Printer Friendly

Bir bucuk ventrikul tamirinin erken-orta donem sonuclari/Early-mid term results of the one and a half ventricle repair.

OZET

Amac: Bu calismanin amaci bir bucuk ventrikul tamiri uygulanmis hastalarin erken ve orta donem sonuclarinin incelenmesidir. Yontemler: Sag ventrikul hipoplazisi nedeni ile bir bucuk ventrikul tamiri uygulanmis toplam 6 hastanin patolojileri, demografik ozellikleri, daha once gecirmis olduklari palyatif operasyonlar, secim kriterleri ve operasyon ozellikleri incelendi. Hastalar klinik olarak ve ekokardiyografi ile duzenli olarak ortalama 55.6 [+ ou -] 18.9 ay takip edildi.

Bulgular: Kisa ve orta donemde 1 hasta kaybedildi, diger hastalarin ortalama yogun bakim ve hastanede kalis sureleri sirasiyla 2.8 [+ ou -] 0.83 ve 11.25 [+ ou -] 6.55 gun idi. Bir hastada tekrarlayan plevral effuzyon oldu, ayni hastaya atriyoventrikuler tam blok gelismesi nedeni ile ikinci ayda kalici pil yerlestirildi. Baska bir hasta postoperatif ucuncu yilda ileri trikuspit ve pulmoner kapak yetersizligi nedeni ile reopere edildi. Diger hastalar fonksiyonel kapasiteleri I-II olarak takip edilmektedir.

Sonuclar: Bir bucuk ventrikul tamiri uygulamalarinda erken ve orta donem sonuclar kabul edilebilir olarak gorunmektedir. Bu teknigin uygun hastalarda Fontan tipi tamirlere alternatif olusturabilecegi kanisindayiz. (Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 340-4)

Anahtar kelimeler: Konjenital kalp hastaligi, konjenital kalp cerrahisi, Fontan proseduru, pulmoner atrezi, kavopulmoner anastomoz

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to investigate the early and mid term results of one and a half ventricle repair. Methods: Pathological and demographic data, prior palliative operations selection criteria and operative properties of six patients with right ventricular hypoplasia undergoing one and a half ventricle repair were investigated. Patients were followed for mean 55.6 [+ or -] 18.9 months by clinical and echocardiographic examinations.

Results: One patient died in the early-mid term follow-up period. The intensive care unit and hospitalization mean time were 2.8 [+ or -] 0.83 and 11.25 [+ or -] 6.55 days respectively. One patient had recurrent pleural effusion; she also had epicardial permanent pace implantation for atrioventricular block within the postoperative second month. Another patient was reoperated for important tricuspid and pulmonic valve regurgitation at postoperative 3rd year. All other patients were followed with medical therapy in NYHA class I-II status.

Conclusion: The early and mid-term results of one and a half ventricle repair seem to be acceptable. This method can be a good alternative to Fontan repair in suitable patients. (Anadolu Kardiyol Derg 2006; 6: 340-4)

Key words: Congenital heart defects, congenital heart surgery, Fontan procedure, pulmonary atresia, cavopulmonary anastomoses

Giris

Konjenital kalp hastaliklarinin cerrahi tedavisinde hastalarin buyuk bir kismina biventrikuler tamir uygulama imkani vardir. Biventrikuler tamire uygun olmayan hastalarda ise univentrikuler fizyolojiye uygun Fontan modifikasyonlari seklinde tamir teknikleri uygulanir. Ancak, bazi hastalar her iki gruba da girmeyen arada bir patolojiye sahiptir. Bu hasta grubunda, sinirda hipoplazik olan sag ventrikul ve / veya trikuspit kapak, pulmoner dolasimin tamamini saglayamamakla birlikte kismen fonksiyonel olabilecek bir kapasiteye sahiptir.

Son 10 yilda Fontan tipi operasyonlarin gec donem takiplerinin incelenmesi ile bu operasyon sonrasinda aritmi, arteriyovenoz malformasyonlar, sag atriyum dilatasyonu, trombus olusumu gibi potansiyel sorunlarla karsilasilabilecegi gorulmustur (1-3). Bu sorunlari asabilmek icin uygun patolojiye sahip vakalarda hipoplazik olan ventrikulun dolasima katkisindan faydalanabilmek amaci ile bir bucuk ventrikul tamiri adi verilen alternatif bir yaklasim onerilmis ve bazi merkezlerde iyi sonuclarla uygulanmistir (4-6). Bir bucuk ventrikul tamiri; intrakardiyak tamire, bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz eklenmesi ile olusturulmus bir prosedurdur (Resim 1).

[ILLUSTRAUTION OMITTED]

Bu makalede calisma grubumuzun gerceklestirdigi ulkemizin ilk bir bucuk ventrikul tamiri uygulanmis hasta grubunun erken ve orta donem sonuclarini inceledik.

Yontemler

Toplam 6 hastaya, 1998-2004 tarihleri arasinda, sag ventrikul hipoplazisi nedeni ile bir bucuk ventrikul tamiri uygulandi. Hastalari n yas ortalamasi 8.2 [+ ou -] 3.2 yil, kiz-erkek dagilimi (3/3) esitti. Ana patoloji, 2 hastada intakt ventrikul septumlu pulmoner atrezi iken, diger hastalarda pulmoner stenoz ile birlikte sag ventrikul hipoplazisi idi. Hastalarin 4'u daha once palyatif operasyon (Blalock Taussig sant, kavopulmoner anastomoz, sag ventrikul cikis yolu rekonstruksiyonu) gecirmisti. Hastalarin ana patolojisi ve eslik eden diger patolojiler, hastalara ait ozellikler, daha once gecirdikleri palyatif operasyonlar Tablo 1'de gosterilmistir.

Hastalarin tamami operasyon oncesinde ekokardiyografi ile degerlendirilerek sag ventrikul yapi ve fonksiyonlari incelendi ve hastalar bir bucuk ventrikul tamiri planlanarak operasyona alindi. Trikuspit kapak annulus capi "z" degeri -2 ile -5 arasinda ve trikuspit annulusu vena kava inferiyor capinin %75'i kadar olmasi bir bucuk ventrikul tamiri icin uygun kriterler olarak kabul edildi (7). Hastalarin "z" degerleri ve trikuspit annulusu vena kava inferiyor capinin % 75'i kadar olma ozellikleri Tablo 2'de gosterilmistir. Tum hastalarda ekokardiyografik olarak pulmoner arter dallarinin anatomisi ve sag ventrikul fonksiyonlari normal olarak tespit edildi. Yine preoperatif donemde hastalarin tumu sinus ritmindeydi. Tum hastalara genel anestezi altinda mediyan sternotomiyi takiben aort ve bikaval kanulasyon ile kardiyopulmoner baypas uygulandi. Blalock Taussig sant uygulanmis olan hastalarda sant hazirlanarak ligaklip ile kapatildi. Aort klempi konularak izotermik kan kardiyoplejisi ile kalp durdurularak sag atriyotomi yapilarak trikuspit kapak ve sag ventrikul incelendi. Intrakardiyak patolojisine uygun olarak 5 hastada ASD/PFO ve/veya VSD kapatildi.

Tum hastalara sag ventrikul cikis yolu rekonstruksiyonu yapildi. Bu amacla 1 hastaya transannuler politetrasuoroetilen (PTFE; Gore-Tex, Wl. Gore and asc. GMBH, Germany) yama, 1 hastaya transannuler perikard yama ile birlikte PTFE membrandan "monocusp" olusturulmasi, 4 hastaya ise infundibuler otolog perikard yama konuldu. Bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz 5 hastada vena kava superiyor ile sag pulmoner arter arasinda, aort klempi acilmasini takiben kardiyopulmoner baypasta isinma sirasinda gerceklestirildi. Bir hastaya ise daha once gecirmis oldugu palyatif ameliyatta sol bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz uygulanmisti. Bu nedenle, bu hastada bir bucuk ventrikul tamiri sirasinda sadece intrakardiyak patolojisine yonelik girisim gerceklestirildi. Hastalardan sadece birinde yuksek sag atriyum basi nci nedeni ile 3 mm capli atriyal fenestrasyon acildi. Hastalara uygulanan cerrahi prosedure ait detaylar patolojileri ile birlikte Tablo 1'de gosterilmistir.

Hastalarin tumu operasyon sonrasi erken donemde (taburcu olmadan once), postoperatif birinci ay ve daha sonra 6 aylik aralarla klinik olarak ve ekokardiyografik incelemelerle takip edildi. Tum ekokardiyografik incelemeler ve klinik takipler calismadan haberli, ayni kardiyolog tarafindan yapilmistir.

Bulgular

Postoperatif onuncu gun sepsis ve 'disseminated intravascular coagulopathy' nedeni ile kaybedilen 1 hasta disinda erken ve gec donemde mortalite olmadi. Yasayan hastalarin yogun baki m kalis sureleri ortalama 2.8 [+ ou -] 0.83 gun, hastanede kalis sureleri ise ortalama 11.25 [+ ou -] 6.55 gun idi. Postoperatif erken donemde takip edilen santral ven basinci (=pulmoner arter basinci) ortalama 13.2 [+ ou -] 2.4) mmHg olarak tespit edildi.

Hastalar ortalama 55.6[+ ou -]18.9 ay sureyle klinik ve ekokardiyografik olarak takip edildi.

Sepsisle kaybedilen olgu ameliyat oncesi morbid obez tanisi konmus ve beslenme-endokrin bolumu tarafindan takip edilen 5 yasinda erkek hastaydi. Olguda ameliyat sonrasi 1. saatten itibaren vucut sicakligi rektal 39[degre]C ve lokosit sayisi 10000 /[mm.sup.3]'un uzerinde seyretti. Hastanin sepsis kaynagi belirlenemedi. Ancak kan kulturunde gram negatif comak uretildi. Bu olgunun peroperatif santral ven basinci = pulmoner arter basinci 11 mmHg olarak belirlendi. Hasta kardiyopulmoner baypastan inotrop ilac destegi olmadan ayrildi.

Sag ventrikul ve trikuspit kapak hipoplazisi, atriyal septal defekt, ventrikuler septal defekt tanisi ile 4 yasinda sag ventrikul ci-kis yolu rekonstruksiyonu gecirmis olan 1 hastada postoperatif erken donemde tekrarlayan sag plevral effuzyon oldu. Hastanin postoperatif santral ven basinci (=pulmoner arter basinci) 12 mmHg idi. Hastaya atriyal fenestrasyon uygulanmadi. Hastada asit ve hepatomegali gelismedi. Diuretik ve antiinsamatuvar tedavi ile plevral effuzyonu duzeldi. Ayni hastanin postoperatif birinci ay takibinde yapilan Holter incelemesinde atriyoventrikuler tam blok tespit edilmesi uzerine postoperatif ikinci ayda epikardiyal kalici pil yerlestirildi. Takip edilen diger hastalar sinus ritmindeydiler ve takip suresince herhangi bir ritm problemleri olmadi.

Bir hastada postoperatif ikinci yilda ilerleyen trikuspit ve pulmoner kapak yetersizligi nedeni ile reopere edildi. Bu hastanin ana patolojisi intakt ventrikuler septumlu pulmoner atrezi idi. Operasyon oncesinde mevcut olan orta derecede trikuspit yetersizli gi nedeni ile bir bucuk ventrikul tamiri sirasinda trikuspit kapa ga plasti ve sag ventrikul cikim yoluna da "monocusp"li transannular perikard yama ile rekonstruksiyon uygulanmisti. Hasta 0.02 mg/ kg digoksin (Digoxin tab, Novartis), 2 mg/kg furosemid (Lasix tab, Hoechst), 3 mg/kg spironolakton (Aldactone tab, Ali Raif), 2 mg/kg kaptopril (Kaptoril Tab, Deva) tedavisi altinda New York Heart Association (NYHA) sinisamasina gore fonksiyonel kapasitesi III olarak reoperasyona alindi. Operasyonda trikuspit kapak ile 29 numara Sorin sigir perikard biyoprotez kapak (Sorin Biomedica Saluggia, Italy) ile replase edildi, sag ventrikul cikim yolu ise 22 numara Contegra sigir juguler ven konduiti (CONTEGRA@Pulmonary Valved Conduit, Medtronic, Santa Ana, USA) kullani larak rekonstrukte edildi.

Diger hastalarin kontrol ekokardiyografi incelemelerinde sag ventrikulun iyi kasildigi gozlendi. Bu hastalar halen fonksiyonel kapasiteleri NYHA fonksiyon kapasitesi I-II olarak izlenmektedir.

Tartisma

Sag ventrikulu dolasima dahil etme dusuncesinin temelinde, akciger dolasimina pulzatilite saglanarak normal fizyolojiye yakin bir dolasim modelinin olusturulmasi, karacigerdeki metabolitlerin akciger dolasimina katilmasinin saglanarak arteriyovenoz malformasyonlari n olusumunun engellenmesi, kalp debisinde bir miktar artis saglanarak egzersiz toleransinin artirilmasi fikri yatmaktadi r (5, 8).

Kapasitesi sinirli bir sag ventrikulu dolasima katmanin cesitli yollari mevcuttur. Bunlardan biri biventrikuler tamire ek olarak atriyal fenestrasyon uygulamak olabilir. Diger alternatif ise bir bucuk ventrikul tamiridir.

Atriyal fenestrasyon etkili bir yol olmakla beraber kalbin volum yuklenmesi sorununa cozum getirmez. Diger taraftan fenestrasyonun ideal boyutunu belirlemek oldukca zordur. Kucuk bir fenestrasyon yeterli etkiyi saglayamazken buyuk acilmis bir fenestrasyon ise desaturasyona neden olabilir. Ayrica paradoks emboli riski de goz ardi edilmemelidir.

Bir bucuk ventrikul tamirinde ise bidireksiyonel kavopulmoner anastomoz sag kalbin volum yuklenmesini azaltirken, sol kalbin volum yukunu artirmaz. Sistemik saturasyon normaldir ve emboli riski tasimaz. Istendiginde prosedure ek olarak atriyal fenestrasyon da eklenebilir. Ozellikle kardiyopulmoner baypas sonrasi nda sag atriyum basinci 12 mmHg'nin uzerinde olan vakalarda fenestrasyon eklenmesini oneren yayinlar mevcuttur (5, 6, 8). Bizim hasta grubumuzda sadece bir hastada fenestrasyon ihtiyaci ortaya cikti. Fenestrasyon cerrahi teknik olarak bir ozellik gostermeksizin atriyal septum fossa ovalis bolgesine 3 mm 'punch' kullanilarak acilan bir defektle kolay bir sekilde gerceklestirildi. Fenestrasyon uygulanan bu hasta islem oncesi sag atriyum basi nci 18 mmHg iken fenestrasyon sonrasi basinc 15 mmHg olarak belirlendi. Bu hastanin preoperatif trikuspit yetersizligi vardi. Ameliyat sirasinda trikuspit kapaga tamir uygulanmisti. Bidireksiyonel kavopulmoner anastomozun da bazi sorunlara yol acabilece gi bilinmektedir. Cesitli serilerde vena kava superiyor'un pulzatil bir akima maruz kalmasina bagli olarak anevrizma, plevral efuzyon, siloz drenaj gibi komplikasyonlar bildirilmistir (5, 10). Bu hastalarda sag pulmoner arterin hemen bifurkasyon sonrasina bant konulmasini oneren yazarlar mevcuttur (5, 9, 10). Hasta grubumuz icinde bir hastada erken donemde tekrarlayan plevral effuzyon ile karsilasilmistir. Bu hasta diuretik ve antiinsamatuvar ilac tedavisine olumlu cevap vermistir. Bu hastada ameliyat sonrasi santral ven basinci = pulmoner arter basinci 12 mmHg olarak belirlendi. Bu deger atriyal fenestrasyon icin sinirda bir deger oldu gu icin ameliyat sirasinda fenestrasyon acilmadi. Hastanin reoperasyon oldugu ve takiplerinde diger sag kalp yetersizligi bulgulari gelismedigi icin sag plevral effuzyonun cerrahi teknige bagli mekanik bir sorun oldugu dusunulebilir.

Yayinlanan serilerde bir bucuk ventrikul tamirinin sag ventrikul hipoplazisi olan hastalar disinda sag ventrikul disfonksiyonunda yardimci prosedur olarak veya biventrikuler tamirlerde anatomik duzeltmeyi kolaylastirmak amaci ile de uygulandigi bildirilmistir (9, 11). Bizim hasta grubumuzda ise temel endikasyon sag ventrikul hipoplazisi idi.

Bir bucuk ventrikul tamiri icin karar verirken tek kriter trikuspit kapak ve sag ventrikul buyuklugu degildir. Yayinlanan serilerde genellikle trikuspit kapak annulus "z" degeri -2 ile -5 arasinda, pulmoner ventrikul hacmi normalin %80-50 arasinda olmasi onerilmekle birlikte birbirinden oldukca farkli sinirlar verildigi gorulmektedir (8, 9, 12). Hipoplazik trikuspit kapak annulusunun inferiyor kava capinin %75'i kadar genislikte olmasi, bir bucuk ventrikul tamirinin tolere edilebilecegini gosteren kolay uygulanabilir bir baska kriter olarak kullanilabilir (7). Hasta grubumuzu belirlerken bu kriterlere uygun hasta secimine ozen gosterildi. Ayrica bu kriterlerin disinda Marcelletti ve ark.nin (13) calismasinda da onemle uzerinde durdugu gibi sag ventrikulun kompliyansi, trikuspit kapak yetersizligi, sag ventrikul cikis yolu ve pulmoner arter sisteminin anatomisi, pulmoner damar direnci gibi faktorler de dikkate alinarak karar verildi. Olcum degerlerinden, olgularin Fontan ya da benzeri bir yontemle ameliyat edilmek yerine bir bucuk ventrikul tamirine aday olduklarini belirlemede trikuspit kapak annulus "z" degeri -2 ile -3 arasinda olma kriterinin uzerinde ozellikle durulmaktadir. "Z" degerinin ventrikul hacmi ile uyumlu oldugu gosterilmistir (11). Bin dokuz yuz doksan uc yilinda "Congenital Heart Surgeons Society" tarafindan yapilan cok merkezli calismada trikuspit kapak annulus "z" degeri -3 olan vakalarda 5 yil icinde biventrikuler tamir oraninin %30'dan azken, "z" degeri - 2 oldugu zaman bu oranin %50'den az oldugu gosterilmistir (14). Calisma grubu bir bucuk ventrikul tamiri icin en uygun adaylarin trikuspit annulus "z" degeri bu sinirlar icerisinde olan hastalardan secilmesini dogru oldugunu belirtmislerdir (14). Biz de en onemli hasta secim kriteri olarak "z" degerini kabul ettik. Van Arsdell ve ark.da hasta ve ameliyat secim kriterlerinde "z" degerini ve pulmoner ventrikul hacmi ile ameliyat tipi arasindaki iliskiyi belirtmislerdir (Tablo 3) (15).

Hasta populasyonundaki heterojen yapi ve kriterlere uygun hasta sayisinin sinirli olusu literaturde de bu tedavi yonteminin sonuclarini degerlendirmeyi zorlastirmaktadir. Homojen hasta gruplarini iceren az sayida yayin mevcuttur (16). Fakat burada uzerinde durulmasi gereken nokta, bir bucuk ventrikul tamirinin Fontan'a sadece yukarida secim kriterleri belirtilen "belli bir grup hastada" alternatif bir tedavi yontemi oldugudur. O halde bir bucuk ventrikul tamiri, Fontan ameliyatinin hemodinamik olarak belli bir asamasi degildir. Bir bucuk ventrikul tamiri ayni zamanda secim kriterleri uymayan hastalar goz onune alindiginda da Fontan ameliyatinin alternatifi degildir. Bir bucuk ventrikul tamiri uygulanabilecek hasta spektrumunun bir ucunda ventrikul ozellikleri Fontan turu bir tedaviye yakin hastalar bulunur iken diger ucta ventrikul ozellikleri biventrikuler tamire yakin hastalar bulunmaktadir.

Ebstein anomalili hastalarda da trikuspit kapaga daha etkin bir fonksiyon imkani saglamak ve sag ventrikulun yukunu azaltmak amaci ile bir bucuk ventrikul tamiri uygulanabilir. Bu patolojiyi iceren serilerde bir bucuk ventrikul tamiri ile orta ve uzun donemde yuz guldurucu sonuclar bildirilmistir (17, 18). Yine kronik sag ventrikul disfonksiyonuna sebep olan Uhl anomalisi, endomiyokardiyal fibrozis gibi ender rastlanan patolojilerde de sag ventrikul yukunu azaltarak bir bucuk ventrikul tamirinin iyi bir palyasyon sagladigi gosterilmistir (19, 20). Diger taraftan bazi patolojilerde biventrikuler tamir sonrasinda gelisen akut sag ventrikul fonksiyon bozukluklarina bagli dusuk kalp debisi tablolarinda hayat kurtarici bir yontem olarak uygulandiginda ayni basarinin saglanamadigini belirten yayinlar mevcuttur (8, 11). Butun bu gruplar goz onune alinarak bir bucuk ventrikul tamiri endikasyonlari hastalarin patolojilerine gore 4 ana grupta belirlenmistir (Tablo 4) (9).

Bir bucuk ventrikul tamiri yapilan hastalarda hipoplazik sag ventrikulun orta ve uzun donemde kardiyak performansa ve egzersiz kapasitesine hangi olcude katki saglayacagi tartisma konusudur. Onemli bir hasta grubunu olusturan intakt ventrikul septumlu pulmoner atrezi vakalarini inceleyen bir calismada Fontan uygulanmis hasta grubu ile karsilastirildiginda bir bucuk ventrikul tamiri uygulanan vakalarin uzun donem performanslari (kardiyak indeks, sag ventrikul diyastol sonu hacmi, egzersiz tolerans testi) arasinda fark gorulmedigi, biventrikuler tamir uygulanmis olanlara gore ise performansin daha dusuk oldugu belirtilmistir (20). Ayni patolojiyi inceleyen baska bir yayinda bu patolojinin kompleks fizyolojisi nedeni ile tedavi algoritmasinin daha dikkatli ve ozellik gerektiren bir calisma ile belirlenmesi gerektigi belirtilmistir (21). Bizim hasta grubumuz icinde bu patolojiye sahip iki hasta mevcuttur. Hastalardan biri sorunsuz bir seyir gostermesine ragmen diger hasta onemli trikuspit ve pulmoner yetersizlik ve fonksiyonel kapasitesi NYHA III olarak reoperasyon icin beklemektedir. Bu hastanin erken donemde sag ventrikulun dolasima katkisi ile fonksiyonel kapasitesi normal idi. Kreutzer ve ark.nin (5) calismasinda sag ventrikul cikis yolu rekonstruksiyonu uygulanan vakalarda erken donemde iyi calisan pulmoner "monocusp"' larin gec donemde yetersizligine bagli olarak zaten anormal yapidaki ventrikulun kisa surede disfonksiyon gosterdigi bildirilmistir. Hatta kapak yetersizligine bagli olarak vena kava superiyor akiminin sag ventrikul icine yonlenmesinin dahi soz konusu olabilecegi, bu tip hastalarda sag pulmoner artere bant konulmasi nin faydali olabilecegi belirtilmistir (5). Bizim vakamizda da daha sonra gelisen "monocusp" yetersizliginin hastada sag kalp yetersizligi tablosunun hizla ilerlemesinde onemli rol oynadigini dusunuyoruz. Sayinin azligi nedeni ile bu patolojide tedavinin prognoza etkisi hakkinda bir karar vermemiz mumkun degildir. Ancak diger hastalarin tumunde fonksiyonel kapasitenin iyi olmasi genel olarak bir bucuk ventrikul tamirinin iyi bir prognoz sagladigini dusundurmektedir.

Bir bucuk ventrikul tamiri uygulamalarinda erken ve orta donem sonuclar tatminkar gorunmektedir. Bu tedavinin uygun vakalarda hastalari Fontan tipi prosedurlerin muhtemel gec komplikasyonlari ndan uzak tutabilecegi ve sinirda sag ventrikul kapasitesi olan patolojilerde daha iyi bir fonksiyonel tamir olabilecegi dusuncesindeyiz. Hasta sayisinin artmasi ve uzun donem takip sonuclarinin degerlendirilmesinin bu tedavi hakkinda daha kesin konusulabilmesi icin sart oldugu asikardir.

Kaynaklar

(1.) Driscoll DJ, Offord KP, Feldt RH, Schaff HV, Puga FJ, Danielson GK. Five to fifteen year of follow up after the Fontan operation. Circulation 1992; 85: 469-96.

(2.) Gentles TL, Mayer JE, Gauvreau K, Newberger JW, Lock JE, Kupferschnid JP et al. Fontan operation in five hundred consecutive patients: factors insuencing early and late outcome. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114: 376-91.

(3.) Erek E, Yalcinbas Y, Salihoglu E, Ozturk N, Sarioglu A, Sarioglu T: Extracardiac and lateral tunnel Fontan conversions for late problems after Fontan procedures. The European Society for Cardiovascular Surgery 52nd International Congress, November 07-10, 2003. Istanbul, Turkey. Cardiovasc Surg 2003; 11 (Suppl 2): 232.

(4.) Billingsly AM, Laks H, Boyse SW, George B, Santulli T, Williams RG. Definitive repair in patients with pulmonary atresia and intact ventricular septum. J Thorac Cardiovasc Surg 1989; 97: 746-54.

(5.) Kreutzer C, Mayorquim RC, Kreutzer GOA, Conejeros W, Roman MI, Vazquez H et al. Experience with one and a half ventricle repair. J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 117: 662-8.

(6.) Clapp SK, Tantengco MV, Walters HL, Lobdell KW, Hakimi M. Bidirectional cavopulmonary anastomosis with intracardiac repair. Ann Thorac Surg 1997; 63: 746-50.

(7.) Marcelletti CF, Iorio FS. One and a half ventricle repairs. Introduction. Ann Thorac Surg 1998; 66: 615.

(8.) Reddy VM, McElhinney DB, Silverman NH, Marineschi SM, Hanley S. Partial biventricular repair for complex congenital heart defects: an intermediate option for complicated anatomy or functionally borderline right complex heart. J Thorac Cardiovasc Surg 1998; 116: 21-7.

(9.) Van Arsdell GS, Williams WG, Maser CM, Streitenberger KS, Rebeyka IM, Coles JG et al. Superior vena cava to pulmonary artery anastomosis: an adjunct to biventricular repair. J Thorac Cardiovasc Surg 1996; 112: 1143-8.

(10.) Gentles TL, Keane JF, Jonas RA, Marx GE, Mayer JE Jr. Surgical alternatives to the Fontan procedure incorporating a hypolastic right ventricle. Circulation 1994; 90: 1-6.

(11.) Chowdhury UK, Airan B, Sharma R, Bhan A, Kothari SS, Saxena A et al. One and a half ventricle repair with pulsatile bidirectional Glenn: results and guidelines for patient selection. Ann Thorac Surg 2001; 71: 1995-2002.

(12.) Muster AJ, Zales VR, Ilbawi MN, Backer CL, Duffy CE, Mavroudis C. Biventricular repair of hypoplastic right ventricle assisted by pulsatile bidirectional cavopulmonary anastomosis. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 112-9.

(13.) Hanley S. The one and a half ventricle repair-we can do it, but should we do it? J Thorac Cardiovasc Surg 1999; 117: 659-61.

(14.) Hanley S, Sade RM, Blackstone EH, Kirklin JW, Freedom RM, Nanda NC. Outcomes in neonatal pulmonary atresia with intact ventricular septum: a multiinstitutional study. J Thorac Cardiovasc Surg 1993; 105: 416-23.

(15.) Van Arsdell GS, Williams WG, Freedom RM. A practical approach to 1/2 ventricle repairs. Ann Thorac Surg 1998; 66: 678-80.

(16.) Akaishi J, Yamauchi H, Ochi M, Ogawa S, Asou T, Tanaka S. One and a half ventricle repair for Ebstein's anomaly. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 51: 665-8.

(17.) Corno AF, Chassot PG, Payot M, Sekarski N, Tozzi P, Von Segesser LK. Ebstein's anomaly: one and a half ventricle repair. Swiss Med Wkly 2002; 132: 485-8.

(18.) Yoshii S, Suzuki S, Hosaka S, Osawa H, Takahashi W, Takizawa K et al. A case of Uhl anomaly treated with one and a half ventricle repair combined with partial right ventriculectomy in infancy. J Thorac Cardiovasc Surg 2001; 122: 1026-8.

(19.) Anbarasu M, Krishna Manohar SR, Titus T, Neelakandhan KS. One and a half ventricle repair for right ventricular endomyocardial fibrosis. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2004; 12: 363-5.

(20.) Numata S, Uemura H, Yagihara T, Kagisaki K, Takahashi M, Ohuchi H. Long term functional results of the one and a half ventricle repair for the spectrum of patients with pulmonary atresia/stenosis with intact ventricular septum. Eur J Cardiothorac Surg 2003; 24: 516-20.

(21.) Rao PS. Pulmonary atresia with intact ventricular septum. Curr Treat Options Cardiovasc Med 2002; 4: 321-36.

Yazisma Adresi: Dr. Tayyar Sarioglu, Acibadem Bakirkoy Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bolum Baskani, Acibadem Bakirkoy Hastanesi, Acibadem Kalp Merkezi

Halit Ziya Usakligil cad. No 1, 34140 Bakirkoy, Istanbul, Turkiye

Tel.: 0212 414 44 08 Fax: 0212 414 51 11 E-mail: tsarioglu@asg.com.tr

Ece Salihoglu, Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalcinbas, Ayse Sarioglu*, Tayyar Sarioglu

Acibadem Bakirkoy Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi ve *Cocuk Kardiyolojisi Bolumleri, Istanbul, Turkiye
Tablo 1. Hastalarin ozellikleri ve operasyon detaylari

Hasta no Cinsiyet Yas, yil Tani

1 K 7 Sag V ve TK hipoplazisi,
 PS (valv + inf), PFO

2 E 5 Sag V ve TK hipoplazisi, PS
 (valv + inf), VSD, ASD

3 E 6 Sag V ve TK hipoplazisi, PS (valv +
 inf), VSD, ASD, sol VKS

4 E 10 IVS + PA, Sag V ve TK hipoplazisi,
 infant donemde koroner sinuzoidler

5 K 13 Sag V ve TK hipoplazisi,
 PS (valv), VSD, ASD

6 K 3.5 IVS + PA, Sag V ve TK hipoplazisi,
 ASD, TY orta

Hasta no Gecirilmis operasyon Cerrahi teknik

1 -- Sag VCY rekonstruksiyonu
 (perikard yama), PFO
 kapatilmasi, bidireksiyonel
 kavopulmoner anastomoz

2 -- Sag VCY rekonstruksiyonu
 (perikard yama), ASD+VSD
 kapatilmasi, bidireksiyonel
 kavopulmoner anastomoz

3 Sol bidireksiyonel Sag VCY rekonstruksiyonu
 kavopulmoner anastomoz (perikard yama), ASD+VSD
 kapatilmasi

4 Sag VCY rekonstruksiyonu Bidireksiyonel kavopulmoner
 anastomoz, ASD kapatilmasi

5 Sag VCY rekonstruksiyonu Sag VCY rekonstruksiyonu
 (transannuler PTFE yama),
 ASD+VSD kapatilmasi,
 bidireksiyonel kavopulmoner
 anastomoz, kalici epikardiyal
 pil elektrodlarinin
 yerlestirilmesi

6 Sol mod. BT sant Sant kapatilmasi, Sag VCY
 rekonstruksiyonu (PTFE membran
 ile "monocusp" olusturulmasi),
 trikuspit plasti, bidireksiyonel
 kavopulmoner anastomoz, atrial
 fenestrasyon (3mm)

ASD--atriyal septal defekt, BT--modifiye Blalock Taussig sant,
inf--infundibuler, IVS--intakt ventrikuler septum, mod.--modifiye,
PA--pulmoner atrezi, PFO--patent foramen ovale, PS--pulmoner stenoz,
PTFE--Politetrafluoroetilen, Sag V--sag ventrikul, Sag VCY--sag
ventrikul cikis yolu, Sol VKS--sol persistan vena kava superiyor,
TK--trikuspit kapak, TY--trikuspit yetersizligi, valv--valvuler,
VSD--ventrikuler septal defekt

Tablo 2 Ameliyat edilen hastalarin secim kriterleri

 Trikuspit annulus Trikusit/vena kava
Hasta no "z" degeri inferiyor > % 75

1 -2 (+)
2 -2 (+)
3 -2.5 (+)
4 -2 (+)
5 -3 (+)
6 -2.5 (+)

Tablo 3. Hipoplazik sag ventrikul patolojisinde haste ve ameliyat
secim kriterleri (15. kaynaktan uyarlanmistir)

Trikuspit Pulmoner
"z" degeri ventrikul hacmi Ameliyat teknigi

> -2 > %80 Biventrikuler tamir
< -2 < %80 Bir bucuk ventrikul tamiri
< -5 < %50 Bir bucuk ventrikul tamiri,
 atriyal fenestrasyon
< -10 < %30 Fontan tipi tamir

Tablo 4. Patolojilere gore bir bucuk vetrikul tamir endikasyonlari

Grup A Kucuk pulmoner ventrikul
Grup B Kronik sag ventrikul disfonksiyonu
Grup C Biventrikuler tamir teknigini kolaylastirmak icin
Grup D Akut sag ventrikul disfonksiyonu
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Orijinal Arastirma/Original Investigation; article in Turkish, abstract in English
Author:Salihoglu, Ece; Erek, Ersin; Kenan Yalcinbas, Yusuf; Sarioglu, Ayse; Sarioglu, Tayyar
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Case study
Date:Dec 1, 2006
Words:3648
Previous Article:Effects of gender and altitude on short-term heart rate variability in children/Cocuklarda rakim ve cinsiyetin kalp atim hizi degiskenligi uzerine...
Next Article:Fenestrasyon ve uc-organ etkileri/Fenestration and its effects on the end-organs.
Topics:


Related Articles
Fenestrasyon ve uc-organ etkileri/Fenestration and its effects on the end-organs.
Paradoxical embolism after thrombolytic treatment in a patient with pulmonary embolism and right atria] thrombus / Sag atriyal trombusu olan pulmoner...
Implantation of pulmonary valve without use of cardiopulmonary bypass: an innovative method/Kardiyopulmoner baypas gerektirmeyen pulmoner kapak...

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |