Printer Friendly

A peptostreptococcus bacteremia case with peritonsillar, orbital and lung abscess/Peritonsillar, orbital ve akciger apseleri ile seyreden peptostreptokok bakteriyemi olgusu.

Abstract

Anaerobic bacteria can cause infection in all parts of the body. They are one of the most important causes of blood stream infections. In culture they are detected in 1-17 of cases. Early recognition, and appropriate surgical and medical therapy are essential to ensure recovery. Predisposing factors for anaerobic bacteremia (AB) in children are immune deficiency, malignancy, haematological disorders, chronic renal failure, decubit ulcers and catheter-related infections. This case report presents the detection of concurrent peritoncillary abscess, orbital abscess and pulmonary abscess, and the growth of the same microorganisms (Peptostreptococcus) in cultures taken from three different sites in a 14-yearold girl known to have been healthy previously and carrying no risk of AB. (J Pediatr Inf 2013; 7: 76-9)

Key words: Anaerobic infections, bacteremia, Peptostreptococcus, abscess

Ozet

Anaerob bakteriler vucuttaki tum bolgelerde enfeksiyona ve bakteriyemiye yol acabilirler. Dolasim yolu enfeksiyonlarinin onemli sebeplerinden bir tanesi olmaya devam etmektedirler. Kulturlerde %1-17 arasinda saptanirlar. Erken tani, uygun medikal ve cerrahi tedavi iyilesmede gereklidir. Cocuklarda anaerob bakteriyemi (AB) icin risk faktorleri; malig-niteler, hematolojik hastaliklar, immun yetmezlikler, kronik bobrek yetmezligi, dekubit ulserler, kateter enfeksiyonlan olarak siralanabilir. Bu olgu sunumu AB icin herhangi bir risk tasimayan, daha once saglikli oldugu bilinen 14 yasindaki kiz olguda es zamanli peritonsiller apse, orbital apse ve akciger apseleri saptanmasi ve 3 farkli bolgeden alinan kulturlerde ayni mikroorganizmanin (peptostreptokok) uremesi nedeniyle yapilmistir. (J Pediatr Inf 2013; 7: 76-9)

Anahtar kelimeler: Anaerob enfeksiyonlar, bakteriyemi, peptostreptokok, apse

Giris

Anaerob bakteriler yakin komsuluk veya bakteriyemi yoluyla vucuttaki tum bolgelerde enfeksiyona yol acabilirler. Dolasim yolu enfeksiyonlarinin onemli sebeplerinden bir tanesidirler. Anaerob bakterilerin akciger parankiminde olusturduklari lezyonlar basta diger enfeksiyon ajanlan (Stafilokok, Tuberkuloz) olmak uzere, enfeksiyon disi hastaliklar (Lenfoma, Wegener hastaligi) ile de karisabilir. Bu olgu sunumu AB icin herhangi bir risk tasimayan, daha once saglikli oldugu bilinen 14 yasindaki kiz olguda es zamanli peritonsiller apse, orbital apse ve akciger apseleri saptanmasi ve 3 farkli bolgeden alinan kulturlerde ayni mikroorganizmani n (peptostreptokok) uremesi nedeniyle yapilmistir.

Olgu Sunumu

Daha once saglikli oldugu belirtilen 14 yasindaki kiz hasta iki haftadir devam eden sirt ve bas agrisi, son bir haftadir da sol gozunde kizariklik ve agri sikayetleri nedeniyle poliklinige basvurdu. Fizik muayenesinde sol gozde propitosis, sol goz kapaginda odem, hiperemi ve isi artisi saptandi. Sol goz hareketleri agrili, yukari bakis kisitliydi. Cenede trismusu olan hastanin peritonsiller bolgede uvulayi laterale iten kitle goruldu. Solunum sikintisi olmayan ve alt solunum sistemi muayene bulgulari normal olan hastanin 2 haftadir devam eden sirt agrisi olmasi nedeniyle cekilen akciger grafisinde, cok sayi noduler gorunum saptandi (Resim 1). Hasta stafilokok sepsisi, orbital selulit, peritonsiller kitle on tani lari ile cocuk intaniye servisinde takip edilmeye baslandi. Hastanin laboratuar tetkiklerinde lokositoz, sedimentasyon ve C-reaktif protein yuksekligi mevcuttu. Orbital selulit ayirici tanisi ve derin boyun enfeksiyonu acisindan orbital ve paranazal sinus tomografisi (CT) cekildi. Pediatrik Radyoloji Bolumu tarafindan cekilen CT'ler; 'Solda preseptal alanda retroorbital yagli mesafe inferior kesimlerinde medialde ve nazal kemik dorsumunda en buyugu 24x16 mm olcusunde periferik kontrast tutan hipodens gorunumler (apse) izlenmistir. Sagda maksiler sinus, etmoid sinus ve frontal sinus duvarinda mukozal duvar kalinlasmasi ve yumusak doku dansitesinde artis mevcuttur. Sag parafaringeal alani oblitere eden 5x3 cm olculerinde santrali hipodens yer kaplayici lezyon izlendi' olarak yorumlandi (Resim 2). Hastaya seftriakson ve vankomisin tedavisi baslandi. Toraks CT'de ise her iki hiler bolgede capi 1,5x1 cm olcusunde multiple lenfadenopatiler, akciger parankimin alanlarinda orta ve alt loblarda daha belirgin olmak uzere, santrali kavitelesen, en buyugu 2,5 cm capinda, multiple noduler kaviter lezyonlar saptandi (Resim 3). Orbital bosluktaki ve peritonsiller bolgedeki apseleri drene edilen hastanin, her iki apse kulturunde peptostreptokok uredi. Lemierre sendromu acisindan cekilen boyun doppler ultrasonografide trombuse rastlanmadi. Kan kulturunde de ayni mikroorganizmanin uretilmesi sonrasi tedaviye klindamisin eklendi. Bakteri identifikasyonu API rapid 1032A (Biomereux, Fransa) kullanilarak yapildi. Immun yetmezlik yonunden bakilan lenfosit paneli, immunglobulin duzeyleri yasiyla uyumlu olarak degerlendirildi. Wegener granulomatozis hastaligi acisindan calisilan Anti-nukleer Sitoplazmik Antikor (C-ANCA) pozitif saptandi. Tuberkuloz, Wegener granulomatozis, Lenfoma ayirici tanisi icin hastaya lenf nodu orneklemesi ve akciger biyopsisi yapildi. Lenf nodu ve akciger biyopsi sonucu; Akciger absesi ve infarktusu, reaktif lenf nodlari olarak belirtildi. Tedavinin 1. haftasinda atesi dusen hastanin enfeksiyon kriterleri (Lokositoz, sedimentasyon ve C-reaktive protein) gerilemeye basladi. Ayinci tanida yer alan hastaliklar, biyobsi sonucu ile ekarte edildikten sonra 2 haftalik intravenoz antibiotik tedavisi sonrasi hasta orbita ve toraks manyetik rezonans goruntuleme (MR) ile tekrar degerlendirildi. Orbita, parafaringeal alan ve akcigerdeki lezyonlarin geriledigi tespit edildi. Oral antibiotik tedavisi 8 haftaya tamamlanandi.

Tartisma

Anaerob bakteriler kan dolasim yolu enfeksiyonlarinin onemli nedenlerinden bir tanesidir ve yaklasik olarak kan kulturlerinin %1-17'sinde tespit edilirler (1). Genelde dental girisimlerden sonra anaerob bakteriyemi gozlenmektedir. Cogunluklada AB gram negatif olan Bakteroides Fragilis'e bagli gelisir. Diger etkenler icerisinde Peptostreptokoklar, Clostridium spp ve Fusobacterium spp yer alir. Yenidoganlarda AB uzamis membran rupturu, korioamnionit, fetal distres ile iliskili iken cocuklarda kronik hastaliklarla ornek olarak maligniteler, hematolojik hastaliklar, kronik bobrek yetmezligi, immun yetmezlikler ve dekubit ulserle iliskili olup, prognozlari kotudur (1). Bizim hastamizin oykusu alindiginda bakteriyemiye yol acacak travma, dis cekimi ve cerrahi operasyon oykusu yoktu. Fizik muayenede bakteriyemiye neden olacak yumusak doku enfeksiyonu veya dekubit ulser saptanmadi. Ayrica oykude immun yetmezlik dusundurecek sik enfeksiyon, tekrarlayan akciger, cilt, orta kulak enfeksiyonu olmadigi, daha once enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatis oykusunun olmadigi saptandi. Alisilmisin disinda agir seyirli ve vucudun cok beklenmeyen bolgelerinde, atipik mikroorganizmalarla olusan enfeksiyon durumlarinda immun yetmezligin arastirilmasi gerekir. Bu nedenle hasta immun yetmezlik acisindan degerlendirildi. Fagotesti normal, immunglobulin duzeyleri ve lenfosit paneli yasina gore normal sinirlar icerisindeydi. Hastamizda kronik bobrek yetmezligi ve kronik karaciger hastaliklari ekarte edildi. Literature bakildiginda orbital sellulit etiyolojisinde infant doneminde bakteriyeminin rol oynadigi belirtilirken, hastamiz gibi adolasan donemdeki hastalarda sinuzitin neden oldugu belirtilmistir. Nageswaran ve arkadaslarinin (2) yaslari 10 ay ile 16 arasinda olan 41 hastayi iceren calismalarinda gelisen orbital selulitlerin tamaminin sinuzitle en sikta etmoid sinuzitle iliskili oldugu belirtilmistir. Oral flora elemani olan anaerob, aerob ve mikroaerofilik bakteriler, cocuklarda orbital ve intrakraniyal komplikasyonlara neden olan sinuzitlerde etken olarak gosterilmislerdir (3, 4). Literaturde Hemofilus influenza asisi oncesi orbital selulitin en sik etken olarak H. influenza gosterilirken, asi sonrasi Pnomokok, A Grubu Streptokoklar, Moreksella catarrhalis, Stafilokok aures ve Anaeroblar gosterilmektedir (3). Hastamizda orbital selulitin patogenezinde 2 neden dusunuldu. Birincisi literaturle uyumlu olarak hastamizda tespit edilen pansinuzit iken, ikinci nedenin akcigerde de multiple nodullere de neden olan peritonsiller apseden kaynaklanan anaerob bakteriyemi olabilecegi dusunuldu. Literaturde orbital selulit ve akcigerde multiple apselerle giden peritonsiller absenin internal juguler vene (IJV) invazyonu sonucu gelisen Lemiere sendromu tarif edilmistir (5). Peritonsiller apsesi, orbital seluliti olan ve Akcigerde multilple noduler lezyonlari olan hastamiza septik empoli dusunulerek altta yatabilecek Lemiere sendromu acisindan cekilen boyun doppler usg'de IJV'in acik oldugu goruldu. Septik tromboemboliye yol acabilecek diger bir hastalik olan infektif endokardit acisindan cekilen ekokardiografisinde vejetasyon saptanmadi. Literature baktigimizda akcigerde multiple kaviteler lezyonlara yol acabilecek hastaliklar arasinda Wegener granulomatosis, lenfoma, Tuberkuloz, fungal enfeksiyonlar, perfore kist hidatik ve anaerob bakteri enfeksiyonlarinin oldugu goruldu (6-9). Sinus tomografisinde pansinuziti olan, orbitada ve akcigerde multiple apseleri olan hastamizda benzer bolgelerde tutulumla gidebilecek Wegener hastaligi acisindan Anca bakildi (6). C-ANCA Pozitif saptandi. Peritonsiller apse orneginde ARB pozitif bakteri saptanan hastada cekilen Toraks CT de mediastinal lenfadenopatilerin olmasi nedeniyle Tuberkuloz enfeksiyonunu dislamak amaciyla hastaya lenf nodu ve akciger biyopsi yapildi. Biyobsi sonucu; Akciger apsesi ve infarktusu, reaktif lenf nodlari olarak geldi. Biyopsi sonucuna dayanarak granulamatoz inflamasyonla giden Wegener granulomatosis, Tuberkuloz enfeksiyonu ve kemik iligi ve akciger biyopsi sonucuna gore lenfoma dislandi. Alinan 3 farkli kulturden (orbital, peritonsiller ve kan) Peptostreptokok uremesi olan, uygun antibiyotik ve drenajla apse odaklari ve semptomlari ve bulgulari gerileyen hastada AB dusunuldu.

Sonuc

AB olusumunda her zaman bir risk faktoru tespit edi-lemeyebilir. Bununla birlikte vucuttaki birden fazla apse odaklarina akciger grafisinde birden fazla noduler kaviter gorunum eslik ettiginde hastalarda ayinci tani icerisinde anaerob bakteriyemide yer almalidir.

Conflict of Interest

No conflict of interest was declared by the authors.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions

Concept--O.C., M.K.O.; Design--O.C., M.K.O.; Supervision--M.K.O., O.C.; Funding--O.C., M.K.O.; Materials--O.C., M.K.O.; Data Collection and/or Processing--O.C., M.K.O.; Analysis and/or Interpretation--O.C., M.K.O.; Literature Review--O.C., M.K.O.; Writing--O.C., M.K.O.; Critical Review--M.K.O., O.C.; Other--O.C., M.K.O.

Cikar Catismasi

Yazarlar herhangi bir cikar catismasi bildirmemislerdir.

Hakem degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Yazar Katkilari

Fikir--O.C., M.K.O.; Tasarim--O.C., M.K.O.; Denetleme--M.K.O., O.C.; Kaynaklar--O.C., M.K.O.; Malzemeler--O.C., M.K.O.; Veri toplanmasi ve/veya islemesi--O.C., M.K.O.; Analiz ve/veya yorum--O.C., M.K.O.; Literatur taramasi--O.C., M.K.O.; Yaziyi yazan--O.C., M.K.O.; Elestirel inceleme--M.K.O., O.C.; Diger--O.C., M.K.O.

Kaynaklar

(1.) Brook I. The role of anaerobic bacteria in bacteremia. Anaerobe 2010; 16:183-9. [CrossRef]

(2.) Nageswaran S, Woods CR, Benjamin DK Jr, Givner LB, Shetty AK. Orbital cellulitis in children. Pediatr Infect Dis J 2006; 25(8): 695-9. [CrossRef]

(3.) Wu JS. Orbital cellulitis and abscess. West J Emerg Med 2010; 11:398-9.

(4.) Brook I. Microbiology and antimicrobial treatment of orbital and intracranial complications of sinusitis in children and their management. Int J Pediatr Otortiinolaryngol 2009; 73:1183-6. [CrossRef]

(5.) Dirks J, Bowie D. Sore throat progressing to embolic sepsis: a case of Lemierre's syndrome. Can Respir J 2010; 17: e20-2.

(6.) Vischio JA, McCrary CT. Orbital Wegener's granulomatosis: a case report and review of the literature. Clin Rheumatol 2008; 27: 1333-6. [CrossRef]

(7.) Bieliauskas S, Reyes-Trocchia A, Krasan GP, Main C, Trupiano JK. Hodgkin lymphoma presenting as multiple cavitary pulmonary nodules with associated mediastinal adenopathy and neck mass. J Pediatr Hematol Oncol 2009; 31: 730-3. [CrossRef]

(8.) Gok M, Sunam G, Ceran S, Ozer F. Kaviter akciger hastaliklari: 204 olgunun retrospektif degerlendirilmesi. Selcuk Tip Dergisi 2005; 21:91-7.

(9.) Nagashima O, Sasaki S, Nanba Y, et al. Analysis of predominant bacterial species and clinical backgrounds in lung abscess patient. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2011; 49: 623-8.

Ozgur Ceylan, Mustafa Kursad Ozturk

Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Bilim Dali, Kayseri, Turkiye

Received/Gelis Tarihi: 18.05.2012

Accepted/Kabul Tarihi: 12.07.2012

Correspondence Address Yazisma Adresi: Ozgur Ceylan, MD Erciyes Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklan Anabilim Dali, Cocuk Enfeksiyon Bilim Dali, Kayseri, Turkiye

Phone:+90 505 413 35 69

E-mail: zgrceylan@yahoo.com.tr

doi: 10.5152/ced.2013.20
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Ceylan, Ozgur; Ozturk, Mustafa Kursad
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Case study
Date:Jun 1, 2013
Words:1704
Previous Article:Complicated pulmonary hydatid cyst/Komplike pulmoner hidatik kist.
Next Article:Brucellosis in a child with febrile convulsion: a case report/ Febril konvulziyonu olan bir cocukta bruselloz: bir olgu sunumu.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters