Printer Friendly

Browse Landslides topic

Analysis subtopic

Articles

1-80 out of 80 article(s)
Title Author Type Date Words
Correlation analysis between multifractal characteristics of regional geomorphology and development of geological disasters/Analisis de correlation entre las caracteristicas multifractales de la geomorfologia regional y el desarrollo de desastres geologicos. Xiong, Yiying Mar 1, 2021 5289
Forecasting Disastrous Characteristics of Highway Landslides Using the Material Point Method: A Surcharge-Induced Perspective. Wang, Jian; Zhang, Wei; Xie, Chao-yang; Xiao, Qian; Zhu, Yu-chen; Pan, Bo Aug 31, 2020 5650
Deformation Control Method of the Antislide Pile under Trapezoidal Load in the Zhangjiawan Landslide. Wang, Hao; Lv, Zhiying; Qin, Hongyu; Yue, Jianwei; Zhang, Jianwei Jul 31, 2020 7540
Interval Nonprobabilistic Reliability Analysis for Ancient Landslide considering Strain-Softening Behavior: A Case Study. Zhou, Zilong; Lin, Chenglong; Cai, Xin; Lan, Riyan Case study Jul 31, 2020 7711
Simulation of a Submarine Landslide Using the Coupled Material Point Method. Shi, Jia-jie; Zhang, Wei; Wang, Bin; Li, Cheng-yang; Pan, Bo Report Jul 31, 2020 8146
Extension of Spencer's Circular Model to Stability Analysis of Landslides with Multicircular Slip Surfaces. Fan, Zhiqiang; Tang, Huiming; Yang, Yingming; Zheng, Yanhao; Tan, Qinwen; Wen, Tao Jun 30, 2020 9133
Disturbance and Response in the Andean Cloud Forest: a Conceptual Review. Myster, Randall W. Jun 1, 2020 8452
Study on the Hydraulic Parameters of Woshaxi Landslide Soils during Water Level Drawdown of Three Gorges Reservoir. Zhang, Zhenhua; Huang, Xiaoyu; Liu, Wu; Wang, Liang Report Jan 1, 2020 6409
Numerical Simulation Analysis of NPR Anchorage Monitoring of Bedding Rock Landslide in Open-Pit Mine. Zhang, Kai; Yang, Xiaojie; Cui, Xuebin; Wang, Yong; Tao, Zhigang Jan 1, 2020 7476
Advances in Shallow Landslide Hydrology and Triggering Mechanisms: A Multidisciplinary Approach. Meisina, Claudia; Bittelli, Marco; Valentino, Roberto; Bordoni, Massimiliano; Tomas-Jover, Roberto Dec 31, 2019 936
Point and Interval Predictions for Tanjiahe Landslide Displacement in the Three Gorges Reservoir Area, China. Wang, Yankun; Tang, Huiming; Wen, Tao; Ma, Junwei; Zou, Zongxing; Xiong, Chengren Dec 31, 2019 7923
The Comprehensive Treatment of the Ancient Landslide Deformable Body in the Giant Deep Rock Bedding based on the FLAC Analysis Model/Tratamiento integral del deslizamiento de un cuerpo deformable antiguo en un gigante lecho rocoso profundo con base en el modelo FLAC. Zhou, Hongsheng; Wang, Yunsheng; Shen, Tong; Feng, Qianqian Dec 1, 2019 3908
Stability Analysis of Slope with Multiple Sliding Surfaces Based on Dynamic Strength-Reduction DDA Method. Wang, Shuhong; Zhu, Chengjin; Wang, Pengyu; Zhang, Zishan Nov 30, 2019 5902
Regional Stability Analysis of Red Clay Slope Based on Different Failure Modes: A Case Study in Taizaifu Area, Fukuoka. Wei, Fang Case study Oct 31, 2019 5529
Effect of Rock Particle Content on the Mechanical Behavior of a Soil-Rock Mixture (SRM) via Large-Scale Direct Shear Test. Liu, Longqi; Mao, Xuesong; Xiao, Yajun; Wu, Qian; Tang, Ke; Liu, Feifei Technical report Jul 31, 2019 6158
An Experimental Study on the Hydromechanical Behaviours of the Evolution of Postearthquake Landslide Deposits. Cai, Huan; Yang, Zong-Ji; Wang, Li-Yong; Lei, Xiao-Qin; Fu, Xiao-Long; Liu, Shi-Hao; Qiao, Jian-Ping Report Jul 31, 2019 8520
Model Test and Numerical Analysis on the Deformation and Stability of a Landslide Subjected to Reservoir Filling. Hu, Xinli; He, Chuncan; Zhou, Chang; Xu, Chu; Zhang, Han; Wang, Qiang; Wu, Shuangshuang Jul 31, 2019 6672
Hydrological Behavior of an Infiltration-Induced Landslide in Colorado, USA. Wayllace, Alexandra; Thunder, Barbara; Lu, Ning; Khan, Aziz; Godt, Jonathan W. Jun 30, 2019 7156
The Role of Initial Soil Conditions in Shallow Landslide Triggering: Insights from Physically Based Approaches. Schiliro, L.; Djueyep, G. Poueme; Esposito, C.; Mugnozza, G. Scarascia Jun 30, 2019 6940
Prediction of Landslide Position of Loose Rock Mass at Mountain Tunnel Exit. Wang, Ya-Qiong; Ma, Cheng-Bin; Wang, Zhi-Feng May 31, 2019 5612
Physical Tank Experiment Investigation on Rainfall Producing Groundwater Level in Homogeneous Material Slopes. Zhang, Chao; Shao, Wei; Yue, Fucai; Saffari, Pooya; Nie, Wen May 31, 2019 5888
Determination of Landslide Zone Vulnerability Based on Soil Property at Puncak Area, Cisarua District, Bogor Regency, West Java Province. Grace, Eva; Rachman, Sofyan; Pramudito, Harry May 1, 2019 2237
The Impact of Reservoir Fluctuations on Reactivated Large Landslides: A Case Study. Iqbal, Javed; Tu, Xinbin; Gao, Wei Case study Apr 30, 2019 7063
Evaluate the Probability of Failure in Rainfall-Induced Landslides Using a Fuzzy Point Estimate Method. Yang, Ya-Sin; Yeh, Hsin-Fu Apr 30, 2019 7758
Dynamic Response Law of Loess Slope with Different Shapes. Yan, Zhixin; Zhang, Sen; Zhang, Xuedong; Jiang, Ping Apr 30, 2019 4199
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESSMENT BY APPLYING WEIGHT OF EVIDENCE METHOD FOR DISTRICT MUZAFFARABAD, NW HIMALAYAS, PAKISTAN. Report Dec 31, 2018 339
SLOPE STABILITY ANALYSIS OF KHATINJ DEFORMED SLOPE, CHITRAL (PAKISTAN) USING 2D LIMIT EQUILIBRIUM METHOD AND 3D FINITE DIFFERENCE METHOD. Dec 31, 2018 503
A mathematical approach for assessing landslide vulnerability/Un modelo matematico para la evaluacion de la vulnerabilidad por deslizamientos. Carvajal, Hernan Eduardo Martinez; Silva, Maria Tamara de Moraes Guimaraes; Aristizabal, Edwin Fabia Dec 1, 2018 10245
Empirical Correlation between Geotechnical and Geophysical Parameters in a Landslide Zone (Case Study: Nargeschal Landslide)/Correlacion empirica entre parametros geotecnicos y geofisicos en la zona de un deslizamiento de tierra. Caso de estudio: Deslizamiento de Nargeschal. Rezaei, Sadegh; Shooshpasha, Issa; Rezaei, Hamed Case study Sep 1, 2018 7940
Model for Dilution Process of Landslide Triggered Debris Flows--A Case in the Guanba River, Southeastern Tibetan Plateau/Modelo para el proceso de dilucion del flujo de escombros originados por deslizamientos de tierra - Caso del rio Guanba, en el sureste del altiplano tibetano. Li, Jun; Chen, Ningsheng; Iqbal, Javed; Han, Dawei Report Jun 1, 2018 7377
MONITORING OF ANTHROPOGENIC LANDSLIDE ACTIVITY WITH COMBINED UAV AND LIDAR-DERIVED DEMS - A CASE STUDY OF THE CZERWONY WAWOZ LANDSLIDE (SW POLAND, WESTERN SUDETES). Kowalski, Aleksander; Wajs, Jaroslaw; Kasza, Damian Apr 1, 2018 5914
The Ecological Perspective of Landslides at Soils with High Clay Content in the Middle Bogowonto Watershed, Central Java, Indonesia. Sartohadi, Junun; Pulungan, Nur Ainun Harlin Jennie; Nurudin, Makruf; Wahyudi, Wahyudi Report Jan 1, 2018 7305
Probabilistic Analysis of Weathered Soil Slope in South Korea. Bong, Taeho; Son, Younghwan Jan 1, 2018 7445
Error Source Analysis and Precision Assessment of Limit Equilibrium Methods for Rock Slopes. An, Xiaofan; Li, Ning; Zhang, Peng; Sun, Wenbo Jan 1, 2018 7458
Landslide Susceptibility in Relation to Correlation of Groundwater Development and Ground Condition. Taib, S.N.L.; Selaman, O.S.; Chen, C.L.; Lim, R.; Ismail, D.S. Awang Jan 1, 2018 3309
Stability and Failure Mechanism Analyses of the Zhenggang Landslide in Southwestern China. Wang, Shengnian; Xu, Weiya; Liu, Jinyuan Jan 1, 2018 7893
Landslide Susceptibility Mapping in Darjeeling Himalayas, India. Chawla, Amit; Chawla, Sowmiya; Pasupuleti, Srinivas; Rao, A.C.S.; Sarkar, Kripamoy; Dwivedi, Rajesh Jan 1, 2018 8283
Stability Analysis Method for Rock Slope with an Irregular Shear Plane Based on Interface Model. Qi, Changqing; Qi, Jiabing; Li, Liuyang; Liu, Jin Jan 1, 2018 3711
A DLM-LSTM Framework for North-South Land Deformation Trend Analysis from Low-Cost GPS Sensor Time Series. Pu, Fangling; Xu, Zhaozhuo; Chen, Hongyu; Xu, Xin; Chen, Nengcheng Jan 1, 2018 6495
Numerical Investigation of Rainfall-Induced Landslide in Mudstone Using Coupled Finite and Discrete Element Analysis. Hung, Ching; Liu, Chih-Hsuan; Chang, Chia-Ming Jan 1, 2018 6941
Modeling of Transient Flow in Unsaturated Geomaterials for Rainfall-Induced Landslides Using a Novel Spacetime Collocation Method. Ku, Cheng-Yu; Liu, Chih-Yu; Su, Yan; Xiao, Jing-En Jan 1, 2018 8369
Preferential Water Infiltration Path in a Slow-Moving Clayey Earthslide Evidenced by Cross-Correlation of Hydrometeorological Time Series (Charlaix Landslide, French Western Alps). Bievre, Gregory; Joseph, Agnes; Bertrand, Catherine Jan 1, 2018 13279
The Monitoring-Based Analysis on Deformation-Controlling Factors and Slope Stability of Reservoir Landslide: Hongyanzi Landslide in the Southwest of China. Han, Bing; Tong, Bin; Yan, Jinkai; Yin, Chunrong; Chen, Liang; Li, Deying Jan 1, 2018 6321
Stability Analysis of Partially Submerged Landslide with the Consideration of the Relationship between Porewater Pressure and Seepage Force. Wang, Yang; Yu, Le; Yin, Tianci; Yu, Lanbing; Huo, Zhitao Jan 1, 2018 5177
Integrative Analysis of Surface Runoff and Macropore Flow for Slopes under Rainfall Conditions. Que, Yun; Lin, Peiyuan; Lin, Denghui Jan 1, 2018 6983
An Attempt to Quantify the Lag Time of Hydrodynamic Action Based on the Long-Term Monitoring of a Typical Landslide, Three Gorges, China. Chen, Guangfu; Zhang, Guodong; Lu, Shuqiang; Wang, Xiang Jan 1, 2018 6772
Geo-Spatial Analysis: Multi-Hazards' Exposure Assessment of the Balakot Town - Pakistan. Malik, Sher Muhammad; Ali, Amjad Jan 1, 2018 3911
Impact assessment of spatial resolution on landslide inventories: A case study of Muzaffarabad city. Dec 31, 2017 3999
LANDSLIDES AND FOREST FRAGMENTATION IN THE MOUNTAIN RANGE REGION OF RIO DE JANEIRO STATE/DESLIZAMENTOS E FRAGMENTACAO FLORESTAL NA REGIAO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Lima, Bianca Coutinho; Francisco, Cristiane Nunes; Bohrer, Claudio Belmonte de Athayde Oct 1, 2017 6331
Back analysis of an earthquake triggered landslide in Mansehra district, Pakistan. Aisha Noor, Sohail Akram, Luqman Ahmed and Waqas Sarwar Jun 30, 2017 5140
Experimental Study on Slope Deformation Monitoring Based on a Combined Optical Fiber Transducer. Zheng, Yong; Liu, Dong-Yan; Zhu, Zheng-Wei; Liu, Hong-Lin; Liu, Bang Jan 1, 2017 5469
Landslide Monitoring Network Establishment within Unified Datum and Stability Analysis in the Three Gorges Reservoir Area. Huang, Shengxiang; Li, Chenfeng; Luo, Li Jan 1, 2017 7048
Analysis of River Blocking Induced by a Debris Flow. Wang, Lijuan; Chang, Ming; Dou, Xiangyang; Ma, Guochao; Yang, Chenyuan Jan 1, 2017 4474
The Coupling Effect of Rainfall and Reservoir Water Level Decline on the Baijiabao Landslide in the Three Gorges Reservoir Area, China. Zhao, Nenghao; Hu, Bin; Yi, Qinglin; Yao, Wenmin; Ma, Chong Jan 1, 2017 6540
Rock Falls Impacting Railway Tracks: Detection Analysis through an Artificial Intelligence Camera Prototype. Fantini, Andrea; Fiorucci, Matteo; Martino, Salvatore Report Jan 1, 2017 5316
Landslide monitoring and early warning from manual method to automatic early warning system; A case study of Mayoon Landslide, Honza. Case study Dec 31, 2016 442
Evaluation of selected landslides of Muzaffarabad persuaded by earthquake of October 8, 2005. Dec 31, 2016 411
Landslide susceptibility modeling using geospatial technology: A case study of the Hunza-Nagar Valley, Nothern Pakistan. Case study Dec 31, 2016 291
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MODELING AND MONITORING USING GEOSPATIAL TECHNOLOGY, NORTHERN PAKISTAN. Dec 31, 2016 367
SLOPE FAILURE ANALYSIS OF HAVELIAN LANDSLIDE, ABBOTTABAD PAKISTAN. Dec 31, 2016 3738
Geotechnical evaluation and the effects of climate change on Herth landslide, Chitral District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Dec 31, 2016 388
The model of direct relative orientation with seven constraints for geological landslides measurement and 3D reconstruction. Chen, Yifu; Xie, Zhong; Qiu, Zhenge; Zhang, Min; Zhong, Saishang Report Dec 1, 2016 4668
Weathering influence on properties of siltstones from Istria, Croatia. Prodan, Martina Vivoda; Arbanas, Zeljko Jan 1, 2016 7560
Determining the Critical Slip Surface of Three-Dimensional Soil Slopes from the Stress Fields Solved Using the Finite Element Method. Yang, Yu-chuan; Xing, Hui-ge; Yang, Xing-guo; Zhou, Jia-wen Jan 1, 2016 6298
Massive landslide 21,000,000 years ago. Aug 1, 2015 427
DO OWNERSHIP OF MOSQUITO NETS, DWELLING CHARACTERISTICS AND MOTHERS' SOCIO-ECONOMIC STATUS INFLUENCE MALARIA MORBIDITY AMONG CHILDREN UNDER THE AGE OF 5 IN CAMEROON? Oyekale, Abayomi Samuel May 1, 2015 9970
Landslide susceptibility assessment using multiple linear regression and artificial neural networks, in the region Jvanrood-Ravansar. Sharifi, Hadi; Farajzadeh, Manuchehr; Shayan, Siyavash Report Jul 23, 2014 2800
Potential fragility of the Caete catchment, municipality of Alfredo Wagner, Santa Catarina State, Brazil, to landslides occurrence/Fragilidade potencial das vertentes a ocorrencia de deslizamentos na bacia hidrografica do Caete, Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina, Brasil. Vestena, Leandro Redin; Kobiyama, Masato Jan 1, 2014 4198
Modeling and processing L-band ground based radar data for landslides early warning. Lagana, A.R.; Bevacqua, M.T.; Isernia, T. Jan 1, 2013 3565
GIS-based multicriteria decision analysis applied for environmental issues; the Greek experience. Gounaridis, Dimitrios; Zaimes, George N. Jul 1, 2012 5566
Analysis and modeling of landslide surface with geometrical hydrology and slope stability: case study Ekbatan Watershed Basin, Hamedan, Iran. Ildoromi, Alireza Report Mar 1, 2012 2586
Urban planning and environmental conflict in the hydrographic basin of the River Penso--City de Pato Branco State of the Parana--Brazil/Planejamento urbano e conflito ambiental na bacia hidrografica do rio Penso--municipio de Pato Branco--Estado do Parana. Compagnoni, Cristiane; Becegato, Valter; Braida, Joao Alfredo; Sanzovo, Nadia; Machado, William Cesa Jan 1, 2009 5276
Using GIS for landslide susceptibility analysis and monitoring in urban environments. McLeod, Shawn; James, Gerry Report Jan 1, 2006 5152
Expert system for slope stabilization. B., Chearnkiatpradab. Jan 1, 2005 1375
Triggering and prevention of landslide disasters to cave dwellings in loess region of China. Deng, An Jan 1, 2005 3344
Landslide hazard zonation in India: a review. Sarkar, S.; Kanungo, D.P. Jan 1, 2005 2247
Geotechnical investigation of Amiyan landslide hazard zone in Himalayan region, Uttaranchal, India. Singh, T.N.; Sarkar, Kripamoy Jan 1, 2005 1750
A comprehensive assessment on the disastrious characteristics of landslide. Wang, Jeffrey; Guangya, Kong; Wenyi, Yang Jan 1, 2005 2097
Stability analysis and risk assessment of Shilipu dam during the Ningjiangbao landslide. Zhang, Faming; Li, Jing; Zhu, Zengde Jan 1, 2005 2215
Landslides Present Risks To Buried Steel Pipelines. Koloski, Jon W.; Miller, James A. Jan 1, 1999 1392

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |