Printer Friendly

Alternative investment funds implications for financial stability in Lithuania/Alternatyvaus investavimo fondu itaka finansiniam stabilumui Lietuvoje.

Ivadas

Tam tikri investiciniai fondai del naudojamu investavimo strategiju ir investiciniu objektu pasirinkimo yra sietini su alternatyviomis investicijomis ir apibendrintai vadinami alternatyvaus investavimo fondais (toliau--AIF). Jarasiaus (2012) atlikta literaturos analize atskleide, kad daugeliu atveju isskiriamos trys AIF rusys--privataus kapitalo (toliau--PKF), nekilnojamojo turto (toliau--NTF) ir rizikos draudimo fondai (toliau--RDF). AIF egzistuoja jau kiek daugiau nei 60 metu, tokio pobudzio investicijos tarp investuotoju populiareja (Schulaka 2011) ir augo fondu valdomas turtas (Ineichen 2002; Harris et al. 2013; Eichholtz, Kok 2007). Remiantis statistiniais duomenimis, teikiamais Europos investuotoju i nelistinguojamus NTF asociacijos (INREV ... 2014), finansiniu paslaugu teikeju "TheCityUK" (TheCityUK ... 2014) vien per 2003-2012 m. bendras AIF rinkos turtas beveik patrigubejo ir nuo 2,2 mlrd. JAV doleriu isaugo iki 6,4 mlrd. JAV doleriu.

Del augancio AIF investiciju masto itin aktualus tampa klausimai, susije su galima siu fondu itaka finansu sistemai ir ekonomikai apskritai. Egzistuoja ivairiu, is dalies ir priestaraujanciu viena kitai (Lutton 2008; Kamal 2012; Shadab 2009) nuomoniu del AIF itakos finansu kriziu atsiradimui ir vystymuisi.

Tyrimo problema. Lietuvoje iteisinus AIF veikla ir siems fondams vystantis vis sparciau, nera aiski ir istirta galima AIF itaka Lietuvos finansu sistemos stabilumui.

Tyrimo objektas. AIF, registruotu ir veikianciu pagal LR kolektyvinio investavimo subjektu istatyma, itaka finansiniam stabilumui.

Tyrimo tikslas. Ivertinti visu AIF rusiu investicines veiklos itaka Lietuvos finansu sistemos stabilumui.

Tyrimo metodai. Palyginamoji ir santykiniu rodikliu analize, vidutine svertine pelningumo koreliacija, koreliacine analize.

1. AIF vieta Lietuvos finansu sistemoje

Lietuvoje pirmieji investiciniai fondai pradejo veikti nuo 2001 m., o AIF registruoti Lietuvoje leista tik nuo 2008 m. vidurio, priemus nauja Kolektyvinio investavimo subjektu istatymo (toliau--KISI) redakcija. 1 pav. pateikti investiciniu fondu, registruotu Lietuvoje, pletros duomenys nuo ju atsiradimo 2001 m. (skaiciai 1 pav. nurodo AIF dalyviu skaiciu).

Kaip matyti is 1 pav. duomenu, investiciniu fondu raida Lietuvoje buvo itin sparti ir tik prasidejus pasaulinei finansu ir ekonomikos krizei investiciju apimtis smarkiai sumazejo. Nuo 2008 m. pradejus steigtis AIF, siu fondu valdomas turtas sparciai augo, o ju svarba bendroje investiciniu fondu rinkoje nuolat augo. Remiantis pateiktais duomenimis, galima teigti, kad investiciniu fondu, registruotu Lietuvoje, rinkos atsigavima daugiausia ir nuleme AIF valdomo turto augimas, nes kitu fondu (be AIF) turtas isliko panasaus lygmens. Auganti AIF valdomo turto santykine dalis is visu KIS turto, augantis fondu skaicius ir mazejantis del nenumatytu (tokiu kaip investiciju nepritraukimas) priezasciu veikla nutraukianciu fondu skaiciaus patvirtina, kad AIF sekmingai isitvirtino Lietuvos investiciniu fondu rinkoje, o ju veikla vykdoma uztikrintai. 2013 m. pabaigoje AIF valdomas turtas sudare 39 % viso KIS valdomo turto. Tai papildomai patvirtina, kad AIF yra itin svarbus investiciniu fondu rinkos dalyviai, ir sie fondai sudaro svarbia Lietuvos investiciniu fondu rinkos dali.

Tiriant AIF itaka salies finansiniam stabilumui, svarbu nustatyti ir siu fondu reiksme Lietuvos finansu sistemoje. Nuo 2001 m. Lietuvos finansu sistema sparciai augo. Si procesa 2008 m. sustabde prasidejusi pasauline finansu ir ekonomikos krize--2008 m. finansu sistemos turto augimas suletejo, velesniais metais tapo neigiamas ir tik 2013 m. finansu sistemos turtas vel pradejo dideti. Taciau pazymetina, kad smukimas buvo gerokai mazesnis nei pries tai fiksuoti augimo tempai, todel ir bendras finansu sistemos turtas 2013 m. viduryje sudare 86,1 % nuo maksimalios reiksmes, buvusios 2008 m.

Pastaruoju metu Lietuvos finansu sistema susidure su nemazai issukiu, kurie galejo smarkiai paveikti finansu sistemos bukle, taciau tiek komerciniu banku ir kredito uniju veiklos sustabdymai, tiek kiti rizika didinantys isores veiksniai nesukele sumaisties finansu sistemoje ir tai liudija apie atsparia ir nepalankiomis salygomis sekmingai veikti galincia finansu sistema (Finansinio... 2013). Siame kontekste ir galimos AIF keliamos rizikos finansiniam stabilumui neatrodo reiksmingos, nes AIF nagrinejamu metu sudaro itin maza dali Lietuvos finansu sistemoje, kurioje dominuoja banku sektorius (2013 m. III ketvircio pabaigoje 0,34 % finansu sistemos turto valdo AIF). Vis delto, analizuojant sio santykio kitima nuo AIF atsiradimo Lietuvoje pradzios, galima teigti, kad AIF vaidmuo finansu sistemoje nuolat auga--vien per 2013 m. 9 menesius AIF valdomo turto dalis Lietuvos finansu sistemoje beveik padvigubejo. Siam santykiui toliau augant, dides ir AIF potencialiai keliamos gresmes finansiniam stabilumui. Taip pat del vykdomos specifines veiklos ir rysiu su finansu sistemos dalyviais AIF gali tureti didesne itaka finansiniam stabilumui, nei butu galima spresti analizuojant vien tik finansu sistemos valdomo turto apimtis ir struktura.

2. Teorine AIF veiklos itaka finansu sistemos stabilumui

Isaugus AIF veiklos apimciai, suaktyvejo diskusijos del AIF vaidmens ir itakos stabiliam ekonomikos vystymuisi. Is AIF naudojamu investiciju strategiju tampa aisku, kad PKF ar NTF investicijos yra ilgalaikes, didesniu apimciu, taciau gerokai mazesnio daznumo ir daugeliu atveju susijusios su investicijomis i realuji sektoriu. RDF vykdo itin aktyvia prekyba finansu rinkose, pasitelkdami naujausias finansines priemones ir kitas prieinamas investicines galimybes. Todel nenuostabu, kad ir mokslineje literaturoje (Garbaravicius, Dierick 2005; Stulz 2007; Aragon, Strahan 2011) RDF suvokiami kaip galintys tureti ypac svarbu vaidmeni finansu sistemos stabilumui.

Bendraja prasme visi AIF gali tureti itakos finansu sistemai. PKF ir NTF atveju itaka finansu sistemai yra labiau netiesiogine ir atsiranda del sasaju su kitais finansu rinku dalyviais. Kredito istaigos ir finansu tarpininkai gali buti pirminiai investiciniu fondu brokeriai, gali suteikti paskolas fondu veiklai ar uzdirbti pajamu is atliekamu operaciju komisiniu mokesciu pavidalu. Taip pat jie gali taikyti panasias investavimo strategijas kaip AIF. Jei fondai valdytu dideles apimties turta ir butu glaudziai susije su kredito istaigomis, problemos, susijusios su AIF veikla, tam tikru mastu atsilieptu ir susijusiu istaigu veiklai bei turetu itakos finansu sistemos stabilumui. RDF veikia finansu sistema ne tik netiesiogiai, kaip PKF ir NTF, taciau del vykdomos aktyvios prekybos gali tureti ir tiesiogini poveiki salies finansu sistemai.

Pagrindines rizikos, kylancios is RDF, yra susijusios su sverto naudojimu, itaka finansu rinkoms ir kredito institucijoms. Naudojant sverta, kainu kritimas darytu proporcingai didesne itaka fondo valdomo kapitalo nuosmukiui. Rinkoje prasidejus didesniu apimciu kainu svyravimams, tai gali versti RDF atsisakyti nuostolingu poziciju, igytu naudojant sverta (del vidiniu rizikos valdymo sistemu naudojimo, del marzos pareikalavimo). Tokiu atveju pozicijos butu parduodamos kainoms rinkoje krintant, o tai gali dar labiau padidinti kainos svyravimus. Budingasis perteklinio sverto naudojimo pavyzdys yra RDF "Long-Term Capital Management" atvejis (King, Maier 2007; Stulz 2007; Dixon et al. 2012). Del itin didelio sverto naudojimo--aktyvai balanse virsijo kapitala 25 kartus--prasidejus Rusijos skolos ir finansu krizei 1998 m. sis fondas prarado apie puse savo kapitalo per maziau nei keturis menesius.

Vystantis komerciniams bankams, smarkiai issiplete ju vykdomos veiklos spektras, kartu pleciantis ir RDF rinkai, issirutuliojo glaudus santykiai tarp RDF ir banku sektoriaus. RDF sukuria kredito rizika bankams keliais budais: skolindamiesi, atlikdami transakcijas su VP, jie daznai buna priesinga salis sudarant isvestinius sandorius (Chan et al. 2006). Del sverto naudojimo fondas gali susidurti su problemomis, jei jo aktyvai patiria smarku kritima ir tu aktyvu rinka yra nelikvidi, nes tuomet nebeimanoma iseiti is turimos pozicijos. RDF zlugimas galetu tureti rimtu padariniu, jei jo mastas yra didelis. Tokiu atveju net galima sulaukti grandinines reakcijos visame finansu sektoriuje. RDF "Long-Term Capital Management" zlugimas ir vykdytas jo gelbejimas gerai atspindi problemas, keliamas dideliu RDF (del dideliu apimciu ir sasaju su kitais rinkos dalyviais sio fondo nemokumas galejo sukelti dideliu kreditoriu nuostoliu ir labai jautriu rinku smukima). Chan et al. (2006), tirdami banku instituciju ir RDF strategiju pelningumu koreliaciju kitima, nustate, kad matomi aiskus banku ir RDF rysiai, ir labai tiketina, kad sutrikimai vienoje is grupiu turetu poveiki kitos grupes veiklos rezultatams. Taip pat kredito istaigos ir finansu tarpininkai gali nukenteti tuo budu, kad, ir toliau pleciantis RDF, jie praras dali pajamu is aktyvu valdymo verslo. Taciau, kaip rodo apklausos (Large ... 2005), banku sektoriaus atstovu nuomone, si netiesiogine rizika nera reiksminga, lyginant su kitomis netiesioginemis rizikomis.

Del savo galimybiu greitai keisti pozicijas ir performuoti turima portfeli RDF turi nemenka poveiki finansu rinkoms trumpuoju laikotarpiu (Garbaravicius, Dierick 2005). Australijos rezervu bankas atliko tyrima del Australijos dolerio rinkos elgesio 1998 m., nes tais metais RDF buvo itin aktyvus minetoje rinkoje. Analizuojant valiutos prekybos duomenis, buvo sudarytas ekonometrinis modelis, nagrinejantis Australijos dolerio kitima, veikiama tik iprastiniu valiutos kurso kitimui itaka turinciu veiksniu. Palyginus su realiais pokyciais, buvo nustatytas ir neigiamas RDF poveikis--RDF dominavo rinkoje nuo 1998 m. vidurio, paveikdami Australijos dolerio kurso dinamika savo dominavimo laikotarpiu (Rankin 1999).

Nagrinejant RDF keliama rizika finansu rinkoms, vienas svarbiu aspektu yra rinkos perpildymas. Kyla klausimas--ar RDF gali perpildyti rinka naudodami tas pacias strategijas (angl. crowded trades). Garbaravicius, Dierick (2005) tyre skirtingu RDF strategiju pelningumu porines koreliacijos koeficientus ir nustate, kad dar yra RDF strategiju, kurios nera smarkiai susijusios (2004 m. duomenimis, velesniu metu ECB vertinimai rodo, kad RDF strategijos toliau panaseja), taciau vertinant ilgalaikes tendencijas matomas nagrinejamo rodiklio didejimas. Taip pat nustatyta, kad porine koreliacija tarp skirtingo RDF strategiju pelningumo turi tendencija dideti rinkose vyraujant neramumams, o tai gali kelti dar didesne itampa rinkose.

Atsizvelgiant i isskirtas AIF poveikio finansu sistemos dalyviams ir finansu rinkai galimybes, straipsnyje atliekamas tyrimas taip pat skaidomas i dvi dalis. Visu pirma vertinama bendra AIF itaka finansu sistemos dalyviams (labiau akcentuojama netiesiogine fondu itaka) ir ju tarpusavio sasajoms, veliau tiriama AIF itaka finansu rinkoms, didesni demesi skiriant RDF.

3. AIF itaka Lietuvos finansu sistemos dalyviams

Tiriant Lietuvoje registruotu AIF itaka finansu sistemos dalyviams ir ju tarpusavio sasajas, buvo nagrinejami 11 fondu duomenys (2013 m. II ketvircio pabaigoje Lietuvoje registruota 14 AIF, taciau triju AIF veiklos ataskaitu duomenys nera skelbiami). Vis delto i nagrinejima itrauktu 11 AIF valdomas turtas sudaro 91,9 % visu AIF valdomo turto, todel galima pagristai teigti, kad nagrinejamu fondu duomenys gerai atspindi visa AIF, registruotu Lietuvoje, rinka.

1 lenteleje pateikti susisteminti (neakumuliuoti pusmetiniai) analizuojamu AIF duomenys. AIF iteisinti Lietuvoje nuo 2008 m. vidurio, taciau analizuojamu AIF aktyvi veikla buvo pradeta nuo 2009 m. pabaigos. Pateikti duomenys iliustruoja, kad kredito istaigu gaunamos pajamos, susijusios su AIF veikla (AIF patiriamos sanaudos), nuosekliai auga--daugiausia tai susije su didejanciu fondu skaiciumi ir besivystancia ju veikla. Analizuojant sumoketus komisinius pagal atskiras AIF rusis, matyti, kad didzioji dalis sumoketu komisiniu tenka NTF, o PKF patiria maziausiai komisiniu sanaudu. Tai susije su paciu fondu valdomo turto apimtimi--daugiausia valdomo turto turi NTF. Taciau RDF atveju situacija kiek skiriasi--nors RDF valdomas turtas yra beveik perpus mazesnis nei PKF, ju komisiniu sanaudos yra didesnes nei PKF. Tai sietina su RDF specifika--aktyvesne investicine veikla, kuri lemia ir didesni sandoriu skaiciu.

Augant AIF su banku paslaugomis susijusiu islaidu apimciai, analogiskai dideja ir santykine tokiu pajamu dalis kredito istaigu pajamose, uzdirbamose is teikiamu paslaugu ir gaunamu komisiniu. Nors sis santykinis dydis nuolat dideja, ypac smarkiai jis isaugo 2011 m. pabaigoje--kredito istaigu pajamos nagrinejamuoju laikotarpiu isliko panasaus lygmens ir netgi sumazejo, toliau tebesitesiant finansu ir ekonomikos krizei, o registruotu ir veikianciu AIF daugejo, taip pat ir ju grynuju aktyvu (toliau--GA) verte, o del to didejo ir su ju veikla susijusiu islaidu apimtis. Vis delto nagrinejamas santykis yra nykstamai mazas (2013 m. II ketv. sudaro kiek daugiau nei 0,03 % kredito istaigu paslaugu ir komisiniu pajamu), todel nera pagrindo teigti, kad Lietuvos kredito istaigos priklauso nuo AIF ir ju vykdomos veiklos, ir AIF per sia grandi galetu tureti itakos finansu sistemai. Nors matoma tendencija, kad nagrinejamas santykinis dydis nuolat auga, ir galima pagristai tiketis, kad taip bus ir artimiausiais laikotarpiais, mazai tiketina, kad jis pasieks dydi, galinti tureti itakos finansu sistemai per kredito istaigu sektoriu.

AIF, itraukti i tyrima, sverta pradejo naudoti 2010 m. pabaigoje, o iki analizuojamo laikotarpio pabaigos sverto naudojimo apimtis isaugo itin smarkiai. Analizuojant atskirus fondus matyti, kad svertas naudojamas vis aktyviau--2012 m. pabaigoje sverta naudojo tik du fondai (vienas RDF ir vienas NTF), o 2013 m. viduryje finansini sverta vykdydami veikla pasitelke jau penki AIF (vienas RDF ir keturi NTF). Atsizvelgiant i tai, kad RDF maksimalus sverto dydis nera nustatytas, o NTF jis leidziamas iki 50 %1, galima teigti, kad aktualus fondu naudojamo sverto dydis, kilus neramumu finansu rinkose, nekeltu gresmes stabiliai AIF veiklai ir finansu sistemai. Nors vieno is RDF naudojamo sverto dydis yra palyginti aukstas (beveik 19 % 2013 m. viduryje), taciau, palyginti su pasaulinemis tendencijomis (2012 m. sverto dydis sieke 30 % valdomo kapitalo), sverto naudojimas nevirsija vidurkio, be to, sio konkretaus fondo GA sudaro maza dali (2013 m. viduryje--0,6 %) tiriamu AIF GA, todel ir sio fondo nesekme, jei ji butu susijusi su sverto naudojimu, turetu maza tiesiogine itaka bendrai situacijai rinkoje.

NTF atveju naudojamas vidutinis sverto dydis siekia kiek daugiau nei 11 % ir tik vieno is NTF naudojamas finansinis svertas siekia 39 %. Taciau kaip ir RDF atveju, sis konkretus NTF sudaro maza santykine dali bendrame AIF kontekste (1,8 % nuo bendru GA vertes), be to, sverto dydis isaugo todel, kad fondas arteja prie veiklos pabaigos termino, mazeja fondo GA, o paskolos suma islieka panasaus lygio.

Nagrinejami AIF isvestinemis finansinemis priemonemis prekiauti pradejo 2010 m. pabaigoje. Kaip ir galima tiketis, isvestiniu finansiniu priemoniu prekyba nera pastovi. 1 lenteleje pateikti duomenys nerodo aiskios kitimo tendencijos. Visa isvestiniu finansiniu priemoniu sandoriu apyvarta generuojama vien tik RDF, kitos AIF rusys nesinaudoja isvestinemis finansinemis priemonemis. Tokie duomenys patvirtina prielaidas, kad RDF galima suvokti kaip rizikingesnius nei kitu tipu AIF. RDF aktyviau vykdo savo prekyba, intensyviau keicia portfelio struktura, naudoja ivairias isvestines finansines priemones. Konkretus RDF, atsizvelgiant i ju atliekamus investicinius veiksmus, turi auksta rizikos lygi, o sekminga ir stabili ju veikla itin priklauso nuo prekybos isvestinemis finansinemis priemonemis rezultato.

1 lenteleje matyti, kad dauguma RDF investiciju yra nukreiptos i uzsienio rinkas, atitinkamai ir isvestiniai sandoriai vykdomi siose rinkose. Del sios priezasties tik maza santykine isvestiniu sandoriu dalis susijusi su Lietuvos rinka ir jos dalyviais, todel ir RDF aktyvus naudojimasis isvestinemis finansinemis priemonemis nekelia realios gresmes Lietuvos finansu sistemai. Palyginti su kitomis AIF rusimis, RDF GA apimtis yra nedidele tiek absoliucia, tiek santykine prasme. Todel del mazu santykiniu AIF prekybos isvestinemis priemonemis apimciu, tai nekelia papildomu gresmiu finansu sistemos dalyviams ir finansu sistemos stabilumui apskritai. Vis delto atsizvelgiant i tendencijas, ateityje prekyba isvestinemis finansinemis priemonemis potencialiai bus viena is sriciu, kuri, jei nebus laikomasi grieztu rizikos valdymo modeliu, potencialiai kels gresme paties fondo ir finansu sistemos stabilumui.

Nors absoliutus AIF valdomas turtas gali buti santykinai dideliu apimciu, taciau, atsizvelgiant i fondu investavimo geografija, potenciali itaka Lietuvos rinkai gali buti gerokai mazesne del atliekamu investiciju i uzsienio salis. Vis delto net ir tuo atveju, kai nemaza investiciju dalis geografiskai susijusi ne su Lietuva, islieka netiesiogines rizikos pavojai, nes zlugus dideliam AIF, kuris nors ir investuotu ne Lietuvoje, poveikis galetu buti juntamas ir Lietuvos rinkose, per padidejusi nepasitikejima ir isaugusi investuotoju atsarguma ar kitus labiau psichologinius veiksnius. Taip pat AIF kapitalo geografinio pasiskirstymo tendencijose galima izvelgti ir papildoma netiesiogine gresme salies finansu sistemai--tai kapitalo atitraukimas ir nutekejimas i kitas salis. Si problema budinga ne tik RDF, bet ir kitiems metu del mazos santykines dalies Lietuvos finansu sistemos strukturoje si rizika yra labiau teorine.

Kaip matyti is 1 lenteles duomenu, absoliuti AIF investiciju apimtis Lietuvoje (2) nuosekliai auga, sis augimas nulemtas didejancio AIF skaiciaus ir ju valdomo turto apimciu augimo. Ypac akivaizdziai tai liudija 2013 m. II ketvircio duomenys, kai veikla pradejo vykdyti naujas NTF. Nagrinejant AIF investiciju Lietuvoje dydzio santyki su itrauktu fondu GA, aiskios kitimo tendencijos visu laikotarpiu negalima nustatyti--pradineje AIF veiklos fazeje sis santykis buvo itin aukstas ir sieke beveik 95,9 %, veliau jis smuko, o nuo 2011 m. pabaigos vel pradejo augti. 2013 m. viduryje aprasomas santykis pasieke 84,6 %. Remiantis pateiktais atskiru fondu rusiu duomenimis, galima teigti, kad investiciju i Lietuvos rinka apimtis lemia ne tik paciu AIF skaicius ir ju valdomo turto augimas, bet ir AIF skaiciaus kitimas pagal fondu rusis. NTF ir PKF daugiausia investuoja i vietines ir kaimynines rinkas, todel ju santykine investiciju Lietuvoje dalis daugeliu laikotarpiu yra aukstesne nei bendras AIF vidurkis (69,7 %). Tais laikotarpiais, kai NTF ar PKF pradedavo aktyvesne investicine veikla, investiciju santykis Lietuvoje isaugdavo. RDF visais veiklos laikotarpiais pasizymejo mazu investiciju i Lietuvos rinka santykiu, todel kai RDF skaicius didedavo, o NTF islikdavo to paties lygio (2010 ir 2011 m. viduryje), atitinkamai ir bendras investiciju Lietuvoje santykis sumazedavo.

Apibendrinant galima daryti isvadas, kad RDF, registruotu Lietuvoje, investiciju geografija yra platesne, o NTF ir PKF didesne santykine investiciju dali nukreipia i Lietuvos rinka. RDF aktyviau vykdo savo veikla, tam naudoja ivairias investicines priemones ir strategijas, o platesne investiciju geografija padeda geriau diversifikuoti turima investicini portfeli ir pasiekti geresniu rezultatu nei veikiant vien vietineje rinkoje. NTF ir PKF del savo veiklos specifikos yra priversti veikti vietineje arba artimose kaimyninese rinkose, o didele bendra siu rusiu fondu apimtis lemia auksta investiciju Lietuvoje santykio su fondu turimais GA lygi.

4. AIF itaka Lietuvos finansu rinkai

PKF ir NTF investicijos susijusios su realiuoju sektoriumi, o RDF vykdo itin aktyvia prekyba finansu rinkose. Del sios priezasties ir kalbant apie AIF itaka finansu rinkai, gerokai daugiau demesio skiriama RDF. Viena is aktualiu ir populiarejanciu tyrimo krypciu, susijusi su RDF veikla ir jos potencialiai keliama rizika, yra didejanti fondu tarpusavio priklausomybe ir su tuo susijusi rinkos perpildymo problema. Nagrinejant rinkos perpildymo problema, galima pastebeti, kad, didejant RDF, kurie naudoja panasias strategijas palankioms progoms isnaudoti, skaiciui, jie tampa vis panasesni ir gali perpildyti rinka. Soko atveju supanaseje RDF vienu metu bandytu atsisakyti turimu analogisku poziciju ir tai galetu sukelti likvidumo kritima bei neadekvacius kainu pokycius. Kartu del didejancio fondu skaiciaus gali mazeti fondu uzdirbama graza, o tai velgi gali versti RDF prisiimti daugiau rizikos (Financial... 2014). Yra nuomoniu (pvz., Disorderly... 2006), kad si problema yra pernelyg sureiksminta ir nera patikimu bei pakankamu duomenu, kuriuos naudojant korektiskai butu galima ivertinti tikraji RDF poveiki finansiniam stabilumui, o ir prieziuros instituciju noras rinkti informacija apie RDF nera prasmingas.

Lietuvos atveju aktyvesne RDF prieziura turetu buti atliekama ir jos nauda nereiketu abejoti. Lietuvos kapitalo rinka, palyginti su kitomis pasaulinemis rinkomis, yra maza, todel net ir santykinai nedideli RDF gali tureti itaka jos vystymuisi ir kelti tam tikru gresmiu tuo atveju, jei jie butu glaudziai susije ir esant neigiamoms nuotaikoms rinkoje vienu metu likviduotu savo turimas pozicijas (rinkos perpildymo keliama problema). Tai galetu tureti neigiama itaka finansu rinkai ir finansu sistemos stabilumui. Butina nuolat stebeti ir vertinti ju veikla, nes AIF rinka Lietuvoje yra jauna, ir vis dar sudetinga prognozuoti jos vystymasi bei investuotoju susidomejima ja. Didejant investuotoju susidomejimui, didetu ir konkurencija tarp skirtingu RDF, tai galetu vesti prie rizikingesniu strategiju naudojimo ar vykdomos veiklos supanasejimo, todel prieziuros klausimas islieka aktualus.

Nagrinejant RDF veikla ES mastu, tampa aisku, kad rinkos perpildymo problema yra itin aktuali ir nuolat stebima. ECB rengiamose finansinio stabilumo apzvalgose skiriamas deramas demesys siai problemai, ypac po 2008 m. finansu ir ekonomikos krizes, nuo kurios atsirado stimulas grieztinti AIF reglamentavima ir skaidrinti ju veikla. Bendruoju atveju galima teigti, kad visi AIF gali tureti itakos finansiniam stabilumui, nes tai yra investiciniai fondai, kuriu investiciniais vienetais gali buti placiai prekiaujama, taciau RDF siuo atveju yra demesio centre, nes NTF ir PKF investuoja i realuji sektoriu, ju pelningumo kitimas maziau svyruoja ir maziau priklauso nuo situacijos kapitalo rinkoje. RDF vykdo aktyvia prekyba kapitalo rinkoje, todel ir ju itaka yra gerokai didesne nei kitu AIF rusiu.

RDF supanasejimas skirtingu strategiju viduje itin isaugo po 2008 m. prasidejusios finansu ir ekonomikos krizes, ir veliau beveik nuolat didejo, kol 2012 m. viduryje pasieke auksciausia taska. Tai rodo apie isaugusia rinkos perpildymo rizika ir su tuo susijusiu keliamu gresmiu padidejima. 2012 m. spali panasumas RDF strategiju viduje vis dar buvo didelis ir kai kuriu strategiju atveju (makrostrategiju, daugelio strategiju ar fiksuotu pajamu arbitrazo) buvo netoli auksciausio pasiekto tasko. Velesniais laikotarpiais (2013 m. pradzioje) RDF pelningumu atskiru strategiju viduje porines koreliacijos koeficiento medianos kiek sumazejo, tai rodo ir sumazejusia galima rinkos perpildymo rizika, kylancia is RDF veiksmu (Financial ... 2014). Istoriniai duomenys leidzia tiketis, kad nepalankiomis aplinkybemis fondu sasajos gali dar labiau isaugti (po 2008 m., kai rinkose labai kito vertybiniu popieriu kainos, RDF pelningumu atskiru strategiju viduje porines koreliacijos koeficiento medianos smarkiai padidejo). Tokiu atveju identiski fondu veiksmai ir noras likviduoti savo pozicijas gali vesti prie perpildymo ir itampos kilimo finansu rinkose.

Pateikti duomenys gerai perteikia problemos svarba ir masta, todel ji negali buti ignoruojama ir Lietuvos atveju. Atsizvelgiant i Lietuvos finansu rinkos ypatybes ir maza tiek RDF, tiek kitu AIF skaiciu, siekiant ivertinti RDF keliamas rizikas, susijusias su likvidumu ir galima itaka finansu rinkoms, kaip viena pagrindiniu rodikliu tikslinga naudoti RDF grazu porines koreliacijos koeficienta, kuris parodo RDF, veikianciu pagal skirtingas strategijas, susietuma. Tai taip pat yra vienas is matu, galintis parodyti situacija RDF rinkoje ir atspindeti galima ju panasejima. Sio rodiklio naudingumas pasireiskia ir tuo, kad juo remiantis tampa imanoma ivertinti ir santykine RDF ar AIF svarba finansu rinkose, kuri daugeliu atveju yra aktualesne ir svarbesne nei vien tik absoliuciais dydziais nustatomas fondo galimas poveikis.

ECB finansinio stabilumo apzvalgoje naudojama tokia vidutines svertines koreliacijos (toliau--VSK) skaiciavimo formule:

VSK = [summation over (i<j)] [corr.sub.ij] x ([w.sub.i] + [w.sub.j])/[summation over (i<j)]([w.sub.i] + [w.sub.j]), (1)

cia [corr.sub.ij]--porines koreliacijos koeficientas tarp strategijos i ir j RDF pelningumu; [w.sub.i], [w.sub.j]-RDF, naudojanciu strategijas i ir j, santykine valdomo turto dalis laikotarpio pabaigoje. Skaiciuoti naudojami tik skirtingu strategiju tarpusavio koreliaciju ir santykiniu turto daliu duomenys, t. y. tol, kol tenkinama salyga i < j.

Skaiciuojant tinkamiausia naudoti skirtingu RDF strategiju grazu menesinius dydzius. Atsizvelgiant i situacija Lietuvoje, tokio periodiskumo VSK apskaiciavimas analizuojamuoju metu nera imanomas del keliu priezasciu. Visu pirma nera pakankamai duomenu, nes prieinami ir skelbiami tik ketvirtiniai tam tikru RDF pelningumo duomenims apskaiciuoti reikiami dydziai. Antroji priezastis --del mazo RDF skaiciaus ju naudojamos strategijos yra susipynusios ir beveik identiskos, todel neimanoma RDF isskirstyti pagal strategijas ir tirti RDF susietuma pagal strategiju pelningumo rezultatus. Todel pateikta VSK apskaiciavimo formule reikia pertvarkyti, naudojant ketvirtinius pelningumo duomenis ir RDF pelningumus lyginant ne tarp strategiju, o su kitu investiciniu fondu, registruotu Lietuvoje, pelningumais. Taip papildomai pasiekiamas dar

Vis delto turetu buti siekiama ir siulytina prieziuros institucijoms rinkti ir menesinius duomenis bei vertinti pagal siuos duomenis apskaiciuota VSK. Pletojantis AIF rinkai ir ateityje didejant RDF skaiciui, taptu tikslinga VSK rodikli naudoti apskaiciuojant koreliacijas skirtingu RDF strategiju viduje. Nagrinejamuoju metu itin aktuali koreliacijos tarp skirtingu RDF veiklos rezultatu problema, nes, kaip mineta, daugelis fondu naudoja beveik identiskas strategijas. Nors RDF valdomo turto apimtis yra menka, palyginti su kitu AIF valdomu turtu, taciau del galimo rinkos perpildymo siems fondams vykdant panasia veikla itin svarbu jau dabar issamiai sekti ir tirti ju veikla, uzkertant kelia riziku atsiradimui. Pagrindinis VSK skaiciavimo tikslas--suzinoti koreliacijos lygi ir jo kitima tarp skirtingu RDF strategiju, taciau del trumpo Lietuvoj e registruotu RDF veiklos periodo nera imanoma korektiskai nustatyti si dydi vien tik RDF strategiju viduje (VSK skaiciavimams reikia naudoti keturiu ketvirciu duomenis, todel butu gautos tik kelios VSK reiksmes). Del sios priezasties pasirinkta analizuoti rysi tarp atskiru RDF. Is turimu duomenu buvo apskaiciuoti porines koreliacijos koeficientai tarp atskiru RDF pelningumu, sie duomenys taip pat suteikia informacijos apie RDF veikla ir ju susietuma.

Kaip matyti is 2 lenteleje pateiktu porines koreliacijos tarp dalies Lietuvoje registruotu RDF pelningumu reiksmiu, negalima teigti, kad RDF veikla yra glaudziai susijusi tarpusavyje, nors visi i analize itraukti RDF yra valdomi tos pacios valdymo bendroves. Vis delto visiskai patikimai daryti isvadu negalima, nes tik Axia Value Fund veikia gan ilga laika (nuo 2010 m. vidurio), kai like du RDF pradejo veikla tik 2012-2013 m. sanduroj e, todel stebejimu yra mazai. Analizuojamuoju periodu isryskeja tendencija, kad RDF "Orion Absolute Return Portfolio" pelningumo koreliacija su kitais RDF yra neigiamoji, kai likusiu RDF tarpusavio pelningumu koreliacija yra teigiama ir sis rysys yra vidutinio stiprumo. Tokius rezultatus galejo nulemti "Orion Absolute Return Portfolio" taikoma investavimo strategija, kuria siekiama uzdirbti teigiama graza, nepriklausancia nuo situacijos rinkoje. Like RDF nera aiskiai atsiriboje nuo rinkos svyravimu itakos, todel ir ju veiklos rezultatai gali buti nulemti rinkos svyravimu ir yra glaudziau susije tarpusavyje.

Vertinant visu Lietuvoje registruotu investiciniu fondu susietuma ir skaiciuojant tai perteikianti VSK, naudojami ketvirtiniai fondu veiklos rezultatus atspindintys duomenys, grupuojant fondus pagal rusis. Lietuvos rinkoje investiciniai fondai ivairiais laikotarpiais buvo skirstomi i penkias kategorijas: akciju, misraus investavimo, skolos VP, pinigu rinkos ir fondu fondu. Nuo 2008 m. pabaigos papildomai galima isskirti ir triju rusiu AIF. Nuo 2009 m. pabaigos fondu fondai nera isskiriami kaip atskira kategorija, o priskiriami prie tos fondu grupes, kuriu veiklos krypti jie atitinka. Taip pat iki 2009 m. pabaigos kartu su obligaciju fondais pateikiami ir pinigu rinkos fondu svertiniai veiklos rezultatai, velesniais laikotarpiais pinigu rinkos fondai buvo isskirti kaip atskira investiciniu fondu grupe, kuri 2012 m. pabaigoje likvidavus paskutini veikianti pinigu rinkos fonda, vel nebera pateikiama. Del paminetu aplinkybiu i tolesne analize fondu fondu ir pinigu rinkos fondu pelningumo rodikliai nera itraukiami. I analize itraukti PKF veikla pradejo vykdyti nuo 2013 m., todel susidaro tikketuri stebejimai ir siekiant gauti patikimus rezultatus PKF nera itraukiami i skaiciavimus.

Po duomenu atrankos i analize itraukiami penkiu rusiu investiciniai fondai. Naudojami atskiru ketvirciu neakumuliuoti fondu grupes pelningumo svertiniai duomenys, kurie apskaiciuojami kaip kiekvieno atskiro fondo pelningumas, ivertintas pagal jo valdomo turto santyki tam tikros grupes fondu valdomame turte. Fondu pelningumas suprantamas kaip fondo investicinio vieneto vertes procentinis pokytis per viena ketvirti. Kaip mineta, tiksliausia butu naudoti menesinius fondu pelningumo duomenis, taciau del fondu atskaitomybes taisykliu daugeliu atveju prieinami tik ketvirtiniai duomenys. Vis delto dalis RDF viesai skelbia menesinius savo valdomu fondu investicinio vieneto vertes pokycius, todel turetu buti skatinama, kad ir kiti fondai sektu tokia iniciatyva ir tuomet butu imanoma apskaiciuoti tikslesnes VSK reiksmes.

Analizuojant RDF ir NTF, kaip atskiru fondu grupiu, svertine pelningumo koreliaciju bendroje investiciniu fondu rinkoje, sudaryta 3 lentele. Joje pateikta visu i analize itrauktu fondu grupiu tarpusavio pelningumu koreliacija 2010-2013 m. (siekiant palyginti duomenis, parinktas laikotarpis prasideda nuo 2010 m. vidurio, kai pradejo veikti Al F ir tapo prieinami RDF bei NTF pelningumo rodikliai).

Atliktu skaiciavimu duomenys rodo, kad RDF pasizymi auksta teigiamo dydzio koreliacija su kitomis investiciniu fondu grupemis ir tik porine pelningumo koreliacija su NTF yra beveik lygi nuliui. NTF pelningumas savo ruoztu labai menkai susijes su visomis investiciniu fondu grupemis. Galima tiketis, kad AIF pelningumas pasizymes mazu koreliacijos lygiu su iprastiniais investiciniais fondais ir ju grupemis, taciau RDF atveju si prielaida nepasitvirtina. Lietuvoje registruoti RDF veiklu koncentruoja uzsienio saliu kapitalo rinkose, analizuoti investiciniai fondai veiklu taip pat vykdo daugiausia uzsienio rinkose. Aukstas siu fondu grupiu pelningumo porines koreliacijos lygis nulemtas pasaulio finansu rinkos globalizacijos reiskinio, kuris lemia panasius pokycius visose pagrindinese pasaulio kapitalo rinkose ir su tuo susijusius panasejancius fondu rezultatus. 1 lenteles duomenys patvirtina nedideli Lietuvoje registruotu RDF sverto ir isvestiniu finansiniu priemoniu naudojimu, o tai neleidzia RDF pasiekti teigiamos ir su pokyciais rinkoje nesusijusios investicines gruzos.

Priesingai nei RDF, NTF veikla susijusi su investicijomis i realuji sektoriu, todel ir siu fondu porine koreliacija su kitomis investiciniu fondu grupemis yra beveik lygi nuliui. NTF veiklos rezultatai (tuo atveju, jei ju veikla atitinka tiesiogine paskirti) maziau ir ne taip smarkiai priklausomi nuo veiksniu, turinciu itaka kapitalo rinkos svyravimams, be to, tokia itaka jauciama po tam tikro laiko tarpo. Del siu priezasciu ir atsiranda tendencija, kad NTF pelningumas kinta nepriklausomai nuo kitu investiciniu fondu grupiu pelningumo.

Be RDF potencialios gresmes finansiniam stabilumui, susirupinimu kelia ir itin didele kitu investiciniu fondu grupiu tarpusavio priklausomybe. Todel 2 pav. detaliau tiriama visu rusiu fondu, registruotu Lietuvoje, tarpusavio priklausomybe, kuri isreiskiama bendru rodikliu--VSK, bei is gautu duomenu vertinama AIF itaka sio rodiklio kitimui ir finansiniam stabilumui Lietuvoje. Skaiciuoti naudojami keturiu laikotarpiu duomenys, todel ir NTF bei RDF i VSK skaiciavimus itraukiami nuo to laikotarpio, kai susidaro keturi svertinio pelningumo stebejimai, t. y. NTF i VSK sudeti patenka nuo 2010 m. III ketvircio, RDF--nuo 2011 m. I ketvircio.

2 pav. nubreztos vertikalios linijos zymi laiko taskus, nuo kuriu i VSK sudeti pradedami itraukti AIF. Pirmoji vertikalioji linija nurodo tasku, kai i skaiciavimus itraukti NTF pelningumo rodikliai, antroji zymi RDF itraukimu. VSK rodiklio kitimas yra netolygus, taciau, ivertinus suglodintu jo versiju (VSK slankusis vidurkis; naudojami keturiu periodu duomenys) matoma aiski mazejimo tendencija.

Is pateikiu duomenu matyti, kad A IF atsiradimas rinkoje nepadidino VSK rodiklio reiksmiu, daugiausia tai nulemta menkos NTF koreliacijos su kitomis investiciniu fondu grupemis. NTF per visu stebejimo laikotarpi generavo teigiamu gruzu (uzfiksuoti du laikotarpiai, kai pelningumas buvo neigiamas, taciau net ir tais atvejais absoliucios reiksmes buvo artimos nuliui), todel susidare neigiama ar silpnai teigiama porine koreliacija su kitais fondais. Tais laikotarpiais, kai ir kiti investiciniai fondai fiksavo teigiamu pelningumu, NTF porines koreliacijos rodikliai isaugdavo, tai lemdavo ir VSK rodiklio augimu. Vis delto pirmaisiais 2 pav. pateiktais ketvirciais NTF reiksmingos itakos bendram VSK dydziui neturejo, nes sudare mazu santykine turto dali, taciau nuo 2011 m. pabaigos, augant NTF valdomo turto apimciai, proporcingai augo ir NTF vaidmuo VSK rodikliui ir jo kitimui. Isaugusi NTF reiksme ir maza koreliacija su kitu investiciniu fondu grupiu pelningumu leme VSK rodiklio mazejima ir stabilizacija paskutiniais nagrinejamais ketvirciais.

Tai atsispindi 4 lenteleje, kurioje pateikta VSK rodiklio dekompozicija pagal fondu grupes. Matyti, kad daugeliu laikotarpiu NTF mazino VSK reiksmes, nes NTF dalis buvo neigiama. Tais laikotarpiais, kai NTF indelis i VSK rodikli buvo teigiamas, absoliucioj i reiksme buvo vidutiniskai mazesne nei kitu investiciniu fondu grupiu.

RDF svertinis pelningumas pasizymejo itin aukstu porines koreliacijos su kitomis investiciniu fondu grupemis lygiu, todel RDF tam tikra dalimi didino VSK reiksmes, taciau RDF itaka del nedideles valdomo turto apimties VSK pokyciui buvo nereiksminga. Tai matyti ir 4 lenteleje--del mazo ju valdomo turto santykio bendrame fondu turte RDF indelis i VSK struktura buvo mazesnis nei akciju ar misraus investavimo fondu. RDF itakos reiksminguma mazina ir nedidele siu fondu investiciju Lietuvoje dalis--aptartos rizikos butu gerokai didesnes, jei visi fondai investuotu vienoje rinkoje. Nagrinejamu metu, nors fondu grupiu pelningumo koreliacija su RDF pelningumu yra auksto lygio, taciau del skirtingu rinku, kuriose investuojama, net ir atsizvelgus i globalizacijos daroma itaka, rizika, kad visu grupiu fondai turetu analogiskas pozicij as ir turetu vienu metu is ju pasitraukti, sumazej a. Del NTF neigiamos koreliacijos su kitomis investiciniu fondu grupemis ir del aukstos ju valdomo turto santykines dalies, NTF daugeliu laikotarpiu mazino VSK reiksmes arba didino ja vidutiniskai maziau nei kitu grupiu fondai.

2013 m. pabaigoje VSK rodiklis vel padidejo, tai rodo, kad VSK rodiklio kitimas yra gana nestabilus ir pasizymi nemaza svyravimu amplitude ir dideliu jautrumu. Tam tikra sio VSKpadidejimo dali leme ir AIF--2013 m. pabaigoje NTF ir toliau demonstravo teigiama investicine graza, taip pat ir kitu grupiu investiciniai fondai, atsigaunant pasaulio kapitalo rinkoms, pradejo veikti stabiliau ir sekmingiau, visa tai leme panasejancius pokycio kryptimi veiklos rezultatus ir didesne pelningumo tarpusavio koreliacija bei didejancias VSKreiksmes. Pakankamai nestabilia VSK svyravimu amplitude rodo ir mazejimo tendencija, kuri buvo atsiradusi anksciau nei i VSK skaiciavimus buvo itraukti AIF. Tai buvo trumpalaikis pagerejimas, nulemtas fondu grupiu rezultatu diferenciacijos, sekusios po visoms fondu grupems budingu neigiamu rezultatu prasidejus pasaulinei finansu ir ekonomikos krizei.

AIF poveiki Lietuvos investiciniu fondu rinkos tarpusavio susietumui gerai atspindi ir 2 pav. pateiktas VSK, kuris apskaiciuotas neitraukiant AIF. Tik pirmaisiais laikotarpiais VSKbe AIF buvo mazesnis nei itraukiant visas fondu grupes. Si tendencija susijusi su AIF veiklos pradzia--NTF pradeti itraukineti i VSK skaiciavimus nuo 2010 m. IV ketvircio, taciau siais laikotarpiais NTF dar tik pradejo vykdyti savo investicines strategijas, didele dalis lesu buvo investuota kapitalo ir ypac pinigu rinkose, todel ir ju rezultatai menkai skyresi nuo kitu investiciniu fondu grupiu, tai leme ir didesnes tarpusavio sasajas. Velesniais laikotarpiais akivaizdziai matomas AIF indelis mazinant VSK reiksmes Lietuvos kapitalo rinkoje.

Del dideles porines koreliacijos tarp skirtingo RDF pelningumo teoriskai kyla gresmes finansu rinku stabilumui del galimo rinkos perpildymo, taciau atsizvelgiant i mazas RDF apimtis si gresme yra tik teorine ir analizuojamuoju laikotarpiu realios gresmes finansu sistemai ir jos stabilumui del RDF veiklos neatsiranda. 2 pav. matyti, kad net ir auksto lygio RDF pelningumo tarpusavio koreliacija su kitomis investiciniu fondu grupemis nenulemia augancio bendro rinkos VSK rodiklio. Tai suponuoja, kad RDF lemia tik neesmine dali bendro VSK kitimo ir kitos fondu grupes, valdancios didesne dali turto, nulemia VSK kitimo krypti. Vis delto RDF tarpusavio pelningumo koreliacija ir koreliacija su kitomis fondu grupemis turi buti nuolat stebima, nes net ir analizuojamuoju laikotarpiu, kai RDF valdo santykinai mazos apimties turta, del auksto lygio tarpusavio pelningumo koreliacijos RDF prisideda prie VSK didejimo. Darant prielaida, kad ateityje RDF veiklos apimtys plesis, galima manyti, kad sis klausimas taps vis aktualesnis, todel svarbu ir ateityje sekti RDF tarpusavio koreliacija bei jos itaka bendrai rinkos situacijai, taip pat siektina naudoti daznesnio (menesinio) periodo duomenis, kad butu tiksliau atspindimos besiformuojancios tendencijos.

Isvados

Finansu sistemos dalyviu (daugiausia kredito istaigu) gaunamos pajamos is AIF veiklos sudaro tiknedidele visuju pajamu dali. Del Lietuvos finansu sistemos dydzio ir strukturos mazai tiketina, kad sis santykis isaugs iki reiksmingo lygio, galincio kelti gresme banku sistemai ar atskiroms kredito istaigoms. AIF saikingai naudoja sverta ir neturi perteklinio jo lygio, taip pat nera virsijamos ir globaliu AIF mastu stebimos sverto reiksmes. Isvestines finansines priemones taip pat nera placiai naudojamos--jomis prekyba vykdo tik RDF, nes tai atitinka ju veiklos specifika. Atsizvelgiant i tai, kad didzioji dalis RDF veiklos vykdoma uzsienio rinkose, tiesiogines gresmes Lietuvos finansu sistemai del isvestiniu finansiniu priemoniu naudojimo taip pat nera.

VSK leidzia ivertinti Lietuvos rinkoje registruotu investiciniu fondu sasaja ir del to galincia kilti gresme finansiniam stabilumui. VSK kitimas demonstruoja, kad AIF atsiradimas Lietuvoje nepadidino galinciu atsirasti gresmiu ir nepadidino pelningumo tarpusavio koreliacijos. Stebima atvirkstine tendencija--daugeliu laikotarpiu del AIF VSK tapo mazesnis, labiausiai tai leme maza NTF pelningumo koreliacija su kitu grupiu investiciniais fondais. RDF, kaip atskiros fondu grupes, tarpusavio pelningumo koreliacijai budingos dideles reiksmes. Nors del mazo siu fondu skaiciaus, nedideliu valdomo turto apimties ir trumpo veiklos laikotarpio negalima daryti kategoriskos isvados apie sios fondu rusies keliamas rizikas, taciau butina ju, kaip potencialiai galinciu kelti gresme finansu sistemai, veikla nuolat stebeti. Taip pat siektina naudoti menesinius pelningumo duomenis, kad butu gautas tikslus ir laiko bei sprendimu priemimo poziuriu aktualus rezultatas.

Galima daryti isvada, kad AIF savo veiksmais nekelia gresmes finansu sistemos dalyviams, nera stebima glaudziu ju rysiu, galinciu kelti papildoma itampa. Taip pat AIF savo atliekamais investiciniais veiksmais nekelia gresmiu ir finansu sistemai. AIF Lietuvos finansu sistemoje daro teigiama poveiki, siulydami investuotojams papildomu diversifikavimo galimybiu.

Caption: Fig. 1. Development of the AIF in the Lithuanian investment funds market (compiled from data provided by Kolektyvinio ... 2014) 1 pav. AIF pletra Lietuvos investiciniu fondu rinkoje (sudaryta remiantis Kolektyvinio ... 2014)

Caption: Fig. 2. Weighted average correlation between Lithuanian investment funds, year 2009-2013 (compiled by the authors) 2 pav. Vidutine svertine Lietuvoje registruotu investiciniu fondu koreliacija 2009-2013 m. (sudaryta autoriu)

doi:10.3846/btp.2014.473

Literatura

Aragon, G. O.; Strahan, R E. 2011. Hedge funds as liquidity providers: evidence from the Lehmans bankruptcy, Journal of Financial Economics 103: 570-587. "http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.10.004"

Chan, N.; Getmansky, M.; Haas, S. M.; Lo, A. W. 2006. Systemic risk and hedge funds, in The risks of financial institutions. Chicago: University of Chicago Press, 235-338.

Disorderly exits from crowded trades? On the systemic risks of hedge funds [interaktyvus] 2006. Edhec Risk And Asset Management Research Centre [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://professoral.edhec.com/" servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1328885972235

Dixon, L.; Clancy, N.; Kumar, K. B. 2012. Hedge funds and systemic risk. RAND Corporation, Santa Monica. 147 p.

Eichholtz, P.; Kok, N. 2007. The EUREIT and the internal market for real estate [interaktyvus], [ziureta 2014 m. balandzio 2d.]. Prieiga per interneta: "http://ssrn.com/abstract=1081198" Financial Stability Reviews [interaktyvus] 2014. [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.ecb.euro-pa.eu/pub/fsr/html/index.en.html"

Finansinio stabilumo apzvalga [interaktyvus] 2013. [ziureta 2014 m. balandzio 10 d.]. Prieiga per interneta: "http://www". lb.lt/finansinio_stabilumo_apzvalga_2013

Garbaravicius, T.; Dierick, E 2005. Hedge funds and their implications for financial stability [interaktyvus], ECB Occasional Paper Series No 34, [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.ecb.int/pub/pdf/" scpops/ecbocp34.pdf

Harris, R. S.; Jenkinson, T.; Kaplan, S. N. 2013. Private equity performance: what do we know? [interaktyvus], NBER Working Paper No 17874, [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.nber.org/papers/wl7874"

Ineichen, A. M. 2002. Absolute returns. The risk and opportunities of hedge fund investing. New jersey: john Wiley & Sons. 514 p. INBEV NTF analizes [interaktyvus] 2014. [ziureta 2014 m. kovo 29 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.inrev.org"

Jarasius, G. 2012. Alternative investment funds: regulation, characteristics and development in Lithuania, Ekonomika 91(1): 157-172.

Kamai, S. 2012. Hedge fund regulation and the EU Directive [interaktyvus], [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://ssrn.com/abstract=2050411"

King, M. R.; Maier, P. 2007. Hedge funds and financial stability: the state of the debate, in Banko of Canada Discussion Paper No 2007-9 [interaktyvus], [ziureta 2014 m. geguzes 10 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.bankofcanada.ca/2007/09/" discussion-paper-2007-9/

Kolektyvinio investavimo subjektu rinkos apzvalgos [interaktyvus], [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. 2014. Prieiga per interneta: "http://www.lb.lt/apzvalgos_prognozes"

Komerciniu banku pelno (nuostolio) ataskaitos [interaktyvus] 2014. [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.lba.lt/go.php/lit/Pelno_nuostolio_ataskaitos/122"

Large EU Banks' Exposures to Hedge Funds [interaktyvus] 2005. [ziureta 2014 m. kovo 30 d.]. Prieiga per interneta: http:// "http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/largeeubanksexposu-reshedgefunds20051" len.pdf

Lords LB Asset Management valdomu fondu veiklos ataskaitos [interaktyvus], [ziureta 2014 m. kovo 29 d.]. 2014. Prieiga per interneta: "http://lordslb.com/lt/investuotojams-173"

Lutton, D. 2008. The regulation of hedge funds at an EU level: The US Sub-prime crisis in context [interaktyvus], [ziureta 2014 m. balandzio 23 d.]. Prieiga per interneta: "http://rese-arch.stlouisfed.org/conferences/integration/Lutton- paper.pdf" Orion Asset Management valdomu fondu veiklos ataskaitos [interaktyvus] 2014. [ziureta 2014 m. kovo 29 d.]. Prieiga per interneta: "http://assetmanagement.orion.lt/fondu-valdymas/?lang=lt"

Rankin, B. 1999. The impact of hedge funds on financial markets: lessons from the experience of Australia, in Proc. of the Conference Capital Flows and the International Financial System, 9-10 August 1999, Kirribilli, Australia. Australia: J.S. McMillan Printing Group, 151-163.

Schulaka, C. 2011. Advisers embrace alternative investments, Journal of Financial Planing [interaktyvus] 24(9): 30-33 [ziureta 2014 m. balandzio 20 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.fpanet.org/docs/assets/4A726F42-lD09-67A" 1-7AE0CA9E420DAD2F/SS_Schulaka.pdf

Shadab, H. B. 2009. Hedge funds and the financial crisis, in Mercatus on Policy No 34 [interaktyvus], [ziureta 2014 m. kovo 26 d.]. Prieiga per interneta: "http://mercatus.org/sites/default/" files/publication/RSP_MOP34_Hedge_Funds_and_the_Financial_Crisis.pdf

Stulz, R. M. 2007. Hedge funds: past, present and future, in Fisher College of Business Working Paper Series No 2007-03-003 [interaktyvus], [ziureta 2014 m. balandzio 13 d.]. Prieiga per interneta: "http://www.ssrn.com/abstract=939629"

The City UK AIF apzvalgos [interaktyvus] 2014. [ziureta 2014 m. kovo 29 d.]. Prieiga per interneta: "http://www". thecityuk.com

Gytis JARASIUS. PhD student at Vilnius University (VU), Department of Finance. Research interests: alternative investment funds, collective investment undertakings.

Birute GALINIENE. PhD in Social Sciences, Professor at Vilnius University (VU), Department of Economic Policy. The author of more than 100 research papers; member on Editorial Boards of the scientific journals of Vilnius University "Ekonomika" (Economics), "Transformations in Business and Economics" and Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) "International Journal of Strategic Property Management". The author is Council Member of the Lithuanian Association of Property Valuers and Council Member of the Lithuanian Institute of Audits, Accounting and Valuation. Research interests: Property and business management and assessment system development.

(1) Toks maksimalus sverto dydis nurodytas KISI. Nuo 2013 m. vidurio isigaliojo LR informuotiesiems investuotojams skirtu kolektyvinio investavimo subjektu istatymas, kuriame sverto dydis nera nustatytas ir turi buti apibreztas tik fondo steigimo dokumentuose. Vis delto anksciau isteigti NTF gali ir toliau veikti pagal senaji KISI, ir jiems toliau taikomos buvusios istatymo nuostatos.

(2) Investicijos Lietuvoje siame kontekste suprantamos kaip Lietuvos imoniu skolos ar nuosavybes vertybiniu popieriu isigijimas, isvestiniai ir atpirkimo sandoriai su Lietuvos institucijomis. Prie investiciju nera priskiriami grynieji pinigai kredito istaigu saskaitose ir indeliai. Analizuojami duomenys pateikiami pusmeciais, nagrinejant laikotarpio pabaigoje turimas investiciniu vienetu pozicijas fondo portfelyje.

Table 1. AIF performance, year 2009-2013 (compiled from data provided
by Lords ... 2014; Orion ... 2014; Komerciniu ... 2014)

1 lentele. AIF veiklos rodikliai 2009-2013 m. (sudaryta remiantis
Lords ... 2014; Orion ... 2014; Komerciniu ... 2014)

              2009K4     2010K2     2010K4

Sumo-keti   RDF                    10 122,00
komi-siniai  PKF
bankams, Lt  NTF     1872,38    13 812,76    21 857,93
       Suma    1872,38    13 812,76    31 979,93

Banku pajamu        0,000%     0,003%     0,005%
santykis su AIF
sumoketais
komisiniais

Sverto    RDF
naudojimas,  PKF
Lt      NTF
       Suma     0,00      0,00      0,00

Sverto naudojimas,     0,00      0,00      0,00
% nuo itrauktu
fondu GA

Isves-tines  RDF                     4898,00
priemones,  PKF
apy-varta,  NTF
Lt      Suma     0,00      0,00      4898,00

Investiciju  RDF                     4383,00
apimtis    PKF
Lietu-voje,  NTF    72 37 190,34  24853021,74   24176278,94
Lt      Suma   7 237 190,34  24 853 021,74  24 180 661,94

Investiciju  RDF                     0,2%
Lietuvoje   PKF
santykis su  NTF     89,8%     100,7%      65,4%
fondu GA   Bendras   89,8%      95,9%      62,5%

              2011K2     2011K4     2012K2

Sumo-keti   RDF     12 275,00    14 882,00    12 846,00
komi-siniai  PKF
bankams, Lt  NTF     35 926,55    47 682,45    64 652,35
       Suma    48 201,55    62 564,45    77 498,35

Banku pajamu        0,011%     0,015%     0,020%
santykis su AIF
sumoketais
komisiniais

Sverto    RDF             65 625,00   255 910,00
naudojimas,  PKF
Lt      NTF                    207 168,00
       Suma     0,00     65625,00    463 078,00

Sverto naudojimas,     0,00      0,09      0,44
% nuo itrauktu
fondu GA

Isves-tines  RDF    1 237 084,00   29893,00    794213,00
priemones,  PKF
apy-varta,  NTF
Lt      Suma   1 237 084,00   29 893,00    794213,00

Investiciju  RDF     4929,00    138 937,00   429 425,00
apimtis    PKF
Lietu-voje,  NTF    27949860,16   42168337,70   64860599,23
Lt      Suma   27 954 789,16  42 307 274,70  65 290 024,23

Investiciju  RDF      0,3%      11,1%      9,9%
Lietuvoje   PKF
santykis su  NTF      50,4%      57,1%      64,3%
fondu GA   Bendras    48,9%      56,4%      62,1%

              2012K4      2013K2

Sumo-keti   RDF     24265,00    14 578,00
komi-siniai  PKF     4410,00    12 903,61
bankams, Lt  NTF     81 459,32    105 026,80
       Suma    110 134,32    132 508,41

Banku pajamu        0,025%      0,033%
santykis su AIF
sumoketais
komisiniais

Sverto    RDF    333 483,00    301 597,00
naudojimas,  PKF
Lt      NTF    707 824,00   25 264 048,00
       Suma   1 041 307,00  25 565 645,00

Sverto naudojimas,     0,76       9,98
% nuo itrauktu
fondu GA

Isves-tines  RDF     662540,00    554222,00
priemones,  PKF
apy-varta,  NTF
Lt      Suma    662 540,00    554 222,00

Investiciju  RDF    618 334,00    303 461,00
apimtis    PKF    21 789 960,18  22 568 951,93
Lietu-voje,  NTF    76889291,83  193 818 137,59
Lt      Suma   99 297 586,01  216 690 550,52

Investiciju  RDF      12,2%      2,5%
Lietuvoje   PKF      98,7%      100,1%
santykis su  NTF      70,0%      87,5%
fondu GA   Bendras    72,4%      84,6%

Table 2. Pairwise correlation of HF returns, year 2012-2013 (Source:
authors calculations; Lords ... 2014; Orion ... 2014)

2 lentele. RDF pelningumu porine koreliacija, 2012-2013 m. (saltinis:
autoriu skaiciavimai; Lords ... 2014; Orion ... 2014)

                 Axia  Algorithmic  Absolute
                Value   Trading   Return
                 Fund   Portfolio  Portfolio

Axia Value Fund          1
Algorithmic Trading Portfolio  0,556     1
Absolute Return Portfolio    -0,023   -0,712     1

Table 3. Pairwise correlation between Lithuanian investment
funds returns (source: authors calculations; Lords ... 2014;
Orion ... 2014)

3 lentele. Lietuvos IF pelningumu porine koreliacija (saltinis:
autoriu skaiciavimai; Lords ... 2014; Orion ... 2014)

           Akciju   Misraus   Skolos  RDF  NTF
                investavimo   VP

Akciju         1
Misraus investavimo  0,967     1
Skolos VP       0,763    0,743    1
RDF          0,779    0,703   0,733   1
NTF          0,123    0,064   0,004  0,015  1

Table 4. Decomposition of the weighted average correlation (Source:
authors calculations)

4 lentele. VSK strukturos dekompozicija (saltinis: autoriu
skaiciavimai)

     Akciju   Misraus   Skolos  RDF   NTF   VSK
          investavimo   VP

2009-03  0,392    0,261   0,315           0,968
2009-06  0,401    0,256   0,324           0,981
2009-09  0,419    0,248   0,293           0,960
2009-12  0,316    0,218   0,147           0,680
2010-03  0,251    0,122   0,090           0,463
2010-06  0,350    0,306   0,179           0,835
2010-09  0,308    0,249   0,112       0,163  0,833
2010-12  0,271    0,225   0,053       0,155  0,705
2011-03  0,168    0,137   -0,019  0,099  -0,015  0,370
2011-06  0,150    0,118   0,019  0,096  -0,068  0,313
2011-09  0,240    0,189   0,124  0,118  0,074  0,745
2011-12  0,260    0,196   0,132  0,108  0,120  0,815
2012-03  0,240    0,191   0,117  0,107  0,076  0,731
2012-06  0,236    0,193   0,119  0,108  0,080  0,737
2012-09  0,160    0,139   0,084  0,043  -0,062  0,364
2012-12  0,157    0,127   0,103  0,069  -0,067  0,390
2013-03  0,141    0,100   0,074  0,085  -0,041  0,359
2013-06  0,113    0,087   0,073  0,033  -0,029  0,278
2013-09  0,091    0,067   0,069  -0,008  0,038  0,257
2013-12  0,139    0,086   0,107  0,050  0,108  0,491


----------

Please note: Illustration(s) are not available due to copyright restrictions.
COPYRIGHT 2014 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2014 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Jarasius, Gytis; Galiniene, Birute
Publication:Business: Theory and Practice
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Dec 1, 2014
Words:7423
Previous Article:The aspects of restructuring enterprises and the ways of implementing the process/Imoniu restrukturizavimo aspektai ir jo igyvendinimo budai.
Next Article:Bank liquidity and financial performance: evidence from Moroccan banking industry.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters