Printer Friendly

Acoustic properties of a renovated building/Renovuoto pastato akustiniu savybiu tyrimas.

Ivadas

Tiriant garso izoliavimo koeficiento Rw ar standartizuoto garso slegio lygio skirtumo [D.sub.nTw] tyrimus naujai pastatytuose ar renovuotose namuose, pastebeta, kad garso izoliavimo koeficientas Rw ar standartizuotas garso slegio lygio skirtumas [D.sub.nTw] dazniausiai buna apie 3-6 dB mazesnis negu tu paciu konstrukciju atliktu tyrimu rezultatai laboratoriniu matavimu metu. Zemesne garso izoliacija pastatuose dazniausiai lemia is vienos patalpos i kita ne tiesiogiai per konstrukcija, o aplinkiniais keliais per gretutines pertvaras ir perdangas perduotas triuksmas (Hongisto 2001). Iki siol gerai istirtos yra tik monolitines sunkiojo betono sienos, nes tokios sienos labiausiai iprastos pastato strukturos (Gerretsen 1979, 1994; Craik 1987; Craik et al. 1997).

Statybiniu medziagu ir kompoziciju gebai sugerti ar atspindeti garso bangas, taip pat nustatyti reikiama garso izoliacija naudojamos statybiniu medziagu tyrimo kameros (Jagniatinskis 2002).

Nuolatinis triuksmas veikia nervu sistema ir yra stresa sukeliantis veiksnys, todel Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) triuksma priskyre prie fiziniu veiksniu, skatinanciu profesiniu ligu atsiradima ir plitima (Butkus, Grubliauskas 2008).

Triuksmas gali nesukelti skausmo, galima net nejausti diskomforto del padidejusio triuksmo lygio, taciau jis veikia kaip letine liga ir ateityje gali sukelti rimtu sveikatos pakenkimu (Reinhold, Tint 2009).

Triuksmo lygis darbo vietoje ar namu aplinkoje yra vienas pagrindiniu veiksniu, lemianciu komforto rodikli, todel triuksmo procesams nagrineti skiriama vis daugiau demesio (Grubliauskas, Butkus 2009).

Ivairiais tyrimais (Willich et al. 2006) patvirtinta, kad padidejes triuksmo lygis gyvenamojoje ir darbo aplinkoje susijes su padidinta rizika susirgti sirdies infarktu (Baltrenas et al. 2007; Zavadskas et al. 2007a, b).

Siekiant uztikrinti gyventoju ramybe, pastatai turi atitikti tam tikrus triuksmo izoliavimo reikalavimus, kuriuos numato statybos techninis reglamentas (STR). Pastatai, kurie renovuojami ar keiciama ju paskirtis i gyvenamuosius, turi atitikti teises aktuose reikalaujama garso izoliacijos E klase.

Tyrimo tikslas: teoriskai pagal mases desni apskaiciuoti pertvaros triuksmo izoliavimo koeficienta ir palyginti ji su naturiniu tyrimu rezultatais, taip pat eksperimentiskai ivertinti fasado, perdangos ir pertvaros garso izoliacija.

Metodika

Perdangu ir pertvaru garso izoliacija tiriama vadovaujantis tarptautiniais standartais LST EN ISO 140-4; 140-5 ir 14-7 serija.

Atliekant naturinius pastato atitvaru akustinius matavimus, turi buti islaikytos tam tikros bandymu salygos.

Atitvaru garso izoliavimo matavimai turi buti atliekami tokios pat formos ir matmenu patalpose, kuriose irengti garso sklaidytuvai, kuriu funkcijas gali atlikti baldai, statyboje naudojami skydai. Maziausias atskiro sklaidytuvo plotas turi buti 1,0 [m.sup.2]. Paprastai pakanka 3 ar 4 sklaidytuvu. Matuojama trecdalio oktavos dazniu juostoje. Matuoti naudojamas baltasis triuksmas siunciamojo garso patalpoje, kuris generuojamas specialiu visakrypciu garsiakalbiu.

Garso slegio lygio matavimai atliekami 10 vietu siunciamojo ir tiek pat vietu priimamojo garso patalpoje, is visu matavimu isvedant vidutini garso slegio lygio vidurki. Mikrofono pozicijos isdestomos maziausiais atstumais:

0,7 m atstumu tarp mikrofonu;

0,5 m atstumu tarp bet kurios mikrofono vietos ir patalpos ribu;

1,0 m atstumu tarp bet kurios mikrofono vietos ir garso saltinio.

Priimamojo garso patalpoje matuojama aidejimo trukme, kaip nurodyta ISO 354. Aidejimo trukme nustatoma is garso slopimo kreives, pradedant stebeti praejus 0,1 s, kai triuksmo saltinis buvo isjungtas arba kai garso slegio lygis tapo keliais decibelais mazesnis nei garso slegio lygis, kuris buvo prasidedant slopimui. Triuksmo slopimas matuojamas ne maziau kaip po sesis kartus kiekvienoje dazniu juostoje.

Garso izoliavimo koeficientas [R.sub.w] apskaiciuojamas pagal formule

[R.sub.w] = [L.sub.1] - [L.sub.2] 10lg S/A, dB, (1)

cia [L.sub.1]--vidutinis garso slegio lygis siunciamojo garso patalpoje, dB; [L.sub.2]--vidutinis garso slegio lygis priimamojo garso patalpoje, dB; S--bandinio (sienos) plotas, [m.sup.2]; A--lygiavertis garso sugerties plotas priimamojo garso patalpoje, [m.sup.2];

A = 0,16V/T, (2)

cia T--priimamojo garso patalpos aidejimo trukme, s; V--priimamojo garso patalpos turis, [m.sup.3].

Atliekant naturinius grindu smugio garso izoliavimo matavimus, smugio masina isdestoma maziausiai sesiuose taskuose, kurie parenkami atsitiktine tvarka. Matuojama trecdalio oktavos juostose, garso lygis matuojamas po grindimis esancioje patalpoje. Matavimo metu mikrofonas isdestomas taip:

0,7 m tarp mikrofono vietu;

0,5 m tarp bet kuriu mikrofono vietu ir patalpos ribu;

1,0 m tarp bet kuriu mikrofono vietu ir veikiamu smugio masina grindu.

Mikrofonai isdestomi maziausiai keturiose nuolatinese matavimo vietose, triuksmo lygis matuojamas sesis kartus. Po grindimis esancioje patalpoje taip pat matuojamas aidejimo trukmes laikas, kiekvienoje dazniu juostoje matuojama maziausiai po 6 kartus, vienoje smugio masinos vietoje matuojama po 3 kartus skirtingose pozicijose.

Standartizuotas smugio garso slegio lygis [L.sub.nT,W] apskaiciuojamas pagal formule

[L.sub.nT,W] = L - 101g T/[T.sub.0] dB, (3)

cia L--vidutinis garso slegio lygis priimamojo garso patalpoje, dB; [T.sub.0]--gyvenamosiose patalpose 0,5 s.

Tiriant visuminiu fasado triuksmo izoliavimo tyrimo metodu taikoma formule

[D.sub.ls2mnTw] = [D.sub.2m] 101 g T/[T.sub.0], dB, (4)

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], (5)

cia [L.sub.1,2m]--vidutinis garso slegio lygis 2 m atstumu nuo fasado, dB; [L.sub.2]--vidutinis priimamojo garso patalpos erdvinio ir laikinio garso slegio lygis, dB.

Pertvaros izoliavimo koeficientas pagal mases desni apskaiciuojamas pagal 6, 7 ir 8 formules (Stauskis 2007):

R = 201g (fm)-47, (6)

R = (201g [pi]fm/[rho]c - 3) (7)

R = 201g [pi]mf/[[rho].sub.o] c, (8)

cia f--garso daznis, Hz; m--atitvaros mase, kg/[m.sup.2]; [rho]--atitvaros medziagos tankis kg/[m.sup.3]; c--garso sklidimo greitis ore m/s; [[rho].sub.o] --oro tankis kg/[m.sup.3].

Aplinkos triuksmo klase nustatoma skaiciuojant [L.sub.dvn], kuris gaunamas matuojant aplinkos triuksmo lygi ir skaiciuojant [L.sub.dvn] pagal formule

[MATHEMATICAL EXPRESSION NOT REPRODUCIBLE IN ASCII], (9)

cia [L.sub.dienos]--triuksmo lygis dienos metu, dB; [L.sub.vakaro]--triuksmo lygis vakaro metu, dB; Lnakties--triuksmo lygis nakties metu, dB.

Pastato akustiniu savybiu tyrimai naturaliomis salygomis atlikti renovuotuose pastatuose. Vieno pastato fasadas sudarytas is 200 mm plytu muro, kuriame istatyti plastikiniai 5 oro kameru remo ir dvigubo stiklo paketo langai. Pertvaros sudarytos is 120 mm plytu muro ir is abieju pusiu apklijuotos gipso kartono plokstemis bei nutinkuotos, o perdangos--is gelzbetoniniu ploksciu, dengtu linoleumu, ir pakabinamu triuksma sugerianciu poretu lubu.

Kito renovuoto pastato, kuriame matuotos garso izoliacijos savybes, fasado seni mediniai langai pakeisti i klijuoto medzio langus su stiklo paketais, fasadas sudarytas is tinko / plytu muro (520 mm) / tinko su trimis 1,5 [m.sup.2] langais, pertvara tarp kambariu sudaryta is tinko / plytu muro (520 mm) / tinko, o perdanga--is "Teriva" blokeliu / sijos / grindu, dengtu "plaukiojanciu" parketu.

Rezultatai ir ju analize

Fasado, sudaryto is 200 mm plytu muro, tyrimu rezultatai pateikti 1 paveiksle. Fasadas pasizymejo aukstu garso izoliavimo lygiu esant zemiesiems 50-100 Hz dazniams, kuriuose triuksmo izoliavimo koeficientas sieke 37,732,9 dB. Prasciausiai triuksmo lygis fasade sumazejo esant 315 Hz dazniui, kai konstrukcijoje susidare garso rezonansas ir del to labai sumazejo garso izoliacija, kuri tesieke 22,9 dB. Garso izoliacija greitai didejo iki 500 Hz daznio ir sieke sieke 38,7 dB, toliau triuksmo izoliacija vel didejo didejant dazniams.

Sio pastato fasadas atitinka C garso izoliavimo klase, net esant aukstam aplinkos triuksmo lygiui, kuris siekia iki 65 dB.

[FIGURE 1 OMITTED]

Fasado, sudaryto is 520 mm plytu muro ir klijuoto medzio remu langu su dvigubu stiklo paketu, tyrimu rezultatai pateikti 2 paveiksle. Fasadas pasizymejo aukstu garso izoliavimo lygiu esant zemiesiems 50-80 Hz dazniams, kuriuose triuksmo izoliavimo koeficientas sieke 31,0-39,8 dB. Garso izoliacijos koeficientas mazejo nuo 100 iki 160 Hz, kol tesieke 26 dB. Rezonansas fasade susidare ties 250 Hz, kai triuksmo izoliacija sieke 26 dB. Ismatuotas fasado garso izoliavimo koeficientas buvo 34 dB.

[FIGURE 2 OMITTED]

Perdangos standartizuotas smugio garso slegio lygis [L.sub.n,Tw] buvo 48 dB (3 pav.). Kuo aukstesnis pertvaros ar fasado izoliavimo koeficientas, tuo geresnemis triuksmo izoliavimo savybemis pasizymi pertvara. Perdanga, priesingai negu pertvara ar fasadas, esant zemesniam standartizuotam smugio garso slegio lygiui pasizymi geresnemis triuksmo izoliavimo savybemis.

Ismatuotas perdangos standartizuoto smugio garso slegio lygis sieke 48 dB, o renovuotiems pastatams privaloma triuksmo izoliavimo klase yra E. Siuo atveju ismatuotas pertvaros izoliavimo koeficientas tarp kambariu atitinka B klase, o tai reiskia, kad yra didesnis triuksmo izoliavimo lygis ir taip pat komfortas. Matavimams naudota smugio masina, atitinkanti tarptautiniuose standartuose keliamus reikalavimus. Gera smugio garso izoliacija leme linoleumu uzdengta grindu danga, sugerianti smugi, nukreipta i konstrukcija, taip pat perdangos garso izoliavimo savybes gerina pakabinamosios lubos, kurios sugeria dali triuksmo, sklindancio i zemiau esancia patalpa.

[FIGURE 3 OMITTED]

Pagal triuksmo izoliavimo koeficiento ir standartizuoto smugio garso slegio lygio koeficiento dydi, taikoma pertvaroms ir perdangoms, kaip numato STR, nustatytos triuksmo izoliavimo klases pateiktos 1-4 lentelese.

Pastato, kurio perdangos sudarytos is "Teriva" blokeliu ir sijos, o grindys dengtos "plaukiojanciu" parketu, matavimo duomenys pateikti 4 paveiksle. Ismatuotas garso izoliavimo koeficientas [L.sub.n,Tw] = 45, tai atitinka ypac auksta akustine klase A, taciau auksciausiai akustinei klasei reikia prideti pataisos sanda [C.sub.I,50-2500], kuris siuo atveju sieke 7 dB ir bendras rezultatas [L.sub.n,Tw] = 52 dB, tada perdangos garso izoliavimo koeficientas atitinka C klase.

[FIGURE 4 OMITTED]

[FIGURE 5 OMITTED]

Pertvaru garso izoliavimo koeficientas skaiciuotas teoriskai pagal 6, 7 ir 8 formules ir palygintas su ismatuotu. Pertvaros sudarytos is 120 mm plytu muro ir is abieju pusiu apklijuotos gipso kartono plokstemis bei nutinkuotos, tyrimu ir teoriniu skaiciavimo rezultatai pateikti 5 paveiksle, is kurio matyti, kad ismatuotas garso izoliavimo koeficientas [R.sub.w] gautas mazesnis negu teoriskai apskaiciuotas. Labiausiai ismatuoto neatitinka ir didziausios reiksmes gautos skaiciuojant pagal (8) formule. Maziausi nesutapimai skaiciuojant teorini ir lyginant su ismatuotu garso izoliavimo koeficientu gauti taikant (6) formule. Skaiciuojant pagal ja visu dazniu rezultatas 1 dB mazesnis negu--pagal (7) formule. Tarp ismatuoto ir apskaiciuoto garso izoliavimo koeficiento nedidelis iki 6 dB skirtumas gautas esant zemiesiems dazniams 50-80 Hz. Esant zemiesiems dazniams 100-500 Hz, didziausias nesutapimas 15 dB gautas, kai buvo 125 Hz daznis atitvaroje tada pasireiske rezonansas ir labai sumazejo triuksmo izoliavimo koeficientas. Esant 630-1600 Hz dazniams, nesutapimai tarp skaiciuoto ir ismatuoto garso izoliavimo koeficiento sieke iki 7 dB. Aukstuju dazniu didziausias nesutapimas buvo gautas 18 dB, esant 2500 Hz dazniui. Nesutapimai tarp matuotu rezultatu ir teoriskai apskaiciuotu galimi ir del triuksmo perdavimo is vienos patalpos i kita ne tiesiogiai per konstrukcija, o aplinkiniais keliais, gretimomis sienomis ir perdangomis. Taip pat nedidelis garso mazejimas susijes su konstrukcijos struktura. Konstrukcijoje nera tokiu triuksmo absorbavimo medziagu, kaip akmens ar stiklo vata, kurios sugeria garso bangas ir pavercia jas silumine energija. Kai gipso kartono plokstes prispaustos tiesiogiai prie plytu muro, tai padeda triuksmui pereiti tiesiogiai per konstrukcija, kadangi nera oro tarpo.

[FIGURE 6 OMITTED]

Pertvaros, sudarytos is 520 mm plytu muro ir is abieju pusiu nutinkuotos, tyrimu ir teorinio skaiciavimo rezultatai pateikti 6 paveiksle. Is jo matyti, kad siuo atveju pertvaros ismatuotas ir teoriskai pagal mases desni apskaiciuotas garso izoliavimo koeficientas faktiskai sutampa lyginant su skaiciavimais, atliktais pagal (6) ir (7) formules. Ismatuotas garso izoliavimo koeficientas [R.sub.w] = 60 dB atitinka B garso izoliavimo klase (1 lentele). Taciau esant B akustinio komforto klasei, rezultatas koreguojamas pridedant pataisos sanda [C.sub.50-3150], kuris siuo atveju gautas -2 dB. Bendras pertvaros izoliavimo koeficientas gautas 58 dB, tai atitinka B garso izoliavimo klase.

Kaip matyti is 6 paveikslo, ismatuotas garso izoliavimo koeficientas [R.sub.w] yra gerokai mazesnis negu teoriskai apskaiciuotas. Labiausiai ismatuoto koeficiento neatitinka ir didziausios reiksmes, gautos skaiciuojant pagal (8) formule. Maziausi nesutapimai skaiciuojant teorini ir lyginant su ismatuotu garso izoliavimo koeficientu gauti pagal (6) formule. Skaiciuojant pagal ja, visu dazniu rezultatas yra 1 dB mazesnis negu skaiciuojant pagal (7) formule. Tarp ismatuoto ir apskaiciuoto pagal (6) formule garso izoliavimo koeficiento 1 dB nesutapimas gautas esant zemiesiems dazniams 50Hz ir 63 Hz. Didziausias nesutapimas, esant zemiesiems 80-500 Hz dazniams, gautas ties 80 Hz, kai sis nesutapimas tarp ismatuoto ir apskaiciuoto sieke 5 dB, o kitu dazniu nesutapimas svyruoja nuo 1dB iki 3 dB per oktava. Esant vidutiniams 630-1000 Hz dazniams, nesutapimas sieke iki 2 dB, kuris gautas esant 630 Hz, o esant 800 Hz dazniui nesutapimu nebuvo. Esant aukstiesiems dazniams 1250-10 000 Hz, nesutapimai gauti iki 4 dB.

Pastato garso izoliavimo klase nustatoma bendra, atskaitos tasku imant prasciausiomis garso izoliacinemis savybemis pasizymincia konstrukcija.

Isvados

1. Didziausi sutapimai tarp ismatuoto ir apskaiciuoto pertvaros garso izoliavimo koeficientu gauti taikant (6) formule. Skaiciuojant pagal (7) ir (8) formules oro tankis ir garso greitis zymios itakos matavimo rezultatams neturejo.

2. Didziausi nesutapimai tarp teoriskai apskaiciuotu ir ismatuotu rezultatu gauti, kai pertvara plonesne, ir esant zemiesiems dazniams nesutapimas tarp rezultatu sieke iki 24 %, esant vidutiniams dazniams--iki 20 %, o esant aukstiesiems dazniams--iki 27 %.

3. 520 mm storio plytu muro pertvaros nesutapimai tarp teoriskai apskaiciuotu ir ismatuotu rezultatu gauti labai nedideli--dazniausiai sieke tik iki 3 %.

4. Nesutapimai tarp skaiciuotu ir ismatuotu rezultatu gaunami del triuksmo perejimo netiesioginiais, aplinkiniais keliais ir del pertvaroje susidaranciu rezonansu, i kuriuos teorinio skaiciavimo formulese neatsizvelgta.

doi: 10.3846/mla.2010.086

Literatura

Baltrenas, P.; Frohner, K.; Puzinas, D. 2007. Investigation of noise dispersijon from seaport eguipment on the enterprise territory and residential environment, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 15(2): 8592.

Butkus, D.; Grubliauskas, R. 2008. Investigation of noise level in Trakai city during day, in Proceedings of the 7th International Conference Environmental Engineering, May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. 85-92.

Craik, R. J. M. 1987. The noise reduction of fanking paths, Applied Acoustics 22: 163-175. doi:10.1016/0003-682X(87)90034-X

Craik, R. J. M.; Craik, T. R. T.; Nightingale, J. A. 1997. Steel, Sound transmission through a double leaf partition with edge flanking, J. Acoust. Soc. Am. 101(2): 964-969. doi:10.1121/1.418054

Gerretsen, E. 1979. Calculation of the sound transmission between dwellings by partitions and fanking structures, Applied Acoustics 12: 413-433. doi:10.1016/0003-682X(79)90001-X

Gerretsen, E. 1994. European developments in prediction models for building acoustics, Acta Acustica 2: 205-214.

Grubliauskas, R.; Butkus, D. 2009.Chamber research on acoustic properties of materials and their evaluation, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 17(2): 97-105. doi:10.3846/1648-6897.2009.17.97-105

Hongisto, V. 2001. A case study of fanking transmission through double structures, Appl. Acoust 62: 589-599.

doi:10.1016/S0003-682X(00)00061-X Stauskis, V. J. 2007. Statybine akustika. Vilnius: Technika. 268 p.

Willich, S. N.; Wegscheider, K.; Stallmann, M.; Keil, T. 2006. Noise burden and the risk of myocardial infarction, European Heart Journal 27(3): 276-282. doi:10.1093/eurheartj/ehi658

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A.; Kaklauskiene, J. 2007a. Modelling and forecasting of a rational and sustainable development of Vilnius: emphasis on pollution, International Journal of Environment and Pollution 30(3/4): 485-500. doi:10.1504/IJEP.2007.014824

Zavadskas, E. K.; Kaklauskas, A.; Peldschus, F.; Turskis, Z. 2007b. Multi--atribute assessment of road design solution by using the COPRAS method, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2(4): 195-203.

[TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII].

Tomas Janusevicius (1), Donatas Butkus (2)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

El. pastas: (1) jtomas@vgtu.lt; (2) donatas.butkus@vgtu.lt
Table 1. Classification of the residential interior partitioning of
airborne sound. Values of the lowest apparent airborne sound
insulation index

1 lentele. Gyvenamuju pastatu vidiniu atitvaru ore sklindancio garso
klasifikatorius. Maziausios tariamojo oro garso izoliavimo rodiklio
vertes

Saugomos erdves tipas        Vidiniu atitvaru garso klase

                     A         B

                        Rodiklis

                   [R.sub.w] +    [R.sub.w] +
                  [C.sub.50-3150]  [C.sub.50-3150]

Atitvara tarp kambariu ir salia     63        58
esanciu kitu patalpu

Saugomos erdves tipas         Vidiniu atitvaru garso klase

                    c      D      E

                        Rodiklis

                  [R.sub.w]  [R.sub.w]  [R.sub.w]

Atitvara tarp kambariu ir salia    55     52     48
esanciu kitu patalpu

Table 2. Classification of the residential floor impact sound
insulation. Values of the maximum impact sound pressure

2 lentele. Gyvenamuju pastatu perdangu smugio garso izoliavimo
klasifikatorius. Didziausios smugio garso slegio vertes

Apsaugomos erdves tipas      Perdangu garso klases

                 A          B

                     Rodiklis

              [L.sub.n,Tw] +   [L.sub.n,Tw] +
             [C.sub.I,50-2500]  [C.sub.I,50-2500]

Kambariu nuo virs ju       43         48
esanciu kitu butu

Apsaugomos erdves tipas       Perdangu garso klases

                C       d       E

                      Rodiklis

             [L.sub.n,Tw]  [L.sub.n,Tw]  [L.sub.n,Tw]

Kambariu nuo virs ju      53       58       60
esanciu kitu butu

Table 3. Classification of the residential exterior partitioning of
airborne sound. Values of difference of the lowest standardized level
[D.sub.2mnTw]

3 lentele. Gyvenamuju pastatu isoriniu atitvaru ore sklindancio garso
izoliavimo klasifikatorius. Maziausios standartizuotojo lygiu
skirtumo rodiklio D2mnTw vertes

           Isoriniu atitvaru garso klase

           A  B  C  D  E

              Rodiklis
Isorines aplinkos
garso klase      [D.sub.2mnTw] (dB)

A          32  29  24  21  20
B          35  32  27  23  21
C          40  35  30  25  23
D          45  40  35  28  23
E          50  45  40  33  28
Neklasifikuojama   55  50  45  38  33

Table 4. Classification of the transport sources of sound pressure
levels outside the building. Values of the highest long-term average
A-weighted sound level, expressed as a [L.sub.dvn]

4 lentele. Transporto saltiniu garso slegio lygiu pastato isoreje
klasifikatorius. Didziausios vidutiniu ilgalaikiu A svertiniu garso
lygiu, isreikstu [L.sub.dvn], vertes

                      Pastato isores
                      aplinkos garso klase

Saugomos erdves tipas  Triuksmo rodiklis  A klase  B klase

Pastato isorine     [L.sub.dvn]      45    50
aplinka bent
vienoje vietoje

            Pastato isores aplinkos garso klase

Saugomos erdves tipas  C klase  D klase  E  Neklasifikuojama

Pastato isorine      55    60   65     > 65
aplinka bent
vienoje vietoje
COPYRIGHT 2010 Vilnius Gediminas Technical University
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Janusevicius, Tomas; Butkus, Donatas
Publication:Science - Future of Lithuania
Article Type:Report
Geographic Code:4EXLT
Date:Sep 1, 2010
Words:2807
Previous Article:Analysis of the numerical modelling of turbulence in the conical reverse-flow cyclone/Duju turbulencijos ciklone modeliavimas.
Next Article:Studies and analysis of the effectiveness of stormwater runoff purification equipment in vilnius/Pavirsiniu nuoteku uzterstumo mazinimo vilniaus...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters