Printer Friendly

Browse Bridges topic

Analysis subtopic

Articles

1-210 out of 210 article(s)
Title Author Type Date Words
Fatigue Optimization of Structural Parameters for Orthotropic Steel Bridge Decks Using RSM and NSGA-II. Wang, Zhiwen; Sun, Shouwang; Ding, Youliang Apr 15, 2022 4869
Prediction of Long-Term Prestress Loss and Crack Resistance Analysis of Corroded Prestressed Concrete Box-Girder Bridges. Yang, Yiming; Tang, Huang; Mao, Yu; Wang, Xinzhong Apr 9, 2022 9325
Dynamic Property Analysis of Orthotropic Bridge Deck with Local Fatigue Crack. Li, Zhao; Zhang, Jiarui; Zhu, Yaoyang; Tu, Jianwei Apr 8, 2022 6753
Wind-Induced Response Analysis for a Fatigue-Prone Asymmetric Steel Arch Bridge with Inclined Arch Ribs. Su, You-Hua; Wu, Yan-Ru; Sun, Qing Mar 24, 2022 5040
Near-Fault Ground Motion Impacts on High-Speed Rail Large-Span Continuous Girder Bridge considering Pile-Soil Interaction. Zhou, Yefei; Wang, Gang; Yang, Shuyi; Liu, Niu Mar 21, 2022 4689
Prediction of Effective Width of Varying Depth Box-Girder Bridges Using Convolutional Neural Networks. Hu, Kejian; Wu, Xiaoguang Mar 10, 2022 5724
Effect of Ground Motion Orientation on Seismic Responses of an Asymmetric Stress Ribbon Pedestrian Bridge. Zhang, Yi; Pu, Wuchuan; Zhang, Qishuo; Liu, Kaiwen; Dong, Hua Mar 3, 2022 6048
In-Plane Instability of Parabolic Arches under Uniformly Distributed Vertical Load Coupled with Temperature Gradient Field. Pan, Zhenyu; Deng, Deyuan; Feng, Changsheng; Lu, Hanwen; Chen, Zhou; Zhou, Jinman; Jiang, Angfeng Feb 22, 2022 5367
Performance of Shear Connector in Composite Slab and Steel Beam with Reentrant and Open Trough Profiled Steel Sheeting. Feyissa, Alemu; Kenea, Goshu Feb 10, 2022 6001
Machine Learning-Based Probabilistic Seismic Demand Model of Continuous Girder Bridges. Li, Wenshan; Huang, Yong; Xie, Zikai Feb 3, 2022 4976
Coupled CFD-FEM Simulation of Steel Box Bridge Exposed to Fire. Xu, Chenglong; Liu, Zhi Jan 10, 2022 5612
Finite Element Model-Based Weight-Over Process Philosophy for Bridge Loading Capacity Evaluation and Rating Factor Estimation. Karimpour, Ali; Rahmatalla, Salam; Bolboli Ghadikolaee, Hossein Dec 17, 2021 8002
Dynamic Characteristics of a Double-Pylon Cable-Stayed Bridge with Steel Truss Girder and Single-Cable Plane. Zeng, Yong; Zeng, Yutong; Yu, Hao; Tan, Yujie; Tan, Hongmei; Zheng, Huijun Dec 16, 2021 8640
Mechanical Characteristics of Steel Shear Keyed Joints in the Construction and Finished States. Zou, Yu; Xu, Dong Dec 2, 2021 4682
Mathematical and Numerical Calculation of the Interlayer Slip of a Two-Layer Glued Beam. Doumia, Benoît; Sanda Abo, Omarou; Nwagoum Tuwa, Peguy Roussel; Woafo, Paul Report Aug 12, 2021 5460
Influence of Restrainer Piers on the Seismic Performance of Long Bridges with Equal-Height Piers. Luo, Yuhu; Li, Yongguang; Wang, Xu; Lu, Guangping Report May 30, 2021 9888
A Third-Order Shear Deformation Theory for Bending Behaviors of Rotating FGM Beams Resting on Elastic Foundation with Geometrical Imperfections in Thermal Environments. Van Dang, Nguyen Report Apr 15, 2021 5927
Multiobjective Optimization of Cable Forces and Counterweights for Universal Cable-Stayed Bridges. Wang, Zhangming; Zhang, Nan; Du, Xianting; Wang, Shilei; Sun, Qikai Jan 15, 2021 6717
Modal Parameter Identification Based on Hilbert Vibration Decomposition in Vibration Stability of Bridge Structures. Xia, Yingzhi; Li, Hui; Fan, Zhezhe; Xiao, Jiyong Jan 1, 2021 3540
Experimental and Numerical Study on Fracture Characteristics of Interface between In Situ Engineered Cementitious Composites and Steel Deck. Han, Weiwei; Wu, Shuyin; Gao, Xue; Zong, Xinyao; Shan, Jingsong Report Jan 1, 2021 5161
Numerical Analysis of Two I-shaped GFRP Composite Bridge with Corrugated Webs. Yan, Linjun; Zhang, Jingwei; Luo, Kui Jan 1, 2021 6288
Analysis of Corrosion-Fatigue Damage and Fracture Mechanism of In-Service Bridge Cables/Hangers. Guowen, Yao; Shicong, Yang; Jinquan, Zhang; Yanling, Leng Jan 1, 2021 4897
Fuzzy Assessment of Steel Deck Pavement for Long Suspension Bridge of the Fourth Nanjing Yangtze River Bridge. Zong, Jinyu; Zhang, Keqiang; Zhan, Binggen; Ma, Rui Jan 1, 2021 4465
Tensile Performance of SHCC Road-Bridge Link Slabs in Fully Jointless Bridges. Zhan, Xuefang; Liu, Kaile; Zhao, Yi-Bin; Yan, Hengli Jan 1, 2021 6562
Auxiliary Piers on Long-Span Specially Shaped Mixed Steel Structure Main Tower Cable-Stayed Bridge: Research on the Impact on the Dynamic Performance. Guo, Shanshan; Cui, Deyong; Ma, Shaokun Jan 1, 2021 7470
Field Study on Deformation and Stress Characteristics of Large Open Caisson during Excavation in Deep Marine Soft Clay. Yan, Xin; Zhan, Wei; Hu, Zhi; Xiao, Danqiang; Yu, Yiqiang; Wang, Jinchang Jan 1, 2021 5435
Vessel-Bridge Collision Reliability Assessment Based on Structural Dynamic Analysis. Tao, Fu; Xiaoqian, Ren; Kai, Wang Jan 1, 2021 5134
Research on the Influence Mechanism of the High-Steep Slope on the Deformation Characteristics of Bridge Substructure. Zhang, Yufang; Liu, Hongyu; Li, Jian; Li, Jiaming; Huang, Qidi; Ma, Xianjie Jan 1, 2021 4169
Study on the Shear Capacity of the Wet Joint of the Prefabricated Bridge Panel with a Special-Shaped Shear Key. Feng, Fan; Huang, Fanglin; Zhou, De; Wen, Weibin; Tao, Yong Jan 1, 2021 6043
Mathematical and Numerical Calculation of the Interlayer Slip of a Two-Layer Glued Beam. Doumia, Benoît; Sanda Abo, Omarou; Nwagoum Tuwa, Peguy Roussel; Woafo, Paul Report Jan 1, 2021 5459
Determination of Bridge Prestress Loss under Fatigue Load Based on PSO-BP Neural Network. Wang, Yongguang Jan 1, 2021 5237
A State-of-the-Art Review on Hybrid GFRP-Concrete Bridge Deck Systems. Zuo, Yize; Cao, Yuqi; Zhou, Yuqi; Liu, Wei Wei Jan 1, 2021 9214
Influence of Restrainer Piers on the Seismic Performance of Long Bridges with Equal-Height Piers. Luo, Yuhu; Li, Yongguang; Wang, Xu; Lu, Guangping Report Jan 1, 2021 9888
An Enhanced UHPC-Grout Shear Connection for Steel-Concrete Composite Bridges with Precast Decks. Zhang, Yongtao; Zheng, Hehui; Tang, Minghao; He, Zhiqi Jan 1, 2021 4888
Experimental and Numerical Investigation on the Bearing Behavior of Curved Continuous Twin I-Girder Composite Bridge with Precast Concrete Slab. Shen, Chuandong; Song, Yifan; Yan, Lei; Li, Yuan; Ma, Xiaowei; He, Shuanhai; Han, Xiaodong Jan 1, 2021 7696
Analysis and Study on Bending Vibration Frequency of New Corrugated Steel Web Composite Box Girder. Zang, Xiaomeng; Wang, Genhui; Zhang, Zichen Jan 1, 2021 4316
Fluent Numerical Study of Lifting Resistance and Wave Impact Height of a Cross-Sea Bridge Based on Cloud Computing. Hu, Jun; Yu, Jiayu Jan 1, 2021 6886
Flexural Behavior of Unbonded Prestressed Concrete Bridge Girders. Tang, Chenhao; Zhang, Gang; Song, Chaojie; Li, Xuyang; Hou, Yonggang Jan 1, 2021 4760
Performance Evaluation and Optimization of Waterproof Adhesive Layer for Concrete Bridge Deck in Seasonal Frozen Region Using AHP. Jin, Weidong; Zhao, Yu; Wang, Wensheng; He, Feng Jan 1, 2021 8193
Estimation of Extreme Cable Forces of Cable-Stayed Bridges Based on Monitoring Data and Random Vehicle Models. Ren, Yuan; Zhu, Zhiyuan; Fan, Ziyuan; Huang, Qiao Jan 1, 2021 6937
Vibration Characteristics of Fully Enclosed Sound Barriers on Railway Bridges under the Movement of Trains. Li, Hao; Li, Xiao-Zhen; Zheng, Jing Jan 1, 2021 5674
The Influence of Different Structure of Magnetic Modulation Ring on the Torque Performance of Coaxial Magnetic Gear. Wang, Jungang; Xu, Shuairui; Ouyang, Aiguo; Mo, Ruina Report Nov 1, 2020 4858
Reliability Assessment and Residual Life Estimation of Concrete Girder Bridges Strengthened by Carbon Fiber during the Service Stage. Yuan, Haoyun; Hou, Wei; Ren, Leping; Zhao, Xiaojin Oct 9, 2020 5939
Performance-Based Seismic Fragility and Residual Seismic Resistance Study of a Long-Span Suspension Bridge. Wu, Fangwen; Luo, Jianfei; Zheng, Wei; Cai, Cheng; Dai, Jun; Wen, Yajun; Ji, Quanyou Report Sep 30, 2020 6195
Feasibility Study of Using Engineered Cementitious Composite and High-Strength Bars in Rigid Bridge Piers Based on Seismic Vulnerability Analysis. Li, Jie; Hu, Yuanhong; Yang, Dayu; Feng, Tengda; Liang, Yan; Tao, Chenchen Sep 27, 2020 6623
A Nonlinear Static Procedure for the Seismic Design of Symmetrical Irregular Bridges. Li, Shanshan; Xiang, Ping; Wei, Biao; Yan, Lu; Xia, Ye Sep 26, 2020 8983
Dynamic Reliability of Continuous Rigid-Frame Bridges under Stochastic Moving Vehicle Loads. Lu, Naiwei; Wang, Kai; Wang, Honghao; Liu, Yang; Luo, Yuan; Xiao, Xinhui Sep 25, 2020 6028
Progressive Collapse of RC Box Girder Bridges due to Seismic Actions. Mohamed, Heba A.; Husain, M. M.; Aboraya, Ayman M. Sep 23, 2020 6272
Vertical Gradient Temperature Difference of the Main Arch with Single Pipe Section in Tibet Based on Statistical Analysis. Shi, Tuo; Deng, Nianchun; Chen, Zheng; Li, Haoxu Sep 22, 2020 4498
Active Mass Damper tor Reducing Wind and Earthquake Vibrations of a Long-Period Bridge. Chang, Seongkyu Sep 1, 2020 5873
Numerical Analysis of Temperature Influence on Transverse Cracks in Concrete Box-Girder Bridges. Xu, Hanzheng; Yan, Xiaofeng Report Aug 31, 2020 5472
Cumulative Damage Evaluation of RC Bridge Piers subjected to Multiple Earthquakes. Lee, Do Hyung; Kim, Byeong Hwa; Kim, Jung Joong; Kim, WooSeok Aug 31, 2020 6714
Lateral Seismic Response and Self-Centering Performance of a Long-Span Railway Continuous Beam-Arch Bridge. Shi, Yan; Zhang, Zhanhong; Qin, Hongguo; Zhao, Xiangyu; Yang, Xiong Aug 31, 2020 7994
A Quick Assessment and Optimization Method for a Flutter Aerodynamic Measure of a Typical Flat Box Girder. Wang, Feng; Xiong, Chuan; Wang, Zijian; Guo, Congmin; Bai, Hua; Li, Jiawu Aug 31, 2020 6030
Seismic Fragility Analysis of Bridge Group Pile Foundations considering Fluid-Pile-Soil Interaction. Zhang, Chao; Wu, Chengwang; Wang, Piguang Aug 31, 2020 8077
An Adjustment Method for the Suspender Tension of CFSTTTHAB Based on Influence Matrix of Single Suspender. Wang, Longlin; Wang, Hua; Li, Litao; Hao, Tianzhi; Wu, Changxia Aug 31, 2020 4898
Seismic Response Analysis of Pier considering Durability Damage Repair. Liang, Yan; Li, Liangliang; Mao, Ruimin; Shi, Xiaoye Aug 31, 2020 7709
Experiment on the Segment Model of a Plain Concrete Arch Bridge Reinforced with UHPC Composite Arch Circle. Wang, Zongshan; Zhou, Jianting; Yang, Jun; Chen, Lei; Wang, Weicheng Aug 31, 2020 7294
Incorporation of Structural Health Monitoring Coupled Data in Dynamic Extreme Stress Prediction of Steel Bridges Using Dynamic Coupled Linear Models. Fan, Xueping; Shang, Zhipeng; Yang, Guanghong; Zhao, Xiaoxiong; Liu, Yuefei Aug 31, 2020 6533
The Influence of Complex Subway Station Construction on High Retaining Walls and Appropriate Countermeasures. Wang, Kai; Li, Zhaoping; Xu, Xuezhao; Shi, Leilei; Zhang, Fanbo Aug 31, 2020 6430
Layout Optimization of Rail Expansion Joint on Long-Span Cable-Stayed Bridge for High-Speed Railway. Cai, Xiaopei; Liu, Wanli; Xie, Kaize; Zhu, Wenjun; Tan, Xiyuan; Gao, Yongjie Aug 31, 2020 8027
Energy Response Analysis of Continuous Beam Bridges with Friction Pendulum Bearing by Multihazard Source Excitations. Bing, Li; Wang, Bin; Shaohua, Wang; Xiao, Wu Jul 31, 2020 6651
A Morphology Filter-Assisted Extreme-Point Symmetric Mode Decomposition (MF-ESMD) Denoising Method for Bridge Dynamic Deflection Based on Ground-Based Microwave Interferometry. Xianglei, Liu; Mengzhuo, Jiang; Ziqi, Liu; Hui, Wang Jul 31, 2020 7510
Experimental Study on Improving the Compressive Strength of UHPC Turntable. Wang, Jiawei; Sun, Quansheng Report Jul 31, 2020 11875
Refined Time-Domain Buffeting Analysis of a Long-Span Suspension Bridge in Mountainous Urban Terrain. Wu, Bo; Zhang, Liang-Liang; Yang, Yang; Liu, Lian-Jie; Ni, Zhi-Jun Jul 31, 2020 10256
Feasibility Evaluation of a Long-Life Asphalt Pavement for Steel Bridge Deck. Chen, Leilei; Qian, Zhendong; Chen, Daoxie; Wei, Ya Jul 31, 2020 5283
LIFE CYCLE SUSTAINABILITY ASSESSMENT FOR MULTI-CRITERIA DECISION MAKING IN BRIDGE DESIGN: A REVIEW. Navarro, Ignacio Javier; Penades-Pla, Vicent; Martinez-Munoz, David; Rempling, Rasmus; Yepes, Victor Report Jul 1, 2020 9995
Mitigating the Bridge End Bump Problem: A Case Study of a New Slab System with a Lower Partition Slab-Pile Foundation. Yang, Yu; Yu, Chuang; Wu, Ze-Xiang; Tu, Dong-Mei Case study Jun 30, 2020 5622
Steel-Concrete Composite Bridges: Design, Life Cycle Assessment, Maintenance, and Decision-Making. Martinez-Munoz, D.; Marti, J.V.; Yepes, V. Jun 30, 2020 10335
Iterative Method for Predicting Uneven Bridge Approach Settlement (BAS) Caused by Vehicle Loads. Sun, Hong-lei; Chen, An-hua; Shi, Li; Cai, Yuan-qiang Jun 30, 2020 5775
Instability Analysis of a Low-Angle Low-Expansive Soil Slope under Seasonal Wet-Dry Cycles and River-Level Variations. Qi, Yongzheng; Wang, Zongzhi; Xu, Haoqing; Yuan, Zirui May 31, 2020 6056
Experimental Investigation of the Fatigue Behavior of Basalt Fiber Reinforced Polymer Grid-Concrete Interface. Wen, Bo; Wan, Chunfeng; Liu, Lin; Fang, Da; Yang, Caiqian May 31, 2020 5388
Numerical simulation of fluid-solid coupling in surrounding rock for river stope mining. Yuan, Haiping; Chen, Chenghao; He, Zhongming; Wang, Yixian May 31, 2020 5077
Interaction between Track and Long-Span Cable-Stayed Bridge: Recommendations for Calculation. Xie, Kaize; Zhao, Weigang; Cai, Xiaopei; Wang, Ping; Zhao, Jia May 31, 2020 7130
230,000 U.S. Bridges Need Repair, New Analysis of Federal Data Finds. May 1, 2020 686
Influence of Karst Caves at Pile Side on the Bearing Capacity of Super-Long Pile Foundation. Wang, Peisen; Ding, Hongyan; Zhang, Puyang Mar 31, 2020 6199
Fatigue Damage Evaluation of Pile-Supported Bridges under Stochastic Ice Loads. Wu, Tianyu; Qiu, Wenliang; Wu, Guangrun Mar 31, 2020 6858
Influence of Local Deformation Mode of Cable-Stayed Bridge on Unballasted Tracks: Experimental Research. Sheng, Xingwang; Zheng, Weiqi; Wu, Jianxian; Zhang, Handong Mar 31, 2020 4945
Concrete Creep Analysis Method Based on a Long-Term Test of Prestressed Concrete Beam. Yan, Mingfang; Jin, Song; Gong, Jinxin Mar 31, 2020 6158
Flood Analysis with HEC-RAS: A Case Study of Tigris River. Ogras, Selman; Onen, Fevzi Case study Mar 31, 2020 5686
Simulation of the In Situ Spatially Varying Ground Motions and Nonlinear Seismic Response Analysis of the Cable-Stayed Bridge. Zhang, Jin; Chen, Ke-jian; Ju, Neng-pan; Zheng, Shi-xiong; Jia, Hong-yu; Yuan, Da-ping Mar 31, 2020 8218
Dynamic Characteristics of the Surrounding Soil during the Vibrational Pulling Process of a Pile Based on DEM. Sun, Tingting; Zhang, Zhihua; Yang, Jixin; Yang, Jingnan; Zhang, Xuan Mar 31, 2020 8347
Structural Redundancy Assessment of Adjacent Precast Concrete Box-Beam Bridges in Service. Leng, Yanling; Zhang, Jinquan; Jiang, Ruinian; Xiao, Yangjian Mar 1, 2020 5700
Stress Testing of Steel Suspender of Arch Bridge Model Based on Induced Magnetic Flux Method. Weng, Guangyuan; Yang, Liu; Xiyu, Zhu Mar 1, 2020 5345
Numerical Analysis of Fracture Behaviour on Marble Samples Containing Two Flaws. Zheng, Lifei; Huang, Dan; Li, Xiaoqing; Hu, Xuan Mar 1, 2020 6654
Bridge Seismic Damage Assessment Model Applying Artificial Neural Networks and the Random Forest Algorithm. Jia, Hanxi; Lin, Junqi; Liu, Jinlong Mar 1, 2020 10189
Analysis of Sunshine Temperature Field of Steel Box Girder Based on Monitoring Data. Lu, Hailin; Hao, Jing; Zhong, Jiwei; Wang, Yafei; Yang, Hongyin Mar 1, 2020 5512
The Horizontal Bearing Capacity of Composite Concrete-Filled Steel Tube Piles. Dong, Yunxiu; Feng, Zhongju; Hu, Haibo; He, Jingbin; Zhang, Qilang; Wang, Fuchun Jan 1, 2020 8364
Calibration of the Live Load Factor for Highway Bridges with Different Requirements of Loading. Liu, Lang; Ren, Qingyang; Wang, Xu Technical report Jan 1, 2020 6638
Chloride Penetration in Coastal Concrete Structures: Field Investigation and Model Development. Zhuo, Weidong; Yan, Quanzhe; Yang, Zhengxian; Lin, Shaohong; Lin, Kaiqi; He, Fuqiang Jan 1, 2020 8088
Study on the Main Factors of Frequency Variation of LC Resonant Prestress Detection Method. Zhang, Benniu; Zhao, Yuanyuan; Li, Xingxing; Su, Yanpeng; Yin, Qiang; Jiang, Jianhui Report Jan 1, 2020 6165
Research on Corrosion Fatigue Performance and Multiple Fatigue Sources Fracture Process of Corroded Steel Wires. Wang, Ying; Zheng, Yuqian Dec 31, 2019 12070
Design and Implementation of a Structural Health Monitoring System for a Large Sea-Crossing Project with Bridges and Tunnel. Yan, Yu; Mao, Xingquan; Wang, Xu; Yu, Xianfeng; Fang, Lei Dec 31, 2019 4845
Experimental Evaluation of the Seismic Response of Skewed Bridges with Emphasis on Poundings between Girder and Abutments. Yang, Ziqi; Kun, Chern; Chouw, Nawawi Dec 31, 2019 6854
Effect of Shear Creep on Long-Term Deformation Analysis of Long-Span Concrete Girder Bridge. Niu, Yanwei; Tang, Yingying Dec 31, 2019 5834
Wind-Induced Vibration Response of an Inspection Vehicle for Main Cables Based on Computer Simulation. Zhang, Lu; Wang, Shaohua; Guo, Peng; Wang, Qunsheng Nov 30, 2019 7871
Design Criterion and a Technical Approach for the Controlled Seismic Behavior of Continuous Girder Bridges. Gao, Hao; Song, Yanchen; Wang, Junjie; Liu, Huijie Nov 30, 2019 7481
Mass-Stiffness Combined Perturbation Method for Mode Shape Monitoring of Bridge Structures. Zhang, Liye; Xia, Ye; Lozano-Galanat, Jose A.; Sun, Limin Nov 30, 2019 7752
Vibration Theoretical Analysis of Elastically Connected Multiple Beam System under the Moving Oscillator. He, Binbin; Feng, Yulin Oct 31, 2019 5520
A Comprehensive Review of the Mechanical Behavior of Suspension Bridge Tunnel-Type Anchorage. Han, Yafeng; Liu, Xinrong; Wei, Ning; Li, Dongliang; Deng, Zhiyun; Wu, Xiangchao; Liu, Dongshuang Oct 31, 2019 11707
Design and Experimental Study on Shock-Absorbing Steel Bar with Limit Function for Bridges. Li, Zhaoguang; Gao, Ri; Jia, Wei Oct 31, 2019 4157
FLEXURAL BEHAVIOR OF HYBRID FRP-CONCRETE BRIDGE DECKS. Kara, Ilker Fatih; Ashour, Ashraf F.; Bilim, Cahit Report Oct 1, 2019 2813
Comparative Study on Dynamic Response of Deck Pavement of Two Kinds of Box Girder Bridges under Moving Loads. Si, Chundi; Su, Xin; Chen, Enli; Yan, Zhanyou Report Sep 30, 2019 5067
Optimization Method for Solving the Reasonable Arch Axis of Long-Span CFST Arch Bridges. Zhang, Xuesong; Liang, Ningyi; Lu, Xiaohong; Gu, Anbang; Shan, Jidong Sep 30, 2019 7415
Analysis of Fatigue Crack Propagation of an Orthotropic Bridge Deck Based on the Extended Finite Element Method. Wang, Ying; Wang, Zhen; Zheng, Yuqian Report Aug 31, 2019 7712
Improvement on Structural Forms of Pile Group Foundations of Deepwater Bridges. Yu, Enbo; Ren, Sen; Tang, Haojun; Li, Yongle; Fang, Chen Aug 31, 2019 7944
Nonlinear Pounding Analysis of Multispan and Simply Supported Beam Bridges Subjected to Strong Ground Motions. Jia, Hong-Yu; Lan, Xian-Lin; Yang, Nan Luo Jian; Zheng, Shi-Xiong; Zhang, Chao Aug 31, 2019 8073
GPS, Accelerometer, and Smartphone Fused Smart Sensor for SHM on Real-Scale Bridges. Guzman-Acevedo, G. Michel; Vazquez-Becerra, G. Esteban; Millan-Almaraz, Jesus R.; Rodriguez-Lozoya, Technical report Jul 31, 2019 7956
Experimental Verification of Applying Active Control Method as Virtual Support for Relief Bridge. Shih, Ming-Hsiang; Sung, Wen-Pei Technical report Jul 31, 2019 6932
Seismic Performance Evaluation of Typical Piers of China's High-Speed Railway Bridge Line Using Pushover Analysis. Guo, Wei; Hu, Yao; Liu, Hanyun; Bu, Dan Jul 31, 2019 7080
Seismic Fragility Analysis of Bridge System Based on Fuzzy Failure Criteria. Ren, Leping; He, Shuanhai; Yuan, Haoyun; Zhu, Zhao Jun 30, 2019 6873
Behavior Evaluation of Ultrahigh-Performance Concrete Beam Containing Para-Aramid Fibers. Kim, Seung-Ki; Kim, Woosuk; Han, Sang-Mook Jun 30, 2019 5834
Traffic Sensing Methodology Combining Influence Line Theory and Computer Vision Techniques for Girder Bridges. Jian, Xudong; Xia, Ye; Lozano-Galanand, Jose A.; Sun, Limin Jun 30, 2019 7354
A Full-Scale Field Study on Bearing Characteristics of Cast-in-Place Piles with Different Hole-Forming Methods in Loess Area. Zhou, Zhijun; Yang, Tao; Fan, Haobo May 31, 2019 6531
Serviceability Assessment Method of Stay Cables with Vibration Control Using First-Passage Probability. Jeong, Seunghoo; Lee, Young-Joo; Sim, Sung-Han May 31, 2019 5740
Predictable Behavior of GFRP-Reinforced Bridge Decks: Formulation of a Strain-Based Capacity Model. Kim, Young Hoon; Kim, Yeesock; Park, Yeonho May 31, 2019 10765
Extending the Fatigue Life of Steel Truss Bridges with Tuned Mass Damper Systems. Pipinato, Alessio Apr 30, 2019 6319
Cracking Behaviors and Mechanical Properties of Rock-Like Specimens with Two Unparallel Flaws under Conventional Triaxial Compression. Le, Huilin; Sun, Shaorui; Xu, Chenghua; Li, Liuyang; Liu, Yong Apr 30, 2019 6833
Seismic Performance Evaluation of a Fully Integral Concrete Bridge with End-Restraining Abutments. Choi, Byung H.; Moreno, Lorenz B.; Lim, Churl-Soo; Nguyen, Duy-Duan; Lee, Tae-Hyung Apr 30, 2019 5991
Power Spectral Density Response of Bridge-Like Structures Loaded by Stochastic Moving Forces. Sorrentino, Silvio Apr 30, 2019 5202
Seismic Design of Bridges against Near-Fault Ground Motions Using Combined Seismic Isolation and Restraining Systems of LRBs and CDRs. Li, Xiaoli; Shi, Yan Apr 30, 2019 5931
Flutter Performance of the Emergency Bridge with New-Type Cable-Girder. Yang, Lei; Shao, Fei; Xu, Qian; Jiang, Ke-Bin Apr 30, 2019 6597
Earthquake-Induced Domino-Type Progressive Collapse in Regular, Semiregular, and Irregular Bridges. Seyedkhoei, Amir; Akbari, Reza; Maalek, Shahrokh Mar 31, 2019 7278
Dynamic Amplification Factor of Shear Force on Bridge Columns under Impact Load. Ma, Haiying; Cao, Zhen; Shi, Xuefei; Zhou, Junyong Mar 31, 2019 8027
Flexural Behavior of Hybrid Composite Beam (HCB) Bridges. Aboelseoud, Mohamed A.; Myers, John J. Mar 31, 2019 7823
Low-Temperature Performance and Evaluation Index of Gussasphalt for Steel Bridge Decks. Ye, Hongyu; Wang, Xuancang; Fang, Naren; Su, Ziyuan Mar 31, 2019 6712
Structural Behavior of Ultrahigh-Performance Fiber-Reinforced Concrete Thin-Walled Arch Subjected to Asymmetric Load. Yang, Jun; Zhou, Jianting; Wang, Zongshan; Zhou, Yingxin; Zhang, Hong Mar 31, 2019 5017
THE PRELIMINARY DESIGN AND TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE TWO-LEVEL BRANCHED CABLE-STAYED BRIDGE. Stragys, Modestas Mar 1, 2019 4959
Internal Damage Detection of RC Bridge Decks with Uniformly Distributed Elastic Wave Sources. Takamine, Hidefumi; Ueda, Yuki; Watabe, Kazuo; Hashimoto, Katsufumi; Shiotani, Tomoki Jan 1, 2019 1702
MnDOT calls novel bridge repair method promising. Aug 6, 2018 776
NONLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF CONTINUOUS WELDED RAIL-BRIDGE INTERACTION: MONITORING-BASED CALIBRATION. Strauss, Alfred; Somodikova, Martina; Lehky, David; Novak, Drahomir; Bergmeister, Konrad Jun 1, 2018 6166
Infrastructure digitisation for a digitally-enabled world. Apr 29, 2018 721
The ABCs of accelerated bridge construction: When used appropriately, the more efficient method uses higher-quality components. Whittemore, Daniel Viewpoint essay Apr 13, 2018 738
Determination of load distribution factors of steel-concrete composite box and I-girder bridges using 3D finite element analysis. Fatemi, S.J.; Sheikh, A.H.; Ali, M.S. Mohamed Apr 1, 2018 8171
The Effects of Scouring on Highway Bridges. Mar 1, 2018 411
Horror at London Bridge after 'man is stabbed in front of horrified commuters after argument on packed train'; We'll be bringing you the very latest updates, pictures and video on this breaking news story. Feb 2, 2018 142
Vibration-based monitoring for performance evaluation of flexible civil structures in Japan. Fujino, Yozo Feb 1, 2018 13766
Dowel Behavior of Rebars in Small Concrete Block for Sliding Slab Track on Railway Bridges. Lee, Seong-Cheol; Park, Sangmin; Lee, Jaeha; Lee, Kyoung-Chan Jan 1, 2018 6121
Development of Dynamic Impact Factor Expressions for Skewed Composite Concrete-Steel Slab-On-Girder Bridges. Mohseni, Iman; Ashin, Amin; Choi, Won; Kang, Junsuk Jan 1, 2018 5497
Characterization of Nonstationary Mode Interaction of Bridge by Considering Deterioration of Bearing. Chen, Gang S.; Xiao, Feng; Zatar, Wael; Hulsey, J. Leroy Jan 1, 2018 4209
The Deformation Characteristics of Weak Foundation with High Back Siltation in the Immersed Tunnel. Yue, Xiabing; Xie, Yuan; Xie, Yongli Jan 1, 2018 8451
Experimental Study and Mixed-Dimensional FE Analysis of T-Rib GFRP Plate-Concrete Composite Bridge Decks. Tian, Jun; Wu, Xiaowei; Zheng, Yu; Du, Yinfei; Quan, Xiankai Jan 1, 2018 6647
Determining Time Variation of Cable Tension Forces in Suspended Bridges Using Time-Frequency Analysis. Stromquist-LeVoir, Gannon; McMullen, Kevin F.; Zaghi, Arash E.; Christenson, Richard Report Jan 1, 2018 8637
Refined Finite Element Analysis of Crack Causes in SRC Arch Rib Bridges considering Multiple Factors. Deng, Mengsheng Yu Nianchun; Chen, Qifeng; Hao, Tianzhi Jan 1, 2018 3905
The Analysis of Stress Waves at a Junction of Beam and String. Chen, Mu; Wang, Ronghui; Ma, Niujing; Zhang, Zhuojie Jan 1, 2018 4337
An Inverted Pendulum Model Describing the Lateral Pedestrian-Footbridge Interaction. Zhen, Bin; Chang, Liang; Song, Zigen Jan 1, 2018 5590
Nonlinear Analysis Method for Serviceability Investigation of Bridge Deck Ends with a Concrete Slab Track. Sung, Deokyong Jan 1, 2018 5191
Bridge Responses Induced by Adjacent Subway Station Construction Using Shallow Tunneling Method. Su, Jie; Fang, Qian; Zhang, Dingli; Niu, Xiaokai; Liu, Xiang; Jie, Yunming Jan 1, 2018 4585
Finite Element Model Updating in Bridge Structures Using Kriging Model and Latin Hypercube Sampling Method. Wu, Jie; Yan, Quansheng; Huang, Shiping; Zou, Chao; Zhong, Jintu; Wang, Weifeng Jan 1, 2018 6737
Reproducing Field Measurements Using Scaled-Down Hydraulic Model Studies in a Laboratory. Lee, Seung Oh; Hong, Seung Ho Jan 1, 2018 6562
An Investigation of Damage Mechanism Induced by Earthquake in a Plate Girder Bridge Based on Seismic Response Analysis: Case Study of Tawarayama Bridge under the 2016 Kumamoto Earthquake. Aye, Mya Nan; Kasai, Akira; Shigeishi, Mitsuhiro Jan 1, 2018 6439
Novel Crashworthy Device for Pier Protection from Barge Impact. Wang, W.; Morgenthal, G. Jan 1, 2018 6764
A Study on Dynamic Amplification Factor and Structure Parameter of Bridge Deck Pavement Based on Bridge Deck Pavement Roughness. Han, Fei; Dan, Dan-hui; Wang, Hu Jan 1, 2018 4348
Nonlinear Time-History Analysis for Validation of the Displacement-Based Seismic Assessment of the RC Upper Bridge of a Dam. Lestuzzi, P.; Charif, H.; Rossier, S.; Ferriere, M.; Person, J.-P. Jan 1, 2018 6715
The Stability of a Movable High-Strength Inverted-Triangular Steel Bridge. Gao, Lei; Bai, Linyue; Jiang, Kebin; Wang, Qiang; He, Xiaohui Jan 1, 2018 6851
Deformation Forecast of Main Girder Enhanced by Stay Cable System with Unequal Interval Grey Model and Residual Composite Correction. Xu, Gangnian; Wang, Youzhi; Wang, Shimin; Yuan, Quan Jan 1, 2018 5916
Seismic Fragility Analysis of Multispan Reinforced Concrete Bridges Using Mainshock-Aftershock Sequences. Pang, Yutao; Wu, Li Jan 1, 2018 5949
Tensioning-Phase Box Girder Deformation Prediction Model Based on Ant Colony Algorithm and Residual Correction. Xu, Gangnian; Wang, Youzhi; Liu, Shangbin; Wang, Shimin Jan 1, 2018 11741
Overturning Axis Selection in Curved Box-Girder Bridges with Single-Column Piers. Song, Guohua; Che, Delu; Li, Minghui Jan 1, 2018 5179
Complexity Study on the Unsteady Flow Field and Aerodynamic Noise of High-Speed Railways on Bridges. Su, Jufeng; Sun, Yamin; Liu, Yuyang Jan 1, 2018 8155
Numerical Simulation Study on Lateral Displacement of Pile Foundation and Construction Process under Stacking Loads. Cai, Yan-Yan; Tu, Bing-xiong; Yu, Jin; Zhu, Yao-liang; Zhou, Jian-feng Report Jan 1, 2018 7242
An Interval-Valued Pythagorean Fuzzy Compromise Approach with Correlation-Based Closeness Indices for Multiple-Criteria Decision Analysis of Bridge Construction Methods. Chen, Ting-Yu Jan 1, 2018 21440
Major toll bridge votes coming Bridge: Construction contracts have come in below estimates. Nov 22, 2017 370
Evaluation of the channel stability in bridges and culverts in Parana III Watershed, Western Parana State, Brazil/Estabilidade de canais fluviais em torno de pontes e bueiros na bacia hidrografica do Parana III, Oeste do Parana. Bortoluzzi, Leandro Neri; Fernandez, Oscar Vicente Quinonez Ensayo Apr 1, 2017 6458
Impact of Plastic Hinge Properties on Capacity Curve of Reinforced Concrete Bridges. Shatarat, Nasim; Shehadeh, Mutasem; Naser, Mohammad Jan 1, 2017 8476
Theoretical and Numerical Analysis of 1:1 Main Parametric Resonance of Stayed Cable Considering Cable-Beam Coupling. Zhang, Li-Na; Li, Feng-Chen; Wang, Xiao-Yong; Cui, Peng-Fei Jan 1, 2017 3873
Musical Tone Law Method for the Structural Damage Detection. Yang, Weisong; Xu, Weixiao; Guo, Xun; Yang, Liguo Jan 1, 2017 4783
A Mesoscopic Simulation for the Early-Age Shrinkage Cracking Process of High Performance Concrete in Bridge Engineering. Li, Guodong; Wang, Zonglin Jan 1, 2017 6689
Structural Condition Assessment of the Herringbone Middle Pylon of the Taizhou Bridge Using SHM Strain Data. Ding, Huaping; Shen, Qinghong; Du, Sidan Jan 1, 2017 4640
Decision Matrix Analysis of Impact Sounding Test Method to Determine Interlayer Condition of Concrete Bridge Deck. Rosales, Cristina Amor; Lee, Hyun Jong; Kim, Wonjae; Park, Chang kyu Jan 1, 2017 5866
An Investigation on the Dynamic Response of Cable Stayed Bridge with Consideration of Three-Axle Vehicle Braking Effects. Nguyen, Xuan-Toan; Tran, Van-Duc; Hoang, Nhat-Duc Report Jan 1, 2017 5028
A Study on the Dynamic Interaction between Three-Axle Vehicle and Continuous Girder Bridge with Consideration of Braking Effects. Nguyen, Xuan-Toan; Tran, Van-Duc; Hoang, Nhat-Duc Report Jan 1, 2017 3830
Static and Dynamic Mechanical Properties of Long-Span Cable-Stayed Bridges Using CFRP Cables. Kuihua, Mei; Shengjiang, Sun; Guoqing, Jin; Yamin, Sun Technical report Jan 1, 2017 6738
Ductility and Ultimate Capacity of Prestressed Steel Reinforced Concrete Beams. Wang, Chengquan; Shen, Yonggang; Yang, Runfang; Wen, Zuolin Jan 1, 2017 2974
Experimental and Numerical Investigation of the Effect of Standing People on Dynamic Properties of a Beam-Like Bridge. He, Wei; Xie, Weiping; Liu, Lisheng Jan 1, 2017 6527
Nonlinear Stochastic Analysis for Lateral Vibration of Footbridge under Pedestrian Narrowband Excitation. Bu-Yu, Jia; Xiao-Lin, Yu; Quan-Sheng, Yan; Zheng, Yang Report Jan 1, 2017 7322
Effect of Bridge-Pier Differential Settlement on the Dynamic Response of a High-Speed Railway Train-Track-Bridge System. Zhang, Xiaohui; Shan, Yao; Yang, Xinwen Report Jan 1, 2017 6091
Seismic Failure Probability of a Curved Bridge Based on Analytical and Neural Network Approaches. Karimi-Moridani, K.; Zarfam, P.; Ghafory-Ashtiany, M. Report Jan 1, 2017 9812
Seismic Collapse Analysis of RC Highway Bridges Based on a Simplified Multiscale FE Modeling Approach. Hu, Menghan; Han, Qiang; Du, Xiuli; Liang, Xiao Report Jan 1, 2017 5869
Research into 2D Dynamics and Control of Small Oscillations of a Cross-Beam during Transportation by Two Overhead Cranes. Perig, Alexander V.; Stadnik, Alexander N.; Kostikov, Alexander A.; Podlesny, Sergey V. Report Jan 1, 2017 12632
CONSTRUCTION STAGE ANALYSIS OF SEGMENTAL BOX GIRDER BRIDGE. Report Dec 31, 2016 3779
Construction and simulation on bridge wind resistant model based on finite element analysis and wavelet packet theory. Wang, Feng; Lai, Xiao; Zou, Wenfang Dec 1, 2016 4521
Modelling and analysis on flutter stability of bridge section based on simulated annealing algorithm. Kang, Cheng Dec 1, 2016 3943
'Overloaded' bolts caused Nipigon Bridge failure. Nov 1, 2016 518
Synthesis and Evaluation of the Service Limit State of Engineered Fills for Bridge Support (report) Publication Number: FHWA-HRT-15-080. Shuler, Lisa A. Sep 1, 2016 329
Modeling of local scour depth around bridge piers using artificial neural network. Khassaf, Saleh I.; Abdulwhab, Ali Q. Technical report Jul 1, 2016 3711
Comparative and parametric study of I and box bridge girders with various codes. Verma, Gaurav; Pandian M., Senthil Jun 30, 2016 2628
Computational modelling strategies for nonlinear response prediction of corroded circular RC bridge piers. Kashani, Mohammad M.; Lowes, Laura N.; Crewe, Adam J.; Alexander, Nicholas A. Jan 1, 2016 8732
Analytical evaluation of reinforced concrete pier and Cast-in-Steel-Shell Pile connection behavior considering Steel-Concrete Interface. Moon, Jiho; Lehman, Dawn E.; Roeder, Charles W.; Lee, Hak-Eun; Lee, Tae-Hyung Jan 1, 2016 6221
A Novel Approach to Evaluate the Time-Variant System Reliability of Deteriorating Concrete Bridges. Tian, Hao; Chen, Yuanli; Li, Fangyuan Report Jan 1, 2016 7494
Dynamic Behavior of Tied-Arch Bridges under the Action of Moving Loads. Lonetti, Paolo; Pascuzzo, Arturo; Davanzo, Alessandro Report Jan 1, 2016 7343
Dynamic Behavior of a Prestressed Concrete Bridge with a Switching Crack Subjected to Moving Trains. Fu, Chunyu Jan 1, 2016 6814
Passive Control System for Mitigation of Longitudinal Buffeting Responses of a Six-Tower Cable-Stayed Bridge. Geng, Fangfang; Ding, Youliang; Li, Aiqun Jan 1, 2016 8115
Buckling Instability Behavior of Steel Bridge under Fire Hazard. Wang, Ying; Liu, Muyu Jan 1, 2016 5361
Spatial Finite Element Analysis for Dynamic Response of Curved Thin-Walled Box Girder Bridges. Wang, Yinhui; Xu, Yidong; Luo, Zheng; Wu, Haijun; Yan, Liangliang Jan 1, 2016 4746
STANDARDIZATION OF HIGHWAY CONSTRUCTION DELAY CLAIM ANALYSIS--A HIGHWAY BRIDGE CASE STUDY. Mehany, Mohammed S. Hashem M.; Grigg, Neil Case study Jan 1, 2015 6649
A labor of love: the opening of the San Francisco-Oakland Bay Bridge on Labor Day 2013 marked the symbolic end of a long and challenging journey. Kolle, Greg A. Jul 1, 2014 2785
Traffic load models for Latvian road bridges with span length up to 30 meters/Transporto apkrovos modeliai, taikomi iki 30 metru ilgio perdangos tiltams Latvijoje/Satiksmes slodzes modeli Latvijas autocelu tiltiem ar laidumu garumiem lidz 30 metriem/Liikluskoormuse mudelid lati teede sildadele avapikkusega kuni 30 meetrit. Paeglitis, Andris; Paeglitis, Ainars Report Jun 1, 2014 4418
Damage identification for prestressed adjacent box-beam bridges. Walsh, Kenneth K.; Kelly, Brendan T.; Steinberg, Eric P. Report Jan 1, 2014 9951
The impact of Traffic-Induced Bridge vibration on rapid repairing high-performance concrete for bridge deck pavement repairs. Wang, Wei; Liu, Shuo; Wang, Qizhi; Yuan, Wei; Chen, Mingzhang; Hao, Xiaotian; Ma, Shuai; Liang, Xuan Jan 1, 2014 4994
Some research results on bridge health monitoring, maintenance and safety III. Book review Dec 1, 2013 113
Simplified load distribution factors for fiber reinforced polymer composite bridge decks/Supaprastinti apkrovos pasiskirstymo koeficientai tiltams su pluostu armuoto polimero paklotu/Vienkarsota slodzes sadalijuma koeficienta noteiksana kompozitam, ar skiedram stiegrotam polimera tilta klajam/Lihtsustatud koormusjaotustegurid fiibriga armeeritud polumeerkomposiit silladekile. Prachasaree, Woraphot; Sookmanee, Pongsak; Limkatanyu, Suchart; GangaRao, Hota V.S. Report Dec 1, 2013 4701
An iterative calculation method for suspension bridge's cable system based on exact catenary theory/Iteracinis kabamuju tiltu lynu sistemos skaiciavimas remiantis grandininiu kreiviu teorija/Iekartu tiltu kabelu sistemas iterativa aprekinu metode balstita uz precizu kedes teoriju/Aheljoone teoorial pohinev rippsilla kaabelsusteemi iteratiivne arvutusmeetod. Chen, Zhijun; Cao, Hongyou; Zhu, Hongping Report Sep 1, 2013 5795
Performance assessment of an existing reinforced cement concrete t-beam and slab bridge using pushover analysis/ Esamo gelz betoninio plokstinio tilto su tejinemis sijomis eksploatacinis savybis vertinimas naudojant postumio analize/ Esosu dzelzsbetona cementbetona T-veida siju veiktspejas novertejums un platnu tiltu prieksrocibu analize/ Olemasoleva armeeritud tsementbetoonist T-talaga plaatsilla seisukorra hindamine kasutades lihtsat analuusi. Gunasekaran, Umarani; Amaladosson, Roseenid Teresa; Narayanan, Premavathi; Ashokkumar, Kanchanadevi Report Jun 1, 2013 4455
Bayesian probabilistic framework for damage identification of steel truss bridges under joint uncertainties. Zheng, Wei; Yu, Yi Jan 1, 2013 9889
Sensitivity analysis of the influence of structural parameters on dynamic behaviour of highly redundant cable-stayed bridges. Asgari, B.; Osman, S.A.; Adnan, A. Jan 1, 2013 6235
Structural model updating of steel box girder bridge using modal flexibility based deflections. Cui, Jintao; Kim, Dookie; Koo, Ki Young; Chaudhary, Sandeep Report Dec 1, 2012 3386
Experimental research on end joint of steel-concrete composite truss. Zhou, Lingyu; He, Guichao Report Dec 1, 2012 4731
Investigation of steel fibre pullout and modeling of bridging behaviour in SFRC. Skadins, Ulvis; Brauns, Janis Report Sep 1, 2012 5704
Calculation model for steel fibre reinforced concrete punching zones of bridge superstructure and foundation slabs/ Tiltu gelzbetoniniu perdangu ir pamatu ploksciu praspaudimo zonos dispersinio armavimo skaiciavimo modelis/ Caurspiesanas bides pretestibas aprekina modelis tiltu laiduma un pamatu platnu konstrukcijam no fibrubetona/Terasfiibriga armeeritud .... Marciukaitis, Gediminas; Salna, Remigijus; Jonaitis, Bronius; Valivonis, Juozas Report Sep 1, 2011 4781

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |