Printer Friendly

A fi Ion.

[??]

--Ce mai faci, Ioane? ... N-ai mai dat nici un semn de viata.

--D'apai, in ultima vreme nici n-am mai trait.

[??]

--Ba, Ioane, romanul se vaita mereu de saracie.

--De sarac.

--Dar de prostie de ce nu se vaita, ma?

--De prost. (Si fiindca nu-l doare.)

--Si de hotie de ce nu se vaita?

--De hot.

[??]

--Care-i mintea de pe urma a romanului, Ioane ?

--D'apoi, dupa ce l-au batut, violat si i-au luat banii, zice bogdaproste c-a scapat ieftin.

[??]

--Ba, de hoti nu ma tem. Mai mult se tem ei de mine.

--D'apai, asa e-ntre hoti: ierarhic, hotu-al mare e mai hot ca hotu-al mic.

--Mai mult ma tem de tine: te pui cu prostul?

--D'apai, asa e-ntre prosti: prostul mare e mai prost ca prostul mic.

[??]

--De ce-ti mai dai copii la scoala, Ioane? Ca nu invata nimic, se prostesc de tot ...

--D'apai, prostia fara diploma n-are nicio valoare.

Victor Paun (Romania)

COPYRIGHT 2013 Paradoxist Literary Association
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Paun, Victor
Publication:Paradoxism
Date:Jan 1, 2013
Words:152
Previous Article:Paradoxist distichs.
Next Article:Toamna grotesca.

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2021 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters