Printer Friendly

Anesteziyoloji Alaninda Science Citation Index ve Citation Index-Expanded Indekslenen Dergilerde Turkiye Kaynakli Yayinlar: Bibliografik Bir Analiz./Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis.

Oz / Abstract

Amac: Bu calismanin amaci Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) kapsamindaki Aneteziyoloji dergilerinde Turkiye kaynakli yayinlarin degerlendirmesi ve dunya verileriyle karsilastirmasidir.

Yontemler: Science Citation Index Expanded dergilerde "anesteziyoloji (anaesthesiology)" secilerek dergilerin ISSN'lerine ulasildi. Institute for Scientific Information'in (ISI) Web of Science (WoS) arama motorunda, advanced modunda "IS=ISSN numarasi" yazilarak derginin turn yayinlari, "IS=ISSN numarasi AND CU=-Turkey" yazilarak, Turkiye kaynakli makaleler belirlendi. Turk ve Turk olmayan yazarlann birlikte calistigi makalelerde, sorumlu yazar Turkiye adresliyse makale calismaya alindi. Dergilerin katolog bilgileri, yayin yaptigi sure, toplam yayin adetleri, Turkiye kaynakli yayinlar, impact faktoru kullanilarak ilgili derginin tum yayinlan icinde Turkiye kaynakli yayinlarm % oranlari ve Turkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi belirlendi. Ek olarak yine WoS'da, advanced modunda "SU=anesthesiology" yazilarak anestezi alaninda yayinlanmis yayin sayisal bilgileri, tilke dagilimlan, yil dagilimlan, konu dagilimlan 1975 yilindan gunumuze ve son 10 yili icerisine olacak sekilde belirlendi. Ulkelerin son 10 yillik atlf sayilari ve h-indeksleri de ulkelere gore olacak sekilde belirlendi.

Bulgular: Turkiye Anesteziyoloji alaninda en fazla yayini olan ulkeler arasinda 1975'ten gunumuze olan siralamada 20., son 10 yillik siralamada 18. siradadir. Ortalama atlf sayisi 4.64 olup en cok yayini bulunan 22 ulke arasinda atlf sayisi en dusuk 2. ulkedir. Anesteziyoloji alaninda tilkemizden yayin kabul yiizdesine gore en ytiksek oranda yazi kabul eden dergiler Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia olarak belirlendi.

Sonuc: Anesteziyoloji alaninda ulkemiz kaynakli yayinlarm en ytiksek oranlarda Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia dergilerinde yayinlandigi, bu yayinlarin ortalama atlf sayisinin 4.64 oldugu belirlenmistir.

Anahtar kelimeler: Anesteziyoloji, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Turkiye

Objective: Our study aimed to assess Turkish publications in Science Citation Index (SCI) and Science Citation Index Expanded (SCI-E) indexed journals in the field of 'anaesthesiology'.

Methods: Journals related to 'anaesthesiology' in the Science Citation Index-Expanded database of 'Thomson Reuter Web of Science' were searched. The search engine of Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WoS) was used in the advanced mode by typing 'IS=ISSN number' to identify publications in the journal. By typing 'IS=ISSN number AND CU=Turkey', Turkish papers on anaesthesiology were found. If Turkish and non-Turkish authors had collaborated, the article was included in the search when the corresponding author had provided a Turkey-based address. The catalogue information and statistics were used to determine Turkish publications as the percentage of total publications and the annual mean number of Turkish publications. In WoS, 'SU=anesthesiology' was used to determine the number, country, year and topic distributions of publications from 1975 to date and within the last 10 years. The citation numbers and h-indices were determined based on the country for publications within the last 10 years.

Results: From 1975 to the early 2000s Turkey was 20th in the list of countries with highest number of publications on anaesthesiology, however in the last 10 years Turkey moved up to 18th place. Its mean citation number has been 4.64, and it remains the 2nd lowest country pertaining to citations among the 22 countries with the most number of publications. According to the percentage of publications in the field of anaesthesiology, the journals with highest rate of Turkish publications were Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology and Journal of Anesthesia.

Conclusion: In the field of anaesthesiology, the highest number of articles from Turkey was published in Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology and Journal of Anesthesia. The mean citation number from these publications was 4.64.

Keywords: Anaesthesiology, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Turkey

Giris

Uluslararasi gecerli indekslerde taninan dergilerdeki bilimsel yayinlarm sayisi bir uikenin bilimsel aktivitesinin onemli belirteclerinden biridir (1). Bilimsel arastirmalar sonucunda iiretilen yayinlar, kisi, kurum ya da ulkelerin bilimsel performanslarini degerlendirmede en cok kullamlan parametreler arasinda yer almaktadir. Ulkelerin degisik disiplinlerdeki yayin sayilari degerlendirilerek zaman dilimlerindeki gelisimleri izlenebilir ve diger uikeler ile karsilastirmalar da yapilabilir (1-4). Literaturde bu yonde bibliyometrik caksmalara sik rastlamrken, anesteziyoloji alaninda bu tipte yayinlar oldukca simrkdir (5).

Kisi, kurum ya da bir ulkenin saglik alanindaki bilimsel arastirma performansini degerlendirmek kolay degildir. Bu amacla, bilimsel arastirmalar sonucu uretilmis yayinlarin sayisi saptana-bilecegi gibi, gelistirilen bazi parametreler ile yayinlarin kalitesi de degerlendirilebilir (2, 3). ote yandan son yillarda ulkemizden de genel cerrahi, acil tip bilimi ve onkoloji gibi cesitli branslarda, uluslararasi duzeyde bilimsel yayin performansimrzi degerlendiren calismalar yapilmaya baslanmistir (6-10). Bas ve ark (7), transplantasyon alaninda ulkemizin bilimsel performansim incelemislerdir. ulkemizin transplantasyon alaninda yayinlamis bilimsel makalelerin son 30 yil icinde belirgin bir artis gosterdigini ve son 10 yil icinde ise diger ulkeler arasinda siralamasini iyilestirdigini tespit etmislerdir. Bu tur calismalarla toplumlara ozgu sorularin yanitlanabilecegini vurgulamislardir. Onat (11), kardiyovaskuler tip alanina Turkiye kurumlarindan en fazla katki yapmis yayinlari belirlemek amaci ile yaptigi calismasinda, Web of Science verilerine dayanarak, 2015 yili Temmuz sonuna kadar Turkiye'den 40 ve ustunde atif kazanan 160 yayini incelemistir. Bu calismanin sonucunda Turkiye'nin kardiyovaskuler tip alanina katkisinin yetersiz oldugu, bu degerlendirmeye gore ozellikle 2006 yilindan sonra, biraz daha gerilemis oldugunu belirtmistir. Yazarlar, tibba katki yapabilecek arastirmalara odaklanan bir ortami sekillendirmek icin derin ve cok yonlu bir caba gerektigini vurgulamislardir.

Bu calismanin amaci Science Citation Index (SCI) ve SCI-Expanded kapsamindaki Aneteziyoloji dergilerinde Turkiye kaynakli yayinlarin miktar ve kalitesini degerlendirmek ayrica bu verileri dunya verileriyle karsilastirmaktir.

Yontemler

Calismamiz retrospektif gozlemsel bir calismadir. Dokuz Eylul Universitesi Girisimsel Olmayan Etik Kurul (Karar no:2015/28-05) onayi alindiktan sonra yapilmistir.

Calismamizin ilk asamasinda, "Thomson Reuters Web of Science" veri tabamnda Science Citation Index ve Science Citation Index Expanded dergilerde "anesthesiology" secilerek, SCI/SCI-E indeksindeki dergilerin listesine ve ISSN numaralarina ulasildi. Institute for Scientific Informationen (ISI) Web of Science (WoS) arama motorunda, advanced modunda "IS=ISSN numarasi" yazilarak derginin tum yayinlari ve sayilari belirlendi. "IS=ISSN numarasi AND CU=Turkey" kelimeleri yazilarak, anesteziyoloji alaninda yayinlanmis, Turkiye kaynakli makaleler belirlendi (28.01.2016 Tarihli). Ayni islem pubmed veri tabamnda da uygulanarak cift kontrol yapilmasi saglandi. Turk ve Turk olmayan yazarlarin birlikte calistigi makalelerde, sorumlu yazar Turkiye adresli ise makale calismaya alindi. Dergilerin katalog bilgileri, yayin yaptigi sure, toplam yayin adetleri, Turkiye kaynakli yayinlarin sayilari belirlendi. Derginin toplam yillik yayinlari icinde Turkiye kaynakli yayinlarin orani belirlendi ve dergilerin "Impact" faktoru ile iliskisi arastirildi (10, 12).

Turkiye'den yayin kabul yuzdesi (%): Bir dergide Turkiye'den yayinlanan yayin sayisimn 100 ile carpilarak, ayni derginin belirlenen toplam yayin sayisina bolunmesi ile bulunan orandir. Dergininin yayinladigi yayinlar icinde Turkiye kaynakli makale yayinlanma yuzdesini gostermektedir ve ilgili derginin Turkiye'den yayin kabul yuzdesi olarak tammlanmistir.

Turkiye'den Yillik Yayin Ortalamasi: Bir dergide Turkiye'den yayinlanan yayin sayisimn, derginin katalog bilgileri arasinda yer alan ilk yayin yili olarak belirtilen yil araciligi ile hesaplanan derginin yil olarak yayin suresine bolunmesi ile elde edilen rakamdir. Dergininin bir yilda Turkiye kaynakli kac tane makale yayinladigim gostermektedir ve ilgili derginin Turkiye'den yillik yayin ortalamasi olarak tanimlanmistir.

Calismamizin ikinci asamasinda, Institute for Scientific Information'in (ISI) Web of Science (WoS) arama motorunda, advanced modunda "SU=anesthesiology" yazilarak anesteziyoloji alaninda WoS'da dizinlenen tum yayinlara ulasildi ve "Analyze Results" segmesi araciligi ile ilgili tum yayinlarin ulkelere, yillara, yayin alanlarina ve konulara gore belirlendi ve listelendi. Konu dagilimlari hem 1975 yilindan gunumuze, hem de son 10 yili icerisine alacak sekilde belirlendi. Ardin dan yine ISI'nin WoS arama motorunda, advanced modunda "SU=anesthesiology AND CU=ulke adi" yazilarak "Citation Report" segmesi araciligi ile tum ulkelerin son 10 yillik h-indeks degerleri belirlendi. Ek olarak "SU=anesthesiology AND CU=Turkey" "Analyze Results" segmesi araciligi ile sadece ulkemize ait yayinlar yillara ve konulara gore bekrlendi ve listelendi.

Bu calismada hicbir asamada yogun bakim ile ilgili yayinlar alinmamistir.

Bu calismamn birincil sonlamm noktasi SCI/SCI-E indeksindeki dergilerde anesteziyoloji alaninda Turkiye'den kabul edilen yayin oranini ve yillik yayin ortalamasini belirlemek, ikincil sonlamm noktalari ise Turkiye kaynakli yayinlarin atif sayisi ve h indekslerini diger ulkelerle karsilastirmaktir.

Istatistiksel analiz

Calismamn verileri Statistical Package for the Social Sciences 15.0 (SPSS Inc; Chicago, IL, ABD) paket programi ile analiz edildi. Farkli kriterlerle gruplanan dergilerde ile Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlarinin ve yillik yayin ortalamasinnin istatistiksel acidan degerlendirilmesinde Mann Whitney U testi kullanildi. Dergi "Impact" fakorleri ile Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlarimn ve yillik yayin ortalamasimn iliskisi pearson korelasyon testi ile analiz edildi. P degerinin 0,05'in altinda olmasi anlamh farklihk olarak kabul edildi.

Bulgular

Anesteziyoloji alaninda ulkemizden yayin kabul yuzdesine gore en yuksek oranda yazi kabul eden dergiler Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia olarak belirlendi. Yillik yayin kabul sayisina gore ise en yuksek sayida calisma kabul eden dergiler European Journal of Anaesthesiology, Pediatric Anesthesia ve Journal of Cardio thoracic and Vascular Anesthesia olarak belirlendi. Schmerz; Anasthesiologie & Intensivmedizin; Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine dergilerinde ulkemiz kaynakli yazi yayinlanmamistir. Anesteziyoloji alaninda SCI/SCI-E'de toplam 30 dergiden 5 (%16,6)'inde ulkemiz kaynakli yayin sayisi toplam 5'in altindadir (Tablo 1 ve 2).

Derginin dili ile Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi arasinda anlamli bir iliski mevcuttu. Ingilizce olan dergilerde Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari (p=0,012) ve Tiirkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi (p=0,012) anlamli olarak daha yiiksek oldugu tespit edildi. Dili Ingilizce disinda olan dergilerde ise Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve Tiirkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi daha dusuk oldugu belirlendi (Tablo 3).

SCI dergilerde (SCI-E dergilerle karsilastirildiginda) ve Avrupa kaynakli dergilerde (Avrupa disi dergilerle kiyaslandiginda), Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi dusuk olmasina ragmen arada anlamk farklikk bulunmamaktadir (p>0,05). calismamizda "Impact" faktoru ile Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari (r=-0,301; p=0,l 13) ve Turkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi (r=-0,131; p=0,498) arasinda negatif yonlu bir ikski bekrlenmesine ragmen, istatistiksel olarak anlamli bir korelasyon ikskisi bekrlenememistir (p>0,05) (Tablo 3).

Turkiye Anesteziyoloji alamnda en fazla yayini olan ulkeler arasinda 1975'ten gunumuze olan siralamada 20. son 10 yillik siralamada 18. siradadir. Ortalama atif sayisi 4,64 olup en cok yayim bulunan 22 ulke arasinda atif sayisi en dusuk 2. ulkedir.

Turkiye ve Dunyamn 1975-2016 yillan arasinda Anesteziyoloji alamndaki yayin alanlan Tablo 4'te gosterilmistir. Turkiye ve ABD, Ingiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Japonya, Avusturalya, Isvec, Hollanda, Iskocya, Italya, Isvicre, Danimarka, Avusturya, Federal Almanya, Belcika, Hindistan, cin, Finlandiya, Ispanya ve Guney Kore gibi dunya ulkelerinin anesteziyoloji alamndaki yayinlari, yillara gore ortalama atif ve h-indeksi Tablo 5'te gosterilmistir. Turkiye ve Dunya'nin 1975-2016 yillari arasi ve son 10 yilda anesteziyoloji alanindaki yayinlarin yillara gore dagilimi Tablo 6'da yer almaktadir. Dunya'da son 10 yilda anesteziyoloji alanindaki en fazla yayinin 2013 yilinda oldugu (% 11,63) belirlenirken, Turkiye'de ise 2015 yili en fazla yayinin (% 16,99) yayinlandigi belirlenmistir.

Tartisma

Derginin dili ile Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi arasinda anlamli bir iliski mevcuttu. SCI dergilerde ve Avrupa kaynakli dergilerde Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi dusuk olmasina ragmen arada anlamli farklilik bulunmadi. "Impact" faktoru ile Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve Turkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi arasinda anlamli bir korelasyon iliskisi belirlenemedi. Turkiye Anesteziyoloji alaninda en fazla yayini olan ulkeler arasinda 1975'ten gunumuze olan siralamada 20. son 10 yillik siralamada 18. siradadir. Ortalama atif sayisi 4,64 olup en cok yayim bulunan 22 ulke arasinda atif sayisi en dusuk 2. ulkedir.

Bilimsel uretkenligin degerlendirilmesinde en onemli parametreler; yayin sayisi, atif sayisi, h indeksi ve indeksli dergilerde ne kadar yayin yer aldigi olarak sayilabilmektedir (12). Ulkelerin yaptiklari yayin sayisi ve kalitesi bilime ne kadar yeni bilgi sagladiklarini gosterir. Bu durum, kisisel faktorler; bireysel motivasyon, tesvik veya artan gelir ekonomik gelismislik gibi etkenlerin yani sira, arastirmalara ayrilan butce, bilimsel uretkenlik icin kurumlara verilen destek ve akademik ortam iliskilidir (13).

Calismamizda "Anesteziyoloji" alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Turkiye kaynakli yayinlar degerlendirilmistir. Anesteziyoloji alan adi ile yaptiginiiz incelememizde, bu alan adinda ulkemiz kaynakli yayinlarin en yuksek oranlarda Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anesthesiology ve Journal of Anesthesia dergilerinde yayinlandigi belirlendi.

Anesteziyoloji alaninda bibliyometrik bir calisma daha once yapilmistir. Boldt ve ark (4) 1997-1998 yillari arasinda SCI kapsamindaki dergilerde yayinlanmis makaleleri incelenmislerdir. calismacilar ayni konu ile ilgili olarak ikinci calismalarim da 2007-2008 yillari arasinda yapmislardir (5). Yazarlarin son cahsmasinda toplam 23 ulke dahil edilmistir. Bu calismada ulkemiz 127 makale sayisi ve toplam calismalar arasinda %3,5 olan yuzde ile 7. sirada yer almistir. Sonucta orta gelirli ulkelerin son 10 yila gore daha fazla yer aldigini ancak bu durumun dusuk gelirli iilkelerle benzer olmadigim bildirmislerdir. calismacilar, dusuk gelirli ulkelerden gelen cok az sayidaki calismamn aslinda onlarin arastirma verimliligi ile iliskili bir olcum oldugunu ve ortaya cikan bu sonucun belki de dusuk gelirli ulkelerin yayin sayilarini attirabilecegini dusunmuslerdir. Boylece bu tur toplumlara ozgu sorulan sorularin yamtlanabileceginin uzerinde durmuslardir (5).

Yilmaz ve ark. (12) Turkiye ve Dunya'mn anesteziyoloji alaninda bilimsel yayin performansimn bibliyometrik bir calisma ile degerlendirmislerdir. Bu calismamn sonuclanna gore Turkiye'den yuksek atifli anesteziyoloji dergilerinde yapilan toplam yayin sayisinda 2004 yilindan 2009 yilina dogru ciddi bir dusus, 2009 yilindan sonra tekrar artis oldugu tespit edilmistir. "Pediatric Anesthesia" dergisi Turkiye'deki yazarlarin diger dergilere gore en cok tercih ettigi dergi oldugunu bildirmislerdir. Bu calismada anesteziyoloji alamnda yayini olan ulkeler arasinda ilk bes sirada; Amerika Birlesik Devletleri, Ingiltere, Almanya, Fransa, Kanada gibi gelismis ulkeler yer almaktadir. Turkiye ise bu calismada 14. siradadir. Yazarlar elde ettikleri tum bulgular isiginda Dunya'da ulkemizin bilimsel anlamda belli bir konumda olmasi icin, devlet tarafindan desteklenen surekli ve tutarli bilimsel yayin politikalarinin olusturulmasi gerektigi gorusune varmislardir (12). calismamizda da Anesteziyoloji alamnda en fazla yayini olan ulkeler hem 1975'ten gunumuze hem de son 10 yillik donem icin incelenmis ve arasinda ilk bes sirada, Amerika Birlesik Devletleri, Ingiltere, Almanya, Fransa ve Kanada gibi gelismis ulkelerin hem 1975'ten gunumuze hem de son 10 yilda yer almakta oldugu gorulmustur. Turkiye ise 1975'ten gunumuze olan siralamada 20., son 10 yillik siralamada ise 18. siradadir. Ortalama atif orani en fazla olan ilk 5 ulke arasinda Danimarka, Finlandiya, Belcika, Hollanda ve Avusturya (11,36 ile 13,17 arasinda) oldugu gorulmustur.

Yayin sayisi yuksek olan ulkeler ile en cok atif alan ulkeler ayni degildir. Yayin sayisi iist siralarda olan ulkelerin atif oranlari icin sonuc ayni degildir. Yayin sayisi kadar diger bir onemli parametre de bu yayinlarin ne kadar takip edildigi ve degerlendirildigidir. Yayinin kalitesini degerlendirmede atiflar cok onemlidir (12). Turkiye'nin ortalama atif sayisi ise 4,64 idi. Yaptigimiz degerlendirmede ulkemizin yayin ortalamasi 1975'den gunumuze dek %0,99 iken, son 10 yilda %1,66'ya yukselmistir. Tiirkiye kaynakli yayinlarin %10,64'u 2007 yilina ait iken 2015 yilinda bu oran %16,99'lara cikmistir. Bununla birlikte ortalama atif sayisinda en dusuk 2. oran ulkemize aittir. Gecmis yillarda yapilan benzer cahsmada, yayin sayisina gore ust siralarda yer alan Ingiltere, Fransa, Japonya ve Hindistan'a gore, iilkemizin ortalama atif sayisimn daha yuksek oldugu vurgulanmis ve ulkemizden yapilan yayinlarin sayisi dusuk de olsa kaliteli oldugu vurgulanmis olmasina ragmen (12), daha guncel olarak yaptigimiz analizimizde yayin sayisinda artis dikkati cekmekle birlikte, son 10 yil icindeki en dusuk atif ortalamasina sahip 2. Ulke olarak ulkemizin yer almasi bize yayinlarin yeterli kaliteye ulasamadigim gostermektedir. calismamizin sonuclari bu acidan Onat'in (11), calismasim destekler niteliktedir ve anesteziyoloji alaninda da tibba katki yapabilecek arastirmalara odaklanan bir ortami sekillendirecek derin ve cok-yonlu bir caba yaratilmasi gerektigine biz de katilmaktayiz.

Son 10 yilda cin, Guney Ko re ve Brezilyamn ekonomilerinde buyume ve beraberinde yayin sayilarinda artis oldugu goze carpmaktadir. Bu sonuc Yilmaz ve ark. (12) yaptiklari calisma ile benzer bulunmustur. Gelisen bu ulkelerin bilimsel yayin politikasini, devlet politikasi olarak benimsenmekte ve guclu ulke ekonomileri maliyet gerektiren bu isin finansmaninin daha kolay saglamaktadirlar (12).

Anesteziyoloji alaninda 1975'ten gunumuze kadar incelendiginde tum dunyada norobilim-noroloji konulariyla ilgili yayinlar daha fazlayken Turkiye' de ise en fazla pediatri konularinda yapilan yayinlarin fazla oldugu belirlenmistir. Bu sonuc 2004-2013 yillari arasinda yapilan calismamn (12) sonuclari ile benzer bulundu. calismacilar bu sonucu ulkemizdeki cocuk ve genc nufusun daha fazla olmasindan kaynaklandigini belirtmislerdir. Biz de calismacilarla aym dusunceleri paylasmaktayiz.

Bununla birlikte, bu calisma degerlendirildiginde sadece "Thomson Reuters Web of Science" veri tabamnda yapilmis ve "PubMed" veri tabani dahil edilmemistir. calismamizda ek olarak hem "Thomson Reuters Web of Science" hem de "PubMed" veri tabani dahil edilmis ve SCI-SCI/E'de yer alan dergilerde ulkemiz kaynakli yayin oranlari ve buna etki eden faktorler de arastinlmistir.

Bazi bilimsel dergiler, "Thomson Reuters Web of Science" veri tabamnda, iliskili olduklari kongrelerin poster sunumlarini da yayinlamaktadir. Bu durumda elde edilen veriler poster sunumlarim da icerecegi icin bilimsel acidan tartismali olabilmektedir. Biz bu calismamizda her iki veri tabanini degerlendirdik ve istatistiksel analizde ise posterleri icermemesi nedeniyle daha dogru veri analizi ve sunumu yapabilmek icin sadece "PubMed" veri tabam verilerini kullandik.

Ayrica Yilmaz ve ark. (12) calismalannda sadece dergilerde yer alan Turkiye kaynakli yayin sayilarim vermislerdir. Turkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi ile ilgili bir bilgi sunumu yapilmamistir. Biz calismamizda bu veri yerine daha objektif olarak yol gosterecek veriler olan anesteziyoloji alaninda SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde, Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve Turkiye kaynakli yillik yayin ortalamasim da belirledik.

calismamizda ulkemizden yayin kabul yuzdesine gore en yuksek oranda yazi kabul eden dergiler Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia olarak belirlendi. Yillik yayin kabul sayisina gore ise en yuksek sayida calisma kabul eden dergilerin ise European Journal of Anaesthesiology, Pediatric Anesthesia ve Journal Of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia oldugu belirlendi. Schmerz; Anasthesiologie & Intensivmedizin; Anaesthesi Critical Care & Pain Medicine dergilerinde ulkemiz kaynakli yazi yayinlanmamistir.

Anesteziyoloji alaninda SCI/SCI-E'de toplam 30 dergi bulunmaktadir. Bu dergilerin 5'inde (16,6) ulkemiz kaynakli yayin sayisi toplam 5'in altindadir (Tablo 1). Genel olarak yazarlar arasinda SCI dergilerde (SCI-E dergilerle karsilastinldiginda) yayin kabulunun daha zor oldugu kanisi yaygin olarak bulunmaktadir. Ancak bu calismanin sonuclari bu gorusu desteklememektedir. SCI dergilerde Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi SCI-E dergilerle karsilastirildiginda dusuk olmasina ragmen anlamli bir farklilik bulunmamistir. Yine Avrupa kaynakli dergilerde Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi acisindan Avrupa disi dergilerle karsilastirildiginda, Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve yillik yayin ortalamasi dusuk olmasina ragmen bu fark istatistiksel olarak anlamli degildi.

Yine yazarlar arasinda diger bir yaygin gorus de anestezi dergilerinin "Impact" faktoru arttikca yazimn kabul ya dayayinlanma olasiligimn da azalmasi yonundedir. Oysa bu cahsmada sonuclar bu kaniyi desteklememekte ve "Impact" faktoru ile Tiirkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve Tiirkiye kaynakli yillik yayin ortalamasi arasinda bir korelasyon iliskisi bulunmamaktadir.

calismamiz, dergilerin katolog bilgileri, yayin yaptigi sure, toplam yayin adetleri, Tiirkiye kaynakli yayinlar, "Impact" faktoru kullamlarak elde edilen turn bu sonuclan ile birlikte ele alinip degerlendirildiginde ozellikle yazisim yayina donus-turmek icin ilk basamak olan bir dergiye gonderme asamasinda olan tum ulkemiz yazarlarina da yol gosterici olabilecegini dusunmekteyiz.

Bu calismamn kisitk yonu, Turkiye kaynakli yayinlarin % oranlari ve Turkiye kaynakli yillik yayin ortalama degerlendirilmesi yapilirken yayinlar; orijinal makale, derleme, editore mektup ya da olgu sunumu olarak simflandirilmadi. Toplam sayi olarak elde edilen sonuc verildi. Turk ve Turk olmayan yazarlarin birlikte calistigi makalelerde, sorumlu yazar Turkiye adresliyse makale calismaya alindi. Digerleri dislandi. Diger bir kisitli yonu de konularin anestezinin belli basliklari altinda toplamp simfiandirilmamasidir (Hava yolu, obstetrik anestezi, rejyonel anestezi gibi). Ek olarak ulkemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon alani ile ilgilenen pek cok meslektasimizin yayin yaptigi bir alan olan "Yogun Bakim" alani, "Thomson Reuters Web of Science" veri tabaninda "Science Citation Index" ve "Science Citation Index Expanded" indeksinde ayri bir boltim olarak gecmektedir ve bu calismamiza dahil edilmemistir. calismamrza sadece bu indekste "Anesthesiology" alan adi altinda 28.01.2016 Tarihinde yer alan 30 adet dergi incelenmistir.

Dunyada bilimsel yayin bakimindan gelismis ulkeler arasinda yer almamn ilk sarti, cok sayida ve kaliteli arastirma yapmaktir. Bu konunun onemini kavrayan ulkelerin bilim dunyasina katkilariyla, son 10 yilda anesteziyoloji alamnda yayimlanan makale sayisinda ve indeksli dergilerde yayimlanma oranlarinda artis olmustur (12-15).

Sonuc

Bu tip bibliografik yazilar hem ulkemizin belli alanlardaki yayin performanslanm objektif degerlendirebilme imkani sunarken bir taraftan da ozellikle yayin yapan ve yapmakta olan meslektaslarimiza dergi secimi konusunda kilavuz olabilme potansiyelini tasimaktadir. Saglikli veri verilebilmesi icin bu tip calismalarin belli zaman araliklarinda guncellestirilerek yeniden yazilmasi da onerilmektedir.

Etik Komite Onayi: Bu cahsma icin etik komite onayi Dokuz Eylul universitesi Girisimsel Olmayan Etik Kurulundan alinmistir.

Hakan Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari: Fikir - V.H.; Tasanm - S.O., V.H.; Denetleme - V.H.; Kaynaklar - S.O.; Malzemeler - V.H.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--S.O.; Analiz ve/veya Yorum--V.H.; Literatur Taramasi - V.H., S.O.; Yaziyi Yazan - S.O.; Elestirel Inceleme - V.H.; Diger- S.O.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finalisai Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadik-larini beyan etmislerdir.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Noninvaziv Ethic Comitte Dokuz Eylul University School of Medicine.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - V.H.; Design - S.O., V.H.; Supervision - V.H.; Resources - S.O.; Materials - V.H.; Data Collection and/or Processing--S.O.; Analysis and/or Interpretation--V.H.; Literature Search - V.H., S.O.; Writing Manuscript - S.O.; Critical Review - V.H.; Other - S.O.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Kaynaklar

1. Azim Majumder MA, Shaban SE Rahman S, Rahman N, Ahmed M, Bin Abdulrahman KA, et al. PubMed-based quantitative analysis of biomedical publications in the SAARC countries: 1985-2009. J Coll Physicians Surg Pak 2012; 22: 560-4.

2. Bliziotis IA, Paraschakis K, Vergidis PI, Karavasiou AI, Falagas ME. Worldwide trends in quantity and quality of published articles in the field of infectious diseases. BMC Infect Dis 2005; 5: 16.15780136

3. Glanville J, Kendrick T, McNally R Campbell J, Hobbs FD. Research output on primary care in Australia, Canada, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, and the United States: bibliometric analysis. BMJ 2011; 342: d1028.

4. Boldt J, Maleck W, Koetter K. Which countries publish in important anesthesia and critical care journals? Anesth Analg 1999; 88: 1175-80.

5. Bould MD, Boet S, Rem N, Kasanda C, Sossou A, Bruppacher HR. National representation in the anaesthesia literature: a bibliometric analysis of highly cited anaesthesia journals. Anaesthesia 2010; 65: 799-804. [CrossRef]

6. Erdag TK, Dogan E, Ikiz Ao. Rnoloji Yayinlarimizin Science Citation Index Kapsaminda Dunyadaki Yeri. KBB-Forum 2013; 12: 62-9.

7. Bas K, Dayangac M, Yaprak O, Yuzer Y, Tokat Y International collaboration of Turkey in liver transplantation research: a bibliometric analysis. Transplant Proc 2011; 43: 3796-801. [CrossRef]

8. Cinar O, Dokur M, Tezel O, Acar YA. Contribution of Turkish Emergency Medicine to the international literature: evaluation of 15 years. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011; 17: 248-52. [CrossRef]

9. Dursun P, Gultekin M, Ayhan A. World gynecologic oncology publications and the Turkish contribution to the literature between 2000 and 2007. Asian Pac J Cancer Prev 2011; 12: 861-4.

10. Bayram B, Limon O, Limon G, Hanci V. Bibliometric analysis of top 100 most-cited clinical studies on ultrasound in the Emergency Department. Am J Emerg Med 2016; 34: 1210-6. [CrossRef]

11. Onat A. Status of Turkey's top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years. Turk Kardiyol Dern Ars 2016; 44: 320-8. [CrossRef]

12. Yilmaz S, Bakis M. Anesteziyoloji Alaninda Turkiye ve Dunyada Yapilan Bilimsel Yaymlarin Bibliyometrik Analizi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014; 12: 143-7.

13. Mowafi HA. Bibliometric analysis of the volume and visibility of Saudi publications in leading anesthesia journals. Saudi J Anaesth 2012; 6: 393-7. [CrossRef]

14. Li Z, Shi J, Liao Z, Wu FX, Yang LQ, Yu WE Scientific publications in anesthesiology journals from mainland China, Taiwan, and Hong Kong: a 10-year survey of the literature. Anesth Analg 2010; 110: 918-21. [CrossRef]

15. Swaminathan M, Phillips-Bute BG, Grichnik KP. A bibliometric analysis of global clinical research by anesthesia departments. Anesth Analg 2007; 105: 1741-6. [CrossRef]

Sule Ozbilgin (1), Volkan Hanci (2)

(1) Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali, Izmir, Turkiye

(2) Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali, Yogun Bakim Bilim Dali, Izmir, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Sule ozbilgin E-mail: sozbilginmd@gmail.com

Gelis Tarihi/Received : 24.06.2016

Kabul Tarihi/Accepted: 11.01.2017
Tablo 1. Anesteziyoloji SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerin katalog
bilgileri

Dergi adi                     Dil    ISSN

Revista Brasileira De Anestesiologia      Ingilizce 0104-0014
European Journal of Anaesthesiology      Ingilizce 0265-0215
Journal of Anesthesia             Ingilizce 0913-8668
Pediatric Anesthesia              Ingilizce 1155-5645
Pain Practice                 Ingilizce 1530-7085
BMC Anesthesiology               Ingilizce 1471-2253
Journal of Clinical Anesthesia         Ingilizce 0952-8180
Journal of Neurosurgical Anesthesiology    Ingilizce 0898-4921
Journal of Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia            Ingilizce 1053-0770
Journal of Clinical Momtonng and Computing   Ingilizce 1387-1307
Acta Anaesthesiologica Scandinavica      Ingilizce 0001-5172
Pain Physician                 Ingilizce 1533-3159
International Journal of Obstetric Anesthesia Ingilizce 0959-289X
Regional Anesthesia and Pain Medicine     Ingilizce 1098-7339
Anaesthesia and Intensive Care         Ingilizce 0310-057X
Anesthesia and Analgesia            Ingilizce 0003-2999
Clinical Journal of Pain            Ingilizce 0749-8047
Minerva Anestesiologica            Italyanca
                        Ingilizce 0375-9393
European Journal of Pain            Ingilizce 1090-3801
Pain                      Ingilizce 0304-3959
Canadian Journal of Anesthesia         Ingilizce
                        Fransizca 0832-610X
Current Opinion in Anesthesiology       Ingilizce 0952-7907
British Journal of Anaesthesia         Ingilizce
                        Fransizca
                        Almanca  0007-0912
Anaesthesia                  Ingilizce 0003-2409
Anaesthesist                  Ingilizce
                        Almanca  0003-2417
Anesthesiology                 Ingilizce 0003-3022
Anasthesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin         Almanca  0939-2661
Schmerztherapie
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine   Ingilizce 2352-5568
Anasthesiologie & Intensivmedizin        Almanca  0170-5334
Schmerz                     Almanca  0932-433X

Dergi adi                   SCI/SCI-E

Revista Brasileira De Anestesiologia       SCI-E
European Journal of Anaesthesiology       SCI-E
Journal of Anesthesia              SCI-E
Pediatric Anesthesia               SCI-E
Pain Practice                  SCI-E
BMC Anesthesiology                SCI-E
Journal of Clinical Anesthesia          SCI-E
Journal of Neurosurgical Anesthesiology      SCI
Journal of Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia              SCI
Journal of Clinical Momtonng and Computing    SCI-E
Acta Anaesthesiologica Scandinavica        SCI
Pain Physician                  SCI-E
International Journal of Obstetric Anesthesia  SCI-E
Regional Anesthesia and Pain Medicine      SCI-E
Anaesthesia and Intensive Care          SCI
Anesthesia and Analgesia             SCI
Clinical Journal of Pain             SCI-E
Minerva Anestesiologica
                         SCI-E
European Journal of Pain             SCI-E
Pain                       SCI
Canadian Journal of Anesthesia
                         SCI
Current Opinion in Anesthesiology        SCI-E
British Journal of Anaesthesia

                         SCI
Anaesthesia                    SCI
Anaesthesist
                         SCI-E
Anesthesiology                  SCI
Anasthesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin          SCI-E
Schmerztherapie
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine    SCI-E
Anasthesiologie & Intensivmedizin        SCI-E
Schmerz                      SCI

Dergi adi                   Ilk Yayin Yili

Revista Brasileira De Anestesiologia        1951
European Journal of Anaesthesiology         1984
Journal of Anesthesia                1987
Pediatric Anesthesia                1991
Pain Practice                    2001
BMC Anesthesiology                 2001
Journal of Clinical Anesthesia           1988
Journal of Neurosurgical Anesthesiology       1989
Journal of Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia               1991
Journal of Clinical Momtonng and Computing     1988
Acta Anaesthesiologica Scandinavica         1957
Pain Physician                   1999
International Journal of Obstetric Anesthesia    1991
Regional Anesthesia and Pain Medicine        1998
Anaesthesia and Intensive Care           1972
Anesthesia and Analgesia              1957
Clinical Journal of Pain              1985
Minerva Anestesiologica
                          1953
European Journal of Pain              1997
Pain                        1975
Canadian Journal of Anesthesia
                          1987
Current Opinion in Anesthesiology          1988
British Journal of Anaesthesia

                          1923
Anaesthesia                     1946
Anaesthesist
                          1952
Anesthesiology                   1940
Anasthesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin           1991
Schmerztherapie
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine      2015
Anasthesiologie & Intensivmedizin          1960
Schmerz                       1987

Dergi adi                   Yayin Sikligi

Revista Brasileira De Anestesiologia        Ayda 1
European Journal of Anaesthesiology        Ayda 1
Journal of Anesthesia               Yilda 4
Pediatric Anesthesia                Ayda 1
Pain Practice                   Yilda 4
BMC Anesthesiology                Duzensiz
Journal of Clinical Anesthesia          Yilda 8
Journal of Neurosurgical Anesthesiology      Yilda 4
Journal of Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia              Ayda 1
Journal of Clinical Momtonng and Computing    Yilda 8
Acta Anaesthesiologica Scandinavica       Yilda 10
Pain Physician                  Yilda 6
International Journal of Obstetric Anesthesia   Yilda 4
Regional Anesthesia and Pain Medicine       Ayda 1
Anaesthesia and Intensive Care           Ayda 1
Anesthesia and Analgesia              Ayda 1
Clinical Journal of Pain             Yilda 9
Minerva Anestesiologica
                          Ayda 1
European Journal of Pain             Yilda 10
Pain                       Yilda 21
Canadian Journal of Anesthesia
                         Yilda 11
Current Opinion in Anesthesiology         Ayda 1
British Journal of Anaesthesia

                          Ayda 1
Anaesthesia                    Ayda 1
Anaesthesist
                          Ayda 1
Anesthesiology                   Ayda 1
Anasthesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin           Ayda 1
Schmerztherapie
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine     Yilda 6
Anasthesiologie & Intensivmedizin         Ayda 1
Schmerz                      Ayda 1

Dergi adi                     Ulke    IF

Revista Brasileira De Anestesiologia      Brezilya  0,510
European Journal of Anaesthesiology       Ingiltere  2,792
Journal of Anesthesia              Japonya  0,867
Pediatric Anesthesia               Fransa   2,436
Pain Practice                   ABD   2,605
BMC Anesthesiology               Ingiltere  1,188
Journal of Clinical Anesthesia           ABD   1,145
Journal of Neurosurgical Anesthesiology      ABD   2,99
Journal of Cardiothoracic
and Vascular Anesthesia              ABD   1,482
Journal of Clinical Momtonng and Computing   Hollanda  1,985
Acta Anaesthesiologica Scandinavica       Ingiltere  2,322
Pain Physician                   ABD   3,542
International Journal of Obstetric Anesthesia  Hollanda  1,799
Regional Anesthesia and Pain Medicine       ABD   3,089
Anaesthesia and Intensive Care         Avusturalya 1,396
Anesthesia and Analgesia              ABD   3,472
Clinical Journal of Pain              ABD   2,552
Minerva Anestesiologica
                         Italya   2,134
European Journal of Pain            Ingiltere  3,067
Pain                        ABD   5,644
Canadian Journal of Anesthesia
                          ABD   2,527
Current Opinion in Anesthesiology         ABD   1,979
British Journal of Anaesthesia

                        Ingiltere  4,853
Anaesthesia                   Ingiltere  3,382
Anaesthesist
                         Almanya  0,847
Anesthesiology                   ABD   5,879
Anasthesiologie
Intensivmedizin Notfallmedizin          Almanya  0,438
Schmerztherapie
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine    Fransa
Anasthesiologie & Intensivmedizin        Almanya  1,09
Schmerz                     Almanya  1,017

ISSN: Uluslararasi Standart Dizi Numarasi; SCI/SCI-E: Science Citation
Index Expanded; IF: "Impact" faktoru

Tablo 2. Anesteziyoloji SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerde Tiirkiye
kaynakli yayinlar

Dergi adi               Toplam yayin  Turkiye'den
                   sayisi     yayin sayisi

Revista Brasileira De Anestesiologia  1614 (PubMed) 114 (PubMed)
European Journal of Anaesthesiology  4493 (WoS)   244 (WoS)
                    4196 (PubMed) 185 (PubMed)
Journal of Anesthesia         1596 (WoS)   97 (WoS)
                    2800 (PubMed)  95 (PubMed)
Pediatric Anesthesia          4711 (WoS)   206 (WoS)
                    4544 (PubMed) 111 (PubMed)
Pain Practice              624 (WoS)   16 (WoS)
                    1028 (PubMed)  24 (PubMed)
BMC Anesthesiology           439 (WoS)   10 (WoS)
                    523 (PubMed)  11 (PubMed)
Journal of Clinical Anesthesia     3549 (WoS)   80 (WoS)
                    3758 (PubMed)  77 (PubMed)
Journal of Neurosurgical
Anesthesiology             1484 (WoS)   39 (WoS)
                    1569 (PubMed)  32 (PubMed)
Journal of Cardio thoracic
and Vascular Anesthesia        4394 (WoS)   113 (WoS)
                    5286 (PubMed) 104 (PubMed)
Journal of Clinical
Monitoring and Computing        749 (WoS)   13 (WoS)
                    1153 (PubMed)  17 (PubMed)
ActaAnaesthesiologica Scandinavica   9315 (WoS)   140 (WoS)
                    7811 (PubMed) 107 (PubMed)
Pain Physician             1030 (WoS)   22 (WoS)
                    1485 (PubMed)  19 (PubMed)
International Journal
of Obstetric Anesthesia        1890 (WoS)   33 (WoS)
                    1943 (PubMed)  22 (PubMed)
Regional Anesthesia
and Pain Medicine           2382 (WoS)   33 (WoS)
                    2437 (PubMed)  26 (PubMed)
Anaesthesia and Intensive Care     6614 (WoS)   52 (WoS)
                    6327 (PubMed)  49 (PubMed)
Anesthesia and Analgesia       26038 (WoS)   180 (WoS)
                   22711 (PubMed) 110 (PubMed)
Clinical Journal of Pain        2416 (WoS)   15 (WoS)
                    2420 (PubMed)  11 (PubMed)
Minerva Anestesiologica        1706 (WoS)   44 (WoS)
                    8397 (PubMed)  37 (PubMed)
European Journal of Pain        2190 (WoS)   10 (WoS)
                    2080 (PubMed)  9 (PubMed)
Pain                  9253 (WoS)    7 (WoS)
                    2080 (PubMed)  9 (PubMed)
Canadian Journal of Anesthesia     7474 (WoS)   23 (WoS)
                    7147 (PubMed)  20 (PubMed)
Current Opinion in Anesthesiology    970 (WoS)    l(WoS)
                    1947 (PubMed)  4 (PubMed)
British Journal of Anaesthesia    20439 (WoS)   172 (WoS)
                   17341 (PubMed)  32 (PubMed)
Anaesthesia              20782 (WoS)   46 (WoS)
                   18099 (PubMed)  28 (PubMed)
Anaesthesist              6541 (WoS)    9 (WoS)
                    7829 (PubMed)  6 (PubMed)
Anesthesiology            31309 (WoS)   29 (WoS)
                   22211 (PubMed)  12 (PubMed)
Anasthesiologie Intensivmedizin    2569 (WoS)    5 (WoS)
Notfallmedizin Schmerztherapie     2935 (PubMed)  1 (PubMed)
Anaesthesia Critical
Care & Pain Medicine           79 (WoS)    0
                    101 (PubMed)  0
Anasthesiologie &
Intensivmedizin            2571 (WoS)    0
Schmerz                1444 (WoS)    0(WoS)
                    1802 (PubMed)  0 (PubMed)

Dergi adi               Turkiye'den
                   yayin kabul %

Revista Brasileira De Anestesiologia 7,05 (PubMed)
European Journal of Anaesthesiology  5,43 (WoS)
                   4,40 (PubMed)
Journal of Anesthesia         6,07 (WoS)
                   3,39 (PubMed)
Pediatric Anesthesia         4,37 (WoS)
                   2,44 (PubMed)
Pain Practice             2,56 (WoS)
                   2,33 (PubMed)
BMC Anesthesiology          2,27 (WoS)
                   2,10 (PubMed)
Journal of Clinical Anesthesia    2,25 (WoS)
                   2,04 (PubMed)
Journal of Neurosurgical
Anesthesiology            2,62 (WoS)
                   2,00 (PubMed)
Journal of Cardio thoracic
and Vascular Anesthesia        2,57 (WoS)
                   1,96 (PubMed)
Journal of Clinical
Monitoring and Computing       1,73 (WoS)
                   1,47 (PubMed)
ActaAnaesthesiologica Scandinavica  1,50 (WoS)
                   1,36 (PubMed)
Pain Physician            2,13 (WoS)
                   1,27 (PubMed)
International Journal
of Obstetric Anesthesia        1,74 (WoS)
                   1,13 (PubMed)
Regional Anesthesia
and Pain Medicine           1,38 (WoS)
                   1,06 (PubMed)
Anaesthesia and Intensive Care    0,78 (WoS)
                   0,77 (PubMed)
Anesthesia and Analgesia       0,69 (WoS)
                   0,48 (PubMed)
Clinical Journal of Pain       0,62 (WoS)
                   0,45 (PubMed)
Minerva Anestesiologica        2,57 (WoS)
                   0,44 (PubMed)
European Journal of Pain       0,45 (WoS)
                   0,43 (PubMed)
Pain                 0,07 (WoS)
                   0,43 (PubMed)
Canadian Journal of Anesthesia    0,30 (WoS)
                   0,27 (PubMed)
Current Opinion in Anesthesiology   0,10 (WoS)
                   0,20 (PubMed)
British Journal of Anaesthesia    0,84 (WoS)
                   0,18 (PubMed)
Anaesthesia              0,22 (WoS)
                   0,15 (PubMed)
Anaesthesist             0,13 (WoS)
                   0,07 (PubMed)
Anesthesiology            0,09 (WoS)
                   0,05 (PubMed)
Anasthesiologie Intensivmedizin    0,19 (WoS)
Notfallmedizin Schmerztherapie    0,03 (PubMed)
Anaesthesia Critical
Care & Pain Medicine           0 (WoS)
                     0 (PubMed)
Anasthesiologie &
Intensivmedizin             0 (WoS)
Schmerz                 0 (WoS)
                     0 (PubMed)

Dergi adi               Turkiye'den
                   yillikyayin ortalamasi

Revista Brasileira De Anestesiologia 1,75 (PubMed)
European Journal of Anaesthesiology  7,62 (WoS)
                   5,78 (PubMed)
Journal of Anesthesia         3,34 (WoS)
                   3,27 (PubMed)
Pediatric Anesthesia         8,24 (WoS)
                   4,44 (PubMed)
Pain Practice             1,06 (WoS)
                   1,60 (PubMed)
BMC Anesthesiology          0,66 (WoS)
                   0,73 (PubMed)
Journal of Clinical Anesthesia    2,85 (WoS)
                   2,75 (PubMed)
Journal of Neurosurgical
Anesthesiology            1,44 (WoS)
                   1,18 (PubMed)
Journal of Cardio thoracic
and Vascular Anesthesia        4,52 (WoS)
                   4,16 (PubMed)
Journal of Clinical
Monitoring and Computing       0,46 (WoS)
                   0,60 (PubMed)
ActaAnaesthesiologica Scandinavica  2,37 (WoS)
                   1,81 (PubMed)
Pain Physician            1,29 (WoS)
                   1,11 (PubMed)
International Journal
of Obstetric Anesthesia        1,32 (WoS)
                   0,88 (PubMed)
Regional Anesthesia
and Pain Medicine           1,83 (WoS)
                   1,44 (PubMed)
Anaesthesia and Intensive Care    l,18 (WoS)
                   1,11 (PubMed)
Anesthesia and Analgesia       3,05 (WoS)
                   1,86 (PubMed)
Clinical Journal of Pain       0,48 (WoS)
                   0,35 (PubMed)
Minerva Anestesiologica        0,69 (WoS)
                   0,58 (PubMed)
European Journal of Pain       0,52 (WoS)
                   0,47 (PubMed)
Pain                 0,17 (WoS)
                   0,21 (PubMed)
Canadian Journal of Anesthesia    0,79 (WoS)
                   0,68 (PubMed)
Current Opinion in Anesthesiology   0,03 (WoS)
                   0,14 (PubMed)
British Journal of Anaesthesia    1,84 (WoS)
                   0,34 (PubMed)
Anaesthesia              0,65 (WoS)
                   0,40 (PubMed)
Anaesthesist             0,14 (WoS)
                   0,09 (PubMed)
Anesthesiology            0,38 (WoS)
                   0,15 (PubMed)
Anasthesiologie Intensivmedizin    0,21 (WoS)
Notfallmedizin Schmerztherapie    0,04 (PubMed)
Anaesthesia Critical
Care & Pain Medicine           0 (WoS)
                     0 (PubMed)
Anasthesiologie &
Intensivmedizin             0 (WoS)
Schmerz                 0 (WoS)
                     0 (PubMed)

PubMed: Biyomedikal veri tabani; WoS: Web of Science

Tablo 3. Anesteziyoloji SCI/SCI-E'de indekslenen dergilerin
kategorilerine gore degerlendirilmesi


Kategori                   Toplam yayin

Derginin dili   Ingilizce (n=26)   5786,15[+ or -]6652,70
          Ingilizce Disi (n=4) 3836,75[+ or -]3105,71
p (Dergi dili)                  0,951
SCI-SCI/E     SCI(n=11)       10184,18[+ or -]279,16
          SCI-E(n=19)      2829,52[+ or -]2189,54
p (SCI/SCI-E)                 0,014 (*)
Cografi ko nu m  Avrupa (n=16)     5455,87[+ or -]5478,09
          Avrupa Disi (n= 14)  5606,64[+ or -]7328,87
p (Cografi Konum)                0,755

           Turkiye'den    Turkiye'den
Kategori       toplam yayin     yayin %

Derginin dili   47,46[+ or -]48,54 1,44[+ or -]1,59
          9,50[+ or -]18,33   0,1110,21
p (Dergi dili)     0,044 (*)     0,012 (*)
SCI-SCI/E     45,72[+ or -]41,49 0,69[+ or -]0,74
          40,47[+ or -]51,37 1,59[+ or -]1,81
p (SCI/SCI-E)      0,366       0,182
Cografi ko nu m  38,43[+ or -]52,24 0,93[+ or -]1,21
          46,92[+ or -]42,45 1,64[+ or -]1,84
p (Cografi Konum)    0,328       0,129

           Turkiye'den
Kategori       yayin oran

Derginin dili   1,43[+ or -]1,50
          0,15[+ or -]0,28
p (Dergi dili)    0,012 (*)
SCI-SCI/E     1,08[+ or -]1,20
          1,36[+ or -]1,61
p (SCI/SCI-E)      0,880
Cografi ko nu m  1,07[+ or -]1,66
          1,47[+ or -]1,22
p (Cografi Konum)    0,096

(*) p<0,05

Tablo 4. Turkiye ve Dunya'mn 1975-2016 yillari arasinda anesteziyoloji
alanindaki yayin alanlari

                        Turkiye'de
                    1975-2016     2007-2016
                   yillari arasi  yillari arasi
                 Toplam Sayi   % ToplamSayi  %

Pediatri              216    10,86   110   10,27
Norobilim, Noroloji         129    6,48   79    7,37
Kardiovaskuler Sistem        118    5,93   57    5,32
Ic Hastallklan           110    5,53   75    7,00
Solunum Sistem           118    5,93   57    5,32
Cerrahi               39    1,96   15    1,40
Obstetri ve Jinekoloji        33    1,65   14    1,30
Farmakoloji              -      -   86    0,13
Acil Tip               -      -   33    0,05
Psikiatri               -      -    8    0,01
Madde bagimliligi           -      -    8    0,01
Tibbi bilisim
Biyokimya ve molekuler biyoloji
Fizyoloji
Endokrinoloji metabolizma
Patoloji
Tibbi laboratuvar teknolojisi
Bilim tarihi felsefesi
Rehabilitasyon
Deneysel tip
Onkoloji
Anesteziyoloji           1989     100  1071    100

                        Dunya'da
                   1975-2016     2007-2016
                  yillari arasi   yillari arasi
                 Toplam Sayi  %  ToplamSayi   %

Pediatri              4943    2,46  2744    4,25
Norobilim, Noroloji        20062    9,98  10145   15,72
Kardiovaskuler Sistem       4668    2,32  2295    3,55
Ic Hastallklan          14498    7,21  5645    8,75
Solunum Sistem           4564    2,27  2295    3.55
Cerrahi              1707    0,84   680    1,05
Obstetri ve Jinekoloji       1883    0,93   994    1,54
Farmakoloji             481    0,23   86    0,13
Acil Tip              209    0,10   33    0,05
Psikiatri               8    0,00    8    0,01
Madde bagimliligi          116    0,05    8    0,01
Tibbi bilisim            358    0,17    8    0,01
Biyokimya ve molekuler biyoloji   320    0,15
Fizyoloji              281    0,14
Endokrinoloji metabolizma      36    0,01    -
Patoloji               21    0,01    -
Tibbi laboratuvar teknolojisi    43    0,02    -
Bilim tarihi felsefesi        92    0,04    -     -
Rehabilitasyon            64    0,03    -     -
Deneysel tip             51    0,02    -
Onkoloji               47    0,02    -
Anesteziyoloji          200943    100  64516    100

Tablo 5. Turkiye ve Dunya'mn yillara gore yayin durumu, ortalama atif
ve h-indeksi

Ulke             1975-2016 yillari arasi
               Toplamyayin Toplam yayin
               sayisi      orani

Amerika Birlecik Devletleri  61471     %30,59
Ingiltere           25883     %12,88
Almanya            17471      %8,69
Fransa             11999      %5,97
Kanada             10536      %5,24
Japonya             9153      %4,55
Avusturalya           7538      %3,75
Isvec              4671      %2,32
Hollanda            3960      %1,97
Iskocya             3885      %1,93
Italya             3861      %1,92
Isvicre             3607      %1,79
Danimarka            3565      %1,77
Avusturya            3035      %1,51
Federal Almanya         2933      %1,46
Belcika             2852      %1,4l
Hindistan            2679      %1,33
cin               2467      %1,22
Finlandiya           2436      %1,21
Turkiye             1989      %0,99
Ispanya             1904      %0,94
Guney Kore           1588      %0,79
Toplam            200,943      %100

Ulke                 2007-2016 yillari arasi
               Toplam yayin Toplam yayin
                sayisi     orani   Ortalama atif

Amerika Birlecik Devletleri   16814    %26,06      ----
Ingiltere             7376    % 11,43      7,27
Almanya              6644    % 10,29      7,72
Fransa              4914     %7,61      5,49
Kanada              3869     %5,99     10,29
Japonya              2696     %4,17      5,39
Avusturalya            2458     %3,81      9,22
Isvec               1180     %1,82     10,80
Hollanda             1847     %2,86     11,72
Iskocya              1144     %1,77      6,97
Italya              2236     %3,46      8,77
Isvicre              1439     %2,23     10,36
Danimarka             1422     %2,20     13,17
Avusturya             807     %1,25     11,36
Federal Almanya          ----     ----      ----
Belcika              1129     %1,75     12,06
Hindistan             1554     %2,40      2,28
cin                1911     %2,96      7,02
Finlandiya             569     %0,88     13,14
Turkiye              1071     %1,66      4,64
Ispanya              908     %1,40      9,46
Guney Kore            1175     %1,82      5,82
Toplam             64,516     %100

Ulke             2007-2016 yillari arasi

                  h-indeksi

Amerika Birlecik Devletleri     ----
Ingiltere               83
Almanya                78
Fransa                 62
Kanada                 75
Japonya                42
Avusturalya              56
Isvec                 47
Hollanda                57
Iskocya                40
Italya                 53
Isvicre                54
Danimarka               57
Avusturya               44
Federal Almanya
Belcika                53
Hindistan               21
cin                  43
Finlandiya               39
Turkiye                28
Ispanya                42
Guney Kore               29
Toplam

Tablo 6. Turkiye ve Dunya'mn son 10 yilda anesteziyoloji alaninda
yayinlarinin yillara gore dagilimi

Yillar    Turkiye'de      Dunya'da
    Toplam sayi  %  Toplam sayi  %

2007     114   10,64   6533   10,12
2008     131   12,23   6121   9,48
2009     100   9,33   6481   10,04
2010     90   8,40   6188   9,59
2011     67   6,25   6309   9,77
2012     100   9,33   7037   10,90
2013     111   10,36   7504   11,63
2014     98   9,15   6950   10,77
2015     182   16,99   7175   11,12
2016     78   7,28   4218   6,53
COPYRIGHT 2017 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2017 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Ozgun Arastirma / Original Article
Author:Ozbilgin, Sule; Hanci, Volkan
Publication:Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation
Geographic Code:7TURK
Date:Feb 1, 2017
Words:6514
Previous Article:Turkiye'deki Anestezi Kliniklerinin Yuksek Etki Degerli Uluslararasi Dergilerde 2005 ile 2014 Yillari Arasindaki Bilimsel Yayin Performansi:...
Next Article:Elektif Sezaryen Ameliyatlarinda Anestezi Yonteminin Preoperatif Anksiyete Duzeylerine Etkisi/Effect of Anaesthesia Method on Preoperative Anxiety...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters