Printer Friendly

A case of eosinophilic ulcer localized at lower lip/Alt dudakta yerlesen bir eozinofilik ulser olgusu.

Giris

Eozinofilik ulser (EU) nadir olarak gorulen, hizli gelisen ve birkac hafta icinde tedavisiz gerileyen benin seyirli bir hastaliktir. En sik dilde gorulmekle birlikte oral mukozanin herhangi bir yerinde de ortaya cikabilen, endure kenarli bir ulserle karakterizedir. Klinik ve histopatolojik bulgulari eozinofilik ulser ile uyumlu bulunan olgu, nadir gorulmesinin yani sira ozellikle alt dudak skuamoz hucreli karsinomu ile klinik benzerlikler gostermesi ve ayirici tanisina girmesi nedeniyle sunulmustur (1,2).

Olgu

Yirmi uc yasindaki erkek hasta yedi yildir yaz aylarinda belirginlesip kendiliginden gerileyen, son alti aydir devam eden alt dudakta agrili yara sikayeti ile basvurdu. Hastaya, bu sikayeti nedeniyle daha once uc kez total eksizyon yapildigi ogrenildi. Sigara kullanimi, genital ulser ve supheli cinsel iliski oykCsu yoktu. Bag doku hastaliklari, malinite ve diger sistemik hastaliklar acisindan sorgulandiginda ates, eklem agrisi, kilo kaybi, fotofobi, carpinti, karin agrisi ve idrarda renk degisikligi tarif etmeyen hastanin soygecmisinde ozellik saptanmadi. Fizik muayenesi dermatolojik muayene disinda normaldi. Dermatolojik muayenede alt dudagi tamamen kaplayan, uzeri sari fibrinli eksuda ile ortulu ve yer yer kurutlarin izlendigi ulsere lezyon mevcuttu (Resim 1). Hastanin norolojik ve psikiyatrik muayenesi normal olarak degerlendirildi.

Tam kan sayimi, biyokimya, eritrosit sedimentasyon hizi, CRP, tam idrar tetkiki, tiroid fonksiyon testleri, vitamin B12 ve folik asit degerleri normaldi. VDRL ve anti-HIV testi negatifti. Dudaktaki ulserden ya pilan yara kulturuso nucunda koagulaz negatif stafilokok ve streptokok turleri ure di. Tuberkuloz ilin alinan kulturde ureme saptanmadi. Lezyon dan alinan biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde; periferde hiperplastik keratinize cok katli yassi epitel ortada ise ulser goruldu. Oser tabaninda daha yogun olan retikuler dermis ortalarina kadar uzanan mikst iltihabi hucre infiltrasyonu mevcuttu. Saglam epidermis altinda ve damarlar etrafinda izlenen iltihabi hucre infiltrasyonu lenfosit, plazmosit, polimorf nuveli lokosit ve eozinofillerden olusmustu. Oser taba ninda hiperplastik endotel ile levrili vaskuler proliferasyon vardi (Resim 2a, 2b). Immunohistokimyasal incelemede lenfosit lerde CD20 ve CD3 antijenlerinin pozitif oldugu ve seyrek olarak CD30 ile pozitif reaktivite veren aktive lenfositler goruldu. Serum fizyolojik ile islak pansuman, dekspantenol ve klorheksidin dihidroklorid iteren deri pomadi onerilen hastanin ulserinde, alinan biyopsi skari disinda uc haftada skar birakmaksizin tamamen duzelme izlendi (Resim 3).

[FIGURE 1 OMITTED]

[FIGURE 2 OMITTED]

Tartisma

EU ilk kez cocuklarda 1881'de Riga tarafindan klinigi, 1890'da Fede tarafindan histolojisi tanimlanan bir hastaliktir (1). Daha sonra Popof 1956'da, EU'nun yetiskinlerin oral mukozasinda goruldugunu bildirmis ve 1970'de Shapiro ve Juhlin tarafindan oral mukozanin EU adiyla ayri bir antite olarak belirtilmistir (3). Gunumuzde 2 yasin altindaki hastalarda Riga-Fede hastaligi, 2 yas ustundeki hastalarda ise EU olarak tanimlanmasi onerilmektedir. Ilk dislerin cikmasi ile 2 yas altinda, sekli bozuk olan dislerin neden oldugu travmaya bagli olarak da yetiskinlerde olusabilmektedir (2). Son calismalarda CD30+atipik lenfositlerin izlenmesi nedeniyle EU'nun CD30+primer kutanoz lenfoproliferatif hastalik spektrumu icinde yer alabilecegi bildirilmistir (4,5).

EU'in en sik yerlesim yerleri sirasiyla dil (%60), yanak mukozasi (%18), dudak (%6), agiz tabani, vestibul ve alveolar mukoza (%5), frenulum (%1) olarak bildirilmistir. Lezyonlar cogunlukla tek, %7 oraninda cok sayida olup ortalama 1,6 [cm.sup.2] alan kaplarlar (6). En sik dorduncu ve altinci dekatlar arasinda gorulmekle birlikte herhangi bir yas grubunda da ortaya cikabilir. Her iki cinste de gorulebilse de kadinlarda daha siktir (7). Akut olarak baslayan ulser yuvarlak sekilli, endure ve eleve kenarlidir. Lezyon asemptomatik olabildigi gibi cok agrili da olabilir ve nadiren tekrarlar (%15) (1,7). Ulser kendiliginden 1 hafta ile 8 ay arasinda iyilesmektedir (1). Olgumuzun da alt dudagi tamamen kaplayan, agrili, soliter ve spontan iyilesme oykusu bulunan ulserinin semptomatik tedavi ile iyilestigi gozlenmistir. EU'nun etyolojisi tartismalidir (7). Travma olgularin %30-50'sinde suclanmis etyolojik faktordur (7,8). Bhaskar ve Lilly forsepsle fare dillerine deneysel travma uygulandiklarinda ulserin olustugunu ve histopatolojik bulgularinin EU'ye cok benzedigini rapor etmisler ve lezyon olusumunda gecirilmis travmanin uyarici etkisinin onemini vurgulamislardir (6,9). Tang ve arkadaslarinin one surdugu hipoteze gore travma epitelyal bariyerin bozulmasina yol acarak viral ve toksik ajanlarin submukozaya girmesini kolaylastirir ve inflamatuvar cevabi tetikleyerek doku hasarina neden olabilir. Bununla birlikte biyopsi ornek lerinin elektron mikroskobik calismalarinda viral partikul saptanamamistir (6,7). Elazy, travmanin IgE aracili eozinofil kemotaktik faktor ve kemokinetik faktor salinimina neden olabilecegini ileri surmustur (10). Regezi ve arkadaslari yaptiklari immunohistokimyasal calismada baslica T lenfositlerin yanisira, aktif gorunumlu, vimentin-pozitif buyuk belirgin nukleollu mezenkimal hucreler ve cevresinde mast hucrelerini saptadiklarini bildirmislerdir. Belirtilen tum bu bulgular isiginda travmanin lokal immun reaksiyonu baslattigi ve T lenfositleri araciligiyla da EU'nun olustugu one surulmustur (6).

[FIGURE 3 OMITTED]

Olgumuzda travma oykusu yoktu ve yapay keilitise neden olabilecek psikiyatrik patoloji saptanmadi.

EU'nun histolojisinde granulasyon dokusunun bulundugu mukozal ulserasyon vardir. Mikroskopik olarak submukoza ve altinda bulunan kas dokusu ve tukuruk bezlerine kadar uzanan cok sayida eozinofil ve soluk nukleuslu genis histiyositlerden olusan polimorfik inflamatuvar infiltrat bulunur (1,7). Infiltrat plazma hucreleri, lenfositler ve mast hucrelerini de icerebilir (1). Sunulan olguda ulser tabaninda daha yogun olan retikuler dermis ortalarina kadar uzanan lenfosit, plazmosit, polimorf nuveli lokosit ve eozinofillerden olusan mikst iltihabi hucre infiltrasyonunun yaninda lenfositlerde CD20 ve CD3 ile mikst boyanma, seyrek olarak CD30 ile pozitif reaktivite veren aktive lenfositler goruldu. Bu bulgular ile EU tanisi desteklenmistir.

EU'nun ayirici tanisinda yer alan hastaliklar Tablo 1'de gorulmektedir. Ayirici tanida dusunulmesi gereken ilk hastalik skuamoz hucreli kanserdir. Olgumuzda ulserin spontan olarak iyilesmesi, ulser tabaninin infiltre olmamasi ve histolojik incelemesinde atipik epitelyal hucreler izlenmemesi nedeniyle skuamoz hucreli kanser tanisindan uzaklasildi. Bununla birlikte lenfoma, nekrotizan bakteriyel i1nfeksiyonlar, tuberkuloz ulseri, sifiliz, HIV enfeksiyonunun neden oldugu ulser ve diskoid lupus eritematozus (DLE) acisindan ayirici taniya gidildi. Iltihabi hucre infiltrasyonunun ulser tabaninda yogunlasip saglam epidermis altinda azalmasi ve retikuler dermis ortalarinda sona ermesi, hucrelerin polimorfik karakterde olmasi, immunhistokimyasal incelemede CD20 ve CD3 ile mikst infiltrasyonunun bulunmasi, seyrek olarak CD30 ile pozitif reaktivite veren aktive lenfositler izlenmesi nedeniyle lenfoma dusunulmedi. Nekrotizan bakteriyel i1nfeksiyonlardan kulturde normal flora elemaninin uremesi, ates ve lenfadenopatinin bulunmamasi, eritrosit sedimentasyon hizi ve CRP duzeyinin normal sinirlarda olmasi ile; tuberkulozdan histolojik incelemesinde kazeifikasyon nekrozu gosteren granulomlarin bulunmamasi ve kulturde tuberkuloz basilinin urememesi ile uzaklasildi. Sifiliz, hastanin supheli cinsel iliski oykusunun bulunmamasi, genital ulser tanimlamamasi ve VDRL'nin negatif olmasi ile, HIV enfeksiyonunun neden oldugu ulser ise HIV serolojisinin negatif olmasi sebebiyle dusunulmedi. Olgumuzda, lezyonun uzerinde skuam bulunmayan ulser seklinde baslamasi, skarsiz iyilesmesi ve DLE'yi destekleyen histopatolojik bulgularin olmamasi nedeniyle bu tanidan uzaklasildi. Ayirici tanida dusunulmesi gereken ender diger hastaliklar ise Langerhans hucreli histiositozis, rekurren aftoz ulser, Behcet hastaligi, eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi, histoplazmozis, ulseratif kandida enfeksiyonu, Wegener granulomatozu ve sarkoidozisdir (4,8,9,11).

EU familyal disotonomi, Lesch-Nyhan sendromu ve Tourett's sendromu gibi norolojik hastaliklarin ilk bulgusu olabilir (2,12). Olgumuzda norolojik acidan bir patoloji saptanmamistir. EU herhangi bir tedavi gerekmeden kendiliginden gerileyebilmektedir (8). Kesici dislerin uclarinin duzlestirilmesi gibi travmayi azaltacak konservatif tedaviler de denenebilir (2). Hastaligin oral mukozada ulser olusumu ile seyreden malin, infeksiyoz ve cok sayida diger dermatolojik hastaligin ayirici tanisinda dusunulmesi ve kendiliginden gerileyebilmesi nedeniyle eksizyon gibi saldirgan tedavilere ilk planda gerek olmadiginin vurgulanmasi onem kazanmaktadir. Bununla birlikte EU tanisi alan hastalarin ayni zamanda norolojik muayenelerinin yapilmasi ve izlenmelerinin de gerekli oldugu gorusundeyiz.

Gelis Tarihi/Received: 25.05.2007 Kabul Tarihi/Accepted: 07.12.2007

Kaynaklar

(1.) Velez A, Alamillos FJ, Dean A, Rodas J, Acosta A: Eosinophilic ulcer of the oral mucosa: report of a recurrent case on the tongue. Clin Exp Dermatol 1997;22:154-6.

(2.) Campos-Munoz L, Quesada-Cortes A, Corral-De la Calle M, Arranz-Sanchez D, Gonzalez-Beato MJ, De Lucas R et al: Tongue ulcer in a child: Riga-Fede disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006;20:1357-9.

(3.) Shapiro L, Juhlin EA. Eosinophilic ulcer of the tongue: Report of two cases and review of the literature. Dermatologica 1970;140:242-50.

(4.) Segura S, Romero D, Mascaro JM Jr, Colomo L, Ferrando J, Estrach T: Eosinophilic ulcer of the oral mucosa: another histological simulator of CD30+ lymphoproliferative disorders. Br J Dermatol 2006;155:460-3.

(5.) Hirshberg A, Amariglio N, Akrish S, Yahalom R, Rosenbaum H, Okon E et al: Traumatic ulcerative granuloma with stromal eosinophilia: a reactive lesion of the oral mucosa. Am J Clin Pathol 2006;126:522-9.

(6.) Bitiren M, Gurel MS, Ozardali HI: Oral mukozanin eozinofilik ulseri: Riga-Fede Hastaligi (Olgu Sunumu). Turk Patoloji Dergisi 2001;17:85-6.

(7.) Lourenco SV, Silva MA, Nico MM: An ulcer on the lip. Clin Exp Dermatol 2005;30:199-200.

(8.) Gerber ME, Myer CM 3rd: Eosinophilic ulcer of the tongue. Otolaryngol Head Neck Surg 1997;117:715-6.

(9.) Chung HS, Kim NS, Kim YB, Kang WH: Eosinophilic ulcer of oral mucosa. Int J Dermatol 1998;37:432.

(10.) Gao S, Liu N, Li C, Li S, Du J: Misdiagnosis of eosinophilic ulcer of oral mucosa as squamous cell carcinoma in old patients. Chin J Traumatol 2001;4:55-8.

(11.) Porter SR, Leao JC Review article: oral ulcers and its relevance to systemic disorders. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:295-306.

(12.) Baroni A, Capristo C, Rossiello L, Faccenda F, Satriano RA: Lingual traumatic ulceration (Riga-Fede disease). Int J Dermatol 2006;45:1096-7.

Hicran Yetkin, Pinar Yuksel Basak, Vahide Baysal Akkaya, Gulsun Inan *, Nilgun Kapucuoglu * Suleyman Demirel Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Isparta

* Suleyman Demirel Universitesi Tip Fakultesi, Patoloji Anabilim Dali, Isparta, Turkiye

Yazisma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Hicran Yetkin, Suleyman Demirel Universitesi Tip Fakultesi, Dermatoloji Anabilim Dali, Isparta, Turkiye Tel.: +90 246 224 28 15-246 211 25 54 E-posta: hicranyetkin@yahoo.com
Tablo 1. EU'nun ayinci tanisi (1,2,4,8,9,11)

Maligniteler Skuamoz hucreli kanser
 Langerhans hucreli histiositozis
 Lenfoma

Infeksiyonlar Sifiliz
 Tiberkuloz
 Nekrotizan bakteriyel infeksiyonlar
 Histoplazmozis
 HIV enfeksiyonu
 Ulseratif kandida infeksiyonu

Digerleri IDLE
 Wegener granulomatozu
 Rekurren aftoz ulser
 Behcet hastaligi
 Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi
 Sarkoidozi
COPYRIGHT 2009 Galenos Yayincilik
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2009 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

 
Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Author:Yetkin, Hicran; Basak, Pinar Yuksel; Akkaya, Vahide Baysal; Inan, Gulsun; Kapucuoglu, Nilgun
Publication:Archives of the Turkish Dermatology and Venerology
Article Type:Report
Geographic Code:7TURK
Date:Dec 1, 2009
Words:1555
Previous Article:Kimura disease's: a case report/Kimura hastaligi: olgu sunumu.
Next Article:Herpes zoster in a healthy child/Saglikli bir cocukta herpes zoster.
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2018 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters