Printer Friendly

Appendiks Kaynakli Yuksek Derecede Displazi Iceren Villoz Adenom: Olgu Sunumu/Villous Adenoma with High-Grade Dysplasia of the Appendix: A Case Report.

Giris

Appendiks kaynakli adenomlar appendiks lezyonlarinin yaklasik %0,02-0,14'unu olusturmaktadir. (1) Siklikla 60-80 yas arasindaki bireylerde gorulmektedir. Appendiks kaynakli adenomlar klinikte cogunlukla rastlantisal olarak appendektomi spesimenlerinde tespit edilmekle birlikte intussusepsiyon, appendiks perforasyonu, rektal kanama klinigi ile karsilasilan durumlar olgu raporlarinda bildirilmistir. (2,3) Biz de akut apandisit nedeniyle appendektomi yapilan ve histopatolojik inceleme sonucunda yuksek derecede displazi iceren villoz adenom olgusunu sunmayi amacladik.

Olgu Sunumu

Kirk bir yasinda erkek hasta karin agrisi, bulanti ve kusma sikayetleri ile hastanemiz acil servisine basvurdu. Fiziksel muayenesinde tansiyon 130/70 mmHg, ates 37,1 [degrees]C, nabiz 98/dk idi. Karin muayenesinde sag alt kadranda hassasiyet ve rebound mevcuttu. Laboratuvar parametrelerinde lokosit sayisi 12,5x[10.sup.3]/[micro]L (%95 notrofil) idi. Diger biyokimyasal belirtecleri normaldi. Ultrasonografide kompresyona yanit vermeyen, dilate appendiks tespit edildi ve gorunumun akut apandist ile uyumlu oldugu raporlandi. Hasta akut apandisit on tanisiyla operasyona alindi ve appendektomi ameliyati yapildi. Hasta ameliyat sonrasi 1. gunde komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Spesimenin histopatolojik incelemesinde 5 cm uzunlugunda 0,9 cm capinda uzerinde kilcal damarlar bulunan yer yer yagli doku ile cevrili appendektomi materyalinde, lumen epitelinde yer yer dokulme, bir alanda cekirdeklerde irilesme, pleomorfik gorunum, mitotik aktivitede artis, yapisal kompleksite ile karakterize yuksek derecede displazi odagi izlendi (Resim 1). Bu alan mukozada sinirli idi ve duvarda invazyon yoktu. Muskularis mukoza intakt idi (Resim 2). Hastadan olgu sunumu icin onay alindi.

Tartisma

Appendiks kaynakli adenomlar appendiks lezyonlarinin yaklasik %0,02-0,14'unu olusturmaktadir. (1) Klinik olarak en sik akut apandisit seklinde ortaya cikmaktadir ve bu lezyonlarin bircogu appendektomi spesimeninin histopatolojik incelenmesi sonrasinda tani almaktadir. Ayrica intussusepsiyon, appendiks perforasyonu, rektal kanamaya yol acan veya kolonoskopik inceleme sirasinda rastlantisal olarak tespit edilen cesitli olgular raporlanmistir. (2,3) Kolon ve appendiks adenomlari displastik polipoid lezyonlardir. Tubuler, villoz ve tubulovilloz olmak uzere uc gruba ayrilmaktadir. Maligniteye donusme potansiyeli tumor capi (1 cm altinda %5'ten az, 2 cm uzerinde %50'den fazla) ve patolojik tip (tubuler adenom %5, tubulovilloz adenom %20 ve villoz adenom %40) ile iliskilidir. (4,5) Villoz adenomlar genellikle rektum ve sigmoid kolonda gelismektedir. (6) Primer appendiks villoz adenomu sikligi appendektomi serilerinde yaklasik %0,006 olarak tespit edilmistir. (3) Literaturde sadece 71 adet villoz adenom olgusu raporlanmistir. (7) Appendiks kaynakli villoz adenomlarin kalin barsagin diger villoz adenomlari gibi invaziv karsinoma ilerleme riski mevcuttur. (2) Tumor boyutu 2 cm'den kucuk, mezoappendiks veya lenf nodu yayiliminin olmadigi ve temiz cerrahi sinir saglandiginda tedavi icin appendektomi yeterlidir. Tumor boyutunun 2 cm'den buyuk olmasi, mezoappendiks invazyonu, lenf nodu yayilimi, cerrahi sinir invazyonu, lenfatik veya vaskuler emboli bulunmasi durumunda sag hemikolektomi ve lenf nodu diseksiyonu onerilmektedir. (8) Appendiks kaynakli adenomlarin takibinde yaklasim kolon ve rektum yerlesimli olanlar ile benzerdir. (9) Appendiks kaynakli adenomlar ve kolon adenokarsinomu arasindaki iliski nedeniyle insidental olarak appendiks tumoru saptanan hastalarda ameliyat sonrasinda kolonoskopik degerlendirme onerilmektedir. (10)

Etik

Hasta Onayi: Calismamiza dahil edilen hastadan bilgilendirilmis onam formu alinmistir.

Hakem degerlendirmesi: Editorler kurulu tarafindan degerlendirilmistir.

Yazarlik Katkilari

Cerrahi ve Medikal Uygulama: B.T., D.D.G., M.G., Konsept: B.T., D.D.G., Dizayn: B.T., D.D.G., Veri Toplama: B.T., M.G., Analiz veya Yorumlama: M.G., Literatur Arama: B.T., M.G., Yazan: M.G.

Cikar Catismasi: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir cikar catismasi yoktur.

Finansal Destek: Calismamiz icin hicbir kurum ya da kisiden finansal destek alinmamistir.

Kaynaklar

(1.) Wolff M, Ahmed N. Epithelial neoplasms of the vermiform appendix II (exclusive of carcinoid). Cystadenomas, papillary adenomas, and adenomatous polyps of the appendix. Cancer 1976;37:2511-2522.

(2.) Ohno M, Nakamura T, Hori H, Tabuchi Y, Kuroda Y. Appendiceal intussusception induced by tubulovillous adenoma with carcinoma in situ: report of a case. Surg Today 2000;30:441-444.

(3.) Stroppa I, Lionetti R, Andrei F, Cocco A, Farinon AM, Pallone F. Large villous adenoma of the appendix: a case treated with sequential endoscopic-minimal surgical technique. Dig Liver Dis 2009;41:451-452.

(4.) Muto T, Bussey HJ, Morson BC. The evolution of cancer of the colon and rectum. Cancer 1975;36:2251-2270.

(5.) Fenoglio CM, Kaye GI, Lane N. Distribution of human colonic lymphatics in normal, hyperplastic, and adenomatous tissue. Its relationship to metastasis from small carcinomas in pedun- culated adenomas, with two case reports. Gastroenterology 1973;64:51-66.

(6.) Hanley PH, Hines MO, Ray JE, McPherson F, Hibbert WA. Villous tumors: experience with 163 patients. South Med J 1962;55:233-238.

(7.) Eakin J, Ruiz OR, Fannin E. Villous adenoma of the appendix: management recommendations. Am Surg 2013;79:49-51.

(8.) Fernandez Blanco CM, Fraguela JA, Gulias A, Sanchez Blas M, Freijoso C. Villous adenoma of the appendix. Diagnos- tic and therapeutic approach. Rev Esp Enferm Dig 2002;94:537-543.

(9.) Hata K, Tanaka N, Nomura Y, Wada I, Nagawa H. Early appen- diceal adenocarcinoma. A review of the literature with special reference to optimal surgical procedures. J Gastroenterol 2002;37:210-214.

(10.) Chen YG, Chang HM, Chen YL, Cheng YC, Hsu CH. Perforated acute appendicitis resulting from appendiceal villous adenoma presenting with small bowel obstruction: a case report. BMC Gastroenterol 2011;11:35.

Birgul Tok (1), Duygu Demiriz Gulmez (2), Mehmet Gulmez (3)

(1) Akcaabat Hackali Baba Devlet Hastanesi, Patoloji Klinigi, Trabzon, Turkiye

(2) Op. Dr. Ergun Ozdemir Gorele Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Klinigi, Giresun, Turkiye

(3) Op. Dr. Ergun Ozdemir Gorele Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Klinigi, Giresun, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Mehmet Gulmez, Op. Dr. Ergun Ozdemir Gorele Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Klinigi, Giresun, Turkiye

Tel.: +90 532 656 66 81 E-posta: mehmetgulmez86@hotmail.com ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8803-6160

Gelis Tarihi/Received: 27.05.2018 Kabul Tarihi/Accepted: 30.05.2018

DOI: 10.4274/tjcd.50103
COPYRIGHT 2018 Galenos Yayinevi Tic. Ltd.
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:OLGU SUNUMU
Author:Tok, Birgul; Gulmez, Duygu Demiriz; Gulmez, Mehmet
Publication:Turkish Journal of Colorectal Disease
Article Type:Report
Date:Dec 1, 2018
Words:930
Previous Article:Cecal Volvulus as a Cause of Acute Abdomen: A Report of Two Distinct Cases/Akut Karin Nedeni Olarak Cekal Volvulus: Iki Farkli Olgu Sunumu.
Next Article:Transanal Advancement Flap Repair: The Current Gold Standard for Cryptoglandular Transsphincteric Perianal Fistulas/Transanal Ilerletme Flep Teknigi:...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |