Printer Friendly

Asiri Doz Siklopentolat Oftalmik Solusyon Uygulamasina Bagli Pediyatrik Intoksikasyon Olgusu/A Case of Pediatric Intoxication Due to Overdose Cylopentolate Ophthalmic Solution Application.

OZ

Siklopentolat oftalmologlar tarafindan tani ve preoperatif degerlendirme icin siklikla kullanilan topikal midriyatik ve sikloplejik bir ilactir. Bu olguda goz dibi muayenesi icin yuksek doz siklopentolat kullanimina bagli gelisen deliryum olgusunu sunmayi amacladik. Goz hastaliklari polikliniginde, yandas hastaligi olmayan 6 yasinda erkek hastada siklopentolat kullanilmistir. Ancak hastanin iki gozune 15 dakika ara ile 3 kez 3'er damla siklopentolat uygulanmistir. Uygulamayi takiben hastada anlamsiz konusma, midriyazis ve agizda kuruluk gelismis ve acil serviste antikolinerjik sendrom olarak degerlendirilmistir. Bu nedenle hasta yogun bakima kabul edildi ve pupiller dilate ve pupil isik refleksi negatif bulundu. Sistemik fizik muayenesi normal olarak degerlendirildi. Konusma hizinda ve motor aktivitede artis, dikkat eksikligi ve gorsel halusinasyonlar mevcuttu. Hasta yuz maskesi ile oksijenize edildi. 3 saat sonra konusma ve davranissal islevlerde duzelme goruldu. 5 saat sonra remisyon gozlenen hasta, bir gun sonra taburcu edildi. Siklopentolatin ciddi sistemik yan etkilerinden dolayi intoksikasyonu onlemek icin saglik calisani tarafindan uygulanmasi gerektigini vurgulamak istedik.

Anahtar Sozcukler: Siklopentolat, intoksikasyon, deliryum, asiri doz

ABSTRACT

Cyclopentolate is a frequently used topical mydriatic and cycloplegic drug by ophthalmologists for diagnosing and preoperatively evaluating the patients. We aimed to report a case of delirium due to high dose cyclopentolate application for an ophthalmologic examination. Cyclopentolate drops were used in a 6 years old male patient without any co-existing disease for an examination at the ophthalmology polyclinic. However, it was applied 3-three times as 3 drops with 15 minutes intervals on his two eyes by his mother. After the application he experienced nonsensical speech, mydriasis, and mouth dryness appeared and he was evaluated as having anticholinergic syndrome in the emergency department. For this reason, he was admitted to the intensive care unit, and dilated pupils and a negative pupillary light reflex were detected. Systemic physical examination resulte were evaluated as normal. There was an increase in the speech rate and motor activity, and distractibility and visual hallucinations were present. He was oxygenated by using a face mask. An improvement was seen at his speech and behavioral functions after 3 hours. And he was discharged after 5 hours with remission. We aimed to emphasize that cyclopentolate might be applied carefully by health care providers tofor the prevention of intoxication because of the serious systemic adverse effects which can cause intoxication.

Keywords: Cyclopentolate, intoxication, delirium, overdose

GIRIS

Siklopentolat hidroklorur oftalmik damla, goz muayenesi oncesinde goz hastaliklari klinigi tarafindan siklikla uygulanan bir ilactir. Refraksiyon muayenesi oncesinde, fundus incelemesinde ve gozun enflamatuar hastaliklarda sikloplejik ve midriyatik etkisi bulunan bir damlanin kullanimina gerek duyulmaktadir (1). Bu amacla genellikle tercih edilen, midriyatik ve sikloplejik etkiye sahip olan ve lokal olarak kullanilan siklopentolatin, siklopleji etkisi uygulamayi takiben 30-60 dakika sonra gorulmeye baslamakta ve 24 saate kadar devam etmektedir (2). Siklopentolat damlaya bagli gelisen sistemik yan etkiler nedeni ile daha dusuk konsantrasyonlu olan formu kullanima girmistir (3). Irisin sfinkter kasinin kolinerjik inervasyonuna cevabini onleyip pupil dilatasyonuna ve akomodasyon saglayan siliyer kasin kolinerjik stimulasyonunu engelleyip sikloplejiye neden olmaktadir (4). Etkisi atropin ve skopolaminden daha hizli baslamakta ve daha hizli sonlanmaktadir (4).

Ulkemizde siklopentolat, ticari sekli siklopentolat hidroklorid %1'lik solusyon olarak satilmaktadir (5). Siklopentolatin, ozellikle pediyatrik hasta populasyonunda, %0,5'ten daha yogun solusyonlarinin kullanilmasi durumunda sistemik yan etkiler ortaya cikabilmektedir (5). Bu olguda pediyatrik bir hastada siklopentolat damla uygulanmasi sonrasi gelisen intoksikasyon tablosunu incelemeyi amacladik.

OLGU SUNUMU

Sistemik ek bir hastaligi bulunmayan 6 yasinda erkek hasta, goz muayenesi icin hastanemiz goz hastaliklari poliklinigine getirilmis. Muayene amacli olarak siklopentolat goz damlasi (Sikloplejin damla %1, Abdi Ibrahim, Istanbul, Turkiye) damlatilmasi sonrasinda muayenesinin yapilacagi hastanin annesine bildirilerek kendisinden damlatma islemini yapmasi istenmis ve her iki goze uc kez ucer damla 15 dakika ara ile hastanin annesi tarafindan damlatilmistir. Ancak annesi tarafindan yanlis anlasilarak birer damla yerine ucer damla damlatilmistir. Ilacin uygulanmasini takiben anlamsiz konusma gozlenmesi nedeni ile acil servise getirilen hastada agiz kurulugu ve midriyazis tespit edilmis. Vital bulgulari monitorize edilip, acil serviste antikolinerjik sendrom olarak degerlendirilen hasta, yakin gozlem amaci ile anne ve babasindan onam alinarak yogun bakim unitemize kabul edilmistir.

Yogun bakima giris muayenesinde pupiller dilate ve isik refleksi negatif olarak degerlendirilen hastada ek norolojik bulgu saptanmadi. Yapilan sistemik fizik muayenesinde solunum, kardiyovaskuler ve gastrointestinal sistem ve vital bulgulari normal idi. Anlamsiz ve artmis konusma hizi ile motor aktivite, dikkat daginikligi ve gorsel halusinasyonlar tespit edildi. Ancak isitsel, koku ya da taktil halusinasyon gozlenmedi. Affektif uygunsuzluk bulunan hastanin dusunce icerigi normal, dusunce akisinda hizlanma ve cozuk cagrisimlari mevcuttu.

Ajitasyonu bulunmayan hastanin yapilan laboratuvar tetkikleri sonuclari normal idi. Yuz maskesi ile oksijenize edilen hastada konusma ve davranis fonksiyonlari uc saat sonra normale dondu. Herhangi bir tedavi uygulanmadan, yaklasik bes saat sonra iyilesme gozlenen hasta 24 saat sonra normal fizik muayene ve psikolojik bulgular ile onam alinarak taburcu edildi.

TARTISMA

Baska altta yatan bir hastaligi olmayan, gozlerde kayma sikayeti ile goz poliklinigine gelen ve yanlislikla hasta yakini tarafindan asiri doz (uc kez birer damla yerine yanlislikla uc kez ucer damla damlatilmis) siklopentolat hidroklorur uygulanan alti yasinda erkek hastada topikal ilac uygulanmasina bagli sistemik toksisite gozlenmistir. Hastada midriyasis, anlamsiz konusma, artmis motor aktivite ve dikkat daginikligi disinda norolojik bir bulgu saptanmamistir.

Siklopentolatin okuler (gozici basinc artisi, lakrimal kanal blokaji, kornea hasari, bulanik gorme) ve sistemik (hipertansiyon, tasikardi, aritmi, titreme, halusinasyon, konfuzyon, ajitasyon, agresif davranislar, dezoryantasyon, anlamsiz konusma ve davranislar) olmak uzere iki tip yan etkisi bulunmaktadir (5). Pediyatrik olgularda akut toksik psikoz cok nadir gorulmesine karsilik davranis bozukluklarinin kesin sikligi bilinmemektedir (6).

Siklopentolata bagli sistemik yan etkilerinin gorulme insidansinin sadece doza bagimli oldugunu soylemek zordur (7). Ancak yuksek konsantrasyon ve dozlarda siklopentolatin yan etki gosterme riski daha fazla artmaktadir. Siklopentolatin %2'lik solusyonlarinin kullanildigi doneme ait eski bir arastirmada, 66 yetiskin hastanin 10'unda (%15,1) ilaca bagli sistemik yan etkiler izlenmistir. Bu nedenle %2'lik solusyonlarin kullanimi kisitlanmistir. Guncel bir prospektif randomize kontrollu arastirma, 3,5-20 yas arasindaki hastalarda %1'lik siklopentolat solusyonunun yeterli etki gosterdigini ve yan etki sikliginin daha az oldugunu bulmustur (8). Diger yandan %1'lik solusyon uygulanmis olmasina ragmen gelisen akut psikotik reaksiyon olgusunda arastirmacilar yapilan kimyasal analiz sonucunda uygulanan siklopentolatin %1 degil %1,31'lik konsantrasyonda oldugunu tespit etmistir (9). Bununla birlikte sistemik yan etkiler, es zamanli bir hastaligi bulunmayan ve uygun konsantrasyon ya da dozda kullanilan hastalarda da gelisebilmektedir (1, 5).

Siklopentolata bagli olusan yan etkiler okuler ve parasempatolitik etkilerin disinda asiri duyarlilik reaksiyonu ve akut solunum sikintisina da neden olabilmektedir (10, 11). Topikal ilac uygulamasi lokal ilac uygulama sekli olarak siniflandirilmasina ragmen, ozellikle goz damlalarinin konjunktiva yoluyla sistemik dolasima katilabilecegi unutulmamalidir (12). Hatta ilacin emiliminin sistemik uygulamada oldugu kadar yuksek bir orana ulasabilecegine ozellikle dikkat edilmelidir. Bu nedenle yanlislikla asiri doz uygulanmamasina dikkat edilmelidir.

SONUC

Siklopentolatin sistemik yan etkilerinin, nadir gorulmesine karsin, ozellikle %0,5'lik konsantrasyondan daha yuksek doz ve konsantrasyonlarda olusabilecegi goz onunde bulundurulmalidir. Bu nedenle ozellikle pediyatrik olgulara ilaclar, acil mudahalenin mumkun oldugu ortamlarda verilmelidir. Ayrica olasi bir yanlis uygulamayi onlemek icin, ilac saglik calisani tarafindan uygulanmalidir.

Hasta Onami: Yazili hasta onami bu calismaya katilan hastanin ailesinden alinmistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir--C.U., B.S., S.D., I.O.; Tasarim--I.O., E.O., Y.U.; Denetleme--M.G.C., S.D.; Kaynaklar--C.U., B.S., S.D., I.O., E.O., Y.U., M.G.C.; Malzemeler--E.O., Y.U. Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--C.U., B.S., I.O.; Analiz ve/veya Yorum--B.S., I.O., S.D.; Literatur Taramasi--I.O., S.D.; Yaziyi Yazan--I.O., C.U.; Elestirel Inceleme--M.G.C.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from patients' parents who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept--C.U., B.S., S.D., I.O.; Design--I.O., E.O., Y.U.; Supervision--M.G.C., S.D.; Resources--C.U., B.S., S.D., I.O., E.O., Y.U., M.G.C.; Materials--E.O., Y.U.; Data Collection and/or Processing--C.U., B.S., I.O.; Analysis and/or Interpretation--B.S., I.O., S.D.; Literature Search--I.O., S.D.; Writing Manuscript--I.O., C.U.; Critical Review--M.G.C.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

KAYNAKLAR

(1.) Kara S, Gencer B, Ekim YO, Arikan S. Bir Yetiskinde Siklopentolat Damla Kullanimi Sonrasi Gelisen Akut Deliryum. Int J Clin Res 2013; 1: 76-8.

(2.) Lovasik JV. Pharmacokinetics of topically applied cyclopentolate HCl and tropicamide. Am J Optom Physiol Opt 1986; 63: 787-803. [CrossRef]

(3.) Awan KJ. Adverse systemic reactions of topical cyclopentolate hydrochloride. Ann Ophthalmol 1976; 8: 695-8.

(4.) Gordon DM, Ehrenberg MH. Cyclopentolate hydrochloride: a new mydriatic and cycloplegic agent: a pharmacologic and clinical evaluation. Am J Ophthalmol 1954; 38: 831-8. [CrossRef]

(5.) Agin H, Gercek H, Kutlu A, Gulez N, Atlihan F. Topikal siklopentolat kullanimina bagli gelisen deliryum tablosu: Bir vaka takdimi. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Dergisi 2008; 51: 39-42.

(6.) Sikloplejin urun monografi. Available from: http://www.abdiibrahim.com.tr/product-files/file/20130419-sikbplejm-damla-kubpdf_24589/view.aspx. (07.12.2015'te ulasilmistir).

(7.) Awan KJ. Adverse systemic reactions of topical cyclopentolate hydrochloride. Ann Ophthalmol 1976; 8: 695-8.

(8.) Bagheri A, Givrad S, Yazdani S, Reza Mohebbi M. Optimal dosage of cyclopentolate 1% for complete cycloplegia: a randomized clinical trial. Eur J Ophthalmol 2007; 17: 294-300.

(9.) Huismans H. Intoxikationspsychose nach Cyclopentolat-HCl (Zyklolat). Klin Monatsbl Augenheilkd 1979; 175: 100-2.

(10.) Jones LW, Hodes DT. Possible allergic reactions to cyclopentolate hydrochloride: case reports with literature review of uses and adverse reactions. Ophthalmic Physiol Opt 1991; 11: 16-21. [CrossRef]

(11.) Derinoz O, Emeksiz HC. Use of physostigmine for cyclopentolate overdose in an infant. Pediatrics 2012; 130: e703-5. [CrossRef]

(12.) Pooniya V, Pandey N. Systemic toxicity of topical cyclopentolate eyedrops in a child. Eye (Lond) 2012; 26: 1391-2. [CrossRef]

Canan Unlu, Betul Sen, Sibel Devrim, Ibrahim Ozturk, Esin Oner, Yagmur Ustun, Melek Gura Celik

Medeniyet Universitesi Goztepe Egitim ve Arastirma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinigi, Istanbul, Turkiye

Yazisma Adresi / Address for Correspondence: Ibrahim Ozturk E-posta: drozturk28@gmail.com

Gelis Tarihi / Received Date: 23.12.2015 Kabul Tarihi / Accepted Date: 22.03.2016

Bu calisma 20. Uluslararasi Yogun Bakim Sempozyumu'nda sunulmustur, 8-9 Mayis 2015, Istanbul, Turkiye.

This study was presented at the 20th International Symposium on Intensive Care, 8-9 May, Istanbul, Turkey.

Cite this article as: Unlu C, Sen B, Devrim S, Ozturk I, Oner E, Ustun Y, et al. A Case of Pediatric Intoxication Due to Overdose Cylopentolate Ophthalmic Solution Application. JAREM 2017; 7: 92-4.
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Olgu Sunumu / Case Report
Author:Unlu, Canan; Sen, Betul; Devrim, Sibel; Ozturk, Ibrahim; Oner, Esin; Ustun, Yagmur; Celik, Melek Gur
Publication:Journal of Academic Research in Medicine
Article Type:Report
Date:Aug 1, 2017
Words:1785
Previous Article:Incomplete Bladder Duplication in an Asymptomatic Pregnant Female/Asemptomatik Gebe Bir Kadinda Inkomplet Mesane Duplikasyonu.
Next Article:Anaphylaxis Development after Intravenous Injection of Cow's Milk/Inek Sutunun Intravenoz Enjeksiyonu Sonrasi Gelisen Anafilaksi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters