Printer Friendly

Acute appendicitis coexisting with Meckel's diverticulitis: case report / Akut apandisit ve Meckel divertikuliti birlikteligi: olgu sunumu.

Giris

Akut karin, yaygin gorulen ve ozellikle cocuklarda tani ve tedavisi zor bir durumdur. Cocuklarda karin agrilarinin yaklasik %5'inde cerrahi hastalik belirlenir ve en yaygin neden de apandisittir. Yas grubuna gore akut karin nedenleri degistiginden cocugun yasina gore olasi tanilar farklilik gosterir.

Meckel divertikulu, omfalomezenterik kanalin intrauterin 78. haftalarda kapanmamasi sonucu olusmaktadir (1,2). Anatomi ve embriyolojisi 19. yuzyilin baslarinda Meckel tarafindan tanimlanmistir (3). Sindirim sisteminin %1-3 oraninda gorulen, en sik dogustan anomalisidir (1). Cocukluk caginda siklikla bagirsak tikanikligi ve kanamayla karsimiza cikar, yasami tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir. Divertikulit, sindirim sisteminde kanama, bagirsak tikanikligi, perforasyon, invajinasyon gibi komplikasyonlar gelistiginde acil sartlarda ve ameliyat esnasinda saptranir (4). Bu yazida akut apandisit klinik tanisiyla ameliyata alinan ve akut apandisite eslik eden Meckel divertikuliti saptanan olgu sunuldu.

Olgu sunumu

On bir yasindaki erkek hasta uc gundur devam eden gobek cevresinden baslayip sag alt kadrana yerlesen karin agrisi ve bulanti yakinmalariyla acil servise basvurdu. Hastanin kusmasi olmamisti. Daha once boyle bir yakinmasi olmayan hastanin oz ve soy gecmisinde ozellik yoktu.

Karin muayenesinde, sag alt kadranda palpasyonla hassasiyet, defans ve rebaund mevcuttu. Diger sistem muayeneleri dogaldi. Kan basinci 110/70 mmHg, nabiz sayisi 72/dak, solunum sayisi 24/dak, atesi 36,5[degrees]C (koltuk alti) idi. Laboratuvar incelemelerinde; beyaz kuresi 10 000/[mm.sup.3], biyokimyasal degerleri ve idrar tetkiki normaldi. Karin ultrasonografisinde odemli ve komprese edilemeyen 7,6 mm capinda apandiks (akut apandisit) saptandi.

Hasta bu bulgularla, akut karin on tanisiyla acil olarak ameliyata alindi. Ameliyatta apandiksin yangili oldugu ve ucunun ince bagirsak ansina yapistigi saptandi. Apandiksin yapisik oldugu ince bagirsak ansi acildiginda, yapisikligin ileocekal valvin 45-50 cm on kisminda bulunan yangili Meckel divertikulune oldugu goruldu.

Usulune uygun apendektomi ve takiben divertikule "wedge" rezeksiyon-anastomoz uygulanarak karina bir adet diren konulup operasyon sonlandirildi. Hastaya ameliyat sonrasi Sefazolin 50 mg/kg/gun + Metranidazol 30 mg/kg/gun ve Amikasin sulfat 15 mg/kg/gun baslandi. Bes gun antibiyotik tedavisi devam eden ve agizdan beslenebilen hasta ameliyati izleyen yedinci gun sifa ile taburcu edildi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Histopatolojik incelenmede; apendektomi materyali akut apandisit (Resim 1), Meckel divertikulu kayitli ornek ise submukozada odem ve serozada kronik ozgul olmayan iltihabi reaksiyon iceren ince bagirsak duvari (Resim 2) olarak bildirildi.

Tartisma

Meckel divertikulunun kucuk cocuklarda kanama ve tikanma, buyuk cocuklarda divertikulit gibi komplikasyonlari gorulebilir, %90'i ise hicbir klinik belirti vermez (5). Klinikte; ince bagirsak divertikulu (%82,5), fibroz bant (%10), enterokutanoz fistul (%6), intramezenterik divertikul ve gobekte kitle (%0,5) olarak karsimiza cikabilir (6). Divertikulun tabani apandikse oranla daha genis oldugundan tikanikliga bagli enflamasyon enderdir. Divertikulit olgularinin %36'si delinme ve buna bagli yerel ya da yaygin peritonit gibi komplikasyonlarla ortaya cikabilir. Delinme ya da fitik kesesindeki divertikulun bogulmasi ile apandisit bulgularinin karistigi bildirilmektedir (1). Komplike olmus divertikullerde olum orani ise %1-10 arasindadir (7).

Apandisit on tanisiyla ameliyata alinan cocuklarda, apandiks normal bulunursa mutlaka Meckel divertikulu aranmalidir (8). Buna bagli olarak, akut karin tanisiyla ameliyat edilen hastalarda makroskobik bulgular apandisitle uyumlu ise apendektomi yapilarak girisime son verilir, apandiks salimse "eksplorasyon" yapilir.

Cebi (9) 24 yasindaki bir kadin hastada akut apandisite eslik eden "rupture" over kistini sunmustur. Biz de olgumuzda akut apandisite Meckel divertikulitinin eslik ettigini saptadik. Bu olgudan yola cikarak apandiksin yangili oldugu olgular da dahil tum olgularda Meckel, kizlarda da overlerin incelenerek apandisite eslik eden hatta belki de neden olan bir patolojinin saptanabilecegini dusunuyoruz.

DOI: 10.4274/tpa.45.371

Kaynaklar

(1.) Perlman JA, Hoover HC, Safer PK. Femoral hernia with strangulated Meckel's diverticulum (Littre's hernia). Am J Surg 1980; 139: 286-9.

(2.) Leijonmarck CE, Bonman-Sandelin K, Frisell J, Raf L. Meckel's diverticulum in the adult. Br J Surg 1986; 73: 146-9.

(3.) Bani-Hani KE, Shatnawi NJ. Meckel's diverticulum: Comparison of incidental and symptomatic cases. World J Surg 2004; 28: 917-20.

(4.) Korkmaz O, Yilmaz HG, Keles C. Complications of Meckel's diverticulum in adults. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27: 518-21.

(5.) St-Vil D, Brandt ML, Panic S, Bensoussan AL, Blanchard H. Meckel's diverticulum in children: a 20-year review. J Pediatr Surg 1991; 26: 1289-92.

(6.) Akcakaya A, Alimoglu O, Ozkan OV, Sahin M. Komplikasyon-lu Meckel divertikulleri. Ulus Travma Derg 2003; 9: 246-9.

(7.) Cullen JJ, Kelly KA, Moir CR, Hodge DO, Zinsmeister AR, Melton LJ. 3rd. Surgical management of Meckel's diverticu-lum: An epidemiologic, population-based study. Ann Surg 1994; 220: 564-8.

(8.) Basaklar AC. Bebek ve Cocuklarin Cerrahi ve Urolojik Hastaliklari. Birinci baski. Ankara: Palme, 2006; 783-9.

(9.) Cebi K. Akut Apandisitis ile birlikte sol over korpus luteum kist rupturu: olgu sunumu. Firat Tip Dergisi 2001; 2: 347-8.

Levent Cankorkmaz, Hatice Ozer, Murat Cakar, Gokhan Koyluoglu

Cumhuriyet Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Cerrahisi Anabilim Dali, Sivas, Turkiye

Cumhuriyet Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Sivas, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Levent Cankorkmaz, Cumhuriyet Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Cerrahisi Anabilim Dali, 58140 Kampus, Sivas, Turkiye E- posta: cankorkmaz@cumhuriyet.edu.tr

Gelis Tarihi/Received: 12.05.2009 Kabul Tarihi/Accepted: 13.10.2009
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report / Olgu Sunumu
Author:Cankorkmaz, Levent; Ozer, Hatice; Cakar, Murat; Koyluoglu, Gokhan
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2010
Words:807
Previous Article:Evaluation of the correlation between plasma amylase and lipase levels and phthalate exposure in pubertal gynecomastia patients / Fitalat temasi ile...
Next Article:Perinatal lethal hypophosphatasia: case report / Perinatal letal hipofosfatazya: olgu sunumu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters