Printer Friendly

Browse Shale oils topic

Analysis subtopic

Articles

1-105 out of 105 article(s)
Title Author Type Date Words
Evaluation of oil shale resources based on geochemistry and logging in Tuanyushan, Qaidam Basin, Northwest China. Wang, Jun-Xian; Sun, Ping-Chang; Liu, Zhao-Jun; Xu, Yin-Bo; Li, Li Sep 1, 2020 5011
Experimental Study of Sand Distribution among Perforation Clusters in Horizontal Wellbore of Shale Gas Reservoir. Li, Ting; Tan, Yongsheng; Ahmad, Faraj A.; Zhao, Jun Aug 31, 2020 4355
SHPB Testing and Analysis of Bedded Shale under Active Confining Pressure. Yang, Guoliang; Bi, Jingjiu; Li, Xuguang; Liu, Jie; Feng, Yanjie May 31, 2020 4505
Research on the Definition of Economic Limits for the Development of Unconventional Natural Gas under New Situations. Li, Zuxin; Liu, Jianye; Luo, Dongkun; Yin, Xiuling; Sun, Dufen May 31, 2020 9120
Relationship between Tectonism and Composition and Pore Characteristics of Shale Reservoirs. Shang, Fuhua; Zhu, Yanming; Gao, Haitao; Wang, Yang; Liu, Ruiyin Mar 31, 2020 7313
Prediction of Production Performance of Refractured Shale Gas Well considering Coupled Multiscale Gas Flow and Geomechanics. Li, Zhiqiang; Qi, Zhilin; Yan, Wende; Xiang, Zuping; Ao, Xiang; Huang, Xiaoliang; Mo, Fei Mar 1, 2020 11648
Experimental Investigation on Hydraulic Fractures in the Layered Shale Formation. Wang, Jingyin; Guo, Ying; Zhang, Kaixun; Ren, Guangying; Ni, Jinlong Dec 31, 2019 5137
Research and Economic Analysis of the Source-Load Coordination of Oil Shale Exploitation. Yang, Xiyun; Zhang, Le; Ye, Tianze; Yang, Yuwei; Wang, Yiwei; Su, Jianzheng Nov 30, 2019 7489
Determination of Hydraulic Properties of a Large Self-Propped Hydraulic Fracture in the Geothermal Research Borehole Horstberg Z1 in the Northwest German Basin. Jung, Reinhard; Hassanzadegan, Alireza; Tischner, Torsten Nov 30, 2019 7250
A Thermal Damage Constitutive Model for Oil Shale Based on Weibull Statistical Theory. Zhao, Guijie; Chen, Chen; Yan, Huan Oct 31, 2019 5751
Gas potential from fracking is 'lower' UK & WORLD. Aug 21, 2019 201
Gas potential from fracking is 'lower' UK & WORLD. Aug 21, 2019 207
The Propagation Behavior of Hydraulic Fracture in Rock Mass with Cemented Joints. Zheng, Yongxiang; Li, Jianjun; Lei, Yun Jul 31, 2019 8121
A Cause Analysis of the High-Content Nitrogen and Low-Content Hydrocarbon in Shale Gas: A Case Study of the Early Cambrian in Xiuwu Basin, Yangtze Region. Huang, Yizhou; Zhang, Kun; Jiang, Zhenxue; Song, Yan; Jiang, Shu; Jia, Chengzao; Liu, Weiwei; Wen, M Case study Jun 30, 2019 6530
Difference Analysis of Organic Matter Enrichment Mechanisms in Upper Ordovician-Lower Silurian Shale from the Yangtze Region of Southern China and Its Geological Significance in Shale Gas Exploration. Wen, Ming; Jiang, Zhenxue; Zhang, Kun; Song, Yan; Jiang, Shu; Jia, Chengzao; Liu, Weiwei; Huang, Yiz Jun 30, 2019 8697
PRODUCTIVITY PREDICTION OF FRACTURED HORIZONTAL WELLS WITH LOW PERMEABILITY FLOW CHARACTERISTICS. Jing, Wen; Wei, Luo; Qingguo, Yin; Hongying, Wang; Yongming, He; Yarui, Zhao Report Jun 1, 2019 6712
New Analytical Method to Evaluate Casing Integrity during Hydraulic Fracturing of Shale Gas Wells. Li, Jun; Guo, Xueli; Liu, Gonghui; Liu, Shuoqiong; Xi, Yan May 31, 2019 8277
Numerical Simulations of Fracture Propagation in Jointed Shale Reservoirs under C[O.sub.2] Fracturing. Zhang, Qi; Ma, Dan; Liu, Jiangfeng; Wang, Jiehao; Li, Xibing; Zhou, Zilong Apr 30, 2019 6718
Numerical Simulation of Shale Gas Multiscale Seepage Mechanism-Coupled Stress Sensitivity. Yan, Xun; Sun, Jing; Liu, Dehua Apr 30, 2019 5721
Accumulation Mechanism of Marine Shale Gas Reservoir in Anticlines: A Case Study of the Southern Sichuan Basin and Xiuwu Basin in the Yangtze Region. Zhang, Kun; Song, Yan; Jiang, Shu; Jiang, Zhenxue; Jia, Chengzao; Huang, Yizhou; Wen, Ming; Liu, Wei Case study Mar 31, 2019 7642
Numerical Simulation of Artificial Fracture Propagation in Shale Gas Reservoirs Based on FPS-Cohesive Finite Element Method. Liu, Xiaoqiang; Qu, Zhanqing; Guo, Tiankui; Sun, Ying; Shi, Zhifeng; Chen, Luyang; Li, Yunlong Mar 31, 2019 7489
Analysis of Thermal Stimulation to Enhance Shale Gas Recovery through a Novel Conceptual Model. Xue, Liang; Dai, Cheng; Wang, Lei; Chen, Xiaoxia Mar 31, 2019 8359
SHALE HYDROCARBON MODELING FOR THE LOWER CRETACEOUS SEMBAR FORMATION BY APPLYING THE CONVENTIONAL WORKFLOW OF 1-D PETROLEUM SYSTEM MODELING. Report Dec 31, 2018 369
INTERPRETATION OF TOTAL ORGANIC CONTENT IN SHALE GAS RESERVOIRS FROM CONVENTIONAL WELL LOGS USING MULTI-LINEAR REGRESSION METHOD. Dec 31, 2018 337
STUDY ON THE QUANTITATIVE MODEL OF THE ELASTIC MODULUS OF OIL SHALE DURING PYROLYSIS--A CASE STUDY OF FUSHUN OIL SHALE. Liu, Jian; Liang, Weiguo; Lian, Haojie; Li, Li Case study Dec 1, 2018 3754
DETERMINATION OF THE CALORIFIC VALUE AND MOISTURE CONTENT OF CRUSHED OIL SHALE BY LIBS. Aints, Mart; Paris, Peeter; Tufail, Iram; Jogi, Indrek; Aosaar, Hardi; Riisalu, Hella; Laan, Matti Report Dec 1, 2018 5461
ANALYSIS OF FIELD TEST RESULTS FOR THE OIL SHALE MINE VENTILATION SIMULATION. Sabanov, Sergei Report Dec 1, 2018 2650
STUDY OF CRUDE OIL-SOURCE ROCKS CORRELATION IN THE PALEO-OIL RESERVOIRS OF THE SOUTHERN QIANGTANG DEPRESSION, CHINA. Ji, Changjun; Xia, Guoqing; Wu, Zhenhan; Yi, Haisheng Report Sep 1, 2018 6449
FLOTATION COLLECTOR PREPARATION AND EVALUATION OF OIL SHALE. Liu, Lijun; Cheng, Gan; Yu, Wei; Yang, Chao Report Sep 1, 2018 3928
LIQUEFACTION OF OIL SHALE IN SUPERCRITICAL ETHANOL. Yang, Tianhua; Zhou, Bing; Li, Rundong; Li, Bingshuo; Zhang, Wenqi; Kai, Xingping Report Sep 1, 2018 3648
DETERMINATION OF THE TOTAL SULPHUR CONTENT OF OIL SHALE BY USING DIFFERENT ANALYTICAL METHODS. Maaten, Birgit; Pikkor, Heliis; Konist, Alar; Siirde, Andres Report Jun 1, 2018 4080
CHARACTERISTICS AND ACCUMULATION OF MIDDLE JURASSIC OIL SHALE IN THE YUQIA AREA, NORTHERN QAIDAM BASIN, NORTHWEST CHINA. Meng, Qingtao; Liu, Zhaojun; Sun, Pingchang; Xu, Yinbo; Li, Feng; Bai, Yueyue; Xie, Wenquan; Deng, S Report Mar 1, 2018 9001
COMPARISON OF UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTHS AND ACOUSTIC EMISSIONS OF ESTONIAN OIL SHALE AND BRITTLE ROCKS. Sabanov, Sergei Report Mar 1, 2018 3569
Mathematical Model for the Fluid-Gas Spontaneous Displacement in Nanoscale Porous Media considering the Slippage and Temperature. Liu, Kang; Lin, Zhongyue; Cao, Daiyong; Wei, Yingchun Jan 1, 2018 4906
A Novel Analytical Method to Calculate the Amounts of Free and Adsorbed Gas in Shale Gas Production. Li, Qingyu; Li, Peichao; Pang, Wei; Bi, Quanfu; Du, Zonghe; Li, Xuebin; Lu, Detang Jan 1, 2018 7495
Analysis of the Influencing Factors on the Well Performance in Shale Gas Reservoir. Dai, Cheng; Xue, Liang; Wang, Weihong; Li, Xiang Jan 1, 2018 6720
A Damage Constitutive Model for the Effects of C[O.sub.2]-Brine-Rock Interactions on the Brittleness of a Low-Clay Shale. Lyu, Qiao; Long, Xinping; Ranjith, P.G.; Tan, Jingqiang; Kang, Yong; Luo, Wenbin Jan 1, 2018 6847
Apparent Permeability Model for Shale Gas Reservoirs Considering Multiple Transport Mechanisms. Huang, Shijun; Wu, Yonghui; Cheng, Linsong; Liu, Hongjun; Xue, Yongchao; Ding, Guanyang Jan 1, 2018 8345
A Two-Phase Flowback Model for Multiscale Diffusion and Flow in Fractured Shale Gas Reservoirs. Wang, Huimin; Wang, J.G.; Gao, Feng; Wang, Xiaolin Jan 1, 2018 9088
Well Performance Simulation and Parametric Study for Different Refracturing Scenarios in Shale Reservoir. Huang, Jing; Ren, Lan; Zhao, Jinzhou; Li, Zhiqiang; Wang, Junli Jan 1, 2018 6041
Triple-Porosity Modelling for the Simulation of Multiscale Flow Mechanisms in Shale Reservoirs. Wei, Mingyao; Liu, Jishan; Elsworth, Derek; Wang, Enyuan Jan 1, 2018 6540
Fracture Initiation Model of Shale Fracturing Based on Effective Stress Theory of Porous Media. Li, Yuwei; Jia, Dan Jan 1, 2018 6299
A Mathematical Pressure Transient Analysis Model for Multiple Fractured Horizontal Wells in Shale Gas Reservoirs. Zeng, Yan; Wang, Qing; Ning, Zhengfu; Sun, Hongliang Jan 1, 2018 8188
Microscale Research on Effective Geosequestration of C[O.sub.2] in Coal Reservoir: A Natural Analogue Study in Haishiwan Coalfield, China. Zhang, Kaizhong; Li, Wei; Cheng, Yuanping; Dong, Jun; Tu, Qingyi; Zhang, Rong Jan 1, 2018 7818
Production Rate Analysis of Fractured Horizontal Well considering Multitransport Mechanisms in Shale Gas Reservoir. Liu, Qi-guo; Wang, Wei-hong; Liu, Hua; Zhang, Guangdong; Li, Long-xin; Zhao, Yu- long Jan 1, 2018 8141
Performance Evaluation of Cement-Stabilized Oil Shale Semicoke as Base or Subbase Course Construction Material. Tan, Guojin; Zhu, Zhiqing; Gong, Yafeng; Shi, Chenglin; Liu, Ziyu Jan 1, 2018 6761
Effects of Cyclic Loading on the Mechanical Properties of Mature Bedding Shale. Guo, Yintong; Yang, Chunhe; Wang, Lei; Xu, Feng Jan 1, 2018 5137
Mechanical Behavior of Shale Rock under Uniaxial Cyclic Loading and Unloading Condition. Zhao, Baoyun; Liu, Dongyan; Li, Ziyun; Huang, Wei; Dong, Qian Jan 1, 2018 4402
Determination of Heating Value of Estonian Oil Shale by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy. Aints, M.; Paris, P.; Laan, M.; Piip, K.; Riisalu, H.; Tufail, I. Jan 1, 2018 6710
Modeling and Forecasting the Volatility of Gas Futures Prices/Modelagem e Previsao da Volatilidade dos Precos Futuros de Gas. Aiube, Fernando Antonio Lucena; Samanez, Carlos Patricio; de Oliveira Resende, Larissa; Baidyar, Tar Oct 1, 2017 7808
A new mathematical model of the heat transfer characteristics of oil shale particles during retorting. Pan, Ni; Chen, Changcheng; You, Yonghua; Dai, Fangqin Report Jun 1, 2017 4204
Numerical Simulation of In Situ Combustion of Oil Shale. Zheng, Huan; Shi, Weiping; Ding, Dali; Zhang, Chuangye Jan 1, 2017 5099
New Insight into the Kinetics of Deep Liquid Hydrocarbon Cracking and Its Significance. Zhao, Wenzhi; Zhang, Shuichang; Zhang, Bin; He, Kun; Wang, Xiaomei Jan 1, 2017 8725
A Theoretical Analysis of Pore Size Distribution Effects on Shale Apparent Permeability. Tian, Shouceng; Ren, Wenxi; Li, Gensheng; Yang, Ruiyue; Wang, Tianyu Jan 1, 2017 6011
Study on Shale Adsorption Equation Based on Monolayer Adsorption, Multilayer Adsorption, and Capillary Condensation. Chen, Qing; Tian, Yuanyuan; Li, Peng; Yan, Changhui; Pang, Yu; Zheng, Li; Deng, Hucheng; Zhou, Wen; Report Jan 1, 2017 6476
Organic geochemical and palynofacies analyses for source rock potential evaluation of the Jurassic Datta Formation, western Salt Range, Pakistan. Dec 31, 2016 363
An assessment of life cycle greenhouse gas emissions associated with the use of water, sand, and chemicals in shale gas production of the Pennsylvania Marcellus Shale. Sibrizzi, Christopher; LaPuma, Peter Nov 1, 2016 4963
Accumulation stages and evolution characteristics of oil shale and coal in the Dunhua-Mishan Fault Zone, Northeast China. Sun, Pingchang; Liu, Zhaojun; Bai, Yueyue; Xu, Yinbo; Liu, Rong; Meng, Qingtao; Hu, Fei Report Sep 1, 2016 4055
Bibliometrical analysis of research published in oil shale. Lauk, Kalmer Sep 1, 2016 2363
Short Run Effects of Bleaker Prospects for Oligopolistic Producers of a Non-renewable Resource. Grimsrud, Kristine; Rosendahl, Knut Einar; Storrosten, Halvor B.; Tsygankova, Marina Jul 1, 2016 9381
Chemical composition of the mineral matter of the Attarat um Ghudran oil shale, central Jordan. Puura, Vaino; Soesoo, Alvar; Voolma, Margus; Hade, Sigrid; Aosaar, Hardi Report Mar 1, 2016 5009
Characteristics of organic matter of oil shale in the sequence stratigraphic framework at the northern foot of Bogda Mountain, China. Zhang, Mingming; Liu, Zhaojun; Qiu, Haijun; Xu, Yinbo Report Mar 1, 2016 3928
Geological characteristics of unconventional gas in coal measure of Upper Paleozoic coal measures in Ordos Basin, China. He, Jinxian; Zhang, Xiaoli; Ma, Li; Wu, Hongchen; Ashraf, Muhammad Aqeel Report Mar 1, 2016 4569
Characteristics and comprehensive utilization potential of oil shale of the Yin'e Basin, Inner Mongolia, China. Liu, Rong; Liu, Zhaojun; Guo, Wei; Chen, Huijun Report Dec 1, 2015 6091
The economics of the production and consumption of oil seeds in Arab countries. Mohamed, Yahiya; Ali, Eman Mohamed; Elsebai, Momtaz; Ahmed, Gamal Elden Report Dec 1, 2015 3335
Natural Gas Supply Behavior under Interventionism: The Case of Argentina. Barril, Diego; Navajas, Fernando Oct 1, 2015 10233
The characteristics of coal and oil shale in the coastal sea areas of Huangxian Coalfield, Eastern China. Lv, Dawei; Li, Zengxue; Liu, Haiyan; Li, Ying; Feng, Tingting; Wang, Dongdong; Wang, Pingli; Li, Sha Report Sep 1, 2015 5009
Shale oil recovery from oil shale sludge using solvent extraction and surfactant washing. Qin, Hong; Ma, Jinan; Qing, Wang; Liu, Hongpeng; Chi, Mingshu; Bai, Jingru; Zhang, Lidong Report Sep 1, 2015 5091
Investigation of the gas flow distribution and pressure drop in Xinjiang oil shale retort. Pan, Luwei; Dai, Fangqin; Huang, Jianning; Liu, Shuang; Zhang, Fahui Report Jun 1, 2015 3692
Multi-component simulation and kinetics model for co-combustion of Huadian oil shale retorting residue and cornstalks. Hongpeng, Liu; Xiaojian, Sun; Xudong, Wang; Qing, Wang Report Jun 1, 2015 3958
CHEMICAL HAZARDS ARISING FROM SHALE GAS EXTRACTION/ZAGROZENIA CHEMICZNE ZWIAZANE Z EKSPLOATAJA GAZU LUPKOWEGO. Pakulska, Daria Jan 1, 2015 11339
Organic geochemical characteristics of Miocene oil shale deposits in the Eskisehir Basin, Western Anatolia, Turkey. Senguler, Ilker; Kara-Gulbay, Reyhan; Korkmaz, Sadettin Report Dec 1, 2014 7185
Kinetic investigation on partially oxidized Huadian oil shale by thermogravimetric analysis. Bai, Fengtian; Sun, Youhong; Liu, Yumin; Liu, Baochang; Guo, Mingyi; Lu, Xiaoshu; Guo, Wei; Li, Qian Report Dec 1, 2014 6457
Pyrolysis kinetics of North-Korean oil shale. Wang, Wei; Li, Shu-Yuan; Li, Lin-Yue; Ma, Yue; Yue, Chang-Tao; He, Ji-Lai Statistical data Sep 1, 2014 5050
Biomass allocation, leaf and fine root morphological adaptations in young black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), silver birch (Betula pendula Roth.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations on reclaimed oil shale post-mining areas. Kuznetsova, Tatjana; Lukjanova, Aljona; Ots, Katri; Rosenvald, Katrin; Ostonen, Ivika; Lohmus, Krist Sep 1, 2014 5809
Investigation of the physical properties of oil shale of the Estonian deposit. Reinsalu, Enno Sep 1, 2014 3040
Temperature distribution simulation and optimization design of electric heater for in-situ oil shale heating. Hao, Yang; Xiaoqiao, Gao; Fansheng, Xiong; Jialiang, Zhang; Yanju, Li Report Jun 1, 2014 4558
Composition and properties of oil shale ash concrete. Raado, Lembi-Merike; Hain, Tiina; Liisma, Eneli; Kuusik, Rein Report Jun 1, 2014 3888
Geological settings of the protected Selisoo mire (northeastern Estonia) threatened by oil shale mining/Polevkivikaevanduse ohustatud kaitsealuse Selisoo raba geoloogia. Hiiemaa, Helen; Mustasaar, Mario; Kohv, Marko; Hang, Tiit; Joeleht, Argo; Lasberg, Katrin; Kalm, Vol Report Jun 1, 2014 6259
Oil shale ash based stone formation hydration, hardening dynamics and phase transformations. Raado, Lembi-Merike; Kuusik, Rein; Hain, Tiina; Uibu, Mai; Somelar, Peeter Report Mar 1, 2014 3642
Study on ultrasonic extraction of kerogen from Huadian oil shale by solvents. Pinwen, Zhao; Yujuan, Zhao; Changjun, Zou; Tong, Gu Report Dec 1, 2013 3626
Oil yield and bulk geochemical parameters of oil shales from the Songliao and Huadian Basins, China: a grade classification approach. Sun, Pingchang; Liu, Zhaojun; Gratzer, Reinhard; Xu, Yinbo; Liu, Rong; Li, Baoyi; Meng, Qingtao; Xu, Report Sep 1, 2013 5631
Fracking Safety Debate: Methane Contamination Found In Water Near Shale Gas Wells In Pennsylvania. Jun 24, 2013 616
Heat capacity of Kukersite Oil Shale: literature overview. Savest, Natalja; Oja, Vahur Report Jun 1, 2013 3235
Geochemical characteristics of high-quality hydrocarbon source rocks in the Nanpu Sag of the Bohai Bay Basin, China. Zhu, Guangyou; Wang, Zhengjun; Su, Jin Report Jun 1, 2013 7902
Study of the combustion mechanism of oil shale semi-coke with rice straw based on Gaussian multi-peak fitting and peak-to-peak methods. Qing, Wang; Xudong, Wang; Hongpeng, Liu; Chunxia, Jia Report Jun 1, 2013 4910
After the US shale gas revolution. Book review Dec 1, 2012 171
A micro-CT study of changes in the internal structure of Daqing and Yan'an oil shales at high temperatures. Zhao, Jing; Yang, Dong; Kang, Zhiqin; Feng, Zengchao Report Dec 1, 2012 2434
Effect of organic matter content and type of mineral matter on the oil yield from oil shales. Johannes, Ille; Luik, Hans; Bojesenkoefoed, Jorgen A.; Tiikma, Laine; Vink, Natalia; Luik, Lea Report Sep 1, 2012 4985
Quantitative evaluation of oil shale based on well log and 3-D seismic technique in the Songliao Basin, Northeast China. Jia, Jianliang; Liu, Zhaojun; Meng, Qingtao; Liu, Rong; Sun, Pingchang; Chen, Yongcheng Report Jun 1, 2012 6906
Kinetic analysis of co-combustion of oil shale semi-coke with bituminous coal. Sun, B.-Z.; Wang, Q.; Shen, P.-Y.; Qin, H.; Li, S.-H. Report Mar 1, 2012 3833
Durability behavior of Portland burnt oil shale cement concrete. Raado, L.-M.; Tuisk, T.; Rosenberg, M.; Hain, T. Report Dec 1, 2011 2905
Thermogravimetric analysis of the combustion characteristics of oil shale semi-coke/biomass blends. Qing, Wang; Hao, Xu; Hongpeng, Liu; Chunxia, Jia; Jingru, Bai Report Jun 1, 2011 4319
Variable reaction order for kinetic modeling of oil shale pyrolysis. Al-Ayed, O.S. Report Jun 1, 2011 4788
Primary method for reduction of S[O.sub.2] emission and its impact on C[O.sub.2] in pulverized oil shale-fired boilers at Narva Power Plant. Kleesmaa, J.; Latosov, E.; Karolin, R. Report Jun 1, 2011 6510
The impact of meteorological parameters on sulphuric air pollution in Kohtla-Jarve. Pavlenkova, J.; Kaasik, M.; Kerner, E.-S.; Loot, A.; Ots, R. Report Jun 1, 2011 4003
The influence of microwave drying on physicochemical properties of Liushuhe oil shale. Qing, Wang; Liang, Zhang; Jingru, Bai; Hongpeng, Liu; Shaohua, Li Report Mar 1, 2011 4401
Composition of oil shale ashes from pulverized firing and circulating fluidized-bed boiler in Narva thermal power plants, Estonia. Bityukova, L.; Motlep, R.; Kirsimae, K. Report Dec 1, 2010 6157
Historical review paper the shale-oil industry in Scotland 1858-1962. I: geology and history. Harvie, B.A. Report Dec 1, 2010 1717
Groundwater flow model of the western part of the Estonian oil shale deposit. Lind, Helena Brief article Sep 1, 2010 140
Variation of the pore structure during microwave pyrolysis of oil shale. Wang, Qing; Jiao, Guojun; Liu, Hongpeng; Bai, Jingru; Li, Shaohua Technical report Jun 1, 2010 4042
An experimental study on devolatilization of oil shale particles under fluidized-bed oxidizing conditions. Wang, Qing; Wang Xiaolei; Sun, Baizhong; Qin, Hong; Liu Hongpeng; Li, Shaohua Report Jun 1, 2010 4440
Comparison of the thermobituminization kinetics of baltic oil shale in open retorts and autoclaves. Johannes, I.; Tiikma, L.; Zaidentsal, A. Report Mar 1, 2010 2606
Dissolution rate of oil shale thermobitumen in different solvents. Johannes, I.; Tiikma, L.; Sokolova, J. Report Sep 1, 2009 4965
The estimation of needed capacity of a storage system according to load and wind parameters. Poder, V.; Lepa, J.; Palge, V.; Peets, T.; Annuk, A. Report Sep 1, 2009 2985

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters