Printer Friendly

Browse Concretes topic

Analysis subtopic

Articles

1-234 out of 234 article(s)
Title Author Type Date Words
Comparison and Analysis of Several Clustering Algorithms for Pavement Crack Segmentation Guided by Computational Intelligence. Wang, Dan; Zhang, Zaijun; Zhou, Jincheng; Zhang, Benfei; Li, Mingjiang Sep 3, 2022 8037
Fracture Properties of Recycled Concrete Reinforced with Nanosilica and Steel Fibers. Wang, Yonggui; Zhang, Xuetong Aug 26, 2022 6374
Variation Pattern of the Stress-Strain Curve of Concrete under Multifactor Coupling. Xie, Haijian; Lv, Henglin Aug 18, 2022 4892
Compressive Strength Prediction of Alkali-Activated Slag Concretes by Using Artificial Neural Network (ANN) and Alternating Conditional Expectation (ACE). Qin, Xiaoyu; Ma, Qianmin; Guo, Rongxin; Song, Zhigang; Lin, Zhiwei; Zhou, Haoxue Aug 2, 2022 10986
Static and Dynamic Characteristics of Steel-Concrete Composite Track Beam of Straddle Monorail with Cluster-Distributed Studs. Zhou, Shuai; Yu, Peng; Nie, Jianguo Jul 15, 2022 7426
Experimental Investigation on the Effects of Coffee Husk Ash as Partial Replacement of Cement on Concrete Properties. Gedefaw, Asmamaw; Worku Yifru, Begashaw; Endale, Solomon Asrat; Habtegebreal, Betelhem Tilahun; Yehu Jul 15, 2022 6719
Analysis of Lightweight Polystyrene Foam Concrete Flat Slabs under Fire Condition. Alzara, Majed; Riad, Magdy; AbdelMongy, Mohamed; Farouk, Mohamed A.; Yosri, Ahmed M.; Moubarak, Ahme Jun 22, 2022 4885
Research on the Effect of Curing Temperature, Steel Fiber, and Admixture Content on Concrete Performance Based on Orthogonal Test in Cold Region. Zhu, Z. G.; Hou, K. P.; Sun, H. F.; Cheng, Y.; Yang, B. J.; Sun, W. Jun 14, 2022 6695
Study on Durability of Concrete under Alkali-Aggregate Reaction. Hei, Mingchang; Fayou, A.; Jia, Xiong; Peng, Wenbin; Yin, Chuan Jun 9, 2022 7564
Effects of Coarse and Fine Crushed Clay Brick Content on the Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete and the Microscopic Mechanism. Chang, Jin; Luo, Shi-lin; Ailifeila, Aierken; Chong, Lin-lin; Jiang, Jian-qing May 29, 2022 5677
Effect of Superabsorbent Polymer (SAP) Internal Curing Agent on Carbonation Resistance and Hydration Performance of Cement Concrete. Xu, Jieting; Qin, Xiao; Huang, Zhenying; Lin, Yongkang; Li, Ben; Xie, Zhengzhuan May 29, 2022 6294
Experimental Study and Microscopic Analysis on Frost Resistance of Iron Ore Tailings Recycled Aggregate Concrete. Gong, Li; Gong, Xuelei; Liang, Ying; Jia, Zhiyuan; Li, Yiqiang May 28, 2022 8079
Mechanical Analysis of Preventing Reflection Cracks Based on Stress Absorbing Layer. Han, Lingjie; Zhang, Shihao; Zhang, Zhengqi; Gao, Taotao May 28, 2022 5749
Study on High-Temperature Behavior of Coal Gangue-Based Geopolymer Concrete Beams. Zhang, Daming; Xu, Jiaqing; Sun, Fangjin; Xu, Zhonghao May 24, 2022 5948
Modelling of Modulus of Elasticity of Low-Calcium-Based Geopolymer Concrete Using Regression Analysis. Khalaf, Ali A.; Kopecskó, Katalin May 19, 2022 6735
Numerical Analysis of Flexural Behavior of Prestressed Steel-Concrete Continuous Composite Beams Based on BP Neural Network. Du, Huanhuan; Pan, Jianyou; Shen, Huaxun; Dong, Jie May 10, 2022 5335
Influence of Distribution Modulus on the Compressive Strength of Ultra-High-Performance Concrete with Coarse Aggregate (UHPC-CA). Yu, Zhihui; Wu, Lishan; Zhang, Cong; Bangi, Toshiyuki Apr 30, 2022 6180
An Experimental Study on the Strength and Crack Healing Performance of E. coli Bacteria-Induced Microbial Concrete. Islam, Md. Mahfuzul; Hoque, Nusrat; Islam, Moinul; Ibney Gias, Imteaz Report Apr 15, 2022 6209
Axial Compression Test and Bearing Capacity Analysis of Biaxial Prestressed Angle Steel Plate Fully Wrapped Reinforced Concrete Short Column. Ren, Zhenhua; Zeng, Xiantao; Shen, Yaqian; Huang, Huanlin Apr 9, 2022 8957
Prediction of Long-Term Prestress Loss and Crack Resistance Analysis of Corroded Prestressed Concrete Box-Girder Bridges. Yang, Yiming; Tang, Huang; Mao, Yu; Wang, Xinzhong Apr 9, 2022 9325
Experimental Study on Axial Compression Performance of 7A04 High Strength Aluminum Alloy Circular Tube Concrete Short Column. Zhang, Zuo-Jin; Han, Feng-Xia; Liu, Qing Report Mar 29, 2022 7086
Experimental Study on the Size Effect on the Probability Distribution of Concrete Compressive Strength. Zhai, Youcheng Mar 28, 2022 7796
Nonlinear Analysis of Reinforced Geopolymer Concrete Beams. Chong, K.; Suryanto, B.; Tambusay, A.; Suprobo, P. Mar 1, 2022 6480
Mechanism Analysis of the Influence of Freeze-Thaw on the Damage and Debonding Evolution of Sandstone-Concrete Interface. Shen, Yanjun; Luo, Tao; Wei, Xin; Li, Xueting; Jin, Long; Wen, Liangdong; Peng, Hui Feb 15, 2022 7067
Study on the Optimal Prestress Level of RC Beams Reinforced with SMA Bars. Yang, Zeying; Cheng, Zhengquan; Wang, Tianmin; Sun, Yinglin; Wang, Chenghe; Qu, Jianbo; Zhang, Da Dec 22, 2021 3763
Tests Research on Grouting Materials of Waste-Concrete-Powder Cement for Goaf Ground Improvement. Dun, Zhilin; Wang, Mengqi; Ren, Lianwei; Dun, Zhiyuan Dec 17, 2021 6363
Influence of Precast Member Corbels on Seismic Performance of Precast Beam-Slab-Column Joints. Liu, Hongtao; Kong, Pengchao; Ye, Taoping Dec 6, 2021 8065
Crack-Considered Elastic Net Monitoring Model of Concrete Dam Displacement. Zhang, Jiingmei; Gu, Chongshi Nov 11, 2021 6145
Prediction of Compressive Strength of Geopolymer Concrete Based on Support Vector Machine and Modified Cuckoo Algorithm. Zhang, Daming; Sun, Fangjin; Liu, Tiantian Sep 26, 2021 7659
Freeze-Thaw Splitting Strength Analysis of PAC Based on the Gray-Markov Model. Yu, Baoyang; Sun, Zongguang; Qi, Lin Aug 6, 2021 5988
An XFEM-Based Analysis of Concrete Face Cracking in Rockfill Dams. Zhou, Binpeng; Chai, Junrui; Wang, Jing; Zhou, Heng; Wen, Lifeng Report Jul 30, 2021 6319
Influence of the ITZ Thickness on the Damage Performance of Recycled Concrete. Xu, Fuwei; Tian, Bin; Xu, Gang Mar 25, 2021 4734
Variable Selection from Image Texture Feature for Automatic Classification of Concrete Surface Voids. Zhao, Ziting; Liu, Tong; Zhao, Xudong Mar 8, 2021 5066
Multifractal Analysis and Compressive Strength Prediction for Concrete through Acoustic Emission Parameters. Lv, Zhiqiang; Jiang, Annan; Jin, Jiaxu; Lv, Xiangfeng Feb 12, 2021 8709
Using Hybrid Artificial Intelligence Approaches to Predict the Fracture Energy of Concrete Beams. Xiao, Qinghua; Li, Congming; Lei, Shengxiang; Han, Xiangyu; Chen, Qiaofeng; Qiu, Zemin; Sun, Biao Feb 11, 2021 7135
Experimental and Numerical Studies on the Negative Flexural Behavior of Steel-UHPC Composite Beams. Liu, Xinhua; Zhang, Jianren; Cheng, Zihan; Ye, Meng Jan 31, 2021 7487
Numerical Simulation of Basic Properties of Full-Steel Slag Aggregate Concrete. Bian, Zhu; Fang, Yuan; Yu, Feng; Wang, Xuliang; Xiang, Guosheng Jan 1, 2021 8423
Experimental Centrifuge Study of the Effects of Valley Topography on the Behavior of a Concrete Face Rockfill Dam. Tian, Chao; Zhang, Xuedong; Wen, Lifeng Report Jan 1, 2021 8287
Response of the Flat Reinforced Concrete Floor Slab with Openings under Cyclic In-Plane Loading. Kalib, Eden Shukri; Shewalul, Yohannes Werkina Jan 1, 2021 3912
Experimental and Numerical Study on Ultimate Shear Load Carrying Capacity of Corroded RC Beams. Tang, Zhanzhan; He, Zhixiang; Chen, Zheng; Chen, Lingkun; Xue, Hanyang; Zhuge, Hanqing Jan 1, 2021 6383
Exploring the Detection Accuracy of Concrete Cracks Using Various CNN Models. Mohammed, Mohammed Ameen; Han, Zheng; Li, Yange Report Jan 1, 2021 5619
Study on the Shear Capacity of the Wet Joint of the Prefabricated Bridge Panel with a Special-Shaped Shear Key. Feng, Fan; Huang, Fanglin; Zhou, De; Wen, Weibin; Tao, Yong Jan 1, 2021 6043
An XFEM-Based Analysis of Concrete Face Cracking in Rockfill Dams. Zhou, Binpeng; Chai, Junrui; Wang, Jing; Zhou, Heng; Wen, Lifeng Report Jan 1, 2021 6319
Seepage and Heat Transfer Characteristics of Gas Leakage under the Condition of CAES Air Reservoir Cracking. Wan, Fa; Jiang, Zhong-Ming Jan 1, 2021 8507
Experimental Study on the Durability of Alkali-Activated Slag Concrete after Freeze-Thaw Cycle. Chen, Bin; Wang, Jun Report Jan 1, 2021 9440
Determination of Bridge Prestress Loss under Fatigue Load Based on PSO-BP Neural Network. Wang, Yongguang Jan 1, 2021 5237
Axial Compression of Glass Fiber Tube-Gangue Concrete-Steel Tubular Hollow Columns. Zhang, Ni; Zheng, Chenyang; Zhao, Zhongwei; Yang, Bo Jan 1, 2021 6679
Experimental and Numerical Investigation on the Bearing Behavior of Curved Continuous Twin I-Girder Composite Bridge with Precast Concrete Slab. Shen, Chuandong; Song, Yifan; Yan, Lei; Li, Yuan; Ma, Xiaowei; He, Shuanhai; Han, Xiaodong Jan 1, 2021 7696
Mechanical Performance of Eco-Friendly Sandwich Wall with Rice Husk Recycled Concrete. Chen, Dingshi; Du, Maohua; Tian, Yubin; Du, Wenmiao Jan 1, 2021 7768
Flexural Behavior of Innovative Posttensioned Composite Beams with Corrugated Steel Webs. Li, Xiang; Yang, Tao; Zhang, Yongbing; Zhang, Yun; Shen, Taosheng Jan 1, 2021 6304
Flexural Behavior of Unbonded Prestressed Concrete Bridge Girders. Tang, Chenhao; Zhang, Gang; Song, Chaojie; Li, Xuyang; Hou, Yonggang Jan 1, 2021 4760
Optimization of Arabian-Shield-Based Natural Pozzolan and Silica Fume for High-Performance Concrete Using Statistical Design of Experiments. Abbas, Yassir M.; Khan, M. Iqbal Jan 1, 2021 7828
Mixture Ratio Design Optimization of Coal Gangue-Based Geopolymer Concrete Based on Modified Gravitational Search Algorithm. Zhang, Daming; Sun, Fangjin; Liu, Tiantian; Xu, Zhonghao Jan 1, 2021 5596
Strength and Durability Properties of Concrete Containing Pumice and Scoria as Supplementary Cementitious Material. Chambua, Safiel Tumaini; Jande, Yusufu Abeid Chande; Machunda, Revocatus Lazaro Jan 1, 2021 7193
Three-Point Bending Behaviour of a Fabricated Concrete Connection with Steel Plate Hoop and Bolts. Yuan, Dawei; Li, Qingning; Sun, Jianpeng; Zhang, Jiaolei; Jiang, Weishan Jan 1, 2021 5339
Effect of Internal Curing with Superabsorbent Polymers on Bond Behavior of High-Strength Concrete. Lei, Xiao; Wang, Rui; Jiang, Hanwan; Xie, Faxiang; Bao, Yanni Dec 31, 2020 5477
Steel Fibre Reinforced Concrete Meso-Scale Numerical Analysis. Li, Zhengwei; Wu, Meizhong; Wu, Jiawei; Cui, Yujun; Xue, Xingwei Dec 24, 2020 6537
Experimental Study on Seismic Performance of Fabricated Steel Foamed Concrete T-Shaped Wallboard. Zhou, Ding; Liu, Dianzhong; Li, Kuolin Dec 18, 2020 7593
A case study on the spatial variability of strength in a SFRSCC slab and its correlation with fibre orientation. Kartofelev, Dmitri; Goidyk, Oksana; Herrmann, Heiko Case study Dec 1, 2020 4848
Experimental Study on Load Bearing Characteristics of Steel Fiber Reinforced Concrete Lining in the Soft Surrounding Rock Tunnel. Cui, Guang-yao; Qi, Jia-suo; Wang, Dao-yuan Report Nov 24, 2020 5618
Analytical Model to Predict Residual Flexural Capacity of Recycled Aggregate Concrete Beams with Corroded Longitudinal Rebars. Zou, Zhenghao; Yang, Guojiao; Su, Tian Oct 14, 2020 4796
Research on the Corrosion Damage Mechanism of Concrete in Two Freeze-Thaw Environments. Yao, Xianhua; Zhang, Min; Guan, Junfeng; Li, Lielie; Bai, Weifeng; Liu, Zepeng Oct 8, 2020 6520
A Review of the Engineering Properties of Metakaolin Based Concrete: Towards Combatting Chloride Attack in Coastal/Marine Structures. Pillay, Deveshan L.; Olalusi, Oladimeji B.; Awoyera, Paul O.; Rondon, Carlos; Echeverría, Ana María; Oct 5, 2020 8535
Stiffness and Crack Behavior of Unbonded Posttensioned Concrete Beam Strengthened with Aluminum Alloy Plate. Chang, Hong; Zhou, Wei Sep 30, 2020 5766
Effect of the Concrete Mesostructure Geometric Form on Its Elastic Modulus. Yang, Xu Technical report Mar 1, 2020 6079
Honest Disguise: Lauren Concrete leaves no good neighbor plant design criteria to chance, from acoustic and architectural factors to water volume and wind pattern measurement. Marsh, Don Cover story Jan 1, 2020 1912
Lyapunov Exponent-Based Study of Chaotic Mechanical Behavior of Concrete under Compression. Quan, Yuhu; Yang, Xu Technical report Jan 1, 2020 5389
Experimental Investigation on the Interfacial Debonding between FRP Sheet and Concrete under Medium Strain Rate. Zhang, Zihua; Xiao, Yunyi; Zhuge, Ping; Zhang, Xiaocun Dec 31, 2019 5950
Seismic Damage Behavior of Aeolian Sand Concrete Columns with an Inner Square Steel Tube. Wang, Yaohong; Zhang, Zeping; Han, Qing; Chu, Qi; Ma, Xiaoyan Dec 31, 2019 5203
Prediction of Concrete Compressive Strength and Slump by Machine Learning Methods. Cihan, M. Timur Dec 31, 2019 6735
Seismic Analysis of Low-Rise Self-Centering Prestressed Concrete Frames considering Soil-Structure Interaction. Song, Liang-Long; Guo, Tong; Shi, Xin Dec 31, 2019 6394
Bond Properties of RAC-Filled Square Steel Tubes after High Temperature. Zou, Wanjie; Liang, Jiongfeng; Zhang, Guangwu; Yang, Haifeng Dec 31, 2019 4612
Hardening Concrete Exposed to Realistic Curing Temperature Regimes and Restraint Conditions: Advanced Testing and Design Methodology. Klausen, Anja Estensen; Kanstad, Terje; Bjentegaard, yvind Dec 31, 2019 9709
A Deep Learning Model for Concrete Dam Deformation Prediction Based on RS-LSTM. Qu, Xudong; Yang, Jie; Chang, Meng Nov 30, 2019 8750
Mechanical Performance and Numerical Simulation of Basalt Fiber Reinforced Concrete (BFRC) Using Double-K Fracture Model and Virtual Crack Closure Technique (VCCT). Zhao, Yawei; Sun, Xinjian; Cao, Peng; Ling, Yifeng; Gao, Zhen; Zhan, Qibing; Zhou, Xinjie; Diao, Mus Nov 30, 2019 9457
Study on Disease Mechanism and Theoretical Quantification Method of Tunnel Structure. Liu, Yu; Tang, Chun-An; Wang, Peng-Yu; Guan, Yong-Ping; Wang, Shu-Hong Oct 31, 2019 7638
Image-Based Underwater Inspection System for Abrasion of Stilling Basin Slabs of Dam. Li, Yonglong; Zhang, Hua; Wang, Shuang; Wang, Haoran; Li, Jialong Oct 31, 2019 7309
Study on Strength Variation of Permeable Concrete Based on Differential Calorimetry Method and Multi-Index Test. Yang, Sanqiang; Guo, Meng; Duan, Shichao; Liu, Na; Wu, Haonan; Du, Erxia; Liang, Meichen Report Sep 30, 2019 4472
Estimation of Elastic Properties of Oil Palm Kernel Shell Concrete by Semianalytical Methods of Homogenisation. Gibigaye, Mohamed; Godonou, Fructueux Gildas; Yabi, Crespin Prudence; Degan, Gerard Sep 30, 2019 5839
Analysis of the Effect of Substitution Rate on the Mechanical Properties of Recycled Concrete Hollow Block. Yang, Lijun; Li, Shanqing Jul 31, 2019 8476
Degradation Behavior of Concrete after Freeze-Thaw Cycles and Then Exposure to High Temperatures. Xie, Qifang; Yang, Liujie; Hu, Fangzheng; Hao, Wenming; Yin, Shenghua; Zhang, Lipeng Jul 31, 2019 5696
Time-Dependent Reliability Analysis of RC Deep Beams considering Linear/Nonlinear Creep and Shrinkage Using ANFIS Network and MCS. Beheshti, Seyed Bahram; Ghabdian, Mohsen Technical report Jul 31, 2019 9744
Water Transport in Unsaturated Cracked Concrete under Pressure. Zhang, Yuanzhu; Zhang, Siming; Wei, Gang; Wei, Xinjiang; Jin, Liqiao; Xu, Kuixin Technical report Jul 31, 2019 6029
Shear Capacity of Open Sandwich Steel Plate-Concrete Composite Slab: Experimental and Analytical Studies. Wu, Lili; An, Lipei; Li, Jiawei Technical report Jul 31, 2019 7644
Experimental Investigation of Neutralisation of Concrete with Fly Ash as Fine Aggregate in Freeze-Thaw Environment. Zhang, Dongsheng; Mao, Mingjie; Yang, Qiuning; Zhang, Wenbo; Han, and Pengfei Technical report Jul 31, 2019 7221
Performance Evaluation of JPCP with Changes of Pavement Mix Design Using Pavement Management Data. Oh, Han Jin; Park, Jun Young; Kim, Hyung Bae; Jung, Won Kyong; Lee, Jung Hun Jul 31, 2019 6783
Automatic Detection of Concrete Spalling Using Piecewise Linear Stochastic Gradient Descent Logistic Regression and Image Texture Analysis. Hoang, Nhat-Duc; Nguyen, Quoc-Lam; Tran, Xuan-Linh Jul 31, 2019 9394
Flexural Response of Steel-Concrete Composite Truss Beams. Luo, Lisheng; Zhang, Xiaofeng Jun 30, 2019 7660
Behavior Evaluation of Ultrahigh-Performance Concrete Beam Containing Para-Aramid Fibers. Kim, Seung-Ki; Kim, Woosuk; Han, Sang-Mook Jun 30, 2019 5834
Optimization of Structure Parameters of Airfield Jointed Concrete Pavements under Temperature Gradient and Aircraft Loads. Xu, Bangshu; Zhang, Wanzhi; Mei, Jie; Yue, Guangyao; Yang, Laihua May 31, 2019 6320
Experimental Study on Dynamic Performance of Self-Compacting Lightweight Aggregate Concrete under Compression. Li, Furong; Yu, Zhenpeng; Hu, Yanli May 31, 2019 5858
Coefficient of Moment of Inertia for Ribbed RC Slab Beams. Kelpsa, Sarunas; Rinkevicius, Gediminas; Zingaila, Tadas; Augonis, Mindaugas; Kitovas, Vadimas May 1, 2019 6796
Advances in Cement Analysis and Concrete Petrography. Book review May 1, 2019 133
A Short Server-Aided Certificateless Aggregate Multisignature Scheme in the Standard Model. Trinh, Viet Cuong Apr 30, 2019 10915
Mechanical Properties of High-Strength High-Performance Reinforced Concrete Shaft Lining Structures in Deep Freezing Wells. Peng, Shilong; Rong, Chuanxin; Cheng, Hua; Wang, Xiaojian; Li, Mingjing; Tang, Bin; Li, Xuemei Apr 30, 2019 8872
Study of Durability of Concrete with Fly Ash as Fine Aggregate under Alternative Interactions of Freeze-Thaw and Carbonation. Mao, Mingjie; Zhang, Dongsheng; Yang, Qiuning; Zhang, Wenbo Apr 30, 2019 7659
Sectional Analysis Procedure for Reinforced Concrete Members Subjected to Pure Torsion. Choi, Jongkwon; Lee, Seong-Cheol Apr 30, 2019 5603
Seismic Performance Evaluation of a Fully Integral Concrete Bridge with End-Restraining Abutments. Choi, Byung H.; Moreno, Lorenz B.; Lim, Churl-Soo; Nguyen, Duy-Duan; Lee, Tae-Hyung Apr 30, 2019 5991
Effects of Incorporation of Marble Powder Obtained by Recycling Waste Sludge and Limestone Powder on Rheology, Compressive Strength, and Durability of Self-Compacting Concrete. Alyousef, Rayed; Benjeddou, Omrane; Soussi, Chokri; Khadimallah, Mohamed Amine; Mohamed, Abdeliazim Apr 30, 2019 9646
Development of a Correlation between the Resilient Modulus and CBR Value for Granular Blends Containing Natural Aggregates and RAP/RCA Materials. Arshad, Muhammad Concert review Apr 30, 2019 10710
Engineering and Mineralogical Assessment of Coarse Aggregates used in District Mardan. Report Jun 30, 2018 4120
Laboratory evaluation of the characteristics of continuously reinforced concrete pavement incorporating recycled concrete aggregate. Ogbonna, Alban Chidiebere Apr 1, 2018 4518
A quantitative method of approach in designing the mix proportions of fly ash and GGBS-based geopolymer concrete. Rao, G. Mallikarjuna; Rao, T.D. Gunneswara Apr 1, 2018 7110
An Experimental Investigation on the Mechanical Properties of Gangue Concrete as a Roadside Support Body Material for Backfilling Gob-Side Entry Retaining. Gong, Peng; Ma, Zhanguo; Ni, Xiaoyan; Zhang, Ray Ruichong Jan 1, 2018 6631
Study on Adiabatic Temperature Rise Reflecting Hydration Degree of Concrete. Han, Yanhua; Fu, Shaojun; Wang, Shufa; Xie, Zuowei Jan 1, 2018 7539
Experimental Study on Damage Breakage Properties of Shaft Lining Concrete under Hydromechanical Coupling. Xue, Weipei; Yao, Zhishu; Jing, Wei; Tang, Bin; Kong, Gan; Xie, Dezhu Jan 1, 2018 5846
Effects of Imposed Damage on the Capillary Water Absorption of Recycled Aggregate Concrete. Gao, Qi; Ma, Zhiming; Xiao, Jianzhuang; Li, Fuan Jan 1, 2018 6961
Flexural Behavior of RC Slabs Strengthened in Flexure with Basalt Fabric-Reinforced Cementitious Matrix. Lee, Sugyu; Hong, Kinam; Yeon, Yeongmo; Jung, Kyusan Jan 1, 2018 6122
Dowel Behavior of Rebars in Small Concrete Block for Sliding Slab Track on Railway Bridges. Lee, Seong-Cheol; Park, Sangmin; Lee, Jaeha; Lee, Kyoung-Chan Jan 1, 2018 6121
Investigation on the Sulfuric Acid Corrosion Mechanism for Concrete in Soaking Environment. Min, Hongguang; Song, Zhigang Jan 1, 2018 5779
Models for Strength Prediction of High-Porosity Cast-In-Situ Foamed Concrete. Zhao, Wenhui; Huang, Junjie; Su, Qian; Liu, Ting Jan 1, 2018 6085
A Parameter Ascertainment Method for the Skeleton Curve of Corroded Reinforcement Concrete Members with Flexure and Compression. Chen, G.F.; Zhang, Y.Z.; Zhu, X.J. Jan 1, 2018 6046
Development of Dynamic Impact Factor Expressions for Skewed Composite Concrete-Steel Slab-On-Girder Bridges. Mohseni, Iman; Ashin, Amin; Choi, Won; Kang, Junsuk Jan 1, 2018 5497
Chloride-Binding Capacity of Portland Cement Paste Blended with Synthesized [CA.sub.2] (CaO*2[Al.sub.2][O.sub.3]). Lee, Yunsu; Kim, Mingyun; Chen, Zhengxin; Lee, Hanseung; Lim, Seungmin Jan 1, 2018 7442
3D Simulation of Self-Compacting Concrete Flow Based on MRT-LBM. Qiu, Liu-Chao; Han, Yu Jan 1, 2018 3813
Prediction of Compressive Strength of Concrete in Wet-Dry Environment by BP Artificial Neural Networks. Liang, Chengyao; Qian, Chunxiang; Chen, Huaicheng; Kang, Wence Jan 1, 2018 7294
Investigation of Rheological Properties of Blended Cement Pastes Using Rotational Viscometer and Dynamic Shear Rheometer. Kim, Yoo Jae; Cho, Bum-Yean; Lee, Soon-Jae; Hu, Jiong; Wilde, James W. Jan 1, 2018 3604
Evaluation of Self-Healing Performance of PE and PVA Concrete Using Flexural Test. Kang, Choonghyun; Huh, Jungwon; Tran, Quang Huy; Kwak, Kiseok Jan 1, 2018 5689
Feasibility Assessment of Incorporating Copper Slag as a Sand Substitute to Attain Sustainable Production Perspective in Concrete. Bhoi, Akshaykumar M.; Patil, Yogesh D.; Patil, Hemant S.; Kadam, Madhav P. Jan 1, 2018 5696
Effects of Reinforcing Fiber and Microsilica on the Mechanical and Chloride Ion Penetration Properties of Latex-Modified Fiber-Reinforced Rapid-Set Cement Concrete for Pavement Repair. Kim, Woong; Jeon, Jong-Chan; An, Byung-Hwan; Lee, Joo-Ha; Kim, Hae-Do; Park, Chan-Gi Jan 1, 2018 4521
Finite Element Modeling of FRP-Strengthened RC Beam under Sustained Load. Jiang, Shiyong; Yao, Weilai; Chen, Jin; Cai, Tao Jan 1, 2018 8095
Numerical Prediction of Chloride Penetration in Concrete Exposed to a Marine Environment at Tide. Hong, Sung In; Ann, Ki Yong Jan 1, 2018 5539
Mesoscopic Finite Element Modeling of Concrete Considering Geometric Boundaries of Actual Aggregates. Jin, Hao; Zhou, Yuliang; Wang, Binglong; Zhou, Shunhua Jan 1, 2018 5232
Strength Characteristics and the Reaction Mechanism of Stone Powder Cement Tailings Backfill. Hu, Jianhua; Ren, Qifan; Jiang, Quan; Gao, Rugao; Zhang, Long; Luo, Zhouquan Jan 1, 2018 7459
Influence of Chemical Admixtures on Fresh and Hardened Properties of Prolonged Mixed Concrete. Mohammed, Tarek Uddin; Ahmed, Tanvir; Apurbo, Shibly Mostafiz; Mallick, Tahir Absar; Shahriar, Farha Jan 1, 2018 5731
Mechanical and Electrical Characteristics of Graphite Tailing Concrete. Liu, Hongbo; Liu, Kun; Lan, Zhu; Zhang, Dashuang Jan 1, 2018 5585
Heat Transfer Dynamic Analyses for Recycled-Concrete Wall Combined with Expanded Polystyrene Template. Li, Jianhua; Chen, Wenjing Jan 1, 2018 4295
Regression Analysis of Bond Parameters between Corroded Rebar and Concrete Based on Reported Test Data. Zhou, H.J.; Zhou, Y.F.; Xu, Y.N.; Lin, Z.Y.; Xing, F.; Li, L.X. Jan 1, 2018 7865
Experimental Assessment of Rebar Corrosion in Concrete Slab Using Ground Penetrating Radar (GPR). Zaki, Ahmad; Johari, Megat Azmi Megat; Hussin, Wan Muhd Aminuddin Wan; Jusman, Yessi Jan 1, 2018 5939
Extension Model for Safety Appraisal of Existing Concrete Members Based on an Improved Comprehensive Weighting Method. Zhou, Hengyu; Yuan, Yongbo; Liu, Chenlong; Wu, Chao; Zhang, Mingyuan Report Jan 1, 2018 9662
Flexural Design and Analysis of Composite Beams with Inverted-T Steel Girder with Ultrahigh Performance Concrete Slab. Choi, Wonchang; Choi, Youngcheol; Yoo, Sung-Won Report Jan 1, 2018 5649
Refined Finite Element Analysis of Crack Causes in SRC Arch Rib Bridges considering Multiple Factors. Deng, Mengsheng Yu Nianchun; Chen, Qifeng; Hao, Tianzhi Jan 1, 2018 3905
Performance and Microstructural Analysis of Lightweight Concrete Blended with Nanosilica under Sulfate Attack. Vargas, Paola; Marin, Natalia A.; Tobon, Jorge I. Jan 1, 2018 6601
Shrinkage Effect on Cracking Resistance of Flexural Reinforced Concrete Members. Balevicius, Robertas; Augonis, Mindaugas; Bistrickaite, Reda; Diliunas, Saulius Report Jan 1, 2018 3353
Developing a Model for Chloride Ions Transport in Cement Concrete under Dynamic Flexural Loading and Dry-Wet Cycles. Guan, Bo-wen; Wu, Jia-yu; Yang, Tao; Xu, An-hua; Sheng, Yan-ping; Chen, Hua-xin Jan 1, 2018 7459
Size Effect on the Seismic Performance of High-Strength Reinforced Concrete Columns with Different Shear Span-to-Depth Ratios. Yu, Chunyi; Ma, Hua; Xie, Yongping; Li, Zhenbao; Tang, Zhenyun Jan 1, 2018 7905
Displacement and Stress Analysis of Thin Plate for Cement Concrete Pavement. Jia, Liang; Zhang, Li; Guo, Jian; Yao, Kai; He, Shikai Jan 1, 2018 3248
A Study on Adiabatic Temperature Rise Test and Temperature Stress Simulation of Rock-Fill Concrete. Zhang, Xiaofei; Liu, Qian; Zhang, Xin; Li, Yanlong; Wang, Xiaoping Jan 1, 2018 7279
Influence Factors on the Properties of Ultrahigh-Performance Fiber-Reinforced Concrete Cured under the Condition of Room Temperature. Zhang, Pu; Huang, Yiliang; Li, Yongqi; Zhao, Jun; Dong, Hengqian; Chen, Tao Jan 1, 2018 6311
Fracture Energy Analysis of Concrete considering the Boundary Effect of Single-Edge Notched Beams. Xu, Ping; Ma, Jinyi; Zhang, Minxia; Ding, Yahong; Meng, Lingqi Jan 1, 2018 6641
Uplift Test and Design Method for Bearing Capacity of Isolated Spread Concrete Foundation Slab with Large Width-to-Height Ratio. Li, Yuanqi; Qin, Xiaoliang; Luo, Jinhui; Xiao, Meng; Hua, Cong Jan 1, 2018 8376
Developing an IFC-Based Database for Construction Quality Evaluation. Xu, Zhao; Huang, Ting; Li, Bingjing; Li, Heng; Li, Qiming Jan 1, 2018 12322
EM-Based Monitoring and Probabilistic Analysis of Prestress Loss of Bonded Tendons in PSC Beams. Chen, Zheheng; Zhang, Shanwen Jan 1, 2018 5225
Utilization of Metakaolin and Calcite: Working Reversely in Workability Aspect--As Mineral Admixture in Self-Compacting Concrete. Ozcan, Fatih; Kaymak, Halil Jan 1, 2018 8729
A Computer-Aided Approach to Pozzolanic Concrete Mix Design. Kao, Ching-Yun; Shen, Chin-Hung; Jan, Jing-Chi; Hung, Shih-Lin Jan 1, 2018 9866
Optimization of Temperature-Control Measures for Concrete Structures: A Case Study of the Sluice Project. Huang, Yaoying Case study Jan 1, 2018 5841
Calculation Approach for Lateral Bearing Capacity of Single Precast Concrete Piles with Improved Soil Surrounds. Du, Guangyin; Wang, Anhui; Li, Liye; Zhang, Dingwen Jan 1, 2018 6098
Prediction of the Strength Properties of Carbon Fiber-Reinforced Lightweight Concrete Exposed to the High Temperature Using Artificial Neural Network and Support Vector Machine. Tanyildizi, Harun Jan 1, 2018 5232
Applicability of Artificial Neural Networks to Predict Mechanical and Permeability Properties of Volcanic Scoria-Based Concrete. al-Swaidani, Aref M.; Khwies, Waed T. Jan 1, 2018 7347
Effect of Curing Conditions on the Shrinkage of Ultra High-Performance Fiber-Reinforced Concrete. Han, Song; Cui, Yefu; Huang, Hanfeng; An, Mingzhe; Yu, Ziruo Jan 1, 2018 3872
Bending Resistance of Composite Sections with Nonductile Shear Connectors and Partial Shear Connection. Kostic, Svetlana M.; Deretic-Stojanovic, Biljana Jan 1, 2018 6536
Study of the Effects of Marble Powder Amount on the Self-Compacting Concretes Properties by Microstructure Analysis on Cement-Marble Powder Pastes. Alyousef, Rayed; Benjeddou, Omrane; Khadimallah, Mohamed Amine; Mohamed, Abdeliazim Mustafa; Soussi, Jan 1, 2018 4856
Nonlinear Analysis Method for Serviceability Investigation of Bridge Deck Ends with a Concrete Slab Track. Sung, Deokyong Jan 1, 2018 5191
Mechanical Properties of Steel Fibers and Nanosilica Modified Crumb Rubber Concrete. Wang, Yihong; Chen, Jiawei; Gao, Danying; Huang, E. Jan 1, 2018 5661
Simulation of the Flexural Response of Ultrahigh Performance Fiber-Reinforced Concrete with Lattice Fracture Model. Gu, Chunping; Wang, Qiannan; Sun, Wei Jan 1, 2018 4273
The Modeling Research on the Early-Age Shrinkage of UHPFRC in Different Curing Conditions. Han, Song; Liu, Yazhou; Liu, Dan; An, Mingzhe; Yu, Ziruo Jan 1, 2018 4361
Evaluation of Methods to Correct the Effect of Temperature on Electrical Conductivity of Mortar. Rangelov, Milena; Nassiri, Somayeh Jan 1, 2018 4826
The Use of Limestone Sand for the Seismic Base Isolation of Structures. Banovic, Ivan; Radnic, Jure; Grgic, Nikola; Matesan, Domagoj Jan 1, 2018 5892
Crack Width and Load-Carrying Capacity of RC Elements Strengthened with FRP. Slaitas, Justas; Daugevicius, Mykolas; Valivonis, Juozas; Grigorjeva, Tatjana Jan 1, 2018 7373
Susceptibility of Jhelum river bed aggregate to alkali silica reaction and its potential as construction aggregate. Dec 31, 2017 3974
Influence in the budget of a building structure due to alterations in the standard ABNT NBR 6118:2014/Influencia no orcamento da estrutura de um edificio devido as alteracoes na norma ABNT NBR 6118: 2014. dos Santos, Antonio Carlos; Borges, Luana Ferreira; Jaculi, Jose Victor de Lima; Trautwein, Leandro Dec 1, 2017 3606
RBSM-Based Analysis of Crack Control Effectiveness of Polymer Concrete Overlay for Reinforced Concrete Structures. Khmurovska, Yuliia; Stemberk, Petr Report Nov 1, 2017 3166
Analysis of Cracking in Jointed Plain Concrete Pavements (Summary Report) Publication Number: FHWA-HRT-16-073. Shuler, Lisa A. Report Sep 1, 2017 349
ASTM CO1, 09 symposium: cement analysis, concrete petrography. Jul 1, 2017 233
Mechanical analysis of a shear-cracked RC beam/Analise mecanica de uma viga de concreto armado rompida por cisalhamento. Shahbazpanahi, Shahriar Ensayo Jul 1, 2017 3231
Analytical study on behaviour of concrete filled steel tubular columns. Tamilselvan, N.; Chandrikka, V.; Krishnan, L.; Narmadha, S. Jun 1, 2017 4617
Experimental and numerical analysis of flexural concrete-UHPFRC/RC composite members. Zingaila, T.; Augonis, M.; Arruda, M.R.T.; Serelis, E.; Kelpsa, S. Report Mar 1, 2017 4793
Mechanical Properties of Fiber-Reinforced Concrete Using Composite Binders. Fediuk, Roman; Smoliakov, Aleksey; Muraviov, Aleksandr Jan 1, 2017 7983
Analytical Model for Deflections of Bonded Posttensioned Concrete Slabs. Kim, Min Sook; Kang, Joowon; Lee, Young Hak Jan 1, 2017 3236
Time-Dependent Behavior of Shrinkage Strain for Early Age Concrete Affected by Temperature Variation. Qin, Yu; Yi, Zhijian; Wang, Weina; Wang, Di Jan 1, 2017 4243
Effect of Nanosilica Particle Size on the Water Permeability, Abrasion Resistance, Drying Shrinkage, and Repair Work Properties of Cement Mortar Containing Nano-Si[O.sub.2]. Haruehansapong, Sattawat; Pulngern, Tawich; Chucheepsakul, Somchai Jan 1, 2017 7013
Using the Maturity Method in Predicting the Compressive Strength of Vinyl Ester Polymer Concrete at an Early Age. Jin, Nan Ji; Yeon, Kyu-Seok; Min, Seung-Ho; Yeon, Jaeheum Jan 1, 2017 6140
Flexural and Shear Behaviors of Reinforced Alkali-Activated Slag Concrete Beams. Lee, Kwang-Myong; Choi, Sung; Choo, Jinkyo F.; Choi, Young-Cheol; Yoo, Sung-Won Jan 1, 2017 6140
Numerical Simulation of GFRP Reinforced Concrete Beams. Zhao, Xia; He, Xiong-Jun; Yang, Yong-Chao Jan 1, 2017 4522
Inverse Analysis of UHPFRC Beams with a Notch to Evaluate Tensile Behavior. Lee, Seong-Cheol; Kim, Han-Byeol; Joh, Changbin Jan 1, 2017 4365
Long-Term Properties of Cement-Based Composites Incorporating Natural Zeolite as a Feature of Progressive Building Material. Sicakova, Alena; Spak, Matej; Kozlovska, Maria; Kovac, Marek Jan 1, 2017 5749
Laboratory Performance Evaluation of High Modulus Asphalt Concrete Modified with Different Additives. Li, Peng; Zheng, Mulian; Wang, Fei; Che, Fa; Li, Hongyin; Ma, Qinglei; Wang, Yonghong Jan 1, 2017 6439
Chloride Transport in OPC Concrete Subjected to the Freeze and Thaw Damage. Ann, Ki Yong; Kim, Min Jae; Hwang, Jun Pil; Cho, Chang-geun; Kim, Ki Hwan Jan 1, 2017 3953
A Mesoscopic Simulation for the Early-Age Shrinkage Cracking Process of High Performance Concrete in Bridge Engineering. Li, Guodong; Wang, Zonglin Jan 1, 2017 6689
Failure Modes in Concrete Repair Systems due to Ongoing Corrosion. Lukovic, Mladena; Savija, Branko; Ye, Guang; Schlangen, Erik; van Breugel, Klaas Jan 1, 2017 6014
Influence of Steam Curing Method on the Performance of Concrete Containing a Large Portion of Mineral Admixtures. Li, Mengyuan; Wang, Qiang; Yang, Jun Jan 1, 2017 6256
Chloride-Induced Corrosion of Steel in Concrete: An Overview on Chloride Diffusion and Prediction of Corrosion Initiation Time. Khan, Muhammad Umar; Ahmad, Shamsad; Al-Gahtani, Husain Jubran Jan 1, 2017 5690
Fatigue Crack Propagation Behavior of RC Beams Strengthened with CFRP under High Temperature and High Humidity Environment. Li, Dongyang; Huang, Peiyan; Qin, Guang; Zheng, Xiaohong; Guo, Xinyan Jan 1, 2017 6688
Structural Behaviors of Reinforced Concrete Piers Rehabilitated with FRP Wraps. Kang, Junsuk Jan 1, 2017 4525
Empirical Validation of Heat Transfer Performance Simulation of Graphite/PCM Concrete Materials for Thermally Activated Building System. Song, Jin-Hee; Jin, Hye-Sun; Jeong, Su-Gwang; Kim, Sumin; Song, Seung-Yeong; Lim, Jae-Han Jan 1, 2017 5361
Time-Varying Identification Model for Crack Monitoring Data from Concrete Dams Based on Support Vector Regression and the Bayesian Framework. Chen, Bo; Wu, Zhongru; Liang, Jiachen; Dou, Yanhong Report Jan 1, 2017 7158
Modeling of Hydraulic Fracture of Concrete Gravity Dams by Stress-Seepage- Damage Coupling Model. Sha, Sha; Zhang, Guoxin Report Jan 1, 2017 8906
Fatigue Properties of Plain Concrete under Triaxial Tension-Compression-Compression Cyclic Loading. Zhao, Dongfu; Gao, Haijing; Liu, Huixuan; Jia, Penghe; Yang, Jianhui Report Jan 1, 2017 5609
The Sulphate Effect on Lijiaxia Concrete Dam (China) Gallery. Zhu, Xufen; Li, Ji; Zhang, Yi; Song, Hanzhou; Zheng, Hu Technical report Jan 1, 2017 4522
Influence of coarse aggregate on concrete's elasticity modulus/Influencia do agregado graudo no modulo de elasticidade do concreto. dos Santos, Antonio Carlos; de Arruda, Angela Maria; da Silva, Turibio Jose; de Carvalho Palma Vitor Jan 1, 2017 4496
Elastoplastic Modelling of an In Situ Concrete Spalling Experiment Using the Ottosen Failure Criterion. Uotinen, Lauri Kalle Tapio; Siren, Topias Kalle Aleksi Report Jan 1, 2017 9771
Bending and Shear Experimental Tests and Numerical Analysis of Composite Slabs Made Up of Lightweight Concrete. Rabanal, F.P. Alvarez; Guerrero-Munoz, J.; Alonso-Martinez, M.; Martinez- Martinez, J.E. Report Jan 1, 2017 5065
Behavior of Low Grade Steel Fiber Reinforced Concrete Made with Fresh and Recycled Brick Aggregates. Islam, Md. Shariful; Siddique, Mohammad Al Amin Technical report Jan 1, 2017 6205
Experimental investigation on the effect of specimen size in determining fracture parameters of concrete. Siregar, A.P.N.; Rafiq, M.I.; Mulheron, M. Report Sep 1, 2016 4263
Reinforced concrete finite element modeling based on the discrete crack approach. Tudjono, S.; Han, A.L.; As'ad, S. Report Sep 1, 2016 3454
Flexural strength evaluation of reinforced concrete members with ultra high performance concrete. Bae, Baek-Il; Choi, Hyun-Ki; Choi, Chang-Sik Jan 1, 2016 5057
Analytical evaluation of reinforced concrete pier and Cast-in-Steel-Shell Pile connection behavior considering Steel-Concrete Interface. Moon, Jiho; Lehman, Dawn E.; Roeder, Charles W.; Lee, Hak-Eun; Lee, Tae-Hyung Jan 1, 2016 6221
Effects of magnetite aggregate and steel powder on thermal conductivity and porosity in concrete for nuclear power plant. Kwon, Han-Seung Lee Seung-Jun Jan 1, 2016 4071
Studies on pumice lightweight aggregate concrete with quarry dust using mathematical modeling aid of ACO techniques. Rex, J.; Kameshwari, B. Jan 1, 2016 6435
Dynamic Behavior of a Prestressed Concrete Bridge with a Switching Crack Subjected to Moving Trains. Fu, Chunyu Jan 1, 2016 6814
Laboratory study on the influence of casting on properties of ultra-high performance fibre reinforced concrete (UHPFRC) specimens. Zofka, Adam; Paliukaite, Migle; Vaitkus, Audrius; Maliszewska, Dominika; Josen, Ramandeep; Bernier, Report Jun 1, 2014 5103
The influence of prestress losses on the anchorage zone of prestressed concrete member/Itemptuju gelzbetoniniu elementu itempiu nuostoliu itaka inkaravimo zonai. Jokubaitis, Aidas; Valivonis, Juozas; Zubrus, Adomas Report Mar 1, 2014 4047
Experimental and numerical evaluation of direct tension test for cylindrical concrete specimens. Kim, Jung J.; Taha, Mahmoud Reda Report Jan 1, 2014 4975
A study on occupancy and compressive strength of concrete with produced injection method. Ekinci, Cevdet Emin; Kelesoglu, Omer Report Jan 1, 2014 4116
Study on notch sensitivity of fracture properties of concrete containing nano-Si[O.sub.2] particles and fly ash. Zhang, Peng; Guan, Qiao-Yan; Liu, Chen-Hui; Li, Qing-Fu Jan 1, 2014 4667
Modeling Slump of Ready Mix Concrete Using Genetically Evolved Artificial Neural Networks. Chandwani, Vinay; Agrawal, Vinay; Nagar, Ravindra Jan 1, 2014 5438
Fiber-reinforced concrete standard improves assessment of specimens' post-crack performance. Oct 1, 2013 235
Non-destructive evaluation of the pull-off adhesion of concrete floor layers using RBF neural network. Sadowski, Lukasz Report Aug 1, 2013 5871
Critical depth of normal cracks in reinforced concrete beams of rectangular cross-section. Jokubaitis, Vidmantas; Juknevicius, Linas Report Aug 1, 2013 5061
Performance assessment of an existing reinforced cement concrete t-beam and slab bridge using pushover analysis/ Esamo gelz betoninio plokstinio tilto su tejinemis sijomis eksploatacinis savybis vertinimas naudojant postumio analize/ Esosu dzelzsbetona cementbetona T-veida siju veiktspejas novertejums un platnu tiltu prieksrocibu analize/ Olemasoleva armeeritud tsementbetoonist T-talaga plaatsilla seisukorra hindamine kasutades lihtsat analuusi. Gunasekaran, Umarani; Amaladosson, Roseenid Teresa; Narayanan, Premavathi; Ashokkumar, Kanchanadevi Report Jun 1, 2013 4455
Influence of mineral aggregate concentration on the technological properties of fresh concrete mixture/Mineraliniu uzpildu koncentracijos itaka sviezio betono misinio technologinems savybems. Klovas, Albertas; Dauksys, Mindaugas; Brazas, Gintas Report Jun 1, 2013 3720
Optimizing the mixing proportion with neural networks based on genetic algorithms for recycled aggregate concrete. Kim, Sangyong; Choi, Hee-Bok; Shin, Yoonseok; Kim, Gwang-Hee; Seo, Deok-Seok Jan 1, 2013 5353
Evaluation of slates from Attock-Cherat Range for use as structural lightweight concrete aggregate. Dec 31, 2012 259
Experimental research on end joint of steel-concrete composite truss. Zhou, Lingyu; He, Guichao Report Dec 1, 2012 4731
Investigation of steel fibre pullout and modeling of bridging behaviour in SFRC. Skadins, Ulvis; Brauns, Janis Report Sep 1, 2012 5704
The effect of a plasticizing admixture on the properties of hardened concrete/Plastifikatoriaus poveikis sukietejusio betono savybems. Abasova, Anastasija; Nagrockiene, Dzigita Report Aug 1, 2012 1962
Analytical model for the investigation of RC slab behaviour under impact load/Impulsinio smuginio poveikio veikiamos gelzbetonio plokstes tyrimo analizinis modelis. Dorosevas, V.; Vaiciunas, J. Report Mar 1, 2012 1841
Durability behavior of Portland burnt oil shale cement concrete. Raado, L.-M.; Tuisk, T.; Rosenberg, M.; Hain, T. Report Dec 1, 2011 2905
Simulation of hydration and cracking propagation with temperature effect based on fuzzy logic theory/Hidracijos ir plysiu plitimo imitavimas atsizvelgiant i temperaturos efekta ir remiantis fuzzy logikos teorija. Stemberk, P.; Rainova, A. Report Jul 1, 2011 2945
Development of a design procedure for radiant heating in slab-on-grade floors in a cold climate. Guyot, M.K.; Ormiston, S.J.; Soliman, H.M. Report Jul 1, 2011 8885
Investigation of shrinkage of concrete mixtures used for bridge construction in Lithuania/ Tiltu statybai Lietuvoje naudojamu betono misiniu susitraukimo deformaciju tyrimas/ Rukuma izpete Lietuvas tiltu buvnieciba lietotajiem betona maisijumiem/ Leedu sillaehituses kasutatud betoonisegude mahukahanemise uurimine. Gribniak, Viktor; Kaklauskas, Gintaris; Bacinskas, Darius; Sung, Wen-Pei; Sokolov, Aleksandr; Ulbina Report Jun 1, 2011 4352
Modification of properties of structural lightweight concrete with steel fibres/Lengvojo betono savybiu modifikavimas plieninemis fibromis. Domagala, Lucyna Report Mar 1, 2011 5549
Investigation into moisture desorption in concrete constructions/Dregmes desorbcijos tyrimas betono konstrukcijose. Navickas, Arunas Aleksandras; Kaupiene, Jovita Report Mar 1, 2011 3387
Effect of loading pattern on the acoustic emission evaluation of prestressed concrete girders. Barrios, Francisco; Ziehl, Paul Jan 1, 2011 5309
The analysis of the discrete cracking model of reinforced concrete tensile members/Tempiamuju gelzbetoniniu elementu diskreciuju plysiu modelio analize. Salys, Donatas; Kaklauskas, Gintaris; Timinskas, Edgaras; Gribniak, Viktor; Ulbinas, Darius; Gudonis Report Dec 1, 2010 4187
Local buckling influence on the moment redistribution coefficient for composite continuous beams of bridges/Vietines stabilumo netekties itaka momentu persiskirstymui nekarpytosiose plienbetoninese tilto sijose/Nepartrauktu kompozito siju tiltu lokalas lodzes ietekme uz momentu procentualo pardalijumu/Kohaliku notke moju momendi umberjaotuse protsendile jatkuvtala komposiitsildadele. Guezouli, Samy; Hjiaj, Mohammed; Huy, Nguyen Quang Report Dec 1, 2010 5750
Consistency of fly ash and metakaolin concrete/ Betono misinio is lakiuju pelnu ir metakaolino konsistencija. Bai, Jiping; Gailius, Albinas Report Jun 1, 2009 2765
Influence of viscosity enhancing agent on rheology and compressive strength of superplasticized mortars/Klampa didinanciu priedu itaka superplastifikuotu skiediniu reologijai ir stipriui gniuzdant. Golaszewski, Jacek Report Jun 1, 2009 3570
On the physically non-linear analysis of cyclic loaded reinforces concrete cross-sections with mathematical optimisation/ Apie cikliskai apkrautu gelzbetoniniu skerspjuviu fizinio netiesiskumo analize taikant matematini optimizavima. Raue, Erich; Timmler, Hans-Georg; Garke, Robert Report Jun 1, 2009 3710
Influence of technological factors on the state of stress and strain in three-layer reinforced concrete structures. Juknevicius, Linas; Marciukaitis, Gediminas; Valivonis, Juozas Jul 1, 2006 6690
Study of sorptivity of self-compacting concrete with mineral additives. de Oliveira, Luiz Antonio Pereira; Gomes, Joao Paulo de Castro; Pereira, Cristiana Nadir Gonilho Jul 1, 2006 3766
Experimental behaviour of reinforced concrete column models strengthened by CFRP materials. Kaminski, Mieczyslaw; Trapko, Tomasz Apr 1, 2006 3445
Concrete nation: bright future for ancient material. Goho, Alexandra Jan 1, 2005 2208
Building principles: like a rock ...(but runny ...?). Stryker, Rick Jan 1, 2004 1946

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |