Printer Friendly

BNP ve NT-BNP'nin acil serviste kalp yetersizligi tanisinda uygun esik degerleri/Cut-off values of BNP and NT-BNP for diagnosis of heart failure in emergency service.

Sayin Editor,

Nefes darligi sikayetiyle acil servise basvuran hastalarda kalp yetersizligi (KY) tanisinin her zaman kolay konulamadigi bilinmektedir. Acil servislerde bu hastalari sadece belirti ve bulgular ile degerlendirmek KY tanisini koymak icin kismen yararli olmaktadir (1). Son yillarda acil serviste hizli ve dogru bir sekilde KY tanisinin konulabilmesi icin B tipi natriuretik hormon (BNP) ve N terminal B tipi natriuretik hormon (NT-BNP) kullani-mi gittikce artmaktadir.

Ventrikul duvar stresinin artisina bir yanit olarak ventrikul kasi tarafindan kisa surede sentezlenen 32 aminoasitlik BNP ve 76 aminoasitlik NT-BNP, 108 aminoasitlik oncu molekulun 2 parcaya ayrilmasiyla ortaya cikmaktadir (2). Biyolojik etkileri hala tam olarak bilinmeyen NT-BNP'nin yari omru kardiyak bir hormon olan BNP'den daha uzundur (3). Son yillarda acil serviste KY tanisi icin uygun bir belirtec olarak kullanilan bu hormonlar ile ilgili calismalarda oncelikle ozgullugu ve duyarliligi yuksek uygun bir esik deger arastirilmaktadir. Bu amacla yayinlanan calismalar gozden gecirildiginde her iki hormonun farkli birer sinir degere sahip oldugu gorulmustur.

Acil servise dispne ile basvuran hastalarda KY tanisinin degerlendirmesi icin BNP'nin yeri hakkinda bir cok calisma bulunmakla beraber ozellikle yapilmis olan uc tane cok merkezli buyuk calismada yaklasik 4000 hasta degerlendirilmis ve BNP icin en iyi esik degerinin 100 pg/ml (duyarligi %90, ozgullugu %73-76) oldugu gorulmustur (4-6). Ayni amacla NT-BNP kullanimi ile yapi lan calismalar nispeten daha kucuk hasta gruplarina sahiptir. Acil servise dispne ile basvuran 100 hasta ile yapilan bir calismada NT-BNP'nin esik degeri 973 pg/ml (duyarligi %91, ozgullugu %93) olarak bulunurken, 599 hasta ile yapilan bir baska calismada, esik degerinin yasa gore farklilik gosterdigi, NT-BNP degerinin 50 yas altinda 450 pg/ml ve 50 yas ustu ise > 900 pg/ml oldu gu gorulmustur (7,8). Yine bu calismada 300 pg/ml altindaki NT-BNP degerlerinde negatif prediktif degerinin %99 oldugu saptanmistir (8).

Literaturde bu iki hormonun acil serviste kullaniminin karsilastirildigi calismalar da bulunmaktadir. Lainchbury ve ark. (9) yaptiklari 205 hastalik bir calismada, her hasta icin NT-BNP ve toplam 4 farkli yontem ile BNP degerleri bakilmis, bunlardan Biosite ile incelenen BNP degerinin en iyi esik degeri verdigi gorulmustur. Bu calismada BNP kullanildiginda duyarliginin, NTBNP kullanildiginda ise ozgullugunun arttigi saptanmistir. Yine BNP ve NT-BNP degerlerinin karsilastirildigi benzer bir baska calismada ise KY belirlenmesinde kullanilan her iki yontemin de benzer miktarda yararli oldugu gorulmustur (10).

Hastalarda KY olmadigi halde BNP duzeyi (100-500 pg/ml) yuksek bulunan durumlarin incelendigi bir calismada; ileri yas, atriyal fibrilasyon, kardiyomegali, hemoglobin konsantrasyonunun ve vucut kitle indeksinin (VKI) dusuk olmasinin serum BNP duzeyini bagimsiz olarak artirdigi gorulmustur (11). Yasla beraber BNP ve NT-BNP duzeyinin arttigi bilindiginden, ileri yaslar icin uygun esik degerinin arastirildigi calismalardan birinde, acil servise dispne ile basvuran 65 yasinin ustundeki 308 hasta degerlendirilmis ve BNP icin uygun esik degeri 250 pg/ml (duyarligi %78, ozgullugu %90) bulunmustur (12). Altmis bes yasinin ustundeki 202 hastanin degerlendirildigi diger calismada ise BNP icin esik degeri 250 pg/ml (duyarligi %73, ozgullugu %91) ve NTBNP icin 1500 pg/ml (duyarligi %75, ozgullugu %76) oldugu gorulmustur (13).

Ozellikle obez hastalarda VKI bagli bir sekilde BNP ve NTBNP degerlerinin dustugu, bu hastalarda kilo arttikca esik degerlerinin de bir miktar azaldigi bilinmektedir (14). Yine son yillarda yapilan bir calismada acil servise dispne ile basvuran 1586 hastanin BNP degerleri incelenmis ve oykusunde DM olmasi nin BNP uzerinde degisiklik yaratmadigi gorulmustur (15).

Bobrek fonksiyon bozuklugunun da BNP ve NT-BNP uzerinde degisiklik yaptigi bilinmektedir. Bu amacla yapilan bir calismada glomeruler filtrasyon hizi (GFR) dustukce, BNP ve NTBNP duzeylerinin arttigi gorulmustur (16). Bu iki hormon da bobrekten atilmazken serum duzeylerinde gorulen bu artis, vucut volumunun artmasina bagli olarak yukselen ventrikul geriliminden kaynaklanmaktadir. Yine bu calismada GFR<60 olan ve acil servise dispne sikayetiyle gelen hastalarda uygun esik degerinin BNP icin 480 pg/ml ve NT-BNP icin 1980 pg/ml oldugu gorulmustur.

B tipi natriuretik hormon ve NT-BNP'nin acil serviste kullani minin yararlari bilinmekle beraber kesin tani konulurken, klinik degerlendirilmelerin de eklenmesinin ek bir katki sagladigi bilinmektedir. Bu konuda yapilan cok merkezli bir calismada acil servise dispne sikayeti ile basvuran ve ozellikle BNP degeri dusuk saptanan hastalarda akciger grafisi bulgularinin KY tani sini koymada yardimci oldugu gorulmustur (6). Yine Januzzi ve ark. (8) 2005 yilinda yaptiklari bir baska calismada acil servise dispne ile basvuran 599 hastanin akut KY tanisini koymada NT-BNP yuksekliginin klinik taniya gore belirgin derecede guvenilir oldugu, ayrica NT-BNP yuksekligi ve klinik tani beraberli ginin, yalniz NT-BNP ve yalniz klinik tanidan daha ustun oldugu gorulmustur.

Maliyet acisindan yapilmis olan prospektif, randomize, kontrollu bir calismada acil servise dispne ile basvuran 452 hasta 2 gruba ayrilarak BNP ile standart yontemlerin KY tanisi degerlendirilmesindeki yeri arastirilmis ve acilde BNP kullaniminin hastalarin taburcu suresini ve toplam maliyetini azalttigi saptanmi stir (17).

Sonuc olarak acil serviste kalp yetersizligi tanisinin degerlendirilmesinde BNP icin ortalama 100 pg/ml ve NT-BNP icin ortalama 900 pg/ml esik degerleri kullanilmali, ileri yas, vucut kitle indeksi, anemi ve bobrek fonksiyon bozuklugu gibi BNP degerlerini artiran veya azaltan faktorler goz onune alinarak, kesin tani radyografik ve klinik bulgularla beraber konulmalidir.

Kaynaklar

(1.) Mueller C, Frana B, Rodriguez D, Laule-Kilian K, Perruchoud AP. Emergency diagnosis of congestive heart failure: impact of signs and symptoms. Can J Cardiol 2005; 21: 921-4.

(2.) Maeda K, Tsutamoto T, Wada A, Hisanaga T, Kinoshita M. Plasma brain natriuretic peptide as a biochemical marker of high left ventricular end-diastolic pressure in patients with symptomatic left ventricular dysfunction. Am Heart J 1998; 135: 825-32.

(3.) Sudoh T, Maekawa K, Kojima M, Minamino N, Kangawa K, Matsuo H. Cloning and sequence analysis of cDNA encoding a precursor for human brain natriuretic peptide. Biochem Biophys Res Commun 1989; 159: 1427-34.

(4.) McCullough PA, Nowak RM, McCord J, Hollander JE, Herrmann HC, Steg PG, et al. B-type natriuretic peptide and clinical judgment in emergency diagnosis of heart failure: analysis from Breathing Not Properly (BNP) Multinational Study. Circulation 2002; 106: 416-22.

(5.) Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, McCord J, Hollander JE, Duc P, et al. Breathing Not Properly Multinational Study Investigators. Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med 2002; 347: 161-7.

(6.) Knudsen CW, Omland T, Clopton P, Westheim A, Abraham WT, Storrow AB, et al. Diagnostic value of B-Type natriuretic peptide and chest radiographic findings in patients with acute dyspnea. Am J Med 2004; 116: 363-8.

(7.) Bayes-Genis A, Santalo-Bel M, Zapico-Muniz E, Lopez L, Cotes C, Bellido J, et al. N-terminal probrain natriuretic peptide (NT-proBNP) in the emergency diagnosis and in-hospital monitoring of patients with dyspnoea and ventricular dysfunction. Eur J Heart Fail 2004; 6: 301-8.

(8.) Januzzi JL Jr, Camargo CA, Anwaruddin S, Baggish AL, Chen AA, Krauser DG, et al. The N-terminal Pro-BNP investigation of dyspnea in the emergency department (PRIDE) study. Am J Cardiol 2005; 95: 948-54.

(9.) Lainchbury JG, Campbell E, Frampton CM, Yandle TG, Nicholls MG, Richards AM. Brain natriuretic peptide and N-terminal brain natriuretic peptide in the diagnosis of heart failure in patients with acute shortness of breath. J Am Coll Cardiol 2003; 42: 728-35.

(10.) Mueller T, Gegenhuber A, Poelz W, Haltmayer M. Diagnostic accuracy of B type natriuretic peptide and amino terminal proBNP in the emergency diagnosis of heart failure. Heart 2005; 91: 606-12.

(11.) Knudsen CW, Clopton P, Westheim A, Klemsdal TO, Wu AH, Duc P, et al. Predictors of elevated B-type natriuretic peptide concentrations in dyspneic patients without heart failure: an analysis from the breathing not properly multinational study. Ann Emerg Med 2005; 45: 573-80.

(12.) Ray P, Arthaud M, Lefort Y, Birolleau S, Beigelman C, Riou B; EPIDASA Study Group. Usefulness of B-type natriuretic peptide in elderly patients with acute dyspnea. Intensive Care Med 2004; 30: 2230-6.

(13.) Ray P, Arthaud M, Birolleau S, Isnard R, Lefort Y, Boddaert J, et al. Comparison of brain natriuretic peptide and probrain natriuretic peptide in the diagnosis of cardiogenic pulmonary edema in patients aged 65 and older. J Am Geriatr Soc 2005; 53: 643-8.

(14.) Mehra MR, Uber PA, Park MH, Scott RL, Ventura HO, Harris BC, et al. Obesity and suppressed B-type natriuretic peptide levels in heart failure. J Am Coll Cardiol 2004; 43: 1590-5.

(15.) Wu AH, Omland T, Duc P, McCord J, Nowak RM, Hollander JE, et al. The effect of diabetes on B-type natriuretic peptide concentrations in patients with acute dyspnea: an analysis from the Breathing Not Properly Multinational Study. Diabetes Care 2004; 27: 2398-404.

(16.) Chenevier-Gobeaux C, Claessens YE, Voyer S, Desmoulins D, Ekindjian OG. Insuence of renal function on N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in patients admitted for dyspnoea in the Emergency Department: Comparison with brain natriuretic peptide (BNP). Clin Chim Acta 2005; 361: 167-75.

(17.) Mueller C, Scholer A, Laule-Kilian K, Martina B, Schindler C, Buser P, et al. Use of B-type natriuretic peptide in the evaluation and management of acute dyspnea. N Engl J Med 2004; 350: 647-54.

Yazis sma Adresi: Dr. Onur Akpinar, Golcuk Asker Hastanesi, Kardiyoloji Bolumu, Golcuk, Kocaeli, Turkiye Gsm: 0505 668 19 74 E-mail: onurakpinar@yahoo.com

Onur Akpinar, Mehmet Kanadasi*, T. Fikret Ilgenli Golcuk Asker Hastanesi, Kardiyoloji Bolumu, Golcuk, Kocaeli, Turkiye * Cukurova Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Bolumu, Adana, Turkiye
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:article in Turkish
Author:Akpinar, Onur; Kanadasi, Mehmet; Ilgenli, T. Fikret
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Article Type:Letter to the editor
Date:Dec 1, 2006
Words:1493
Previous Article:Falls and myocardial infarction in diabetic elderly/Diyabetik yaslilarda dusmeler ve miyokardiyal infarktus.
Next Article:Pentalogy of Fallot in a patient with Down syndrome/Down sendromlu bir olguda Fallot pentalojisi.


Related Articles
Understanding the natriuretic peptides.
Abdominal obesity and cardiometabolic risk/Abdominal obezite ve kardiyometabolik risk.
Corridor walk tests and heart failure/Quality of life and functional status in congestive heart failure/Koridor yurume testleri ve kalp...
The efficacy and prognostic value of heart rate variability in 24-hour and short time recordings for determining cardiac autonomic dysfunction in...
Alternative site of ventricular pacing: right ventricular outflow tract/Kalici kalp pili uygulamasinda alternative uyarilma yeri: Sag ventrikul cikis...
Natriuretic peptide family as a "novel candidate marker" for the assessment of diagnosis, therapeutic response and prognosis in cardiovascular...
Myocardial performance index/Miyokard performans indeksi.
Value of brain natriuretic peptide after acute myocardial infarction/Akut miyokard infarktusu sonrasi beyin natriuretik peptid'in degeri.
Complication of a prosthetic valve endocarditis: complete atrioventricular block with variable QRS morphology due to aortic ring abscess/Protez kapak...
Seven years of experience in patients with pulmonary arterial hypertension in Ege University Hospital: diagnostic approach of a single center/Ege...

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters