Printer Friendly

A case of leptospirosis with multiple organ dysfunction/Coklu organ yetersizligi ile seyreden bir leptospiroz olgusu.

Abstract

Leptospirosis is a zoonotic infection caused by a spirochete of the genus Leptospira, which may affect both humans and animals and is common worldwide. The disease may lead to distinct clinical pictures in humans varying from subclinical infection to multiple organ dysfunction and even death. In this paper, we presented a 8-year-old male patient admitted with the complaints of fever, malaise, fatigue and night sweating, who had been feeding a pet rabbit in the house, and who had jaundice of the sclera and skin, a rash, gastrointestinal bleeding and hepatosplenomegaly found on examination. He developed encephalopathy, bleeding diathesis, hepatic and renal failure; and was diagnosed with leptospirosis based on the clinical symptoms and laboratory tests. After 14-days of therapy with crystallized penicillin and intensive supportive treatment, the neurological and hematological anomalies improved as well as the renal and hepatic dysfunction. In conclusion, we would like to emphasize that the probability of leptospirosis should be considered in children presenting with jaundice, encephalopathy, multiple organ dysfunction and bleeding diathesis if there are any environmental risk factors.

(J Pediatr Inf 2010; 4: 165-7)

Key words: Leptospirosis, multiple organ dysfunction, childhood

Ozet

Leptospiroz, leptospira genusundan spiroketlerin neden oldugu, insanlari ve hayvanlari etkileyebilen, dunyada sik gorulen zoonotik bir enfeksiyondur, Insanlarda subklinik enfeksiyondan coklu organ yetersizligi ve olume neden olabilecek kadar farkli klinik tablolara neden olabilir. Burada ates, halsizlik, yorgunluk, gece terlemesi yakinmalariyla getirilen, oykusunden evde tavsan besledikleri ogrenilen, muayenesinde cilt ve skleralarda sarilik, dokuntu, gastrointestinal kanama, hepatosplenomegali tespit edilen, izleminde ensefalopati, kanama diyatezi, hepatik ve renal yetmezlik gelisen, klinik ve laboratuar bulgulariyla leptospiroz tanisi konulan 8 yasinda erkek hasta sunuldu. 14 gunluk kristalize penisilin ve yogun destek tedavisi ile norolojik ve hematolojik anormallikler ile birlikte renal ve hepatik yetmezligin duzeldigi goruldu. Sonuc olarak, cocuklarda sarilik, ensefalopati, coklu organ yetersizligi, kanama diyatezi klinigi ile basvuran hastalarda cevresel risk faktoru varliginda leptospiroz ihtimalinin goz onunde bulundurulmasi gerektigini vurgulamak isteriz.

(J Pediatr Inf 2010; 4: 165-7)

Anahtar kelimeler: Leptospiroz, coklu organ yetersizligi, cocukluk cagi

Giris

Leptospiroz, dunyada en sik gorulen zoonotik enfeksiyonlardan olup son yillarda dunyada mortalitesi ve morbiditesi giderek artmaktadir. Hastalik, insanlarda subklinik enfeksiyondan coklu organ yetersizligi ve olume neden olabilen farkli klinik tablolarda ortaya cikabilir (1,2).

Ates, halsizlik, yorgunluk, gece terlemesi yakinmalariyla getirilen, tavsanla yakin temas oykusu bulunan, izleminde ensefalopati, kanama diyatezi, hepatik ve renal yetmezlik gelisen ve leptospiroz tanisi alan 8 yasinda erkek hasta, sarilik, ensefalopati, coklu organ yetersizligi, kanama diyatezi klinigi ile basvuran cocuklarda cevresel risk faktoru varliginda leptospiroz ihtimalini hatirlatmak amaciyla sunulmustur.

Olgu Sunumu

8 yasinda erkek hasta, ates, halsizlik, gece terlemesi yakinmalari ile goturuldugu bir merkezde akut bruselloz tanisi ile yatirilarak trimetoprim-sulfametoksazol, rifampisin ve streptomisin uygulanmis. Izlemin 10. gununde basta ates olmak uzere diger yakinmalara ek olarak yanaklardan baslayip tum vucuda yayilan kirmizi renkli dokuntuleri ve gastrointestinal kanamasi ortaya cikan hasta hastanemize getirildi. Oykusunden evde tavsan besledikleri ve hastanin tavsanla yakin temasi oldugu ogrenildi. Oz ve soy gecmisinde ozellik yoktu.

Fizik muayenesinde genel durumu orta-kotu, bilinci letarjikti. Vucut agirligi 24 kg (50-75 persentil), boyu 120 cm (10-25 persentil), kan basinci 100/70 mmHg, kalp tepe atimi 100/dk, vucut sicakligi 37.7[degrees]C, solunum sayisi 28/dk idi. Skleralar ve cilt ikterik gorunumde olup tum vucutta deriden kabarik olmayan, basmakla solan, yer yer birlesme egilimi gosteren yaygin makuler lezyonlari mevcuttu. Karaciger agrili, duzgun yuzeyli ve yumusak kivamda olup midklavikular hatta 3 cm ele geliyordu. Dalak 2 cm palpabl olup traube kapaliydi. Derin tendon refleksleri normo aktif, ense sertligi ve diger meninks irritasyon bulgulari negatifti. Plantar yanit bilateral fleksordu.

Laboratuar incelemelerinde tam kan sayiminda lokosit 17000/[mm.sup.3], hemoglobin 5.6 gr/dL, hematokrit %15.4, trombosit 51000/[mm.sup.3] olup periferik yaymada sola kayma vardi. Protrombin zamani 24 sn, aktive parsiyel tromboplastin zamani 60 sn, fibrinojen 96 mg/dL, D-Dimer 27.1 mg/dL, eritrosit sedimantasyon hizi 34 mm/saat, C-reaktif protein 1499 (n<5) idi. Kan glukozu 68 mg/dL, kreatinin 2.3 mg/dL, urik asit 10 mg/dL, aspartat amino transferaz 394 IU, alanin amino transferaz 87 IU, total bilirubin 6.5 mg/dL, direkt bilirubin 5.9 mg/dL, laktat dehidrogenaz 7482 (n<480), kreatin fosfo kinaz 1590 (n<230), kreatin kinaz-MB 114 (n<24) idi ve serum elektrolitleri normal sinirlardaydi. Hepatit A, B ve C acisindan bakilan serolojik testlerden Anti-HAV IgG ve Anti-HBsAg pozitif diger belirleyiciler negatifti. Grubel widal ve Wright aglutinasyon testleri ile anti-nukleer antikor ve diger oto antikorlar negatifti. Beyin omurilik sivisi (BOS) incelemesinde hucre yoktu ve BOS biyokimyasi normaldi. Kan, BOS, idrar ve balgam kulturlerinde ureme olmadi. Akciger grafisi ve bilgisayarli beyin tomografisi normaldi. Batin ultrasonografisinde hepatosplenomegali saptandi. Elektro kardiyografi ve eko kardiyografi normaldi.

Klinik ve laboratuar bulgular hastada norolojik, hematolojik, renal ve hepatik islev bozuklugu gelistigini gostermekteydi. Yatisinin 2. gununde jeneralize tonik-klonik vasifta direncli konvulsiyonlari oldu. Fenitoin ve fenobarbital ile nobetler kontrol altina alinabildi. Leptospira antikoru pozitifligi (Leptospira IgM 1/200) tespit edilince hastaya leptospirozis tanisi konuldu. 14 gunluk kristalize penisilin ve yogun destek tedavisi sonucunda norolojik ve hematolojik anormallikler ile renal ve hepatik yetmezligin duzeldigi goruldu.

Tartisma

Leptospiralar butunlugu bozulmamis mukoz membranlardan ya da hasarli deriden penetre olurlar. Cok hareketli olmalari ve viskoz ortamda rahat yuzebilmelerinden dolayi hizla yayilirlar. Hemolizinler, sifingomyelinaz C ve H, fosfolipaz gibi virulans faktorleri bu islemi kolaylastirir. Sonucta endotelyal hucrelerde hasar ve vaskulit tablosuna yol acarlar. Gerek vaskulit gerekse hipovolemi sonucu uc organ hasari ortaya cikar (3-5). Bu olguda leptospiranin evde beslenen tavsanin idrariyla kontamine olmus toprak ya da sudan kaynaklanmis olabilecegi dusunuldu.

Hastalarin %90'ninda enfeksiyon hafif semptomlarla gecer, %10'unda coklu organ yetersizligi ve olume yol acar. Etken mikroorganizma vucuda alindiktan 7-12 gun sonra hastalik olusur. Bifazik hastalik (anikterik form) ve fulminan hastalik (ikterohemorajik form) olmak uzere iki cesit klinik tablo seklinde ortaya cikar. Bifazik hastalik tablosunda; baslangic evresi akut veya septisemik fazdir. Bu evre bir hafta surer, ani baslangicli ates, retro-orbital agri, paraspinal ve abdominal kas agrilari, kusma, purpurik ya da makulopapuler dokuntu, konjunktival kizariklik gorulur. Hastamizin gelis yakinmalari da birinci faz ile uyumlu idi. ikinci faz immun fazdir, ates tekrar yukselir, leptospiralar idrarla atilmaya baslar, kanda leptospira IgM antikoru pozitif saptanir. Bu fazda bas agrisi, ates (%97100), konjunktival kizariklik (%40-100), hepatomegali (%80), splenomegali (% 15-25), yaygin abdominal hassasiyet (%5-30), duyu kusuru (%50), govdede dokuntu (%7-9), sarilik (%10), bobrek yetersizligi, menenjit (%50), hemoraji, hipotansiyon ve koma gorulur, ikinci faz 4-30 gun surer (3,4,6). Hastamiz klinigimize yattiktan sonra gelisen norolojik, hematolojik, renal ve hepatik islev bozuklugunun ikinci faz ile uyumlu oldugu gorulmektir.

Organizmanin izolasyonu, aglutinasyon, ELISA testleri ile antikor fitresinde artisin gosterilmesi ile tani konabilir. Mikroorganizma kanda ilk yedi gunde, BOS'ta 4-10 gunden sonra izole edilebilir. Idrar immun ve konvalesan donemde leptospiralarin uretilebilecegi ana kaynaklardan biridir (5,7).

Tedavide hafif olgularda doksisiklin, ampisilin, amoksisilin kullanilabilir. Kritik hastalarda ilk secenek penisilin G'dir. Sefotaksim, seftriakson, azitromisin, siprofloksasine karsi in vitro duyarlilik gosterilmistir (2). Leptospiralarin ozellikleri, bulas yollari ve olusturdugu klinik tablolar dikkate alindiginda ulkemizde cok sik gorulen bir enfeksiyon hastaligi olmasi gerekir. Bir calismada yaslari 3-13.5 yil arasinda degisen 13 leptospiroz vakasinin 11 'inde kan kulturlerinde leptospira uretilmis. Ates, artralji, kas agrisi, solukluk, sarilik gibi yakinmalarla basvuran hastalarda splenomegali, hepatomegali ve artrit saptanmis. Hastalarin hicbiri kaybedilmemis (4). Ancak bu hasta serisinde hastamizda oldugu gibi agir sepsis ve coklu organ yetersizligi gozlenmemistir. Hastamizda klinik ve laboratuar olarak norolojik, hematolojik, renal ve hepatik islev bozuklugunun gelistigini gorduk.

Sonuc olarak; cocukluk yaslarinda, sarilik, ensefalopati, coklu organ yetersizligi, kanama diyatezi klinigi ile basvuran hastalarda cevresel risk faktoru varliginda leptospiroz ihtimali goz onunde bulundurulmalidir ve gerekli numuneler alindiktan sonra beklenilmeden tedaviye baslanilmalidir. Erken ve uygun tedavi hayat kurtarici olacaktir.

Kaynaklar

(1.) Chawla V, Trivedi TH, Yeolekar ME. Epidemic of leptospirosis: an ICU experience. J Assoc Physicians India 2004; 52: 619-22.

(2.) Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infect Dis 2003; 3: 757-71.

(3.) Carvalho CR, Bethlem EP. Pulmonary complication of leptospirosis. Clin Chest Med 2002; 23: 469-78.

(4.) Palanduz A, Telhan L, Arapoglu M. ve ark. Cocuklarda Leptospirozis: 13 vaka sunumu. Cocuk Dergisi 2003; 3: 277-80.

(5.) Turgut M, Sunbul M, Bayirli D, Bilge A, Leblebicioglu H, Haznedaroglu I. Thrombocytopenia complicating the clinical course of leptospiral infection. J Int Med Res 2002; 30: 535-40.

(6.) Karande S, Satam N, Kulkarni M, Bharadwaj R, Pol S. Leptospiral pneumonia. Indian J Pediatr 2005; 72: 86.

(7.) Watt G, Padre LP, Tuazon ML, et al. Plasebo controlled trial of intravenous penicillin for severe and late leptospirosis. Lancet 1988; 27: 433-5.

Mesut Okur [1], Cihangir Akgun [2], Mehmet Selcuk Bektas [3], Avni Kaya [1], Hayrettin Temel [3], Mehmet Acikgoz [3], Sekibe Zehra Dogan [3]

[1] Van Kadin ve Cocuk Hastanesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Klinigi, Van, Turkiye

[2] Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Nefrolojisi Bilim Dali, Van, Turkiye

[3] Yuzuncu Yil Universitesi Tip Fakultesi, Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Anabilim Dali, Van, Turkiye

Gelis Tarihi: 29.05.2010

Kabul Tarihi: 20.07.2010

Correspondence Address:

Yazisma Adresi:

Dr. Mesut Okur

Van Kadin ve Cocuk

Hastanesi, Cocuk Sagligi

ve Hastaliklari Klinigi,

Van, Turkiye

Tel: + 90 530 657 54 26

E-posta:

okurmesut@yahoo.com

doi:10.5152/ced.2010.34
COPYRIGHT 2010 Aves Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2010 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Case Report/Olgu Sunumu
Author:Okur, Mesut; Akgun, Cihangir; Bektas, Mehmet Selcuk; Kaya, Avni; Temel, Hayrettin; Acikgoz, Mehmet;
Publication:Journal of Pediatric Infection
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2010
Words:1496
Previous Article:Hemophagocytic syndrome associated with bacterial infections/ Bakteriyel enfeksiyonlarda hemofagositik sendrom.
Next Article:Clinical clues/Klinik ipuclari.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2019 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters