Printer Friendly

A Retrospective Analysis of Quality Indicators in a Mixedtype Tertiary Center Intensive Care Unit/Ucuncu Basamak Karma Bir Yogun Bakim Unitesinde Kalite Gostergelerinin Retrospektif Degerlendirilmesi.

Giris

Yogun bakim unitesi (YBU) tedavi surecleri karmasik ve pahalidir; bu karmasik YBU surecleri performans iyilestirme stratejileri icin cazip bir hedeftir. Yogun bakim unitesi pratiginde "Toplam Kalite Yonetimi" YBU sureclerinin performansini iyilestirmek adina surekli bir degerlendirme ve degisimi gerektiren bir yonetim felsefesidir (1).

Hasta yatisindan cikisina kadar her turlu bakim surecinin kalitesinin arttirilmasi ve klinik sonuclarin iyilestirilmesi amaciyla cesitli kalite gostergeleri kullanilmaktadir. Bununla birlikte finansal surdurulebilirlik adina kliniklerin verimlilik duzeylerinin tespiti hastaneler icin bir zorunluluk haline gelmistir (2). Dunya genelinde bircok YBU kalite gostergelerinin takibini rutin isleyislerine dahil etmislerdir (3). Bazi kurumlar yillik performans veri analizi sonuclarini kurumsal internet sitelerinde sunmaktadirlar (4). Son yillarda YBU sonrasi yasam kalitesinin takibine yonelik calismalar da giderek artis gostermekte ve ilgi gormektedir (5-7).

Gunumuzde takip edilmesi gereken kalite gostergeleri acisindan kurumlar arasinda bir uzlasi yoktur; bazi ulkelerde kalite gostergelerinin takibi gonullu iken bazilarinda ise zorunludur (8). Kalite gostergeleri belirlenirken klinigin hasta profili, en cok sorun yasanan alanlar ve ihtiyaclar dikkate alinmalidir. Kolay olculebilen, personelin uyum saglayabilecegi ve kaliteli veri elde edilebilecek kriterler secilmelidir. Veri toplama sureclerinin is yukunu daha da arttirdigi ongorulebilir ancak YBU sureclerinin performansini olcmeden, kalite gostergelerinin elde edilmesi ve iyilestirme programlarinin yapilmasi mumkun degildir. Buna ek olarak personele geri bildirim yapilmasinin klinik surecleri iyilestirmede etkili oldugu gosterilmistir (9).

Calismamizda YBU'ye ozgu kalite gostergelerini olcerek, kritik hasta bakim sureclerimizin performansini olcmeyi, yapacagimiz kalite iyilestirme calismalarimiz icin ipuclari elde etmeyi ve nihayet "Toplam Kalite Yonetimi" icin ilk adimi atarak "mevcut durumun resmini cekmeyi" amacladik.

Gerec ve Yontemler

Calismamiz universite hastanemizin ic hastaliklari anabilim dali, yogun bakim bilim dali, ucuncu basamak karma YBU'de yurutuldu. Trakya Universitesi Tip Fakultesi Bilimsel Arastirmalar Etik Kurulundan 22.11.2017 tarih ve 20/18 sayili kararla izin alindi. Uc hasta basina bir hemsirenin gorev yaptigi, 10 yatakli YBU'de 01 Ocak 2016-31 Aralik 2016 tarihleri arasinda takip edilen 18 yas uzeri tum hastalar, tekrarlayan yatisi olanlarin ise ilk yatislari baz alinarak calismaya dahil edildi. Kalite gostergesi olarak kullanilan parametreler Tablo 1'de belirtildi. Calismamiz deskriptif ozelikte ve geriye yonelik oldugundan calismaya dahil edilen hastalarin onamlari alinmamistir.

Hastalarin demografik ozellikleri, kabul edildikleri (acil servis, cerrahi ya da medikal yatan hasta servisi ve dis servisler) birimler ve YBU'ye yatisi gerektiren primer tanilari kaydedildi. Hastaliga ozgu duzeltilmis Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation II score (APACHE II) hastalik siddet skorlari hesaplandi. Hastalar alindiklari servislere gore gruplandirildiginda APACHE II skor ortalamalarina gore beklenen ve gerceklesen mortalite oranlari Sekil 1'de gosterildi. YBU yatisi suresince basi yarasi komplikasyonu gelisme orani, perkutan entero-gastrostomi (PEG) ve trakeotomi acilan hasta sayilari saptandi. Mortalite ve YBU yataklarinin verimli kullanilmasiyla ilgili kalite gostergeleri icin geriye donuk olarak veri taramasi yapildi. Veriler, hasta dosyalari arsivi ve Hastane Bilgi Yonetim Sistemi (HBYS) elektronik kayitlari kullanilarak, direkt tarama ve gerektiginde formullere dayali hesaplanarak elde edildi. Taburculuk sonrasi 120 gun icinde gelisen mortalite ve yeniden YBU yatislari kaydedildi. Taburculuk sonrasi mortalite verileri, T.C. Saglik Bakanligi Halk Sagligi Genel Mudurlugu Olum Bildirim Sistemi (OBS) 'nden elde edildi. Yogun bakim verimliligimizi degerlendirebilmek adina kalite gostergelerinden, yatak doluluk orani (YDO), yatak devir hizi (YDH) ve ortalama yatis suresi (OYS) kriterlerini bir arada degerlendirmemizi saglayan Pabon Lasso Modeli (PLM) kullanildi (10). Buna gore klinigimizin son uc yillik (2015, 2016 ve 2017) YDO, YDH ve OYS verilerini kullanarak yillara gore verimlilik degerlendirmesi yapilarak Sekil 2'de gosterildi.

Invaziv arac kullanim oranlari, invaziv araclara sekonder gelisen enfeksiyoz komplikasyonlarla iliskili kalite gostergeleri ve el hijyeni uyum orani ise Trakya Universitesi Tip Fakultesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi raporlarindan elde edildi. Invaziv arac kullanim oranlari ve invaziv arac iliskili hastane kaynakli enfeksiyon verileri T.C. Saglik Bakanligi Ulusal Hastane Enfeksiyonlari Surveyans Agi (UHESA) 2016 Ozet Raporu ve International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) 2010-2015 raporlari ile Tablo 2'de kiyaslandi.

Istatistiksel Analiz

Toplanan verilerin analizi icin IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics for Windows, Versiyon 23.0. (IBM Corp. Armonk, NY, ABD) kullanildi. Normal dagilima uyan olculebilir verilerin karsilastirilmasi t-test ile yapildi. Normal dagilim gostermeyen parametrelerin karsilastirilmasinda Mann Whitney U-testi uygulandi. Niteliksel verilerin karsilastirilmasinda Ki-kare testi kullanildi. Mortalite icin risk faktorlerini belirlemede cok degiskenli lojistik regresyon analizi yapildi. Tum analizler icin p<0,05 (CI %95) anlamli kabul edildi.

Bulgular

Calismaya dahil edilen 347 hastanin 211'i (%60) erkek, yas ortalamasi ise 65 [+ or -] 16 saptanmistir. Hastalarin, %32,5'i acil servisten, %31'i medikal kliniklerden, %26,2'si postoperatif, %6,1'i cerrahi ve %4,2'si dis servis lerden kabul edilmistir. Solunum yetmezligi (%23,6) ve primer norolojik patoloji (%14,7) en sik primer yatis tanilari olmakla birlikte; %21,3 hastada altta yatan solid ya da hematolojik malignite tespit edilmistir. Hastalarin APACHE II skoru ortalamasi 23 [+ or -] 9, beklenen mortalite orani %46, gerceklesen mortalite %45 ve standardize mortalite orani (SMO) 0,97 saptanmistir. Hastalar alindiklari servislere gore gruplandirildiginda, acil servisten alinan hastalarin mortalitesi (%49,5) Sekil 1'de gosterildigi gibi, APACHE II skoruna gore beklenenden (%41) yuksek gerceklesmistir. Altinci dekattaki hasta populasyonunun sayica (%23) en fazla oldugu ve bu gruptaki hasta mortalitesinin de (%29) en yuksek oranda oldugu gozlenmistir. Hematolojik tanili hastalarin (%58,1) ve postresusite hastalarin (%64,3) mortalite oranlari diger hasta gruplarina gore anlamli oranda yuksek bulunmustur (p<0,05 / p<0,01). Taburculuk sonrasi 120 gunluk takipte %13,5 hasta hayatini kaybetmistir.

Acil servisten kabul edilmis olma, primer yatis tanisinin solunum yetmezligi olmasi ve 85 yas uzerinde erkek cinsiyette olma taburculuk sonrasi mortalite icin iki kat artmis riskle iliskili bulunmustur. Bununla birlikte acil servisten kabul edilme nedeni postresusitasyon, acil GIS cerrahisi ve solunum yetmezligi olanlarda mortalitenin anlamli oranda yuksek oldugu saptanmistir. Postoperatif olarak YBU'ye kabul edilen hastalarin 48 saatlik YBU mortalitesi %2,2, YBU yatisi suresince gelisen mortalitesi %9,7; taburculuk sonrasi 120 gunluk mortalitenin ise %24 oldugu saptanmistir.

Iki bin on alti yili YDO %98,3, YDH 34,7 ve OYS 8,9 (1-182) gun olup, hastalarin %36,5'i en fazla 24 saat YBU takibinde kalmistir. Taburculuk sonrasi yeniden kabul oranlari (YKO); 48 saat icinde %2,6, 90 gunluk takipte %5,1 saptanmistir. Yeniden kabul edilen hastalarin %56'si tekrar taburcu edilebilmistir. Acil servisten alinan hastalarda, solunum sistem hastaligina sahip olanlarda ve erkeklerde uzun vadede tekrar yatisin 2 kat; 60-70 yas grubunda ise 4 kat arttigi gorulmustur.

Yillik basi yarasi sikligi %8,4, trakeotomi acilan hasta sayisi 34 (25'i perkutan), trakeotomi acilma gunu ortalamasi 15,9 gun olup, 13 (%3,7) hastaya da PEG acilmistir. Invaziv mekanik ventilasyon kullanim orani %71, ortalama MV suresi 6,5 [+ or -] 3 gun, ventilator iliskili pnomoni (VIP) orani %12,7; santral venoz kateterizasyon (SVK) kullanim orani %82, SVK iliskili kan dolasim enfeksiyonu hizi %12,4 ve saglik personelinin el hijyeni uyum orani ise %64 saptanmistir.

Tartisma

Kritik hasta takibi yapilan karma YBU'lerde hasta profilleri ve hastalik siddetleri cok farkli olabildigi icin kaba mortalite hizi iyi bir kalite gostergesi degildir; SMO esdeger kliniklerin performanslarinin kiyaslamasina izin veren, sik kullanilan bir kalite gostergesidir. Uysal ve ark. (11) bir yogun bakim uzmaninin sorumlulugunda yeni organize olmus, 3 ya da 4 hasta basina bir hemsirenin gorev yaptigi 28 yatakli kapali YBU'de, APACHE II skoru ortalamasini 19,5 [+ or -] 9,6, SMO'yu ise 1,24 bildirmislerdir. Bu calismayla kiyaslandiginda APACHE II skoruna gore daha yuksek mortalite beklentisi olan kritik hastalari takip etmemize ragmen mortalite oranimizin (SMO<1) beklenenden dusuk olmasi bakim kalitemiz acisindan olumludur. Calismamizda farkli olarak postoperatif hastalar da yer almaktadir, bu hastalarin APACHE II ortalamalarina gozlenen mortalite oranlari nispeten dusuktur. Bu durum SMO degerimizin dusmesine katki saglamis olabilir. Ayrica hasta basina dusen doktor ve hemsire sayimizin daha fazla olmasinin bu sonucta etkili oldugunu dusunmekteyiz. Acil servisten alinan hastalarimizda ise gozlenen mortalitenin beklenenin uzerinde olmasi dikkat cekicidir. Bu hastalarin durumlari suratle kotulesmeye musaittir, ayrica bu hastalar YBU'ye alinana kadar, radyolojik tetkik, konsultasyonlar ve musait YBU yatagi bulunana kadar etkin tedavi alamiyor olabilirler, bu nedenle YBU yatis oncesi sureclerin de arastirilip duzeltilebilir alanlarin saptanmasinin faydali olacagini dusunmekteyiz. Bir kalite gostergesi olarak postoperatif YBU mortalitesi; vaka agirlik farkliliklari, yapilan operasyonun tipi ve zamanlamasi (acil/elektif), triyaj farkliliklari gibi bircok faktorden etkilenmektedir. Uzman ve ark. (12) bir karma YBU'de uc yillik surecte takip ettikleri 1515 postoperatif hastada, APACHE II ortalamasini 13 [+ or -] 5,7 ve mortalite oranini %9,8 bildirmislerdir. Calismamizda, postoperatif YBU ihtiyaci icin alinan hastalarin APACHE II ortalamasi 14,2 [+ or -] 6,1, mortalite oranimiz (%9,7) ise benzerdi. Biz bu kalite gostergesinin farkli klinikleri karsilastirmada olmasa da postoperatif hasta YBU sonuclarinin iyilestirilmesi adina farkindalik saglayabilecegini dusunmekteyiz.

Yogun bakim hastalarinin yaklasik ucte biri taburculuk sonrasinda artmis olum riski altindadir ve %15'inin alti ay icinde hayatini kaybettigi bildirilmistir (13, 14). YBU sureclerinden kaynaklanan komplikasyonlar taburculuk sonrasi erken olumlere katkida bulunabilir ancak YBU hekimleri hastalarin taburculugu sonrasi gelisen olumler hakkinda genellikle geri bildirim alamazlar, bu nedenle taburculuk esnasinda mortalite riski yaratabilecek durumlar konusunda ongoru olusturmak zor olabilir (15). Calismamizda taburculuk sonrasi 72 saat icinde 5 hasta kaybedildi. Bu hastalarin hepsi terminal donem solid ya da hematolojik maligniteye sahip resusitasyon endikasyonu konulmayan hastalardi, bu nedenle gerceklesen mortalitelerin hepsi beklenen olum olarak degerlendirildi. Taburculuk sonrasi 120 gunluk takipte gozlenen mortalite %13,5'tir. Ancak bu olumlerin nedenlerine ulasilamadigi icin ne kadarinin yogun bakim surecleriyle iliskili oldugu net degildir. Taburculuk sonrasi etkin hasta takibinin yapilmasinin bu konuda faydali bilgiler saylayabilecegini dusunmekteyiz.

Performans degerlendirmesinde ve maliyetlerin izlenmesinde YDO ya da "yatak kapasitesi kullanim orani" genel kalite gostergelerinin basinda gelir. Yogun bakim potansiyelinin ne olcude kullandigini gosterir. Dusuk YDO, personel maliyetlerinin verilen hizmete gore yuksek kalmasina ve mevcut potansiyelin verimli kullanilamamasina yol acar. Hollanda Yogun Bakim Dernegi (NVIC) (16) YDO icin %80 degerini ust esik olarak tanimlarken, Ulkemiz Saglik Bakanligi "verimlilik karnesi gosterge kartlarinda" kabul edilebilir YDO %65-%95 araliginda verilmistir (17). Yatak doluluk oraninin %80'nin uzerinde olmasi verimlilik acisindan ekonomik olabilir ancak hastane enfeksiyonu oraninda artisa ve yatak taleplerin karsilana mamasina yol acar (18). Unitemizin 2016 yili YDO %98,3 olup; 2016 yili ulusal kayitlarda ucuncu basamak YDO ortalamasi %84 olarak bildirilmistir (19). Hastanemiz YBU yatak sayilarinin yetersizligi ve mevcut yataklarin etkin kullanilamamasi YDO'yu istenen duzeylerinin uzerine cikarmaktadir. Ortalama Yatis Suresi (OYS) sik kullanilan baska kalite gostergesidir ve uzamis OYS hasta bakim maliyetlerini arttirir. Hasta ile iliskili faktorler kadar hastane sureclerinin de OYS'nin uzamasina katkisi vardir. Unitemizde 2016 yilinda takibi yapilan hastalarin OYS 8,9 gun ve YBU'de 15 gunden uzun kalanlarin orani %15 saptandi. Literaturde iki farkli calismada karma YBU OYS'leri klinigimize yakin duzeylerde, 9,16 gun ve 10,2 gun bildirilmistir (20, 21). Hastanemizde ara YBU olmadigindan ve palyatif bakim unitesi yataklarinin yetersizligi OYS'nin uzamasina neden olmaktadir. Yatak devir hizi (YDH) hastane yataklarinin verimli ve etkin kullanimini belirleyen onemli bir gostergedir, bir yatagin belirlenen bir surede (ay/ yil) hastalar tarafindan kac kez kullanildigini gosterir. Baska bir deyisle yatak basina dusen hasta sayisidir. Devir hizinin dusuklugu yuksek personel giderlerine karsilik verimin azalmasindan dolayi maliyet artisina neden olur (22). Yatakli servisler icin sik kullanilan bir kalite gostergesi olmakla birlikte YBU'ler icin literatur verisi kisitlidir. Retrospektif bir calismada ucuncu basamak YBU bes yillik YDH 29,9-37,6 gun araliginda ortalama 34,4 gun olarak bildirilmistir (20). Unitemizin 2015, 2016 ve 2017 yillari YDH'leri 31,5, 34,7 ve 42,8 hasta/yatak olup son uc yillik YDH ortalamamiz ise 36,3 hasta/yatak olarak saptanmistir. Buna gore YBU yataklarimizi daha verimli kullandigimizi soyleyebiliriz. Yatak kapasitesinin kullanimiyla iliskili uc kalite gostergesinin (YDH, YDO ve OYS) tek baslarina kullanilmasi yanlis sonuclara ulasmamiza neden olabilir (23). Ornegin OYS azaltici mudahaleler YKO artmasina neden olabilir. 1986 yilinda Lasso (10) uc kalite gostergesinin (YDH, YDO ve OYS) birbiriyle olan matematiksel iliskisinden yararlanarak yataklarin verimli kullanimi hakkinda fikir veren Pabon Lasso'nun Modeli (PLM) olarak isimlendirilen analiz metodunu gelistirmistir (Sekil 2). Biz de 2015, 2016 ve 2017 yillarina ait YDH (31,5; 34,7; 42,8), YDO (%77,8; %98,3; %96,7) ve OYS (8,9 gun; 10 gun; 8,3 gun) verilerini kullanarak PLM grafiginde ortalama YDO'yu %90,8 (x ekseni) ve ortalama YDH'yi ise 36,3 (y ekseni) olarak hesapladik. Calismamizda 2016 yili YB sureclerimize ait kalite gostergesi verilerinden YDH, YDO ve OYS degerlerini PLM grafigine yerlestirdigimizde bu uc gostergenin kesistigi nokta grafigin sag alt kosesinde yer alan IV. bolgede yer almaktaydi (Sekil 2). Klinigimiz gibi cok daha yuksek oranda ciddi vakalarin takip edildigi ucuncu basamak unitelerde OYS daha uzundur, ayrica tedavi komplikasyonlari da OYS artisina katki saglar. Sonuc olarak YDO artar ve YDH azalir. Bu birimlerin daha cok dorduncu bolgede olmasi beklenir (24). Bu sonuca gore 2016 yili YB unitemizin verimliliginin beklenen duzeyde oldugunu ve son uc yillik donemde YBU yatak kullanim verimliliginde her yil bir artis oldugunu soyleyebiliriz. Bu modelin YBU performans degerlendirmesinde kullanildigini raporlayan tek literatur 2017 yilinda Iran'da yapilmis bir calismadir (20). Ancak bu calismada takip edilen hastalarin hastalik siddet skorlamasi yapilmadigindan kendi verilerimiz ile kiyaslamamiz mumkun olmadi.

Kirk sekiz saat icinde YKO sik olculen bir kalite gostergesidir. Taburculuk sonrasi yogun bakima yeniden kabul, mevcut yataklarinin verimli kullanilmasina engel oldugu gibi mortalite riskini de arttirir (25). Calismamizda 48 saat icinde YKO %2,6 saptandi; 120 saatlik gozlemde ise YKO %3,7'ye yukseldi. Hollanda'da (26) 82 YBU'de 42.040 hastanin takibinde 48 saat icinde YKO %2,9, Brown ve ark. (27) calismasinda ise 156 YBU'de 196.202 hastada %2 oldugu bildirilmistir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da 40 YBU'de 10.210 hastada 3,2 gunde YKO %6,6 oldugu bildirilmistir (28). Bu calismalarla kiyaslandiginda klinigimizin YKO kabul edilebilir sinirlardaydi.

Kritik hastalarda basi yarasi (BY) gorulme orani bakim kalitesinin bir gostergedir. Yillik BY sikligimiz %8,4 olup literaturde kritik hastalarda BY sikligi %341 gibi genis bir aralikta degismektedir (29, 30). Gunluk hasta takibinde rutin olarak Norton BY risk degerlendirme skalasi (31) ile riskli hastalari tespit etmemize ragmen personel is yukunun fazla olmasindan dolayi riskli hasta grubuna yeterince pozisyon degisikligi saglayamadigimizi dusunuyoruz.

Ventilatorle iliskili pnomoni (VIP), YBU'de en sik gorulen nazokomiyal enfeksiyon olup, uygulanan antibiyotiklerin yaklasik yarisi VIP tedavisi icindir. Calismamizda invaziv mekanik ventilasyon kullanimi ve VIP oranlarimizin agirlikli genel ortalamalarinin, hasta populasyonumuza daha benzer olmasi nedeniyle ulkemiz universite hastaneleri anestezi ve reanimasyon YBU'leri ile karsilastirildiginda benzer oranlarda oldugu saptandi (Tablo 2). Ancak sifir hastane enfeksiyonu hedef olarak konuldugunda VIP oranlarimizin oldukca yuksek seviyede oldugu gorulmektedir. Kateter takma asamasindaki sterilizasyon sartlarina azami uyulmasina ragmen santral venoz kateter iliskili kan dolasim enfeksiyonu (SVKI-KDE) hizimiz literaturde bildirilen ortalamalarin oldukca uzerindeydi (Tablo 2). Takip ettigimiz immun supresif hasta sayisinin nispeten fazla olmasi, klinigimizde ekstrakorporeal tedavilerin yogun olarak kullanilmasi ve SVK kullanim oranimizin ortalama degerlerin cok uzerinde olmasinin gorulen enfeksiyon oranindaki yukseklige neden olabilecegini dusunuyoruz. Yine SVK bakim surecindeki hatalarin bu duruma katki sagladigini dusunuyoruz.

Sonuc

Kalite gostergelerinin bircogunun, YBU'lerinin hasta profilleri, hastalik siddetleri ve saglik personeli sayilarindaki farkliliklar nedeniyle kiyaslanabilir olmadigi kanisina varildi. Bununla birlikte kliniklerin kendi performanslarini olcebilmeleri, aksayan surecleri ve gelistirilebilir sonuclari tespit edebilmeleri icin kalite gostergelerinin faydali olduklarini dusunmekteyiz.

DOI: 10.5152/dcbybd.2018.1685

Acknowledgement: We gratefully thank to Infection Control Committee of Trakya University Medical Faculty.

Tesekkur: Trakya Universitesi Tip Fakultesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne verilerinin elde edilmesinde yardimlarindan dolayi tesekkurlerimizi sunariz.

Kaynaklar

(1.) van der Sluijs AF, van Slobbe-Bijlsma ER, Chick SE, et al. The impact of changes in intensive care organization on patient outcome and costeffectiveness a narrative review. J Intensive Care 2017; 5: 13. [CrossRef]

(2.) Yigit V. Analysis of clinical bed utilization effectiveness in hospitals with Pabon Lasso Model. Usaysad 2017; 3: 164-74.

(3.) Rhodes A, Moreno R, Azoulay E, et al. Prospectively defined indicators to improve the safety and quality of care for critically ill patients: a report from the Task Force on Safety and Quality of the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Intensive Care Med 2012; 38: 598-605. [CrossRef]

(4.) Available from: https://www.alfredhealth.org.au/contents/resources/corporatepublications/Quality-Account-2016.pdf. Access date: 30 January 2018.

(5.) Gerth AM, Watkinson PJ, Young JD. Changes in health-related quality of life (HRQoL) after discharge from intensive care unit: a protocol for a systematic review. BMJ Open 2015; 5: e009508. [CrossRef]

(6.) McKinley S, Fien M, Elliott R, et al. Health-related quality of life and associated factors in intensive care unit survivors 6 months after discharge. Am J Crit Care 2016; 25: 52-8. [CrossRef]

(7.) Gaudry S, Messika J, Ricard JD, et al. Patient-important outcomes in randomized controlled trials in critically ill patients: a systematic review. Ann Intensive Care 2017; 7: 28. [CrossRef]

(8.) Flaatten H. The present use of quality indicators in the intensive care unit. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: 1078-83. [CrossRef]

(9.) van der Veer SN, de Keizer NF, Ravelli AC, et al. Improving quality of care. A systematic review on how medical registries provide information feedback to health care providers. Int J Med Inform 2010; 79: 305-23. [CrossRef]

(10.) Pabon Lasso H. Evaluating hospital performance through simultaneous application of several indicators. Bull Pan Am Health Organ 1986; 20: 341-57.

(11.) Uysal N, Gundogdu N, Borekci S, et al. Ucuncu Basamak Merkezde Dahili Yogun Bakim Hastalarinin Prognozu. Yogun Bakim Derg 2010; 1: 1-5.

(12.) Uzman S, Yilmaz Y, Toptas M, et al. A retrospective analysis of postoperative patients admitted to the intensive care unit. Hippokratia 2016; 20: 38-43.

(13.) Daly K, Beale R, Chang R. Reduction in mortality after inappropriate early discharge from intensive care unit: logistic regression triage model. BMJ 2001; 322: 1274-6. [CrossRef]

(14.) Wunsch H, Guerra C, Barnato AE, et al. Three-year outcomes for Medicare beneficiaries who survive intensive care. JAMA 2010; 303: 849-56. [CrossRef]

(15.) Roy CL, Kachalia A, Woolf S, et al. Hospital readmissions: physician awareness and communication practices. J Gen Intern Med 2009; 24: 374-80. [CrossRef]

(16.) van der Veer SN, de Vos ML, Jager KJ, et al. Evaluating the effectiveness of a tailored multifaceted performance feedback intervention to improve the quality of care: protocol for a cluster randomized trial in intensive care. Implement Sci 2011; 6: 119. [CrossRef]

(17.) Available from: http://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/53c15f22090448418aff4 85e24eaee96.pdf. Access date: 30 January 2018.

(18.) Howie A, Ridley S. Bed occupancy and incidence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection in an intensive care unit. Anaesthesia 2008; 63: 1070-3. [CrossRef]

(19.) Available from: http://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/index.php. Access date: 30 January 2018.

(20.) Anushiravani A, Masoompour SM. Assessing the performance of a medical intensive care unit: A 5-year single-center experience. Indian J Crit Care Med 2017; 21: 163. [CrossRef]

(21.) Toptas M, Samanci NS, Akkoc I, et al. Factors Affecting the Length of Stay in the Intensive Care Unit: Our Clinical Experience. BioMed Res Int 2018; 2018: 9438046. [CrossRef]

(22.) Yigit V, Agirbas I. Hastane Isletmelerinde Kapasite Kullanim Oraninin Maliyetlere Etkisi: Saglik Bakanligi Tokat Dogum ve Cocuk Bakimevi Hastanesinde Bir Uygulama. Hacettepe Saglik Idaresi Dergisi 2004; 7: 141-62.

(23.) Yildiz MS. Hastane yatak kullanim verimliliginin degerlendirmesinde Pabon Lasso Metodu: Literatur taramasi. Uluslararasi Saglik Yonetimi ve Stratejileri Arastirma Dergisi 2017; 3: 152-63.

(24.) Mehrtak M, Yusefzadeh H, Jaafaripooyan E. Pabon Lasso and Data Envelopment Analysis: a complementary approach to hospital performance measurement. Glob J Health Sci 2014; 6: 107. [CrossRef]

(25.) Kramer AA, Higgins TL, Zimmerman JE. Intensive care unit readmissions in US hospitals: patient characteristics, risk factors, and outcomes. Crit Care Med 2012; 40: 3-10. [CrossRef]

(26.) van Sluisveld N, Oerlemans A, Westert G, et al. Barriers and facilitators to improve safety and efficiency of the ICU discharge process: a mixed methods study. BMC Health Serv Res 2017; 17: 251. [CrossRef]

(27.) Brown SE, Ratcliffe SJ, Halpern SD. An empirical derivation of the optimal time interval for defining ICU readmissions. Med Care 2013; 51: 706. [CrossRef]

(28.) Santamaria JD, Duke GJ, Pilcher DV, et al. Readmissions to Intensive Care: A Prospective Multicenter Study in Australia and New Zealand. Crit Care Med 2017; 45: 290-7. [CrossRef]

(29.) Cooper KL. Evidence-based prevention of pressure ulcers in the intensive care unit. Crit Care Nurse 2013; 33: 57-66. [CrossRef]

(30.) Alderden J, Rondinelli J, Pepper G, et al. Risk factors for pressure injuries among critical care patients: A systematic review. Int J Nurs Stud 2017; 71: 97-114. [CrossRef]

(31.) Norton D. Calculating the risk reflections on the norton scale. Decubitus 1989; 2: 24-31.

Serdar Efe, Istiklal Sak, Volkan Inal

Trakya Universitesi Tip Fakultesi, Ic Hastaliklari Anabilim Dali, Yogun Bakim Bilim Dali, Edirne, Turkiye

This study was presented at the 14th Congress on Internal and Surgical Sciences Intensive Care, 4-7 October 2017, Antalya, Turkey.

Bu calisma 14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Kongresi'nde sunulmustur, 4-7 Ekim 2017, Antalya, Turkiye.

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Serdar Efe

E posta: drserdarefe@gmail.com

Author Contributions: Concept--S.E., V.I., I.S.; Design--S.E., V.I., I.S.; Supervision--S.E., V.I., I.S.; Resources--V.I.; Materials --V.I.; Data Collection and/or Processing--S.E., I.S.; Analysis and/or Interpretation--V.I., S.E.; Literature Search--S.E.; Writing Manuscript--S.E., V.I.; Critical Review--S.E., V.I., I.S.

Yazar Katkilari: Fikir--S.E., V.I., I.S.; Tasarim--S.E., V.I., I.S.; Denetleme --S.E., V.I., I.S.; Kaynaklar--V.I.; Malzemeler--V.I.; Veri Toplanmasi ve/veya Islemesi--S.E., I.S.; Analiz ve/veya Yorum --V.I., S.E.; Literatur Taramasi--S.E.; Yaziyi Yazan--S.E., V.I.; Elestirel Inceleme--S.E., V.I., I.S.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received for this study from the ethics committee of Trakya University School of Medicine Scientific Research Ethics Committee.

Informed Consent: Patients' consents were not required due to descriptive and retrospective nature of the study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Conflict of Interest: Authors have no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Trakya Universitesi Tip Fa kultesi Bilimsel Arastirmalar Etik Kurulu'ndan alinmistir.

Hasta Onami: Calismamiz deskriptif amacli ve geriye yonelik oldugundan, calismaya katilan hastalardan hasta onami alinmamistir.

Hakem Degerlendirmesi: Dis bagimsiz.

Cikar Catismasi: Yazarlar cikar catismasi bildirmemislerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu calisma icin finansal destek almadiklarini beyan etmislerdir.

Caption: Sekil 1. APACHE II hastalik siddeti skoruna gore beklenen mortalite beklentisi ve hastalarin yogun bakima geldikleri servislere gore beklentisi ve hastalarin yogun bakima geldikleri servislere gore gozlenen mortalite oranlari gosterilmistir, APACHE II 20'nin uzerine ciktiginda acil servisten alinan hastalarin olumsuz yonde ayristigi gozlenmekte.

Caption: Sekil 2. Klinigimizin son uc yillik (2015,2016 ve 2017) Yatak Devir Hizi (YDH), Yatak Doluluk Orani (YDO) ve Ortalama Yatis Suresi (OYS) verileri kullanilarak elde edilen Pabon Lasso Modeli grafigi gorulmektedir. Bu uc verinin kesistigi noktalarin yer aldigi verimlilik bolgeleri, yogun bakim verimliligimizin yillara gore degisimini izlememize olanak sagliyor. I. Bolge: Dusuk YDO ve dusuk YDH (En verimsiz bolge), II. Bolge: Dusuk YDO ve yuksek YDH, III. Bolge: Yuksek YDO ve yuksek YDH (En verimli bolge), IV. Bolge: Yuksek YDO ve dusuk YDH
Tablo 1. Kalite gostergeleri ve formulasyonlari

APACHE II'ye gore      Ilk 24 saatteki 12 rutin fizyolojik
beklenen mortalite orani  olcum (0 ile 71 arasinda)

APACHE II'ye gore      Tanisal kategori agirligi icin
hastaliga ozgu       duzenlenen tablodan var olan taninin
duzeltilmis beklenen    karsiliginda verilen y degeri ilgili
mortalite orani       kutucuga yazilip 'hesapla' butonu ile
              duzeltilmis beklenen olum orani
              hesaplatilir

Gozlenen kaba mortalite   Ilgili donemde; (Yogun bakim unitesinde
orani            olen hasta sayisi/ Yogun bakim
              unitesinde bir onceki aydan devreden
              hasta + 1 ay icinde yatan toplam hasta
              sayisi) x 100

SMO             Gozlenen mortalite orani / beklenen
              mortalite orani

Taburculuk sonrasi     Hastalar taburculuklari sonrasi 120 gun
takipte mortalite      icinde mortalite gelisimi acisindan
              degerlendirildi

Postoperatif YB iliskili  Hastalar yatis ve taburculuk sonrasi 120
mortalite          gun icinde postoperatif mortalite
              acisindan degerlendirildi

Yatilan gun sayisi     Hastanin cikis tarihinden giris tarihi
              cikarilir, hastanin girdigi gun sayilir,
              cikis gunu sayilmaz; ayni gun yatip
              cikan hastanin hasta gunu bir gun olarak
              kabul edilir

OYS             Yatilan gun sayisi / taburcu olan,
              servise verilen, baska bir kuruma sevk
              olan ve olen hasta sayisi

YDO             Yatilan Gun Sayisi x 100 / 365 gun x
              hasta yatak sayisi

YDH             Toplam yatan hasta sayisi / toplam yatak
              sayisi

YKO             YB'ye, taburcu ya da sevk sonrasi 48
              saat icinde ayni hastalik ya da
              komplikasyonlari nedeniyle yeniden
              yatisi yapilan hasta sayisi x 100/
              YB'den taburcu ya da sevk edilen toplam
              hasta sayisi

Yillik basinc ulseri    Toplam basi yarasi gelisen hasta sayisi
orani            / Toplam yatan hasta sayisi) x100 (Bir
              onceki aydan devreden hasta sayisi da
              ilave edilir ve ilgili aydan once basi
              ulseri gelismis ve devam etmekte olan
              hasta, basi ulseri gelisen hasta
              sayisina dahil edilir)

SVK kullanim orani     SVK gunu / hasta gunu

SVK-KDE hizi (Dansite)   SVK iliskili kan dolasimi enfeksiyonu
(1000 kateter gunune)    sayisi /santral venoz kateter kullanim
              gunu x1000

Invaziv MV kullanim orani  MV gunu / hasta gunu

VIP orani          VIP enfeksiyonu sayisi x 1000 / MV gunu
(1000 MV gunune)

APACHE II: Acute Physiologic And Chronic Health Evaluation II Score;
SMO: standardize mortalite orani; YB: yogun bakim; OYS: ortalama yatis
suresi; YDO: yillik yatak doluluk orani; YDH: yatak devir hizi; YKO:
yeniden kabul orani; SVK: invaziv santral venoz kateter; SVK-KDE:
santral venoz kateter iliskili kan dolasim enfeksiyonu; MV: mekanik
ventilator; VIP: ventilator iliskili pnomoni

Tablo 2. Invaziv arac kullanim oranlari ve invaziv araclara sekonder
gelisen enfeksiyoz komplikasyonlarla iliskili kalite gostergelerinin
ulusal ve uluslararasi kurum verileriyle kiyaslanmasi

 Trakya Universitesi Tip
Fakultesi Enfeksiyon Kontrol
 Komitesi verilerine gore    UHESA 2016 yili ozet raporuna gore
                  (Agirlikli genel ortalama)

                            Universite
                  Universite    hastaneleri karma
YB unitemizde          hastaneleri ic    ozellikli YB
                 hastaliklari YB

SVK kullanim orani   %82     %49 (90        %40
                 persentilde)

SVKI-KDE hizi     %12,4    %7,2 (75-90      %5,7
                  persentil)

IMV kullanim orani   %71   %42 (90 persentil     %42
                  uzerinde)

VIP hizi        %12,7   %12,4 (50-75       %12
                  persentil)

 Trakya Universitesi Tip     UHESA 2016 yili   INICC 2010-2015
Fakultesi Enfeksiyon Kontrol  ozet raporuna gore   raporuna gore
 Komitesi verilerine gore    (Agirlikli genel  (Agirlikli genel
                  ortalama)      ortalama)

                  Universite
                  hastaneleri     Universite
YB unitemizde           anestezi ve    hastaneleri karma
                 reanimasyon YB    ozellikli YB

SVK kullanim orani   %82     %65 (75        %64
                  persentilde)

SVKI-KDE hizi     %12,4    %7,4 (75-90       %4,11
                  persentil)

IMV kullanim orani   %71     %63 (50-75       %37
                  persentil)

VIP hizi        %12,7    %12,1 (50-75      %13,1
                  persentil)

UHESA: T.C Saglik Bakanligi Ulusal Hastane Enfeksiyonlari Surveyans
Agi; INICC: International Nosocomial Infection Control Consortium
2010-2015 raporlari; YB: yogun bakim; SVK: santral venoz kateter;
SVKI-KDE: santral venoz kateter iliskili kan dolasim enfeksiyonu; IMV:
invaziv mekanik ventilasyon; VIP: ventilator iliskili pnomoni
COPYRIGHT 2018 AVES
No portion of this article can be reproduced without the express written permission from the copyright holder.
Copyright 2018 Gale, Cengage Learning. All rights reserved.

Article Details
Printer friendly Cite/link Email Feedback
Title Annotation:Original Investigation/Ozgun Arastirma
Author:Efe, Serdar; Sak, Istiklal; Inal, Volkan
Publication:Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi (Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medic
Date:Apr 1, 2018
Words:4257
Next Article:Drug Use in Continuous Renal Replacement Therapy and the Comparison of Electronic Drug Information Resources for Dose Adjustments/Surekli Renal...
Topics:

Terms of use | Privacy policy | Copyright © 2022 Farlex, Inc. | Feedback | For webmasters |