Printer Friendly

Browse Anker, Johan

1-14 out of 14 article(s)
Title Type Date Words
Poetic devices as part of the trauma narrative in Country of My Skull. Report Sep 22, 2017 9539
As in die mond. Mar 22, 2017 820
Komplot. Book review Sep 22, 2016 933
Spoorvat: Jeugherinneringe van Suid-Afrikaanse skrywers. May 6, 2015 783
Rodriquez. Book review Mar 22, 2013 864
Briewe van W. E. G. en N. P. van Wyk Louw 1941-1970. Mar 22, 2012 1479
Dwaalpoort. Aug 23, 2011 953
Afstande. Jun 28, 2011 1584
Wederkoms. Die lewe en geskiedenis van Jannes Hoop. Mar 12, 2010 665
Titaan--'n roman oor die lewe van Michelangelo Buonarroti. Mar 12, 2010 1948
Ander lewens. 'n Roman in drie dele. Sep 22, 2009 1129
30 nagte in Amsterdam. Mar 22, 2009 1665
Polaroid. Sep 22, 2008 1265
Magical realism and the religious in Praying Mantis/Magiese realisme en die religieuse in Bidsprinkaan. Mar 22, 2008 7228

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |