Printer Friendly

Articles from Aviation (June 1, 2010)

1-6 out of 6 article(s)
Title Author Type Words
Delamination during buckling of composite constructional elements/Kompozitiniu konstrukciju elementu atsisluoksniavimas klupdant. Ziliukas, Antanas Report 2630
Determination of geographic position of object by applying 3D polar observations/Objekto geografines padeties nustatymas taikant erdvinius polinius matavimus. Zakarevicius, Algimantas; Aksamitauskas, Vladislovas Ceslovas; Jakucionis, Algimantas; Stanionis, Ar Report 3337
Dynamic focusing of electroacoustic arrays in non-desructive control composite materials/Elektroakustiniu gardeliu dinaminis fokusavimas kompozitiniu medziagu defektoskopijoje. Pileckas, Eugenijus Report 1732
Evaluation of strength of spherical contact pairs of aviation structures/Aviaciniu konstrukciju sferiniu kontaktiniu poru stiprumo ivertinimas. Ziliukas, Antanas; Merkys, Bronius Report 2243
Loss of quality of ultrasonic images and possible causes. Pileckas, Eugenijus; Apanavicius, Remigijus Report 1445
Modern quantum technologies of information security against cyber-terrorist attacks/Nformacijos sauguma uztikrinancios moderniosios kvantines technologijos, nukreiptos pries kompiuteriniu teroristu atakas. Korchenko, Oleksandr; Vasiliu, Yevhen; Gnatyuk, Sergiy Report 8463

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |