Belg 2005;71:133-48.

(12.) Herrera B, Inman GJ. A rapid and sensitive bioassay for the simultaneous measurement of multiple bone morphogenetic proteins. Identification and quantification of BMP4, BMP6 and BMP9 in bovine and human serum. BMC Cell Biol 2009;10:20. [CrossRef]

(13.) Buijs JT, Henriquez NV, van Overveld PG, Horst G van der, Que I, Schwaninger R, et al. Bone morphogenetic protein 7 in the development and treatment of bone metastases from breast cancer. Cancer Res 2007;67:8742-51. [CrossRef]

(14.) Buijs JT, Rentsch CA, van der Horst G, van Overveld PG, Wetterwald A, Schwaninger R, et al. BMP7, a putative regulator of epithelial homeostasis in the human prostate, is a potent inhibitor of prostate cancer bone metastasis in vivo. Am J Pathol 2007;171:1047-57. [CrossRef]

(15.) Rothhammer T, Wild PJ, Meyer S, Bataille F, Pauer A, Klinkhammer-Schalke M, et al. Bone morphogenetic protein 7 (BMP7) expression is a potential novel prognostic marker for recurrence in patients with primary melanoma. Cancer Biomark 2007;3:111-7.

(16.) Motoyama K, Tanaka F, Kosaka Y, Mimori K, Uetake H, Inoue H, et al. Clinical significance of BMP7 in human colorectal cancer. Ann Surg Oncol 2008;15:1530-7. [CrossRef]

(17.) Deng H, Makizumi R, Ravikumar TS, Dong H, Yang W, Yang WL. Bone morphogenetic protein-4 is overexpressed in colonic adenocarcinomas and promotes migration and invasion of HCT116 cells. Exp Cell Res 2007;313:1033-44. [CrossRef]

(18.) Daibata M, Nemoto Y, Bandobashi K, Kotani N, Kuroda M, Tsuchiya M, et al. Promoter hypermethylation of the bone morphogenetic protein-6 gene in malignant lymphoma. Clin Cancer Res 2007;13:3528-35. [CrossRef]

(19.) Darby S, Cross SS, Brown NJ, Hamdy FC, Robson CN. BMP-6 overexpression in prostate cancer is associated with increased Id- 1 protein and a more invasive phenotype. J Pathol 2008;214:394-404. [CrossRef]

(20.) Albilia JB, Tenenbaum HC, Clokie CM, Walt DR, Baker GI, Psutka DJ, et al. Serum Levels of BMP-2, 4, 7 and AHSG in Patients With Degenerative Joint Disease Requiring Total Arthroplasty of the Hip and Temporomandibular Joints. J Orthop Res 2013;31:44-52. [CrossRef]

(21.) Gunendi Z, Meray J. Osteoartritte Hastalik Modifiye edici ilaclar. Tur J Geriatrics 2011;14:73-7.

(22.) Tsumaki N, Yoshikawa H. The role of bone morphogenetic proteins in endochondral bone formation. Cytokine Growth Factor Rev 2005;16:279-85. [CrossRef]

(23.) Friedlaender GE, Perry CR, Cole JD, Cook SD, Cierny G, Muschler GF, et al. Osteogenic protein-1 (bone morphogenetic protein-7) in the treatment of tibial nonunions. J Bone Joint Surg Am 2001;83:151-8.

(24.) Einhorn TA. Clinical applications of recombinant human BMPs: early experience and future development. J Bone Joint Surg Am 2003;85:82-8.

(25.) McCullough KA, Waits CA, Garimella R, Tague SE, Sipe JB, Anderson HC. Immunohistochemical Localization of Bone Morphogenetic Proteins (BMPs) 2, 4, 6, and 7 during Induced Heterotopic Bone Formation. J Orthop Res 2007;25:465-72. [CrossRef]

(26.) Masuda K, Imai Y, Okuma M, Muehleman C, Nakagawa K, Akeda K, et al. Osteogenic protein-1 injection into a degenerated disc induces the restoration of disc height and structural changes in the rabbit anular puncture model. Spine 2006;37:742-54. [CrossRef]

(27.) Miyamoto K, Masuda K, Kim JG, Inoue N, Akeda K, Andersson GB, et al. Intradiscal injections of osteogenic protein-1 restore the viscoelastic properties of degenerated intervertebral discs. Spine J 2006;6:692-703. [CrossRef]

(28.) Kokebie R, Aggarwal R, Lider S, Hakimiyan AA, Rueger DJ, Block JA, et al. The role of synovial fluid markers of catabolism and anabolism in osteoarthritis, rheumatoid arthritis an asymptomatic organ donors. Arthritis Res Ther 2011;24:13:50

(29.) Honsawek S, Chayanupatkul M, Tanavalee A, Sakdinakiattikoon M, Deepaisarnsakul B, Yuktanandana P et al. Relationship of plasma and synovial fluid BMP-7 with disease severity in knee osteoarthritis patients: a pilot study. Int Orthop 2009;33:1171-5. [CrossRef]

(30.) Merrihew C, Kumar B, Heretis K, Rueger DC, Kuettner KE, Chubinskaya S. Alterations in endogenous osteogenic protein-1 with degeneration of human articular cartilage. J Orthop Res 2003;21:899-907. [CrossRef]

(31.) Jelic M, Pecina M, Haspl M, Kos J, Taylor K, Maticic D, et al. Regeneration of articular cartilage chondral defects by osteogenic protein-1 (bone morphogenetic protein-7) in sheep. Growth Factors 2001;19:101-13. [CrossRef]

(32.) Pecina M, Giltaij LR, Vukicevic S. Orthopaedic applications of osteogenic protein-1 (BMP-7). Int Orthop 2001;25:203-8. [CrossRef]

(33.) Pecina M, Jelic M, Martinovic S, Haspl M, Vukicevic S. Articular cartilage repair: the role of bone morphogenetic proteins. Int Orthop 2002;26:131-6. [CrossRef]

(34.) Cao X, Chen D. The BMP signaling and in vivo bone formation. Gene 2005;357:1-8. [CrossRef]

(35.) Grimsrud CD, Romano PR, D'Souza M, Puzas JE. BMP-6 is an autocrine stimulator of chondrocyte differentiation. J Bone Miner Res 1999;14:475-82. [CrossRef]

(36.) Lyons KM, Pelton RW, Hogan B. Patterns of expression of murine Vgr-1 and BMP-2a RNA suggest that transforming growth factorbeta-like genes coordinately regulate aspects of embryonic development. Genes Dev 1989;3:1657-68.[CrossRef]

Sinem BOZKURT [1], Ayca Utkan KARASU [2], Aylin Sepici DINCEL [3], Nihal TAS [4]

[1] Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi, Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Klinigi, Ankara, Turkiye

[2] Kars Devlet Hastanesi, Kars, Turkiye

[3] Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Ankara, Turkiye

[4] Gazi Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Sinem Bozkurt, Ataturk Egitim ve Arastirma Hastanesi Bilkent, Cankaya, Ankara, Turkiye.

Tel: +90 312 291 25 25-3557 E-posta: sinembozkurt06@gmail.com

Gelis Tarihi/Received: Mayis/May 2013 Kabul Tarihi/Accepted: Eylul/September 2013
Tablo 1. Hasta ve kontrol gruplarin demografik ozellikleri,
radyolojik evre ve agri degerlendirmesi

             Kontrol Grubu      Hasta Grubu
            Ort [+ or -] SS     Ort [+ or -] SS

Yas (yil)       60,10 [+ or -] 8,01   65,69 [+ or -] 10,27
Boy (m)        1,58 [+ or -] 0,07    1,56 [+ or -] 0,06
Kilo (kg)      73,27 [+ or -] 11,74   78,86 [+ or -] 13,75
BKI (kg/[m.sup.2])  29,08 [+ or -] 4,57  32,11 [+ or -] 4,88 *
Radyolojik evre        0        2,81 [+ or -] 0,07
VAS              0        5,89 [+ or -] 2,20

* p=0,008 kontrol grubuna gore. BKI: beden kutle indeksi; VAS: Vizuel
Analog Skala; Ort [+ or -] SS: ortalama [+ or -] standart sapma

Tablo 2. Hasta ve kontrol grubuna ait kemik morfogenik protein
(KMP) ve TGF[beta]-1 duzeyleri

               Hasta Grubu
Calisilan Testler     Ort [+ or -] SS

TGF- beta1 (pg/mL)  28192,72 [+ or -] 5765,15 *
KMP4 (pg/mL)      96,11 [+ or -] 95,44
KMP6 (pg/mL)     285,73 [+ or -] 207,14 **
KMP7 (pg/mL)       8,10 [+ or -] 6,59

              Kontrol Grubu
Calisilan Testler     Ort [+ or -] SS

TGF- beta1 (pg/mL)  18454,84 [+ or -] 11485,93
KMP4 (pg/mL)      119,55 [+ or -] 84,28
KMP6 (pg/mL)      135,58 [+ or -] 73,51
KMP7 (pg/mL)      13,25 [+ or -] 11,98

* p=0,004; ** p=0,002 kontrol grubuna gore. TGF: donusturucu buyume
faktoru; KMP: kemik morfogenetik proteinler; Ort [+ or -] SS:
ortalama [+ or -] standart sapma

Tablo 3. Hasta ve kontrol grubuna ait idrar KMP4 VE KMP6 duzeyleri

            Kontrol Grubu       Hasta Grubu
Calisilan Testler   Ort [+ or -] SS     Ort [+ or -] SS

KMP4 (pg/mL)     51,00 [+ or -] 1,63  386,12 [+ or -] 227,40 *
KMP6 (pg/mL)    196,16 [+ or -] 55,07  267,50 [+ or -] 133,15

* p=0,005 kontrol grubuna gore. KMP: kemik morfogenetik proteinler;
Ort [+ or -] SS: ortalama [+ or -] standart sapma
COPYRIGHT 2014 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Orijinal Makale
Author:Bozkurt, Sinem; Karasu, Ayca Utkan; Dincel, Aylin Sepici; Tas, Nihal
Publication:Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Jun 1, 2014
Words:2814
Previous Article:Stroke impact scale version 3.0: study of reliability and validity in stroke patients in the turkish population/Inme etki olcegi 3,0: turk...
Next Article:The association between vitamin D level and chronic pain and depression in premenopausal women/Premenopozal eriskin kadinlarda vitamin D duzeyi ile...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters