Printer Friendly

Antibiotic Susceptibility of Enterococcal Strains: Comparison of Clinical Breakpoint Interpretations for Disk Diffusion According to the CLSI and EUCAST/Enterokok Suslarinda Antibiyotik Duyarliligi: CLSI ve EUCAST Disk Difuzyon Klinik Sinir Deger Yorumlarinin Karsilastirilmasi.

Giris

Enterokoklar, insanlarda bakteriyemi, endokardit, uriner infeksiyonlar, intraabdominal ve pelvik infeksiyonlar, yara ve doku infeksiyonlari, kolesistit, menenjit, neonatal sepsis, hastane kaynakli pnomoni ve septisemi gibi cesitli infeksiyonlara neden olan onemli bir bakteri grubudur (1). Enterokok grubu patojen bakteriler, hastalarin tedavisinde ciddi sorunlara neden olabilen cok cesitli antimikrobiyal ilaclara karsi direnc kazanma kapasitesine sahiptirler (2). Bu tip olgularda tedavi secenekleri sinirli oldugu icin glikopeptid, penisilin ve aminoglikozidlere karsi direnc gelisimi bu patojenleri onemli kilmaktadir (3). Yine bu grup bakterilerin cesitli antibiyotiklere dogal direnc gostermelerinin yaninda, yeni mekanizmalarla antibiyotik direnci olusturdugu ve bu direnci aktarabildigi de bilinmektedir (4). Bu nedenle, enterokok suslarinda antibiyotik duyarliliginin saptanmasi, uygun tedavinin secilebilmesinde oldukca onemlidir.

Infeksiyon tedavilerinin yonlendirilmesinde ve izlenmesinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarinin en onemli ve kritik gorevlerinden birisi, izole edilen etken patojen icin antimikrobiyal duyarlilik testleri (ADT)'nin zamaninda yapilmasi ve dogru yorumlanarak hizli bir sekilde bildirilmesidir. ADT'nin yapilmasinda, yorumlanmasinda ve raporlanmasinda standard bir uygulama saglanmalidir. Bu amac dogrultusunda dunya capinda kullanilan yol gosterici en onemli iki standard, Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) tarafindan yayimlanmistir (5,6).

Uzun yillar boyunca ulkemizde CLSI kriterleri antimikrobiyal duyarlilik testlerinin yorumlanmasinda kullanilmistir. 2015 yilindan itibaren Avrupa Birligi'ne uye bircok ulkede kullanilmaya baslanan EUCAST kriterleri ulkemizde de kullanima gecmistir. Bu iki rehberin calisma prensiplerindeki farkliliklarindan dolayi, test edilen mikroorganizmalarin direnc profillerinde de bazi degisiklikler ortaya cikmaktadir (6). Bu nedenle sozu edilen gecis donemindeki infeksiyonlara neden olan enterokok suslarinin test edilmesinde, bazi disk iceriklerinin degisiminin, sonuclara yapacagi etki dikkat cekici bir arastirma konusudur. Buradan hareketle calismada, cesitli klinik orneklerden izole edilen enterokok suslarinda antibiyotik duyarliliginin belirlenmesi ve elde edilen zon caplarinin her iki kritere gore de degerlendirilerek olasi farkliliklarin belirlenmesi amaclanmistir.

Yontemler

Suslar: Mart 2016-Subat 2017 tarihleri arasinda Ahi Evran Universitesi Egitim ve Arastirma Hastanesi Tibbi Mikrobiyoloji Laboratuvari'na gelen cesitli klinik orneklerden izole edilen 77 enterokok susu calismaya dahil edilmistir. Suslarin 63'u idrar, 13'u kan ve 1'i eklem sivisi orneginden izole edilmistir. Izole edilen suslar VITEK[R] 2 (bioMerieux, Marcy l'Etoile, Fransa) otomatize sistemi ve rutin laboratuvar yontemleriyle (Gram boyamasi, katalaz testi, PYR testi vb.) tanimlanmistir.

Antibiyotik duyarlilik testleri: Izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlilik testleri Kirby-Bauer disk difuzyon metodu kullanilarak gerceklestirilmistir. Calismada toplam 14 adet antibiyotik diski kullanilmistir. Bu diskler sirasiyla ampisilin (2 [micro]g), ampisilin (10 [micro]g), vankomisin (30 [micro]g), linezolid (10 [micro]g), linezolid (30 [micro]g), nitrofurantoin (100 [micro]g), nitrofurantoin (300 [micro]g), norfloksasin (10 [micro]g), teikoplanin (30 [micro]g) (Bioanalyse, Ankara, Turkiye); gentamisin (30 [micro]g), gentamisin (120 [micro]g), streptomisin (300 [micro]g) ve kinupristin-dalfopristin (15 [micro]g) (Oxoid, Basingstoke, Birlesik Krallik) ve vankomisin (5 [micro]g) (Becton Dickinson, Sparks, MD, ABD) olarak belirlenmistir. Norfloksasin ve nitrofurantoin antibiyotikleri sadece idrar orneklerinden izole edilen suslar icin kullanilmistir. Izole edilen suslardan hazirlanan, bulanikliklari 0.5 McFarland standardina ayarlanmis suspansiyonlar Mueller-Hinton agarina ekilmistir. Ekimden sonra besiyeri uzerine antibiyotik diskleri yerlestirilerek 37[degrees]C'de 18-20 saat inkubasyona birakilmistir. Kontrol olarak Enterococcus faecalis ATCC[R] 29212 ve Staphylococcus aureus ATCC[R] 25923 standard suslari kullanilmistir. Inkubasyon periyodunun ardindan olusan zon caplari cetvelle olculerek kaydedilmistir. Son olarak, inhibisyon zonu caplari CLSI ve EUCAST kriterlerine gore yorumlanmistir (7,8) (Tablo 1). Butun testler uc kez tekrarlanmistir.

Istatistiksel analiz: Antibiyotik duyarlilik testi sonuclarina gore elde edilen zon caplari, her bir antibiyotik ve kullanilan farkli dozlari icin [chi square] testi kullanilarak karsilastirilmistir. Karsilastirma testleri Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows. Version 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) istatistiksel analiz programi kullanilarak yapilmistir. Anlamlilik duzeyi p<0.05 olarak tanimlanmistir.

Bulgular

Calismada elde edilen toplam 77 susun, 44 (%57.1)'u Enterococcus faecalis ve 33 (%42.9)'u E. faecium olarak tanimlanmistir. Her iki kritere gore de izole edilen suslarin %48.1'i ampisiline, %2.6'si vankomisine, %1.3'u linezolide, %50.8'i norfloksasine (63 idrar ornegi icin) ve %2.6'si teikoplanine direncli olarak belirlenmistir. CLSI kriterlerine gore, suslarin %28.6'si gentamisine, %11.1'i nitrofurantoine (63 idrar ornegi icin) ve %32.5'i streptomisine direncli olarak belirlenmistir. EUCAST kriterlerine gore ise suslarin %32.5'i gentamisine, %12.7'si nitrofurantoine (63 idrar ornegi icin) ve %72.7'si streptomisine direncli olarak belirlenmistir (Tablo 2). Kinupristin-dalfopristin acisindan, CLSI kriterlerine gore suslarin %42.9'u direncli ve %10.4'u orta duyarli olarak belirlenmistir. EUCAST kriterlerine gore ise suslarin %50.6'si direncli ve %3.9'u orta duyarli olarak saptanmistir (Tablo 3). Ayrica E. faecalis ve E. faecium suslarinin kendi icerisinde test edilen antibiyotiklere karsi direnc oranlari Tablo 4'te verilmistir.

Bunlarin yani sira her iki rehberin kriterlerine gore elde edilen test sonuclari istatistiksel olarak degerlendirilmistir. Soz konusu sonuclara gore streptomisin (300 [micro]g) ve kinupristin-dalfopristine (15 [micro]g) karsi direnc sonuclarinda, istatistiksel olarak anlamli bir fark tespit edilmistir (p<0.05) (Tablo 2 ve Tablo 3). Diger antibiyotikler arasinda ise anlamli bir fark tespit edilmemistir.

Irdeleme

Mikrobiyoloji laboratuvarlarinda test edilen mikroorganizmalarin, herhangi bir antimikrobiyal ajana karsi direncli veya duyarli olarak yapilacak siniflandirmasinda kullanilacak klinik sinir degerler, CLSI ve EUCAST gibi kurumlar tarafindan belirlenmektedir. Ancak CLSI ve EUCAST rehberleri arasinda, sinir degerlerinin belirlenmesi acisindan farkliliklar bulunmaktadir (9). CLSI'nin onerdigi sinir degerleri, klinik sinir degerlerini gosterir ve antibiyotiklerin, rutin dozlarinda kullanildiklarinda ulastiklari kan konsantrasyonlarindaki hedef mikroorganizmaya karsi etkinligi hakkinda yorum yapmamizi saglar. EUCAST ise klinik sinir degerlerle birlikte epidemiyolojik esik deger ("epidemiological cutoff", ECOFF) olarak tanimlanan sokak tipi bakterilerde de (fenotipik olarak direnc gostermeyen) en yuksek minimal inhibitor konsantrasyonu (MIC) belirlemektedir. Bu ozellik, klinik sinir degerlerin belirlenmedigi antibiyotiklerin etkinligi hakkinda fikir sahibi olmamizda yararli gorulmektedir (6). Bu farkliliklar sayesinde CLSI ya da EUCAST klinik sinir degerlerinde bazi degisiklikler yapilmistir. Ornegin, CLSI, Enterobacteriaceae gibi bakterilerde sefalosporinler icin klinik sinir degerlerini dusurmustur. Gram-pozitif bakteriler icin klinik sinir degerler arasindaki farkliliklar ise cok daha az incelenmistir. Bu calismada enterokok suslarinda, disk icerigi ayni ve farkli olan antibiyotiklere karsi CLSI ve EUCAST kriterlerine gore direnc oranlarinin belirlenmesi ve bu direnc oranlarindaki farkliliklarin ortaya cikarilmasi amaclanmistir.

Enterokoklar, nozokomiyal ve toplum kokenli infeksiyonlarin onemli bir nedeni olarak bilinmektedir. Bu nedenle bu grup bakterilerin, rutin kullanimda olan antibiyotiklere karsi duyarliliginin izlenmesi onem arz etmektedir. Antibiyotik direnc profillerinin belirlenmesine yonelik olarak gerceklestirilen epidemiyolojik calismalar, ampirik tedavi secimi sirasinda akilci bir antibiyotik kullanim politikasina yardimci olmaktadir. Hastaneler kendi suslarini duzenli olarak antibiyotiklere direnc oranlari bakimindan takip etmeli ve kendi tedavi protokollerini bu sonuclara gore duzenlemelidir. Bu nedenle, klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarinin uygun terapotik kararlarin verilmesi ve infeksiyon kontrol onlemleri bakimindan hizli ve dogru antimikrobiyal duyarlilik verilerini sunma yetenegine sahip olmasi gerekmektedir (10-12). Ulkemizde antimikrobiyal duyarlilik sonuclarinin degerlendirilmesinde bircok laboratuvar 2016 yili itibariyle CLSI kriterlerinden EUCAST kriterlerine gecmistir.

Ulkemizde CLSI kriterlerine gore yapilan kisitli antibiyogram raporlarina gore A grubu (ampisilin ve penisilin) antibiyotiklerin, enterokok infeksiyonlarinin ampirik tedavisinde kullanildigi bilinmektedir. Penisiline duyarli suslarda gentamisin ve streptomisin sinerjisinden yararlanabilmek icin yuksek duzey gentamisin ve streptomisin direncine bakilmaktadir. Penisilin ve ampisiline direncli izolatlarda ise B grubu antibiyotikler (vankomisin, linezolid ve teikoplanin) kullanilmaktadir. Ancak gunumuzde giderek artan oranlarda coklu ilac direnci gosteren enterokok suslarinin tespit edildigi bildirilmektedir (13-15). Ayrica, CLSI kriterlerine gore vankomisine direncli E. faecium suslari icin kinupristin-dalfopristin kullanilmasi onerilmektedir. Bizim calismamizda, her iki kurumun da (CLSI ve EUCAST) kriterlerine gore 77 enterokok susunda ampisilin, linezolid, norfloksasin, teikoplanin, gentamisin, nitrofurantoin ve vankomisin duyarlilik oranlarinin ayni oldugu belirlenmistir. Oysa suslardaki direnc acisindan, streptomisin (300 [micro]g) ve kinupristin-dalfopristin (15 [micro]g) arasinda anlamli bir farklilik tespit edilmistir (p<0.05). Ilave olarak EUCAST kriterlerine gore streptomisin ve kinupristin-dalfopristine karsi enterokok suslarinda direnc oraninin artmasi dikkat cekicidir. Ulkemizde yapilan benzer calismada, uriner sistem infeksiyonuna neden olan E. coli suslarinda antibiyotik duyarlilik zon caplari CLSI ve EUCAST standardlarina gore degerlendirilmistir. Bu calismada, E. coli suslari arasinda gentamisin, sefuroksim aksetil ve levofloksasine duyarlilik bakimindan anlamli bir fark tespit edilmistir (16).

Disk difuzyon testi, ozel ekipman gerektirmemesi ve neredeyse tum antimikrobiyallerin test edilebilmesi nedeniyle mikrobiyoloji laboratuvarlarinda yaygin olarak kullanilan bir test metodudur. Standard disk difuzyon metodu klinik MIK degerleriyle kalibre edilmistir (17). Bu yuzden, bu calismada kullanilan enterokok suslarinda, ilgili antibiyotiklere karsi MIK degerlerinin mikrodilusyon yontemiyle belirlenmesinin, burada elde edilen sonuclarin dogrulugunu daha da guclendirecegi kanaatindeyiz.

Ciddi enterokok infeksiyonlarinda, antibiyotik tedavisinin basarisi, hucre duvarini etkileyen bir antibiyotikle aminoglikozid kombinasyonunun sinerjistik bakterisid etkisine baglidir. Enterokok infeksiyonlarinin tedavisinde yuksek duzey aminoglikozid direncinin olmasi ciddi sorunlara yol acabilmektedir. Bilici ve arkadaslari (18) yaptiklari bir calismada, yuksek duzey gentamisin/streptomisin direncinin E. faecium suslarinda (%69.1/%43.6) E. faecalis'e oranla (%25/%27.5) daha yuksek oldugunu belirtmislerdir. Yapilan diger bir calismada 68 enterokok susunun 24 (%35.2)'unde yuksek duzey gentamisin direnci, 32 (%48.2)'sinde yuksek duzey streptomisin direnci tespit etmislerdir (18,19). Bu calismada ise CLSI kriterlerine gore, suslarin %28.6'si yuksek duzey gentamisine, %32.5'i yuksek duzey streptomisine direncli, EUCAST kriterlerine gore ise suslarin %32.5'i yuksek duzey gentamisine, %72.7'si yuksek duzey streptomisine direncli olarak belirlenmistir. Son olarak E. faecalis ve E. faecium suslarinda ayri ayri kullanilan antibiyotiklere karsi direnc oranlari belirlenmistir (Tablo 4). Burada elde ettigimiz sonuclarin diger calismalarla uyumlu oldugu gorulmektedir (20-23).

Sonuc olarak, kullanilan standarda gore guncel epidemiyolojik verilerin takip edilmesi uygun tedavinin belirlenmesi acisindan buyuk onem arz etmektedir. EUCAST kullanmami zin gerekliliklerinden birisi, cografi olarak yakin ulkelerle ayni standardi saglamak ve surveyans sisteminde sonuclarimizi karsilastirabilmektir. Bizim sonuclarimiza gore EUCAST kriterlerine gore streptomisin ve kinupristin-dalfopristinde direnc oraninin arttigi belirlenmistir. Klinisyenlerin de bu sonuclari dikkate alarak antibiyotik duyarlilik oranlarinda EUCAST kriterlerine gecilmesinden kaynaklanabilecek olasi degisikliklerin farkinda olmasi gerekmektedir. Bu amacla antimikrobiyal tedavinin klinik basarisini inceleyen ileri arastirmalar yapilmasina da ihtiyac vardir.

DOI: 10.5152/kd.2019.09

Cikar Catismasi

Yazarlar, herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Kaynaklar

(1.) Sava IG, Heikens E, Huebner J. Pathogenesis and immunity in enterococcal infections. Clin Microbiol Infect. 2010; 16(6): 533-40.

(2.) Facklam RR, Carvalho MGS, Teixeiram LM. History, taxonomy, biochemical characteristics, and antibiotic susceptibility testing of enterococci. In: Gilmore MS, Clewell DB, Courvalin PM, Dunny GM, eds. The Enterococci: Pathogenesis, Molecular Biology, and Antibiotic Resistance. Washington; ASM Press, 2002: 1-54.

(3.) Berktas M, Cikman A, Parlak M, Guducuoglu H, Ozkacmaz A. Kan kulturlerinden izole edilen enterokok suslarinin antibiyotik direnci. Sakarya Tip Derg. 2013; 3(2): 76-9.

(4.) Agus N, Sarica N, Ozkalay N, Cengiz A. Klinik orneklerden izole edilen enterokok suslarinin antibiyotik direnci. Ankem Derg. 2006; 20(3): 145-7.

(5.) Gulay Z. Antibiyotik duyarlilik testlerinin yorumu. Toraks Derg. 2002; 3(1): 75-88.

(6.) Soyletir G. EUCAST ve CLSI tercihleri: Turkiye'de nereye gitmeliyiz? Ankem Derg. 2013; 27(Suppl. 2): 19-20.

(7.) Clinical Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Twenty-third Informational Supplement. CLSI Document M100-S26. Wayne, PA: CLSI, 2016.

(8.) European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 6.0, valid from 2016-01-01 [Internet]. Basel, Switzerland: EUCAST [erisim 30 Ekim 2017]. http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/previous_versions_of_documents/.

(9.) Asin E, Isla A, Canut A, Rodriguez Gascon A. Comparison of antimicrobial pharmacokinetic/pharmacodynamic breakpoints with EUCAST and CLSI clinical breakpoints for Gram-positive bacteria. Int J Antimicrob Agents. 2012; 40(4): 313-22.

(10.) Pakyz AL. The utility of hospital antibiograms as tools for guiding empiric therapy and tracking resistance. Insights from the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Pharmacotherapy. 2007; 27(9): 1306-12.

(11.) Wolfensberger A, Sax H, Weber R, Zbinden R, Kuster SP, Hombach M. Change of antibiotic susceptibility testing guidelines from CLSI to EUCAST: influence on cumulative hospital antibiograms. PLoS One. 2013; 8(11): e79130.

(12.) Hegstad K, Giske CK, Haldorsen B, et al. Performance of the EUCAST disk diffusion method, the CLSI agar screen method, and the Vitek 2 automated antimicrobial susceptibility testing system for detection of clinical isolates of enterococci with low- and medium-level VanB-type vancomycin resistance: a multicenter study. J Clin Microbiol. 2014; 52(5): 1582-89.

(13.) Werner G, Coque TM, Franz CM, et al. Antibiotic resistant enterococci: tales of a drug resistance gene trafficker. Int J Med Microbiol. 2013; 303(6-7): 360-79.

(14.) Soderblom T, Aspevall O, Erntell M, et al. Alarming spread of vancomycin resistant enterococci in Sweden since 2007. Euro Surveill. 2010; 15(29): pii: 19620.

(15.) Sader HS, Farrell DJ, Jones RN. Antimicrobial susceptibility of Gram-positive cocci isolated from skin and skin-structure infections in European medical centres, Int J Antimicrob Agents. 2010; 36(1): 28-32.

(16.) Suzuk S, Kaskatepe B, Avcikucuk H, Aksaray S, Basustaoglu A. CLSI'dan EUCAST'e geciste uriner sistem enfeksiyonu etkeni Escherichia coli izolatlarinin antibiyotik duyarliliklarinin karsilastirilmasi. Mikrobiyol Bul. 2015; 49(4): 494-501.

(17.) Matuschek E, Brown DFJ, Kahlmeter G. Development of the EUCAST disk diffusion antimicrobial susceptibility testing method and its implementation in routine microbiology laboratories. Clin Microbiol Infect. 2014; 20(4): 255-66.

(18.) Bilici D, Aktas O, Ozbek A, Bilici S. Klinik orneklerden izole edilen enterokoklarin tedavide kullanilan antibiyotiklere karsi in vitro direnclerinin arastirilmasi. Klimik Derg. 2013; 26(3): 102-7.

(19.) Cicek-Senturk G, Erdem I, Yuksel S, Akin-Ertem S, Goktas P. Enterokoklarda yuksek duzey aminoglikozid direnci. Klimik Derg. 2003; 16(3): 113-7.

(20.) Mert Dinc B, Aykut Arca E, Yagci S, Karabiber N. Cesitli klinik orneklerden izole edilen Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium suslarinda in-vitro antibiyotik duyarliligi. Turk Hij Den Biyol Derg. 2009; 66(3): 117-21.

(21.) Iraz M, Ceylan A, Akkoyunlu Y. Klinik orneklerden izole edilen enterokok suslarinin antibiyotik duyarliliklari. Ankem Derg. 2012; 26(4): 176-80.

(22.) Kalayci O, Yurtsever SG, Gungor S, Uzun B, Kurultay N. Idrar orneklerinden izole edilen enterokoklarin in vitro antibiyotik direnc oranlarinin degerlendirilmesi. Klimik Derg. 2011; 24(2): 105-7.

(23.) Ozseven AG, Sesli Cetin E, Cicioglu Aridogan B, Ciftci E, Ozseven L. Cesitli klinik orneklerden izole edilen enterokok suslarinin antibiyotik duyarliliklari. Ankem Derg. 2011; 25(4): 256-62.

ORCID iDs of the authors: F.M.S. 0000-0002-8317-2312; E.S. 0000-0002-6455-1333; A.S. 0000-0003-2472-599X

Yazisma Adresi / Address for Correspondence:

Fikriye Milletli-Sezgin, Ahi Evran Universitesi, Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Kirsehir, Turkiye

E-posta/E-mail: fikriye.sezgin@ahievran.edu.tr

(Gelis / Received: 30 Ekim / October 2017; Kabul / Accepted: 18 Temmuz / July 2018)

Fikriye Milletli-Sezgin [1] (iD), Elif Sevim [2] (iD), Ali Sevim [2] (iD)

[1] Ahi Evran Universitesi, Tip Fakultesi, Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dali, Kirsehir, Turkiye

[2] Ahi Evran Universitesi, Muhendislik Fakultesi, Genetik ve Biyomuhendislik Bolumu, Kirsehir, Turkiye
Tablo 1. CLSI ve EUCAST Disk Icerikleri ve Disk Difuzyon
Sinir Degerleri (7,8)

               CLSI ve EUCAST   CLSI Disk
Test Edilen          Disk Icerigi   Icerigi
Antibiyotikler         ([micro]g)   ([micro]g)

Ampisilin              --       10
Gentamisin             --       120
Vankomisin             --       30
Linezolid              --       30
Norfloksasin            10       --
Nitrofurantoin           --       300
Teikoplanin             30       --
Streptomisin            300       --
Kinupristin-dalfopristin      15       --

               EUCAST Disk
Test Edilen           Icerigi
Antibiyotikler         ([micro]g)

Ampisilin             2
Gentamisin             30
Vankomisin             5
Linezolid             10
Norfloksasin            --
Nitrofurantoin          100
Teikoplanin            --
Streptomisin            --
Kinupristin-dalfopristin      --

                  Sinir Degerler (mm)

                      CLSI
Test Edilen
Antibiyotikler               Du

Ampisilin           [greater than or equal to] 17
Gentamisin          [greater than or equal to] 10
Vankomisin          [greater than or equal to] 17
Linezolid           [greater than or equal to] 23
Norfloksasin         [greater than or equal to] 17
Nitrofurantoin        [greater than or equal to] 17
Teikoplanin          [greater than or equal to] 14
Streptomisin         [greater than or equal to] 10
Kinupristin-dalfopristin   [greater than or equal to] 19

                  Sinir Degerler (mm)

                CLSI        CLSI
Test Edilen
Antibiyotikler         Orta         Di

Ampisilin           --    [less than or equal to] 16
Gentamisin          -- *   [less than or equal to] 6
Vankomisin          15-16  [less than or equal to] 14
Linezolid           21-22  [less than or equal to] 20
Norfloksasin         13-16  [less than or equal to] 12
Nitrofurantoin        15-16  [less than or equal to] 14
Teikoplanin          13-Nov  [less than or equal to] 10
Streptomisin         -- *   [less than or equal to] 6
Kinupristin-dalfopristin   16-18  [less than or equal to] 15

                     Sinir Degerler (mm)

                      EUCAST
Test Edilen
Antibiyotikler                Du         Di

Ampisilin           [greater than or equal to] 10   <8
Gentamisin          [greater than or equal to] 8    <8
Vankomisin          [greater than or equal to] 12   <12
Linezolid           [greater than or equal to] 19   <19
Norfloksasin         [greater than or equal to] 12   <12
Nitrofurantoin        [greater than or equal to] 15   <15
Teikoplanin          [greater than or equal to] 16   <16
Streptomisin         [greater than or equal to] 14   <14
Kinupristin-dalfopristin   [greater than or equal to] 22   <20

CLSI: Clinical Laboratory Standards Institute, EUCAST: European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Du: duyarli,
Orta: orta duyarli, Di: direncli. * Sonucsuz.

Tablo 2. CLSI ve EUCAST Kriterlerine Gore Enterokok Suslarinin
Antibiyotik Duyarliliklari

              EUCAST           CLSI

Test Edilen     Direncli   Duyarli   Direncli   Duyarli
Antibiyotikler    Sayi (%)   Sayi (%)   Sayi (%)   Sayi (%)

Ampisilin      37 (48.1)  40 (51.9)  37 (48.1)  40 (51.9)
Gentamisin     25 (32.5)  52 (67.5)  22 (28.6)  55 (71.4)
Vankomisin      2 (2.6)   75 (97.4)   2 (2.6)   75 (97.4)
Linezolid      1 (1.3)   76 (98.7)   1 (1.3)   76 (98.7)
Norfloksasin    32 (50.8)  31 (49.2)  32 (50.8)  31 (49.2)
Nitrofurantoin    8 (12.7)  55 (87.3)   7 (11.1)  56 (88.9)
Teikoplanin     2 (2.6)   75 (97.4)   2 (2.6)   75 (97.4)
Streptomisin    56 (72.7)  21 (27.3)  25 (32.5)  52 (67.5)

Test Edilen
Antibiyotikler    p *

Ampisilin      1.000
Gentamisin      0.727
Vankomisin      1.000
Linezolid      1.000
Norfloksasin     1.000
Nitrofurantoin    0.783
Teikoplanin     1.000
Streptomisin    <0.001

CLSI: Clinical Laboratory Standards Institute, EUCAST: European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing.

* EUCAST ve CLSI kriterlerine gore izolatlar arasindaki her bir
antibiyotik icin direnc farkliligi.

Tablo 3. CLSI ve EUCAST Kriterlerine Gore Enterokok Suslarinin
Kinupristin-Dalfopristine Duyarliliklari

                  EUCAST          CLSI

            Orta    Direncli   Duyarli    Orta
           Sayi (%)   Sayi (%)   Sayi (%)  Sayi (%)

Kinupristin-     3 (3.9)  39 (50.6)  35 (45.5)  8 (10.4)
 dalfopristin *

               CLSI

           Direncli   Duyarli
           Sayi (%)   Sayi (%)  p ([dagger])

Kinupristin-     33 (42.9)  36 (46.8)    <0.001
 dalfopristin *

CLSI: Clinical Laboratory Standards Institute, EUCAST: European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing.

* Kinupristin-dalfopristin icin diger antibiyotiklerden farkli
olarak orta duyarli sonuclar saptanmistir.

([dagger]) EUCAST ve CLSI kriterlerine gore kinupristin-dalfopristin
icin suslar arasindaki direnc farkliligi.

Tablo 4. EUCAST Kriterlerine Gore Enterokok Turlerinin Cesitli
Antibiyotiklere Karsi Duyarliliklari

           Enterococcus faecium   Enterococcus faecalis
               (n=33)          (n=44)

           Duyarli   Direncli   Duyarli  Direncli
Antibiyotik      Sayi (%)   Sayi (%)  Sayi (%)  Sayi (%)

Ampisilin       0 (0)    33 (100)   39 (89)   5 (11)
Gentamisin      16 (48.5)  17 (51.5)   36 (82)   8 (18)
 (yuksek duzey)
Vankomisin      31 (94)    2 (6)   44 (100)   0 (0)
Linezolid       32 (97)    1 (3)   44 (100)   0 (0)
Norfloksasin *     2 (8)    22 (92)   29 (77)   10 (23)
Nitrofurantoin *   19 (79)    5 (21)   36 (93)   3 (7)
Teikoplanin      31 (94)    2 (6)   44 (100)   0 (0)
Streptomisin      3 (9)    30 (91)   18 (41)   26 (59)
 (yuksek duzey)
Kinupristin-     27 (82)    6 (18)   11 (25)   33 (75)
 dalfopristin

EUCAST: European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing.

* Sadece idrar orneklerinde denenmistir.
COPYRIGHT 2019 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2019 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Article/Ozgun Arastirma
Author:Milletli-Sezgin, Fikriye; Sevim, Elif; Sevim, Ali
Publication:KLIMIK Journal
Article Type:Report
Date:Apr 1, 2019
Words:3005
Previous Article:Stenotrophomonas maltophilia: Results of Antimicrobial Susceptibility Testing and In Vitro Activity of the Combination of Ceftazidime and...
Next Article:Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum: Their Role in Urogenital System Infections and Retrospective Evaluation of Antibiotic Resistance...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters