Printer Friendly

Assessment of the relationship between bone mineral density and disease activity in Ankylosing Spondylitis patients with osteopenia/Osteopenisi olan ankilozan spondilitli hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hastalik aktivitesi arasindaki iliskinin degerlendirilmesi.

Summary

Aim: Ankylosing Spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease. Spinal osteopenia is common in AS, probably due to immobility and local cytokine release. In this study, we evaluated the relationship between bone mineral density and disease activity in Ankylosing Spondylitis patients with osteopenia.

Material and Methods: Sixty one AS patients (26F, 35M) were enrolled in this study. The disease duration, morning stiffness, Schober tests, Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) and C Reactive Protein (CRP) were analyzed and recorded. Disease activity was evaluated by Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI). Bone mineral density (BMD) was measured by using GE/LUNAR DPX PRO equipment.

Results: The mean age and disease duration of the patients were 38.67 [+ or -] 10.81 and 7.87 [+ or -] 7.09 year. There was osteopenia in 34 (%55.7) patients. Spine and femur BMD values of this patients were 1.03 [+ or -] 0.16 and 0.88 [+ or -] 0.09. BMD measurements of 27 (%44.3) patient were found normally. Spine and femur BMD values of this patients were 1.20 [+ or -] 0.11 and 1.11 [+ or -] 0.15. There was not statistically significant difference between osteopenia and normal group in ESR, CRP, and BASDAI values (p > 0.05). There was not correlation between BMD values and ESR, CRP, and BASDAI values in osteopenia group (p > 0.05).

Conclusion: In our study, we did not find relationship between bone mineral density and disease activity in AS patients with osteopenia. (Turkish Journal of Osteoporosis 2013; 19: 28-31)

Key words: Ankylosing Spondylitis, osteopenia, disease activity

Ozet

Amac: Ankilozan Spondilit (AS), kronik inflamatuvar bir hastaliktir. Lokal sitokin salinimi ve immobiliteye bagli olarak AS'de spinal osteopeni yaygindir. Bu calismada, osteopenisi olan Ankilozan Spondilitli hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hastalik aktivitesi arasindaki iliskiyi degerlendirdik.

Gerec ve Yontem: Altmis bir AS'li hasta (26K, 35E) calismaya alindi. Hastalarin; hastalik suresi, sabah tutuklugu suresi, schober testi, Eritrosit sedimentasyon hizi (ESH) ve C reaktif protein (CRP) degerleri kaydedildi. Hastalik aktivitesi Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) ile degerlendirildi. Kemik mineral yogunlugu (KMY) GE/LUNAR DPX PRO cihazi kullanilarak olculdu.

Bulgular: Hastalarin ortalama yasi 38,67 [+ or -] 10,81, ortalama hastalik suresi 7,87 [+ or -] 7,09 yil idi. 34 (%55,7) hastada osteopeni vardi. Bu hastalarin ortalama lomber ve femur KMY degerleri 1,03 [+ or -] 0,16 ve 0,88 [+ or -] 0,09 olarak bulundu. 27 (%44,3) hastanin KMY olcumleri normal sinirlardaydi. Bu hastalarin ortalama lomber ve femur KMY degerleri 1,20 [+ or -] 0,11 ve 1,11 [+ or -] 0,15 olarak bulundu. KMY degerleri normal olan grupla osteopeni olan grup arasinda ESH, CRP, ve BASDAI degerleri acisindan istatistiksel olarak anlamli fark bulunmadi (p > 0,05). Osteopenisi olan grupta, KMY degerleri ile ESH, CRP, ve BASDAI degerleri arasinda bir korelasyon saptanmadi (p > 0,05).

Sonuc: Calismamizda, osteopenisi olan AS'li hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hastalik aktivitesi arasinda iliski bulunmamistir. (Turk Osteoporoz Dergisi 2013; 19:28-31)

Anahtar kelimeler: Ankilozan spondilit, osteopeni, hastalik aktivitesi

Giris

Ankilozan spondilit (AS) genel olarak sakroiliak eklemleri, vertebra ve intervertebral diski etkileyen, sidezmofit olusumuna ve omurgada hareket kisitliligina yol acan kronik inflamatuvar romatizmal bir hastaliktir (1,2). AS'de ve diger artritlerde yaygin olarak gorulen, kemik mineral bozukluklarinda etkili olan, inflamatuvar surec, azalmis mobilite ve/veya degisen hormonal durum gibi cesitli faktorlerin rolu hala tartismalidir (3). Osteopeni klinik olarak sadece hastalik siddeti agir olan hastalarda degil ayni zamanda hastalik siddeti hafif mobilitesi az etkilenmis olan hastlarda da gorulmektedir. AS'li hastalarda azalmis kemik mineral yogunlugu sonucunda osteoporoz gelismesi yaygin olarak gorulen komplikasyonlardan biridir. Prevalansi %19-62 arasinda degismektedir. AS'li hastalarda dusuk KMY ile hastalik aktivitesi arasindaki iliskiyi degerlendiren calismalarda tartismali sonuclar mevcuttur (4,5). Bu sebeple calismamizda osteopenisi olan AS'li hastalarda KMY ile hastalik aktivitesi arasindaki iliskiyi degerlendirmeyi planladik.

Gerec ve Yontem

Calismaya New York kriterlerine gore AS tanisi almis 61 hasta dahil edildi (6). Hastalarin yas, hastalik suresi, sabah tutuklugu suresi ve mevcut tedavileri kaydedildi. Sigara-alkol kullanan hastalar calismaya alinmadi. Metabolik kemik hastaliklari (Paget hastaligi, osteomalazi, hiperparatiroidi), kronik tiroid, renal ve karaciger hastaligi olanlar, glukokortikoid ve antikonvulzan gibi kemik kaybini artiran ilac kullananlar, hormon replasman ve osteoporoz tedavisi alanlar calisma disi birakildi. Hastalarin lomber mobilite degerlendirilmesinde modifiye Schober olcumu kullanildi. Butun hastalarin gogus ekspansiyonlari olculdu. Hastalik aktivitesi degerlendirilmesi icin Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) olcumu kullanildi (7). Vucut kitle indeksi (VKI) kg/boy [m.sup.2] olarak hesaplandi. Laboratuvar tetkiki olarak tum hastalarin eritrosit sedimentasyon hizi (ESH mm/saat), C-reaktif protein(CRP mg/l), serum kalsiyum, fosfat, parathormon(PTH), ve alkalen fosfataz (ALP) seviyeleri olculdu. KMY olcumleri, dual enerji x-ray absorbsiyometri (DEXA) kullanilarak lomber vertebra (L1-4) ve sol femur (femur boynu ve total) bolgelerinden yapildi. DEXA olcumleri GE/LUNAR DPX PRO cihazi ile gerceklestirildi, sonuclar standart T skoru kullanilarak kaydedildi. Hastalarin kemik mineral yogunluklari World Health Organisation (WHO) siniflamasina gore tanimlandi (8). Hastalar osteopenisi olanlar ve KMY olcumleri normal sinirlarda olanlar seklinde 2 gruba ayrildi. Osteoporozu olanlar calismaya alinmadi. Calismamiz icin etik kurul onayi alindi.

Veriler SPSS 13,0 paket programi kullanilarak degerlendirildi. Ki-kare ve Mann Whittney U testi uygulandi. Osteopeni olan grupta KMY degerleri ile ESH, CRP, ve BASDAI skorlari Pearson korelasyon katsayisi ile degerlendirildi. (p < 0,05 anlamli olarak kabul edildi).

Bulgular

Tum hastalarin demografik ozellikleri ve klinik bulgulari Tablo 1'de verilmistir. Hastalarin 42 (%68,85)'si tedavi olarak gunde 2 gr Sulfasalazin ve degisik dozlarda nonsteroid antienflamatuvar ilac kullaniyor, 19'u (%31,14) ise anti-TNF tedavi aliyordu. Butun hastalar duzenli olarak egzersiz yapiyorlardi. Hastalarimizin kortikosteroid kullanim oykusu yoktu. 34 (%55,7) hastada osteopeni vardi. Bu hastalarin ortalama lomber ve femur KMY degerleri 1,03 [+ or -] 0,16 ve 0,88 [+ or -] 0,09 olarak bulundu. 27 (%44,3) hastanin KMY olcumleri normal sinirlardaydi. Bu hastalarin ortalama lomber ve femur KMY degerleri 1,20 [+ or -] 0,11 ve 1,11 [+ or -] 0,15 olarak bulundu. KMY degerleri normal olan grupla osteopeni olan grup arasinda ESH, CRP ve BASDAI degerleri acisindan istatistiksel olarak anlamli fark bulunmadi (p > 0,05) (Tablo1). Osteopenik grubun, hastalik suresi ve sabah tutuklugu suresi normal gruptan daha uzundu. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamli degildi (Tablo1).

Osteopenisi olan grupta, KMY degerleri ile ESH, CRP ve BASDAI degerleri arasinda bir korelasyon saptanmadi (p > 0,05).

Tartisma

Ankilozan spondilit etyolojisi bilinmeyen, spinal eklemlerde ve komsu yapilarda belirgin inflamasyon ile karekterize, omurgada progresif kemik fuzyonuna yol acan kronik inflamatuvar bir hastaliktir. AS'li hastalardaki onemli ve sik bir komplikasyon da osteoporozdur. AS'de gorulen osteoporoz nedenleri arasinda immobilite, kortikosteroid kullanimi, inflamatuvar sitokinlere bagli olarak gelisen kemik metabolizmasindaki bozukluklar, seks steroidlerindeki eksiklik ve eslik eden sessiz bagirsak hastaligi sayilabilir (9).

Calismamizda, osteopenisi olan AS'li hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hastalik aktivitesi arasinda iliski bulunmamistir. AS'de kemik kaybi hem omurgada hem de femur boyun bolgesinde hastaligin erken doneminden baslayarak ileri donemlerinde de devam eder (10). Ozellikle ilaclara ragmen inflamasyonun engellenemedigi ve hastalik suresinin uzun oldugu durumlarda kemik kaybi fazladir (11,12). Osteoporoz ve osteopeni prevalansi kadin ve erkeklerde esittir. Erkeklerde sindesmofitlerin yuksek prevalansta olmasi lomber bolgede hatali olarak artmis KMY'na yol acabilir (4,5). Bir calismada, dusuk KMY ile ileri yas, hastalik suresi, sindesmof it varligi, azalmis bel mobilitesi, glukokortikoid kullanimi ve inflamasyonunun laboratuar belirleyicileri arasinda iliski oldugu fakat dusuk KMY ile BASDAI, BASFI, BAS-G veya ASDAS skorlari arasinda iliski olmadigi gosterilmistir (13). AS'de inflamasyon ve yeni kemik olusumu arasindaki etkilesim acik degildir. Osteokalsinin inflamatuvar belirleyicilerin duzeyinden iliskisiz olarak azalmis, normal veya artmis olabilecegi gosterilmistir. MR'a dayali calismalarda cogunlukla sindesmofitlerin inflamasyonla iliskisi olmadigi one surulmustur. AS'de inflamasyon baskilandigi donemde de yeni kemik olusumu varligi gosterilmistir. Boylece, bu calismada AS'de kemik kaybi ve yeni kemik olusumunun direkt inflamasyonla baglantili olmadigi bu hipotez icin daha ileri calismalarin gerekli oldugu ongorulmustur (14). Epidemiyolojik calismalar proinflamatuar sitokinlerin azalmis kemik kitlesiyle iliskili oldugunu gostersede bu yondeki kanitlar hala sinirlidir, inflamasyon osteoklastik aktiviteyi etkileyerek kemik kaybina yol acan TNF-alfa, IL-1 ve IL-6 gibi proinflamatuar sitokinlerin etkisine bagli olarak kemik metabolizmasini etkileyebilir (15). Karapolat ve arkadaslari, KMY olcumleri ile BASMI skorlari arasinda anlamli bir negatif korelasyon bulurken, BASDAI ve BASFI skorlari arasinda bir iliski saptamamislardir (16). Cakmak ve arkadaslari ise KMY olcumleri ile gerek hastalik suresi gerekse hastalik aktivite kriterlerinden olan BASFI ve BASDAI arasinda bir iliski saptamamislardir (17). Ayni sekilde, Paker ve arkadaslari da AS'li hastalarda KMY degerleri ile BASFI, BASDAI, BASMI ve BASGI skorlari arasinda iliski saptamamislardir (9). Bu bulgular bizim calismamizi desteklemektedir ve AS'li hastalarda osteoporoz etyopatogenezinde hastalik aktivitesi disinda, fiziksel aktivitede azalma, yetersiz beslenme durumu, D vitamini eksikligi, kalsiyum aliminda azalma gibi faktorlerin de rol oynadigini gostermektedir. Bununla birlikte, bazi calismalarda inflamasyonun omurgada kemik kaybina yol actigi one surulmustur. Anti TNF tedavi alan hastalarda sadece semptomlarda azalma olmayip, KMY'nda artis olmasi da indirekt olarak bu calismalari desteklemektedir (18,19). Buna benzer olarak, yapilan diger calismalarda hastalik aktivitesi parametreleri (ESR, CRP duzeyleri ve BASDAI) ile KMY degerleri arasinda iliski oldugu, inflamatuar mediatorlerin AS'li hastalarin kemik kaybinda onemli bir rol oynadigi gosterilmistir (20,21,22). Goruldugu gibi, bu konuda yapilmis calismalarin sonuclari tartismalidir. Sonuc olarak; bizim calismamizda, osteopenisi olan AS'li hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hastalik aktivitesi laboratuvar belirleyicilerinden olan ESH, CRP ve BASDAI skorlari arasinda iliski bulunmamistir.

Kaynaklar

(1.) Donnelly S, Doyle DV, Denton A, Rolfe I, McCloskey EV, Spector TD. Bone mineral density and vertebral compression fracture rates in ankylosing spondylitis. Ann Rheum Dis 1994;53:117-21.

(2.) Mitra D, Elvins DM, Speden DJ, Collins AJ. The prevalence of vertebral fractures in mild ankylosing spondylitis and their relationship to bone mineral density. Rheumatology (Oxford) 2000;39:85-9.

(3.) Baek HJ, Kang SW, Lee YJ, Shin KC, Lee EB, Yoo CD, et al. Osteopenia in men with mild and severe ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2005;26:30-4.

(4.) Karberg K, Zochling J, Sieper J, Felsenberg D, Braun J. Bone loss is detected more frequently in patients with ankylosing spondylitis with syndesmophytes. J Rheumatol 2005;32:1290-8.

(5.) Mullaji AB, Upadhyay SS, Ho EK. Bone mineral density in ankylosing spondylitis. DEXA comparison of control subjects with mild and advanced cases. J Bone Joint Surg Br 1994;76:660-5.

(6.) Moll JM, Wright V. New York clinical criteria for ankylosing spondylitis: a statistical evaluation. Ann Rheum Dis 1973,32:354-63.

(7.) Garrett S, Jenkinson T, Kennedy LG Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in ankylosing spondylitis: The Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994;21:2286-91.

(8.) Kanis JA, Melton LJ 3rd, Christiansen C, Johnston CC, Khaltaev N. The diagnosis of osteoporosis. J Bone Min Res 1994;9:1137-41.

(9.) Paker N, Tekdos D, Erbil M, Soy D, Bardak A. Ankilozan Spondilitte Kemik Kaybi: Kontrollu Calisma Osteoporoz Dunyasindan 2006;12:81-3.

(10.) Lange U, Kluge A, Strunk J, Teichmann J, Bachmann G. Ankylosing spondylitis and bone mineral density-what is the ideal tool for measurement. Rheumatol Int 2005;26:115-20.

(11.) El Maghraoui A. Osteoporosis and ankylosing spondylitis. Joint Bone Spine 2004;71:291-5.

(12.) Gratacos J, Collado A, Pons F, Osaba M, Sanmarti R, Roque M, et al. Significant loss of bone mass in patients with early, active ankylosing spondylitis. A follow up study. Arthritis Rheum 1999;42:2319-24.

(13.) Klingberg E, Lorentzon M, Mellstrom D, Geijer M, Gothlin J, Hilme E, et al. Osteoporosis in ankylosing spondylitis--prevalence, risk factors and methods of assessment Arthritis Res Ther 2012;14:108-20.

(14.) Korkosz M, Gasowski J, Grzanka P, Gorczowski J, Pluskiewicz W, Jeka S. Baseline new bone formation does not predict bone loss in ankylosing spondylitis as assessed by quantitative computed tomography (QCT)--10-year follow-up BMC Musculoskelet Disord 2011;12:121-8.

(15.) MacDonald BR, Gowen M. Cytokines and bone. Br J Rheumatol 1992;31:149-55.

(16.) Karapolat H, Eyigor S, Akkoc Y, Kirazli Y, Sari i, Akar S ve ark. Aksiyal iskelet Tutulumu Olan Erkek Ankilozan Spondilit Hastalarinda Bath indekslerinin Osteoporoz ile iliskisi. Romatizma 2008;23:82-6.

(17.) Cakmak B, Sari H. Ankilozan Spondilit'te Kemik Mineral Yogunlugu. Osteoporoz Dunyasindan 2003;94:141-5

(18.) Briot K, Gossec L, Kolta S, Dougados M, Roux C. Prospective assessment of body weight, body composition, and bone density changes in patients with spondyloarthropathy receiving anti-tumour necrosis factor-alpha treatment. J Rheumatol 2008;35:855-61.

(19.) Allali F, Breban M, Porcher R, Maillefert JF, Dougados M, Roux C. Increase in bone mineral density of patients with spondyloarthropathy treated with anti-tumour necrosis factor alpha. Ann Rheum Dis 2003;62:347-9.

(20.) Grazio S, Kusic Z, Cvijetic, S, Grubisic F, Balenovic A, Nemcic T et al. Relationship of bone mineral density with disease activity and functional ability in patients with ankylosing spondylitis: a cross-sectional study Rheumatol Int 2012;32:2801-8.

(21.) Mermerci Baskan B, Pekin Dogan Y, Sivas F, Bodur H, Ozoran K. The relation between osteoporosis and vitamin D levels and disease activity in ankylosing spondylitis. Rheumatol Int 2010;30:375-81.

(22.) Ghozlani I, Ghazi M, Nouijai A Mounach A, Rezqi A, Achemlal L, et al. Prevalence and risk factors of osteoporosis and vertebral fractures in patients with ankylosing spondylitis. Bone 2009;44:772-6.

Hayal Guler, Nilgun Ustun, Veli Enes Bolac, Abdullah Erman Yagiz, Ayhan Mansuroglu, Erhan Yengil *, Ayse Dicle Turhanoglu

Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

* Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Aile Hekimligi Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

DOI: 10.4274/tod.29290

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hayal Guler, Mustafa Kemal Universitesi Tip Fakultesi, Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Anabilim Dali, Hatay, Turkiye

GSM: +90 533 467 51 80 E-posta: hayalguler@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 13.05.2013 Kabul Tarihi/Accepted: 20 05.2013
Tablo l. Hastalarin demografik ozellikleri ve klinik bulgulari

         Osteopenik grup     Normal grup    p degeri
            n=34          n=27
        ortalama [+ or -] SD  ortalama [+ or -] SD

Yas       41,44 [+ or -] 11,01  38,18 [+ or -] 9,65   0,1622

Cinsiyet(K/E)     15/19         11/16      0,791

VKI(kg/     26,35 [+ or -] 4,46  26,13 [+ or -] 5,28   0,882
[m.sup.2])

Hastalik     9,23 [+ or -] 8,17   6,16 [+ or -] 5,09   0,151
suresi(yil)

Sabah      31,75 [+ or -] 45,11  26,25 [+ or -] 30,09  0,052
tutuklugu
suresi (dk)

BASDAI      2,86 [+ or -] 1,96   2,87 [+ or -] 1,61   0,816

ESH(mm/saat)  28,47 [+ or -] 22,87  22,66 [+ or -] 16,97  0,285

CRP(mg/L)    8,23 [+ or -] 7,05   7,17 [+ or -] 6,38   0,391

ESH(miti/saat): Eritrosit Sedimentasyon Hia
CRP(mg/l): Cfteaktif Protein

BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
COPYRIGHT 2013 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Orijinal Arastirma
Author:Guler, Hayal; Ustun, Nilgun; Bolac, Veli Enes; Yagiz, Abdullah Erman; Mansuroglu, Ayhan; Yengil, Erh
Publication:Turkish Journal of Osteoporosis
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Aug 1, 2013
Words:2370
Previous Article:Editorial/Editorden.
Next Article:Effects of sleep quality on quality of life in patients with osteoporosis/ Osteoporotik hastalarda uyku kalitesinin yasam kalitesine etkisi.
Topics:

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters