Printer Friendly

A case of scabies with lesions resembling perforating folliculitis and uremic pruritus/Uremik prurituslu bir hastada perforan follikulit benzeri lezyonlarla seyreden skabiyes.

Giris

Skabiyes, Sarcoptes scabiei hominis'in neden oldugu bir deri infestasyonudur. En belirgin bulgusu ozellikle geceleri artan kasintidir. Lezyonlar el parmak aralarinda, bileklerde, ekstremitelerin fleksor yuzlerinde, aksillada, belde kusak tarzinda lokalize olur. Im-munsuprese kisilerde ve cocuklarda lezyonlar tum vucutta gorulebilir (1,2). Hastalarda impetigo ya da folli-kulit, ekzematoz lezyonlar ya da psodolenfoma gibi sekonder lezyonlarda gorulebilir2. Daha nadir olarak skabiyesli olgular urtiker, Darier hastaligi, dermatitis herpetiformis ve bulloz pemfigoid benzeri lezyonlarla da basvurabilirler (3).

Kronik bobrek yetmezligi (KBY) nedeniyle hemodiyalize giren ve uremik pruritusu olan 72 yasinda erkek hastanin sirtinda perforan follikulit benzeri lezyonlar saptanarak deri biyopsisi alinmis ve deri biyopsisinde sarkopt gorulmustur. Kasintili tum dermatozlarda skabiyesin dusunulmesi ve atipik yerlesimli olabileceginin vurgulanmasi amaciyla bu olgu sunulmustur.

Olgu

Diyabetik nefropati nedeniyle KBY gelisen ve on yildir hemodiyalize giren 72 yasindaki erkek hasta, sirtta yaklasik alti aydir suren siddetli kasinti sikayeti ile dermatoloji poliklinigine basvurdu. Hasta daha once farkli oral antihistaminler, topikal kortikosteroidli krem ve losyonlar, sulu pudra ve ure iceren nemlendiriciler kullandigini ifade ediyordu.

Dermatolojik muayenede ozellikle alt ekstremitelerde kuruluk dikkati cekiyordu. Sirtta, karinda ve ekstremitlerde 2-3 mm caplarinda hiperpigmente makuller, yer yer eritemli pa-puller, az sayida pustul ve tek tuk ortalari krutlu eritemli pa-puller tespit edildi (Resim 1). Bu lezyonlar, uremik pruritus zeminde gelismis perforan follikuliti dusundurmustu. Bazi alanlarda liken skerozis et atrofikusu dusunduren atrofik beyaz lezyonlar da vardi. El ve ayaklarda, genital bolgede lezyon yoktu. Sirttaki eritemli lezyonlardan perforan follikulit on tanisi ile diger lezyonlardan da liken skerozis et atro-fikus on tanisi ile biyopsiler yapildi.

Hastanin ozgecmisinde tip 2 diyabet mevcuttu, surekli olarak insulin ve antihipertansif kullaniyordu Soygecmisinde bir ozellik olmayan hasta esi ile birlikte yasiyordu ve esinde kasinti sikayeti yoktu. Hastanin fizik muayenesinde sistemler normal olarak degerlendirildi. Biyokimyasal tetkiklerinde hemoglobin 9,6 g/dl, aclik kan sekeri 158 mg/dl (70-110 mg/dl), BUN 84 mg/dl (6- 20 mg/dl), kreatinin 10,2 mg/dl (0,6-1,3 mg/dl) idi. Diger rutin laboratuar incelemelerinde anormallik saptanmadi.

[ILLUSTRATION OMITTED]

[ILLUSTRATION OMITTED]

Sirt derisinden perforan follikulit on tanisiyla alinan biyopsinin histopatolojik incelemesinde yuzeyde hiperkeratoz gosteren cok katli yassi epitel ve altta dermis gorulmekteydi. Dermiste lenfositlerin olusturdugu, arada eozinofil ve plazma hucrelerini de iceren yogun bir iltihabi infiltrasyon goruldu. Ancak perforan follikulit on tanisini destekleyici kil folli-kulu ve lezyona ait bulgu gorulmedi. Biyopside, lezyonun derin kesitlerde gorulebilecegi dusunulerek yapilan seri kesitlerde stratum korneum ve epidermis bileskesinde sarkopt varligi dikkati cekti (Resim 2). Diger biyopside ise epidermis-te incelme ve retelerde duzlesme mevcuttu. Dermiste perivaskuler alanlarda yogunlasan orta siddette iltihabi hucre infiltrasyonu goruldu. Histokimyasal olarak yapilan Verhoff boyamasinda elastik lif kaybi gorulmedi. Seri kesitlerde diger biyopside gorulen sarkopt gorulmedi.

Ilk basvurdugunda aile oykusu olmayan hasta, biyopsi sonucunu getirdiginde yeniden sorgulandi ve birkac gunden beri esinde de kasinti oldugunu ifade etti. Hastaya ve esine %5 permetrin deri kremi birer hafta ara ile iki kez uygulandi. Tedaviden iki hafta sonra tekrar degerlendirilen hastanin ve esinin lezyonlarinin silinmis oldugu goruldu.

Tartisma

Kronik bobrek yetmezligine eslik eden deri lezyonlari oldukca siktir. Kasinti en sik gorulen sikayettir. Uremik pruritus disinda kserozis, pigmentasyon degisiklikleri, purpura ve edinilmis perforan hastaliklar gibi farkli deri lezyonlari gorule-bilir4,5. KBY'li diyaliz hastalarinda, perforan follikulit, Kyrle hastaligi ve reaktif perforan kollajenozis gibi edinsel perfo-ran dermatozlara %10 oraninda rastlanmaktadir (6). Bu degisiklikler diyabetik hastalarda cok daha fazla belirgindir (7). Bu olguda, KBY ve uzun sureli diyabet olmasi, lezyonlarin ozellikle sirta yerlesmesi ve dermatolojik muayenedeki gorunumleri nedeniyle on tanida ilk olarak perforan follikulit dusunulmustur.

Skabiyes diger dermatozlari taklit edebilen muhtesem bir tak- litcidir. Atopik dermatit, kontakt dermatit, impetigo, bocek isirmasi, norodermit, follikulit, prurigo nodularis, pemfigoid ve pemfigus gibi bulloz deri lezyonlari, psoriazis ve diger pek cok dermatoz ile karisabilen lezyonlar olusturabilir (8,9). Bizim olgu- muzda skabiyesin yerlesmedigi bir lokalizasyon olan sirtta lezyonlarin bulunmasi, lezyonlarin perforan follikulite ben- zemesi ve hastada diyabet, KBY bulunmasi skabiyesi oncelikle dusundurmemistir.

KBY olan hastalarda uremik pruritus nedeniyle generalize kasinti oldugu icin skabiyesin taninmasi guctur. Ek olarak bu hastalarda immunitenin bozulmus olmasi ve noropati nedeniyle skabiyes infestasyonunun taninmasi daha da guc olabilir. Diyaliz unitelerinde skabies epidemileri bildirilmistir (10,11). Lempert ve ark.'nin (10) serisinde hastalardaki kasinti baslangicta uremik pruritus olarak degerlendirilmis ve tani infestasyo-nun diyaliz unitesi calisanlari arasinda gorulmesine kadar gecikmistir. Deabete ve ark.'nin (11) serisinde ise olgularin bir kisminda diyabet ve malnutrisyon bulunmasi tedavinin basarisiz olmasina ve tekrarlanmasina neden olmustur. Olgumuz uygulanan tedaviye iyi cevap vermis ve tedavi sonunda lezyonlari tamamen ortadan kalkmistir.

Akarlar geceleri sicak ortamda hareket ettiginden, hastalarda ozellikle geceleri artan siddetli kasinti gorulur. Kasintinin olusmasinda sarkoptun enzimleri veya diskisina karsi gelisen, ozellikle gec tip hipersensitivitenin yaninda, tip III ve tip I immunolojik reaksiyonlar da rol oynamaktadir (9).

Skabiyes infestasyonlarinda tani temel olarak klinik ozellikler ile konur. Fakat ekskoriyasyonlar ve diger deri bulgulari arasinda tunelleri tespit etmek her zaman kolay olmayabilir. Deriden kazinti ile direkt mikroskopta, dermoskop ya da biyopsi ile parazitin kendisinin, yumurta veya fekal artiklarinin gorulmesi en guvenli tani yontemidir. Biyopsiye oncelikle diger deri hastaliklari dusunuldugunde ayirici tani icin gerek duyulur. Skabiyes infestasyonunda histopatolojik tani akut spongiotik reaksiyonlar ve epidermiste sarkopt ve yumurtalarinin gorulmesi ile konur. Dermiste yuzeysel ve derin peri-vaskuler ve interstisyel alanlarda yogunlasan, lenfosit, histi-yosit ve plazma hucresi ve eozinofillerin olusturdugu iltihabi infiltrasyon vardir. Iltihabin yogunlugu ve iltihabi olusturan hucre tipi olgudan olguya degisir. Iltihabi hucrelerin en belirgin komponenti T lenfositler, eozinofiller ve makrofaj-lardir1. B lenfositler de belirgin olabilir. Lezyonlar bazen len-fomatoid papulozis, Hodgkin hastaligi ve non-Hodgkin len-fomayi taklit edebilir (12). Infiltrasyon icerisinde CD1a ve S100 pozitif cok sayida Langerhans hucresi bulunabilir. Bu nedenle yanlislikla Langerhans hucre histiyositozu tanisi alan olgular bildirilmistir (12,13). Skabiyesli olgularin deri biyopsilerinde yapilan bir calismada, uzun suren iltihabi infiltrasyonun bulundugu alanlarda CD 30+ buyuk hucrelerin oldugu gosterilmistir (14). Ancak bu bulgunun neoplastik bir gelisim olan kutanoz CD30+ atipik lenfoid proliferasyondan ziyade bircok benin inflamatuvar hastalikta olabilecegi belirtilmistir (14). Olgumuzda deri biyopsisinden hazirlanan ilk kesitlerin incelenmesinde perforan follikulit ile uyumlu bir lezyon gorulmemis, ancak dermiste eozinofil, plazma hucresi ve lenfositlerden olusan cok yogun bir iltihabi infiltrasyon dikkati cekmisti. On tani ile kesitlerde gorulen bulgunun uyumsuzlugu uyarici olmus ve yapilan yeni seri kesitlerde skabiyese ait tipik gorunum ortaya cikmistir. Bu nedenle ozellikle deri biyopsilerinde on tani ile mikroskobik lezyonun uyumsuz oldugu biyopsilerde derin kesitler ile lezyonun degerlendirmesi daha ozgun tanilar verilebilmesine yardimci olacaktir.

Skabiyes, cok farkli deri lezyonlari seklinde ortaya cikabilecegi icin ozellikle uremik pruritusu olan hastalarda kasintili lezyonlarda akla gelmesi gereken bir dermatozdur. Oykusu ve klinik gorunumu nedeniyle perforan follikulit dusunulerek biyopsi yapilan ve biyopsi sonucu skabiyes tanisi alan bu olgu, literaturde ulasilabilen perforan follikulit benzeri deri lezyonu olusturan ilk skabiyes olgusu olmasi nedeniyle sunulmustur.

DOI: 10.4274/turkderm.44.164

Kaynaklar

(1.) Grayson W, Calonje E, McKee PH. Infectious diseases of the skin. In: McKee PH, Calonje E, Granter SR, editors.Pathology of the skin. 3th ed. Elsevier Mosby: Philadelphia; 2005. p. 980-1.

(2.) Meinking TL, Burkhart CN, Burkhart Cg. Infestations. In: Bolognia JL, Jorizzio JL, Rapini RP, editors. Dermatology. 1st ed. St. Louis: Mosby; 2003. p. 1321-4.

(3.) Ansarin H, Jalali MH, Mazloomi S et al. Scabies presenting with bullous pemphigoid-like lesions. Dermatol Online J 2006;12:19.

(4.) Udayakumar P, Balasubramanian S, Ramalingam KS et al. Cutaneous manifestations in patients with chronic renal failure on hemodialysis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2006;72:119-25.

(5.) Utas S, Ferahbas A. Kronik bobrek yetmezligi: Dermatolojik acil sorunlar. Turkiye Klinikleri Dahili Tip Bilimleri Nefroloji Dergisi Kronik Bobrek Yetmezligi Ozel Sayisi 2005;1:52-62.

(6.) Heilman ER, Friedman RJ. Degenerative diseases and perforating disorders. In: Elder D, Elenitsas R, Jaworsky C, Johnson Jr. B, editors. Lever's histopathology of the skin. 8th ed. Lippincott-Raven: Philadelphia; 1997. p. 341-51.

(7.) Morton CA, Lafferty M, Hau C et al. Pruritus and skin hydration during dialysis. Nephrol Dial Transplant 1996;11:2031-6.

(8.) Arya V, Molinaro MJ, Majewski SS, Schwartz RA. Pediatric scabies. Cutis 2003;71:193-96.

(9.) Cestari TF, Martignago BF. Scabies, pediculosis, bedbugs, and stinkbugs: uncommon presentations. Clin Dermatol 2005;23:545-54.

(10.) Lempert KD, Baltz PS, Welton WA, Whittier FC. Pseudouremic pruritus: a scabies epidemic in a dialysis unit. Am J Kidney Dis 1985;5:117-9.

(11.) Deabate MC, Calitri V, Licata C et al. Scabies in a dialysis unit. Mystery and prejudice. Minerva Urol Nefrol 2001;53:69-73.

(12.) Bhattacharjee P, Glusac EJ. Langerhans cell hyperplasia in scabies: a mimic of Langerhans cell histiocytosis. J Cutan Pathol 2007;34:716-20.

(13.) Tidman MJ, Adamson B, Allan S, Wallace WHB. Childhood scabies mistaken for Langerhans cell histiocytosis. Clin Exp Dermatol 2003;28:111.

(14.) Gallardo F, Barranco C, Toll A, Pujol RM. CD30 antigen expression in cutaneous inflammatory infiltrates of scabies: a dynamic immunophenotypic pattern that should be distinguished from lymphomatoid papulosis. J Cutan Pathol 2002;29:368-73.

Hulya Akgun, Ebru Akay, Pinar Kulluk *, Serap Utas *

Erciyes Universitesi Tip Fakultesi Patoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

* Erciyes Universitesi Tip Fakultesi Dermatoloji Anabilim Dali, Kayseri, Turkiye

Yazma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hulya Akgun , Erciyes Universitesi Tip Fakultesi Patoloji Anabilim Dali, 38039, Kayseri, Turkiye Tel.: +90 352 437 49 37 E-posta: hulyaakgun@yahoo.com Gelis Tarihi/Received: 30.01.2010 Kabul Tarihi/Accepted: 16.03.2010

Turkderm-Deri Hastaliklari ve Frengi Arsivi Dergisi, Galenos Yayinevi tarafindan basilmistir.

Turkderm-Archives of the Turkish Dermatology and Venerology, published by Galenos Publishing.
COPYRIGHT 2010 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Akgun, Hulya; Akay, Ebru; Kulluk, Pinar; Utas, Serap
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Sep 1, 2010
Words:1508
Previous Article:Hypophosphatemic osteomalacia in neurofibromatosis type 1: insufficiency fractures/Norofibromatozis tip 1'de hipofosfatemik osteomalazi: yetmezlik...
Next Article:Bullous pemphigoid in a patient with psoriasis treated with cyclosporine/ Psoriasisli hastada bulloz pemfigoid gelisimi ve siklosporin ile ortak...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters