Printer Friendly

A child with bradycardia and hypotension related to mad honey intoxication/Deli bal zehirlenmesine bagli bradikardi ve hipotansiyon gelisen cocuk olgusu.

Summary

Mad honey poisoning is a well known condition in the Black Sea Region of Turkey. The cause of the poisoning is the toxin known as grayanotoxin found in honey obtained from the nectar of Rhododendron ponticum species growing naturally on the mountains in the region. Here in we presented a 15-year-old boy was brought to the emergency department with weakness and dizziness due to bradycardia and hypotension after eating mad honey. (Turk Arch Ped 2013; 48:53-4)

Key words: Child, intoxication, mad honey

Ozet

Deli bal zehirlenmesi Turkiye'nin Karadeniz Bolgesi'nde gorulen bir durumdur. Bu zehirlenmenin nedeni, bolgedeki daglarda dogal olarak yetisen Rhododendron ponticum bitki turunun nektarindan elde edilen balda bulunan, grayanotoksin diye bilinen toksinden kaynaklanir. Burada, bal yedikten sonra kan basinci dusuklugu ve bradikardi nedeniyle gelisen halsizlik ve bas donmesi yakinmalari ile acil servise getirilen 15 yasindaki bir erkek cocuk sunuldu. (Turk Ped Ars 2013; 48:53-4)

Anahtar sozcukler: Cocuk, deli bal, zehirlenme

Giris

Grayanotoksinin, Turkiye'nin Karadeniz Bolgesi'ndeki daglarda, Japonya'da, Nepal'de, Brezilya'da ve Kuzey Amerika'nin bazi bolgelerinde yetisen Rhododendron ponticurriun nektarindan uretilen balda olustugu bilinmektedir (1). Yerel halk tarafindan "aci bal" olarak bilinir ve balin zehirlenmeden sorumlu kismi icindeki grayanotoksindir. Grayanotoksin etki mekanizmasi hucre zarindaki gerilim bagimli aktivasyon ve inaktivasyondan sorumlu sodyum kanallarinin tikanmasi ile iliskilidir (2,3). Deli bal zehirlenmesi Turkiye disinda pek bilinmemekle birlikte, yasami tehdit eden bradikardi, kan basinci dusuklugu, solunum depresyonu ve zekada durum degisikligine neden olan genis klinik bulgulari iyi tanimlanmistir. Burada, deli bal zehirlenmesi sonucu bradikardi ve siddetli tansiyon dusuklugu gelisen bir cocuk anlatildi. Literaturde, cocukta deli bal zehirlenmesi ile ilgili arastirdigimiz kadariyla hic olgu bildirilmemistir.

Olgu

On bes yasinda cocuk hasta ani gelisen bas donmesi ve halsizlik yakinmalari ile hastanemize basvurdu. Iki saat once kahvaltida buyuk miktarda aci bal (150 ml) yedigi ogrenildi. Olgunun kalp hastaligi, travma ve herhangi bir ilac alim oykusu yoktu. Acil serviste yapilan muayenesinde vucut agirligi 65 kg (97. persantil ustu) kan basinci 75/50 mm Hg ve nabiz 45 vuru/dak idi. Elektrokardiyografide (EKG) sinus ritmi ve dakikada 45 atim vardi (Resim 1). Laboratuvar sonuclarindan serum biyokimya degerleri sirasi ile ure 21,4 mg/dL, kreatinin 0,9 mg/dL, sodyum 140 mmol/L, klor 104 mmol/L, potasyum 4,2 mmol/L, kan sekeri 85 mg/dL, alanin aminotransferaz 30 U/L, aspartat aminotransferaz 25 U/L, kreatin kinaz 120 U/L, kreatin kinaz-MB 6 U/L olarak olculdu. Tam kan sayimi ve akciger filmi normaldi. Olgunun 400 mL/[m.sup.2]'den izotonik serum ve damardan toplam 0,5 mg atropin enjeksiyonu (10 dak arayla iki doz) sonrasi kan basinci 120/80 mm Hg ve kalp hizi 73 vuru/dak oldu. Olgunun yakinmalari, hemodinamik durumu ve EKG bozukluklari bir saat icinde duzeldi. Koroner yogun bakim biriminde izlenen hasta bir gun sonra taburcu edildi.

Tartisma

Grayanotoksin hucre zarindaki sodyum kanallarina baglanir. Bunun sonucunda sodyum kanallarinin gecirgenligi artar, hucre icine sodyum girisi artar ve repolarizasyonu durdurur. Hucre zari depolarizasyonda kalir. Ozellikle sinoatriyal dugumde hucre icine artan sodyum girisiyle beraber aksiyon potansiyeli zayiflar (2). Onat ve ark. (4) calismasinda, olusan kalp ve solunumsal bozukluklarin merkezi sinir sisteminin etkilenmesiyle meydana geldigi ve periferik vagal sinirin uyarilmasina bagli bradikardi gelistigi saptanmistir.

Deli bal zehirlenmesinin belirtileri alinan miktar ile iliskilidir. Genellikle deli bal alimi sonrasi bas donmesi, halsizlik, asiri terleme, bulanti ve kusma gibi zehirlenme belirtileri olusur. Zehirlenme yapan doz miktari bilinmemektedir. Diger belirtiler arasinda dusuk kan basinci, sok, bradiaritmi, sinus bradikardisi, nodal ritm, WolfParkinson-White sendromu ve tam AV blok sayilabilir (5). Bas donmesi, kan basincinda dusme ve bradikardi dusuk dozlarda gorulurken; bilinc bozuklugu, nobetler ve tam kalp blogu yuksek dozlarda gelisebilir. Kandaki grayanotoksin duzeyini olcen bir test henuz bilinmemektedir. Deli bal zehirlenmesinde destekleyici tedavi yeterlidir ve zehirlenme nadiren olumcul seyreder. Genellikle 24 saatten daha kisa surer. Kalbe ait bozukluklar bu zehirlenmenin ana belirtisidir. Onat ve ark (1) selektif M2-muskarinik almac karsiti olan atropin sulfatin, grayanotoksin ve AF-DX 116 maddesine bagli gelisen bradikardiyi azalttigini gostermis ve grayanotoksinin M2-muskarinik almaclari etkileyerek kalbe etki ettigini ileri surmuslerdir. Siddetli kan basinci dusuklugu ile seyreden bradikardide bile genellikle sivi tedavisi yeterli olmaktadir; vazopresor tedavi nadiren gerekli olur. Kalp hizi ve kan basinci 29 saat icinde normale doner (6). Genellikle sinus bradikardisi ve iletim defektleri atropin tedavisine yanit verir. Olum olmayan olgularin cogunlugu Turkiye'den bildirilmistir (7). Bradikardi ve kan basinci dusuklugu ile basvuran bizim olgumuz, hizli serum fizyolojik ve atropin tedavisi sonucu ciddi komplikasyon gelismeden iyilesti.

Sonuc olarak, ozellikle endemik bolgelerde aciklanamayan kan basinci dusuklugu ve bradikardisi olan olgularda deli bal zehirlenmesi mutlaka sorgulanmali ve aileler cocuklari bu baldan uzak tutmalari konusunda bilgilendirilmelidir.

DOI: 10.4274/tpa.328

Kaynaklar

(1.) Onat FY Yegen BC, Lawrence R, Oktay A, Oktay S. Mad honey poisoning in man and rat. Rev Environ Health 1991; 9: 3-9.

(2.) Seyama I, Yamaoka K, Yakehiro M, Yoshioka Y Morihara K. Is the site of action of grayanotoxin the sodium channel gating of squid axon? Jpn J Physiol 1985;35:401-10.

(3.) Maejima H, Kinoshita E, Seyama I, Yamaoka K. Distinct site regulating grayanotoxin binding and unbinding to D4S6 of Nav1.4 sodium channel as revealed by improved estimation of toxin sensitivity. J Biol Chem 2003;278:9464-71.

(4.) Onat F Yegen BC, Lawrence R, Oktay A, Oktay S. Site of action of grayanotoxins in mad honey in rats. J Appl Toxicol 1991; 11:199-201.

(5.) Ergun K, Tufekcioglu O, Aras D, Korkmaz S, Pehlivan S. A rare cause of atrioventricular block: mad honey intoxication. Int J Cardiol 2005; 99: 347-8.

(6.) Wong J, Youde E, Dickinson B, Hale M. Report of the Rhododendron feasibility study. School of agricultural and forest sciences University of wales, Bangor Gwynedd LL57 2UW UK, 2002: 73.

(7.) Ozhan H, Akdemir R, Yazici M, Gunduz H, Duran S, Uyan C. Cardiac emergencies caused by honey ingestion: a single centre experience. Emerg Med J 2004; 21: 742-4.

Hakan Uzun, Ilyas Sari, Cemalettin Gunes, Kenan Kocabay, Dursun Ali Senses, Hayati Kandis *

Duzce Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Duzce, Turkiye

* Duzce Universitesi Tip Fakultesi, Acil Servis Anabilim Dali, Duzce Turkiye

Yazisma Adresi Address for Correspondence: Dr. Hakan Uzun, Duzce Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Duece, Turkiye Eposta: uzunhakan2003@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 28.09.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 18.11.2010
COPYRIGHT 2013 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2013 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Uzun, Hakan; Sari, Ilyas; Gunes, Cemalettin; Kocabay, Kenan; Senses, Dursun Ali; Kandis, Hayati
Publication:Turkish Pediatrics Archive
Article Type:Clinical report
Geographic Code:7TURK
Date:Mar 1, 2013
Words:1029
Previous Article:Allopurinol's effect on caspase-3 and caspase-8 activity in hypoxic-ischemic newborn rats/Allopurinolun hipoksik-iskemik beyin hasari olusturulan...
Next Article:A case with theophylline intoxication/Bir olgu nedeniyle teofilin zehirlenmesi.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |