Printer Friendly

ACC 2006.

Istanbul'dan 11 saat 45 dk suren Chicago ucusu ve takip eden 2 saatlik aktarma ucusu (Amerika ici ucuslar THY'nin kiymetinin anlasilmasina neden oluyor) sonrasinda 55. American College of Cardiology (ACC) toplantisina katilmak uzere Atlanta'ya ulastim. Atlanta hakkindaki izlenimimi CNN ve Coca Cola'dan ibaret olan, yesili bol bir Amerikan sehri olarak ozetleyebilirim.

ACC 2006'nin bilimsel programina gecmeden once ACC kongrelerinde ilk kez yer alan bir bolumden bahsetmek istiyorum. Bu bolum "i2 summit" (Innovation in Intervention Summit) olarak isimlendirilmis olup girisimsel kardiyoloji konusundaki yeni gelismelerin konusuldugu panellerle pratik uygulamalardan (canh yayin) olusuyor. Sanirim Washington'daki TCT ve Paris'teki PCR'nin gordugu buyuk ilgi girisimsel alanda boyle bir toplanti yapilmasi ihtiyacini beraberinde getirmis. Tabii ki bu ihtiyac Amerikan tarzina uygun olarak fiyatlandirilmis. Yani ACC'ye katiliyor olmaniz bu toplantiya girebilme olanagi saglamiyor ve bu toplantiya kattlabilmek icin ayri bir bedel isteniyor. Duyurmak istedigim bir diger haber ise ACC baskanliginin bayan Pamela Douglas'tan Cleveland klinigin cicegi burnunda direktoru Steven Nissen'e geciyor olmasi. Bu haberi duyar duymaz 1999 yilinda Prof. Dr. Murat Tuzcu'nun beni Steven Nissen lle tanistirdiktan sonra "bu adama iyi bak cunku o gelecegin ACC baskani" seklindeki yorumu akhma geldi, Insanlarin gelecek yillarda hangi hedeflere ulasabileceginin onceden kestirilebildigi bir memlekette yasamak ilginc olsa gerek.

Bilimsel programda neler vardt ve hangi yeni bilgiler tartisildi? sorularina yantt icin en iyi yontemin "Late Breaking Clinical Trials" bolumlerinde aciklanan calismalardan onemsedigim bazilarini degisik basliklar altinda ozetlemeye calisacagim.

Girisimsel kardiyoloji

Ilac salinimli stentler vine en fazla konusulan konulardandi. Bircok hasta grubunda calismaya sahip olan bu stentlerin ACC 2006 oncesi akut miyokard infarktusu (MI) hastalarinda yapilmis cok merkezli randomize klinik calismasi yoktu. Akut MI ortaminda sirolimus kapli stentler ciplak stentlerle karsilastirildiginda (TYPHOON calismasi) 1 yilik sonuclarin anlamli derecede sirolimus lehine oldugu ve gec stent trombozunun da korkulanin aksine sirolimus grubunda daha fazla olmadigi bildirildi. Akut ST elevasyonlu MI hastalarinda paklitaksel salinimli stentlerin ciplak stentlerle karsilastirildigi PASSION calismasinda ise iki stent grubu arasinda sonlanim noktalari benzer bulundu. Bu sonuclar en azindan akut ST yukselmeli MI hastalarinda paklitaksel salinimli stent tercihinin sorgulanmasi gerektigini ortaya koymasi acisindan onemli gorunuyor. Girisimsel kardiyoloji alaninda benita en ilgimi ceken (bir o kadar da ,sasirtan) calisma refrakter bas agrisi bulunan migrenli hastalarda patent foramen ovale kapatilmasinin etkisini arastiran MIST calismasi idi. Bu calismayi ilginc yapan noktalardan biri de plasebo grubundaki hastalara tipki kapatilma uygulanan hastalarda oldugu gibi TEE uygulanip kasiklarina "introducer" yerlestirilmesiydi. Sonuc olarak bas agrisi sikliginda azalma tespit edilen bu calisma oldukca tartisilacak gibi gorunuyor.

Aritmi

Paroksismal atriyal fibrilasyonda medikal tedavi ile pulmoner ven ostiyumunun sirkumferensiyal ablasyonunu karsilastiran AFAP calismasinda, 9 aylik AF gelismeme oranlari ablasyon grubunda %90 iken ilac grubunda sadece %24 olarak tespit edildi. Bu calisma AF tedavisinde pulmoner ven ablasyonu stratejisinin gittikce yerini saglamlastirdigini gosteriyor. Yine AF ile ilgili bir baska calismada ise (ARMYDA-3) kalp cerrahisi oncesi 7 gun atorvastatin uygulamasinin cerrahi sonrasi AF gelisimini anlamli derecede azalttigi bildirildi. Statinler bir konuya daha el atmis gibi gorunuyor

Hipertansiyon

Bireyleri degil toplumlari tedavi etmenin onemini vurgulayan bir calisma Cin'den geldi (China Salt Substitute Study). Kirsal kesimde yasayan 608 Cinli 12 ay boyunca yuksek sodyum icerikli sofra tuzu yerine dusuk sodyum, yuksek potasyum iceren sofra tuzu kullanarak yemek hazirlayip bu yemekleri yediler. On iki ay sonrasinda toplulugun sistolik kan basinci duzeyinde ortalama 5,4 mmHg'lik bir dusus saglandigi bildirildi. Bu calisma, iyi uygulandigi zaman yasam bicimi degisikliginin ne denli ucuz ve onemli bir silah oldugunu gostermesi acisindan son derece onemli. Bir dialer calismada ise kan basinci henuz yuksek normal degerlerdeyken baslanan antihipertansif tedavinin (bu calismada candesartan) 2 yil icinde asikar hipertansiyon gelisme insidansini plaseboya oranla anlamli derecede azalttigini gorduk (TROPHY calismasi). Bu sonuc pek sasirtici olmayabilir ancak sasirtici olan candesartan kesilip 2 yil daha takibe devam edilen bu hasta grubunda 2. yihn sonunda (yani 4. yilin sonunda) halen baslangicta 2 yil ilac kullanan grupta hipertansiyon gelisme oraninin daha az gozlenmesiydi. Bu calisma kan basinci dusurucu tedavinin erken donemde baslanmasinin saglayabilececgi potansiyel faydayi vurgulamasi acisindan onemli gorunuyor.

Dislipidemi ve ateroskleroz

Bu konunun en onemli calismasi kuskusuz ASTEROID. Koroner aterosklerozun intensif LDL dusurucu tedaviyle (40 mg Rosuvastatin) geriletilebilecegi hipoteziyle baslanan ve 2 yil suren bu calismada ateroskleroz progresyonu IVUS ile degerlendirilmis. LDL kolesterol duzeyinin ortalama 60 mg/dl duzeyine indirildigi ve HDL duzeyinde baslangica oranla %14.7 oraninda bir yukselme gozlenen bu calismada aterom plaklarinda IVUS kriterleri kullanilarak yapilan degerlendirmelerde ortalama %10'luk bir gerileme tespit edilmis. Daha once durdurmayi basardigimiz ateroskleroz progresyonunun bir asama daha ileri gidilerek geriletilebildiginin gosterilmesi oldukca carpici. Bu calisma koroner arter hastalarinda LDL'nin <70 mg/dl olmasini savunanlari oldukca sevindirmis olsa gerek diye dusunuyorum.

Antiagregan tedavi

Popularitesi her gecen gun artan clopidogrel icin pek de iyi sayilmayacak bir haber Atlanta'dan geldi. Koroner veya periferik arter hastaligi bulunan hastalar ile diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon gibi KAH icin yuksek risk grubuna sahip 15000'in uzerinde hastanin dusuk doz aspirine karsi dusuk doz aspirin mg/gun clopidogrel'e randomize edildigi CHARISMA calismasinda primer sonlanim noktasi iki grup arasinda farksiz bulundu. Alt grup analizlerinde tani almis koroner-periferik ateroskleroz vakalarinda clopidogrel lehine fayda gozlenirken diyabet ve yuksek risk grubunda tam tersine clopidogrel aleyhine sonuclar dikkat cekti. Bu calisma clopidogrelin yukselisine kismi de olsa darbe vuracak gibi gorunuyor.

Homosistein ve folik asit

Folik asit kullanilarak homosistein duizeyinin dusurulmesinin koroner arter hastaligi veya risk esdegeri bulunan hastalarda faydali olup olmayacagimi test eden HOPE-2 calismasi 5000'in uzerinde hastanin 5 yil takibi neticesinde folik asidin homosisteini dusurmede etkili oldugunu ancak bunun kardiyovaskuler olaylari azaltmada hicbir ise yaramadigini ilan etti. Boylece son donemlerde Avrupa'dan bazi merkezlerin yaymlan da goz onune alininca homosisteini dusurme amajit folik asit tedavisinin tamamen rafa kaldlrilmis oldugunu soyleyebiliriz.

Burada tartisamadigim bir cok calismanin ve gozumden kagan onemli gelismelerin de var olabilecegini ,simdiden kabul edip ozur dileyerek ACC 2006 gozlemlerimi bitiriyor ve saygilar sunuyorum.

Sadi Gulec

Ankara Universitesi Tip Fakultesi

Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye

Yazisma Adresi: Prof.Dr. Sadi Gulec, Ankara Universitesi Tip Fakultesi, Kardiyoloji Anabilim Dali, Ankara, Turkiye Tel: 0 312 3103333 / 2186 / 2777, E-posta: gulec99@yahoo.com
COPYRIGHT 2006 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2006 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Editore Mektup; article in Turkish
Author:Gulec, Sadi
Publication:The Anatolian Journal of Cardiology (Anadolu Kardiyoloji Dergisi)
Date:Jun 1, 2006
Words:965
Previous Article:Kanita dayali bilim/Paklitaksel salan stentlerin restenoz uzerine etkisi/ Evidence-based science/The effect of paclitaxel-eluting stents on...
Next Article:Dual myocardial bridges successfully treated with intracoronary stent placement/Ardisik iki miyokardiyal "bridge"e basarili intrakoroner stent...


Related Articles
The Turkish economy; the real economy, corporate governance, and reform.
Mona Lisa Revealed: The True Identity of Leonardo's Model.
Political Handbook of the Middle East 2006.
Kardiyoloji dergilerinde yayin duzeyi, niceligi ve AKD'nin yayinciligi/Publication of AKD and quality, publication level of cardiology journals.
Corridor walk tests and heart failure/Quality of life and functional status in congestive heart failure/Koridor yurume testleri ve kalp...
Art of the twentieth century; v.1: The avant-garde movements, 1900-1919.

Terms of use | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters