Printer Friendly

Aydin Adnan Menderes Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvari'na 2005-2017 Yillari Arasinda Kistik Ekinokokkozis Suphesiyle Basvuran Olgularin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi/Retrospective Analysis of Cystic Echinococcosis Results in Ay din Adnan Menderes University Training and Research Hospital Parasitology Laboratory Between 2005 and 2017.

GIRIS

Kistik ekinokokkozis (KE, kist hidatik) Echinococcus granulosus metasestodunun neden oldugu dunyanin pek cok bolgesinde ve ayni zamanda ulkemizde de gorulen onemli, zoonotik bir parazit enfeksiyonudur. Kopekler parazitin kesin konagi olup, insanlar enfekte kopeklerin diskisinda bulunan yumurtalarin direkt veya kontamine olmus gidalarla alinmasi ile enfekte olurlar (1,2). Kist hidatik olgularinda metasestodun en sik yerlestigi organ karaciger olup bunu akcigerin takip ettigi bildirilmektedir. Ayrica dalak, bobrek, kemik, pankreas, beyin, kalp gibi organlara da larvanin yerlestigi ve ciddi saglik problemlerine neden olabilecegi bildirilmistir (3).

KE'ye ozgu bir klinik bulgu olmamakla birlikte, kistin lokalizasyonu ve buyuklugune gore parazit farkli semptomlarla kendini gosterebilmekte veya hic bulgu vermemektedir (2). Sag ust kadran agrisinin en sik gorulen semptom oldugu ve karinda siskinlik, bulanti, kusma ve ates gorulebilecegi bildirilmektedir. Kist hidatiklerin yavas buyudugu, yaklasik 4-5 cm capina ulasana kadar bulgu vermedigi ve rutin muayeneler esnasinda tesadufen saptandigi belirtilmektedir. Kistlerin spontan veya travmaya bagli olarak rupture olmasinin zaman zaman olumcul olabilen ciddi komplikasyonlara yol actigi belirtilmektedir (4).

Kuresel olcekte ozellikle hayvanciligin yapildigi ve sokak kopeklerinin sayisinin fazla oldugu ulkelerde KE'nin daha yaygin goruldugu bilinmektedir. Orta Dogu, Guney Amerika, Yeni Zelanda, Guney Afrika ve Turkiye'nin de icinde bulundugu Akdeniz ulkelerinde KE'nin endemik oldugu bildirilmektedir. Ulkemizin buyuk bir cogunlugunun hayvancilikla ugrasmasi ve gerekli tedbirlerin alinmamasi nedenleriyle ozellikle koyun, sigir gibi hayvanlarda, ayni zamanda insanlarda da son derece yaygin olarak gorulmekte ve onemli ekonomik kayiplara sebep olmaktadir. Ulkemizde prevalansin 50-400/100.000 insidansin ise 3,4/100.000 oldugu bildirilmektedir (5,6). Aydin ilinde daha onceki calismalarda kist hidatik insidansinin 1986-1995 yillari arasinda 1,2/100.000 kisi, 1996-2000 yillari arasinda ise 1,4/100.000 kisi olarak saptandigi belirtilmistir (7,8).

Bu calismada hastaligin ilimizdeki guncel durumunu degerlendirmek icin Aydin Adnan Menderes Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi Parazitoloji Laboratuari'na KE on tanisi ile gonderilen olgularin retrospektif olarak degerlendirilmesi amaclanmistir.

YONTEMLER

Ocak 2005-Ocak 2017 tarihleri arasinda Aydin Adnan Menderes Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvari'na gonderilen toplam 3446 olgunun serum orneklerinde E. granulosus'a ozgu immunoglobulin G (IgG) antikorlari ELISA yontemi ile arastirilmistir. Her olguya ait bir serum ornegi calismaya dahil edilmis olup tekrarlayan ornekler calisma kapsamina alinmamistir. Patoloji sonuclariyla tanisi dogrulanan olgularin demografik ozellikleri (adres, yas, cinsiyet, kistin lokalizasyonu, kopek sahipligi ve meslek) ve oykuleri retrospektif olarak degerlendirilmistir.

Gonderilen olgulardan 5 mL kan alinip 3000 RPM'de 10 dakika santrifuj edilerek serumlari ayrilmistir. Mezbahadan temin edilen KE'li koyun karacigerlerinden steril sartlarda alinan fertil kist sivisi antijen olarak kullanilmistir. Alkalen fosfataz enzimi ile isaretli anti-human IgG (Sigma-Aldrich[R]) konjugenin kullanildigi bu testte =1/80 serum sulandiriminda IgG antikor yaniti veren ornekler pozitif olarak degerlendirilmistir (8). Calismamiz retrospektif olmasindan dolayi etik kurul onayi ve hasta onayi alinmamistir.

Istatistiksel Analiz

Istatistiksel analiz icin SPSS for Windows 15.0 programi kullanilmistir. Verilerin degerlendirilmesi icin ki-kare testi uygulanmistir.

BULGULAR

Yaslari 4 ile 87 [ortalama (ort.)= 45,5[+ or -]3)] arasinda degisen 3446 olgunun 2019'u (%58,5) kadin, 1427'si (%41,5) erkek olup, ELISA testi ile 1104'unde (%32) parazite ozgu IgG antikorlari saptanmistir. Antikor yaniti saptanan 1104 olgunun 642'si (%58,1) kadin, 462'si (%41,9) erkek olarak belirlenmistir (Tablo 1). Cinsiyet ile IgG antikor varligi arasinda istatistiksel olarak anlamli bir iliski saptanmamistir (x2=0,128, p>0,05).

Anti-E. granulosus IgG antikorlari saptanan olgularin yillara gore dagilimi ise Sekil 1'de gosterilmistir.

Antikor yaniti saptanan 1104 olgunun 247'sinin KE tanisi kesinlesmistir. Yaslari 8 ile 87 (ort.=43,9[+ or -]5,00) arasinda degisen olgularin 131'i (%53) kadin, 116'si (%47) erkek olarak belirlenmistir. Kist hidatik tanisi kesinlesen 247 olguya ait serolojik test sonuclari Tablo 2'de ozetlenmistir.

Kist hidatik tanisi alan ve operasyon gecirmis olgular organ lokalizasyonu acisindan incelendiginde %81,8 oraninda karacigerde oldugu saptanmistir. Kesin tani olan olgularin organ lokalizasyonlarina gore dagilimlari Tablo 3'te ayrintili olarak belirtilmistir.

Kesin tani alan 247 olgunun kentsel-kirsal alan dagilimi incelendiginde 68 (%27,5) olgunun kirsalda, 179 (%72,5) olgunun ise kentte yasadigi ayrica 83 olgu'nun (%33,6) kopek sahibi oldugu ve %46,1'inin ev hanimi oldugu tespit edilmistir. Olgularin meslek gruplarina gore dagilimi Tablo 4'te ayrintili olarak gosterilmistir.

TARTISMA

KE halen dunyada ve ulkemizde halk sagligini tehdit eden onemli zoonotik paraziter bir enfeksiyon olma ozelligini korumaktadir (1,2,9). Dunya genelinde ozellikle son yillarda KE insidans ve prevalansinda dramatik bir dusus saptandigi bildirilmektedir. Bunun yani sira ozellikle hayvanciligin yaygin oldugu gelismekte olan ulkelerde ise enfeksiyonun toplum sagligi ve ekonomisi uzerine olumsuz etkilerinin devam ettigi belirtilmektedir (10). Dunya Saglik Orgutu'nun 2011 yilinda acikladigi verilere gore enfeksiyonun endemik olarak kabul edildigi Arjantin'in bazi bolgeleri, Orta Asya, Cin, Dogu Afrika ve Peru'da prevalansin yuksek oranlara (%5-10) ulastigi ifade edilmektedir (11).

Kist hidatik ulkemizde yaygin olarak gorulmektedir. Yazar ve ark. (12), 2008 yilinda Turkiye'nin 7 bolgesini kapsayan 14.789 olgunun geriye donuk olarak degerlendirildigi calismada, olgularin %38,57'sinin Ic Anadolu Bolgesi'nden, %16,94'unun Ege Bolgesi'nden, %16,09'unun Akdeniz Bolgesi'nden, %13,13'unun Marmara Bolgesi'nden, %6,80'inin Dogu Anadolu Bolgesi'nden, %5,70'inin Karadeniz Bolgesi'nden, %2,75'inin ise Guneydogu Anadolu Bolgesi'nden oldugunu bildirmistir.Yapilan calismalardan da anlasildigi uzere enfeksiyonun yayginligi ile ilgili yapilan calismalar cogunlukla hastane kayitlarina ya da geriye donuk calismalara dayanmakta gercek prevalans verilerini yansitmamaktadir. Degisik arastirmacilar tarafindan yapilan seroprevalans calismalarinda ise Izmir'de %3,4 (13), Afyon'da %14,6 (14), Kayseri'de (15) %2,7 oraninda saptandigi belirtilmistir.

Tani alan ve cerrahi girisim geciren olgularin yaninda girisimsel tedavi olan veya kistin kucuk ya da kalsifiye olmasi nedeniyle aralikli olarak radyolojik ve serolojik takip edilen olgular bulunmaktadir. Bu nedenle sadece cerrahi geciren olgularin irdelenmesi gercek olgu sayisinin sadece bir kismini yansitmakta olup geriye donuk olarak laboratuvara basvuran olgularin degerlendirildigi calismalar da hastaligin ulkemizdeki durumu hakkinda bilgi vermesi acisindan oldukca onemlidir.

Bayram Delibas ve ark.'nin (16) Izmir'de 2006 yilinda yaptiklari bir calismada Ocak 2003- Haziran 2004 tarihleri arasinda Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Parazitoloji Laboratuvari'na KE suphesiyle gonderilen 465 olguya ait serum ornegi ELISA testi ile incelenmis ve olgularin %17'sinde IgG antikorlarinin saptandigi bildirilmistir. Ayrica yapilan benzer calismalar incelendiginde Kars'ta %34,6 (17), Van'da %33,4 (18) oraninda anti-E. granulosus IgG pozitifligi saptandigi belirtilmistir.

Calismamizda ise KE suphesiyle tarafimiza kan ornegi gonderilen 3446 olgunun 1104'unde (%32) parazite ozgu IgG antikorlari tespit edilmistir. Bu olgulardan 247'si girisimsel veya cerrahi yontemler vasitasiyla alinan kist dokusuna ait orneklerin mikroskobik veya patolojik olarak incelenmesi ile kesin tani almistir ve calismamizda kesin tani alan olgular detayli olarak incelenmistir. Parazite ozgu IgG antikorlarina sahip olgularin cogunlugunun kesin tani almadigi gorulmektedir. Tanisi kesinlesmemis olgularin buyuk kisminin herhangi bir girisimsel yontem gerektirmeyecek kucuklukte veya kendini sinirlayan kalsifiye kistlere sahip olusu, olgularin kistlerinden ornek alinmasina engel teskil etmekte ve bu durum patolojik veya mikroskobik yontemler kullanilarak kesin tani verilememesine neden olmaktadir. Ayrica 1/80 zayif pozitif ve 1/80 pozitif dilusyonlara sahip toplam 536 olgunun 41'i kesin tani almis olup kalan 495'inin bir kisminin capraz reaksiyon sonucu yalanci pozitiflik olabilecegi ve bu olgularin takiplerinde de bu durumun dikkate alinmasi gerektigi dusunulmustur.

Turkiye'de daha once yapilan arastirmalarda hastaligin kadinlarda daha fazla goruldugu rapor edilmistir. Bizim arastirmamizda kesin tani alan olgularin %58,1'inin kadin oldugu saptanmis olup daha once yapilan calismalarla benzer oldugu gorulmustur. Ayrica benzer olarak olgularin meslek gruplari incelendiginde olgularin buyuk kisminin (%46,1) ev hanimi oldugu dikkati cekmektedir (18-23).

Enfeksiyon organ tutulumu acisindan degerlendirildiginde en sik tutulan organin karaciger oldugu, bunu akciger ve diger organlarin izledigi bilinmektedir (4,8,23). Arastirmamizda gore KE'li olgularin %81,8'inde sadece karacigerde, %6,1'inde ise akciger ve karacigerde beraber olarak, %6,1'inde ise sadece akcigerde ve daha dusuk oranlarda diger organlarda (dalak, bobrek, karaciger-dalak, karaciger-akciger-dalak, karaciger-bobrek, karaciger-dalak-bobrek ve psoas) kist saptanmistir. Bayram Delibas ve ark.'da (16) bizim calismamiza benzer olarak en sik tutulumun %70 ile karacigerde, ikinci siklikta ise %11 oraninda akcigerde oldugunu bildirmislerdir (16). Saygi (24) 6234 olguda organ tutulumunun %51,7'sinin karaciger, %38,8'inin akciger ve %2,98 ile diger dokularda (dalak, bobrek, beyin, periton, kas ve kemik) oldugunu rapor etmistir. Ertabaklar ve ark. (20) Izmir ve cevresinde yapmis olduklari genis kapsamli calismalarinda %66,4 ile karacigerin birinci sirada, %21,6 ile akcigerin ikinci sirada ve %0,8 ile dalagin ucuncu sirada organ tutulumuna sahip olduklarini ifade etmislerdir ve bu sonuclar calismamizla benzerlik gostermektedir.

Enfeksiyonun yayiliminda en onemli faktorlerden birisi kopekler olup calismamizda tanisi kesinlesmis 247 olguda kopek besleme orani %33,6 olarak saptanmistir. Kopek beslemenin KE bulasinda onemli bir risk faktoru oldugu bilinmektedir (4). Ayrica Aydin'da daha once yapilan bir calismada kopek sahiplerinin %84,7'sinin kopeklerine parazit ilaci vermedikleri bildirilmistir (25).

Gureser ve ark. (26) 2015 yilinda Corum'da yaptiklari calismada KE on tanisi alan 253 olgunun 32'sinde (%12,7) seropozitiflik saptandigini ve pozitif olgularin buyuk kisminin kentte ikamet ettigini bildirmistir. Benzer olarak calismamizda olgular yerlesim yerlerine gore incelendiginde 179'unun (%72,5) sehir merkezinde yasamini surdurdugu gorulmustur.

Ulkemizin dinamikleri geregi sehirde yasayan insanlar da siklikla kirsal bolgelere seyahat etmekte veya hayatinin belirli bir donemini bu bolgelerde gecirmektedir. Enfeksiyonun cok yavas seyretmesi nedeniyle olgular saptandigi esnada bulunduklari yer sorgulanmaktadir. Bu nedenle elde ettigimiz verilere gore olgularin enfeksiyonu nerede ve ne zaman aldiklarinin saptanmasi tam olarak mumkun olmamaktadir.

SONUC

Kist hidatik ile ilgili ulkemizde yapilan calismalar goz onune alindiginda bu paraziter hastaligin yaygin oldugu gorulmektedir. Hastane kayitlarinin KE hastaliginda olgularin sadece az bir kismini temsil ettigi dusunuldugunden ilimizde KE goruldugu uzere varligini surdurdugu ve onemini korudugu anlasilmaktadir. Bu nedenle gerek korunma gerekse hastaligin onlenmesinde gerekli onlemlerin alinmasi gerektigi bir kez daha vurgulanmistir.

* Etik

Etik Kurul Onayi: Calismamiz retrospektif olmasindan dolayi etik kurul onayi alinmamistir.

Hasta Onayi: Calismamiz retrospektif olmasindan dolayi hasta onayi alinmamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Editorler kurulunda olan kisiler tarafindan degerlendirilmistir.

* Yazarlik Katkilari

Konsept: H.E., I.Y., Dizayn: E.M., I.Y., Veri Toplama veya Isleme: I.Y., E.T., E.M., Analiz veya Yorumlama: I.Y., H.E., E.M., Literatur Arama: S.E., E.M., I.Y, Yazan: I.Y., S.O.C., E.M.

Cikar Catismasi: Yazarlar tarafindan cikar catismasi bildirilmemistir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafindan finansal destek almadiklari bildirilmistir.

KAYNAKLAR

(1.) Altintas N. Past to present: echinococcosis in Turkey. Acta Trop 2003;85:105-12.

(2.) Thompson RCA. Biology and systematics of Echinococcus. Echinococcus and hydatid disease. In: Thompson RCA, Lymbery AJ, editors. Echinococcus and hydatid disease. CAB International UK;1996:1-37.

(3.) Regan JK, Brown RD, Marrero JA, Malik P, Rosenberg F, Venu RP Chronic pancreatitis resulting from primary hydatid disease of the pancreas: a case report and review of the literature. Gastrointestinal Endosc 1999;49:791-3.

(4.) Ozbilgin A, Kilimcioglu AA. Kistik echinococcosis. Ozcel MA ed. Tibbi parazit hastaliklari. Turkiye Parazitoloji Dernegi Yayini 2007:541-66.

(5.) Kokturk O, Guruz Y, Akay H, Akhan O, Biber C, Cagirici U, et al. Toraks Dernegi paraziter akciger hastaliklari tani ve tedavi rehberi. Toraks Dergisi 2002;3:1-16.

(6.) Cobanoglu U, Sayir F, Mergan D. Kist Hidatik Hastalariyla Ayni Yasam Alanini Paylasan Bireylerde Radyolojik ve Serolojik Tarama Sonuclari. Turkiye Parazitol Derg 2012;36:65-70.

(7.) Basak O, Turgut M, Aydin N. Aydin bolgesinde unilokuler kistik echinococcosis (110 olgu). Turkiye Parazitol Derg 1998;22:262-7.

(8.) Ertug S, Sari C, Gurel M, Boylu S, Canakkalelioglu I, Sahin B. Aydin ve cevresinde 1996-2000 yillari arasinda cerrahi olarak saptanan kist hidatik olgulari. Turkiye Parazitol Derg 2002;26:254-6.

(9.) Inceboz T, Altintas N, Kahya M, Haskaraca F. Manisa bolgesinde unilokuler kistik ekinokokkozis. Turkiye Parazitol Derg 2001;25:45-8.

(10.) Grosso G, Gruttadauria S, Biondi A, Marventano S, Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hydatidosis including the Mediterranean area. World J Gastroenterol 2012;18:1425.

(11.) WHO, 2011. Distribution of Echinococcus granulosus and cystic echinococcosis, worldwide. Available: URL: https://www.who.int/echinococcosis/epidemiology/en/.

(12.) Yazar S, Taylan Ozkan A, Hokelek M, Polat E, Yilmaz H, Ozbilge H, et al. Cystic echinococcosis in Turkey from 2001-2005. Turkiye Parazitol Derg 2008;32:208-20.

(13.) Altintas N, Yazar S, Yolasigmaz A, Akisu C, Sakru N, Karacasu F, et al. A serum epidemiological study of cystic echinocococcosis in Izmir and its surrounding area. Turkey Helminthologia 1999;36:19-23.

(14.) Cetinkaya Z, Ciftci IH, Demirel R, Altindis M, Ayaz E. A sero-epidemiologic study on cystic echinococcosis in Midwestern region of Turkey. Saudi Med J 2005;26:350.

(15.) Yazar S, Yaman O, Cetinkaya F, Sahin I. Cysticechinococcosis in central Anatolia, Turkey. Saudi Med J 2006;27:205-9.

(16.) Bayram Delibas S, Ozkoc S, Sahin S, Aksoy U, Akisu C. Dokuz eylul univeristesi tip fakultesi parazitoloji anabilim dali seroloji laboratuarina kistik ekinokokkozis suphesi ile basvuran hastalarin degerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2006;30:279-81.

(17.) Karaman U, Miman O, Kara M, Gicik Y, Aycan MO, Atambay M. Hydatid cyst prevalence in the region of Kars. Turkiye Parazitol Derg 2005;29:238-40.

(18.) Cengiz ZT, Yilmaz H, Beyhan YE, Kotan MC, Cobanoglu U, Ekici A, Odemis N, 2015. Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi Parazitoloji Laboratuvarina 2005-2013 yillari arasinda gonderilen kan orneklerinde kistik ekinokokkozis seropozitifligi: retrospektif degerlendirme. Turkiye Parazitol Derg, 39, 209-11.

(19.) Canda MS, Canda T. Ekinokokkozis: 47 olgunun sunumu ve Turkiye'nin ekinokokkozis sorunu. Turkiye Parazitol Derg 1995;19:64-82.

(20.) Ertabaklar H, Pektas B, Turgay N, Yolasigmaz A, Dayangac M, Ozdamar A, et al. Izmir ve cevresindeki hastanelerde Ocak 1997- Mayis 2001 arasinda saptanan kistik ekinokokkozis olgulari. Turkiye Parazitol Derg 2003;27:125-8.

(21.) Yazar S. Cystic echinococcosis in Kayseri during the last six years. Turkiye Parazitol Derg 2005;29:241-3.

(22.) Hakverdi S, Sayar H, Yaldiz M, Erdogan S, Akansu B, Canda MS. Unusual localization of echinococcosis in Cukurova (134 cases). Turkiye Parazitol Derg 2009;33:77-81.

(23.) Selek A, Selek MB, Karadayi N. 2007-2013 yillari arasinda Dr. Lutfi Kirdar Kartal Egitim Arastirma Hastanesi Patoloji Laboratuvarinda tani alan kistik ekinokokkozis olgularinin degerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2015;39:112-6.

(24.) Saygi G. Temel tibbi parazitoloji. Esnaf Ofset Matbaacilik, Sivas. 1998;158-63.

(25.) Ertabaklar H, Dayanir Y, Ertug S. Aydin ilinin farkli bolgelerinde ultrason ve serolojik yontemlerle kistik ekinokokkoz arastirilmasi ve egitim calismalari. Turkiye Parazitol Derg 2012;36:142-6.

(26.) Gureser S, Ozcan O, Ozunel L, Boyacioglu ZI, Taylan Ozkan A. Corum'da kistik ekinokokkoz on tanisi ile basvuran hastalarin radyolojik, biyokimyasal ve serolojik analizlerinin degerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2015;49:231-9.

(iD) Hatice Ertabaklar (1), (iD) Ibrahim Yildiz (1), (iD) Erdogan Malatyali (1), (iD) Evren Tileklioglu (1), (iD) Sercin Ozlem Caliskan (2), (iD) Sema Ertug (1)

(1) Aydin Adnan Menderes Universitesi Tip Fakultesi, Parazitoloji Anabilim Dali, Aydin, Turkiye

(2) Usak Universitesi Tip Fakultesi, Biyofizik Anabilim Dali, Usak, Turkiye

Cite this article as: Ertabaklar H, Yildiz I, Malatyali E, Tileklioglu E, Caliskan SO, Ertug S. Aydin Adnan Menderes Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvari'na 2005-2017 Yillari Arasinda Kistik Ekinokokkozis Suphesiyle Basvuran Olgularin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi. Turkiye Parazitol Derg 2019;43(3):118-22.

Gelis Tarihi/Received: 09.08.2018 Kabul Tarihi/Accepted: 22.07.2019

Yazar Adresi/Address for Correspondence: Ibrahim Yildiz, Aydin Adnan Menderes Universitesi Tip Fakultesi, Parazitoloji Anabilim Dali, Aydin, Turkiye

Tel/Phone: +90 543 310 28 12 E-Posta/E-mail: dr.ibrahimyildiz@gmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8525-6280

DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6218
Tablo 1. Kistik ekinokokkozis suphesiyle basvuran olgularin ELISA
sonuclarinin cinsiyete gore dagilimi

    ELISA pozitif ELISA negatif Toplam sayi
    sayi(%)    sayi (%)    (%)

Kadin  642 (58,1)  1377 (58,8)  2019 (58,6)
Erkek  462 (41,9)   965 (41,2)  1427 (41,4)
Toplam 1104 (100)   2342( 100)   3446 (100)

Tablo 2. Kistik ekinokokkozis tanisi alan 247 olgunun anti-E.
granulosus IgG ELISA sonuclari

Dilusyon             Ornek sayisi %

1/80                41      16,5
1/160               30      12,1
1/320               23       9,4
1/640               28      11,4
[greater than or equal to]1/1250 125      50,6
Toplam              247      100

E. granulosus: Ekinokkokozis granulosus, IgG: Immunoglobulin G

Tablo 3. 2005-2017 yillari arasinda KE tanisi kesinlesen olgularda
parazitin yerlestigi organa gore dagilimi

Yerlestigi organ       Olgu sayisi %

Karaciger          202      81,8
Karaciger - Akciger      15      6,1
Akciger            15      6,1
Karaciger - Dalak       4      1,6
Karaciger - Akciger - Dalak  4      1,6
Dalak             1      0,4
Diger (Bobrek, psoas vb)    6      2,4
Toplam            247     100

KE: Kistik ekinokokkozis

Tablo 4. Kistik ekinokokkozis tanisi alan olgularin meslek gruplarina
gore dagilimi

Meslek   Sayi %

Ev hanimi 114  46,1
Memur    41  16,6
Ciftci   33  13,4
Esnaf    27  10,9
Isci    24   9,7
Ogrenci   8   3,3
Toplam   247  100
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma/Original Investigation
Author:Ertabaklar, Hatice; Yildiz, Ibrahim; Malatyali, Erdogan; Tileklioglu, Evren; Caliskan, Sercin Ozlem;
Publication:Turkish Journal of Parasitology
Date:Sep 1, 2019
Words:2860
Previous Article:Ordu Ilinden Alinan Su Orneklerinde Blastocystis Alt Turlerinin Arastirilmasi/Investigation of Blastocystis Subspecies in Water Samples Collected...
Next Article:Comparative Genotyping of Echinococcus granulosus Infecting Livestock in Turkey and Iran/Turkiye ve Iran da Ciftlik Hayvanlarina Bulasan Echinococcus...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters