Printer Friendly

Browse Coal mining topic

Analysis subtopic

Articles

1-74 out of 74 article(s)
Title Author Type Date Words
Research on the Reasonable Width of the Waterproof Coal Pillar during the Mining of a Shallow Coal Seam Located Close to a Reservoir. Hu, Mengling; Zhao, Wenlong; Ren, Zheng Lu Jianxi; Miao, Yanping Dec 31, 2019 9723
Failure Mechanism of a Coal-Rock Combined Body with Inclinations of Structural Planes and a Calculation Model for Impact Energy. Zhao, Yi-Chao; Gao, Ming-Shi; He, Yong-Liang; Xu, Dong Dec 31, 2019 8760
An Experimental Study of the Uniaxial Failure Behaviour of Rock-Coal Composite Samples with Pre-existing Cracks in the Coal. Chen, Shaojie; Ge, Yao; Yin, Dawei; Yang, Huisan Report Dec 31, 2019 5632
Evolution Law of Overburden Longitudinal Connected Fissures in a Shallowly Buried Coal Face with Thin Bedrock. Jia, Housheng; Pan, Kun; Wang, Luyao; Liu, Shaowei; Fu, Mengxiong; Ji, Xiang Dec 31, 2019 6932
Evaluation on the Stability of Vertical Mine Shafts below Thick Loose Strata Based on the Comprehensive Weight Method and a Fuzzy Matter-Element Analysis Model. Zhang, Wenquan; Wang, Zaiyong; Shao, Jianli; Zhu, Xianxiang; Li, Wei; Wu, Xintao Dec 31, 2019 10925
Experimental Study on Comprehensive Real-Time Methods to Determine Geological Condition of Rock Mass along the Boreholes while Drilling in Underground Coal Mines. Niu, Ganggang; Zhang, Kai; Yu, Bosong; Chen, Yanlong; Wu, Yu; Liu, Jiangfeng Report Dec 31, 2019 7148
A Preliminary Study on the Design Method for Large-Diameter Deep-Hole Presplit Blasting and Its Vibration-Isolation Effect. Xiao, Shuangshuang; Wang, Hongsheng; Dong, Guowei Dec 31, 2019 6990
Deflection Mechanism and Safety Analysis of Coal Mine Shaft in Deep Soil Strata. Han, Jihuan; Zou, Jiuqun; Hu, Chenchen; Yang, Weihao Dec 31, 2019 5552
Mechanical Modeling of Roof Fracture Instability Mechanism and Its Control in Top-Coal Caving Mining under Thin Topsoil of Shallow Coal Seam. Gong, Peilin; Zhao, Tong; Yetilmezsoy, Kaan; Yi, Kang Nov 30, 2019 5340
Explosion-Induced Stress Wave Propagation in Interacting Fault System: Numerical Modeling and Implications for Chaoyang Coal Mine. Feng, Xiaojun; Zhang, Qiming; Ali, Muhammad Nov 30, 2019 7271
Dynamic Response Analysis of the Coal Gangue-like Elastic Rock Sphere Impact on the Massless Tail Beam Based on Contact-Structure Theory and FEM. Yang, Yang; Wan, Lirong; Xin, Zhengyuan Nov 30, 2019 13215
Study on Rules of Fault Stress Variation Based on Microseismic Monitoring and Numerical Simulation at the Working Face in the Dongjiahe Coal Mine. Ma, Ke; Yuan, Fuzhen; Zhuang, Duanyang; Li, Quansheng; Wang, Zhenwei Oct 31, 2019 7530
Analysis of Overburden Structure and Pressure-Relief Effect of Hard Roof Blasting and Cutting. Liu, Hao; Dai, Jin; Jiang, Jinquan; Wang, Pu; Yang, Jiqiang Sep 30, 2019 7017
EFFECT OF COAL MINING ON SOIL NITROGEN DISTRIBUTION IN SEMI-ARID MINING AREA OF WESTERN CHINA. Yang, Dejun; Zhang, Yajun; Chen, Xiuqin Sep 1, 2019 6713
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 5, 2019 294
KP CM agrees to establish model coal mine at Dara Adam Khel. Aug 3, 2019 335
A Multistep Method for Automatic Determination and Optimization of Microseismic P-Phase Arrival Times in a Coal Mine. Zhu, Quanjie; Liu, Xiaohui; Liu, Xiaoyun; Chai, Haitao; Shi, Jianjun Technical report Jul 31, 2019 7144
Game Research on Coal Mine Workers' Off-Post Behaviors. Zeng, Jun; Yao, Qingguo; Wang, Xinhua; Zhang, Yansong Jul 31, 2019 5424
A Case Study on the Control of Large Deformations in a Roadway Located in the Du'erping Coal Mine in China. Yang, Xiaojie; Hu, Chaowen; Liang, Jianhui; Zhou, Yubo; Ni, Guofeng; Huang, Ruifeng Case study May 31, 2019 5777
Surface Subsidence Prediction Method for Coal Mines with Ultrathick and Hard Stratum. Han, Hongkai; Xu, Jialin; Wang, Xiaozhen; Xie, Jianlin; Xing, Yantuan Apr 30, 2019 7875
Research on Water-Filled Source Identification Technology of Coal Seam Floor Based on Multiple Index Factors. Wang, Xinyi; Yang, Guang; Wang, Qi; Wang, Junzhi; Zhang, Bo; Wang, Jianwang Apr 30, 2019 5708
Study on Roof-Coal Caving Characteristics with Complicated Structure by Fully Mechanized Caving Mining. Liang, Yunpei; Li, Lei; Li, Xuelong; Wang, Kequan; Chen, Jinhua; Sun, Zhongguang; Yang, Xuelin Apr 30, 2019 13158
Influence of Overlying Caprock on Coalbed Methane Migration in the Xutuan Coal Mine, Huaibei Coalfield, China: A Conceptional Analysis on Caprock Sealability. Zhang, Kaizhong; Liu, Qingquan; Jin, Kan; Wang, Liang; Cheng, Yuanping; Tu, Qingyi Apr 30, 2019 9054
Study on Transient Electromagnetic Response of High Resistivity Goafs and Its Application. Li, Maofei; Liu, Shucai; Su, Benyu; Ma, Yongsheng; Sun, Qilong Report Feb 1, 2019 2150
Evidence of mine workings on new housing site is a 'game-changer' MIRFIELD TOWN COUNCILLOR STEVE BENSON CLAIMS BALDERSTONE HALL FIELDS ARE 'RIDDLED' WITH OLD MINE WORKINGS. Jun 14, 2018 533
Analysis of Mechanical Characteristics and Instability Law of Fault under the Influence of Mining/Analisis de las caracteristicas mecanicas y las condiciones de inestabilidad de fallas en areas de explotacion minera. Li, Yuanhui; Zhou, Rui Report Jun 1, 2018 4171
Extensive drilling being carried out in newly identified Badin coal field. Feb 6, 2018 572
Extensive drilling being carried out in newly identified Badin coal field. Feb 6, 2018 572
Extensive drilling being carried out in newly identified Badin coal field. Feb 5, 2018 505
Extensive drilling being carried out in newly identified Badin coal field. Jan 13, 2018 568
Strength and Cost Analysis of New Steel Sets as Roadway Support Project in Coal Mines. Li, Qinghai; Yang, Renshu; Li, Jingkai; Wang, He; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 5694
Experimental Study on Strength, Acoustic Emission, and Energy Dissipation of Coal under Naturally and Forcedly Saturated Conditions. Wang, Shen; Li, Huamin; Wang, Wen; Li, Dongyin; Yang, Weijie Report Jan 1, 2018 6385
A New Closed-Form Solution of the Side Abutment Pressure Distribution of Roadway. Cheng, Liang; Zhang, Yidong Report Jan 1, 2018 3680
Rational Boreholes Arrangement of Gas Extraction from Unloaded Coal Seam. Fan, Chaojun; Li, Sheng; Zhang, Haohao; Yang, Zhenhua Report Jan 1, 2018 4903
Failure Characteristics and Confined Permeability of an Inclined Coal Seam Floor in Fluid-Solid Coupling. Sun, Jian; Wang, Lianguo; Zhao, Guangming Jan 1, 2018 6009
An Elastoplastic Softening Damage Model for Hydraulic Fracturing in Soft Coal Seams. Hao, Yang; Wu, Yu; Mao, Xianbiao; Li, Pan; Zhang, Liqiang; Tao, Jing Jan 1, 2018 6562
Safety Mining Technology of Coal Seams in Weathered Zone Based on Ground J-Type Pregrouting Reinforcement. Tu, Min; Cai, Jinlong; Zhang, Hualei; Rong, Chuanxin Jan 1, 2018 4370
Additional Stress on a Buried Pipeline under the Influence of Coal Mining Subsidence. Xu, Ping; Zhang, Minxia; Lin, Zhibin; Cao, Zhengzheng; Chang, Xu Jan 1, 2018 9214
Numerical Investigation of Influences of Drilling Arrangements on the Mechanical Behavior and Energy Evolution of Coal Models. Zhao, Tong-bin; Guo, Wei-yao; Yu, Feng-hai; Tan, Yun-liang; Huang, Bin; Hu, Shan-chao Report Jan 1, 2018 6235
Overlying Strata Movement Laws Induced by Longwall Mining of Deep Buried Coal Seam with Superhigh-Water Material Backfilling Technology. Wang, Fangtian; Ma, Qi; Li, Gang; Wu, Chengguo; Guo, Guangli Jan 1, 2018 4505
A Computing Method for Sand Inrush Quantity through a Borehole in Longde Coal Mine. Zhang, Boyang; Lin, Zhibin Jan 1, 2018 6539
Study on Fracture and Stress Evolution Characteristics of Ultra-Thick Hard Sandstone Roof in the Fully Mechanized Mining Face with Large Mining Height: A Case Study of Xiaojihan Coal Mine in Western China. Ju, Feng; Xiao, Meng; He, Zequan; Ning, Pai; Huang, Peng Case study Jan 1, 2018 5583
Vibration and Dynamic Response of Buffering Devices during the Vertical Feeding of Coal Mine Solid Backfill Materials. Ju, Feng; He, Zequan; Xiao, Meng; Huang, Peng; Guo, Shuai Jan 1, 2018 4822
Pressure-Arching Characteristics in Roof Blocks during Shallow Coal Mining. Zhao, Yanhai; Wang, Shuren; Hagan, Paul; Ren, Lianwei; Zou, Zhengsheng Jan 1, 2018 6982
Effect of Mining Thickness on Overburden Movement and Underground Pressure Characteristics for Extrathick Coal Seam by Sublevel Caving with High Bottom Cutting Height. Yang, Yongkang; Ma, Yanrong; Ji, Chunxu; Kang, Tianhe; Guo, Xingyun Jan 1, 2018 6721
A Mechanical Model of the Overlying Rock Masses in Undersea Coal Mining and a Stress-Seepage Coupling Numerical Simulation. Fang, Jie; Tian, Lei; Cai, Yanyan; Cao, Zhiguo; Wen, Jinhao; Wen, Zhijie Jan 1, 2018 8224
Seepage Law of Injected Water in the Coal Seam to Prevent Rock Burst Based on Coal and Rock System Energy. Lan, Tianwei; Fan, Chaojun; Zhang, Hongwei; Batugin, A.S.; Ruibin, Luo; Yang, Yu; Jia, Ce Jan 1, 2018 5358
Mechanical Properties of Grouted Crushed Coal with Different Grain Size Mixtures under Triaxial Compression. Jin, Yuhao; Han, Lijun; Meng, Qingbin; Sanda, Suresh; Zang, Haizhi; Feng, Bing Jan 1, 2018 6394
The Influence of Heading Rate on Roof Stability in Coal Entry Excavation. Yang, Sen; Zhang, Nong; Feng, Xiaowei; Pan, Dongjiang; Qian, Deyu Jan 1, 2018 6561
Numerical Analysis of Stress Fields and Crack Growths in the Floor Strata of Coal Seam for Longwall Mining. Sun, Lingzhi; Xie, Yunyue; Xiao, Hongtian Jan 1, 2018 6870
Optimization of Inner Dumping Uncovered Height with Partially Covered End Wall in Adjacent Surface Coal Mining Districts. Ma, Li; Chang, Zhiguo; Li, Kemin; Xiao, Shuangshuang; Ding, Xiaohua Jan 1, 2018 5395
A Pythagorean Fuzzy Multigranulation Probabilistic Model for Mine Ventilator Fault Diagnosis. Zhang, Chao; Li, Deyu; Mu, Yimin; Song, Dong Jan 1, 2018 11514
A Fiber Bragg Grating-Based Condition Monitoring and Early Damage Detection System for the Structural Safety of Underground Coal Mines Using the Internet of Things. Jo, Byung Wan; Khan, Rana Muhammad Asad; Lee, Yun Sung; Jo, Jun Ho; Saleem, Nadia Jan 1, 2018 8638
The Migration of Coalbed Methane under Mining Pressure and Air Injection: A Case Study in China. Zhang, Liqiang; Wu, Yu; Pu, Hai; He, Xiaoping; Li, Pan Case study Jan 1, 2018 6546
Effect of Coal Mining on Springs in the Yushenfu Mining Area of China. Fan, Li-min; Li, Tao; Xiang, Maoxi; He, Weizhong; Wu, Boyun; Peng, Jie; Li, Yonghong; Li, Cheng; Zhe Jan 1, 2018 7026
Groundwater-Mixing Mechanism in a Multiaquifer System Based on Isotopic Tracing Theory: A Case Study in a Coal Mine District, China. Huang, Pinghua; Wang, Xinyi Case study Jan 1, 2018 5748
EFFECTS OF MAIN ROOF FRACTURING ON ENERGY EVOLUTION DURING THE EXTRACTION OF THICK COAL SEEMS IN DEEP LONGWALL FACES. Wang, Jun; Ning, Jianguo; Jiang, Lishuai; Qingheng, G.U.; Qiang, X.U.; Jiang, Jinquan Report Oct 1, 2017 6302
Patterns and trends in coal mining orthopedic injuries admitted to a level one trauma center in Southern West Virginia over ten years. Pollock, Frederic H.; Pollock, Frederic J.; Messmer, Mark; Maurer, JP; Sop, Aaron Report Jul 1, 2017 168
Method Research of Coal Mine Roof Strain Detection Based on the Fiber Bragg Grating Sensor with Thermodynamic Couple Numerical Condition. Jian, Zhang; Chuan, Lu; De-Shu, Lin Report Jan 1, 2017 4981
A Fisher's Criterion-Based Linear Discriminant Analysis for Predicting the Critical Values of Coal and Gas Outbursts Using the Initial Gas Flow in a Borehole. Li, Xiaowei; Jiang, Chenglin; Tang, Jun; Chen, Yujia; Yang, Dingding; Chen, Zixian Report Jan 1, 2017 6199
An Approach for Understanding and Promoting Coal Mine Safety by Exploring Coal Mine Risk Network. Deng, Yongliang; Song, Liangliang; Zhou, Zhipeng; Liu, Ping Report Jan 1, 2017 10311
Formation Mechanism and Reduction Technology of Mining-Induced Fissures in Shallow Thick Coal Seam Mining. Li, Jianwei; Liu, Changyou Report Jan 1, 2017 6407
Nonlinear Dynamics Mechanism of Rock Burst Induced by the Instability of the Layer-Crack Plate Structure in the Coal Wall in Deep Coal Mining. Chen, Yanlong; Lu, Aihong; Mao, Xianbiao; Li, Ming; Zhang, Lianying Report Jan 1, 2017 6676
Experimental Study and Engineering Practice of Pressured Water Coupling Blasting. Yang, J.X.; Liu, C.Y. Report Jan 1, 2017 5595
Discriminant Model of Coal Mining Microseismic and Blasting Signals Based on Waveform Characteristics. Li, Baolin; Li, Nan; Wang, Enyuan; Li, Xuelong; Zhang, Zhibo; Zhang, Xin; Niu, Yue Report Jan 1, 2017 7712
MINERS' RETURN TO WORK FOLLOWING INJURIES IN COAL MINES /POWROT DO PRACY GORNIKOW POSZKODOWANYCH W WYPADKACH W KOPALNI WEGLA. Bhattacherjee, Ashis; Kunar, Bijay Mihir Report Nov 1, 2016 8679
THERMAL LOAD AT WORKSTATIONS IN THE UNDERGROUND COAL MINING: RESULTS OF RESEARCH CARRIED OUT IN 6 COAL MINES/OBCIAZENIE CIEPLNE NA STANOWISKACH PRACY W GORNICTWIE WYNIKI BADAN PRZEPROWADZONYCH W 6 KOPALNIACH WEGLA KAMIENNEGO. Slota, Krzysztof; Slota, Zbigniew; Kulagowska, Ewa Report Jul 1, 2016 12008
Specifics in the formation of subsidence troughs in the Karvina part of the Ostrava-Karvina coalfield with the use of radar interferometry. Jirankova, Eva; Lazecky, Milan Report Jul 1, 2016 4679
Assessment by multivariate analysis of groundwater-surface water interactions in the coal-mining exploring district, China/Evaluacion de las interacciones entre agua superficial y agua subterranea a traves del analisis multivariante en el distrito de exploracion carbonifera en China. Huang, Pinghua; Han, Sumin Report Mar 1, 2016 6176
Analytical Analysis and Field Observation of Break Line in the Main Roof over the Goaf Edge of Longwall Coal Mines. Guangchao, Zhang; Fulian, He; Lishuai, Jiang Jan 1, 2016 5999
The Complex Function Method Roadway Section Design of the Soft Coal Seam. Tu, Shihao; Li, Zhaoxin; Ye, Zhiwei; Zhang, Cun; Zhang, Lei Jan 1, 2016 5436
Historical and present-day vertical movements on old mining terrains--case study of the Walbrzych coal basin (SW Poland). Blachowski, Jan; Milczarek, Wojciech; Grzempowski, Piotr Report Jul 1, 2015 4659
Experimental analyses of the major parameters affecting the intensity of outbursts of coal and gas. Nie, W.; Peng, S.J.; Xu, J.; Liu, L.R.; Wang, G.; Geng, J.B. Report Jan 1, 2014 5388
Effects of coal mine spill to be felt for years to come. Narine, Shari Dec 1, 2013 727

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2020 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters