Printer Friendly

A retrospective evaluation of patients with infective endocarditis/Infektif endokarditli olgularin retrospektif olarak degerlendirilmesi.

Sayin Editor,

Derginizin 2011 yili 5. sayisinda yayinlanan, irdem ve arkadaslarinin yazdiklari "Infektif Endokarditli Olgularin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesr (1) baslikli makaleyi ilgi ve begeniyle okuduk, infektif endokardit cocukluk yas grubunda goreceli olarak nadir (0.34-0.64/100,000/ yil) olmakla birlikte onemli bir morbidite ve mortalite etkenidir (2). Gelismis ulkelerde romatizmal kalp hastaliklarinda gozlenen dusus ve dogustan kalp hastaligi (DKH) olan hastalarin artan hayatta kalim oranlari nedeniyle, calismada da belirtildigi gibi pediyatrik hastalarin etiyolojisinde konjenital kalp hastaliklarina sekonder gelisen infektif endokarditler birinci siraya yerlesmistir. Neonatal ve pedi-atrik yogun bakim unitelerinde hasta takibinin guclugu nedeniyle kateter iliskili infektif endokardit riski de artmistir. Ayrica DKH duzeltilme operasyonlari sonrasinda pos-toperatif infektif endokardit onemli bir risk olusturmaktadir (3). Irdem ve ark.'larinin (1) calismasinda infektif endokarditli hastalarda kateter iliskili infektif endokardite deginilmedigi gozlenmektedir. Calismanin hasta grubunda 3 ayliktan itibaren hastalarin olmasi, akut miyeloid losemisi olan ve uzun sureli yenidogan yogun bakimda yatan olgularin da bulunmasi nedeniyle hastalarin kateter iliskili endokardit acisindan da gozden gecirilmesi, benzer baska calismalarda buna da deginilmesi yararli olacaktir.

Yapilan DKH defekti operasyonu sonrasi infektif endokardit insidansi ilk aylarda dusuk seyretmekle birlikte operasyon sonrasi donemde artmaktadir. Yapilan bir calismada DKH duzeltme operasyonlarindan ortalama 4.2 [+ or -] 3.2 yil (64 gun-11 yil) sonra infektif endokardit gelistigi bildirilmistir (4). Ancak prostetik kapak ya da konduitin kullanildigi ve hemodinamik problemlerin devam ettigi hastalarda infektif endokardit riski postoperatif donemde (ilk 2 hafta) bile yuksek seyretmektedir (5). Bu nedenle irdem ve arkadaslarinin yaptiklari calismada, DKH duzeltme operasyonu sonrasinda, infektif endokardit gelisen hastalarin operasyon sonrasi hangi donemde tani aldiklarinin belirtilmesinin onemli olacagi dusunulmustur, irdem ve ark.'larinin (1) calismasinin infektif endokardit risk faktorlerinin vurgulanmasi ve yuksek atesle basvuran DKH'li olgularda infektif endokardit riskine dikkat cekilmesi acisindan onemli bir calisma oldugu kanaatindeyiz ve arastiricilari tebrik ederiz.

Saygilarimla.

Dr. Aslinur Ozkaya Parlakay Dr. Hasan Tezer

T.C. Saglik Bakanligi Ankara Cocuk Sagligi ve Hastaliklari, Hematoloji Onkoloji Egitim Arastirma Hastanesi, Cocuk Enfeksiyon Unitesi, Diskapi, Ankara, Turkiye

Tel: +90 312 596 99 37

E-posta: aslinur.o@gmail.com

doi: 10.5152/ced.2013.11

Kaynaklar

(1.) Irdem A, Baspinar O, Kervancioglu M, Aydin Sahin D, Kilinc M. infektif Endokarditli Olgularin Retrospektif Olarak Degerlendirilmesi. J Pediatr Inf 2012; 6: 127-32. [CrossRef]

(2.) Knirsch W, Nadai D. Infective endocarditis in congenital heart disease. Eur J Pediatr 2011; 170:1111-27. [CrossRef]

(3.) Ferrieri P, Gewitz MH, Gerber MA, et al. Unique features of infective endocarditis in childhood. Pediatrics 2002; 109: 931-43. [CrossRef]

(4.) Johnson JA, Boyce TG, Cetta F, Steckelberg JM, Johnson JN. Infective endocarditis in the pediatric patient: a 60-year single-institution review. Mayo Clin Proc 2012; 87: 629-35. [CrossRef]

(5.) Karl T, Wensley D, Stark J, et al. Infective endocarditis in children with congenital heart disease: comparison of selected features in patients with surgical correction or palliation and those without. Br Heart J 1987; 58: 57-65. [CrossRef]
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Letters to the Editor/Editore Mektuplar
Author:Parlakay, Aslinur Ozkaya; Tezer, Hasan
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Letter to the editor
Date:Mar 1, 2013
Words:465
Previous Article:X-Ray-evaluation/Radyolojik degerlendirme.
Next Article:Pediatrics pandemic influenza A (H1N1)/pediatrik pandemik influenza A (H1N1).
Topics:

Terms of use | Copyright © 2017 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters