Printer Friendly

Bilgisayarli tomografide hatali tani konulan yuz travmasi: Olgu sunumu / Facial trauma misdiagnosed on the computed tomography scan: Case report.

Giris

Yuz kemiklerinin anatomik bolumlenmesi; ust, orta ve alt bolge olarak uce ayrilir. Ust bolgeyi, frontal kemigin ust kenari ile orbitanin ust kenari arasindaki kemik yapilar olusturmaktadir. Orta kisim, orbitanin ust kenari ile okluzal duzlem arasidir; orbitayi olusturan kemikleri, nazal kemigi, zigoma ve maksilla kemiklerini icermektedir. Alt kismini ise mandibula ve disler olusturmaktadir [1]. Yuz bolgesine ait radyolojik tetkiklerin yorumlanmasi uzmanlik gerektiren bir konudur. Zaman zaman yanlis pozitif veya yanlis negatif yorumlamalar olabilmektedir. Normal anatomik varyasyonlar kirik seklinde yorumlanabilmektedir ya da lineer kiriklar normal anatomik olusum seklinde yorumlanmaktadir [2].

Radyoloji malpraktislerinin cok farkli nedenleri olabilmektedir. Klinik bulgularla korelasyon eksikligi ve imaj kalitesinin kotu olusu bunlarin basinda gelmektedir. Bir diger neden de, incelemeyi yorumlayan radyoloji uzmaninin travma radyolojisi konusunda yeterli tecrubeye sahip olmamasidir. Hatali tanilar siklikla, kemik kiriklari ve tumorler konusunda olmaktadir [3]

Adli tip uzmanlari travma olgularini Ceza Kanunu'na gore raporlandirmaktadir. Turk Ceza Sistemi'nde kasten yaralama olaylarinda cezayi artirici unsurlar bulunmaktadir. Bunlardan birisi de, travma sonucu kemik kirigi olusmasidir.

Olgumuzda muayeneyi yapan ilk adli tip uzmani, fizik muayene bulgulari ile bilgisayarli tomografi (BT) raporu arasindaki celiskiyi fark etmistir. Bunun uzerine radyolojik tetkikin kendisini gormek istemis ve yeniden degerlendirmistir.

Adli olgular icin rapor duzenlenirken, radyolojik tetkiklerin asillarinin yeniden incelenmesine vurgu yapmak amaciyla olgumuzu paylasmak ve maksillofasial travmalardaki tani gucluklerine dikkat cekmek istedik.

Olgu sunumu

Travma raporlarinin duzenlendigi Adli Tip Kurumu 2. Ihtisas Kurulu'nda olgu ve hakkinda duzenlenen dava dosyasi, Etik Kurul onami alinarak degerlendirilmistir. Adli olgularda dava dosyasi mahkeme tarafindan gonderildigi icin hasta onami alinmamistir.

Kirk alti yasinda erkek magdur, sol tragus bolgesine yonelik kunt travmaya maruz kalmistir. Saldirganin yumrukla vurdugu iddia edilmistir. Magdur travmadan yaklasik bir saat sonra, Istanbul'da bulunan bir egitim ve arastirma hastanesi acil servisine yuruyerek gelmis ve kendisi basvuru yapmistir. Acil serviste gorevli hekimin muayenesinde Glaskow koma skoru 15 olarak degerlendirilmistir. Magdur icin kulak burun ve bogaz ve plastik- ve rekonstruktif cerrahi konsultasyonlari istenmistir. Kulak burun ve bogaz uzmaninin yapmis oldugu muayenede, sol aurikulada hiperemi tespit edilmistir. Otoskopik muayenesinde timpanik membranlar saglamdir. Baska bir patolojik bulgu tespit edilmemistir. Plastik-ve rekonstruktif cerrahi uzmaninin yapmis oldugu muayenede ve incelemis oldugu maksillofasial cok kesitli BT tetkikinde, ameliyat gerektirecek osseoz patoloji tespit edilmemistir. Ilgili inceleme, radyoloji uzmani ve bir asistan hekim tarafindan da degerlendirilmis ve rapor duzenlenmistir. BT incelemenin, aksiyel ve koronal planda imajlari mevcuttur. Duzenlenen rapora gore; sol nazal kemikte anteriorda, sol zigomatik arkta fissur tarzinda lineer nondeplase fraktur hatti ve sol orbita lateral duvarinda lineer fissur tarzinda supheli fraktur hatti tespit edilmistir (Resim 1). Yapilan konsultasyonlar neticesinde analjezik verilen ve bir muddet musahade altinda tutulan magdur evine gonderilmistir. Adli olgu olarak degerlendirilen magdur icin Cumhuriyet Savcisi, travma raporu talebinde bulunmustur. Bu amacla olgu Adli Tip Kurumu Sube Mudurlugu'ne gonderilmistir. Orada gorevli adli tip uzmani muayene ettigi olgunun fiziksel bulgulari ile BT raporu arasinda uyumsuzluk tespit etmistir. Bunun uzerine magdurun Adli Tip Kurulu'na (travma olgularinin degerlendirildigi) sevkini talep etmistir. Ayrica BT tetkikinin asli da istenmistir. Adli Tip Kurulu'nda incelenen maksillofasial BT'de; raporda tarif edilen kiriklarin aslinda yuz kemiklerindeki normal anatomik yapilar ve varyasyonel degisiklikler oldugu tespit edilmistir.

Tartisma

Maksillofasial travmalarin baslica nedenleri trafik kazalari ve kasten yaralama olaylaridir [4]. Bizim olgumuz da, kasten yumruk vurularak yaralanmistir.

Maksillofasial kiriklari gostermede BT yuksek sensitivite ve spesifisiteye sahiptir. Dos Santos ve ark.'nin [5] yaptigi calismaya gore uc boyutlu BT goruntulerinin aksiyel ve multiplanar goruntulerden daha yuksek sensitivite (%95,8) ve spesifisiteye (%99) sahip oldugu tespit edilmistir. Bizim olgumuzda ise aksiyel ve koronal planlarda goruntu alinmistir. Maksillofasial travmalarda kemik patolojilerini degerlendirmek zor bir islemdir. Yuz bolgesinin cok sayida kemikten olusmasi bunun baslica nedenidir. Govsa ve ark. [6], intrasutural kemiklerin yanlislikla kirik olarak yorumlanabileceginden bahsetmektedir. Suturalar anatomik varyasyongosterebilmektedir [7]. Travmatize hastalardaki kooperasyon guclugu, hatali yorumlamanin diger bir nedenidir [8]. Bizim vakamizda radyoloji uzmani hastayi muayene etmemistir; yalnizca BT goruntulerine bakarak karar vermistir. Marinaro ve ark.'nin [2] yapmis oldugu calismada, midfasial frakturu olan iki olguda kranial BT'de tespit edilen kirik, maksillofasial BT'de tespit edilememistir; diger bes olguda ise kiriklar kranial BT'de gosterilememis ancak maksillofasial BT'de gorulebilmistir. Bizim olgumuzda ise yalnizca maksillofasial BT uzerinden degerlendirme yapilmistir.

Rutin calismalarimizda, hekimlerin radyolojik tetkikleri hatali yorumlamalarina zaman zaman rastlamaktayiz. Sunulan olguda ise, radyoloji uzmani maksillofasial BT'yi hatali yorumlamistir. Hatali taninin baslica nedeni; maksillofasial kemiklerdeki cok fazla anatomik varyatif gorunumun, travma olgularindaki nondeplase kiriklarla kolaylikla karisabilmesidir.

Turk Ceza Kanunu'nun 87. maddesine gore, travmalarda kemik kirigi olusmasi cezayi artirici bir nedendir. Olgumuzda, hatali olan radyoloji raporuna gore degerlendirme yapilsaydi sanik daha fazla ceza alacakti. Bu durumda hatali rapor duzenleyen radyoloji uzmani icin Turk Ceza Kanunu'na gore suc tanimlanmistir. Ozellikle radyoloji uzmanlari tarafindan hazirlanmis maksillofasial BT raporlarinin guvenilirligini ortaya koyma acisindan ileri calismalarin yapilmasi faydali olacaktir.

Bununla birlikte radyoloji uzmanlik egitimi ogrencilerinin egitim calismalarinda bu konuya daha fazla onem vermelerinin faydali olacagini dusunmekteyiz.

Travma olgularinda adli raporlar duzenlenirken sadece radyolojik tetkik raporlariyla yetinilmeyip, mevcut ise goruntulerin bizzat anamnez ve klinik bulgular esliginde radyolojik uzmani tarafindan tekrar degerlendirilmesinin faydali olacagini dusunmekteyiz.

Hasta Onami: Adli olgularda dava dosyasi mahkeme tarafindan gonderildigi icin hasta onami alinmamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari / Author Contributions: Fikir - M.N.K., S.C.A.; Tasarim--M.N.K., S.C.A.; Denetleme--M.N.K., S.C.A.; Kaynaklar--M.T., M.B., M.N.K.; Malzemeler--M.N.K., M.B.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--M.N.K., S.C.A., M.T.; Analiz ve/veya Yorum--S.C.A., M.N.K.; Literatur Taramasi--S.C.A., M.B.; Yaziyi Yazan - S.C.A., M.T.; Elestirel Inceleme--S.C.A., M.N.K.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Kaynaklar

(1.) Hardt N, Kuttenberger J. Craniofacil Trauma: Diagnosis and Management. Part 1. Classification and Diagnosis. 1 Anatomy of The Craniofacial Region. pp.1-11. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2010. ISBN.978-3-540-33041-7. [CrossRef]

(2.) Marinaro J, Crandall CS, Doezema D. Computed Tomography of The Head as A Screening Examination for Facial Fractures. Am J Emerg Med 2007; 25: 616-9. [CrossRef]

(3.) Pinto A, Brunese L. Spectrum of Diagnostic Errors in Radiology. World J Radiol 2010; 2: 377-83. [CrossRef]

(4.) Kamath RAD, Bharani S, Hammannavar R, Ingle SP, Shah AG. Maxillofacial Trauma in Central Karnataka, India: An Outcome of 95 Cases in a Ragional Trauma Care Centre. Craniomaxillofac. Trauma Reconstruction 2012; 5: 197-204. [CrossRef]

(5.) Dos Santos DT, Costa e Silva AP, Vannier MW, Cavalcanti MG. Validity of Multislice Computerized Tomography for Diagnosis of Maxillofacial Fractures Using an Independent Workstation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98: 715-20. [CrossRef]

(6.) Govsa F, Ozer MA, Bayraktaroglu S, Aktas EO. Anatomoradiological Identification of Intrasutural Bones for Importance of Cranial Fracture. Turk Neurosurg 2014; 24: 357-62.

(7.) Furuya Y. Edwards MSB, Alpers CE, Tress BM, Ousterhout DK, Norman D. Computerized Tomography of Cranial Sutures Part 1: Comparison of Suture Anatomy in Children and Adults. J Neurosurg 1984; 61: 53-8. [CrossRef]

(8.) Hermans R, Van der Goten A, De Foer B, Baert AL. Imaging of Maxillo-Facial Trauma. J Belge Radiol1997; 80: 25-9.

Bu calisma EAFS 2015 kongresinde poster olarak sunulmustur, 6-11 Eylul 2015, Prag, Cek Cumhuriyeti.

Adli Tip Kurumu Baskanligi, Radyoloji Bolumu (S.C.A.), Adli Tip Asistani, Adli Tip Kurumu Baskanligi (M.T., M.B.), Adli Tip Uzmani (M.N.K.), Istanbul, Turkiye

Sorumlu Yazar: Sibel Caglar Atacan

E-posta: drsibel2001@yahoo.com

DOI: 10.5152/turkjradiol.2016.213
COPYRIGHT 2016 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2016 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Atacan, Sibel Caglar; Tekin, Meltem; Begenen, Mansur; Kantarci, M. Nabi
Publication:Turkish Journal of Radiology
Date:Dec 1, 2016
Words:1233
Previous Article:Cep telefonlari sagligimiza zararli mi? / Are mobile phones dangerous to our health.
Next Article:Budd-Chiari sendromlu hastada nadir bir yol: Transhepatik-perikardiakofrenik kollateraller / A rare route in a patient with Budd-Chiari syndrome:...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |