Printer Friendly

Browse Stress-strain curves topic

Analysis subtopic

Articles

1-62 out of 62 article(s)
Title Author Type Date Words
An Experimental Study on the Compressive Dynamic Performance of Rubber Concrete under Freeze-Thaw Cycles. Zhang, Juntao; Zhang, Guangli; Sun, Xinjian; Pan, Wenguo; Huang, Peijie; Li, Zhanhai; Zhang, Baoyun Report Jan 1, 2021 7144
Study on Shear Strength Characteristics of Marine Silt Modified by Steel Slag. Wang, Liyan; Zhang, Bin; Xie, Hongmei; Ji, Wenwei; Huang, Xiang Jan 1, 2021 8210
Lognormal Distribution Function for Describing Seepage Damage Process of Single-Cracked Rock. Liu, Xinyu; Zhu, Zhende; Liu, Aihua; Tian, Yuan Aug 31, 2020 6246
Transition Threshold of Granite Mechanical Characteristics at High Temperature. Guo, Hongjun; Ji, Ming; Liu, Dapeng Aug 31, 2020 3449
Experimental and Mathematical Modeling of Monotonie Behavior of Calcareous Sand. Zhang, Haotian; Luo, Zongmu; Qiu, Yanyu; Liu, Huachao; Gu, Juan; Tang, Jian Aug 31, 2020 6710
Effects of Temperature and Water on Mechanical Properties, Energy Dissipation, and Microstructure of Argillaceous Sandstone under Static and Dynamic Loads. Zhang, Rongrong; Ma, Dongdong; Su, Qingqing; Huang, Kun Aug 31, 2020 5489
Analysis of Support Reaction Curves considering Time-Varying Effect of Shotcrete. Wang, Ya-Qiong; Luo, Ming-Rui Report Aug 31, 2020 7969
Mechanical Characteristics and Failure Characteristics of Jointed Rock under Axial Unloading and Radial Unloading. Han, Tielin; Shi, Junping; Chen, Yunsheng Aug 31, 2020 7929
Nonlinear Dynamic Constitutive Model of Frozen Sandstone Based on Weibull Distribution. Wang, Lei; Su, Hongming; Chen, Shiguan; Qin, Yue Jul 31, 2020 5498
Dynamic Mechanical Properties and Energy Dissipation Analysis of Sandstone after High Temperature Cycling. Qi, Ping; Chuanliang, Zhang; Hongjian, Sun; Han, Xu Jul 31, 2020 6923
METHODS OF CONSTRUCTION OF THE GENERALIZED HARDENING CURVE. Kozbur, G.; Shkodzinsky, O.; Hlado, O. Jul 1, 2020 3339
Numerical Simulation of Static Stress-Strain Relationship and Failure Mode for Freeze-Thaw Concrete. Yang, Xiaolin; Wang, Genhui; Li, Hongzhao; Fan, Jiang Jun 30, 2020 3870
Damage Characteristics and Constitutive Model of Deep Rock under Frequent Impact Disturbances in the Process of Unloading High Static Stress. Wang, Chun; Zhan, Shuai-fei; Xie, Mei-zhi; Wang, Cheng; Cheng, Lu-ping; Xiong, Zu-qiang Jun 30, 2020 9669
BEHAVIOUR OF HIGH-STRENGTH CONCRETE CIRCULAR COLUMNS CONFINED BY HIGH-STRENGTH SPIRALS UNDER CONCENTRIC COMPRESSION. Hou, Chongchi; Zheng, Wenzhong; Chang, Wei Report Jun 1, 2020 9774
Dynamic Behavior and Fatigue Damage Evolution of Sandstone under Uniaxial Cyclic Loading. Sun, Yidan; Yang, Yu; Li, Min May 31, 2020 5014
Strain hardening behaviors and mechanisms of polyurethane under various strain rate loading. Miao, Yinggang; He, He; Li, Zhihui May 1, 2020 5365
Dynamic Behavior and Fatigue Damage Evolution of Sandstone under Uniaxial Cyclic Loading. Sun, Yidan; Yang, Yu; Li, Min Apr 30, 2020 5006
Thermal and Mechanical Properties of Geopolymers Exposed to High Temperature: A Literature Review. He, Rui; Dai, Nan; Wang, Zhenjun Mar 31, 2020 14186
Research on the Dynamic Mechanical Properties and Constitutive Models of Steel Fiber Reinforced Concrete and Polypropylene Fiber Reinforced Concrete. Huang, Jie; Zhang, Yi; Tian, Yubin; Xiao, Hengheng; Shi, Jun; Shen, Jiyang; Zhang, Nianlin Mar 1, 2020 7898
Experimental Study and Damage Model Study of Rock Salt Subjected to Cyclic Loading and Cyclic Creep. Zhao, Baoyun; Huang, Tianzhu; Dongyan, Liu; Liu, Dongsheng; Liu, Yang; Wang, Xiaoping Jan 1, 2020 6619
Evolution of Dynamic Recrystallization in 5CrNiMoV Steel during Hot Forming. Hu, Zhiqiang; Wang, Kaikun Jan 1, 2020 6569
A Study on Triaxial Unloading Test of Columnar-Jointed-Rock-Mass-Like Material with AW Velocity Analysis. Xu, Jianrong; Li, Hao; Meng, Qingxiang; Xu, Weiya; He, Mingjie; Yang, Jiahui Jan 1, 2020 5279
Investigation on True Stress-Strain Curves of Flat and Corner Regions of Cold-Formed Section Using 3D Digital Image Correlation Method. Xu, Bo; Xia, Junwu; Ma, Renwei; Wang, Jian; Chen, Xiaomiao; Chang, Hongfei; Zhang, Lihai Dec 31, 2019 8961
Mechanical Properties of Tailings Sample with Different Moisture Contents under Dry and Wet Cycles. Wu, Ling-Ling; Guo, Yao-Hui; Tong, Kai-Wen; Hu, Lin; Yu, Qing; Zliang, Zhi-Jun Dec 31, 2019 4268
A Thermal Damage Constitutive Model for Oil Shale Based on Weibull Statistical Theory. Zhao, Guijie; Chen, Chen; Yan, Huan Oct 31, 2019 5751
Influence of Irradiation on Mechanical Properties of Nickel. Ma, Lei; Li, Changsheng; Shang, Xue; Hu, Wangyu Sep 30, 2019 2846
Statistical Constitutive Model of Thermal Damage for Deep Rock considering Initial Compaction Stage and Residual Strength. Zhu, Lingjie; Xu, Xiaoli; Cao, Xiaojian; Chen, Shaoyong Aug 31, 2019 4640
Study on Dynamic Characteristics of Deep Siltstone under High Static Stress and Frequent Dynamic Disturbance. Cheng, Lu-ping; Wang, Chun; Tang, Li-zhong; Wang, Cheng; Xiong, Zhu-qiang; Wei, Shi-ming; Chen, Yuan Report Aug 31, 2019 7867
Mechanical Properties and Numerical Analyses of Basalt Fiber Crumb Rubber Mortars in Soft Rock Roadways. Qin, Jun-Ling; Qiao, Wei-Guo; Lin, Deng-Ge; Zhang, Shuai; Wang, Ji-Yao Report Aug 31, 2019 5210
An Improved Statistical Damage Constitutive Model for Granite under Impact Loading. Zhao, Zhenwei; Wu, Bo; Yang, Xin; Zhang, Zhenya; Li, Zhantao Report Aug 31, 2019 3237
Mechanical Characterization of Graphene Oxide Reinforced Epoxy at Different Strain Rates. Majzoobi, Gholam Hossein; Nejad, Shahab H. Amini; Sabet, Seyed Ali Reza Report Aug 1, 2019 5466
Investigation of the Strain-Rate-Dependent Mechanical Behavior of a Photopolymer Matrix Composite With Fumed Nano-Silica Filler. Asif, Muhammad; Ramezani, Maziar; Khan, Kamran Ahmed; Khan, Muhammad Ali; Aw, Kean Chin Report Aug 1, 2019 4209
Effect of Rock Particle Content on the Mechanical Behavior of a Soil-Rock Mixture (SRM) via Large-Scale Direct Shear Test. Liu, Longqi; Mao, Xuesong; Xiao, Yajun; Wu, Qian; Tang, Ke; Liu, Feifei Technical report Jul 31, 2019 6158
Multidimensional Fragility Analysis for a NEES Frame Structure by Integrating a New Energy Damage Index: Cumulative Plastic Strain. Wang, Qiang; Wu, Ziyan Technical report Jul 31, 2019 5462
Attenuation Law of Stress Waves in Cracked Rock Mass under Different Confining Pressures. Lou, Xiaoming; Luo, Rui; Yu, Jin Technical report Jul 31, 2019 4929
EXPERIMENTAL STUDY ON PRESSURE SENSITIVE PROPERTIES OF COPPER CONTAMINATED SOIL SOLIDIFIED BY MODIFIED RED MUD. Shen, Keyu Report Jun 1, 2019 3974
Experimental Study on Dynamic Performance of Self-Compacting Lightweight Aggregate Concrete under Compression. Li, Furong; Yu, Zhenpeng; Hu, Yanli May 31, 2019 5858
Acoustic-Mechanical Responses of Intact and Flaw-Contained Rock Deformation under Uniaxial Compression: A Comparison. Wang, Gui-Lin; Zhang, Liang; Wang, Zhen; Zhang, Jian-Zhi; Sun, Fan; Qiu, Pei-Yong May 31, 2019 7008
A Damage Constitutive Model of Red Sandstone under Coupling of Wet-Dry Cycles and Impact Load. Du, Bin; Bai, Haibo May 31, 2019 5698
A Stress-Strain Model for Brick Prism under Uniaxial Compression. Yang, Keun-Hyeok; Lee, Yongjei; Hwang, Yong-Ha Apr 30, 2019 5882
Behaviour of Rubberized Concrete Short Columns Confined by Aramid Fibre Reinforced Polymer Jackets Subjected to Compression. Oprisan, Gabriel; Entuc, Ioana-Sorina; Mihai, Petru; Toma, Ionut-Ovidiu; Taranu, Nicolae; Budescu, M Mar 31, 2019 6320
Effect of Pore Size Distribution on Compressive Behavior of Moderately Expanded Low-Density Polyethylene Foams. Uneyama, Takashi; Yamazaki, Tatsuya; Igarashi, Toshio; Nitta, Koh-hei Report Mar 1, 2019 6291
A Coupled Constitutive Relation with Impulse-Momentum for Compressive Impact Behavior of the Expanded Polypropylene Foam. Kim, Byeong K.; Cho, Jae Ung; Jeong, Kwang Young; Chun, Youngjae; Carman, Gregory P.; Cheon, Seong S Report Jan 1, 2019 4554
Macro-Micromechanical Properties of Sandy Pebble Soil of Different Coarse-Grained Content. Lu, Junfu; Li, Di; Xue, Xiaoqiang; Ling, Shenlin Report Mar 1, 2018 3470
Experimental Study on Damage Breakage Properties of Shaft Lining Concrete under Hydromechanical Coupling. Xue, Weipei; Yao, Zhishu; Jing, Wei; Tang, Bin; Kong, Gan; Xie, Dezhu Jan 1, 2018 5846
Experimental Study on the Shear Strength of Cement-Sand-Gravel Material. Yang, Jie; Cai, Xin; Pang, Qiong; Guo, Xing-wen; Wu, Ying-li; Zhao, Jin-lei Jan 1, 2018 4474
Study on Failure Process and Permeation Evolution of Single-Cracked Rock. Meng, Xiangxi; Liu, Weitao Jan 1, 2018 5110
DEM Investigation of Particle-Scale Mechanical Properties of Frozen Soil Based on the Nonlinear Microcontact Model Incorporating Rolling Resistance. An, Lingshi; Ling, Xianzhang; Geng, Yongchang; Li, Qionglin; Zhang, Feng Jan 1, 2018 6403
Study of Material Composition Effects on the Mechanical Properties of Soil-Rock Mixtures. Zhao, Yanxi; Liu, Zhongxian Jan 1, 2018 5136
Microstudy of the Anisotropy of Sandy Material. Zhang, Kunyong; Zang, Zhenjun; Okine, Leslie; Torres, Jose Luis Chavez Jan 1, 2018 6683
Uniaxial Compressive Test of High Ductile Fiber-Reinforced Concrete and Damage Constitutive Model. Deng, Mingke; Pan, Jiaojiao; Liang, Xingwen Jan 1, 2018 5321
Constitutive Model of Rock Uniaxial Damage Based on Rock Strength Statistics. Ji, Ming; Chen, Kai; Guo, Hong Jun Jan 1, 2018 3920
Study of Post-Peak Strain Softening Mechanical Behaviour of Rock Material Based on Hoek-Brown Criterion. Lin, Qibin; Cao, Ping; Wang, Peixin Jan 1, 2018 5263
Flexural Modelling and Finite Element Analysis of FRC Beams Reinforced with PVA and Basalt Fibres and Their Validation. Ayub, Tehmina; Khan, Sadaqat Ullah; Shafiq, Nasir Jan 1, 2018 10852
Brittleness Evaluation of Shale Based on the Brazilian Splitting Test. Hou, Bing; Zeng, Yijin; Fan, Meng; Li, Dandan Jan 1, 2018 4585
A Statistical Constitutive Model considering Deterioration for Brittle Rocks under a Coupled Thermal-Mechanical Condition. Gao, Meiben; Li, Tianbin; Wei, Tao; Meng, Lubo Jan 1, 2018 4782
Mechanical Attributes of Uniaxial Compression for Calcium Carbonate Whisker Reinforced Oil Well Cement Pastes. Yang, Yuanyi; Fu, Shun; Li, Xingkui Jan 1, 2017 6693
The Mechanical and Reaction Behavior of PTFE/Al/[Fe.sub.2][O.sub.3] under Impact and Quasi-Static Compression. Huang, Jun-yi; Fang, Xiang; Li, Yu-chun; Feng, Bin; Wang, Huai-xi; Du, Kai Jan 1, 2017 5162
Behavior of Low Grade Steel Fiber Reinforced Concrete Made with Fresh and Recycled Brick Aggregates. Islam, Md. Shariful; Siddique, Mohammad Al Amin Technical report Jan 1, 2017 6205
The third equilibrium equation for forces of flexural member cross-section/Trecioji lenkiamu elementu skerspjuvio jegu pusiausvyros lygtis. Zidonis, I. Report Mar 1, 2014 4604
Numerical research of the retaining constructions during the reconstruction of the transport structures. Prusov, Dmitry Report Dec 1, 2012 4305
Modeling the viscoelastoplastic behavior of amorphous glassy polymers. Drozdov, Aleksey D. Statistical Data Included Oct 1, 2001 5910

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |