Printer Friendly

Bariyatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayi ve Hacmi Uzerine Etkisi/Effects of Weight Loss with Bariatric Surgery on Platelet Count and Volume.

Obezite kardiyovaskuler hastalik riskiyle iliskili, artmis mortalite ve morbiditeyle karakterli kronik, metabolik bir hastaliktir (1). Obezite ile iliskili kardiyovaskuler hastaliklarin basinda koroner arter hastaligi gelmektedir ve trombosit akti-vasyonu ve agregasyonu kardiyovaskuler hastalik gelisiminde onemli patofizyolojik mekanizmalardan biridir (2, 3). Ortalama trombosit hacmi (OTH) ve sayisi, trombosit aktivasyonu icin onemli bir belirleyici olmakla beraber, miyokard infaktusu, inme, preeklempsi gibi kardiyovaskuler hastaliklar ile iliskili bulunmustur (4-6). OTH'nin obez hastalarda da saglikli populasyona gore yuksek bulunmasi obez hastalarda kardiyovaskuler risk artisini aciklayici mekanizmalardan biri olarak dusunulmektedir (7). Ancak obez hastalarda kilo vermenin trombosit sayi ve ozellikle OTH uzerine etkisiyle ilgili kisitli sayida calismada mevcuttur. Onceki calismalarda diyet ve egzersiz ile kilo kaybinin OTH ile iliskili olabilecegi ifade edilmistir (8).

Obez hastalarda bariyatrik cerrahi uygulamasi kisa donemde fazla kilo kaybinin saglandigi ve uzun donem takipte kardiyovaskuler hastalik riskinin anlamli sekilde azaldigi bir tedavi secenegidir (9). Bariyatrik cerrahi sonrasinda kardiyovaskuler hastalik risk azalmasini aciklayan mekanizmalar tam olarak anlasilamamistir ve trombosit aktivasyon ve agregasyonu bu durumu etkileyen faktorlerden olabilir. Bu calismada bariyatrik cerrahi uygulanmis olan hastalarda trombosit sayi ve hacmindeki degisikliklerin ortaya konmasi amaclanmistir.

Yontemler

Calismaya Ocak 2011-Aralik 2016 yillari arasinda bariyatrik cerrahi olmak icin basvuran, 56 morbid obez hasta dahil edilmistir. Vucut kitle indeksi >40 kg/[m.sup.2] veya >35 kg/[m.sup.2] ve eslik eden obezite iliskili hastaligi (tip 2 diyabet, kardiyovaskuler hastalik, hipertansiyon, obstriktif uyku apne sendromu, dislipidemi) olan ve sleeve gastrektomi yontemiyle bariyatrik cerrahi uygulanan hastalar calismaya dahil edilmistir. Ciddi psikotik hastaligi, yeme bozukluklari, mental retardasyonu, alkol veya ilac bagimliligi olan hastalar calismaya alinmamistir (10). Poliklinige ilk defa gelen ve takipleri duzenli olarak hastanemizce yapilmayan hastalar calismanin disinda tutulmustur. Calisma dosya taramasi seklinde retrospektif olarak tasarlanmis olup, hastalarin bariyatrik cerrahi oncesi bulgulari, 6. ay kontrolleri ile karsilastirilmistir. Bu calisma icin Bezmialem Vakif Universitesi Etik Kurulundan (07.02.2017, 3/26) onay alinmistir.

Istatistiksel analiz

Data analizi icin SPSS programi kullanildi (versiyon 20, Statistical Package for the Social Sciences Inc.; Chicago, IL, ABD). Parametreler ortalama[+ or -]SD olarak ifade edildi. Cerrahi oncesi ve 6. ay sonrasindaki veriler Paired Samples T Test ile karsilastirildi. Iki degisken arasindaki iliskinin degerlendirilmesinde Pearson korelasyon testi kullanildi. p<0,05 olan degerler istatistiksel anlamli olarak kabul edildi.

Bulgular

Calisma grubunun demografik ozellikleri Tablo 1'de gosterilmistir. Bariyatrik cerrahi oncesi hastalarin ortalama kilosu 126,2[+ or -]23,1 kg, cerrahi sonrasi 6. ayda ise 91,8[+ or -]20,5 kg saptanmistir. Vucut kitle indeksi ortalamasi ise cerrahi oncesi 46,7[+ or -]6,8 kg/m2, cerrahi sonrasi ise 33,9[+ or -]6,2 kg/m2 olarak bulunmustur. Hastalarin kilo ve vucut kitle indekslerinin cerrahi sonrasi 6. ayda anlamli olarak dustugu gozlenmistir (p<0,001, p<0,001).

Hastalarin ortalama trombosit sayisi cerrahi oncesinde 292,5[+ or -]58,6 x [10.sup.3]/[micro]L, cerrahi sonrasinda ise 246,8[+ or -]59,1 x [10.sup.3]/[micro]L olarak hesaplanmistir (Tablo 2). Cerrahi sonrasi ortalama trombosit sayisindaki bu dusme istatistiksel olarak anlamli saptanmistir (p<0,001). Ortalama trombosit hacmi ise cerrahi oncesinde 10,4[+ or -]1,0 fL, cerrahi sonrasinda 11,6[+ or -]0,9 fL olarak bulunmustur. Ortalama trombosit hacmindeki bu yukselme istatistiksel olarak anlamli saptanmistir (p<0,001).

Hastalarin cerrahi oncesi donemde ortalama trombosit sayisi, cerrahi oncesi ortalama trombosit hacmi, ortalama kilo ve ortalama vucut kitle indeksi ile korele bulunmustur (sirasiyla p<0,01, r=-0,39, p<0,01, r=0,35, p<0,01, r=0,4l). Cerrahi sonrasi donemde ise ortalama trombosit sayisi, cerrahi sonrasi ortalama trombosit hacmi ile korele bulunmustur (p<0,001, r=-0,68).

Tartisma

Literaturde trombosit sayisi ve OTH genel olarak diabetes mellitus, hipertansiyon ve hiperkolesterolemi gibi kardiyovas-kuler risk faktorleri ile iliskilendirilmistir (11, 12). Obezitenin trombosit sayi ve fonksiyonu uzerine etkisiyle ilgili ise kisitli sayida ve celiskili bilgi bulunmaktadir. Obez ve metabolik sendromu olan hastalarda ulkemizde yapilan bir calismada trombosit sayisi ve OTH, kontrol grubuna benzer olarak bulunmustur (13). Diger bir calismada ise, Coban ve ark. obez grupta saglikli gruba gore OTH'nin anlamli olarak yuksek oldugunu, trombosit sayisi acisindan ise anlamli fark saptanmadigini bildirmislerdir (7). Ayni arastirmacilar obez gruba 3 ay sureyle diyet uyguladiktan sonra ise VKI'nde dusmeyle beraber OTH'de de anlamli azalma gozlemlemistir (8). Bariyatrik cerrahi uygulanarak efektif kilo kaybi saglanan obez hastalarda yapilmis olan bir calismada ise, bariyatrik cerrahinin 12. ay sonrasinda, cerrahi oncesine gore trombosit sayisi anlamli olarak dusuk bulunmustur (14). Ayni calismada Ra-oux ve ark, OTH'de ise 6. ayda anlamli yukselme oldugunu, 12. ayda ise cerrahi oncesine benzer bulgular bulduklarini bildirmislerdir. Bizim calismamizda da bariyatrik cerrahinin 6. ayinda trombosit sayisi anlamli olarak azalmis, OTH anlamli olarak yukselmis bulunmustur. Calismamizin sonuclari bari-yatrik cerrahinin trombosit sayisi ve OTH uzerine etkisinin incelenmis oldugu onceki calismayi desteklemektedir. Coban ve ark'nin yapmis oldugu calisma ile calismamiz arasindaki farkli sonuclar ise bizim calismamizda obez hastalarin vucut kitle indeksinin belirgin yuksek olmasi ve bariyatrik cerrahi ile kilo kaybinin, konservatif diyet tedavisine gore daha fazla olmasindan kaynaklanmis olabilir. Calismamizda ve onceki bariyatrik cerrahi calismasinda OTH'deki anlamli degisikliklerin cerrahi sonrasi kilo kaybinin maksimum oldugu 6. ayda belirgin hale gelmesi dikkat cekicidir (15).

Bariyatrik cerrahi ve kilo vermenin trombosit sayi ve fonksiyonlari uzerindeki etkisinin hangi mekanizma ile olustugu net olarak bilinmemektedir. Trombosit yenilenmesi obezlerde normal kilolu populasyona gore artmistir ve bu durum kemik iliginde-ki adiposit sayisinin yuksek olmasi ile iliskilendirilmektedir (16, 17). Calismamizda cerrahinin 6. ayindaki OTH'deki yukselme genc trombositlerin dolasimdaki artisina bagli olabilir (18). Diger taraftan, bariyatrik cerrahi ve kilo vermenin trombosit fonksiyonlari uzerindeki etkisinde insulin direnci ve adipositokinler one cikan mekanizmalardan biridir. Abdominal yag dokudaki artis, insulin direncini tetikleyerek leptin ve adiponektin gibi adipositokin duzeylerinde degisiklige sebep olmaktadir. Bariyatrik cerrahi sonrasinda hizli kilo kaybina paralel olarak adipo-nektin seviyeleri artarken, leptin duzeyi ise azalmaktadir (19). Onceki calismalarda adiponektinin antitrombotik, leptinin ise protrombotik etkinligi ortaya konmustur (19, 20). Adipositokinlere ek olarak insulinin de megakaryositler uzerinde uyarici etkisinin bulunmasi bariyatrik cerrahi sonrasindaki ortalama trombosit sayisinin dusmesindeki sebeplerden biri olabilir (21). Bununla beraber altta yatan mekanizmalarin net olarak aciklanmasi icin ileri calismalara ihtiyac bulunmaktadir.

Bu calismanin kisitliligi verilerin cerrahi sonrasi 6 ay gibi nispeten kisa bir zamanda degerlendirilmistir. Degerlendirme zamaninda hastalarin hala obez oldugu, uzun donemde takipte sonuclarin degisebilecegi goz onunde bulundurulmalidir.

Sonuc

Yapmis oldugumuz calisma morbid obez hastalarda bariyatrik cerrahinin 6. ayinda trombosit sayisinin dustugunu ve trom-bosit hacminin yukseldigini gostermektedir. Bununla birlikte kilo vermenin bu parametreler uzerine uzun donem etkisi ve altta yatan mekanizmalarla ilgili ileri calismalara ihtiyac bulunmaktadir.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Bezmialem Vakif Universitesi'nden (07.02.2017, 3/26) alinmistir.

Hasta Onami: Calismanin retrospektif tasarimindan dolayi hasta onami alinamamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - M.I., O.K.; Tasarim - M.I., S.T.; Denetleme - O.K., E.T.; Kaynaklar - A.I.Y., M.I.; Malzemeler - A.I.Y., S.T.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi - M.I., A.I.Y., S.T.; Analiz ve/veya Yorum - M.I., S.T., E.T.; Literatur Taramasi - M.I., A.I.Y., S.T.; Yaziyi Yazan - M.I., O.K.; Elestirel Inceleme - S.T., E.T.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Bezmialem Vakif University (07.02.2017, 3/26).

Informed Consent: Due to the retrospective design of the study, informed consent was not taken.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - M.I., O.K.; Design - M.I., S.T.; Supervision - O.K., E.T.; Resources - A.I.Y., M.I.; Materials - A.I.Y., S.T.; Data Collection and/or Processing - M.I., A.I.Y., S.T.; Analysis and/or Interpretation - M.I., S.T., E.T.; Literature Search - M.I., A.I.Y., S.T.; Writing Manuscript - M.I., O.K.; Critical Review - S.T., E.T.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

(1.) Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and cardiovascular disease: risk factor, paradox, and impact of weight loss. J Am Coll Cardiol 2009; 53: 1925-32. [CrossRef]

(2.) Tsiara S, Elisaf M, Jagroop IA, Mikhailidis DP. Platelets as predictors of vascular risk: is there a practical index of platelet activity? Clin Appl Thromb Hemost 2003; 9: 177-90. [CrossRef]

(3.) Morange PE, Alessi MC. Thrombosis in central obesity and metabolic syndrome: mechanisms and epidemiology. Thromb Haemost 2013; 110: 669-80. [CrossRef]

(4.) Bath PM, Butterworth RJ. Platelet size: measurement, physiology and vascular disease. Blood Coagul Fibrinolysis 1996; 7: 157-61. [CrossRef]

(5.) Vizioli L, Muscari S, Muscari A. The relationship of mean platelet volume with the risk and prognosis of cardiovascular diseases. Int J Clin Pract 2009; 63: 1509-15. [CrossRef]

(6.) Endler G, Klimesch A, Sunder-Plassmann H, Schillinger M, Exner M, Mannhalter C, et al. Mean platelet volume is an independent risk factor for myocardial infarction but not for coronary artery disease. Br J Haematol 2002; 117: 399-404. [CrossRef]

(7.) Coban E, Ozdogan M, Yazicioglu G, Akcit F. The mean platelet volume in patients with obesity. Int J Clin Pract 2005; 59: 981-2. [CrossRef]

(8.) Coban E, Yilmaz A, Sari R. The effect of weight loss on the mean platelet volume in obese patients. Platelets 2007; 18: 2126. [CrossRef]

(9.) Gomez-Martin JM, Aracil E, Galindo J, Escobar-Morreale HF, Balsa JA, Botella-Carretero JI. Improvement in cardiovascular risk in women after bariatric surgery as measured by carotid intima-media thickness: comparison of sleeve gastrectomy versus gastric bypass. Surg Obes Relat Dis 2017; 13: 848-54. [CrossRef]

(10.) Flores CA. Psychological assessment for bariatric surgery: current practices. Arq Bras Cir Dig 2014; 27(Suppl 1): 59-62. [CrossRef]

(11.) Tavil Y, Sen N, Yazici HU, Hizal F, Abaci A, Cengel A. Mean platelet volume in patients with metabolic syndrome and its relationship with coronary artery disease. Thromb Res 2007; 120: 245-50. [CrossRef]

(12.) Muscari A, De Pascalis S, Cenni A, Ludovico C, Castaldini N, Antonelli S, et al. Determinants of mean platelet volume (MPV) in an elderly population: relevance of body fat, blood glucose and ischaemic electrocardiographic changes. Thromb Haemost 2008; 99: 1079-84. [CrossRef]

(13.) Kutlucan A, Bulur S, Kr S, Bulur S, Onder E, Aslantas Y, et al. The relationship between mean platelet volume with metabolic syndrome in obese individuals. Blood Coagul Fibrinolysis 2012; 23: 388-90. [CrossRef]

(14.) Raoux L, Moszkowicz D, Vychnevskaia K, Poghosyan T, Beauchet A, Clauser S, et al. Effect of Bariatric Surgery-Induced Weight Loss on Platelet Count and Mean Platelet Volume: a 12-Month Follow-Up Study. Obes Surg 2017; 27: 387-93. [CrossRef]

(15.) Ciangura C, Bouillot JL, Lloret-Linares C, Poitou C, Veyrie N, Basdevant A, et al. Dynamics of change in total and regional body composition after gastric bypass in obese patients. Obesity 2010; 18: 760-5. [CrossRef]

(16.) Stepanian A, Bourguignat L, Hennou S, Coupaye M, Hajage D, Salomon L, et al. Microparticle increase in severe obesity: not related to metabolic syndrome and unchanged after massive weight loss. Obesity 2013; 21: 2236-43. [CrossRef]

(17.) Adler BJ, Kaushansky K, Rubin CT. Obesity-driven disruption of haematopoiesis and the bone marrow niche. Nat Rev Endoc-rinol 2014; 10: 737-48. [CrossRef]

(18.) Guthikonda S, Alviar CL, Vaduganathan M, Arikan M, Tellez A, DeLao T, et al. Role of reticulated platelets and platelet size heterogeneity on platelet activity after dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel in patients with stable coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2008; 52: 743-9. [CrossRef]

(19.) Woelnerhanssen B, Peterli R, Steinert RE, Peters T, Borbely Y, Beglinger C. Effects of postbariatric surgery weight loss on adipokines and metabolic parameters: comparison of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass and laparoscopic sleeve gastrectomy--a prospective randomized trial. Surg Obes Relat Dis 2011; 7: 561-8. [CrossRef]

(20.) Anfossi G, Russo I, Doronzo G, Pomero A, Trovati M. Adi-pocytokines in atherothrombosis: focus on platelets and vascular smooth muscle cells. Mediators Inflamm 2010; 2010: 174341. [CrossRef]

(21.) Dias CC, Nogueira-Pedro A, Barbosa CM, Ribeiro-Filho AC, Wasinski F, Araujo RC, et al. Hematopoietic stem cell expansion caused by a synthetic fragment of leptin. Peptides 2013; 50: 24-7. [CrossRef]

Muzaffer ILHAN (1) [iD], Ozcan KARAMAN (1) [iD], Ayse Irem YASIN (2) [iD], Seda TURGUT (2) [iD], Ertugrul TASAN (1) [iD]

(1) Bezmialem Vakif Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali, Istanbul, Turkiye

(2) Bezmialem Vakif Universitesi Tip Fakultesi, Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Istanbul, Turkiye

Cite this article as: Ilhan M, Karaman O, Yasin AI, Turgut S, Tasan E. Effects of Weight Loss with Bariatric Surgery on Platelet Count and Volume. Bezmialem Science 2018; 6(3): 168-71

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Muzaffer ILHAN, Bezmialem Vakif Universitesi Tip Fakultesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastaliklari Bilim Dali, Istanbul, Turkiye E-mail: muzoilhan@yahoo.com

Gelis Tarihi / Received : 28.02.2017

Kabul Tarihi / Accepted : 29.05.2017

Cevrimici Yayin Tarihi

Available Online Date : 13.09.2018

DOI: 10.14235/bs.2017.1781
Tablo 1. Hastalarin demografik ozellikleri (n=56)

Yas             35,6[+ or -]9,9
Cinsiyet (K/E)        46/10
Kilo (kg)         126,2[+ or -]23,1
VKI (kg/[m.sup.2])     46,7[+ or -]6,8
Aclik glukozu (mg/dL)   100,6[+ or -]32,8
HbA1c            5,8[+ or -]0,9
Total kolesterol (mg/dL)  203,2[+ or -]38,2
LDL kolesterol (mg/dL)   137,0[+ or -]33,4
HDL kolesterol (mg/dL)   50,1[+ or -]15,9
Trigliserid (mg/dL)    132,3[+ or -]54,4

K: kadin; E: erkek; VKI: vucut kitle indeksi; LDL: low density
lipoprotein; HDL: high density lipoprotein

Tablo 2. Hastalarin cerrahi oncesi ve sonrasi PLT ve MPV degerleri
(n=56)

           Cerrahi oncesi   Cerrahi sonrasi   p

Kilo (kg)      126,2[+ or -]23,1  91,8[+ or -]20,5  <0,001
VKI (kg/[m.sup.2])  46,7[+ or -]6,8   33,9[+ or -]6,2   <0,001
PLT (x[10.sup.3]   292,5[+ or -]58,6  246,8[+ or -]59,1  <0,001
/[micro]L)
MPV (fi)       10,4[+ or -]1,0   11,6[+ or -]0,9   <0,001

VKI: vucut kitle indeksi; PLT: platelet; MPV: mean platelet volume
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Article
Author:Ilhan, Muzaffer; Karaman, Ozcan; YasIn, Ayse Irem; Turgut, Seda; Tasan, Ertugrul
Publication:Bezmialem Science
Article Type:Report
Date:Jul 1, 2018
Words:2387
Previous Article:Gebelik Donemindeki Asemptomatik Bakteriuri: Prevalansi, Antibyotik Duyarliligi ve Demografik Faktorlerle Iliskisi/Asymptomatic Bacteriuria in...
Next Article:Impact of Follow-Up by the Child and Adolescent Psychiatrist on Emergency Department Re-Visit due to Child-Adolescent Psychiatric Causes/Cocuk...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |