Printer Friendly

Browse Finite element method topic

Analysis subtopic

Articles

1-249 out of 249 article(s)
Title Author Type Date Words
Deep stretch of polyethylene by transverse loading: Finite element simulation to characterize the influence of indenter size and loading speed on the stress development and distribution. Ebrahimian, Azadeh; Ward, Patrick; Jar, P.-Y. Ben Report Sep 1, 2021 7251
Finite Element Analysis of the Effect of the Range of Bone Defect and Filling Material on the Unicondylar Knee Arthroplasty. Tu, Xinglei; Li, Minglin Jul 1, 2021 3685
Effect of Radial Clearance, Ellipsoidal and Corner Radius on Contact Mechanics of Metallic and Ceramic Implants Under Fixed Micro-Lateralization: A Finite Element Analysis. Shankar, S.; Nithyaprakash, R.; Selvamani, K.A.; Kumar, R. Naveen Jul 1, 2021 3683
Effects of different types of maxillary protraction on maxilla with finite element analysis. Buyukcavus, Muhammed Hilmi; Kale, Burak Report Mar 31, 2021 3830
The Effect of Shear Sliding of Vertical Contraction Joints on Seismic Response of High Arch Dams with Fine Finite Element Model. Guo, Shengshan; Liao, Jianxin; Huang, Hailong; Liang, Hui; Li, Deyu; Chen, Houqun; Zhang, Aijing; Ti Aug 31, 2020 5535
Transient Wave Propagation Dynamics with Edge-Based Smoothed Finite Element Method and Bathe Time Integration Technique. Chai, Yingbin; Zhang, Yongou Report Aug 31, 2020 6599
Magnetic Circuit Design and Magnetic Field Finite Element Analysis of Converging Stepped Magnetofluid Seal with Small Clearance. Yang, Xiaolong; Wang, Guohong; Zhang, Ruibo Jul 31, 2020 7168
Finite Element Simulation of NiTiNb Shape Memory Alloy Pipe-Joint Subjected to Coupled Transformation and Plastic Deformation. Chen, Xiang; Chen, Bin; Peng, Xianghe; Jin, Xiaoqing; Ma, Ying; Zhao, Yang; Zheng, Hengwei Jul 31, 2020 7596
An ES-MITC3 Finite Element Method Based on Higher-Order Shear Deformation Theory for Static and Free Vibration Analyses of FG Porous Plates Reinforced by GPLs. Tran, The-Van; Tran, Tuan-Duy; Pham, Quoc Hoa; Nguyen-Thoi, Trung; Tra, Van Ke Report Jul 31, 2020 9428
Investigation of a Modified Novel Technique in Bilateral Sagittal Splitting Osteotomy Fixation: Finite Element Analysis and In Vitro Biomechanical Test. Chang, Li-Ren; Chen, Chien-Chung; Jeng, Seng Feng; Chen, Yu-Ray; Hwang, Lain-Chyr; Lin, Ting-Sheng Jun 30, 2020 4779
Finite Element Modeling of Slip Insert Geometric Grip Optimization for Oil Well Drill Pipes. Tang, Liping; Guo, Baolin; Zhu, Xiaohua Jun 30, 2020 5696
Biomechanical Behavior of Bioactive Material in Dental Implant: A Three-Dimensional Finite Element Analysis. Patil, Vathsala; Naik, Nithesh; Gadicherla, Srikanth; Smriti, Komal; Raju, Adithya; Rathee, Udit May 31, 2020 6203
High Accuracy Analysis of Nonconforming Mixed Finite Element Method for the Nonlinear Sivashinsky Equation. Wang, Lele; Liao, Xin May 31, 2020 4405
Integrating the Finite Element Method with a Data-Driven Approach for Dam Displacement Prediction. Shao, Chenfei; Gu, Chongshi; Meng, Zhenzhu; Hu, Yating May 31, 2020 7728
Analytical Bending Solutions of Orthotropic Rectangular Thin Plates with Two Adjacent Edges Free and the Others Clamped or Simply Supported Using Finite Integral Transform Method. Xu, Qian; Yang, Zhong; Ullah, Salamat; Jinghui, Zhang; Gao, Yuanyuan Technical report May 31, 2020 6330
A Framework for Nonconforming Mixed Finite Element Method for Elliptic Problems in [R.sup.3]. Jo, Gwanghyun; Kim, J.H. Apr 30, 2020 4844
A Predictor-Corrector Finite Element Method for Time-Harmonic Maxwell's Equations in Polygonal Domains. Nkemzi, Boniface; Nkeck, Jake Leonard Report Mar 31, 2020 8873
Finite Element Simulation of Oil and Gas Reservoir In Situ Stress Based on a 3D Corner-point Grid Model. Yuyang, Liu; Shiqi, Liu; Mao, Pan Mar 31, 2020 7024
Relationships of Stresses on Alveolar Bone and Abutment of Dental Implant from Various Bite Forces by Three-Dimensional Finite Element Analysis. Kang, Xiaoning; Li, Yiming; Wang, Yixi; Zhang, Yao; Yu, Dongsheng; Peng, Yun Mar 31, 2020 6345
Nonplanar Crack Growth Simulation of Multiple Cracks Using Finite Element Method. Fageehi, Yahya Ali; Alshoaibi, Abdulnaser M. Mar 31, 2020 4616
Finite Element Simulation and Performance Test of Loading and Mixing Characteristics of Self-Propelled Total Mixed Ration Mixer. Tian, Fuyang; Chen, Yuhua; Song, Zhanhua; Yan, Yinfa; Fade, Li; Wang, Zhonghua; Xiong, Benhai Mar 31, 2020 10105
Indications Selection for Surgeons Training in the Translaminar Percutaneous Endoscopic Discectomy Based on Finite Element Analysis. Li, Jingchi; Xu, Wenqiang; Jiang, Qingfeng; Xi, Zhipeng; Zhang, Xiaoyu; Wang, Nan; Xie, Lin; Liu, Ya Report Mar 1, 2020 6059
Analysis and Research on Longitudinal Vibration Characteristics of Deep Sea Mining Pipe Based on Finite Element Method. Liu, Qiang; Xiao, Linjing Clinical report Mar 1, 2020 6917
FEM Modeling of Delamination in AS4/PEEK Thermoplastic Composites Under Mixed - Mode Bending Test/FEM MODELING OF DELAMINATION IN AS4/PEEK THERMOPLASTIC COMPOSITES UNDER MIXED--MODE BENDING TEST. Ionescu, Viorel Report Mar 1, 2020 3612
COERCIVE SPACE-TIME FINITE ELEMENT METHODS FOR INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS. Steinbach, Olaf; Zank, Marco Jan 1, 2020 12306
Forced Vibration Analysis of Laminated Composite Shells Reinforced with Graphene Nanoplatelets Using Finite Element Method. Tran, Trung Thanh; Tran, Van Ke; Le, Pham Binh; Phung, Van Minh; Do, Van Thom; Nguyen, Hoang Nam Jan 1, 2020 7526
Finite Element Modelling of Single Cell Based on Atomic Force Microscope Indentation Method. Wang, Lili; Wang, Li; Xu, Limeng; Chen, Weiyi Dec 31, 2019 4446
Investigation on Wheel-Rail Contact and Damage Behavior in a Flange Bearing Frog with Explicit Finite Element Method. Gao, Yuan; Wang, Ping; Liu, Yibin; Xu, Jingmang; Dong, Zhiguo; Wang, Kai Dec 31, 2019 9122
Particulate Scale Multiparticle Finite Element Method Modeling on the 2D Compaction and Release of Copper Powder. Zhou, Liwen; Han, Peng; Liu, Kun; Feng, Lianghua; Liu, Guangqiang Nov 30, 2019 5246
Study of Silver Ions Diffusion into Ti[O.sub.2]NT Using Finite Elements Method. Pilonetto, Luis Felipe; de Souza Sikora, Mariana Nov 15, 2019 4435
Development and FEM Modeling of a New Severe Plastic Deformation Process according to the Reverse Shear Scheme. Tarasov, Alexander F.; Altukhov, Alexander V.; Gribkov, Eduard P.; Abdulov, Aleksandr R. Oct 31, 2019 6655
Developing an Extended IFC Data Schema and Mesh Generation Framework for Finite Element Modeling. Xu, Zhao; Rao, Zezhi; Gan, Vincent J.L.; Ding, Youliang; Wan, Chunfeng; Liu, Xinran Oct 31, 2019 11112
Dynamic Analysis of Cracked Plate Subjected to Moving Oscillator by Finite Element Method. Chung, Nguyen Thai; Hong, Nguyen Thi; Thuy, Le Xuan Aug 31, 2019 3896
Efficient Implementation and Numerical Analysis of Finite Element Method for Fractional Allen-Cahn Equation. Wang, Guozhen; Chen, Huanzhen Aug 31, 2019 6146
Analysis of Fatigue Crack Propagation of an Orthotropic Bridge Deck Based on the Extended Finite Element Method. Wang, Ying; Wang, Zhen; Zheng, Yuqian Report Aug 31, 2019 7712
Numerical Simulation on Thermodynamics Performance in the Fireproof Sealing by Finite Element Analysis. Gao, Shuai; Zhu, Guoqing; Gao, Yunji; Chai, Guoqiang; Zhou, Jinju Jul 31, 2019 5245
A Coupling Electromechanical Cell-Based Smoothed Finite Element Method Based on Micromechanics for Dynamic Characteristics of Piezoelectric Composite Materials. Zheng, Jianxiao; Duan, Zhishan; Zhou, Liming Jun 30, 2019 6773
A Gradient Stable Node-Based Smoothed Finite Element Method for Solid Mechanics Problems. Chen, Guangsong; Qian, Linfang; Ma, Jia Jun 30, 2019 8833
Finite Element Analysis of the Femur of Japanese Quail (Coturnixcoturnix japonica)/Analisis por Elementos Finitos del Femur de Codorniz Japonesa (Coturnix coturnix japonica). Wei, Xinsen; Dong, Yiyi; Zhang, Zihui Jun 1, 2019 2832
Finite Element Method Analysis of Compression Fractures on Whole-Spine Models Including the Rib Cage. Nishida, Norihiro; Ohgi, Junji; Jiang, Fei; Ito, Saki; Imajo, Yasuaki; Suzuki, Hidenori; Funaba, Mas Report May 31, 2019 4288
A Study on Seismic Isolation of Shield Tunnel Using Quasi-Static Finite Element Method. Li, Can; Chen, Weizhong; Zhao, Wusheng; Suzuki, Takeyasu; Shishikura, Yoshihiro May 31, 2019 5725
Quasistatic Cyclic Tests and Finite Element Analysis of Low-Aspect Ratio Double Steel Concrete Composite Walls. Ma, Kaize; Ma, Yudong; Liu, Boquan Apr 30, 2019 5269
Finite Element Model Updating of Satellite Sailboard Based on Sensitivity Analysis. Luo, Haitao; Wang, Wei; Fu, Jia; Jiao, Lichuang Apr 30, 2019 5546
A Hybrid Smoothed Finite Element Method for Predicting the Sound Field in the Enclosure with High Wave Numbers. Wang, Haitao; Zeng, Xiangyang; Lei, Ye Apr 30, 2019 5305
Size Effects of Finite Element Model for Three-Dimensional Microstructural Modeling of Asphalt Mixture. Wu, Kuanghuai; Deng, Qingzi; Deng, Naiming; Cai, Xu; Huang, Wenke Mar 31, 2019 4317
Numerical Simulation of Artificial Fracture Propagation in Shale Gas Reservoirs Based on FPS-Cohesive Finite Element Method. Liu, Xiaoqiang; Qu, Zhanqing; Guo, Tiankui; Sun, Ying; Shi, Zhifeng; Chen, Luyang; Li, Yunlong Mar 31, 2019 7489
Finite-Element Simulation on NPGCS Precast Shear Wall Spatial Structure Model. Wu, Dongyue; Liang, Shuting; Shen, Mengying; Guo, Zhengxing; Zhu, Xiaojun; Sun, Chongfang; Fu, Qian Mar 31, 2019 4648
Effects of Attachment of Plastic Aligner in Closing of Diastema of Maxillary Dentition by Finite Element Method. Yokoi, Yukiko; Arai, Atsushi; Kawamura, Jun; Uozumi, Tomoko; Usui, Yohei; Okafuji, Norimasa Mar 31, 2019 3157
Ablation of Hepatic Tumors through the Use of a Novel Magnetic Nanocomposite Probe: Magnetic Characterization and Finite Element Method Analysis. Konku, Yvonne; Kutor, John; Yaya, Abu; Kan-Dapaah, Kwabena Mar 31, 2019 5596
Finite Element Model of Vibration Control for an Exponential Functionally Graded Timoshenko Beam with Distributed Piezoelectric Sensor/Actuator. Harti, Khalid El; Rahmoune, Mohammed; Sanbi, Mustapha; Saadani, Rachid; Bentaleb, Mouhcine; Rahmoune Mar 1, 2019 5110
SIMULATION OF THE PROCESS OF SHRINKAGE OF THE CONICAL WORKPIECE OF THE STEAM TURBINE ROTOR BY THE SEMI ANALYTICAL FINITE ELEMENT METHOD. Vabishchevich, M.; Stryhun, R. Mar 1, 2019 2937
FINITE ELEMENT MODELLING OF COLD DRAWING INNER FINNED TUBE. Necpal, Martin; Martinkovic, Maros Jan 1, 2019 2084
CHARACTERIZATION AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF LIME AND POLYMER TREATED ULTRA-SOFT CLAY SOILS USING THE ELECTRICAL RESISTIVITY AND MINIATURE PENETROMETER METHODS. Raheem, Aram M.; Vipulanandan, Cumaraswamy Report Jan 1, 2019 6866
Multiresponse optimization of turning process parameters using TOPSIS and finite element analysis simulation using DEFORM 2D. Rajendiran, Mohan Santhana; Manickam, Dhanashekar Sep 1, 2018 3166
Finite Element Analysis of Dynamic Fracture Behaviour of Drill Pipe under Various Impact Loads. Zhao, Guanghui; Zhao, Li; Zhang, Y.X.; Li, Ju Technical report Jul 1, 2018 5966
Determination of load distribution factors of steel-concrete composite box and I-girder bridges using 3D finite element analysis. Fatemi, S.J.; Sheikh, A.H.; Ali, M.S. Mohamed Apr 1, 2018 8171
Delamination Localization in Sandwich Skin Using Lamb Waves by Finite Element Method. Nissabouri, Salah; El allami, Mhammed; Boutyour, El Hassan; Errkik, Ahmed Report Jan 1, 2018 5456
Finite Element Analysis of Residual Stress in the Diffusion Zone of Mg/Al Alloys. Ding, Yunlong; Ju, Dongying Jan 1, 2018 3851
Corrigendum to "Reduction of Residual Stress for High-Strength Low-Alloy Steel Strip Based on Finite Element Analysis". Qiu, Zengshuai; He, Anrui; Shao, Jian; Xia, Xiaoming Correction notice Jan 1, 2018 149
Design of Independent Type-B LNG Fuel Tank: Comparative Study between Finite Element Analysis and International Guidance. Kim, Tae-Wook; Kim, Seul-Kee; Park, Seong-Bo; Lee, Jae-Myung Report Jan 1, 2018 7870
Finite Element Modeling of FRP-Strengthened RC Beam under Sustained Load. Jiang, Shiyong; Yao, Weilai; Chen, Jin; Cai, Tao Jan 1, 2018 8095
Mesoscopic Finite Element Modeling of Concrete Considering Geometric Boundaries of Actual Aggregates. Jin, Hao; Zhou, Yuliang; Wang, Binglong; Zhou, Shunhua Jan 1, 2018 5232
Reduction of Residual Stress for High-Strength Low-Alloy Steel Strip Based on Finite Element Analysis. Qiu, Zengshuai; He, Anrui; Shao, Jian; Xia, Xiaoming Jan 1, 2018 7238
Evaluation of Assembly Gap from 3D Laser Measurements via FEA Simulation. Liu, Xueshu; Chang, Junhao; Yang, Yuxing; Wang, Yiqi; Bao, Yongjie; Gao, Hang Jan 1, 2018 3563
Study of Influential Factors of the Vibration Modal of the Rocket Equipment Bay and Structural Improvement Based on Finite Element Analysis. Li, Chenghu; Han, Guanlin; Duan, Chunxu Jan 1, 2018 5041
Numerical Simulation of Hydraulic Fracturing in Earth and Rockfill Dam Using Extended Finite Element Method. Ji, Enyue; Fu, Zhongzhi; Chen, Shengshui; Zhu, Jungao; Geng, Zhizhou Jan 1, 2018 3979
Refined Finite Element Analysis of Crack Causes in SRC Arch Rib Bridges considering Multiple Factors. Deng, Mengsheng Yu Nianchun; Chen, Qifeng; Hao, Tianzhi Jan 1, 2018 3905
Flexural Modelling and Finite Element Analysis of FRC Beams Reinforced with PVA and Basalt Fibres and Their Validation. Ayub, Tehmina; Khan, Sadaqat Ullah; Shafiq, Nasir Jan 1, 2018 10852
Finite Element Model Updating in Bridge Structures Using Kriging Model and Latin Hypercube Sampling Method. Wu, Jie; Yan, Quansheng; Huang, Shiping; Zou, Chao; Zhong, Jintu; Wang, Weifeng Jan 1, 2018 6737
Performance of RC Beams with Embedded Steel Trusses Using Nonlinear FEM Analysis. Arafa, Mohammed; Alqedra, Mamoun A.; Salim, Ragheb Jan 1, 2018 3875
Numerical Analysis of Damaged River Embankment during the 2011 Tohoku Earthquake Using a Multiphase-Coupled FEM Analysis Method. Chen, Li; Kimoto, Sayuri Jan 1, 2018 8871
Monte Carlo-Based Finite Element Method for the Study of Randomly Distributed Vacancy Defects in Graphene Sheets. Chu, Liu; Shi, Jiajia; de Cursi, Eduardo Souza; Xu, Xunqian; Qin, Yazhou; Xiang, Hongliang Jan 1, 2018 5031
INTERPOLATED FINITE ELEMENT METHOD FOR SOME FOURTH-ORDER ELLIPTIC PROBLEMS. Andreev, Andrey B.; Racheva, Milena R. Jan 1, 2018 4715
Biomechanical Effects of Lateral Bending Position on Performing Cervical Spinal Manipulation for Cervical Disc Herniation: A Three-Dimensional Finite Element Analysis. Huang, Xuecheng; Ye, Linqiang; Wu, Zixian; Liang, Lichang; Wang, Qianli; Yu, Weibo; Liang, De; Jiang Clinical report Jan 1, 2018 4629
Fully Discrete Finite Element Methods for Two-Dimensional Bingham Flows. Fang, Cheng; Li, Yuan Jan 1, 2018 5696
Modeling Free Surface Flows Using Stabilized Finite Element Method. Garg, Deepak; Longo, Antonella; Papale, Paolo Jan 1, 2018 6061
Modal Analysis of a Thick-Disk Rotor with Interference Fit Using Finite Element Method. Fan, Yuhua; Ding, Hongchang; Li, Maoyuan; Li, Jiacheng Jan 1, 2018 5042
An Efficient Algorithm with Stabilized Finite Element Method for the Stokes Eigenvalue Problem. Weng, Zhifeng; Cai, Yaoxiong Jan 1, 2018 5915
Data-Driven Finite Element Models of Passive Filamentary Networks. Adam, Brian; Mitran, Sorin Jan 1, 2018 4679
Finite Element Analysis and Biomechanical Testing to Analyze Fracture Displacement of Alveolar Ridge Splitting. Stricker, Andres; Widmer, Daniel; Gueorguiev, Boyko; Wahl, Dieter; Varga, Peter; Duttenhoefer, Fabia Jan 1, 2018 3696
Optimum Configuration of Cannulated Compression Screws for the Fixation of Unstable Femoral Neck Fractures: Finite Element Analysis Evaluation. Li, Jiantao; Wang, Menglin; Zhou, Jianfeng; Han, Lin; Zhang, Hao; Li, Chen; Li, Lianting; Ha, Ming Jan 1, 2018 3813
Shape Optimization of Bone-Bonding Subperiosteal Devices with Finite Element Analysis. Ogasawara, Takeshi; Uezono, Masayoshi; Takakuda, Kazuo; Kikuchi, Masanori; Suzuki, Shoichi; Moriyama Jan 1, 2018 4614
Finite Element Analysis of Different Double-Plate Angles in the Treatment of the Femoral Shaft Nonunion with No Cortical Support opposite the Primary Lateral Plate. Zhang, Hao; Li, Jiantao; Zhou, Jianfeng; Li, Lianting; Hao, Ming; Wang, Kun; Xu, Gaoxiang; Li, Chen; Jan 1, 2018 3858
The Effect of Muscle Direction on the Predictions of Finite Element Model of Human Lumbar Spine. Zhu, Rui; Niu, Wen-xin; Wang, Zhi-peng; Pei, Xiao-long; He, Bin; Zeng, Zhi-li; Cheng, Li-ming Jan 1, 2018 3740
Multi-Fiber-Reinforced Composites for the Coronoradicular Reconstruction of Premolar Teeth: A Finite Element Analysis. Richert, Raphael; Robinson, Philip; Viguie, Gilbert; Farges, Jean-Christophe; Ducret, Maxime Jan 1, 2018 3801
Mandibular Flexure and Peri-Implant Bone Stress Distribution on an Implant-Supported Fixed Full-Arch Mandibular Prosthesis: 3D Finite Element Analysis. Martin-Fernandez, Elena; Gonzalez-Gonzalez, Ignacio; de Llanos-Lanchares, Hector; Mauvezin- Quevedo, Jan 1, 2018 5229
Nonlinear Finite Element Analysis of the Limit State and Pressure of Dented X60 Steel Pipeline. Liu, Xiaoben; Zhang, Hong; Wang, Baodong; Xia, Mengying; Tang, Kai; Wu, Kai Report Nov 1, 2017 2966
FINITE ELEMENT MODELING OF TECTONIC STRESS FIELD OF IRAN BASED ON GEODETIC AND SEISMIC DATA. Zamanig, Behzad Report Oct 1, 2017 4054
Experimental and finite element analyses study of superelasticity behavior of shape memory alloy NiTinol wire. Amin, Samir Ali; Hassan, Ali Yasser Report Jul 1, 2017 2092
Finite Element Analysis of Thermal Effects in Diode End-Pumped Solid-State Lasers. El-Daher, Moustafa Sayem Jan 1, 2017 4379
Numerical Simulation of Fragment Separation during Rock Cutting Using a 3D Dynamic Finite Element Analysis Code. Lu, Zhenguo; Wan, Lirong; Zeng, Qingliang; Zhang, Xin; Gao, Kuidong Jan 1, 2017 8513
Effects of Flotage on Immersion Indentation Results of Bone Tissue: An Investigation by Finite Element Analysis. Zhou, Mingxing; Fan, Zunqiang; Ma, Zhichao; Guo, Yue; Yang, Liguo; Qian, Long; Sun, Xingdong Jan 1, 2017 3802
Tooth Fracture Detection in Spiral Bevel Gears System by Harmonic Response Based on Finite Element Method. Chen, Yuan; Zhu, Rupeng; Jin, Guanghu; Xiong, Yeping Jan 1, 2017 3745
Finite Element Method of BBM-Burgers Equation with Dissipative Term Based on Adaptive Moving Mesh. Lu, Changna; Gao, Qianqian; Fu, Chen; Yang, Hongwei Report Jan 1, 2017 7360
Coupled Finite Volume Methods and Extended Finite Element Methods for the Dynamic Crack Propagation Modelling with the Pressurized Crack Surfaces. Jiang, Shouyan; Du, Chengbin Report Jan 1, 2017 7114
Development of Practical Finite Element Models for Collapse of Reinforced Concrete Structures and Experimental Validation. Bermejo, Mario; Santos, Anastasio P.; Goicolea, Jose M. Report Jan 1, 2017 4913
Computational FEM Model, Phantom and Ex Vivo Swine Breast Validation of an Optimized Double-Slot Microcoaxial Antenna Designed for Minimally Invasive Breast Tumor Ablation: Theoretical and Experimental Comparison of Temperature, Size of Lesion, and SWR, Preliminary Data. Lopez, Geshel David Guerrero; Rubio, Mario Francisco Jesus Cepeda; Jacquez, Jose Irving Hernandez; H Report Jan 1, 2017 5704
Corrigendum to "Development of a Patient-Specific Finite Element Model for Predicting Implant Failure in Pelvic Ring Fracture Fixation". Shim, Vickie; Gather, Andreas; Hoch, Andreas; Schreiber, David; Grunert, Ronny; Peldschus, Steffen; Correction notice Jan 1, 2017 193
Biomechanical Property of a Newly Designed Assembly Locking Compression Plate: Three-Dimensional Finite Element Analysis. Zhou, Jiang-Jun; Zhao, Min; Liu, Da; Liu, Hai-Ying; Du, Cheng-Fei Jan 1, 2017 4401
The Biomechanical Study of Extraforaminal Lumbar Interbody Fusion: A Three-Dimensional Finite-Element Analysis. Yang, Mingjie; Sun, Guixin; Guo, Song; Zeng, Cheng; Yan, Meijun; Han, Yingchao; Xia, Dongdong; Zhang Jan 1, 2017 4935
An Investigation on the Dynamic Response of Cable Stayed Bridge with Consideration of Three-Axle Vehicle Braking Effects. Nguyen, Xuan-Toan; Tran, Van-Duc; Hoang, Nhat-Duc Report Jan 1, 2017 5028
Anisotropic Finite Element Modeling Based on a Harmonic Field for Patient-Specific Sclera. Jia, Xu; Liao, Shenghui; Duan, Xuanchu; Zheng, Wanqiu; Zou, Beiji Report Jan 1, 2017 5854
The Finite Element Simulation of the Upper Airway of Patients with Moderate and Severe Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Luo, Huiping; Scholp, Austin; Jiang, Jack J. Report Jan 1, 2017 2689
Corrigendum to "Biomechanical Evaluation of a Tooth Restored with High Performance Polymer PEKK Post-Core System: A 3D Finite Element Analysis". Lee, Ki-Sun; Shin, Joo-Hee; Kim, Jong-Eun; Kim, Jee-Hwan; Lee, Won- Chang; Shin, Sang-Wan; Lee, Jeon Correction notice Jan 1, 2017 326
Experimental Research and Finite Element Analysis on Mechanical Property of SFRC T-Beam. Sun, Min; Zhu, Jiapeng; Li, Ning; Fu, C.C. Technical report Jan 1, 2017 2681
Construction and simulation on bridge wind resistant model based on finite element analysis and wavelet packet theory. Wang, Feng; Lai, Xiao; Zou, Wenfang Dec 1, 2016 4521
Thermal structure coupling finite element analysis and strength evaluation method for multi support autoclave. Li, Bao; Junfeng, Wang Nov 1, 2016 3141
Application of FEM to provide the required database for MCSA based on-line fault detection system on 3-phase induction motor using ANSYS Maxwell2D. Abdulbaqi, Isam M.; Humod, Abdulrahim Thiab; Alazzawi, Omar K. Report Nov 1, 2016 2908
Reinforced concrete finite element modeling based on the discrete crack approach. Tudjono, S.; Han, A.L.; As'ad, S. Report Sep 1, 2016 3454
Investigations on various thread designs and materials for dental implants: a 3D finite element study. Shankar, S.; Gowthaman, K.; Nirmala, C.; Raja, G.; Kumar, N. Satheesh Report Apr 1, 2016 3051
A finite element analysis of copper pillar bump probing. Dabrowiecki, Krzysztof Apr 1, 2016 1818
Nonproportional Correlative Reduction Finite Element Method for Slope Strength Parameters. Xue, Haibin; Dang, Faning; Yin, Xiaotao; Ding, Weihua; Yang, Chao Report Jan 1, 2016 6509
Finite Element Analysis of Biot's Consolidation with a Coupled Nonlinear Flow Model. Deng, Yue-bao; Liu, Gan-bin; Zheng, Rong-yue; Xie, Kang-he Jan 1, 2016 7609
Determining the Critical Slip Surface of Three-Dimensional Soil Slopes from the Stress Fields Solved Using the Finite Element Method. Yang, Yu-chuan; Xing, Hui-ge; Yang, Xing-guo; Zhou, Jia-wen Jan 1, 2016 6298
Spatial Finite Element Analysis for Dynamic Response of Curved Thin-Walled Box Girder Bridges. Wang, Yinhui; Xu, Yidong; Luo, Zheng; Wu, Haijun; Yan, Liangliang Jan 1, 2016 4746
Effect of Element Size in Random Finite Element Analysis for Effective Young's Modulus. Ching, Jianye; Hu, Yu-Gang Jan 1, 2016 5639
FEM modelling of osteoporotic vertebra L1 due to bending load/Osteoporotinio slankstelio L1 itemptojo buvio skaitinis tyrimas BEM esant lenkimo apkrovai. Ardatov, Oleg; Maknickas, Algirdas; Kacianauskas, Rimantas Report Dec 1, 2015 1754
FEM Analysis of a New Electromechanical Converter with Rolling Rotor and Axial Air-Gap. Ungureanu, Constantin; Graur, Adrian Nov 1, 2015 3554
Response of slot coating flow to gap disturbances: effects of fluid properties, operating conditions, and die configurations. Lee, Semi; Nam, Jaewook Sep 1, 2015 5685
A detailed review and approach on prediction of ductile fracture behavior of materials using ANN and DOE techniques. Yuvanarasimman, P.; Malayalamurthi, R.; Louis, Marlon Jones Report Aug 1, 2015 2078
Numerical Study of a Time-Domain Finite Element Method for Nonlinear Magnetic Problems in Three Dimensions. Yan, Su; Jin, Jian-Ming; Wang, Chao-Fu; Kotulski, Joseph Jul 1, 2015 9914
Finite element analysis of free vibration of beams with composite coats. Tekili, S.; Khadri, Y.; Merzoug, B. Report Jul 1, 2015 3494
Finite element analysis of wrinkling of buried pressure pipeline under strike-slip fault. Zhang, J.; Liang, Z.; Han, C.J. Report May 1, 2015 4268
Bem-based finite element tearing and interconnecting methods. Hofreither, Clemens; Langer, Ulrich; Pechstein, Clemens Report Jan 1, 2015 10351
Edge-based Schwarz methods for the Crouzeix-Raviart finite volume element discretization of elliptic problems. Loneland, Atle; Marcinkowski, Leszek; Rahman, Talal Report Jan 1, 2015 8646
Thermal effects on vibration and control of Piezocomposite Kirchhoff plate modeled by finite elements method. Sanbi, M.; Saadani, R.; Sbai, K.; Rahmoune, M. Jan 1, 2015 5387
The seepage analysis of water stopping supplementary layouts of Karkheh earth dam by finite element method and comparison with instrumentation data. Mohebi, Ehsan; Afrous, Ali Report Dec 15, 2014 3111
Stress intensity factors for micro-crack emanating from micro-cavity in cement of reconstructed acetabulum/Mikroplysio atsirandancio del mikrotustumu rekonstruotos guzduobes cemente itempiu intensyvumo koeficiantai. Bounoua, N.; Belarbi, A.; Belhouari, M.; Bouiadjra, B. Bachir Report Nov 1, 2014 4654
Automotive stabilizer bar--stabilizer bar strength calculations using FEM, ovalization of radial areas of tubular stabilizer bars/Automobiliu stabilizatoriai--stabilizatoriu traukiu stiprumo skaiciavimai bem, vamzdiniu stabilizatoriu apvaliuju daliu ovalizacija. Wittek, A.M.; Gaska, D.; Lazarz, B.; Matyja, T. Report Nov 1, 2014 3859
Evaluation of the mixing performance for one novel twin screw kneader with particle tracking. Wei, J.; Liang, X.L.; Chen, D.B.; Yang, Y.L.; Zhou, D.M. Report Oct 1, 2014 6861
Numerical analysis of stresses in the dental implants: case of three implants/Itempiu dantu implantuose skaitmenine analize: triju implantu atvejis. Benlebna, M.; Serier, B.; Bouiadjra, B. Bachir Report Sep 1, 2014 3152
Finite Element Method Analysis of Symmetrical Coupled Microstrip Lines. Musa, Sarhan M.; Sadiku, Matthew N.O. Sep 1, 2014 3262
Modelling of thermal field of electromotor's collector in service. Duyun, Tatyana Aleksandrovna; Grinek, Anna Vladimirovna; Manzhos, Roman Valentinovich Report Aug 1, 2014 3253
Providing criteria for determining the validity of the results of the stability of slopes using lower bound limit analysis theory. Haghighatjoo, Seyed Mostafa; Totonchi, Arash Report Jun 20, 2014 3649
Calculation of viscous energy dissipation in asphalt pavements/Energijos issisklaidymo asfaltinese dangose skaiciavimas/Viskozas energijas izkliedesanas aprekins asfalta segas/Viskoosse energia hajumise arvutus asfaltkatetes. Pouget, Simon; Sauzeat, Cedric; Benedetto, Herve Di; Olard, Francois Report Jun 1, 2014 4727
An approximate method for the ultimate shear strength of horizontally curved composite plate girders. Shanmugam, Nandivaram E.; Basher, Mohammed A.; Rashid, Khalim A. Report Jun 1, 2014 5453
Thermal and structural analysis of RCC double-curvature arch dam. Abdulrazeg, Aeid Ali; Noorzaei, Jamaloddin; Jaafar, Mohamed Saleh; Khanehzaei, Parvin; Mohamed, Tham Report Jun 1, 2014 6758
Finite Element Analysis: A Primer. Book review Jun 1, 2014 125
Finite Element Analysis: A Primer. Book review Jun 1, 2014 125
Mixed Finite Element Method for 2D Vector Maxwell's Eigenvalue Problem in Anisotropic Media. Jiang, Wei; Liu, Na; Tang, Yifa; Liu, Qing Huo May 1, 2014 6297
Finite element analysis of arterial vessel wall stiffness. Huot, Angel; Yazdani, Saami K. Report Apr 1, 2014 1270
Prediction of tensile and fracture properties of cracked carbon steel wires using finite element simulation. Adewole, Kazeem K.; Bull, Steve J. Report Apr 1, 2014 5811
Nonlinear finite element analysis of damaged and strengthened reinforced concrete beams. Aktas, Muharrem; Sumer, Yusuf Report Apr 1, 2014 6329
An investigation on the effect of cyclic displacement on the integral bridge abutment. Movahedifajr, Mojtaba; Bolouri-Bazaz, Jafar Report Apr 1, 2014 7589
ANALYSIS OF LATERAL FORCES ON A MULTI-STORIED FRAME STRUCTURE USING D-VALUE METHOD AND ITS COMPARISON WITH FINITE ELEMENT METHOD. Mar 31, 2014 3259
IDENTIFICATION OF SHEAR CRACKS IN REINFORCED BEAMS USING FINITE ELEMENT METHOD (ANSYS). Mar 31, 2014 2034
Modal and flutter analysis of the sailplane LAK-17B using numerical methods. Andrikaitis, Marius; Fedaravicius, Algimantas Author abstract Mar 1, 2014 2477
The extent of irregular stress distribution in a two-layer cylindrical bars subjected to the change of temperature/Ireguliarines itempiu zonos ilgio tyrimas dvieju sluoksniu cilindriniuose strypuose, veikiant temperaturos pokyciui. Partaukas, N.; Bareisis, J. Report Mar 1, 2014 5565
Analytical and FEM design of mixing system in STR biodiesel production. Abbaszadeh, Ahmad; Ghobadian, Barat; Najafi, Gholamhassan; Motevali, Ali Report Jan 1, 2014 3340
Modal analysis of watermelon (cv. Charleston gray) by finite element method. Jaliliantabar, Farzad; Najafi, Gholamhassan Report Jan 1, 2014 3397
Stress analysis of different configurations of 3 implants to support a fixed prosthesis in an edentulous jaw. da Silva-Neto, Joao Paulo; Pimentel, Marcele Jardim; das Neves, Flavio Domingues; Consani, Rafael Le Author abstract Jan 1, 2014 3507
Study on temperature influence factors and electromagnetic heat coupling of in-wheel motor for micro-electric vehicle/ Temperaturos poveikio ir besikaupiancios elektromagnetines silumos ant mikroelektrinio automobilio rato imontuoto variklio itakos tyrimas. Chen, Q.P. Report Jan 1, 2014 5223
An FEM analysis with consideration of random void defects for predicting the mechanical properties of 3D braided composites. Xu, Kun; Qian, Xiaomei Jan 1, 2014 8394
Analysis of different positions of fiber-reinforced composite retainers versus multistrand wire retainers using the finite element method. Jahanbin, Arezoo; Abtahi, Mostafa; Heravi, Farzin; Hoseini, Mohsen; Shafaee, Hooman Jan 1, 2014 3593
A galerkin finite element method for numerical solutions of the modified regularized long wave equation. Mei, Liquan; Gao, Yali; Chen, Zhangxin Report Jan 1, 2014 6232
Numerical solutions to nonsmooth dirichlet problems based on lumped mass finite element discretization. Yu, Haixiong; Zeng, Jinping Report Jan 1, 2014 6040
FEM modelling of lumbar vertebra system/Stuburo juosmens slanksteliu sistemos skaitinis tyrimas BEM. Kacianauskas, Rimantas; Ardatov, Oleg Report Dec 1, 2013 1166
Primary and secondary reinforcements in reinforced concrete corbels. Rezaei, Mehdi; Osman, Siti Aminah; Shanmugam, Nandivaram E. Report Dec 1, 2013 6042
Behaviour of composite plate girders with partial interaction. Yatim, Y.; Shanmugam, Nandivaram E.; Badaruzzaman, Wan Report Dec 1, 2013 6801
Structural behaviour of fully coupled spar-mooring system under extreme wave loading. Islam, A.B.M. Saiful; Jameel, Mohammed; Ahmad, Suhail; Jumaat, Zamin; Kurian, V. John Report Dec 1, 2013 5967
Estimation of the cracking probability in road structures by modeling of external influences/Plysiu atsiradimo keliu dangu konstrukcijose tikimybes vertinimas modeliuojant isorinius poveikius/Plaisu veidosanas varbutibas novertejums cela konstrukcijas modelejot arejas ietekmes/Teekonstruktsioonide pragunemistoenaosuse hindamine valiste mojude modelleerimisega. Leonovich, Ivan; Melnikova, Irina; Puodziukas, Virgaudas Report Dec 1, 2013 4534
Buckling of the steel liners of underground road structures: the sensitivity analysis of geometrical parameters/Pozeminiu kelio konstrukciju plieniniu aptaisu stabilumo netektis: geometriniu parametru jautrumo analize/Terauda aptveres izklausanas pazemes celu konstrukcijas: geometrisko parametru jutibas analize/Maaaluste teekonstruktsioonide terastoestuskandurite notkumine: geomeetriliste parameetrite tundlikkusanaluus. Ghorbani, Ali; Hasanzadehshooiili, Hadi; Sapalas, Antanas; Lakirouhani, Ali Report Dec 1, 2013 2791
Simplified load distribution factors for fiber reinforced polymer composite bridge decks/Supaprastinti apkrovos pasiskirstymo koeficientai tiltams su pluostu armuoto polimero paklotu/Vienkarsota slodzes sadalijuma koeficienta noteiksana kompozitam, ar skiedram stiegrotam polimera tilta klajam/Lihtsustatud koormusjaotustegurid fiibriga armeeritud polumeerkomposiit silladekile. Prachasaree, Woraphot; Sookmanee, Pongsak; Limkatanyu, Suchart; GangaRao, Hota V.S. Report Dec 1, 2013 4701
The ring type piezoelectric actuator generating elliptical movement/Elipsiniam judesiui gauti ziedo formos pjezoelektrinis zadintuvas. Bauriene, G.; Mamcenko, J.; Kulvietis, G.; Grigoravicius, A.; Tumasoniene, I. Report Nov 1, 2013 2828
Complex rectangular filter design using hybrid finite element method and modified multimodal variational formulation. Yahia, Mohamed; Tao, Jun W.; Sakli, Hedi Nov 1, 2013 2932
Finite Element Modeling Methods for Photonics. Book review Nov 1, 2013 111
Finite Element Modeling Methods for Photonics. Book review Nov 1, 2013 111
Use of refurbished shipping containers for the construction of housing buildings: details for the structural project. Bernardo, Luis F.A.; Oliveira, Luiz A.P.; Nepomuceno, Miguel C.S.; Andrade, Jorge M.A. Report Oct 1, 2013 7042
Determining the residual strength of SFRC flexural members/Lenkiamuju plieno plausu armuotu betoniniu elementu liekamojo stiprio nustatymas. Meskenas, Adas; Rimkus, Arvydas Report Oct 1, 2013 1642
Transient computational fluid dynamics modeling of pervaporation separation of aromatic/aliphatic hydrocarbon mixtures using polymer composite membrane. Rezakazemi, Mashallah; Iravaninia, Mona; Shirazian, Saeed; Mohammadi, Toraj Report Jul 1, 2013 4692
Energy efficiency of building walls: thermal modeling, experimental testing, long term evaluation and correlation of building wall systems. Enache-Pommer, Elena; Mayer, Robert; Parsons, Gary Report Jul 1, 2013 4091
Investigation of the effects of graded models on the biomechanical behavior of a bone-dental implant system under osteoporotic conditions. Jun 30, 2013 3360
Finite element analysis and experimental study of the near-magnetic field for detection of rotor faults in induction motors. Pusca, Remus; Romary, Raphael; Fireteanu, Virgiliu; Ceban, Andrian May 1, 2013 5603
Quasi-optical Frequency Selective Surface for atmospheric remote sensing application. Xia, Bu Gang; Zhang, De Hai; Huang, Jian; Meng, Jin May 1, 2013 3883
Structure optimization of ladle bottom based on finite element method. Li, Gongfa; Li, Zheng; Kong, Jianyi; Jiang, Guozhang; Xie, Liangxi Report Apr 1, 2013 2521
Numerical analysis of the behavior of special double-row support structure. Fang, Kai; Zhang, Zhongmiao; Liu, Xingwang; Zhang, Qianqing; Lin, Cungang Report Apr 1, 2013 3828
Influence of varying soil properties on evaluation of pile reliability under lateral loads. Kozubal, Janusz; Pula, Wojciech; Wyjadlowski, Marek; Bauer, Jerzy Report Apr 1, 2013 8760
WDM performances of two- and three-waveguide Mach-Zehnder switches assembled into 4 x 4 matrix router. Calo, Giovanna; Petruzzelli, Vincenzo Abstract Mar 1, 2013 5235
Stress-strain analysis of sand subjected to triaxial loading/Smelio bandinio itempiu ir deformaciju analize tiriant triasio slegio aparate/Triaksialajai slogosanai paklautas smilts sprieguma--deformacijas analize/Kolmeteljelisele survele allutatud liiva pingedeformatsioonide analuus. Dirgeliene, Neringa; Norkus, Arnoldas; Amsiejus, Jonas; Skuodis, Sarunas; Zilioniene, Daiva Report Mar 1, 2013 3442
Experimental and numerical stress analysis of FML plates with cutouts under in-plane loading/Eksperimentine ir skaitine PML ploksteliu su ispjovomis itempiu analize, kai ju plokstuma yra apkrauta. Yazdani, Saleh; Rahimi, G.H.; Ghanbari, Mehdi Report Mar 1, 2013 3789
The estimation of time-varying thermal contact conductance between two fixed contacting surfaces/Laikui begant kintancio dvieju kontaktuojanciu pavirsiu siluminio laidumo nustatymas. Shojaeefard, M.H.; Mazidi, M. Sh.; Mousapour, V. Kh. Report Mar 1, 2013 3132
Two efficient unconditionally-stable four-stages split-step FDTD methods with low numerical dispersion. Kong, Yongdan; Chu, Qingxin; Li, Ronglin Mar 1, 2013 7341
Electromagnetic analysis of a bridge configured winding cage induction machine using finite element method. Konwar, Rajkumar S.; Kalita, Karuna; Banerjee, Atanu; Khoo, Wee K.S. Abstract Mar 1, 2013 6093
Analysis of radial magnetized permanent magnet bearing characteristics. Bekinal, Siddappa I.; Anil, Tumkur R.; Jana, Soumendu Abstract Feb 1, 2013 4487
Manufacture of green-composite sandwich structures with basalt fiber and bioepoxy resin. Torres, J.P.; Hoto, R.; Andres, J.; Garcia-Manrique, J.A. Jan 1, 2013 3381
Study on tensile properties of nanoreinforced epoxy polymer: macroscopic experiments and nanoscale FEM simulation prediction. Wang, Zhenqing; Liu, Fang; Liang, Wenyan; Zhou, Limin Jan 1, 2013 3657
Seismic response analysis of masonry minaret and possible strengthening by fiber reinforced cementitious matrix (FRCM) materials. Turk, Ahmet Murat Jan 1, 2013 5971
Solution of the electromagnetic scattering problem from an electrically large random dielectric medium. Stupfel, Bruno; Picard, Mikael Abstract Jan 1, 2013 7079
Bayesian probabilistic framework for damage identification of steel truss bridges under joint uncertainties. Zheng, Wei; Yu, Yi Jan 1, 2013 9889
Sensitivity analysis of the influence of structural parameters on dynamic behaviour of highly redundant cable-stayed bridges. Asgari, B.; Osman, S.A.; Adnan, A. Jan 1, 2013 6235
Seismic vulnerability assessment of a historical church: limit analysis and nonlinear finite element analysis. Castellazzi, G.; Gentilini, C.; Nobile, L. Jan 1, 2013 5310
Reduced dynamic models in epithelial transport. Hernandez, Julio A. Report Jan 1, 2013 4641
Determination of residual stresses and material properties by an energy-based method using artificial neural networks/Energia-baasil-meetodiga jaakpingete ja materjalide omaduste maaramine tehisneurovorke kasutades. Jin, Hongping; Yang, Wenyu; Yan, Lin Report Dec 1, 2012 5338
Structural model updating of steel box girder bridge using modal flexibility based deflections. Cui, Jintao; Kim, Dookie; Koo, Ki Young; Chaudhary, Sandeep Report Dec 1, 2012 3386
Experimental research on end joint of steel-concrete composite truss. Zhou, Lingyu; He, Guichao Report Dec 1, 2012 4731
Optimization of grillages using genetic algorithms for integrating matlab and fortran environments/ Matlab ir fortran aplinku sujungimas rostverkams optimizuoti genetiniais algoritmais. Maciunas, Darius; Kaunas, Juozas; Sesok, Dmitrij Report Dec 1, 2012 2412
Out-of-plane vibrations of curved nonprismatic beam under a moving load. Meissner, Malgorzata; Ruta, Piotr Report Dec 1, 2012 4683
Simulating pipeline rupture with finite element analysis: FEA predicts the initiation and evolution of damage in metals, providing an alternative to laboratory structural testing. Hill, Lance Oct 1, 2012 583
Magnetic device simulation modelling and optimisation for scale control. Lipus, L.C.; Acko, B.; Hamler, A. Report Sep 1, 2012 3046
Diagnostics of construction defects in a building by using time-frequency analysis/Pastato konstrukciju defektu diagnostika naudojant laiko-daznio analize. Volkovas, V.; Petkevicius, K.; Eidukeviciute, M.; Akinci, T.C. Report Jul 1, 2012 2529
Modeling of a 4DOF precise positioning stage by finite element method/Keturiu laisves laipsniu precizinio pozicionavimo sistemos modeliavimas baigtiniu elementu metodu. Augustinavicius, G.; Cereska, A. Report Jul 1, 2012 2531
Model for a two-cavity coating die with pressure and temperature deformation. Shetty, Sneha; Ruschak, Kenneth J.; Weinstein, Steven J. Report Jun 1, 2012 7873
Radionuclide and heat transport from hypothetical SNF canister in crystalline basement, case of south-eastern Lithuania/Radionuklidu ir silumos sklaida is hipotetinio PBK konteinerio kristalinio pamato uolienose (pietryciu Lietuvos pavyzdys). Jakimaviciute-Maseliene, Vaidote; Mazeika, Jonas; Motiejunas, Stasys Jun 1, 2012 5517
Comparison of various sound models for predicting transmission loss of compressor mufflers based on the modal series expansion method. Li, Yun; Lin, Li; Zhang, Xu; Cheng, Guang-Xu Jun 1, 2012 4656
Finite element analysis of magnesium AZ80 wrought alloy anisotropic behaviour during warm forging/Magnio kaliojo lydinio AZ80 anizotropines elgsenos karstojo kalimo metu analize baigtiniu elementu metodu. Kobold, D.; Gantar, G.; Pepelnjak, T. Report May 1, 2012 6826
Deformation analysis of railgun cross-section/Elektromagnetines saudykles skersinio pjuvio deformaciju tyrimas. Gildutis, P.; Kacianauskas, R.; Schneider, M.; Stupak, E.; Stonkus, R. Report May 1, 2012 4320
Finite element analysis for the equivalent stress on three-dimensional multiasperity coating/Triju dimensiju kintamo nelygumo dangos ekvivalentiniu itempiu tyrimas baigtiniu elementu metodu. Zhong, Xu; Xiaoyan, Wu Report May 1, 2012 3137
Residual stresses and thermoviscoelastic deformation of laminated film prepared for film insert molding. Kim, Sung Ho; Kim, Seong Yun; Lee, Seung Hwan; Youn, Jae Ryoun Report May 1, 2012 3801
Computational Seebeck coefficient measurement simulations. Martin, Joshua Report May 1, 2012 3139
Finite elemental analysis of outer and inner surfaces of the proximal half of an intact femur. Shuib, Solehuddin; Sahari, Barkawi B.; Voon, Wong Shaw; Arumugam, Manohar Report Apr 1, 2012 1660
Three-dimensional numerical analysis of injection-compression molding process. Ho, Jae-Yun; Park, Jang Min; Kang, Tae Gon; Park, Seong Jin Report Apr 1, 2012 5399
Circumferential stress concentration factors at the asymmetric shallow notches of the lifting hooks of trapezoidal cross-section/Trapecinio skerspjuvio kelimo kabliu apskritiminiu itempiu koncentracijos ties asimetriniais pavirsiniais grioveliais koeficientai. Narvydas, E.; Puodziuniene, N. Report Mar 1, 2012 3437
Flexural vibration band gaps in periodic stiffened plate structures/Lenkimo svyravimu daznio juostu trukiai periodiskai sustandintu ploksciu konstrukcijose. Wang, Jianwei; Wang, Gang; Wen, Jihong; Wen, Xisen Report Mar 1, 2012 3759
The finite element models of thin walled branched structures in heat transfer problems/Plonasieniu issisakojanciu konstrukciju baigtiniu elementu modeliai silumos pernesimo uzdaviniuose. Turskiene, S. Report Mar 1, 2012 2653
Buckling analysis of composite long cylinders using probabilistic finite element method/Kompoziciniu ilgu cilindru klupimo analize tikimybiniu baigtiniu elementu metodu. Cai, Baoping; Liu, Yonghong; Li, Huazhou; Liu, Zengkai Report Sep 1, 2011 3777
Adaptive iterative learning control for vibration of flexural rectangular plate/Adaptyvus priartejimo budu apsimokantis lenkiamos staciakampes plokstes vibraciju valdymas. Yang, Jingyu; Chen, Guoping Report Sep 1, 2011 3618
Dynamic characterization and stability analysis of hydrodynamic journal bearing using the FEM/Hidrodinaminu slydimo guoliu dinaminis ivertinimas ir stabilumo analize taikant baigtiniu elementu metoda. Boukhelef,; Bounif, A.; Amar, Bouzid Report Sep 1, 2011 2688
Modelling of an inductive sensor of the Foucault cardiogram/ Foucault' kardiogrammi induktiivse sensori modelleerimine. Vedru, Juri; Gordon, Rauno; Humal, Leo Henn; Trolla, Jaanus Report Sep 1, 2011 6137
Investigation on behaviour of square/rectangular reinforced concrete columns retrofitted with FRP jacket/Gelzbetoniniu kvadratinio/staciakampio skerspjuvio formos elementu, sustiprintu polimeriniu pluostu armuotu apvalkalu, elgsenos tyrimas. Hajsadeghi, Mohammad; Alaee, Farshid Jandaghi; Shahmohammadi, Amir Report Sep 1, 2011 6008
3D finite element analysis in the selective laser melting process. Contuzzi, N.; Campanelli, S.L.; Ludovico, A.D. Report Sep 1, 2011 2869
Analysis of cylindrical piezoelectric actuator used in flow control device/Cilindrinio pjezoelektrinio vykdiklio, naudojamo srautu valdymo irenginyje, tyrimas. Bansevicius, R.; Rimasauskiene, R.; Mazeika, D.; Kulvietis, G. Report Jul 1, 2011 2345
Linear stability analysis of mixed convection problem in a porous rectangular duct of finite extent. Hamed, H.B.; Bennacer, R. Clinical report Jun 1, 2011 5791
Analysis of polymer flow in embossing stage during thermal nanoimprint lithography. Kim, S.M.; Kang, J.H.; Lee, W.I. Report Feb 1, 2011 4227
Aging investigation of metals of the pipes in Lithuanian Power Station/ Lietuvos elektrines vamzdynij metalij senejimo prognozavimas. Daunys, M.; Dundulis, R.; Karpavicius, R.; Bortkevicius, R. Report Jan 1, 2011 4129
Residual modal energy evaluating of fatigue damaged composite structure/Nuovargio pazeistu kompoziciniu konstrukciju ivertinimas liekamaja formos pasikeitimo energija. Amrane, M.N.; Sidoroff, F. Report Jan 1, 2011 2141
Re-examination of NIST acoustic emission sensor calibration: Part I--modeling the loading from glass capillary fracture. Burks, Brian Report Jan 1, 2011 2283
Local buckling influence on the moment redistribution coefficient for composite continuous beams of bridges/Vietines stabilumo netekties itaka momentu persiskirstymui nekarpytosiose plienbetoninese tilto sijose/Nepartrauktu kompozito siju tiltu lokalas lodzes ietekme uz momentu procentualo pardalijumu/Kohaliku notke moju momendi umberjaotuse protsendile jatkuvtala komposiitsildadele. Guezouli, Samy; Hjiaj, Mohammed; Huy, Nguyen Quang Report Dec 1, 2010 5750
Bionic design of the surface morphology of rubber bush covered on driving drums. Xiao, Lin-jing; Wang, Xi-jing; Li, Quan Report Oct 14, 2010 2574
Thermoforming of a PMMA transparency near glass transition temperature. Gilormini, Pierre; Chevalier, Luc; Regnier, Gilles Report Oct 1, 2010 5275
Elastic analysis of pressurized thick hollow cylindrical shells with clamped-clamped ends/Plonasieniu hermetiniu cilindru su uzsandarintais galais tamprioji analize. Ghannad, M.; Nejad, M. Zamani Report Sep 1, 2010 3155
Benefits of using fiber optic distributed temperature sensing on LNG pipelines. Worsley, Jerry; Riesner, Katrin Aug 1, 2010 1048
Influence of guiding tooth geometry on contact forces distribution in the human masticatory system: a FEM study/ Vedanciojo danties geometrines formos itakos salycio jegu pasiskirstymui zmogaus kramtymo sistemoje tyrimas baigtiniu elementu metodu. Pileicikiene, G.; Surna, A.; Skirbutis, G.; Barauskas, R.; Surna, R. Report May 1, 2010 3224
Interfacial adhesion measurement of a ceramic coating on metal substrate. Nie, Pulin; Lv, Heping; Zhou, Tao; Cai, Xun; Chu, Paul K. May 1, 2010 4960
Design and magnetically analysis of circular flux linear actuator/Tiesiaeiges ziedines pavaros projektavimas ir magnetiniu savybiu analize. Fenercioglu, A. May 1, 2010 3127
Finite element analysis of the effect of cutting speeds on the orthogonal machining process of AA 6082 (T6) alloy. Sekar, K.S. Vijay; Kumar, M. Pradeep Report Nov 1, 2009 4551
Effect of positional density on dc conductivity of bamboo. Chand, Navin; Sharma, Janu; Nigrawal, Archana; Bapat, M.N. Report Sep 1, 2009 2029
An analysis of beam elongation influence to postbuckling displacements under displacement dependent axial force/Strypo pailgejimo itakos klupdymo virs kritines ribos poslinkiams priklausomai nuo asines jegos poveikio analize. Dolecek, V.; Isic, S.; Voloder, A. Report Jul 1, 2009 2640
Finite element analysis of three-hole socket with a shutter/Triju skyliu kontaktinio lizdo su uzraktu tyrimas baigtiniu elementu metodu. Tong, Yifei; Li, Dongbo; Yu, Fei; He, Yong Report Jul 1, 2009 2117
Amazing analyses: FEA software is capable of more than ever, except engineering judgment. Thilmany, Jean May 1, 2009 1856
Investigation of low cycle fatigue crack opening by finite element method/ Plysio atsiverimo tyrimas baigtiniu elementu metodu esant mazacikliam apkrovimui. Jakusovas, A.; Daunys, M. Report May 1, 2009 1755
Set of field equations for thick shell of revolution made of functionally graded materials in curvilinear coordinate system/ Lauko lygciu taikymas aprasant storus sukinio formos kevalus, pagamintus is funkciskai pagerintu medziagu kreivineje koordinaciu sistemoje. Nejad, M. Zamani; Rahimi, G.H.; Ghannad, M. Report May 1, 2009 3714
Study of resonant vibrations shapes of the beam type piezoelectric actuator with preloaded mass/Strypinio pjezoelektrinio keitiklio su papildoma mase rezonansiniu virpesiu formu tyrimas. Mazeika, D.; Bansevicius, R. Report Mar 1, 2009 2465
Uncertainty due to finite resolution measurements. Phillips, S.D.; Toman, B.; Estler, W.T. Report May 1, 2008 6252
Finding optimal design diameter of pipeline. Ramakrishna Rao, Achanta Report May 1, 2008 2525
A convergent adaptive finite element method with optimal complexity. Becker, Roland; Mao, Shipeng; Shi, Zhong-Ci Report Jan 1, 2008 5566
Finite element analysis of prestressed concrete beams considering realistic cable profile. Akhtar, Saleem; Pathak, K.K.; Bhadauria, S.S.; Ramakrishnan, N. Report Jan 1, 2008 3335
Lip seals and mechanical face seals--performance criteria. Argesanu, Veronica; Jula, Mihaela; Luchin, Milenco; Radu, Adrian Report Jan 1, 2008 1529
Analysis of machine-tool spindle assemblies. Wolny, Ryszard Report Jan 1, 2008 1267
Numerical Simulation and Experimental Verification of Nonisothermal Flow in Counter-Rotating Nonintermeshing Continuous Mixers. ISHIKAWA, TAKESHI; KIHARA, SHIN-ICHI; FUNATSU, KAZUMORI; AMAIWA, TERUO; YANO, KAZUNORI Brief Article Feb 1, 2000 2757

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |